Sunteți pe pagina 1din 1

Controlul financiar propriu în cadrul Regiei Autonome de Transport Timişoara

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

Cap. 1. Consideraţii generale.............................................................................5


1.1. Rolul şi importanţa controlului financiar propriu................................5
1.2. Organizarea Regiei Autonome a Transportului Timişoara..................8
1.2.1. Scurt istoric al Regiei.............................................................8
1.2.2. Obiectul de activitate al Regiei...............................................9
1.3. Organigrama şi principalii indicatori economico-financiari..............11

Cap. 2. Organizarea controlului propriu la R.A.T.T. ..................................14


2.1. Controlul financiar preventiv.............................................................14
2.2. Controlul ierarhic operativ curent......................................................18
2.3. Controlul financiar de gestiune..........................................................22

Cap. 3. Exercitarea controlului financiar propriu la R.A.T.T. ...................27


3.1. Metodologia de exercitare a controlului financiar propriu................27
3.2. Controlul financiar preventiv.............................................................29
3.3. Controlul ierarhic operativ curent......................................................33
3.4. Controlul financiar de gestiune..........................................................36

Cap. 4. Valorificarea acţiunilor de control.....................................................42


4.1. Studiu de caz – control financiar de gestiune....................................42

Cap. 5. Concluzii şi propuneri.........................................................................56

Anexe..................................................................................................................58

Bibliografie........................................................................................................63