P. 1
telefoane mobile pt nevazatori

telefoane mobile pt nevazatori

|Views: 508|Likes:
Published by wich3

More info:

Published by: wich3 on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Studii de masterat : Terapii si compensare in tulburarile de comunicare Curs: Mijloace de compensare tehnic Anul al II-lea, semestrul 1

MIJLOACELE DE COMPENSARE TEHNICA TELEFONUL MOBIL PENTRU NEVAZATORI

Studenti : Nichifor Mihaela Vaseliu Manuela

Universitatea OVIDIUS 2010-2011
1

MIJLOACE DE COMPENNSARE TEHNICA TELEFONUL MOBIL PENTRU NEVAZATORI

INTRODUCERE IN PSIHOPEDAGOGIA DEFICIEN ELOR DE VEDERE

Psihopedagogia deficien elor vizuale (p.d.v.), ca ramur a psihopedagogiei (educa iei) speciale studiaz (dup Mircea tefan, 2000) problematica nev z torilor i slabv z torilor (ambliopilor) privind: - cunoa terea psihologic ; - îndrumarea educativ ; - procesul de recuperare social ; Intr-un mod similar concep obiectul de studiu i al i autori, ca de pild Florin Verza (2002), sau Alois Ghergut, (2005 si 2006) cu deosebirea c dau un anumit nume domeniului ± tiflopsihopedagogie (etimologia - gr. - tiflos = orb, logos = tiin ), care poate fi împ r it în dou ramuri (tiflopsihologie i tiflopedagogie). Se mai vorbe te i de tiflometodic (metodologia pred rii diverselor discipline de studiu în coli) i respectiv de tiflotehnic (mijloace didactice i echipamente utilizate în educa ia colar ). Ghergut (2005) deosebeste doua feluri de obiective ale p.d.v. - recuperatorii si compensatorii - educationale Psihopedagogia deficientelor de vedere are un caracter interdisciplinar, in care se regasesc in principal psihologia si pedagogia, dar cunostintele de natura medicala nu pot fi omise. Deficien a (afectarea) vizual desemneaz orice pierdere sau anomalie a structurii sau func iei analizatorului vizual, care poate fi de mai multe feluri sau grade. Deficien ele vizuale par s afecteze adul ii în m sur mai mare decât copii. Termenul de ambliopie provine din limba greac : amblis = slab, tocit i ops = vedere i se refer la toate cazurile de sc dere a capacit ii vizuale (slabv z torii). Persoana cu cecitate sau nev z toare nu percepe de loc lumina.

2

partea colorat a ochiului. o deschidere a irisului. care apoi este prelucrat de creier. Razele de lumin trec prin prin lentile (cristalin) care focalizeaz (refract ) lumina. Prin dilatare i contractare pupila controleaz cantitatea de lumin care intr în ochi. Retina. Lumina reflectat de cornee trece apoi prin pupil . care este apoi transmis prin nervul optic la creier. altele pentru vederea colorat i cea central etc. Energia stimulului luminos se transform în energie nervoas (impulsuri nervoase. Unele dintre aceste celule sunt responsabile pentru vederea în întuneric i cea periferic . în mod similar cu filmul dintr-o camer foto. subfunc ia de transmitere a energiei nervoase la cortex. Subsistemele mai importante ale func iei vizuale : y y y y y subfunc ia de formare a imaginii optice (prin mediile de refrac ie). pe retin . purt toare de informa ie). subfunc ia de fuzionare a imaginilor celor doi ochi. Pe retin se realizeaz o ac iune biochimic i bioelectric . prime te lumina. de c tre ceululele fotosensibile ale acesteia.Vederea ca sistem func ional Analiza diverselor deficien e i/sau tulbur ri de vedere i impactul lor asupra dezvolt rii copiilor în cauz sunt mai bine în elese dac se cunoa te anatomia i fiziologia func iei vizuale. prin umoarea sticloasa. rezultând imaginea vizual . prelucrate i integrate. In segmentul cortical al analizatorului vizual (în regiunea occipital . dar nu numai) impulsurile nervoase sunt decodate. Sistemul vederii (analizatorul vizual) este compus din: a) ochi (aparatul de recep ie) b) nervul optic (c ile de transmisie) c) centrul vederii (zona de proiec ie) de pe creier Ceea ce noi vedem începe ca lumin reflectat pe partea extern a ochiului ± corneea. activitatea cortical de construire a percep iei vizuale. subfunc ia de receptare retinian a imaginii ± prin ac iunea biochimic a celulelor fotosensibile de pe retin . i bioelectric Indicii functionali ai vederii Acuitatea vizual (puterea de a vedea) a ochiului are în vedere distan a la care ochiul poate 3 .

contrastul obiect-fond. O persoana cu acuitatea vizuala (V) de 1/10 poate vedea la 7 m ceea ce o alta persoana ± fara probleme de vedere ± poate vedea la 70 de metri.starea de adaptare a ochiului. de dimensiuni crescânde. pg. care ne indic procentul de vedere obisnuita de inut de cel examinat. Intr-un optotip semnele sunt a ezate de regul pe 10 rânduri. marimii si detaliilor.durata excita iei vizuale etc Examinarea acuit ii vizuale se realizeaz cu optotipul ± un set de tabele care cuprind litere. Factori în func ie de care acuitatea vizual poate varia: . ca i pentru interpretarea obiectului percep iei în raport cu un cadru situa ional mai larg. In mod mod obi nuit ochiul uman percepe izolat dou puncte dac unghiul vizual dintre razele lor este de cel putin un grad. . Uneori este necesar examinarea acuit ii vizuale la apropiere (la distan a cititului). Rezultatul examin rii prin optoptip se exprim într-o frac ie subunitar . 2000. Alte probe simple au în vedere perceperea luminii (minimum vizibile) i a dou puncte (minimum separabile) cu ajutorul unui aparat special (Radoslawow). Prin campimetrie se determin deficitele pan la 30 de grade în jurul centrului câmpului vizual iar perimetria eviden iaz zonele periferice. Spa iul perceput variaz în raport cu factori similari celor prezentati la acuitatea vizuala.19-20). unde D ± distanta citirii randului de catre ochiul emetrop si d ± distanta examinarii (5 m). tabelul fiind aflat la distan a de 5 metri (cea standard pentru vederea f r acomodare). . fiin ele etc ± din punct de vedere al formei. Câmpul vizual = spa iul pe care ochiul omului îl poate percepe privind fix un obiect.culoarea. imagini a diverse obiecte etc). Examinarea fiec rui ochi se realizeaz separat i începe cu semnele care au dimensiunile cele mai mari.se face cu campimetrul i perimetrul (Stefan M. Determinarea câmpului vizual ± la un singur ochi. inele.percepe distinct obiectele. cifre sau diverse semne (cârlige. Sensibilitatea luminoas i capacitatea de adaptare 4 . . static .. . Acuitatea vizuala se calculeaza dupa formula V=d/D. Întrucât câmpul vizual exprim vederea periferic . care se realizeaz cu ajutorul unor optotipi speciali (situa i pe un tabel a ezat la distan a cititului). el este important pentru orientarea în spa iu.luminozitatea. Vederea obi nuit (normal ) cuprinde cam 180 grade in plan orizontal i cam 140 în plan vertical).

