Sunteți pe pagina 1din 2

În mare parte, tinerii nu vor sa se înscrie la somaj si nici sa caute de lucru în alte

zone. Cei mai curajosi pleaca în strainatate sau foarte multi se angajeaza la neg
ru
(10%), posturi pentru care nu este necesara o diploma.
Datorita faptului ca gasesc posturile adecvate imediat dupa absolvire, tinerii u
lterior
îsi modifica atitudinea fata de pretentiile lor de la început în privinta salariului
si
pozitiei oferite de firma, devin realisti. Vina nu este a lor pentru ca vin dir
ect din
facultate total nepregatiti pentru cautarea unui loc de munca.
Pentru a se putea încadra imediat dupa terminarea facultatii, studentii îsi iau sluj
be
cu caracter temporar înca din primii ani de studii.
Ei sunt preferati daca au deprins o disciplina a muncii si se pot integra mai us
or
într-o echipa.
Universitatile si colegiile din Occident au departamente speciale care asigura s
ervicii
de consultanta focalizate pe:
- informare: posibilitati de studiu si/sau lucru în strainatate; locuri de munca în
regim part-time; cursuri post-universitare; angajatori si locuri de munca vacan
te.
- asistenta în orientarea pe locuri de munca si cautarea/gasirea unui loc de munca
;
alcatuirea unui CV sau completarea unei cereri de angajare; teste de autoevaluar
e asistate
de calculator.
- asigurarea legaturii cu angajatorii: organizarea de targuri de job-uri; partic
iparea
reprezentantilor companiilor la prezentari în cadrul Universiatii.
Pentru majoritatea specialistilor în recrutare si selectare de personal, partile v
izibile
nu constituie o problema speciala, în schimb descoperirea unor comportamente disi
mulate
sau ascunse prezinta dificultati.
Exemplu de candidat ideal în timpul interviului:
- aspect fizic atragator;
- bine îmbracat;
- CV întocmit dupa toate regulile artei;
- familist;
- studii relevante;
- simt al umorului;
- pasiuni interesante;
- se exprima alert si concis;
- raspunde la întrebari deschis si direct;
- îsi identifica cu usurinta punctele tari si punctele slabe;
- are bune cunostinte teoretice;
- este o persoana dinamica si motivata;
- munca în echipa este un principiu de baza;
- poate accepta cu usurinta un program de lucru prelungit sau deplasari;
- nu critica vechiul loc de munca;
- poate creiona lejer evolutia carierei sale profesionale în urmatorii 5 ani.
Pregatirea facuta pentru un interviu de selectie constituie pentru majoritatea
candidatilor o problema asupra careia se gândesc de-abia în momentul în care
evenimentul s-a petrecut.
O anumita persoana a avut ocazia de a participa la mai multe interviuri de angaj
are
în cei peste 5 ani de la treminarea Facultatii de Comert din cadrul ASE Bucuresti
.
Participarea la un târg de locuri de munca fara a fi pregatit înseamna esec total.
De aceea este necesara întocmirea unui CV si a unei scrisori de intentie care sa
tinteasca acolo unde trebuie.
Marile companii pun în valoare ideile salariatilor lor. Cei mai inventivi sunt
japonezii care "produc" 72 idei/100 salariati; în timp ce americanii emit 7 solut
ii,
dar bune de vreme ce sunt rasplatiti în medie cu 400 $ per idee.