Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Introducere: Prezentarea generală a Companiei Naţionale de Transport al Energiei


Electrice „Transelectrica” S.A., sucursala Timişoara
1. Resursele umane – categorie importantă în structura resurselor economice ale
întreprinderii
Munca
Natura, structura şi mărimea salariului
Elemente componente ale salariului
Forme de salarizare practicate în ţara noastră
Impactul veniturilor salariale asupra nivelului de trai – salariul nominal şi
salariul real
Statutul şi structura efectivului de personal
Statutul personalului în întreprindere
Efectivele de personal ale întreprinderii
Structura personalului din întreprindere
1.7. Evaluarea şi costul resurselor umane
2. Elemente componente ale remunerării personalului
2.1. Contractul colectiv de muncă al C.N. „Transelectrica” S.A şi contractul
individual de muncă
2.2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
2.3. Salariul de bază
2.4. Sporuri cu caracter permanent
2.5. Acordarea altor drepturi salariale ce decurg din raporturile de muncă
2.6. Calculul altor drepturi de asigurări sociale
2.7. Determinarea venitului brut, a venitului net, a salariului net şi a salariului net
rest de plată
3. Contabilitatea remunerării personalului
4. Contabilitatea contribuţiilor angajatorului la organismele de asigurări şi protecţie
socială
5. Utilizarea informaţiilor din contabilitatea remunerării personalului în domeniul
fiscal
5.1. Declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul statului şi organismele
de asigurări şi protecţie socială
5.2. Contabilizarea viramentelor de efectuat către bugetul statului şi organismele
de asigurări şi protecţie socială
6. Prevederile IAS 19 „Costurile prestaţiilor implicate de pensionare” şi IAS 26
„Contabilizarea şi publicarea informaţiilor financiare care vizează regimul de pensionare”
Concluzii: Facilităţi fiscale pentru angajator şi angajaţi intrate în vigoare în anul 2002