Sunteți pe pagina 1din 17

STENOGRAMA

ŞEDINŢEI DIN 11.03.2009

Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea


situaţiei Societăţii Comerciale „Nicolina” S.A. şi a modului în care
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat
activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008

Şedinţa a început la ora 9,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Nicuşor Păduraru,


preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei
Societăţii Comerciale „Nicolina” S.A. şi a modului în care Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în
perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008, asistat de doamna Oana
Manolescu, secretara comisiei.
Invitaţi: Doamna Ioana Toma, consilier preşedinte ANAF, şi
doamna Valeria Nistor, director general – Autoritatea Naţională de
Administrare Fiscală – ANAF.
*

Domnul Nicuşor Păduraru:


Stimaţi colegi,
Ordinea de zi a şedinţei comisiei din 11 martie 2009 făcea
referire la audierea reprezentanţilor ANAF, precum şi capitolul diverse.
Întrucât lipsesc o parte din colegi, şi anume: domnul Stanciu Anghel,
domnul Atanasiu Teodor... deci, în sfârşit, avem şi cvorum.
Putem să intrăm direct în discuţii, s-au schimbat lucrurile. Ne
oprim puţin până preiau şi dumnealor documentele.
Prezenţa la şedinţa din 11 martie nu este realizată de către
câţiva dintre colegi; o să fac şi referire la dumnealor: domnul Stanciu
Anghel, domnul Dobre Ciprian, domnul Mocanu Vasile, domnul Răţoi
Neculai şi domnul Oajdea, care întârzie foarte puţin, să sperăm că va fi
prezent.
Suntem, prin urmare, din punct de vedere legal în regulă.
O să supun votului dumneavoastră ordinea de zi de astăzi.
Dacă sunt împotrivă? Abţineri?
În unanimitate ordinea de zi rămâne cea stabilită.
O rugăminte, stimaţi colegi, aşa cum v-am şi transmis prin
amabilitatea colegilor de la Comisia pentru industrie, sala ne este pusă la
dispoziţie până la fără zece; acesta a fost motivul pentru care v-am rugat
ieri, să vedem cum facem pentru a câştiga cât mai mult timp constructiv.
Deci şedinţa noastră va dura până la 9,50.
Astăzi, avem alături de noi pe doamna Ioana Toma, consilierul
preşedintelui ANAF - domnul Sorin Blesneag şi doamna Valeria Nistor,
director general.
Dumnealor au primit o adresă în baza solicitărilor noastre în
conformitate cu activitatea comisiei pentru a verifica controalele efectuate
de către finanţele locale în contextul situaţiei SC Nicolina SA.
De asemenea, la pct. 6.4 din Regulament se face referire şi la
identificarea unor eventuale conflicte de interese legate de vânzări de
creanţe.
Prin urmare, subiectul discuţiei noastre de astăzi cu dumnealor
se constituie în materialul pe care ni l-au pus la dispoziţie şi pe care vi l-
am distribuit în copie. Este un material fără un punct de vedere
deocamdată. Noi am solicitat şi un punct de vedere din partea ANAF. În
urma unor discuţii pe care noi le-am mai avut, vor completa materialele
pe care ni le-au pus la dispoziţie până acum şi cu alte aspecte, inclusiv cu
punctul de vedere pe care-l aşteptăm şi-l considerăm esenţial pentru noi.
O să rog cele două doamne să ne prezinte, în linii mari, ce tipuri,
ce seturi de documente fac referire la rolul nostru – control parlamentar şi
nu suntem cei care trebuie să ajungă până la toate detaliile. O să vă fac o
scurtă descriere.
Au existat două contracte de vânzări de active în ultimii patru
ani, deci ca evenimente majore, două contracte către două firme şi una
din cele două firme, în acelaşi timp, la sfârşitul anului trecut, a cumpărat o
creanţă de la ANAF.
Cam acestea sunt subiectele majore, în jurul cărora putem
discuta sau pune întrebări referitoare la legalitate.
O să vă rog, stimaţi colegi, ca, dacă în afara discuţiei de astăzi,
veţi mai avea anumite întrebări precise, punctule, pe marginea
materialelor pe care le avem sau pe alte situaţii, pe care dumneavoastră
le consideraţi relevante, să le puneţi în aşa fel, în scris, la Biroul comisiei,
pentru ca noi, la rândul nostru, să le transmitem către ANAF şi dumnealor
să ne răspundă punctual la fiecare dintre solicitările dumneavoastră şi să
integrăm aceste răspunsuri în raportul nostru final.
Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, le rog pe cele două
doamne să ne facă o scurtă prezentare a acelor aspecte.

