Sunteți pe pagina 1din 4

Filiera Francophona “Technologies Un apport deosebit la crearea si organizarea ulterioara a

Alimentaires” fuctionarii si procesului de instruire la filiera au avut :


• Directorii Biroului Europei Centrale si Orientale
Filiera francofonã “Technologies Alimentaires” AUF : prof. Pierre Morel , prof. Roger Maniere,
a fost inaugurata în anul 1997 după semnarea unei prof. RAMAROSOA Liliane
convenţii de către rectorul UTM- acad.Ion Bostan şi • Directorii Antenei AUF din Moldova : B.
rectorul AUPELF-UREF- prof. Michel Guillou. Vanthome (1997-2003), Prof. J. Maftoul (2003-
2004), V. Ciolos-Villemin (2004-2008), S. Bellini
(2008-prezent)
• Directorii Aliantei Franceze din Moldova : B.
Barbereau (1994-1998), G. Diener (1998-2002),
O. Jacquot (2002-2006), E. Skoulios (2006-
prezent)
• Responsabilii din Universitatile Consortului
filierei : prof. A. Lebrihi, prof. J.-P. Laval (INP
Toulous, Franta) ; prof. J. Zee, prof. R. Martel
(Universitatea Laval, Quebec, Canada) ; prof. R.
Tourdot-Marechal (Universitatea din Dijon,
Prof. Michel GUILLOU : In perioada 1991-2000 a fost
Franta) ; prof. D. Colin (Scoala Nationala de
rectorul AUPELF-UREF, devenita in 1998 Agentaia
Universitara a Francofoniei (AUF). Este doctor in stiinte Ingineri pentru Industria Alimentara din Nantes,
fizice, autor a mai multe lucrari consacrate Francofoniei. Franta)
A vizitat Rpublica Moldova in 1997 si a semnat
conventiile de aderare a unor Universitati Moldave la
AUF si de deschidere a 6 filiere francofone. Din 2003
este directorul Institutului de Studii Francofone si
Mondializare a Universitatii Jean Moulin din
Lyon.Ulterior fost deschis un spatiu francofon al filierei
si a fost confirmat consortium-ul filierei.

Cosortiumul actual al filierei :