intensitatea stimulului. perspective. . nictometrul (adaptarea la lumin ) etc. Profesorii folosesc diferite jocuri de sortare dup culoare a pentru evaluarea i educarea sim ului cromatic. prima form de adaptare la lumin care apare în ontogenez . între analizatorul vizual i cel tactil-kinestezic. Intr-o explica ie mai complex ar trebui adaugat i contribu ia leg turilor condi ionate formate în primul an de via . Culoarea cea mai intens perceput la lumina zilei este galben iar la lumina crepuscular culoarea albastru. Sensibilitatea cre te în condi iile stimulilor vizuali slabi i scade în condi iile celor puternici. Sensibilitatea cromatic ± sim ul culorilor ± este o func ie vizual superioar . Metode de investigare a sim ului cromatic: probe de lânuri colorate. suprapunerea imaginilor. Localizarea spa ial vizual se realizeaz atât datorit vederii tridimensionale cât i prin convergen a cu semnalele auditive.suprafa a de retin stimulat . Ea are în vedere capacitatea retinei de a sesiza lumina i de a se adapta la diferitele ei intensit i. într-o explica ie simplificat . convergen a liniilor care se îndep rteaz etc. M surarea acestui indice fun ional se face cu adaptometrul (adaptarea la întuneric). Aceasta este determinat . de u oara disparitate a imaginilor de pe cele dou retine. Distingerea culorilor este realizat prin tonalitate cromatic . ultima care apare pe scara dezvolt rii filogenetice. luminozitate i satura ie (boga ia în radia ii de aceea i lungime de und ). In cazul vederii monoculare perceperea reliefului se realizeaz prin aprecierea unor elemente vizuale ca: umbra obiectelor. Se întâlne te la elevii slabv z tori sub aspectul dificult ii de a distinge obiectul de fond i de a urm ri contururile imaginilor. atlasul Polack. Se poate distinge o sensibilitate absolut i una diferen iat . în faza ei superioar ± vederea stereoscopic . în raport cu obiectul. Sensibilitatea luminoas depinde de: . In diagnoz se folose te stereoscopul i stereometrul. cauzat de pozi ia diferit a celor doi ochi. etc. Este foarte important în activitate capacitatea copilului de a 5 . Sim ul profunzimii i perceperea reliefului ± se datoreaz în principal vederii binoculare.Sensibilitatea luminoas (sim ul luminos) este o func ie vizual elementar . Sensibilitatea de contrast ± capacitatea de a distinge deosebirile de intensitate luminoas dintre excita iile concomitente. .durata excita iei.

005 (1/200) ± percepe mi c rile mâinii i lumina 6 .descoperi obiectul percep iei.5 (1/2) ± 0.2 (1/5) ± 0.i men ine privirea asupra lui i de a-l urm ri cu privirea când se deplaseaz .cecitate relativ (practic ) ± 0 . desigur.2 ± 1/5 . afectiv-motiva ionali etc.ambliopie medie (AV : 0. Clasificarea deficien elor de vedere Exist mai multe criterii dup care se poate face o asemenea clasificare: cauza organic a deficien ei caracterul ei congenital sau dobândit momentul apari iei deficien ei (afect rii) parametrii (indicii) vizuali afecta i I Clasificarea în func ie de acuitatea vizual (AV) . experienta (exersarea) vizuala.1 (1/10) . Evaluarea acestor indicatori func ionali revine. Aceasta interac iune conduce la situa ii în care doi copii cu indici relativi egali s aib realiz ri diferite în activitatea vizual . de a. surarea timpului de percepere se face cu tahitoscopul (inclusiv în variante electronice) Principalii indici (parametri) de care se ine seama în evaluarea func ion rii vederii se afl într-un raport de interdependen .ambliopie u oar (AV : 0. dar profesorii i psihopedagogii pot avea de asemenea o contribu ie însemnat . Rapiditatea (eficienta) actului perceptiv vizual Timpul de percepere depinde de: M tipul de activitate nervoasa superioara.ambliopie forte (grav ) AV : sub 0. elemente de personalitate. ca de pild cei cognitivi.0.1 (1/ 10) . Capacitatea de disociere ± distingerea în spa ii foarte apropiate (specific mai ales copiilor ambliopi). Eficien a vizual de ansamblu nu este doar rezultatul simplei însum ri ale acestor indicatori ci i al activ rii lor în raport cu al i factori. integritatea anatomo-fiziologic a analizatorului. mai întâi medicului oftalmolog.

apari ia unor scotoame ± por iuni în care func ia vizual nu este activ ± de pild pata oarb . ambliopie relativa. 7 . acromatopsiile ± când nu se distinge nici o culoare)... Exemple: . care corespunde papilei nervului optic .afec iuni care determin alterarea câmpului vizual .cecitate absolut ± nu percepe deloc lumina II Clasificare în func ie de modificarea indicilor func ionali ai vederii a) afec iuni care determin sc derea AV b) afec iuni care determin sc derea câmpului vizual. IV Clasificare in functie de instalarea deficientei de vedere deficienta vizuala congenitala deficienta vizuala dobandita ± varsta este foarte importanta in relatie cu reprezentarile vizuale o la varsta micii copilarii (0-3 ani) o la varsta prescolara o la varsta scolara mica o dupa 10 ani. III Clasificare dupa gradul scaderii AV din punct de vedere clinic ambliopie organica (modificarea analizatorului vizual din punct de vedere organic)..afec iuni care determin tulbur ri de adaptare la întuneric i lumin . ambliopie functionala fara modificari organice.tulbur ri ale sensibilit ii cromatice (de pild : discromatopsiile ± lipsa senza iei de verde sau ro u) .daltonismul (cecitatea pentru ro u).hemianopsii (lipsa unui semi-câmp la fiecare ochi) .afec iuni care determin tulbur ri ale vederii binoculare (strabismul) .

