Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI


Str.Mihail Moxa nr. 5-7; Telefon (021) 311.19.00, interior 571 FACULTATEA DE FINANȚE,
e-mail: secretariat@fin.ase.ro ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE
DE VALORI

HOTĂRÂRI
ALE CONSILIULUI FACULTĂȚII DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI
MANDAT 2016-2020

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 06.12.2016

HC_FABBV 34: Consiliul FABBV a aprobat comisiile aferente concursului pentru ocuparea posturilor vacante din statele de
funcţii al Departamentului de Finanţe, respectiv al Departamentului de Monedă şi Bănci (sem.1, an universitar 2016-2017) (Anexa
1).

Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ


DECAN
Anexa 1

Comisii de concurs didactic propuse pentru


concursul didactic din semestrul I, anul universitar 2016-2017

1. DEPARTAMENTUL FINANȚE :
În baza propunerilor Consiliului Departamentului Finanţe, propun următoarea componenţă a comisiilor de concurs didactic:

Comisia de concurs
Disciplinele postului,
Nr.
Post Poz. conform Monitorului Instituţia de învăţământ Adresa de e-mail
crt.
Oficial Grad didactic, nume şi prenume superior unde are
calitatea de titular1
Președinte: Prof.univ.dr. Emilia Câmpeanu ASE emilia.campeanu@fin.ase.ro
Membru: Prof. univ. dr. Petre Brezeanu ASE brezeanupetre@yahoo.com
Finanţe Universitatea de Vest bogdan.dima@e-uvt.ro
1 Prof. univ. dr. Bogdan Dima
comportamentale; Timişoara bogdandima2001@gmail.com
Investiţii corporative în Membri din 2 Prof. univ. dr. Alexandru Universitatea Babeş Bolyai
alexandru.todea@econ.ubbcluj.ro
1 Conferențiar 48 condiţii de risc şi afara ASE: Todea Cluj Napoca
incertitudine; 3 Conf. univ. dr. Angela Maria Universitatea Babeş Bolyai
flpangela@yahoo.com
Investiţii directe şi Filip Cluj Napoca
finanţarea lor 1 Prof. univ. dr. Elena Nolica druica_e@faa.ro
Universitatea Bucureşti
Membri Druică elenadruica@yahoo.com
supleanți 2. Prof. univ. dr. Laura
ASE laura_obreja@yahoo.com
Mihaela Braşoveanu
Președinte: Conf. univ. dr. Georgiana
ASE georgiana.cretan@fin.ase.ro
Camelia Creţan
1 Prof. univ. dr. Daniel Ştefan
ASE darmeanu@yahoo.com
Asigurări şi reasigurări Armeanu
(lb engleză); 2. Conf. univ. dr. Laura Elly
ASE lauranaghi@gmail.com
2 Lector 72 Managementul fiscal al Membri: Naghi
întreprinderii; 3. Conf. univ. dr. Nicoleta
ASE nicoleta.vintila@fin.ase.ro
Fiscalitate Vintilă
4. Lect. univ. dr. Lazăr Paula ASE paula.lazar@fin.ase.ro
Membri 1 Conf. univ. dr. Emilian
ASE emilian.miricescu@fin.ase.ro
supleanți: Constantin Miricescu

1
Pentru cadrele didactice titulare la alte universităţi, se va specifica denumirea universităţii, cât mai clar, fără abrevieri
2 Conf. univ. dr. Lucian Ţâţu ASE lucian.tatu@fin.ase.ro
Președinte: Conf. univ. dr. Lucian Ţâţu ASE lucian.tatu@fin.ase.ro
1 Prof. univ. dr. Laura Mihaela
ASE laura_obreja@yahoo.com
Achiziţii, fuziuni şi Braşoveanu
restructurări; 2 Prof. univ. dr. Georgeta
ASE vintilageorgeta@yahoo.fr
Gestiunea financiară a Vintilă
Membri:
întreprinderii; 3 Conf. univ. dr Nicoleta
3 Lector 73 ASE nicoleta.vintila@fin.ase.ro
Fiscalitate; Vintilă
Investiţii directe şi 4. Lect. univ. dr. Carmen
ASE carmenlipara@gmail.com,
finanţarea lor; Lipară
Gestiunea portofoliului 1 Lect. univ. dr. Maria Oana
ASE maria.filipescu@fin.ase.ro
Membri Filipescu
supleanți: 2 Conf.univ.dr. Georgiana
ASE georgiana.cretan@fin.ase.ro
Crețan
Președinte: Prof. univ. dr. Emilia Mioara
ASE emilia.campeanu@fin.ase.ro
Câmpeanu
1 Prof. univ. dr. Roman
ASE roman_costantin@yahoo.com
Buget şi trezorerie Costantin
publică; 2 Prof. univ. dr. Andreea
ASE andreea.stoian@fin.ase.ro
Finanţele instituţiior Membri: Maria Stoian
4 Asistent 91
publice; 3. Prof. univ. dr. Mariana Vuţă ASE mariavuta@yahoo.fr
Finanţele instituţiilor
4. Conf. univ. dr. Attila Gyorgy ASE attila.gyorgy@fin.ase.ro
publice (lb. engleză)
1 Conf. univ. dr. Lucian Ţâţu ASE lucian.tatu@fin.ase.ro
Membri
supleanți: 2 Lect. univ. dr. Andrei
ASE stanculescuandrei@yahoo.com
Stănculescu
2. DEPARTAMENTUL MONEDĂ ŞI BĂNCI :
În baza propunerilor Consiliului Departamentului Monedă şi Bănci propun următoarea componenţă a comisiilor de concurs didactic:

