Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

STUDIU PRIVIND PLANURILE DE CARIERĂ


ALE ABSOLVENŢILOR

Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

PROMOŢIA 2007

TOTAL ABSOLVENŢI CHESTIONAŢI: 1802

Studiu privind absolvenţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi


- promoţia 2007 -

Au lucrat în timpul
anilor de studiu
28%

Nu au lucrat
72%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

1. FACULTATEA DE BIOLOGIE:

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

207 43 164

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Biologie

Au lucrat
21%

Nu au lucrat
79%

Au lucrat în domeniu: 30%.

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera

Planuri privind cariera

Alte situaţii şi
continuarea studiilor Doresc să se
1% angajeze
Nehotărâţi Alte situaţii
10%
3% 0%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
27%
Doresc să se
angajeze şi să-şi
continue studiile Doresc să îşi
55% continue studiile în
străinătate
4%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipul studiilor pe care doresc sa le urmeze absolvenţii

A doua facultate
Nespecificat 1%
12%
Master la facultatea
absolvită
41%

Master la altă
facultate
46%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

2. FACULTATEA DE CHIMIE

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

117 43 74

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Chimie

Au lucrat
37%

Nu au lucrat
63%

Au lucrat în domeniu: 56%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera

Planuri privind cariera

Alte situaţii şi
continuarea studiilor
Alte situaţii 1% Doresc să se
Nehotărîţi 1%
angajeze
3%
9%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
Doresc să se 33%
angajeze şi să-şi
continue studiile Doresc să îşi
52% continue studiile în
străinătate
1%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipurile studiilor pe care doresc sa le urmeze absolvenţii

Nespecificat
18%
Master la facultatea
absolvită
49%

Master la altă
facultate
33%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

3. FACULTATEA DE DREPT

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

210 25 185

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Drept

Au lucrat
12%

Nu au lucrat
88%

Au lucrat în domeniu: 20%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera

Planuri privind cariera

Alte situaţii şi
continuarea studiilor
Alte situaţii 1% Doresc să se
Nehotărîţi 1%
angajeze
3%
9%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
Doresc să se 33%
angajeze şi să-şi
continue studiile Doresc să îşi
52% continue studiile în
străinătate
1%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipurile de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Master şi a doua
facultate
1% Alta situatie
Nespecificat 1%
19%

Master la altă
Master la facultatea
facultate
absolvită
20%
59%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

4. FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

162 69 93

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Educaţie Fizică şi Sport

Au lucrat
43%

Nu au lucrat
57%

Au lucrat în domeniu: 48%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri de carieră

Alte situaţii şi
continuarea studiilor
Doresc să se
4%
Alte situaţii angajeze
Doresc să îşi
6% 7%
continue studiile în
Nehotărîţi ţară
12% 24%

Doresc să îşi
continue studiile în
Doresc să se străinătate
angajeze şi să-şi 3%
continue studiile
44%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipurile de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Nespecificat
25%

Master la facultatea
absolvită
57%

Master la altă
facultate
18%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

5. FACULTATEA DE FILOSOFIE

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

154 40 114

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţii Filosofie

Au lucrat
26%

Nu au lucrat
74%

Au lucrat în domeniu: 25%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri de carieră

Alte situaţii şi
continuarea studiilor
Nehotărîţi 1% Doresc să se
Alte situaţii
5% angajeze
1%
12%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
22%

Doresc să se
angajeze şi să-şi Doresc să îşi
continue studiile continue studiile în
53% străinătate
6%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

A doua facultate
Alta situatie
Nespecificat 1%
1%
8%

Master la facultatea
absolvită
47%
Master la altă
facultate
43%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

6. FACULTATEA DE FIZICĂ

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

53 19 34

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Fizică

Au lucrat
36%

Nu au lucrat
64%

Au lucrat în domeniu: 53%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri de carieră

Doresc să se
Nehotărît angajeze
Alte situaţii Doresc să îşi
4% 6%
4% continue studiile în
ţară
23%

Doresc să îşi
Doresc să se continue studiile în
angajeze şi să-şi străinătate
continue studiile 6%
57%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

A doua facultate
Nespecificat
2%
13%

Master la facultatea
absolvită
48%

Master la altă
facultate
37%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

7. FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

203 48 155

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Geografie şi Geologie

Au lucrat
24%

Nu au lucrat
76%

Au lucrat în domeniu: 35%.