O clasificare morfofunc ional (în principal pe criteriul subfunc iilor vizuale afectate. prin activit i educativ-recuperatorii a ac iunii nocive a unor asemenea factori. perinatali. retina etc). a elabora recomand ri i concluzii etc). Analiza factorilor cauzali care determin afec iunile analizatorului vizual în ordinea temporal a posibilita ii de ac iune (ereditari-genetici. cristalinul (cataracte ± totale sau par iale) sau deplas rile cristalinului.. economic educa ional ) ± din acest punct de vedere exista o corelatie insemnata intre frecventa unor deficiente de vedere si conditiile socio-economice.. prevenirea factorilor care pot conduce la pierderi ale vederii. postnatali). Opacifierile mediilor refringente ± corneea (keratita. dup Mircea Stefan: y y y Tulbur ri ale subfunc iei de formare a imaginii optice. de educatie pentru sanatate. de nutritie si servicii medicale. de afec iunile analizatorului vizual care produc deficien a (dizabilitatea) vizual . prenatali. tumorile maligne ale retinei. Cunoasterea acestor cauze este foarte importanta atat pentru parinti cat si pentru personalul care lucreaza cu acesti copii in scoli. care cuprind la rândul lor: tulbur ri de refrac ie ± ametropiile: miopia. Mircea tefan descrie complexitatea cauzelor determinante pe trei niveluri: y Rela ia cauzal dintre deficien a vizual i diferite lez ri sau disfunc ii ale analizatorului vizual. hipermetropia. In acela i timp. Tulbur ri ale subfunc iei de recep ie retinean : afec iunile vasculare (emboliile) i cele degenerative ale retinei. include. Evident c sunt mai importante acele aspecte medicale care intr în sfera de interes a psihopedagogului (pentru a descifra diagnosticele medicale. 8 . dezlipirea de retin . pentru a armoniza interventia de sprijin si psihopedagogic cu specificul fiec rui copil. decelarea cauzelor ofera sprijin si orientare în evitarea. y y Afec iuni (deficiente) ale analizatorului vizual care produc dizabilitatea vizual Exist mai multe posibilit i de clasificare a acestor afec iuni: dup criteriul localiz rii anatomice a afec iunii (cornee.ETIOLOGIA SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR DE VEDERE Importan a si complexitatea cauzelor Exista o mare varietate de cauze care pot conduce la deficiente (dizabilitati) de vedere. cu dificulta ile pe care le intîmpina. astigmatismul. Factorii extraindividuali ± de natur ecologic (social . afec iuni prezentate detaliat în tratatele de oftalmologie. Rela ia este relevat de diagnosticul medical. leucomul/albea a). cristalin. dup efectele lor asupra capacit ii lor vizuale. ca i în prevenirea si combaterea. dar care trebuie s acopere i substratul morfologic). cu potentialul pozitiv i cu mecanismele compensatorii ale fiec ruia.

factorii stresan i i oboseala excesiv a mamei. hemianopsiile. varicel . cu atât mai importante cu cât vârsta copilului este mai mic . 9 . sociale i educa ionale Factori postnatali patologici Multe boli contractate în copil rie pot avea urm ri negative asupra func iei vizuale. anomalii de pozi ie a globilor oculari. care st la baza multor afec iuni oculare: cataracte. Aproape toate aceste afec iuni au baz genetic . opacifieri de cornee. Acestea sunt legate în mare m sur de afec iunile corneei. distrofia corneei. Exemple: rubeola (nepericuloas pentru mam ) ± poate duce la embriopatia rubeolic . lipsa cristalinului sau a irisului. Glaucomul are factori predispozan i ereditari. staza papilar . printre altele i asupra esutului ocular. herpes. tuberculoza. glaucom infantil etc) rujeola. - Factori perinatali traumatisme obstreticale care pot produce leziuni anatomice sau anomalii de dezvoltare anatomo-fiziologic a analizatorului vizual.y y y Tulbur ri ale subfunc iei de transmitere a excita iei nervoase ± nevrite optice sau papilite. Factorii ereditari sau constitu ionali pot fi considera i responsabili de multe dintre afec iunile oculare de mai sus. Disfunctii ale mecanismelor corticale ale vederii. cu deosebire în primele luni de sarcin trec prin placent la embrion i pot ac iona. atrofie optic . atrofii optice. variol . Cauze postnatale. Starea de anemie datorat ulcerului gastro-duodenal sau bolilor de sânge poate conduce la atrofii ale nervilor optici. albinismul. de leziuni ale retinei. de congestia conjunctivelor oculare. tuse convulsiv . keratit etc. pupile a ezate excentric. Sunt de natur ereditar : Diverse afectiuni ale aparatului ocular (microftalmie. Sfatul genetic ± problem delicat i controversat « Cauze care ac ioneaz în perioada uterin Bolile infec ioase transmise de mam f tului în timpul sarcinii. hepatita epidemica etc bolile sexuale ± de exemplu conjunctivita blenoragic a nou-n scutului. colobom al acestora sau al retinei i nervului optic. Lista bolilor infec ioase (vezi i factorii prenatali): grip . febra gripal . alcoolismul poate conduce la nevrit retrotubular . sifilisul poate cauza: glaucom. Tulbur ri ale subfunc iei de fuziune binocular (cu cauze senzoriale i motorii). cu urm ri directe asupra dezvolt rii func iei vizuale. rujeol . scarlatin .

cataract diabetic . cu umplerea ochiului de sânge . Pl gile perforante ± produse de diverse obiecte ascu ite i t ioase. cu consecin e asupra transparen ei corneei i sensibilit ii retinei. Contuziile pot conduce la: dezlipirea de retin (imediat dup accident) . La copii rezult din statistici c accidentele se produc mai mult în timpul jocului decât în activitatea colar sau în via a familial . B ie ii se accidenteaz în mare m sur decât fetele. f r perforarea acestuia. care r nesc - 10 . hemoragie. Clasificarea curent a traumatismelor oculare Contuziile ± loviri puternice ale globului ocular. Afec iunile endocrine. Meningitele. diverse confrunt ri violente între persoane. keratite. Cea mai cunoscut este avitaminoza de tip A. atât la copii cât i la adul i (în procesul muncii. la xeroftalmie (ochi uscat). Bolile digestive i avitaminozele pot avea de asemenea consecin e negative asupra func iei vizuale. cataracte. activitatea gospod reasc . Bolile renale pot fi asociate uneori cu nefritele i retinopatiile. Diabetul conduce la retinopatie diabetic . conflicte armate etc). inflama ii ale irisului. în circula ia rutier . etc. inflama ia irisului i a corpului ciliar > m rire debit umoare apoas > glaucom secundar. ca de pild o tumoare a glandei suprarenale poate cre te tensiunea intraocular i provocarea de hemoragii sau glaucom. el este expus la diferite feluri de traumatisme. Traumatismele oculare De i ochiul este bine protejat. opacifierea corneei sau a cristalinului . care provoac pierderea vederii nocturne sau chiar cecitatea. luxa ia cristalinului . Tulbur ri ale func iei tiroide pot contribui la exoftalmie (ie irea ochilor din orbit ). Propor ia de accidente cea mai mare este în jurul vârstei de 10-12 ani. probabil explicabil prin unele tr s turi specifice preadolescen ei. activitatea sportiv . congestia conjunctivelor. encefalitele i trombo-flebitele cerebrale pot produce deficien e vizuale grave.Bolile reumatice pot avea urm ri ca: tumefierea pleoapelor. Unele contuzii sunt fatale pentru func ia vizual .

