Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Cap. 1 Date generale privind S.C. XYZ DEVA. 3


1.1. S.C. "S.D." DEVA în contextul economiei de piata 3
1.2. Tipul firmei si domenii de activitate 4
1.3. Structura organizatorica a firmei 6
1.3.1. Prezentarea generala a compartimentelor întreprinderii 7
1.3.2. Regulamentul de organizare si functionare si 9
relatiile ierarhice si functionale a
compartimentelor functionale si de productie
1.3.3. Flux tehnologic 12
1.3.4. Nomenclatorul de produse 12
CAP. 2 Calculul numarului de personal si descrierea 13
sistemului actual de evidenta a personalului
2.1. Stabilirea manoperei si a numarului de 14
personal pe categorii de lucrari si tipuri de instalatii
2.2. Documente primare de evidenta a personalului 17
si fluxul informational corespunzator
2.3. Nomenclatoare de meserii si specialitati, de 20
retele de salarizare
2.4. Periodicitatea si frecventa utilizarii personalului 22
pe categorii de lucrari
CAP. 3 Contabilitatea salariilor 23
3.1. Salariul tarifar de încadrare - sporuri si 23
indemnizatii
3.2. Întocmirea documentelor de calcul a drepturilor 28
salariale
3.3. Evidenta contabila a salariilor, a asigurarilor si 29
protectiei sociale
3.4. Reflectarea în contabilitate a altor drepturi de 35
personal
CAP. 4 Realizarea sistemului de salarii pe calculator 42
4.1. Structura bazelor de date de personal 44
4.2. Schema de structura a aplicatiei de salarii 49
4.3. Descrierea programelor 51
4.4. Documentele de iesire ale sistemului informatic 55
Anexe 56
Concluzii 61
Bibliografie 65