Doamna Valeria Nistor:


Bună dimineaţa!
Mă numesc Valeria Nistor şi din partea ANAF-ului putem să vă
aducem la cunoştinţă că urmare solicitării dumneavoastră scrise,
referitoare la actele de control efectuate de către ANAF şi de către Garda
Financiară, am solicitat de la organele subordonate, respectiv de la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi de la Garda Financiară
Centrală, să ne comunice copii de pe toate actele de control, care au fost
întocmite după anul 2004 sau începând cu anul 2004.
Urmare comunicărilor transmise de aceste instituţii, v-am
transmis oficial, în data de 09.03, copii de pe următoarele documente:
copie de pe actele de control făcute de Garda Financiară în anul 2004,
astfel avem o notă de constatare din iulie 2004, o sesizare penală din
septembrie 2004, iar în plus, faţă de ceea ce v-am comunicat, putem să
vă aducem la cunoştinţă că, de la Parchet, nu am primit nicio solicitare,
deci nu ştim care este stadiul la Parchet, pentru că nu ni s-a solicitat nici
măcar să ne constituim ca parte civilă în dosarul penal; o copie a unui
proces-verbal de constatare a contravenţiilor, întocmit tot în anul 2004 şi
o notă de constatare, întocmită în mai 2004.
În plus faţă de acestea, în anul 2004, în luna septembrie, a fost
întocmit un act de control de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Iaşi, în calitate de organ fiscal competent, deoarece societatea este în raza
teritorială a acestui organ fiscal şi v-am anexat raportul de inspecţie
fiscală, decizia de soluţionare a contestaţiei, precum şi hotărârea emisă de
către Curtea de Apel Iaşi, prin care a fost respinsă acţiunea Nicolina SA –
acţiunea formulată de societate.
Acestea sunt actele de control pe care le-am pus la dispoziţie.
Urmare discuţiei avute în data de 9, noi am solicitat acte
suplimentare de la organele teritoriale, referitoare la societăţile care au
avut relaţii comerciale cu Nicolina. Aceste documente le-am primit doar
aseară şi, cu îngăduinţa dumneavoastră, o să vi le punem la dispoziţie cu
adresă de înaintare în copie, cât mai repede cu putinţă, pentru că acum
avem un singur exemplar de pe aceste documente.
Aceste documente se referă la controlul efectuat la Societatea SC
Real Estate Development SRL Iaşi şi se referă la o rambursare de t.v.a.
făcută în baza decontului depus în luna iulie 2008 aferentă lunii iunie
2008.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Am să vă rog să spuneţi în ce context se face acest control şi
care este legătura cu Nicolina.

Doamna Valeria Nistor:


