Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

Capitolul I: Impozitele în economia contemporană...................................................1


1.1.Definirea şi caracterizarea impozitelor........................................................................ 1
1.1.1.Conţinutul şi rolul impozitelor în economia contemporană..........................1
1.1.2.Elementele tehnice ale impozitelor................................................................3
1.1.3.Principiile impunerii......................................................................................5
1.1.3.1.Principiile de echitate fiscală..........................................................6
1.1.3.2.Principii de politică financiară........................................................8
1.1.3.3.Principii de politică economică.....................................................10
1.1.3.4.Principii social-politice..................................................................11
1.1.4.Clasificarea impozitelor................................................................................11
1.2.Fenomene financiare specifice impozitelor.................................................................13
1.2.1.Evaziunea fiscală..........................................................................................13
1.2.2.Repercusiunea impozitelor...........................................................................15

Capitolul II: Impozitele indirecte..............................................................................17


2.1.Trăsăturile impozitelor indirecte................................................................................ 17
2.2.Taxele de consumaţie..................................................................................................19
2.2.1.Taxele generale pe vânzări...................................................................... ....19
2.2.1.1.Taxa pe valoarea adăugată.............................................................20
2.2.2.Taxele de consumaţie pe produs(accizele)...................................................30
2.2.3.Impozitel pe ţiţei şi gaze naturale din producţia internă...............................41
2.3.Monopolurile fiscale de stat.........................................................................................41
2.4.Taxele vamale..............................................................................................................42
2.5.Taxele de timbru......................................................................................................... 46
2.6.Taxa de trecere a frontierei României..........................................................................48
2.7.Taxa pentru jocurile de noroc......................................................................................49

Capitolul III:Contribuţia impozitelor indirecte la formarea veniturilor B.A.C.S.50


3.1.Mecanisme fiscale de stimulare a economiei bazate pe impozite indirecte................50
3.2.Contribuţia impozitelor indirecte la formarea veniturilor B.A.C.S............................52

Bibliografie......................................................................................................................59