Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

Planificare calendaristică anuală la disciplina ”Patrimoniul unităţii comerciale ”

Calificarea:Lucrător în comerţ Nr.ore săptămână: 4 ore


Clasa: a X-a A S.A.M.
Profesor: Florea Samoil
Anul şcolar : 2009-2010

Unităţi de Competenţe Conţinuturi tematice Nr. Săptămâna Resurse de Observaţii


competenţe individuale ore învăţare
U.C. 16 C1 Frontal
Patrimoniul Foloseşte Individual
Obiectul contabilităţii In echipă
unităţii comerciale terminologia Legislaţie: Legea contabilităţii şi norme de 4 ore S1 Portofolii
specifică legislaţiei aplicare.
financiar-contabile. Evaluare şi calculaţie: evaluarea la intrare, la
8 ore S2-S3
ieşire, costuri, preţuri şi tarife.(LT)

Componente preţ: cost achiziţie, adaos 8 ore S4-S5


comercial, TVA
C2
Determină valoarea Calcule: preţul cu amănuntul, preţul cu ridicata,
bunurilor, a S6-S8
cost de achiziţie, reduceri de preţ, procente.(LT) 12 ore Frontal
drepturilor şi Individual
obligaţiilor In echipă
Portofolii
Patrimoniul unităţii comerciale (definiţie şi 4 ore
structură): Frontal
S9
Individual
8ore
- structuri patrimoniale de activ In echipă
Portofolii
S10-S11
- structuri patrimoniale de pasiv 8ore

S12-S13
- structuri de cheltuieli şi venituri după natura 8ore
activităţii (de exploatare, financiară,
extraordinară) – (LT) S14-S15

Determinarea rezultatelor intermediare şi finale 8ore


(rezultatul exploatării, financiar, curent, S16-S17
extraordinar) - (LT)

C3 Ecuaţii ale patrimoniului (fundamentală a 4 ore


Utilizează patrimoniului, utilizări-resurse, cheltuieli – Frontal
S18
procedeele venituri - rezultate) - (LT) Individual
contabile pentru In echipă
gestionarea Reflectarea elementelor patrimoniale în bilanţ 8ore Portofolii
patrimoniului. (LT) S19-S20

Variaţia posturilor bilanţiere (creşteri, scăderi 8 ore


ale elementelor patrimoniale – bunuri S21-S22
economice, drepturi, obligaţii) – (LT)

Procedeele metodei contabilităţii


Generale (observaţia, raţionamentul, 4 ore
clasificarea, analiza, sinteza)
S23
Comune (documentaţia, evaluarea, calculaţia,
inventarierea)
Frontal
Specifice (contul, balanţa de verificare, bilanţul Individual
8 ore In echipă
contabil) Portofolii
S24-S25
Aplicare: determinarea stocurilor faptice, valorii
documentelor, preţurilor, tarifelor. (LT) 8ore

S26-S27
Metode de evaluare: cost mediu ponderat
primul intrat-primul ieşit, ultimul intrat-
12ore
primul iesit
S28-S30

Recapitulare finală 8 ore

S31-S32