Societatea Real Estate Development SRL a solicitat, la
rambursare, suma de 1 149 758 de lei. Prin raportul de inserţie fiscală, s-
a constatat că această sumă este în majoritate aferentă unei operaţiuni de
vânzare-cumpărare, care a avut loc între Nicolina SA şi SC Real Estate
Development, prin care s-a vândut un imobil sau un ansamblu de imobile.
Din actele pe care le deţinem, noi nu avem contractul prin care
s-a făcut vânzarea, ci doar actele de control şi deconturile TVA, deci actele
strict fiscale, pentru că atunci când se face controlul fiscal, noi lucrăm cu
materialul contribuabilului, noi nu ne facem copii, nu avem arhive atât de
mari, încât să păstrăm copii de pe toate contractele.
Controlul a fost finalizat în 21 octombrie 2008 şi s-a finalizat cu o
decizie de nemodificare a bazei de impunere şi a fost recunoscută la
rambursare întreaga sumă solicitată, dar o să vă comunicăm oficial copii
de pe actul de control şi de pe toate documentele aferente.
În ceea ce priveşte operaţiunea de cesiune a creanţelor fiscale,
tot prin adresa din 09.03, am comunicat comisiei o copie de pe anunţul
prin care a fost demarată procedura de cesiune a creanţelor fiscale, care a
fost publicat în luna decembrie 2008, o copie de pe procesul-verbal al
comisiei pentru efectuarea procedurilor de cesiune a creanţelor fiscale din
ANAF, încheiat în 8 ianuarie 2009 şi o copie de pe contractul de cesiune a
creanţelor fiscale, semnat în data de 16 ianuarie 2009.
Pe scurt, acestea sunt documentele înaintate.
În ceea ce priveşte contractele încheiate de Nicolina în anul
2007, 2008 – cele despre care se face vorbire – noi nu avem o copie de pe
contracte, aşa cum am menţionat şi suntem terţi faţă de acest contract;
nu avem calitatea de parte.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Domnul deputat Atanasiu.

Domnul Teodor Atanasiu:


Dacă-mi daţi mie cuvântul, vreau să vă spun că n-am înţeles de
ce am chemat ANAF-ul. Avem obligaţia să vedem ce se întâmplă la
Societatea Nicolina din 2005 şi până în 2008 şi vorbim despre o fraudă din
2003, contabilizată la depunerea bilanţului din 2004, constatată în 2004
de ANAF, trimisă la Parchet şi dă soluţionarea de Justiţia română.
Acesta este un aspect, care nu-i pe perioada noastră.
Doi la mână, am mai văzut aici că există în final doar discuţia
despre o creanţă pe care şi-a vândut-o ANAF şi n-are nicio treabă cu
Nicolina – a, că întâmplător creanţa pe care n-a preluat este OK!, putea s-
o deschidă oriunde, este problema ANAF-ului şi nu verificăm – din titlu, nu
verificăm ANAF-ul şi activitatea ANAF-ului.
Şi singurul aspect relevat, pe care l-am reţinut de la ANAF
despre asta, este că, verificând în 2008 contractele de vânzare-cumpărare
deoarece unul dintre contractanţi era pe baza acelor contracte nişte sume,
au constatat că se justifică, sunt certe, exigibile şi le-au aprobat.
Asta este tot ce-am reţinut de la ANAF.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Da, am notat întrebările dumneavoastră sau punctul
dumneavoastră de vedere.
O să fac referire la faptul că, în art. 1 din Hotărârea Camerei
Deputaţilor, la alin.b), se face referire: „Verificarea modului în care AVAS
a monitorizat activitatea SC Nicolina SA şi analiza controalelor efectuate
de către finanţele locale.
De asemenea, Regulamentul comisiei art. 6.4 de la Activitatea
comisiei, este făcută referire la vânzările de creanţe. Întâmplarea face ca
aceste vânzări de creanţe au fost tot către una din părţi, ale ANAF-ului, în
cazul Nicolina.
O să pun câteva întrebări precise, pe care o să vă rog să le şi
menţionaţi ca atare.
Din ştiinţa dumneavoastră, din activitatea pe care o aveţi la
ANAF, au mai existat vreodată vânzări de creanţe ale ANAF, în ultimii ani?
Dacă da, cu cine. Dacă nu, din câte am înţeles mi-aţi explicat ceva, dar vă
rog să şi spuneţi.

Doamna Valeria Nistor:


Temeiul legal pentru vânzarea creanţelor fiscale a fost creat de
abia în anul 2008; în primă fază prin Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2008 a
fost creat acest temei legal, dar am putea spune că articolul nu era
suficient de exact şi nu putea fi pus în aplicare.
În luna noiembrie 2008, prin Ordonanţa nr.192/2008, au fost
aduse unele modificări art. 175¹, astfel încât a devenit posibilă o astfel de
stingere a creanţelor fiscale prin cesiunea creanţelor.
După luna noiembrie a fost demarată procedura cesiunii
creanţelor nu numai faţă de Nicolina, pentru mai multe societăţi
comerciale, printre care, spre exemplu şi Navol a avut, dar finalizată...

