Sunteți pe pagina 1din 2

Bugetul 2010 al UE în cifre Construirea unei Europe sociale

KV-30-09-138-RO-C
Cheltuieli estimate pentru politicile UE Bugetul Evoluție față
(în miliarde EUR) 2010 de 2009
Creștere durabilă
Competitivitate, inclusiv:
Educație și formare profesională
64,3
14,9
1,1
+ 3,3 %
+ 7,9 %
+ 4,4 %
2010
Cercetare științifică
Competitivitate și inovare
7,5
0,5
+ 11,7 %
+ 3,4 % Anul European
Bugetul UE
Rețele de energie și transport 2,0 + 10,2 %
Agenda politicii sociale
Proiecte energetice (Planul european de redresare
0,2
2,0
+ 22,7 %
– 1,0 %
pentru Combaterea
economică)

Sărăciei și a
pentru anul 2010
Coeziune, inclusiv: 49,4 + 2,0 %
Convergență 40,4 + 3,7 %
Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă 7,6 – 6,2 % (1)
Cooperare teritorială 1,2 + 3,7 % Excluziunii Sociale
Pregătirea terenului
Resurse naturale 59,5 + 5,4 %
Mediu 0,3 – 3,2 %
Cheltuieli agricole și ajutoare directe
Dezvoltare rurală
43,8
14,4
+ 6,4 %
+ 2,6 %
79 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene – respectiv 16 % din populație –
trăiesc sub pragul sărăciei, cei mai afectați fiind tinerii și vârstnicii. În următorii pentru redresare economică
Pescuit 0,9 + 2,6 % ani, ca urmare a recesiunii economice, este posibil ca Europa să se confrunte
Cetățenie, libertate, securitate și justiție 1,7 + 10,5 %
cu încă șase milioane de șomeri, ceea ce crește numărul persoanelor aflate în
pragul sărăciei.
Libertate, securitate și justiție, inclusiv drepturi
Din acest motiv, anul 2010 este „Anul European pentru Combaterea Sărăciei și a
45 %
fundamentale și justiție, securitate și libertăți, fluxuri de 1,0 + 16,2 %
migrație Excluziunii Sociale”, în întreaga Europă desfășurându-se numeroase evenimente
Cetățenie, inclusiv cultură, media, sănătate publică și și proiecte.
0,7 + 2,8 % (2)
protecția consumatorilor
Creștere durabilă
UE ca actor global 8,1 (3) + 0,5 % Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul:
Asistență pentru preaderare 1,6 + 4,5 % http://2010againstpoverty.europa.eu Economie bazată pe
cunoaștere, competitivitate,
Vecinătate europeană 1,7 + 3,4 %