M suri sociale i educa ionale foarte utile: 11 . neglijarea.malnutri ia . comparativ cu rile puternic industrializate. Arsurile oculare se produc foarte frecvent de c tre agen i chimici (var.lipsa posibilit ilor de a aplica i respecta igiena. respingerea etc ± atitudini pe care persoanele cu deficien e vizuale (ca i de alt tip) le întâlnesc frecvent. alterând astfel retina i favorizând dezlipirea acesteia.bolile endemice . devin bariere în participarea social cu drepturi i anse egale a acestor oameni. amoniac.ochiul i provoac o infec ie. mila jignitoare. sod caustic . Efectele arsurilor se r sfrâng asupra pleoapei i conjunctivei i corneei (opacifiere). ap oxigenat etc) i mai rar de cei fizici fl c ri.lipsa de ap potabil . Chiar i în rile bogate exist discrepan e între procentul nev z torilor din grupurile defavorizate i respectiv cele înst rite. Obiectul respectiv poate distruge unele organe intraoculare. produc hemoragii în corpul vitros. Un studiu din SUA releva c procentul persoanelor cu deficien e din rândul popula iei de culoare este de dou ori mai mare decât în rândul albilor. raze ultraviolete.lipsa accesului la cuno tin e elementare de igien . uneori a irisului i a cristalinului. Printre cauzele sociale importante de determinare a deficien elor vizuale se pot men iona: .mediul de via insalubru . Din punct de vedere socioeduca ional trebuiesc men ionate de asemenea ignoran a. indiferen a. Foarte mul i copii din Asia de pild devin orbi din cauza avitaminozei A. inclusiv în educa ie. Cauze sociale i educa ionale Studiile relev c procentul deficien elor de vedere ± ca i altor deficien e ± este mai mare (chiar de trei ori) în rile aflate în curs de dezvoltare. In zonele de r zboaie arsurile pot fi provocate de gaze toxice. Asemenea atitudini i conduite agraveaz dezavantajele i maresc dizabilitatea. Pl gile devin cauzatoare de deficien e prin distrugerea corneei. lichide fierbin i etc). de arunc toarele de fl c ri etc.

educa ia pentru s n tate. nefunc ional ) i cu invaliditate de gradul accentuat (ambliopie.- vaccinarea. ceea ce afecteaza vederea la distanta.4%. cu deosebire a bolilor infec ioase etc.V. . de prevenire a ccidentelor. tratamentul precoce al maladiilor care duc la orbire. Frecventa deficien elor vizuale Dup Daniel Marcelli (2003) copiii cu ambliopie ocup cam 4.strabismul ± tulburare a motilitatii oculare. ceea ce duce la afectarea campului vizual. legisla ie de munc eficient . . vedere par ial ) ± cam 20% din numarul total al persoanelor cu handicap din Romania. 12 . (6% din totalul elevilor care se afla in scoli speciale ± circa 28. .000). Afectiuni oftalmologice mai frecvente la scolari .razele luminoase sunt focalizate in spatele retinei. prin deviatia axelor vizuale ale ambilor ochi.hipermetropia . ceea ce afecteaza vederea de aproape.glaucomul ± tulburarea echilibrului presiunii intraoculare. In scolile speciale de profil din Romania sunt cam 1700 de elevi cu D. .astigmatismul ± imperfectiuni ale curburii cristalinului sau corneei. îngrijirea adecvat a s n t ii femeilor îns rcinate.6% din totalul copiilor cu dizabilitati iar cei cu cecitate 2. afectarea puterii de refractie in diferite zone ale mediilor refringente. ceea ce duce la scaderea acuitatii vizuale. ceea ce impiedica fuziunea imaginilor (vederea dedublata).cataracta ± boala congenitala sau dobandita care se maifesta prin opacifierea partiala sau totala a cristalinului. . În eviden ele Asocia iei Nev z torilor din România sunt circa 80 de mii de persoane cu ´invaliditate oftalmologic ´ de gradul grav (cecitate total sau vedere foarte slab .miopia ± razele luminoase sunt focalizate inaintea retinei. legisla ie i activitate de educatie rutier eficient .

Este posibil s vad cu dificultate când lumina este slab . Inchide sau î i acoper un ochi ori întoarce capul pentru a urm ri rândurile atunci când cite te. ochi cu aspect obosit. Sensibilitate la sau dificultate în func ie de lumin : elevul clipe te foarte des sau tinde s închid ochii. Indicatori de depistare a deficien elor vizuale în coal Indicatori fizici: ochi ro ii. ochi umezi. are dificult i s arunce. s prind sau s loveasc cu piciorul. sau s nu vad de loc. când lumina este mai puternic . dup ce se însereaz . O mimic special : strânge ochii. Elevul î i acoper sau închide un ochi. vedere fluctuanta. Dificultate în a citi i a lucra cu obiecte: aduce cartea sau obiectele foarte aproape de ochi dar se descurc foarte bine dac i se dau instruc iuni i sarcini verbale. . Un astfel de elev prefer s citeasc sau s fac orice alte activit i statice 13 .microftalmia ± dezvoltarea insuficienta a dimensiunilor globilor oculari. coji pe pleoape între gene. reclam c nu vede la tabl sau c fi ele de lucru sunt terse« Problemele legate de faptul c nu vede la distan pot conduce la evitarea spa iului de joac sau la evitarea oric ror activit i care presupun mi care. .. îi încuci eaz . dezlipiri de retina etc. Faptul c elevul clipe te foarte des i se freac frecvent la ochi sau atunci când are de f cut ceva care-i solicit mai mult ochii. se încrunt .nistagmusul ± oscilatii involuntare ale globilor oculari.retinopatia diabetica ± boala ereditara care se manifesta prin diplopie ± limitarea capacitatii de acomodare. are o mimic distorsionat atunci când cite te ori atunci când prive te ceva cu aten ie. ceea ce afecteaza vederea binoculara si perceperea clara a obiectelor. distantelor si dispozitiei spatiale a acestora. Pare stângaci în mi c ri i deplasare: se ciocne te de oameni sau obiecte. Dificultate în a lucra în scris: când scrie nu poate respecta rândul sau scrie între spa ii. pleoape umflate. care deternina dificultati in focalizarea imaginii pe macula ± cu consecinte asupra scris-cititului sau asupra preciziei efectuarii unor activitati . dac simte c nu vede bine cu acel ochi sau ridic ori înclin capul înainte. strabism. afectarea vederii cromatice. urcioare repetate. ochi de dimensiuni diferite. pleoape l sate. tulburari de refractie. Nu are capacitatea de a localiza i de a ridica un obiect de dimensiuni mici.

