Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

Cap.I. Necesitatea şi conţinutul sistemului bancar din România


1.1 Contextul politic şi economic din Europa Centrală şi de Est………………………………....3
1.2. Reforma sistemului bancar român……………………………………………………………4
1.3. Problemele şi obiectivele sistemului bancar din România în contextul procesului de
reformă……………………………………………………………………………………….7
Cap.II. Administrarea resurselor şi plasamentelor în sistemul bancar
2.1. Gestionarea resurselor şi plasamentelor în sistemul bancar…………………….…………….10
2.2. Optimizarea activităţii bancare prin corelarea resurselor cu plasamentele…………………...12
2.3. Estimaţii privind volumul posibil al resurselor şi plasamentelor……………….…….………15
Cap.III. Politica de creditare a Băncii Comerciale Române
3.1. Definirea creditului bancar şi a elementelor sale……………………………….…….………18
3.2. Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare……………………..……………19
3.3. Procesul de creditare…………………………………………………………..….…………..20
3.3.1. Analiza cererii de creditare şi a documentaţiei necesare……………..….……………..20
3.3.2. Analiza garanţiilor creditului bancar………………………………...……….………...22
3.3.3. Proceduri comune privind fundamentarea deciziei de creditare…...…………………..22
3.3.4. Contractul de credit. Principii şi clauze generale…………………………….………...23
3.3.5. Asigurarea activelor acceptate în garanţie……………………………….……………..24
3.3.6. Controlul utilizării creditelor şi verificarea garanţiilor………………………………...25
3.4. Riscul în activitatea de creditare……………………………………………….…….……….25
3.5. Analiza şi clasificarea portofoliului de credite, determinarea, constituirea, şi utilizarea
provizioanelor specifice de risc……………………………………………………….………………26
3.5.1. Analiza şi clasificarea portofoliului de credite……………………………….………...26
3.5.2. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc………...…….27
Cap. IV. Activitatea de creditare în practica Băncii Comerciale Române - Sucursala Hunedoara
4.1. Organizarea Băncii Comerciale Române – Sucursala Hunedoara…………………………...29
4.1.1. Scurt istoric……………………………………………………………………………..29
4.1.2. Clienţii băncii şi tehnologia informaţională…………………………….……………...30
4.2. Administrarea sistemului de creditare în practica Băncii Comerciale Române
4.2.1. Structura resurselor pentru susţinerea procesului de creditare…………………………31
4.2.2. Categorii de credite acordate de Banca Comercială Română – Sucursala
Hunedoara…………………………………………………………………………………………….33
4.3. Credite acordate persoanelor juridice………………………………………..……………….34
4.3.1. Credite pentru activitatea curentă………………………………………………………34
4.3.1.1. Evoluţia şi volumul creditelor acordate de Banca Comercială
Română…………………………………………………………………...……………………………34
4.3.1.2. Tipuri de credite comerciale………………………………...………………….35
4.3.1.3. Analiza bonităţii clienţilor şi evaluarea riscului creditelor……………………..36
4.3.1.4. Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea şi rambursarea creditelor acordate
persoanelor juridice……………………………………………………….……………………………37
4.3.2. Credite pentru echipament……………………………………………………………...39
4.3.3. Credite de leasing………………………………………………………………………40
4.3.4. Credite forfetare………………………………………………………………………..41
4.3.5. Credite în valută……………………………………………...………………………...42
Studiu de caz……………………………………………………..………………….……………44
Concuzii…………………………………………………………………….……….…………….47
Anexe…………………………………………………………………….………………………..51
1
Bibliografie………………………………………………………………………………………..65