Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

Planificare calendaristică anuală la disciplina ”Finanţe şi fiscalitate ”

Tehnician în activităţi financiare şi comerciale Nr.ore saptamana: 1 oră


Clasa: a XII-a F
Profesor: Florea Samoil
Anul şcolar : 2008-2009

Unităţi de Competenţe Conţinuturi tematice Nr. Săptămâna Resurse de Observaţii


competenţe individuale ore învăţare
UC 18 Finanţe C1 Analizează Analizarea veniturilor publice Frontal
Individual
şi fiscalitate veniturile • identificarea veniturilor publice venituri In echipă
publice bugetare (impozite, taxe, împrumuturi de stat, 2ore S1-S2 Portofolii
ajutoare şi donaţii, ), venituri proprii ale
societăţilor ce aparţin statului,
• prezentarea elementelor impozitelor - subiectul
impozitului; suportatorul, obiectul impozitului, 3ore S3-S5
sursa impozitului, unitatea de impunere, cota
de impunere;
• determinarea impozitelor şi taxelor - impozit
UC 18 Finanţe pe profit/venit, impozit pe salarii, impozit pe 12ore S6-S17 Frontal
Individual
şi fiscalitate dividende, TVA, accize, taxe vamale,taxe de
In echipă
timbru, impozite şi taxe locale; Portofolii

C2 Caracterizarea cheltuielilor publice


Caracterizează • clasificarea cheltuielilor publice - din punct de
cheltuielile vedere administrativ (cheltuieli efectuate de 4ore S18-S21
publice ministere, departamente, unităţi administrativ
teritoriale), economic (curente, de capital, ale
serviciilor publice, de transfer), funcţional
( pentru domenii, ramuri, sectoare economice);
• prezentarea cheltuielilor publice - cheltuieli Frontal
pentru finanţarea acţiunilor social culturale, 4ore S22-S25 Individual
In echipă
cheltuieli pentru sistemul asigurărilor sociale, Portofolii
UC 18 Finanţe cheltuieli pentru acţiuni şi obiective
şi fiscalitate economice, cheltuieli privind administraţia;
Analizarea controlului financiar
C3 Analizează • identificarea formelor controlului - control
controlul anticipat, operativ-curent, ulterior; 1ora S26
financiar
1ora S27
• caracterizarea procedeelor de control -
documentar – contabil, faptic, total, prin
Frontal
sondaj, Individual
• prezentarea actelor de control financiar - 2ore S28-S29 In echipă
Portofolii
proces verbal de control, proces verbal separat
(pentru fapte penale), proces verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor note
de constatare unilaterale şi de prezentare.
2ore S30-S31
• Recapitulare finală