6%
coeziune și egalitatea de șanse
Cooperare pentru dezvoltare 2,5 + 3,9 % În plus, sunt în curs de aplicare numeroase măsuri de sprijin direct:
Ajutor umanitar 0,8 + 3,0 % • Fondul social european alocă 1,4 miliarde EUR acțiunilor speciale
Democrație și drepturile omului 0,2 + 4,3 % care promovează incluziunea socială a persoanelor cu handicap, Alte cheltuieli, 45 %
Politica externă și de securitate comună 0,3 + 15,9 % a migranților și a minorităților, categorii foarte expuse riscului de inclusiv
administrative
Instrument de stabilitate 0,2 + 16,7 % excludere de pe piața forței de muncă;
Administrație 7,9 + 3,8 % • alte 500 milioane EUR vor fi alocate de Fondul european de 6%
Comisia Europeană 3,6 + 2,6 % ajustare la globalizare, asigurând îndrumare, formare profesională și 6% 141,5 miliarde 1%
Alte instituții 2,9 + 4,7 % servicii de plasament individualizate pentru peste 60 000 de persoane EUR
Total 141,5 + 3,6 %
(1) Scădere datorată reducerii alocațiilor pentru așa-numitele „regiuni aflate în faza de introducere treptată a ajutorului”, care erau eligibile în cadrul
care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor structurale ale
comerțului mondial; 6% 11 %
31 %
Un actor global
1%
obiectivului 1 în perioada 2000-2006.
(2) Cu excepția sumelor alocate în 2009 din Fondul de solidaritate. • 16 milioane de persoane nevoiașe vor primi alimente gratuite în valoare
( ) Inclusiv Rezerva pentru ajutoare de urgență.
3
de 500 milioane EUR, în timp ce noul program „Fructe în școli”
(60 milioane EUR) va asigura fructe și legume gratuite pentru 25 de Cooperare și
solidaritate Cetăţenie, libertate,
De unde provin fondurile? milioane de elevi. internaţionale
31 % securitate şi justiţie
Rată uniformă aplicată
taxei pe valoarea adăugată (TVA) Modernizarea Sănătate și protecţia
Pentru mai multe informații: consumatorilor
a tuturor statelor membre UE agriculturii și
Bugetul UE: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm obţinerea de
11 % Cultură
Rată uniformă aplicată Janusz Lewandowski, comisarul european pentru buget și programare financiară: produse
venitului național brut Taxe vamale și alimentare de Siguranţă și migraţie
cotizații pentru zahăr http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm
al statelor membre UE 12 % bună calitate
76 % Pentru feedback cu privire la această publicație:
1% Altele: budget@ec.europa.eu Resurse naturale
contribuții plătite de
personalul UE,
sume necheltuite din
anii anteriori, amenzi
Tipărit pe hârtie căreia
i s-a acordat eticheta ecologică UE
pentru hârtie grafică
11 % Dezvoltare
rurală
aplicate firmelor care (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel)
încalcă legislația în
materie de concurență
sau alte legi © Uniunea Europeană, 2010
Reproducerea este autorizată cu condiţia menționării sursei.
Mai multe informații privind Uniunea Europeană COMISIA
se pot găsi pe internet (http://europa.eu). Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2010
EUROPEANĂ
ISBN 978-92-79-13952-9
Credite foto: Digital Vision/Getty Image; Comisia Europeană; doi:10.2761/29188
image 100 Ltd; Jupiterimages Corporation; Photodisk/Getty Image. Printed in Luxembourg
Creștere durabilă Resurse naturale UE ca actor global
BUGETUL UE ÎN PRACTICĂ – EXEMPLE

Cea mai mare investiție până în prezent: 64,3 miliarde EUR PĂSTRAREA UNUI MEDIU SĂNĂTOS ȘI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII RURALE PROBLEME GLOBALE – RESPONSABILITĂȚI GLOBALE
pentru stimularea economiei
Politica europeană de Preaderare

COMPETITIVITATE
vecinătate
Cheltuieli agricole Dezvoltare rurală şi mediu
CERCETARE ȘI INOVARE – SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA ECONOMICĂ şi plăţi directe
De exemplu:
Alte programe şi
8,1
Democraţie şi drepturile omului

Educaţie şi formare profesională 59,5 agenţii De exemplu:


De exemplu: miliarde Natura 2000: Anual, reţeaua europeană, care cuprinde peste miliarde În vederea atenuării schimbărilor climatice,
Politica externă şi de
Peste 200 000 de burse de studiu în străinătate şi 60 000 de stagii beneficiază de EUR 25 000 de arii naturale protejate, va primi în medie suma de securitate comună
EUR economiile emergente vor beneficia de un sprijin în
1,1 miliarde EUR prin Programul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii. aproximativ 180 milioane EUR* pentru a asigura conservarea valoare de 50 milioane EUR pentru măsurile de
Cercetare celor mai ameninţate specii şi habitate din Europa. promovare a planurilor de creştere bazate pe emisii
Instrumentul de stabilitate reduse de dioxid de carbon.
14,9 Alte programe * Pe baza programului LIFE+ şi a programelor de dezvoltare rurală
aflate în vigoare. Ajutor umanitar Cooperarea pentru dezvoltare
miliarde Agenda de politică socială
Pescuit
EUR
Transport şi energie Implicarea țărilor în curs de dezvoltare în protecția mediului
Inovare
Dezafectare nucleară
Creștere ecologică în comunitățile rurale În total, 47 de țări în curs de dezvoltare și Africa de Sud beneficiază de sprijinul
Agenţii descentralizate Un sprijin în valoare de 43,8 miliarde EUR va fi folosit pentru a asigura un nivel de trai Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Cele 2,5 miliarde EUR contribuie la
decent pentru peste 7 milioane de agricultori în schimbul păstrării terenurilor agricole în reducerea sărăciei, constituirea de instituții democratice durabile și protejarea resurselor
Cercetare de vârf + 11,7 % față de 2009
bune condiții de mediu. Un sprijin suplimentar de 14,4 miliarde EUR va ajuta agricultorii naturale cum ar fi pădurile și exploatațiile piscicole, care asigură traiul unui procent ridicat
Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) alocă 7,5 miliarde EUR în să gestioneze apa într-un mod mai eficient, va asigura bunăstarea animalelor și va încuraja de persoane nevoiașe.
vederea sprijinirii celor mai bune echipe europene de cercetare și în vederea atragerii agricultura organică.
Favorizarea progresului în țările candidate
cercetătorilor internaționali de marcă în domenii esențiale cum ar fi științele mediului,
medicina și informatica. Metode de pescuit ecologice și potențial candidate  + 4,5 % față de 2009
Inițiativele tehnologice comune (ITC) recent instituite favorizează cooperarea dintre Aproximativ 921 milioane EUR sunt puse la dispoziție pentru asigurarea prosperității Întrucât UE continuă să pregătească viitoare extinderi, Instrumentul de asistență
industrie și mediul academic, ajutând Europa să preia conducerea în domenii-cheie economice a sectorului european al pescuitului, modernizarea porturilor și asigurarea pentru preaderare (IPA) alocă 1,6 miliarde EUR pentru consolidare instituțională,
precum nanotehnologia. accesului pescarilor europeni în apele țărilor terțe, protejând, în același timp, stocurile de dezvoltare regională și rurală în țările candidate (Croația, Turcia și Fosta Republică
pește amenințate.
Conexiuni inteligente de infrastructură  + 12,7 % Iugoslavă a Macedoniei) și în țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
Întrucât sunt esențiale pentru schimburile comerciale, securitatea energetică și Să facem față schimbărilor climatice Poziție puternică pe scena internațională  + 15,9 %
mobilitatea pe întreg teritoriul Uniunii Europene, Rețelele transeuropene (RTE) Programul LIFE+ alocă 307 milioane EUR pentru proiectele axate, în special, pe reducerea Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC), cu un buget în
beneficiază de un sprijin în valoare de 1,1 miliarde EUR. Acestea pun în legătură emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea gestionării calității aerului (în special în valoare de 281 milioane EUR, joacă un rol esențial în consolidarea stabilității în Balcanii de
infrastructura de transport, rețelele energetice și de telecomunicații din întreaga Europă. zonele urbane) etc. Vest, în special prin misiunea EULEX din Kosovo, precum și în alte zone de conflict din lume,
cum ar fi în Georgia, Afganistan sau Orientul Mijlociu.

PLANUL EUROPEAN DE REDRESARE ECONOMICĂ


PROIECTE
4
2010
Pentru țările aflate dincolo de frontierele Europei afectate de dezastre
naturale sau conflicte violente, Instrumentul de stabilitate
+ 16,7 % 
Planul european de redresare economică investește în CONEXIUNE LA INTERNET 2
ENERGETICE 3
ÎN BANDĂ LARGĂ alocă 219 milioane EUR în vederea soluționării problemelor globale și regionale privind
viitorul economiei europene un total de 4,0 miliarde EUR
sprijinind proiectele energetice strategice cum ar fi aplicaţiile MILIARDE EUR 4,0 MILIARDE ÎN ZONELE RURALE 1 securitatea transfrontalieră, precum siguranța nucleară, traficul de arme și securitatea pe căi
2 2010 1 MILIARD
eoliene offshore. O sumă suplimentară de 1 miliard EUR este 2009
EUR
2009 EUR maritime principale, esențiale pentru stabilitate regională și pentru schimburile comunitare.
MILIARDE EUR 0
destinată proiectelor care vizează introducerea internetului 1
de mare viteză în zonele rurale, unde aproximativ 30 % din
populaţie nu are acces la o conexiune în bandă largă. 0