• Scoala Nationala Superioara Agronomica


din Toulouse (ENSAT), Franta ;
• Scoala Nationala de Ingineri pentru
Industria Alimentara din Nantes Responsbili din Consortiul Filierei Francophone
(ENITIAA), Franta ; « Tecnologies Alimentaires » : prof. J.Ciumac-Universitatea
Tehnica a Moldovei ; prof. R. Tourdot-Marechal-Universitatea
• Universitatea Bourgogne, Dijon, Franta ; din Dijon, Franta ; prof. I. Seikova-Universitatea de Tehnologie
• Universitatea Laval, Québec, Canada. Chimica si Metalurgie din Sofia, Bulgaria ; prof. R. Martel-
Primii pasi la filiera au fost animati de Universitatea Laval, Quebec,Canada.
profesorii : dr., prof.univ. Petru Todos- vice rector,
profesor de electrotehnia ; dr. conf. Amariei In prezent la filieră îşi fac studiile 4 grupe
Valentin-vice-rector, dr., conf. Musteata Grigore- academice, care numără 79 studenţi. Majoritatea
decan FTMIA; dr. conf. N.Zgardan, l.s. M. Isac. disciplinelor din planul de studii sunt predate în limba
L.s. V. Levcenco –profesori de limba franceza; franceză de către profesorii UTM (29 persoane) si
dr.hab., conf. univ Rodica Sturza -profesor de profesori din strainatate. In procesul de instruire sunt
chimie; dr., conf. Georghe Nojac si dr. conf. antrenati profesori inalt calificati cu mere experienta
Alexandru Molosniuc, -profesori de matemetica; dr. didactica (acad. B. Gaina, profesorii univeritari P. Todos,
conf. I. Stratan- profesor de fizizca; dr. hab. prof. A. Casian, J. Ciumac, dr. hab. R. Sturza, conferentiarii
univ. Arpentin Gheorghe -profesor de œnologie, si universitari L. Gherciu, M. Ghetiu, V. Comendant, G.
al. Ganea, A. Cumpanici si al.) dar si profesori tineri si
ambitiosi- conf. V. Resitco, conf. A. Macari, conf. C.
Lozovanu, lector universitar D. Bernic. Majoritatea
profesorilor filierei au desfasurat activitati didactice Lausanne), Romania (Universitatile din Bucaresti si
si de cercetare in diferite universitati francofone din Galati)
strainatate. A fost asigurata si mobilitataea profesorilor filierei
Principalele realizari ale filiere sunt pentru formarea continua a lor in domeniile lingvistic,
urmatoarele. terminologic si de cercetare. Au fost atribuite burse
Au fost lansate 9 promotii (prima promotie in doctorale (M. Tozlovanu , O. Roman, D. Pocaznoi) si post
2002) de ingineri licentiati cu un efectiv total de –doctorale (V. Resitca , A. Chirsanova). Mai multi
211 persoane. Multi dintre absolventii filierei s-au profesori ai filierei au urmat stagii de perfectionare
afirmat ca personalitati de seama: Constantin Bilici lingvistica si/ori didactica in Franta (V. Bejan, V.
-tehnolog- sef la SA “Cricova” ; Buga Andrei- Chiaburu, J. Ciumac, V. Comendant, E. Dupouy,
director Dorianis & Co, SRL ; Lisa Ludmila- V.Levcenco, P. Todos, C. Lozovanu, N. Luca, S. Rubtov ,
responsabila pentru calitate la Fabrica Dormont, S. Carpov, I. Stratan, L. Gherciu), Canada (L. Gherciu, R.
Lactalis, Franta si al. Patru absolventi ai filierei (C. Sturza , O. Deseatnicov , C. Ciobanu, J. Ciumac, D.
Ciobanu, M. Tozlovanu,D. Dorogan-Paladi, S. Curchi, T. Cojocaru), Belgia (J. Ciumac, N. Luca, G.
Scobioala ) au sustinut tezele de doctorat. Mai mult Mustata si al.)
absolventi isi fac studiile de doctorat la diferite A fost incurajata si mobilitatea profesorilor straini.
institutii de invatamant si cercetare din Moldova (V, In diferite perioade au sustinut prelegeri la filiera profesori
Bejan, M. Vrancean, D. Bernic ), Franta (O. Roman, din Franta (J. Barloy, D. Coquart, A. Leszkowicz, Ph.
A. Condur, D. Pocaznoi, I. Praporscic), Canada (N. Cayot, R. Tourdot-Marechal, P. Marechal, D.Colin,
Casapciuc), Romania (A. Latus, I. Podolean ) . Dumas Guy, M. Guilloux-Benatier ), Canada (John Zee,
A fost largit esential accesul studentilor R. Martel, F. Legou, Jacques Goulet), Romania (L. Ivan,
filierei la surse actuale de informatie (surse D. Popovici, M. Jitaru), Bulgaria ( K. Popov, D. Popov, R.
documentare stiintifice si multimedia din Spatiul Tchavdarova, I. Penchev, M. Karcheva,N. Shoylev, A.
francofon al filierei, Centrul de acces la informatie Petcova), SUA (J. Pearson)
al Antenei AUF din Chisinau, biblioteca Aliantei In sfarsit, s-a creat un mediu cultural francofon
Franceze din Moldova). realist, dinamic si motivant, un mediu de parteneriat
S-a ameliorat instruirea practica a activ cu mai multe universitati, institutii si intreprideri
studentilor. In perioada de referinta studentii au francophone. Instruirea la filiera francofona
realizat in strainatate stagii culturale de o luna de “Technologies Alimentaires” s-a adeverit a fi o
zile (48 persoane in Franta si 7 in Canada), stagii oportunitate de invatare a limbii franceze si a unei
de producere de 1-3 luni la diferite intreprinderi si specialitati extrem de actuale in limba franceza.
institutii de cercetare din Franata, Belgia, Romania, Colaborarea cu diferite institutii francofone, invitarea
Rusia, Suedia, SUA, Anglia (63 persoane), stagii multor savanti pentru a tine cursuri pentru studenti alaturi
de diploma in Franta, Romania, Suedia, Bulgaria de profesorii din UTM, a fost mereu in centrul activitatilor
(14 persoane). planificate. Aceasta colaborare, dar si situatiile traite de
O atentie deosebita s-a acordat mobilitatatii studenti in mobilitate, sunt semnificative si actuale prin
(de studii) internaţionale interuniversitare a faptul ca studentii si profesorii sunt plasati in situatia de a
studenţilor. Aceasta activitate a reprezintat o compara, de a lua o atitudine, de a desoperi diversitatea in
dimensiune cheie a pregătirii studenţilor la filiera. unitate.
Din cei 194 absolventi ai filierei, 34 dintre ei au Contactele cu profesorii si specialistii din strainatate,
efectuat mobilitati de un an de zile in diferite realitatea mobilitatilor internationale au atras atentia
universitati din Franta (ENSA Toulouse : studentilor si profesorilor prin faptul ca ei au descoperit o
Universitatatile- Marseille 2 , Rennes 2, Bordeaux mentalitate, o experinta- diferite de cele traite in realitatea
4, Dijon, Troyes, Montpellier ; ISA Lille ), Canada noastra.
(Universitatile di Quebec si Montreal), Bulgaria
(IFAG Sofia ), Elvetia (Scoala politehnica din

Absolventii filierei francofone « Technologies Alimentaires » :


Promotia 2008
Dupa inmanarea certificatelor AUF absolventilor filierei
francofone-promotia 2008.
In primul rand: Ake Jean-Pierre Eby EAN--Voluntar
francofon ; Valerie Ciolos-Villemine directorul Antenei
din Chisinau, AUF ; J. Ciumac-director filiera ; L.
Gherciu-profesor de Œnologie ; I. Ivanov- absolventa

Oaspetii nostri (2004).


Randul 1: prof. Khalef Boulkroune- responsabil al AUF
(Paris, France) ; prof. S. COLLIN- Universitatea
Catolica din Louvain-la-Neuve, Belgia ; prof. J.
CROUZET- Universitatea din Montpellier, Franta.
Randul 2 : prof. Maria Jitaru- Universitatea din Cluj, Prof. Jorj Ciumac, directorul filierei francofone “Technologies
Romania ; prof. D. Messaho- Institutul Agronomic din Alimentaires” (1997-prezent)
Rabat, Maroc ; prof. J. Boudrant-Scoala Nationala
Supeioara de Indistrie Alimentara din Nancy, Franta ;
prof C. Ratti- Universitatea Laval, Québec, Canada.
Randul 3 : prof. G. Musteata- decan FTMIA ; prof. M.
Dzondo-Gadet - Camerun
Migalatiev Olga-studenta FFT-951.
Restaurantul “La vieille auberge”, Souillac,
Franta

Prof. J. Ciumac-directorul filierei ; D. Pocaznoi-


absolventa, promotia 2008; V. Bejan-responsabila pentru
spatiul francofon al filierei, promotia 2006

Habasescu Olga-studenta FFT-951.


Restaurantul “La vieille auberge”, Souillac,
Franta