Sunteți pe pagina 1din 5

1.Definiti metoda contabilitatii si prezentati elementele sale caracteristice.

Metoda contabilitatii poate fi privita ca un ansamblu de principia si procedee care se coreleaza si


conditioneaza reciproc in scopul reflectarii si controlului tuturor elementelor patrimoniale care se
incadreaza in sfera de cuprindere a obiectului sau de studiu. O prima trasatura caracteristica sau e baza
a metodei contabilitatiio constituie dubla reprezentare sau reprezentarea sub dublu aspect a existentei
si miscarii patrimoniale.
Cea de-a doua trasatura caracteristica importanta a contabilitatii o reprezinta dubla inregistrare a
operatiilor economice si financiare.
Trasaturi caracteristice auxiliare:
 Exprimarea in etalon monetary creeaza posibilitatea pentru cunoasterea in detaliu a operatiilor
economice, permitand totodata gruparea, centralizarea si generalizarea datelor atat la nivelul entitatii
economice, cat si la nivel national.
 Operatiile economice si financiare in mod obligatoriu sunt inregistrate in contabilitate numai in masura
in care sunt consemnate in documente justificatie. Prin intermediul acestora este confirmata realitatea
sau certitudinea efectuarii lor. Documentul justificativ este un act scris obligatoriu a fi intocmit in locul si
momentul infaptuirii operatiei economice, prin intermediul sau asigurandu-se informatia de intrare in
contabilitateprivita ca system informational. Aceste documente au forta probate in justitie.

2.Ce intelegeti prin dubla reprezentare, dubla inregistrare.

Dubla reprezentare este trasatura de baza a metodei contabile. Aceasta egalitate poate fi reprezentata
in mod sintetic prin ecuatia dublei reprezentari: bunuri economice=drepturi+obligatii
*in situatia in care obiectul dublei reprezentari se schimba, atunci se modificasi semnificatia celor doi
termini astfel incat in cazul in care patrimonial este privit global, cei doi termini se modifica, egalitatea
devenind: activ=pasiv
*in situatia in care obiectul dublei reprezentari il constituie activitatile interne, de transfer, egalitatea
devine: cheltuieli ±rezultate=venituri
* situatia in care obiectul dublei reprezentari se refera la miscarile individuale ale valorilor economice,
raportul de echilibru devine: debit=credit
Dubla inregistrare a operatiilor economice si financiare este cea de-a doua trasatura caracteristica
metodei contabile, avand principalul scop de a asigura echilibrul valoric permanent al tuturor miscarilor
si transformarilor ce se produc continuu in masa patrimoniala.

3. prezentati si detaliati procedeele commune stiintelor economice.

Procedeele commune stiintelor economice sunt:


 Documentele
 Evaluarea
 Calculatia
 Inventarierea
4. definiti si argumentati notiunile de active si pasiv

Pasivul repr provenienta resurselor, respective drepturile si obligatiile cu valoare economica, iar
activul repr utilizarea resurselor, respective bunurile economice ca obiecte de proprietate.
Modul de evidentiere al bilantului sub forma celor doua laturi definitorii: active si pasiv
genereaza o grupare distinct a elementelor componenteale acestora sub forma posturilor
bilantiere.
Activul cuprinde:
I. Active imobilizate-se caracterezieaza prin faptul ca perioada de utilizare si perioada de
utilitate depaseste 1 an.
a) Imobilizari ne-corporale
b) Imobilizari corporale
c) Imobilizari financiare
II. Active circulante –se caracterizeaza prin faptul ca durata de lichiditate este sub 1 an.
a) Stocurile
b) Creantele
c) Investitiile pe termen scurt
d) Casa si conturile la banci
III. Cheltuieli in avans=sumele ce se platesc sau urmeaza a fi platite cu anticipatie.

Pasivul cuprinde:
I. Datoriile si finantarea externa-se refera la sursele de finantare asigurate de catre terti,
persoane fizice sau juridice.
- Datorii comeriale
- Datorii financiare
- Datorii salariale
- Datorii sociale
- Datorii fiscale
- Datorii fata de actionari sau asociati
II. Provizioanele-repr datorii a caror scadenta si cuantum sunt nesigure.
III. Veniturile in avans constau in sumele ce se incaseaza sau urmeaza a se incasa cu anticipatie
in exercitiul current, dar care se refera la perioadele sau exercitiile viitoare.

5. Prezentati continutul economic al costului bilantier imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale fac parte din activele imobilizate. Pentru a fi incluse in aceasta categorie,
bunurile trebuie sa indeplineasca cumulative doua conditii: - conditia de valoare(sa fie depasita
limita stabilita prin reglementarile legale 180 lei )si conditia de durata (utilizare mai mare de 1 an).
In acesta categorie se incadreaza terenurile care pot fi terenuri propriu-zise, care sunt
neamortizabile si amenajarile de terenuri unde sunt contabilizate toate investitiile effectuate asupra
terenului propriu-zis(amenajarile sunt amortizabile).
Mijloace fixe:
1) Constructii
2) Instalatii tehnice, mijloace de transport animale, plantatii
3) Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protective a valorilor umane, materiale, etc.

6. prezentati continutul economic al investiilor pe termen scurt.

Investitiile pe termen scurt sunt:


- Actiunile si obligatiile;
- Alte investitii si creante similar achizitionate in vederea revanzarii si obtinerea unui
castig pe tremen scurt, de regula sub 1 an
Acestea se mai numesc si investitii temporale sau plasamente curente. Au principal scop speculativ.

