1dm = 0,1m 1cm = 0,1dm = 0,01m 1mm = 0,1cm = 0,01dm = 0,001m 1dam = 10m 1hm = 10dam = 100m 1km = 10hm

= 100dam = 1000m. Care este unitatea de măsură pentru pentru arie? Unitatea de măsură standard pentru suprafeţe este metrul pătrat(se notează m2). Acesta este un pătrat cu lungimea laturii egală cu 1m. 1dm2 = 0,01m2 1cm2 = 0,01dm2 = 0,0001m2 1mm2 = 0,01cm2 = 0,0001dm2 = 0,000001m2 1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2 = 10000m2 1km2 = 100hm2 = 10000dam2 = 1000000m2. Ce unităţi de măsură se folosesc pentru suprafeţele de teren? Pentru măsurarea suprafeţelor de teren, se folosesc unităţile agrare: 1ha =1hm2 1ha = 100ar 1ar = 1dam2 = 100m2 1pogon = 5000m2 = 0,5ha

Care este unitatea de măsură pentru pentru volum? Unitatea de măsură standard pentru volumul unui corp este metrul cub (se notează m3). Acesta este un cub cu muchia 1m. Care este legătura între submultiplii şi multiplii metrului cub? 1dm3 = 0,001m3 1cm3 = 0,001dm3 = 0,000001m3 1mm3 = 0,001cm3 = 0,000001dm3 = 0,000000001m3 1dam2 = 103m3 1hm3 = 103dam3 = 106m3 1km3 = 103hm3 = 106dam3 = 109m3. Care sunt formulele pentru ariile dreptunghiului şi pătratului? Adreptunghi = L ⋅ l Apătrat = l2 Care sunt formulele pentru volumele cubului şi al paralelipipedului dreptunghic? Vparalelipiped = L ⋅ l ⋅ h Vcub = l3