Domnul Nicuşor Păduraru:


Întrebarea mea a fost precisă.

Doamna Valeria Nistor:


Singura procedură finalizată a fost pentru Nicolina, deoarece
pentru celelalte societăţi nu au fost ofertanţi.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Mulţumesc.
Vă rog, domnule Atanasiu.

Domnul Teodor Atanasiu:


Am şi eu o întrebare, chiar două.
Prima: dacă oricare persoană fizică sau juridică română sau
străină plătea în contul ANAF datoria unei societăţi sau unei persoane
fizice, ANAF avea voie să refuze încasarea la valoarea nominală a creanţei
şi să nu cedeze? – este prima întrebare.
Şi a doua întrebare: dacă Nicolina sau orice altă persoană fizică
sau juridică se poate opune sau poate interveni în decizia ANAF de a-şi
vinde creanţele?

Doamna Valeria Nistor:


Faţă de prima întrebare, potrivit art. 114 din Codul de procedură
fiscală, orice persoană poate să plătească datoriile unui contribuabil.
Aceasta nu presupune că se subrogă automat în drepturile fiscului.
Domnul Petru Movilă:
Cu sau fără?

Doamna Valeria Nistor:


Cu sau fără, deci nu are nevoie de acord expres. Este un art. 114
din Codul de procedură fiscală, se face trimitere la Codul civil şi în Codul
civil şi în relaţiile civile, este posibilă o astfel de plată.
În atare condiţii, ANAF nu poate refuza o astfel de plată. În
practică, ANAF au fost numeroase situaţii în care s-a plătit datoria
contribuabilului de către altă persoană.
După aceea, ANAF nu mai este implicat şi nu ne mai priveşte ce
se întâmplă, care este raportul juridic dintre cele două părţi.
În ceea ce priveşte a doua întrebare, dacă Nicolina se poate
opune, toate actele administrative emise de către organul fiscal putea să
fie atacate sau pot să mai fie atacate de către Nicolina, în calitate de
contribuabil, de persoană interesată în situaţia în care se consideră
vătămată de aceste acte. Până în prezent, nu...

Domnul Teodor Atanasiu:


Sau de orice altă persoană interesată.

Doamna Valeria Nistor:


Bineînţeles.

Domnul Teodor Atanasiu:


Dacă n-are motiv nu poate să o pună. Creanţa este a ANAF-ului,
nu este a lui Nicolina; ANAF face ce vrea, nu întreabă pe Nicolina: Bă, tu
ce zici?

Doamna Valeria Nistor:


Putea să spună cel mult că nu este valoarea aceea, a creanţei
sau ceva de genul acesta, să conteste valoarea, dar nu s-a întâmplat
nimic de genul acesta până în prezent.
Domnul Nicuşor Păduraru:
Când anume o să ne oferiţi datele referitoare la controlul care s-
a efectuat cu referire la momentul achitării integrale pentru unul din
contractele de vânzări active. Deci este vorba de controlul Gărzii
Financiare, opinia dumneavoastră despre acest control, când ne veţi oferi
un punct de vedere?

Doamna Valeria Nistor:


Îmi cer scuze, n-am înţeles care dintre controale, pe ce
operaţiuni?

Domnul Nicuşor Păduraru:


Deci în cazul uneia din cele două firme a existat un contract
încheiat prin 2007, dumneavoastră aveţi datele mai precise, un contract
pentru vânzare active; un contract, din ce am înţeles, mai sunt două acte
adiţionale la acel contract. Contractul respectiv ar fi fost achitat integral în
luna mai 2008.
În urma acelei vânzări a existat un raport al uneia din structurile
coordonate de dumneavoastră şi aţi făcut referire la început la acea
situaţie cu t.v.a.-ul.
Când ne veţi oferi un punct de vedere referitor la modul în care
s-a efectuat acel control?

Doamna Valeria Nistor:


În situaţia în care este vorba de contractul care a făcut obiectul
verificărilor dintre Real Estate şi Nicolina, prin care Real Estate a cumpărat
ansamblul de bunuri, avem deja copii de pe documente şi vi le înaintăm
cât putem de repede. Dacă mai există alt control de la Garda Financiară –
noi ştim că nu există, pentru că am verificat cu cei de la Gardă, dar...

