Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Capitolul 1 – Globalizarea economică


1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare ............................
3
1.2. Rolul informaticii în amplificarea fenomenului de globalizare
1.2.1. Sisteme informaţionale globale ...........................................................
7
1.2.2. Informaţie şi război informaţional …………………….……….…..
11
1.2.3. Rolul guvernului în securizarea spaţiului cibernetic ........................
13
1.2.4. Cadrul legislativ românesc privind securitatea informaţiilor ...........
15
Capitolul 2 - Biotehnologiile .......................................................................
17
Capitolul 3 - Corporaţiile transnaţionale
3.1. Trăsături ale economiei mondiale contemporane ................................
19
3.2. Conceptul de societate transnaţională .................................................
24
3.3. Rolul şi efectele corporaţiilor transnaţionale ......................................
32
Capitolul 4 - Evoluţia pieţelor financiare .................................................
34

Capitolul 5 - Efectele fenomenului de globalizare


5.1. Tendinţe de ansamblu în evoluţia fenomenului de globalizare ........
38
5.2. Efectele pozitive ale globalizării ..........................................................
42
5.3. Efectele negative ale globalizării ………………….………..………..
46
5.4. Efecte micro şi macroeconomice ale globalizării …………..…….…
50

Concluzii ………………………