considerat de unii oameni de stiinta drept µcea mai stralucitoare minte a secolulului XX. O posibil solu ie: cele dou tipuri de explica ii sunt complementare. Este foarte cunoscut exemplul a doua nevazatoare surde (cu surdo-cecitate): ± Hellen Keller (Boston). Este o explica ie posibil i logic . pentru a asigura echilibrul cu mediul natural i social.Se dezvolt celelalte sim uri de la sine.activitatea proprie a persoanei cu DV ± foarte important sub aspect psihopedagogic. necondi ionat .deficien a (primar ) ± cauzele. (ceea ce o face simplist i unilateral ): . ca i în cazul altor deficien e. .PROBLEMATICA COMPENSARII IN DEFICIENTELE DE VEDERE Defini ie ( tefan M. gravitatea i implicatiile acesteia. la condi iile generate de prezen a unei deficien e. care intr în func ie la lezarea analizatorului vizual.Compensa ia se reduce la substituirea unui sim ? . 2000) ± compensa ia (in psihopedagogia speciala n. Unii autori apreciaz chiar c ar fi vorba de o dezvoltare ³miraculoas sau ³providen ial . Modul in care functioneaza fenomenul compensator la animale si mai ales la oameni este de-a dreptul uimitor (Damaschin. reechilibrare) bio-psiho-social a copilului. . care a scris si lucrarea Optimismul. Explica ii teoretice y Fiziologice ± compensa ia este o reac ie fiziologic automat . cu lucrarea Cum percep lumea exterioara. ± Olga Skorodova (Moscova).) este procesul de readaptare (restructurare. natura. care prin trecerea la un alt stadiu de dezvoltare presupune ³reechilibrarea cu mediul (asimilare si acomodare continua). in mod automat? . dar nu le putem considera în totalitate i în toate situa iile.a. Se vorbe te foarte mult despre func ionarea unor mecanisme compensatorii la persoanele cu deficien e vizuale. Factori care condi ioneaz compensa ia . y Compensa ia ca fenomen de adaptare ± fenomenul ine de puterea i bog tia neb nuit de adaptare a organismului uman. Exist desigur elemente importante în acest tip de justificari. 14 .existen a sau nu a unor consecin e secundare negative ± în plan biopsihic sau psihosocial. Psihanali tii au explicat acest fenomen ca pe un mecanism de ap rare a Eului. 1973). efectele interioare i psihosociale.De ce în anumite situatii func ioneaz compensa ia i în altele nu? y Psihologice ± se pun pe prim plan fenomenele psihologice care apar ca urmare a existen ei disfunc iei vizuale. Complementaritatea celor trei forme de explica ii pare evident . c rora adep ii acestei teorii nu le pot r spunde. dar r mân întreb ri importan e. proces bazat pe disponibilit ile biologice i psihice. Un caz contemporan fascinant este cel al astrofizicianului britanic Stephen Hawkins. reac ia psihic mai mult sau mai pu in incon tient la situa ia creat . Aceasta tip de explica ie este promovat i de Piaget i coala sa ± nevoia continua de echilibru.

dac nu se afl în stadiul de regresie. Este fenomenul care apare ca r spuns la condi iile externe. În condi iile deficien ei pentru adaptare sau readaptare sunt mobilizate disponibilit i care ar fi r mas neutilizate. g sim acelea i procese nervoase ce stau la baza organismului normal. În orientarea spa io-temporal un rol important îl au experien a i dezvoltarea psihic . î i formeaz o serie de abilit i pentru orientarea într-un anumit timp. de i procesul de instruc ie este mai dificil la cei congenitali. ele particip la structurarea i întregirea imaginilor senzoriale. lupe. La nev z tori consecin ele orbirii se manifest într-o manier comun . Aceasta este înainte de toate un proces de adaptare. dar ele apar din alte rela ii îmbinându-se în mod original.i foloseasc poten ialul vizual existent. aparate opto-electronice care îi ajut pe cei cu cecitate nocturn . unii speciali ti spun c se lucreaz mai u or cu ace tia. se stabile te de la început o dominan tactilo-motorie i auditiv-motorie. Restructur rile func ionale prin stabilirea unei dominante tactile. este vorba de o restructurare a schemei func ionale realizându-se cu participarea reprezent rilor vizuale pe care le au. motorii sau auditivmotorii dau o not specific orient rii spa iale în func ie de o serie de factori ce nu au semnifica ie prea mare pentru v z tori: 15 . este un fenomen de structurare sau restructurare a schemelor func ionale. dar i diferen iat între cei congenitali i cei ce-au dobândit cecitatea: la congenitali lipsa total a reprezent rilor vizuale face ca de la na tere s se structureze o schem func ional f r participarea vederii. fenomen curent i în absen a deficien elor în general. aten ia i gândirea (prin opera iile lor fundamentale i prin analiza i sinteza datelor percepute). Nev z torii cu dezvoltare psihic superioar . în elaborarea mecanismelor compensatorii. o echilibrare la nivelul analizatorilor valizi care s compenseze absen a analizatorului vizual. în cea care survine brusc. ci doar crearea de func ii adaptative noi prin includerea dominant a analizatorului tactil-auditiv i formarea de imagini mentale pe baza acestora. înv area din experien a altora se realizeaz doar par ial. dar acestea trebuie s se subordoneze activit ii vizuale i nu s înlocuiasc analizatorul vizual. dar i prin mijloace tehnice (ochelari. La ambliopi compensarea se realizeaz prin exerci ii polisenzoriale. ochelari cu celule fotosensibile ce transform sursa de lumin în sunete pentru a facilita orientarea). restructur rile ce au loc nu atrag crearea de substituiri morfologice.educa ia timpurie (de îndat ce apare deficien a). Compensarea exprim capacitatea sistemului biologic de a rezista la perturba ii. trebuie înv a i s . dezechilibrul cuprinde stereotipiile cunoa terii i orientarea în modalitatea optic . apar altfel organizate. În procesul compens rii în afara analizatorilor particip i memoria. deosebirea este în plan psihologic între cei la care cecitatea survine brusc i cei la care survine dup o evolu ie lent . în cecitatea survenit reprezent rile fiind p strate. la nev z tori. consecin ele sunt mai grave. Experien a proprie este fundamental . pentru c apar dezechilibre la nivelul personalit ii. Compensarea se realizeaz prin mijloace naturale ale organismului. la ceilal i func iile vederii pot fi transferate treptat analizatorilor valizi întâmpinând momentul critic. de mobilizare a surselor energetice ale organismului în lupta împotriva deficien elor congenitale sau dobândite.