Energie nepoluantă  + 15,6 %

Libertate, securitate și justiție – Cetățenie


Ca parte a Programului-cadru pentru competitivi-
tate și inovare (PCI), în valoare de 526 milioane EUR,
programul Energie inteligentă – Europa pune la
dispoziție 111 milioane EUR pentru un număr de MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE, SIGURANȚĂ ȘI DREPTURI FUNDAMENTALE BUNĂSTARE, PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI CULTURĂ
peste 400 de proiecte care contribuie la dezvoltarea
Agenţii descentralizate De exemplu: Vreţi să vă cunoaşteţi Europa pentru cetăţeni;
surselor de energie regenerabilă și nepoluantă cum Fluxuri de migraţie Noul Birou European de Sprijin pentru drepturile pe care le aveţi Cultură şi tineret
ar fi biocombustibilii. Azil (BESA), care beneficiază de o finanţare la nivelul UE în calitate Media
Sisteme de de 5,3 milioane EUR, va contribui la de consumator? Portalul de Sănătate publică şi
1
COEZIUNE miliard
informare şi
alte programe
armonizarea practicilor în materie de azil
din UE.
e-learning DOLCETA vă oferă
asistenţă în probleme cum
protecţia consumatorilor 668
milioane Informarea
EUR
CONSOLIDAREA STRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE A EUROPEI Drepturi fundamentale şi justiţie ar fi cumpărăturile online şi
securitatea produselor.
Alte programe EUR cetăţenilor UE

Securitate şi libertăţi http://www.dolceta.eu/ Agenţii descentralizate


Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă Protecţie civilă

De exemplu:
Convergenţă Peste 9 milioane de persoane beneficiază anual de Fondul Gestionarea fluxurilor de migrație
social european (FSE) care alocă 10,8 miliarde EUR
Integrarea migranților calificați este esențială pentru dezvoltarea socioeconomică a Europei.
O viață sănătoasă și drepturi solide pentru consumatori
49,4 pentru crearea de locuri de muncă şi pentru schemele de
miliarde formare profesională. În acest sens, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe investește Programele din domeniul sănătății și protecției consumatorilor pun la dispoziție
EUR 111 milioane EUR în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare. 73 milioane EUR pentru contracararea amenințărilor emergente la adresa sănătății cum ar
Cooperare teritorială
Pe de altă parte, combaterea imigrației ilegale și a traficului de persoane constituie o fi gripa porcină și pentru dezvoltarea unor strategii comune pentru îmbătrânire sănătoasă
problemă pentru toate statele membre. Fondul pentru frontierele externe contribuie și a unor campanii privind un regim de viață sănătos. În vederea aplicării normelor privind
cu 208 milioane EUR la îmbunătățirea infrastructurilor de supraveghere și a controlului protecția consumatorilor în toate statele membre, UE cofinanțează organizațiile europene
frontierelor externe ale UE. Fondul european de returnare asigură 88 milioane EUR în ale consumatorilor care promovează standarde la nivel european pentru produse și servicii.
Accelerarea convergenței economice și combaterea șomajului vederea asistării statelor membre în organizarea operațiunilor de returnare a migranților ilegali,
pe baza unui spirit de parteneriat cu țările de origine.
Mobilizarea potențialului tinerilor europeni
În cadrul obiectivului privind convergența, cele 40,4 miliarde EUR vor sprijini regiunile Pentru promovarea creativității și solidarității în rândul tinerilor europeni, programul
cel mai puțin dezvoltate ale Europei în vederea diversificării structurilor economice locale. Construirea unei Europe sigure „Tineretul în acțiune” alocă 125 milioane EUR pentru finanțarea schimburilor de tineri,
Proiectele vizează, de pildă, îmbunătățirea serviciilor publice, modernizarea infrastructurii IT și Programul „Securitate și protecția libertăților” contribuie cu 107 milioane EUR la a inițiativelor de voluntariat și a proiectelor privind democrația.
dezvoltarea turismului durabil, sporind în acest fel atractivitatea acestor regiuni pentru afaceri prevenirea infracțiunilor, îmbunătățirea siguranței infrastructurilor esențiale și susținerea unei
și turiști. reacții coordonate a UE la atacurile teroriste. Europa iubește filmul
Ajutorul este acordat prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare 2010 este primul an în care bugetul UE va finanța Oficiul European de Poliție (Europol). Jumătate dintre filmele europene din cinematografe sunt difuzate cu sprijinul programului
regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, toate adaptate Bugetul său, în valoare de 80 milioane EUR, sprijină statele membre în lupta lor împotriva Media, care finanțează atât industria cinematografică europeană, cât și o sută de festivaluri
pentru favorizarea competitivității regiunilor Europei și pentru stimularea dezvoltării. tuturor formelor de criminalitate organizată și terorism. de film din întreaga Europă cu 112 milioane EUR.