Sunteți pe pagina 1din 1

TOAMNA-Expresii frumoase TOAMNA-Expresii frumoase

Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului; Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului;
cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul
fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii
pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină; pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină;
culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la
roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să
ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros
parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai
devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare
îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă; îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă;
pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de
soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi
desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică. desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică.

TOAMNA-Expresii frumoase TOAMNA-Expresii frumoase

Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului; Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului;
cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul
fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii
pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină; pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină;
culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la
roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să
ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros
parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai
devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare
îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă; îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă;
pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de
soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi
desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică. desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică.

TOAMNA-Expresii frumoase TOAMNA-Expresii frumoase

Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului; Toamnă frumoasă şi bogată; zâna belşugului;
cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul cheamă copiii la şcoală; frunze ruginii; parfumul
fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii fructelor; covor arămiu foşnitor; pleacă cântăreţii
pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină; pădurii; ramuri împodobite de culoare şi lumină;
culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la
roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să roşul de foc; vara pleacă pe furiş; a început să
ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros ruginească frunza-n codru şi în vii; mere aurii, cu miros
parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai parfumat; ziua s-a făcut mai mică, noaptea vine mai
devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare devreme; pământul îşi dăruieşte rodul; hambare
îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă; îmbelşugate; un vânt potolit aduce miresme de toamnă;
pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de pădurea-i tristă; trimite păsările călătoare în ţările de
soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi soare pline; culcă animalele în vizuini; copaci goi
desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică. desfrunziţi; mândră harnică şi de bunuri darnică.