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera

Planurile privind cariera

Nehotărâţi Alte situaţii Doresc să se angajeze


10% 2% 8% Doresc să îşi continue
studiile în ţară
21%

Doresc să îşi continue


studiile în străinătate
Doresc să se angajeze 3%
şi să-şi continue studiile
56%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipul studiilor pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Master şi a doua
facultate Master la altă facultate
A doua facultate
2% şi a doua facultate
2%
2%
Nespecificat
12% Master la facultatea
absolvită
40%

Master la altă facultate


42%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

8. FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

93 46 47

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Informatică

Nu au lucrat Au lucrat
51% 49%

Au lucrat în domeniu: 91%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri privind cariera

Alte situaţii şi
continuarea studiilor
1% Doresc să se
Alte situaţii
angajeze
Nehotărîţi 1%
13% Doresc să îşi
6% continue studiile în
ţară
18%

Doresc să îşi
continue studiile în
Doresc să se
străinătate
angajeze şi să-şi
1%
continue studiile
60%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Nespecificat, 5%
Master la altă
facultate, 39%
Master la facultatea
absolvită, 56%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

9. FACULTATEA DE ISTORIE

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

144 49 95

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Istorie

Au lucrat
34%

Nu au lucrat
66%

Au lucrat în domeniu: 57%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri de carieră

Alte situaţii şi
continuarea studiilor Doresc să se
Alte situaţii 1% angajeze
Nehotărîţi 6% 10%
3%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
33%
Doresc să se
Doresc să îşi
angajeze şi să-şi
continue studiile în
continue studiile
străinătate
46%
1%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipul de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţi i

Master la facultatea Nespecificat, 12%


absolvită şi a doua
facultate, 2%

Master la altă facultate, Master la facultatea


30% absolvită, 56%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

10. FACULTATEA DE LITERE

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

302 87 215

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Litere

Au lucrat
29%

Nu au lucrat
71%

Au lucrat în domeniu: 69%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri privind cariera


Doresc să se
angajeze
Alte situaţii 9%
2%
Nehotărîţi
6% Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
18%

Doresc să se Doresc să îşi


angajeze şi să-şi continue studiile în
continue studiile străinătate
60% 5%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii ce doresc să urmeze absolvenţii

Master la facultatea
absolvită şi încă o
facultate A doua facultate
2% 1%
Nespecificat
10% Master la facultatea
absolvită
36%

Master la altă
facultate
51%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

11. FACULTATEA DE MATEMATICĂ

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

64 21 34

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Matematică

Au lucrat
33%

Nu au lucrat
67%

Au lucrat în domeniu: 71%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri privind cariera

Doresc să se
Alte situaţii angajeze Doresc să îşi
Nehotărîţi 6% 5% continue studiile în
6% ţară
25%

Doresc să îşi
continue studiile în
străinătate
Doresc să se
2%
angajeze şi să-şi
continue studiile
56%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Nespecificat
11%

Master la altă
facultate Master la facultatea
28% absolvită
61%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

12. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Total absolvenţi chestionaţi Au lucrat Nu au lucrat

93 18 75

Au lucrat în timpul studiilor:

Absolvenţi Teologie Ortodoxă

Au lucrat
19%

Nu au lucrat
81%

Au lucrat în domeniu: 61%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

PRORECTORATUL STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI

Planuri privind cariera:

Planuri privind cariera

Alte situaţii Doresc să se


Nehotărîţi 2% angajeze
4% 8%

Doresc să îşi
continue studiile în
ţară
Doresc să se 42%
angajeze şi să-şi
continue studiile
42%
Doresc să îşi
continue studiile în
străinătate
2%

Intenţiile privind studiile viitoare:

Tipuri de studii pe care doresc să le urmeze absolvenţii

Master la facultatea Master la alta


absolvită şi încă o A doua facultate facultate+ altă
facultate 3% facultate
3% 1%

Master la facultatea
Nespecificat absolvită
18% 37%

Master la altă
facultate
38%

CENTRUL DE INFORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI PLASAMENT


Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi
Tel.: 0040 232 201579, Tel./Fax: 0040 232 201576, e-mail: cipo@uaic.ro