Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucra ri- proiecte-licenta.ro


-Cuprins -

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR


TRANSNAŢIONALE.
Introducere............................................................................2
1.1. Procesul de transnaţionalizare...................................................6
1.2. Scurt istoric al Corporaţiilor Transnaţionale...............................7
1.3. Abordări conceptuale..............................................................11
1.4. Factori care au favorizat dezvoltarea Corporaţiilor
Transnaţionale.......................................................................12
1.5. Codul de conduită al Corporaţiilor Transnaţionale.....................14
1.6. Trăsăturile Corporaţiilor Transnaţionale...................................17

Cap.II. MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CORPORAŢIILOR.


TRANSNAŢIONALE
.
2.1. Managementul Corporaţiilor Transnaţionale...............................27
2.2. Organizarea Corporaţiilor Transnaţionale..................................30
2.3. Sisteme interne ale Corporaţiei Transnaţionale. Relaţii
ierarhice..............................................................................39

Cap.III. EXPANSIUNEA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE.

3.1. Motivaţii de expansiune..........................................................48


3.2. Modalităţi de implantare ale Corporaţiilor Transnaţionale...........53
3.3. Piaţa Corporaţiilor Transnaţionale............................................67

Cap.IV. IMLICAŢIILE EXPANSIUNII CORPORAŢIILOR


TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE.

4.1. Relaţiile Corporaţiilor Transnaţionale cu statele naţionale..........75


4.2. Corporaţiilor Transnaţionale şi Investiţiile Străine Directe..........85

Concluzii....................................................................................95
Bibliografie.................................................................................99