Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CAP. I. Introducere in contenciosul administrativ


român;

• 1. Preliminarii;

• 2. Noţiunea de contencios administrativ;


;
• 3. Categoriile de contencios administrativ;

a) contenciosul în anulare;
b) contenciosul administrativ în plină jurisdicţie.

CAP. II.Evoluţia istorică a contenciosului


administrativ in România;

• 1) Perioada 11 februarie 1864 – 12 iulie 1866;


• 2) Perioada 12 iulie 1866 – 1 iulie 1905;
• 3) Perioada 1 iulie 1905 – 25 martie 1910;
• 4) Perioada 25 martie 1910 – 17 februarie 1912;
• 5) Perioada 17 februarie 1912 – 23 decembrie 1925;
• 6) Perioada 23 decembrie 1925 – 9 iulie 1948;
• 7) Perioada 9 iulie 1948 – 1 septembrie 1967;
• 8) Perioada 1 septembrie 1967 – 8 decembrie 1990.

CAP. III. Contenciosul administrativ reglementat de


Legea nr. 29/1990;

• Secţiunea 1. Părţile litigiului,obiectul acţiunii si


instanţele de contencios administrativ;

• 1.Caracterul contenciosului administrativ instituit prin


această lege;
• 2. Părţile, in litigiul de contencios administrativ;

a) calitatea de reclamant;
b) calitatea de pârât.

• 3. Obiectul acţiunii in contenciosul administrativ;

a) actul administrativ de autoritate ilegal;


b) refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative
de a rezolva o cerere referitoare la un drept
recunoscut de lege;
c) repararea pagubelor morale şi materiale ce au fost
cauzate reclamantului.

• 4. Actele administrative exceptate de la controlul


legalitaţii de către instanţele de contencios administrativ;

• 5. Instanţele de contencios administrativ;

a) tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti;


b) curţile de apel.

• 6. Exercitarea controlului judecătoresc asupra actelor


administrative;

• Secţiunea 2. Procedura contenciosului


administrativ;

• 1.Fazele procedurii contenciosului administrativ;

a) procedura prealabilă sesizării instanţei de


contencios administrativ competentă;
b) procedura în faţa instanţei de contencios
administrativ.

• 2. Căile de atac impotriva sentinţelor pronunţate de


instanţele de contencios administrativ;

a) ordinare – recursul;
b) extraordinare – contestaţia în anulare;
- revizuirea hotărârii;
- recursul în interesul legii;
- recursul în anulare.

• 3. Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele de


contencios administrativ;

• Secţiunea 3. Răspunderea in contenciosul


administrativ;

• 1. Formele răspunderii in contenciosul administrativ;

• 2. Răspunderea autorităţilor administrative;

• 3. Răspunderea funcţionarilor publici.

CAP. IV. Concluzii.