Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Introducere ..........................................................................................................................
4

PARTEA a I-a
CONTRACTUL DE MANAGEMENT : IMPORTANŢĂ, EXPERIENŢĂ
INTERNAŢIONALĂ, STRUCTURA, CONŢINUT
CAP. 1. Importanta şi experienţa internaţională ..........................................................
8
CAP. 2. Baza legală a contractului de management ....................................................
10
CAP. 3. Conţinutul cadru al contractului de management .........................................
11
3.1. Părţile contractante ...........................................................................................
12
3.2. Obiectul contractului ........................................................................................
14
3.3. Durata contractului ...........................................................................................
15
3.4. Clauze speciale : garanţii, loialitate, confidenţialitate ......................................
16
3.5. Modificarea şi încetarea contractului de management .....................................
16
3.6. Litigii ................................................................................................................
17
3.7. Încheierea contractului de management ...........................................................
17
3.8. Dispoziţii finale şi anexe la contract ................................................................
18

PARTEA a II-a
PĂRŢILE ÎN CONTRACTUL DE MANAGEMENT
CAP. 4. Societatea comerciala : drepturi, obligaţii si răspunderi ..............................
19
CAP. 5. Managerul .........................................................................................................
20
5.1. Drepturi, obligaţii si răspunderi .......................................................................
20
5.2. Fişa postului (funcţiei) de manager ..................................................................
25
5.2.1. Descrierea funcţiei ......................................................................................
25
5.2.2. Evaluarea funcţiei .......................................................................................
29
5.2.3. Analiza funcţiei ..........................................................................................
30

PARTEA a III-a
CANDIDAŢII LA FUNCŢIA DE MANAGER
CAP. 6. Calităţile de manager - vector al eficientei
activităţii de conducere .....................................................................................
34
CAP. 7. Candidaţii – persoane fizice : condiţii minime ...............................................
39
CAP. 8. Candidaţii – persoane juridice : condiţii minime ...........................................
43
CAP. 9. Principale riscuri ale candidaturii la funcţia de manager .............................
45

PARTEA a IV-a
SELECŢIA CANDIDAŢILOR. NEGOCIEREA ŞI ÎNCHEIEREA
CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
CAP. 10. Aspecte generale privind selecţia, testarea,
negocierea şi încheierea contractului de management ..................................
47
CAP. 11. Etapele procesului de selecţie, testarea,
negocierea si încheierea contractului de management ..................................
48
11.1. Etapa premergătoare depunerii ofertei ............................................................
49
11.2. Etapa de selecţie si testare a candidaţilor ........................................................
53
11.3. Etapa de negociere, încheiere si semnare a contractului .................................
55
CAP. 12. Organizarea si desfăşurarea concursului de selecţie,
testare si negociere ..........................................................................................
58
12.1. Comisia de concurs .........................................................................................
58
12.2. Desfăşurarea si încheierea concursului ...........................................................
60

PARTEA a V-a
EVALUAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
CAP. 13. Indicatorii de referinţa ai societăţii comerciale .............................................
65
CAP. 14. Obiective stabilite pentru societatea comercială ...........................................
68
CAP. 15. Criterii de performanţă ...................................................................................
70

PARTEA a VI-a
RAPORTURILE MANAGERULUI CU CELELALTE ORGANE DE
CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE
CAP. 16. Raporturile managerului cu A.G.A. ...............................................................
73
CAP. 17. Raporturile managerului cu Consiliul de Administraţie .............................
75
CAP. 18. Raporturile managerului cu Comitetul de Direcţie .....................................
77
CAP. 19. Raportul managerului cu Comisia de Cenzori .............................................
77

PARTEA a VII-a
METODOLOGIA SELECTĂRII CANDIDAŢILOR, NEGOCIERII ŞI
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
CAP. 20. Aspecte generale ...............................................................................................
78
CAP. 21. Selecţia ofertelor ..............................................................................................
85
21.1. Selecţia ofertelor – persoane fizice .................................................................
85
21.2. Selecţia ofertelor – persoane juridice ..............................................................
86

CAP. 22. Selecţia candidaţilor .........................................................................................


87
22.1. Candidaţii – persoane fizice individuale .........................................................
87
22.2. Candidaţii – persoane fizice în echipă ............................................................
88
22.3. Candidaţii – persoane juridice ........................................................................
88
CAP. 23. Negocierea, încheierea si semnarea contractului
de management .................................................................................................
89

PARTEA a VIII-a
INTEGRAREA MANAGERULUI IN NOUA SA FUNCŢIE
CAP. 24. Integrarea managerului in problematica societăţii
comerciale ..........................................................................................................
93
CAP. 25. Integrarea managerului pe post ......................................................................
95
CAP. 26 Integrarea managerului în colectivul de muncă .............................................
96

PARTEA a IX-a
Consideraţii pe marginea modificărilor şi completărilor aduse Legii contractului
de management prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/10 iulie 1997...............................
97
PARTEA a X-a
Studiu de caz: Evaluarea performanţelor echipei manageriale prin contractul de
management la S.C. „Astoria” S.A. .................................................................................
100

PARTEA a XI-a
Concluzii şi propuneri ....................................................................................................
111

Bibliografie

Anexe