Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

pagina
CAPITOLUL I Impozitele în economia contemporană
1.1. Definirea şi caracterizarea impozitelor.........................................................................1
1.1.1. Contribuţia şi rolul impozitelor în economia contemporană................................1
1.1.2. Elementele tehnice ale impozitului......................................................................2
1.1.3. Principiile impunerii.............................................................................................5
1.1.4. Clasificarea impozitelor.......................................................................................7
1.2. Fenomenele financiare specifice impozitelor................................................................9
1.2.1. Dubla impunere fiscală internaţională şi metodele de evitare a acesteia..............9
1.2.2. Evaziunea fiscală.................................................................................................11
1.2.3. Repercusiunea impozitelor..................................................................................13

CAPITOLUL II Impozite directe vărsate la bugetul administraţiei centrale de stat


2.1. Impozitul pe profit.......................................................................................................15
2.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.............................................................21
2.3. Impozitul pe venitul global.........................................................................................22
2.3.1. Consideraţii generale despre impozitul pe venit................................................22
2.3.2. Determinarea veniturilor....................................................................................25
2.3.3. Reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică..........................................32
2.3.4. Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare şi de plată
a impozitului pe venit..........................................................................................33
2.4. Alte impozite directe...................................................................................................35
2.4.1. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente..................35
2.4.2. Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din
nerespectarea legii privind protecţia consumatorilor.........................................37
2.4.3. Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale...........................................37
2.4.4. Contribuţia agenţilor economici pentru învăţământul de stat.............................38
2.5. Contribuţii...................................................................................................................39
2.5.1. Contribuţia pentru pensia suplimentară..............................................................39
2.5.2. Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap........................39

CAPITOLUL III Contribuţia impozitelor directe la formarea veniturilor bugetului de stat


3.1. Dinamica veniturilor bugetare în România în perioada 1997 – 2001.........................41
3.2. Importanţa impozitelor directe în veniturile bugetare şi veniturile fiscale.................43
3.2.1. Ponderea impozitelor directe în totalul veniturilor bugetare şi
venituri fiscale ...................................................................................................43
3.2.2. Structura veniturilor fiscale................................................................................45
3.3. Dinamica impozitelor directe aferente bugetului de stat în perioada 1997-2001.......47
3.4. Evoluţia ponderii impozitelor directe aferente bugetului de stat ...............................52
3.4.1. Evoluţia ponderii fiecărui impozit direct aferent bugetului de stat în
veniturile fiscale.................................................................................................52
3.4.2. Evoluţia structurii impozitelor directe aferente bugetului de stat.....................56
3.4.3. Evoluţia ponderii impozitelor directe aferente bugetului de stat
în produsul intern brut........................................................................................61
3.5. Actualizarea impozitelor directe aferente bugetului de stat........................................62
3.6. Concluzii.....................................................................................................................63

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................65