Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE ŞI
MĂRFURI
1.1 Conceptul de stocuri. Clasificarea stocurilor
1.2 Definiţia produselor şi mărfurilor şi locul acestora în structura
stocurilor societaţii comerciale
1.3 Evaluarea stocurilor
1.4 Recunoaşterea drept cheltuiala a stocurilor vândute
1.5 Prezentarea informaţiilor privind stocurile

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE


ROMANCERAM S.A
2.1 Scurt istoric
2.2 Structura tehnico-organizatorică
2.3 Caracterizarea economico-financiara
2.4 Organizarea compartimentului financiar-contabil

CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA STOCURILOR DE PRODUSE ŞI


MĂRFURI ÎN S.C ROMANCERAM S.A
3.1 Organizarea gestiunii stocurilor de produse şi mărfuri
3.2 Structura şi circuitul purtătorilor primari de informaţii privind
produsele şi mărfurile
3.3 Organizarea contabilitaţii stocurilor de produse şi mărfuri
3.3.1 Prezentarea metodei de organizare a contabilităţii stocurilor
3.3.2 Prezentarea metodelor de evaluare a ieşirilor din gestiune a
stocurilor de produse şi mărfuri
3.4 Contabilitatea sintetică a produselor
3.5 Contabilitatea sintetică a mărfurilor
3.6 Contabilitatea analitică a produselor
3.7 Contabilitatea analitică a mărfurilor
3.8 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii stocurilor de produse şi
Mărfuri
CAPITOLUL 4. ANALIZE COMPARATIVE ŞI CONTROL PRIVIND
STOCURILE DE PRODUSE ŞI MĂRFURI ( pe exemplul S.C
Romanceram S.A )
4.1 Prezentarea surselor de informaţii folosite în analiza stocurilor
4.2 Structura şi evoluţia stocurilor de produse şi mărfuri în S.C
Romanceram S.A
4.3 Analiza vitezei de rotaţie a stocurilor de produse şi mărfuri
4.4 Controlul stocurilor de produse şi mărfuri

CONCLUZII ŞI PROPUNERI