Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Capitolul I Introducere
I.1. Istoricul, evoluţia şi dezvoltarea jocului de handbal pe plan intern şi
internaţional…………………………………………………………………p.1
I.2. Gradul de actualitate al lucrării……………………………...………….p.9
I.3. Scopul lucrării………………………………………………………......p.11
Capitolul II Fundamentarea teoretică………...………………………….p.12
II.1. Substratul biochimic şi morfologic al principalelor calităţi motrice specifice
handbalulu…………………………………………………………………...p.12
II.2. Conţinutul tehnico-tactic pe faze de joc pentru jucătorii
extremă………………………………………………………………………p.18
II.3. Procedee de aruncare la poartă specifice extremei……………………..p.23
II.4. Raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor de pregătire……...………p.26
Capitolul III Metode şi tehnici de cercetare…………...…………………p.29
Capitolul IV Organizarea cercetării……………………………………….p.40
IV.1. Ipotezele cercetării……………………………………………..……....p.40
IV.2. Obiectivele şi sarcinile cercetării………………………………………p.40
IV.3 Organizarea experimentului…………………………………………….p.43
IV.3.1 Stabilirea subiecţilor şi efectuarea analizei
individuale……………………………………………………………………p.43
IV.3.2 Rationalizarea şi standardizarea mijloacelor de
pregătire…………………………………………………………...………… p.48
IV.4. Elaborarea planului de pregătire………………………………..
…………………………………….p.59
IV.5. Prelucrarea datelor………………………………………………...…..p.68
IV.6 Analiza datelor şi interpretarea
lor…………………………………………………….……………………...p.73
Capitolul V Concluzii………………………………………..……….……p.74
Bibliografie……………………………………………………………..…..p.75

S-ar putea să vă placă și