Domnul Nicuşor Păduraru:


Nu asta era întrebarea mea.
Este întrebare specifică oricărei comisii parlamentare: Când ne
daţi punctul dumneavoastră de vedere? Noi exercităm un control
parlamentar. Noi nu suntem cei care dau răspunsurile precise cu valoarea
rolului pe care-l are ANAF.

Doamna Valeria Nistor:


După ce ne vom întoarce la sediu, în funcţie de cele discutate
aici, o să vă comunicăm şi punctul de vedere în scris al instituţiei.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Domnul deputat Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:


Eu aş avea două întrebări. Dacă, până la data de 16 ianuarie
2009, s-a achitat plata diferenţei de avans până la 30%, aşa cum este
prevăzut în procesul-verbal nr. 6?
Şi aţi pomenit de o anchetă penală. Dacă putem să ştim cine a
iniţiat şi împotriva cui?

Doamna Valeria Nistor:


În ceea ce priveşte plata avansului, o condiţie pentru semnarea
contractului de cesiune a creanţelor era plata avansului. În contractul de
cesiune a creanţelor, pe care vi l-am pus deja la dispoziţie, s-a constat că,
prin ordinul de plată (nu găsesc acum) Plata diferenţei de avans respectiv
suma de 4 385 568 de lei s-a achitat prin ordinul de plată 3/16.01.2009,
confirmat prin extrasul de cont din 16 ianuarie 2009, emis de către
Raifaissen Bank, Agenţia Dorobanţi şi de adresa nr..., emisă de Raifaissen
Bank. Banii au intrat în bugetul statului.
Referitor la cea de-a doua întrebare, referitoare la ancheta
penală. În anul 2004, cum am spus, a fost un control al Gărzii Financiare;
aşa cum a reţinut şi domnul deputat Atanasiu, a făcută în 2004 o sesizare
şi n-am primit nimic.
Domnul Nicuşor Păduraru:
O întrebare referitoare la acel control efectuat din 2004:
Influenţează, în vreun fel, discuţiile pe care noi le avem privind situaţia
Nicolina şi afectează situaţia creanţelor Nicolina?

Doamna Valeria Nistor:


În momentul de faţă, urmare acestui control, noi nu avem un
titlu de creanţă.
În situaţia în care organele de urmărire penală ne vor solicita să
ne constituim parte civilă în dosarul penal şi vom comunica o sumă cu
care ne vom constitui parte civilă, vom putea vorbi de o viitoare creanţă.
Creanţa în acest raport juridic va apărea numai în momentul în care vom
avea o hotărâre definitivă şi irevocabilă în penal. Deci, în momentul de
faţă nu avem o influenţă.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Întrebarea este dacă acest lucru va influenţa discuţia privind
masa credală de la Nicolina.

Doamna Valeria Nistor:


Potrivit Legii insolvenţei, dacă apar alte creanţe în timpul în care
societatea se află în insolvenţă, noi putem să venim cu o declaraţie
suplimentară şi să ne înscriem suplimentar la masa credală.

Domnul Teodor Atanasiu:


Plângerea penală se referă la faptul că au înregistrat un profit, de
altfel nerealizat, pentru a împărţi dividende acţionarilor de la acea oră,
societatea fiind 100% privată la data respectivă.
Nicolina nu are noi creanţe, ci are nişte debite. Trebuie să ia
nişte bani de la acţionarii care au luat dividende necuvenite, dacă aşa
constată cercetarea penală şi apoi o instanţă de judecată.
Deci nu influenţează masa credală, ci masa ...
Domnul Nicuşor Păduraru:
Tot o întrebare către dumneavoastră.
Este adevărat că această creanţă, cumpărată în luna decembrie,
este cumpărată de către una şi aceeaşi firmă care a cumpărat nişte
active?