7. prezentati continutul economic al capitalurilor proprii

Capitalurile proprii sau finantarea proprie repr dreptul rezidual sau net al actionarilor asupra activelor
presoanei juridice, repr categoria de elemente de masiv cu exigibilitatea cea mai indepartata (potential
nelimitativ).
a) Capital social
-capitalul social subscris nevarsat(capitalul social promis si neadus inca)
-capitalul social subscris varsat(capitalul social promis si adus)
* subscrierea la capital=angajamentul scris de a aporta ulterior bunurile promise.
b) primele legate de capital
c) rezervele din reevaluare se determina prin compararea valorii actuale a imobilizarilor cu valoarea
inregistrata in contabilitate.
d) rezervele se constituie in profitul brut/net fiind:
- rezerve legale
- rezerve statuale
- alte rezerve
e) rezultatul raportata evidentiaza profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din exercitiile
anterioare a caror solutionare a fost amanta de catre adunarea generala a actionarilor.
f) rezultatul exercitiului sau anului financiar curent este repr de profitul realizat sau pierderea
inregistrata asigurand majorarea si resp diminuarea capitalurilor proprii.

10*. Definiti contul si detaliati functiile acestuia

Contul repr procedeul specific de baza al metodei contabilitatii cuprinzand organizarea acesteia pe baza
dublei inregistrari.
Ca o definitie, contul repr cel mai imperativ procedeu al metodei contabilitatii conceput a.i. sa asigure
reflectarea in mod curent si cronologic a tuturor modificarilor ce se produc in masa patrimoniului
generate de operatiile economico-financiare, de regula la finele perioadei de gestiune(de regula 1 luna).
Se utilizeaza cate un cont distinct pentru fiecare elem patrimonial de activ si de pasiv.
Functiile contului sunt:
- Functia economica este determinata de continutul economic al contului in sensul ca prin
intermediul sau se asigura .... bunurilor economice, surselor de finantare si proceselor
economice.
- Functia statistica ofera posibilitatea determinarii indicatiilor economico-financiare;
- Functia de calcul vizeaza ... care se efectueaza in cadrul si in capitalul conturilor in
vederea determinarii si modificarilor ce survin pt fiecare elem patrimonial.
- Functia de control este specifica numai anumitor conturi, permitand verificarea
integritatii patrimoniului precum si operarea conturilor efective cu cele posibile... in
vederea determinarii abaterilor sau cu cifre de afaceri pt determinarea rezultatului.
- Functia de grupare este specifica tuturor conturilor deoarece cu ajutorul acesteia se
reflecta in mod individual sau pe grupe omogene bunurile economice, sursele de
finantare si procesele economice.
- Functia de sintetizare este specifica tuturor conturilor, asigurand urmariea distincta a
operatiilor ce genereaza ....
- Functia contabila determina modul in care vor fi aplicate regulile de ... aconturilor in
stransa relatie cu functia economica si continutul elementelor patrimoniale.

11.* Care e semnificatia debitului si creditului contului?

In debitul conturilor de activ se inregistraza soldul initial si cresterile, iar in debitul


conturilor de pasiv se inregistreaza diminuarile. In creditul conturilor de activ se
inregistraza scaderile, iar in creditul conturilor de pasiv se inregistraza soldul initial si
cresterile.

12*. Prezentati sensul termenului rulaj, total sume si sold final.

Rulajul contului poate fi debitor sau creditor repr totalul valorii al operatiilor economice
inregistrate in cadrul contului pe parcursul unei perioade de gestiune.
Total sume=elemtul contului ce includ atat rulajul cat si soldul initial.
Soldul final poate fi debitor sau creditor, conturile de activ avand sold final debitor iar
cele de pasiv sold creditor.

13. prezentati regulile 1 si 3 ale conturilor.

R1 (regula soldului initial)


Conturile de activ incep sa fnctioneze prin debitare cu existentele initiale de activ, iar
conturile de pasiv incep sa functioneze prin creditare cu existentele initiale de pasiv.
R3. Conturile ce activ inregistreaza scaderile elem de activ in credit, iar conturile de
pasiv inregistreaza scaderile elem de pasiv in debitare(regula scaderilor).

14. prezentati regulile 2 si 4 ale costurilor.


R2 (regula cresterilor)
Conturile de activ inregistreaza cresterile in aceeasi parte cu soldul initial, adica in debit.
Conturile de pasiv inregistreaza cresterile in aceeasi parte cu soldul initial, adica in
credit.
R4 (regula soldului final)
Conturile de activ pot avea sold final debitor sau sold 0, iar conturile de pasiv pot avea
sold final creditor sau sold 0.

15. care e structura costului de achizitii?

Valoarea sau costul de achizitie este utilizata pt bunurile tranzactionate cu decontare .


Costurile de achizitie se stabilesc prin insumarea mai multor elemente:
-pretul de cumparare + taxele fiscale nerecuperabile + cheltuieli de transport
aprovizionare + alte cheltuieli accesorii legate de operatia depunere in stare de
functionare a bunului pana la intrarea in posesiune
-reduceri de natura comerciala, remize, reducerea aplicata in cazul unor achizitii
repetate la acelasi furnizor si care depaseste un plafon valoric stabilit anterior in
decursul unui interval de timp.