Comisia de concurs
Disciplinele postului, Instituţia de
Nr.
Post Poz. conform Monitorului învăţământ Adresa de e-mail
crt.
Oficial Grad didactic, nume şi prenume superior unde are
calitatea de
titular2
Președinte: Conf dr Adrian ENCIU ASE adrian.enciu@fin.ase.ro

1. Prof dr Teodora BARBU ASE teodora.barbu@fin.ase.ro


2. Conf dr Bogdan DUMITRESCU ASE bogdan.dumitrescu@fin.ase.ro
Moneda, Institutii de Membri:
1. asistent 49 3. Conf dr Alina RADU ASE alina.radu@fin.ase.ro
credit
4. Lect dr Catalina HANDOREANU ASE catalina.handoreanu@fin.ase.ro

1. Lect dr Virgil DAMIAN ASE virgil.damian@gmail.com


Membri
supleanți: 2. Conf dr Ionela COSTICA ASE ionela.costica@fin.ase.ro

Președinte: Conf dr Adrian ENCIU ASE adrian.enciu@fin.ase.ro


1. Prof dr Vasile DEDU ASE vasile.dedu@fin.ase.ro

2. Prof dr Teodora BARBU ASE virgil.damian@gmail.com


Moneda, Contabilitate Membri:
2. asistent 50 3. Conf dr Iustina BOITAN ASE iustina.boitan@fin.ase.ro
bancara
4. Lect dr Catalina HANDOREANU ASE catalina.handoreanu@fin.ase.ro
1. Conf dr Alina RADU ASE alina.radu@fin.ase.ro
Membri
supleanți: 2. Conf dr Ionela COSTICA ASE ionela.costica@fin.ase.ro
Anexa 2
XIV. TEMATICA DE CONCURS – COD FIN1

Nr. TEMATICA Referinţa Paginaţie


crt. bibliografică
pag.41-49; 55-62;
1. Bunurile publice si sistemul cheltuielilor publice
127-148
pag.366-387;
391-395;
[1] 401-402;
2. Resursele financiare publice 408-410;
428-446;
468-471;
477-480; 490
Asigurarea sub aspect juridic Pag. 47-53
Asigurări de Elemente tehnice ale asigurărilor Pag. 62-81
3. bunuri și Contractul de asigurare de bunuri Pag. 197-202
persoane Asigurarea autovehiculelor Pag. 248-254
Asigurările de persoane Pag. 324-342
Reasigurarea: necesităţi şi forme de [2]
Pag. 453-470
manifestare
Forme ale contractelor de reasigurare
4. Reasigurări Pag. 471-486
proporţională
Forme ale contractelor de reasigurare
Pag. 490-498
neproporţională
Activul net, Activele circulante nete,
Pag. 328-336
Fondul de rulment, Cash-flow-urile
Marjele de acumulare (Soldurile
Pag. 338-341
intermediare de gestiune)
Analiza
5. Ratele rentabilităţii Pag. 355-365
financiară
Diagnosticul riscului Pag. 366-371
Ratele valorii Pag. 380-381
[3]
Utilizarea şi limitele ratelor
Pag. 382-383
financiare
Valoarea actualizată (prezentă),
Fundamentare Pag. 203-207
perpetuităţi şi anuităţi
a deciziei de
6. Criteriile VAN, RIR, IP etc Pag. 207-211
investiţii şi de
Estimarea elementelor financiare ale
finanţare Pag. 217-224
VAN (I0; CFDt şi VRn)
Modele de estimare a ratei de
Pag. 224-229
actualizare (a costului capitalului)
Analiza senzitivităţii, a scenariilor şi
Pag. 257-264
pragul de rentabilitate
Simularea Monte Carlo şi arborele de
Pag. 270-276
decizie
Valoarea actualizată netă ajustată
Pag. 310-313
(VANA)
7. Emisiunea şi evaluarea acţiunilor Pag. 245-292
8. Pag. 293-301 şi
Emisiunea şi evaluarea obligaţiunilor
[4] 320-332
9. Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe
Pag. 467-495
pieţele reglementate
a) Operațiunile bilanțiere și
Pag. 76-89;
extrabilanțiere ale băncilor
comerciale;
b) Instituțiile financiare nebancare ; Pag 105-112;
Băncile
c) Identificarea,evaluarea,
comerciale şi Pag126-132;
administrarea și monitorizarea
instituţiile Pag 139-143;
10. riscurilor bancare: riscul de credit, [5]
financiare Pag132-139;
riscul de lichiditate și riscul de piață;
nebancare:
d) Profitabilitate şi eficienţă în
Pag. 155-165;
activitatea bancară;
e) Supravegherea prudențiala a
Pag. 189-211;
activității bancare: necesitate, scop și
instrumente de analiza si evaluare;
a) Funcțiile băncilor centrale; Pag. 244-255

Băncile b) Instrumente ale politicii monetare; Pag 296-301;


centrale şi canale de transmisie a politicii Pag 301-307;
11. monetare; politica monetara a BNR; [5] Pag 323-328;
politica
monetară c) Ţintirea directă a inflaţiei; Pag 287-291
d) Strategii neconvenţionale de
Pag.291 – 295
politică monetară

Bibliografie
Nr. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ
curent
Vacarel, I. Finante publice, Editia a VI-a, Editura Didactica si
[1]
(coord.) Pedagogica, 2007
Văcărel, Iulian
[2] Asigurări şi reasigurări, ed. IV, Ed. Expert, Bucureşti, 2007
Bercea, Florian
Stancu, Ion
[3] Finanțe corporative cu Excel, Editura Economica 2012
Stancu, Dumitra
Anghelache, Piaţa de capital în context european, Ed. Economică,
[4]
Gabriela Bucureşti 2009
Dardac, Nicolae
[5] Instituţii de credit, Editura ASE, 2012
Barbu, Teodora