Sunteți pe pagina 1din 1
1 2 3 5 8.800 7.200 0.300 1.850 0.250 4.500 0.300 1.600 4.100 1.800 1.300
1 2 3 5 8.800 7.200 0.300 1.850 0.250 4.500 0.300 1.600 4.100 1.800 1.300
1
2
3
5
8.800
7.200
0.300
1.850
0.250
4.500
0.300
1.600
4.100
1.800
1.300
0.800
E
hp = 2.00
0.500
-0.800
Sp. teh.
S =5,18 mp
Garaj
S = 12,63 mp
pavaj
gresie
D
A
A
4.10
Hol
+1.400
S
≈ 7mp
±0.000
gresie
C
2.500
0.250
1.200
0.250
1.00
0.900
0.500
Baie
2.100
S =5mp
gresie
14
13
B
12
11
10
0.050
1.100
0.050
Living
S =28,6 mp
9
2.100
8
gresie
Bucatarie
S =16,31mp
parchet
±0.000
±0.000
3.950
0.250
3.200
1.000
1.500
2.000
2.200
1.200
0.500
1.500
2.100
hp = 0.90
hp = 0.00
A
±0.000
Terasa
1.000
0.100 0.20 0.100
0.100
0.200
S
=12,65 mp
gresie
1.800
6.200
0.850
8.000
4
6
11.800
0.300
4.130
0.250
2.000
0.250
1.520
0.250
2.800
0.300
5.430
0.500
1.420
0.700
1.250
1.200
1.300
0.500
2.400
0.500
hp = 1.40
hp = 1.60
hp = 2.00
7
6
5
4
3
2
1.700
0.900
0.200
1
2.100
1.000
0.70
0.12
0.70
BB
1.800
4.600
0.160
1.200
0.160
2.100
0.300
2.200
0.300
1.000
0.3002.414
0.600
2.437
1.470
0.300 2.200 0.300 1.000 0.3002.414 0.600 2.437 1.470   denumire proiect: nr. proiect LOCUINTA
0.300 2.200 0.300 1.000 0.3002.414 0.600 2.437 1.470   denumire proiect: nr. proiect LOCUINTA
0.300 2.200 0.300 1.000 0.3002.414 0.600 2.437 1.470   denumire proiect: nr. proiect LOCUINTA
 

denumire proiect:

nr. proiect

LOCUINTA UNIFAMILIALA - P+M

str. Principala nr. 419B, loc. Ieud, jud. Maramures

20/2011

initiator:

Iusco Dumitru

 

str. Principala nr. 419 loc. Ieud, jud. Maramures

februarie 2011

beneficiar:

 
   

Iusco Ioan

sc:

1/100

desenat

Iusco Dumitru

str. Principala nr. 419 loc. Ieud, jud. Maramures

proiectat

Iusco Dumitru

specialitatea:

ARHITECTURA

 

verificat

 

titlu plansa:

- PLAN PARTER -

02

sef proiect

 

Plansele sunt valabile numai cu semnatura si stampila in original. In caz contrar, proiectantul isi declina orice responsabilitate. COPYRIGHT ! In conformitate cu art.39 din Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism, aprobat prin HG nr.1519 / 2004