Doamna Valeria Nistor:


În primul rând cred că se impune să facem o precizare.
Contractul de cesiune de creanţă, semnat în 16 ianuarie, reglementează în
mod clar că transferul de proprietate asupra acestor creanţe se face la
data la care se plăteşte integral preţul contractului.
Contractul are anumite termen, trebuie să fie plătite încă două
rate în afară de avansul de care vorbeam anterior; prima rată ar trebui să
fie plătită până pe 31.01.2009 şi a doua rată până pe 30.06.2009, astfel
încât cesiunea efectiv....

Domnul Nicuşor Păduraru:


Nu vă supăraţi. Întrebarea mea a fost: Una şi aceeaşi firmă sau
nu?

Doamna Valeria Nistor:


La momentul la care noi am încheiat contractul de cesiune de
creanţă nu avem cunoştinţă dacă s-a mai făcut o altă...

Domnul Nicuşor Păduraru:


Revin cu întrebarea: este una şi aceeaşi firmă cu aceea care a
încheiat un contract de cumpărare active în luna mai 2008 sau nu?
Răspunsul este da sau nu. Este aceeaşi firmă?

Doamna Valeria Nistor:


Contractul nu îl avem.
Din actele care ne-au rezultat din control, apar indicii că ar fi
aceeaşi societate comercială, dar nu avem contractul.
Domnul Nicuşor Păduraru:
Mulţumesc.

Domnul Teodor Atanasiu:


Este ilegal?

Domnul Nicuşor Păduraru:


Nu, n-am pus întrebarea asta.

Domnul Teodor Atanasiu:


Am pus-o eu.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Vă rog să se menţioneze.
Dacă ceilalţi colegi mai au întrebări? Ne apropiem de timpul la
care trebuie să oferim sala.
Domnul deputat Movilă; se înregistrează, domnule deputat, este
comisie de anchetă, vă rog să activaţi microfonul.

Domnul Petru Movilă:


Mulţumesc.
Am rugămintea ca ANAF să ne furnizeze în baza discuţiilor de
aici, pe punctele menţionate, un material scris, cu antet, frumos, către
Comisia parlamentară, referitor la întrebările puse 1, 2, 3, inclusiv ultima
întrebare.
Cred că este corect să avem o sinteză la toată documentaţia şi
toată activitatea sau influenţa AVAS asupra Nicolina în ultimii trei ani.
Cred că este cel mai corect şi dumneavoastră scăpaţi de multe.
Mulţumesc.

Domnul Nicuşor Păduraru:


De acord.

Domnul Petru Movilă:


Declar oficial că nu mai vorbesc.
Domnul Nicuşor Păduraru:
Domnul deputat Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:


Eu nu vreau să scap ANAF-ul de muncă, dar consider că
întrebările le formulează comisia.
Deci, noi trebuie să formulăm întrebările, le transmitem şi
dumnealor dau răspunsul. Cred, domnule preşedinte, aşa ar fi corect.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Da, aşa ar fi corect. Dacă noi, toţi cei care formăm comisia, am
depune la biroul comisiei aceste întrebări în scris, ca să putem să le
transmitem mai departe. Sunt solicitările fiecăruia dintre dumneavoastră.
Noi, fiind în plenul comisiei, se poate merge şi pe această
variantă, pe întrebările directe puse la o asemenea audiere.
Rugămintea este, dacă mai sunt anumite aspecte pe care le veţi
dori să fie clarificate, depuneţi-le în scris, noi le transmitem către ANAF şi
dumnealor ne vor oferi acest răspuns.
Fac din nou precizarea că rog ANAF-ul, aşa cum a spus şi domnul
deputat Movilă, să ne exprime punctul dumnealor de vedere referitor la
această situaţie, luând în considerare şi faptul că ANAF este o structură
integratoare a structurilor fiscale de control şi poate avea şi o viziune
asupra tuturor controalelor şi să fie corelate datele între ele.
Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulţumesc frumos.
O să ne întâlnim săptămâna viitoare.
Am o rugăminte, stimaţi colegi, rugaţi-i şi pe ceilalţi deputaţi
care sunt alături de noi, atâta timp cât noi funcţionăm cu suportul
celorlalte comisii, oferindu-ni-se sala şi, datorită faptului că volumul de
audieri va creşte, probabil nu de săptămâna viitoare, dar peste două,
respectiv trei săptămâni, în conformitate cu discuţiile dintre noi îi vom
chema pe toţi cei care au fost în structurile de administrare de la Nicolina,
să încercăm să vă faceţi programul ca peste două, respectiv trei, respectiv
patru săptămâni, în zilele de luni, marţi şi miercuri să ne găsim timp
pentru ca comisia să poată funcţiona.
Dacă dumneavoastră doriţi copii după anumite documente, e
bine să ştiţi că săptămâna aceasta vor sosi mai multe la biroul comisiei.
Noi o să facem copii după toate şi o să le distribuim către toată lumea ca
să le puteţi analiza.
Peste aproximativ două săptămâni, trei săptămâni, tot între noi
vom discuta asupra necesităţii unor analize efectuate de experţi, acolo
unde va fi cazul.
Astăzi a venit ANAF-ul, în condiţiile în care tot noi am votat şi ieri
şi au fost discuţii şi săptămâna trecută referitoare la ce instituţii să fie
invitate pentru a ne prezenta date legate de situaţia de la Nicolina.
Domnul deputat Spînu.