Aceste litere (1mm i 2. zgomotul f cut de pa i la apropierea obstacolului. mirosuri în apropierea obstacolelor. 16 . unii speciali ti sus in c nev z torul nu. Altfel. el risc s devin prizonierul ei. o intuire a tr irilor l untrice din perspectiva celui pe care-l observ . folosind metode didactice specifice. Pentru orientarea în timp este important desf urarea ritmic a activit ii sau anumite semnale periodice (mirosuri) sau ceasuri f r geam. Dac îl iube ti pe copil. Placa este alc tuit din dou p r i între care se introduce foaia. î i este mai u or s -l în elegi. sensibilitatea fa de percep ia zgomotelor. Nev z torii în citit trebuie s .i formeze o schem motorie (mai greu. Programa este la fel ca i pentru ceilal i copii. cu acea empatie care este o în elegere profund i emo ional .i mai antreneaz celelalte mecanisme compensatorii. nev z torul trebuie s . întrucât pentru imaginea motorie contactul direct lipse te). caiete ce permit trasarea grafemelor f r efort prea mare.i formeze o imagine tactil a literei. de a p trunde dincolo de aparen e. iar în scris trebuie s . Scrierea se realizeaz pe vertical prin trecerea unui punctator într-o c su sau alta a pl cii de scris. câini dresa i ± exist unele controverse.i fixeze un sistem de repere pe care trebuie s -l asocieze cu unele rela ii cauzale i cu semnifica ia acordat evenimentelor. colile sunt construite astfel încât s beneficieze de lumin cât mai mult timp. Citirea se realizeaz de la stânga la dreapta prin întoarcerea foii i prin perceperea literelor cu policele mâinii drepte (cea stâng are rol de control). educatorul trebuie s aib i deta area necesar pentru a fi obiectiv i lucid. Munca de educator cere capacitatea de a diagnoza problemele copilului i ale grupului de copii. cu spirit de observa ie i cu perspicacitate. Libertatea de deplasare fiind redus . c r i cu litere mai mari. obstacolul este perceput cu ajutorul bastonului ± acesta face un zgomot diferit când este aproape de un obstacol fa de atunci când este departe. iluminatul natural s fie cât mai bun. Un bun educator se transpune în situa ia fiec rui elev. Acest sistem punctiform a fost inventat de L. Braille în 1809 i se realizeaz în relief prin schimbarea pozi iei a 6 puncte existând 64 de combin ri posibile. materiale intuitive ce pot fi manipulate u or. pixuri speciale ce produc litere puternic marcate. Scrierea se realizeaz de la dreapta la stânga. Orientarea profesional se face în meseriile care nu presupun o acuitate vizual deosebit . Nev z torii folosesc sistemul Braille în care func ia dominant este dat de analizatorul motor tactil-kinestezic. intersec ii sau spa ii închise) ± la intersec ii sau în locuri virane percep cu fa a sau cu dosul mâinii diferen ele curen ilor de aer fa de alte spa ii.5 distan între ele ± corespunz tor pragului maxim al sensibilit ii tactile) se fac pe o foaie special (mai groas i mai consistent ). în loc de a domina rela ia. timp mai mare pentru rezolvarea sarcinilor de înv are. ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV ± EDUCATIV Ambliopii înva în sistem obi nuit (scriere alb-negru).nev z torul î i dezvolt o sensibilitate fa de unii stimuli (mi carea aerului în spa ii largi. Capabil de ata are.

de multe ori autoeduca ie. scoaterea din func ie a unui ochi atunci când vederea celor doi ochi este inegal m rirea timpului de timpului de explorare vizual . 17 . duritatea. m rimea. volumul. Se poate face aici distinc ie între modalit i pozitive i negative de compensare (decompensarea. Simtul olfactiv ± semnalizeaz prezen a unor obiecte. Unii autori o numesc compensa ie supleant sau prin substitu ie. care s le permit o imagine perceptiv mai clar i mai bogat (Vasile Preda). Cele dou tipuri de senza ii au la baz analizatori diferi i dar ele se îmbin în activitatea cognitiv . Educatorul vrea s -l cunoasc bine pe copil pentru a-i da ajutorul necesar. de componentele mai afectate. direc ia etc. prin auz se pot detecta de asemenea i alte lucruri: m rimea sau în l imea unei s li. de regul . distan a. Nu po i fi un bun educator dac nu ai o încredere real . rezultatele pentru individul în cauz . pentru a ti cum s lucreze cu el.Aceast în elegere empatic induce i la copii. b) Compensa ia dirijat ± stimulat i dezvoltat inten ionat. pseudocompensarea). Auzul ± stimulii sonori dau semnale despre prezen a unor obiecte. Exemple de reflexe în acest sens: compensarea deficitului de refrac ie al copilului cu hipermetropie prin amplificarea efortului acomoda iei. asperitatea etc. analiza i op iunea în leg tura cu acestea fiind o sarcin important a psihopedagogului. c) Asocierea compens rii cu mijloacele ± naturale sau tehnice d) Compensa ia fiziologic i psihologic e) Compensa ia inter i intrasistemic Compensatia intersistemic se refer la faptul c func ia vizual deficitar este înlocuit (substituit ) prin aportul eficient al celorlalte modalit i senzoriale. Compensa ia intrasistemic ± este proprie în special copiilor cu ambliopie ± reprezint tendin a organismului de a utiliza poten ialul vizual restant. spontan . Prin palparea cu mâna (pip irea cognitiv ) se poate percepe forma. Contribu ia celorlalte sim uri: Simtul tactil ± citit-scrisul în Braille. dac este plin sau goal . a face s creasc continuu autonomia lor. nu este vorba îns exclusiv de percep ie tactil ci mai mult de una tactilkinestezic . precum i obstacolele. a calit ilor. de efectele. cubaritmul la matematic . Încredere înseamn a l sa s se manifeste liber ini iativa copiilor. substan a. distan a. harta în relief la geografie etc. ceea ce înseamn practic încercarea de a se ajunge la o imagine vizual mai bun cu poten ialul existent. Când avem încredere în copil. a le da prilejul s se exprime prin vorbe i fapte. în posibilit ile de dezvoltare ale fiec ruia. o atitudine empatic fa de educator. direc ia. Se constat o mare varietate a formelor de compensare intrasistemic . sincer în disponibilit ile copiilor. Încrederea în copil este o tu pregnant a portretului pe care-l schi m. îi d m i lui încredere în sine. ca parte a unui proces de educa ie. Tipologia compensa iei vizuale a) Compensa ia spontan O prim analiz se poate face în func ie de valoarea adaptativ a compensa iei. pentru capta mai multe informa ii. starea i ac iunea lor. Aceste posibilit i se afirm în m sura în care credem efectiv în ele. în func ie de natura i gravitatea afec iunii.

