Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS:

CAP. I:ECONOMIA DE PIATA.PIATA MUNCII.

I.1.ECONOMIA DE PIATA………………………………………………….. 1
I.2.PIATA MUNCII …………………………………………………………... 8
I. 2.1. PIATA MUNCII – PIATA DERIVATA ………………………….. 8
I. 2.2. MOTIVATIA MUNCII IN ECONOMIA DE PIATA …………….. 10

CAP. II: CORELATIA DINTRE SALARIU SI PRODUCTIVITATEA MUNCII

II. 1. SALARIUL – VENIT FUNDAMENTAL……………………………… 15


II. 1.1. SALARIUL – GENEZA SI SEMNIFICATII …………………… 15
II. 1.2. MARIMEA SI DINAMICA SALARIULUI ……………………… 18
II. 1.3. FORME DE SALARIZARE …………………………………… 20
II. 1.4. SALARIUL ELEMENT AL COSTULUI DE PRODUCTIE ….. 22

II. 2. PRODUCTIVITATEA MUNCII ……………………………………….. 29


II. 2.1. CONCEPTUL SI TIPOLOGIA PRODUCTIVITATII …………. 29
II. 2.2. PRODUCTIVITATEA MUNCII – CONTINUT SI FORME…… 30
II. 2.3. METODE CE DETERMINARE A PRODUCTIVITATII………. 33
II. 2.4. PRODUCTIVITATEA MEDIE SI PRODUCTIVITATEA
MARGINALA A MUNCII ……………………………………….. 36

II. 3. CORELATIA DINTRE SALARIU SI PRODUCTIVITATEA


MUNCII ………………………………………………………………...40
II. 3.1 CONSIDERENTE TEORETICE ………………………………… 40
II. 3.2. IMPLICATIILE CORELATIEI LA NIVEL
MACROECONOMIC……………………………………………. 42
II. 3.3. IMPLICATIILE CORELATIEI LA NIVEL
MICROECONOMIC……………………………………………... 44

CAP. III: ANALIZA CORELATIEI DINTRE SALARIU SI PRODUCTIVITATEA


MUNCII LA S. C. IPIP S.A. – STUDIU DE CAZ

III. 1. S.C. IPIP S.A. – PREZENTARE GENERALA …………………….. 49

III.2. NIVELUL ŞI EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI CE


CARACTERIZEAZĂ RESURSELE DE MUNCA LA S.C. I.P.I.P. S.A.
III. 2.1. VOLUMUL SI EVOLUTIA FORTEI DE MUNCA …………… 65
III. 2.2. STRUCTURA FORTEI DE MUNCA …………………….…... 68
III. 2.3. NIVELUL ŞI EVOLUŢIA INDICATORILOR CARE
EXPRIMĂ CONSUMUL DE MUNCĂ LA S.C. IPIP S.A. ………… 72
III.3. NIVELUL, EVOLUŢIA ŞI IMPLICAŢIILE CREŞTERII
PRODUCTIVITĂŢII MUNCII LA S.C. I.P.I.P. S.A. …………. 74

III.3.1. PRINCIPALELE MODALITĂŢI DE CALCUL ŞI FORME DE


EXPRIMARE ALE PRODUCTIVITĂŢII FIZICE A MUNCII ….74
III.3.2. ANALIZA STATISTICĂ A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII PE
BAZA INDICATORILOR VALORICI LA S.C. I.P.I.P. S.A. …..77
III.3.3. INFLUENŢA CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
ASUPRA SALARIILOR ŞI A REZULTATELOR
FINANCIARE ……………………………………………………..80

CAP. IV : CONCLUZII ……………………………………………………………... 88

BIBLIOGRAFIE