Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii comerciale Service


Automobile Dacia S.A. Zalău ............................................ ... 1
1.1. Date generale........................................................................ ....... 1
1.2. Obiectul de activitate ................................................................... 3
1.3. Structura organizatorică ...............................................................4
1.4. Evoluţia activităţii în ultimii patru ani ................................. ... ...6

Capitolul 2. Contabilitatea cheltuielilor ................................................. .......11


2.1. Organizarea contabilităţii financiare a cheltuielilor...................11
2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare ................... ........12
2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare ……………………19
2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale ............................20
2.1.3.1. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
operaţiile de gestiune ........................................... 20
2.1.3.2. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
operaţiile de capital......................................... .. ...21
2.1.3.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
amortizările şi provizioanele................................. 21
2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit…….….21
2.1.5. Interfaţa între contabilitatea cheltuielilor (financiară)
şi contabilitatea de gestiune…………………………….. 22
2.2. Organizarea contabilitaţii financiare a veniturilor………….. ..28
2.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare…………………29
2.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare……………………...31
2.2.3. Contabilitatea veniturilor excepţionale………………….. 32
2.2.4. Standardul Internaţional de Contabilitate 18……………..33

Capitolul 3. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind veniturile


şi cheltuielile……………………………………………………. .39

Capitolul 4. Concluzii şi propuneri…………………………………………..55


Bibliografie……………………………………………………………………..57