Domnul Teodor-Marius Spînu:


O chestiune de procedură.
Tot am discutat dacă luăm copii, dacă nu luăm copii, dacă stăm
încuiaţi şi ne uităm peste umăr când citim actele.
Problema este, domnule preşedinte, că nu avem dotare tehnică
şi eu v-aş ruga, în calitate de preşedinte al comisiei, să faceţi din nou un
demers şi, dacă colegii sunt de acord, trebuie să şi votăm că suntem de
acord, să ni se pună la dispoziţie aparatura necesară: xerox, fax ş.a.m.d.
Noi încercăm aici să facem o treabă, dar nu avem resursele
tehnice şi atunci s-ar putea să apară diferenţe între noi legate doar de
faptul că nu s-au consulat în timp util aceste acte.
Deci, vă rog, dacă colegii sunt de acord toţi, să facem o solicitare
imperativă, dacă se poate, la secretarul general al Camerei Deputaţilor, să
ne pună la dispoziţie aceste dotări tehnice absolut necesare.
Mulţumesc.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Da, domnule deputat, o să supun la vot această propunere, dacă
sunteţi de acord pentru a înainta, în numele tuturor membrilor, pentru a fi
sprijiniţi – există demersul deja dar până în momentul de faţă nu avem
într-adevăr chiar toate mijloacele.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Nu.
Deci, în unanimitate, o să transmitem o adresă la solicitarea
tuturor membrilor comisiei.
Domnul deputat Movilă, după care domnul deputat Lakatos şi ne
oprim aici că să lăsăm colegii de la Comisia de industrii.

Domnul Petru Movilă:


Pe scurt. Nu cred că ar trebui să votăm toate minunile, chiar
dacă sunt reale sau nu. Doi. Dacă putem primi documente în format
electronic de la instituţiile de la care avem nevoie, e bine să vi le
transmită dumneavoastră sau la secretariat şi noi să le primim electronic.
Mulţumesc.

Domnul Lakatos Petru:


Domnule preşedinte, aş avea o singură propunere. Dacă stabilim
programul, aş propune ca marţi, având în vedere că sunt declaraţii politice
de la 8,30 la 10,00, ar fi foarte bine ca marţi să ne întâlnim; luni şi
miercuri, în funcţie de posibilităţi şi de nevoi, dar în cursul zilei de marţi
avem plen, după aceea comisii. E foarte greu.
Deci, aş propune ca marţi, pe timpul declaraţiilor politice.

Domnul Nicuşor Păduraru:


Da, marţi dimineaţă la ora 9,00, în principiu. Dar o să vă anunţ şi
o să vă comunic şi prin SMS.
Mulţumesc frumos.

Doamna Valeria Nistor:


Tot o întrebare de procedură, mă scuzaţi. Aşteptăm întrebările
de la dumneavoastră şi vă transmitem punctul de vedere?
Domnul Nicuşor Păduraru:
Aşteptăm oricum punctul de vedere, pentru că vi l-am cerut
demult.
Vă mulţumesc foarte mult.

Şedinţa s-a încheiat la ora 9,50.