Este de dorit. de i tulbur rile sunt relativ grave. pot asigura mobilizarea energetic necesar compens rii sau o pot obstruc iona. un anumit echilibru afectiv. Dac în cazul compens rii mecanismele sunt în bun m sur spontane. m rimea literelor.). Interven ia (stimulativ sau restrictiv ) în compensa ie ± este diferit de la caz la caz. folosirea lupei. Cum pot fi dirijate procesele compensatorii de c tre cadrele didactice ? . Este important în acest context atitudinea copilului fa de propria deficien .. desigur. con tient mobilizat în dep irea obstacolelor vie ii. educa ia este mai mult un proces organizat. nr.. Desigur c acest lucru nu se întâmpl întotdeauna. dar atunci când apare. evaluare i monitorizare. atât pe termen scurt (aspectul predominant compensator) cât i pe termen lung (aspectul predominant formativ. Alteori. grija pentru fiecare copil. modul în care se raporteaz la ea i ac ioneaz în consecin . Litera noastr . climatul. Atunci când compensa ia este orientat corespunz tor prin educa ie vor apare efecte în planul ambelor. compensarea func ioneaz bine.Educa ie i compensare la persoanele cu DV Sunt dou procese aflate in rela ii foarte strânse. 18 . Se tie faptul c obstacolele mari mobilizeaz o energie mare. în sensul c educa ia face apel la întregul poten ial al copilului. Personalitate i compensare Compensa ia angajeaz întreaga personalitate. Sunt relevante în context i conduitele elevilor ambliopi. pân atunci neb nuite. Deoarece ei nu v d bine. ei î i c lesc caracterul luptând împotriva acestora. educativ.3/1996). stimulat . consecin ele în planul dezvolt rii i mecanismele compensatorii. oarecum mai natural. Câteva dintre procesele psihice i componentele personalit ii cu implica ii însemnate în acest sens sunt prezentate în continuare. care presupune elemente de planificare. constientizat. poate fi considerat i o strategie educa ional (Constantin P unescu). deci i la capacit ile i conduitele rezultate din func ionarea compensa iei. Educatorul trebuie de aceea s cunoasc foarte bine copilul. Un rol important în compensarea dizabilitatii de sorginte vizual îl au i procesele afectiv-atitudinale. î i concentreaz eforturile pentru a ob ine rezultate colare cât mai bune.activitatatea compensatorie s înceap cât mai devreme. dar i dizabilitatea. Este cunoscut rolul efortului voluntar. pozitive sau negative.activitatatea compensatorie trebuie provocat . Compensarea devine un fel de aliat al muncii educa ionale. . rolul compensator al voin ei este foarte mare. Leg tura dintre educa ie i compensare este totu i important . Dirijarea compens rii se produce i la nivelul atitudinilor i afectivit ii (modul de lucru. declan at i orientat ± deci trebuie create situa ii educa ionale (exemplul unui copil nev z tor de 2-3 ani care trebuie s înve e mobilitatea deplas rii în spa iu). dar care sunt totusi distincte. În lipsa acestora elevul î i formaz conduita spontan nociv de lipire a ochiului de pagin . pe direc ia activit ilor de natur educa ional . ÝFiin a individual se mobilizeaz din toate puterile i din adâncurile sale. Diversele tr iri afective. Exemple la colarizarea copiilor cu ambliopie: lumina adecvat . cu inten ionalitate cert . de i problemele sunt minore acestea nu sunt compensate. pentru a recupera handicapul s u de independen fa de realitatea contingent Ý (Radu Sergiu Ruba. Pentru c au dificult i. La rândul ei compensa ia se orienteaz . Uneori.

. pentru ca nev z torii s se deta eze de Ýumilitoarea dependen . revendic ri nejustificate etc. Este greu de conceput fenomenul de compensare in afara personalitatii. ap rut adesea ca efect secundar al unei deficien e vizuale. influenteaza asadar semnificativ procesul compensatiei. Climatul afectiv adecvat al grupului colar. susceptibilitate. în primul rând fa de obiecte. sau agresivitate. Uneori apare îns i nevoia de a compensa o afectivitate problematic .. in sensul ca si personalitatea se.. 19 . se adapteaza. atitudinea valorizatoare a cadrului diadactic pentru to i elevii ( i pentru fiecare în parte) sunt foarte importante în acest sens. Ca efecte pot ap rea situa ii de a a numita conduit imaginativ . in Letre sur les aveugles) sunt o alt dimensiune psihosocial important .S. Formarea i dezvoltarea acestor deprinderi constituie un element de compensare suplimentar i indispensabil.. prietenie i respect între colegi. se dezvolta unitar prin procesul de compensare.. Se poate vorbi în acest sens de un gen de compensare negativ sau decompensare.. rela iile de cooperare. Deprinderile de activitate independent i ordonat (despre care vorbea i Diderot.(R. Personalitatea in devenire a copilului cu DV. tendin a de refugiere în lumea visurilor imaginare. In acelasi timp asistam la o relatie de interdependenta. se modeleaza. Ruba).stabilitate emo ional care conduc la o anumit dinamizare a mecanismelor compensatorii.

designerul Takumi Yoshida a prezentat conceptul ³SENS´. pu ine reu esc s se fac remarcate cu adev rat. O companie obscur are slabe speran e s ias din anonimat. SENS poate transmite informa iile i c tre o casc Bluetooth. 20 . Terminalele sofisticate i inspirate ca design ne atrag mereu aten ia. dup ce utilizatorul este în tiin at i confirm comanda. SENS ajut utilizatorul s identifice func iile oferindu-i taste speciale (unele sensibile la atingere) cu feedback vocal.TELEFOANELE MOBILE PENTRU NEVAZATORI Nevazatorii sau persoanele cu grave afectiuni de vedere vor avea acces total la comunicare cu ajutorul telefoniei Telefonul SENS pentru nev z tori Dintre miile de telefoane mobile. chiar dac telefonul propus ofer destule facilit i într-un corp pl cut ochiului. A a se face c mul i astfel de produc tori i designeri intesc segmente de ni . un telefon care are anse s trezeasc interesul oamenilor cu dizabilit i vizuale. nu dispune de ecran. îns trebuie s recunoa tem c peste toate aspectele brand-ul cânt re te enorm. Principiul de func ionare este cât se poate de simplu ± ac iunea nu se execut la prima ap sare a unei tasta ci abia la a doua. Spre exemplu. Pentru a p stra confiden ialitatea ac iunilor. Deoarece este un telefon destinat persoanelor care au grave probleme cu vederea.

