Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL I __________________________________________________1
FORMAREA VENITURILOR IN ECONOMIE_________________________1
1.1 SALARIUL – VENIT FUNDAMENTAL___________________________1
1.2 DOBANDA__________________________________________________ 3
1.3 PROFITUL___________________________________________________4
1.4 RENTA______________________________________________________6
CAPITOLUL II _________________________________________________ 8
UTILIZAREA VENITURILOR______________________________________8
2.1 CHELTUIELI DE CONSUM_____________________________________8
2.2 ECONOMISIREA_____________________________________________11
CAPITOLUL III ________________________________________________16
INVESTITIILE__________________________________________________ 16
3.1 CONCEPT SI STRUCTURA____________________________________ 16
3.2 TIPOLOGIA INVESTITIILOR __________________________________17
3.2.1 INVESTITIILE PENTRU AFACERI __________________________18
3.2.2 INVESTITIILE REZIDENTIALE_____________________________20
3.2.3 INVESTITIILE IN STOCURI ________________________________21
3.2.4 INVESTITIILE IN CAPITAL UMAN _________________________ 22
3.2.5 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE __________________________22
CAPITOLUL IV_________________________________________________28
CORELATIA ECONOMISIRE-INVESTITII IN ROMANIA______________ 28
4.1 DINAMICA VENITURILOR____________________________________ 28
4.2 DINAMICA SI STRUCTURA CHELTUIELILOR DE CONSUM_______ 31
4.3PROCESUL DE ECONOMISIRE IN ROMANIA_____________________38
4.4 INVESTITIILE________________________________________________46
4.4.1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE IN ROMANIA______________46
4.4.2 INVESTITIILE IN PERIOADA 1994-2000 IN ECONOMIA
ROMANEASCA___________________________________________ 50