Sunteți pe pagina 1din 1

1dm = 0,1m

1cm = 0,1dm = 0,01m


1mm = 0,1cm = 0,01dm = 0,001m
1dam = 10m
1hm = 10dam = 100m
1km = 10hm = 100dam = 1000m.
Care este unitatea de măsură pentru pentru arie?
Unitatea de măsură standard pentru suprafeţe este metrul
pătrat(se notează m2). Acesta este un pătrat cu lungimea laturii
egală cu 1m.
1dm2 = 0,01m2
1cm2 = 0,01dm2 = 0,0001m2
1mm2 = 0,01cm2 = 0,0001dm2 = 0,000001m2
1dam2 = 100m2
1hm2 = 100dam2 = 10000m2
1km2 = 100hm2 = 10000dam2 = 1000000m2.
Ce unităţi de măsură se folosesc pentru suprafeţele de teren?
Pentru măsurarea suprafeţelor de teren, se folosesc unităţile
agrare:
1ha =1hm2 1ar = 1dam2 = 100m2
1ha = 100ar 1pogon = 5000m2 = 0,5ha
Care este unitatea de măsură pentru pentru volum?
Unitatea de măsură standard pentru volumul unui corp este
metrul cub (se notează m3). Acesta este un cub cu muchia 1m.
Care este legătura între submultiplii şi multiplii metrului cub?
1dm3 = 0,001m3
1cm3 = 0,001dm3 = 0,000001m3
1mm3 = 0,001cm3 = 0,000001dm3 = 0,000000001m3
1dam2 = 103m3
1hm3 = 103dam3 = 106m3
1km3 = 103hm3 = 106dam3 = 109m3.
Care sunt formulele pentru ariile dreptunghiului şi pătratului?
Adreptunghi = L ⋅ l
Apătrat = l2
Care sunt formulele pentru volumele cubului şi al paralelipipedului
dreptunghic?
Vparalelipiped = L ⋅ l ⋅ h
Vcub = l3