O nou tehnologie portabil permite transformarea automat a textelor în format vocal. Imaginati-va ce grea e viata unui nevazator iar acest telefon il ajuta foarte mult. franceza. ba chiar mai mult. în cadrul celei de-a 59-a conferin e anuale a Asocia iei Interna ionale a Dislexicilor. Fiind un poliglot des vâr it. in timp ce utilizatorii care pot vedea pe ecran si a celor cu dificultati de invatare pot mari scrisul si il pot citi. italiana i castiliana. Telefonul fotografiaza bancnotele iar apoi le identifica. ii ajuta pe nevazatori sa se orienteze si chiar le citeste meniul si preturile de la orice restaurant sau magazin in care se duc. Inovativa tehnologie aflat la baza lui. i Federa ia Na ional a Orbilor. dispozitivul fotografiaz textele pentru a le citi apoi cu voce electronic tare. înfiin at de inventatorul Ray Kurzveil. este capabil s fac traduceri dintr-o limb în alta. 21 . Utilizatorii nevazatori aud continutul documentului citit clar sintetic. Destinat orbilor i persoanelor cu deficien e de citire. telefonul poate reda o varietate larg de limbi. Acest telefon costa 2000 de $ si este disponibil doar in SUA.A fost lansat în Seattle. printre care engleza. Asociatiile nevazatorilor vor acoperi o parte din costurile acestor telefoane. botezat knfbREADER Mobile. E un lucru foarte util pentru nevazatori. Combinatie de text-to-speech si functiile de urmarire fac ca interpretarea unui text sa fie mult mai usor realizabila pentru persoanele cu dificultati de invatare. Mai mult. Ea are la baz combina ia între un software avansat de procesare a imaginilor i unul de transpunere a textului în format vocal. KnfbReading este primul telefon mobil capabil s citeasc i s traduc texte .Telefonul READING pentru nev z tori Cei de la knfbReading Technologies Inc (Kurzweil ± National Federation of the Blind) au creat un nou tip de telefon pentru nevazatori. germana. este un produs al joint venture-ului între compania KNFB Reading Technology. poate realiza traduceri în mai multe limbi.

22 . sub forma unui aparat de fotografiat digital Canon. ea permi ând doar citirea textelor. la pre ul de 50. Prima ma in de citit pe care a produs-o. Printre planurile de viitor ale inventatorului se num r un software de traducere vocal instantanee. Pre ul acestui beneficiu a fost îns unul destul de ridicat: 2. a fost lansat în 1976. Omul din spatele knfbREADER Mobile. creeaz tehnologii ajut toare pentru persoanele nev z toare de la mijlocul anilor ¶70. mai lent .com. citat de boston. Creatorul acestui nou concept este designer-ul independent Siwei Liu.Folosind state-of-the-art Nokia N82 este un telefon mobil care ruleaza pe sistemul de operare Symbian care are un aparat de fotografiat cu rezolutie inalta. îns nu regret nici un cent. Primul dispozitiv portabil de citire electronic a textelor conceput de Kurzveil a intrat pe pia în 2006. Stevie Wonder a fost primul client care a cump rat un exemplar.400 de dolari pentru soft i 600 pentru achizi ionarea telefonului.i achizi iona telefonul special. ³La munc pot fotografia dou documente diferite pentru a le identifica. Acas . O versiune ini ial a knfbREADER Mobile. ³Aceasta necesit îns o putere de calcul mai mare decât cea de care dispun telefoanele mobile din prezent . Unul dintre cei care nu s-au l sat descuraja i de pre ul ridicat este americanul Peter Alan Smith. pentru a ti ce pun în mâncare . inventatorul Ray Kurzveil. nu i traducerea lor. Telefonul Tactility pentru nev z tori Tactility este cel mai nou concept de telefon mobil dedicat persoanelor oarbe.000 de dolari. a precizat Kurzveil. Astfel. utilizatorii îi vor putea vorbi celularului într-o limb pentru ca acesta s t lm ceasc pe loc mesajul într-o alta.i piard vederea de la vârsta de 18 ani. care a început s . având dimensiunea unei ma ini de sp lat. care a realizat terminalul sub emblema Toshiba. A fost nevoit s fac un împrumut pentru a. Servindu-se de camera de 5 megapixeli a modelului N82 de la Nokia. a declarat Smith. pot lua în obiectiv o conserv . software-ul dezvoltat de KNFB Reading Technology le-a permis persoanelor cu probleme de vedere s câ tige un grad mai mare de independen . a fost lansat în ianuarie 2008. când g tesc.

23 . De asemenea. terminalul dispune de un sistem si un software special vocal care va putea sa citeasca mesajale primite.Asemenea altor modele de acest gen. Telefonul B-Touch pentru nev z tori Realizat de Zhenwei You. Un sistem de prindere cu snur se afla in partea de jos a telefonului pentru ca utilizatorul sa-l poata utiliza cu mai multa usurinta prins in jurul gatului. Acesta nu are alte dotari specifice telefoanelor de ultima generatie fiind capabil doar sa primeasca si sa efectueze apeluri. Tactility functioneaza pe sistemul tastaturii Braille. modelul B-Touch are ecran tactil si o aplicatie Braille care ghideaza utilizatorul sa citeasca mesajele sau alte texte prin intermediul display-ului. sistem care face mai dificila pierderea terminalului.

Designer-ul a mai precizat ca B-Touch are incorporat si sistemul de formare a numarului de telefon al unei persoane din agenda prin comanda vocala. B-Touch va mai putea fi folosit ca dispozitiv de navigatie. book reader sau ca un gadget care va recunoaste diferite obiecte din jur.Mai mult de atat. 24 .

25 .

Bibliografie Avramescu.1973 orbi.ro/?q=node/9992 www. Alois-ÄSinteze de psihopedagogie speciala.com/. news.Editura Funda iei ÄRomânia de Mâine .net/ 26 ..³Deficien a de vedere din perspectiv psihosocial i psihoterapeutic .2003 tefan . Editura Pro Humanitate. Cluj- Napoca.. Anca.rring.Monica-Delicia-ÄDefectologie i logopedie . Editura Eikon.ro www.2008 Damaschin.2007 Rozorea.softpedia.Bucure ti.2007 Preda. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice . i Pedagogic .ÄPsihopedagogia copiilor cu handicap de vedere .Ia i. Bucure ti.go4it. Editura Polirom .Humanitate. Editura Pro.ro www.ro/ coolest-concepts. surdo-mu i . Dorin-ÄDefectologie.Mircea. Teoria i practica compensa iei-nev z tori ambliopi. Vasile-ÄElemente de psihopedagogie special ´. 1999.Bucure ti./Vodacom-a-lansat-telefoanele-vorbitoare-pentru-nevazatoriwww. Bucure ti.prostemcell.sursadestiri.Editura Didactic Ghergu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->