Capitolul 13

M'EDITATIA
{

Ce ,estem'editatia? , Ceeste meditatia" Este

I

I

oare

0

tchnica, ce trebuie

p.I.!"aet~c_ Un... ..ata!.· ".e:r:.o!tc~l.·e . .._t.rebUiefacu ..,.t?t.Jn O~i~~.t(v.,.,e .... ar.e·. . pp·. c. . trebuie sa-l atmga mmtea? Nu, Nu este nmnc ~ toate
acestea.

-.

Orice ar face mintea, aceasta nu poate fi medita~ie, cad meditalia este ceva care transcende mintea. Mintea este un instrument nefolositor in ceea ce priveste meditalia. Ea nu , poate patrunde in meditatie. Meditatia incepe acolo unde se termina mintea. Este important sa tineti minte acest lucru, caci tot ceea ce [aceti in viata, voi faceti prin intermediul mintii voastre, De aceea, ~ atunci cand va ihtoarceti catre interior, voi aveti ' tcndinta sa continuati sag.3,nditi in termeni tehnici, metode ~ si instrumente, cad intrcaga voastra experienta de viata v-a aratat ca mintca poate realiza orice. Da, ea poate realiza oriee, ell exceptia meditaliei, did meditatia nu este 0 realizarc, nu este ceva ce poatefi facut, este deja acolo, estc\ natura voastra. Ea nu trebuie realizata, ci dear recunoscuta. Est€! suficient sa va amintiti de ea. Ea se aflii deja in vOL si
,

,

.

'

asteapta

sa va

intoarccti catre ea,

sa

0

recunoasteti.

Meditatia este natura voastra intrinseca, Voi sunteti ea, ea este fiinta voastra, sinu are nimic de-a face cu actiunea, Nu 0 puteti aveavnuo puteti fabrica, UtI 0 puteti poseda Ea nu este un Iucru. Sunteti chiar voi. Este fiinta voastra. , De indata ce veti intelege ce este meditatia, totul va va deveni clar, In caz contrar ~ veti continua sa rataciti~ in bezna. ... ~ Meditatia este .0' stare de luciditate .. nu 0 stare mentala, Mintea inseamna confuzie. Ea nu este niciodata lucida. Nici nu are cum sa fie. Gandurile creeaza in jurul vostru 0 ceata, uneori foarte subtila, iar claritatea se pierde. Cand gandurile dispar, tot ceea ce ramane este starea de fiinta, luciditatea, claritatea .. Atunci puteti vedea palla foarte departe. Puteti ajunge cu privirea pana, Ia capatul existentei. Mai 1111dt,. privirea voastra devine atunci fcarte penetranta, ea poate patrunde pan,a in miezul lucrurilor, pana in esenta lor ultima .. Meditatia este claritate, claritatca suprema a viziunii. Ea nu poate fi gandita .. Este necesar sa renuntati Ia gandire, Nu va grabiti insa sa trageti concluzii pripite auzind cii trebuie sa renuntati la gandire, caci ell rna folosesc Inca de cuvinte. Eu afirrn: .Renuntati la gandire", dar nici chiar aceasta afirmatie nu este core eta, eaci si ea inseamna tot un fel de actiune, iar meditatia nueste 0 actiune. ,. , .Renuntati la gandire" insearnna de fapt s.a renuntati la orice fel de actiune, sa stati pur si simplu. Lasatigandurile voastre sa se Iinisteasca singure, Lasati mintea voastra sa se calmezede la sine .. Ramaneti astfel, complet relaxati, perfect , Iinis titi,J, tara sa. faceti nimic. Daca sesizati ca aveti tendinta "f ~. '" ~ sa adormiti, treziti-va, Constientizati faptul ca sunteti complet treji, chiar daca va relaxati, chiar daca trupul vostru a adormit, Pastrati-va luciditatea interioara, in timp ce corpul fizic patrunde intr-o stare de relaxare totala.
~.
.

.,

L,

-.

~

"

".

'~

Gandurile se unisresc singure. nu trebuie sa sariti pe ele, nu trebuie sa le pureti la punct. Este ca si un canal care s-a colmatat. Ce faceti? Sariti in el si faceti valuri? Nu Yeti reusi decat sa aduccti si mat mult noroi Ia suprafata. Cel rnai bine este sa stati pe mal si sa a~teptati. Maiu! se va depunde de Ia sine. Nu trebuie de cat sa stati linistiti pe margine. Nu este nimic de facut, Orice actiune nu face de cat sa tulbure , si mai mult noroiul. Fluxul de apa va continua astfel sa a curga, malul se va depune, ftunzele moarte de la suprafat vor fi duse de curent, iar apa se va limpezi. Si astfel, dupa 0 vreme, Yeti deveni brusc eon~tienti.
~ ~I ~ ~

;I

Apa va deveni clara ca si cristalul. Ori de cate ori va trece 0 dorinta prin minte, curentul se tulbura. De aceea, a~teptati. Nu faceti nimic. In Japonia, aceasta asteptare fara sa faci nrmic se numeste zazen. S ... ···i intr-o buna zi, meditatia apare. - IU dumneavoastra ati ajuns la ea; ea vine la dumneavoast a. Iar atunci cand apare, 0 reeunoa$teti imediat. A fost injlotdeauna aeolo, dar voi nu priveati in directia justa. Comoara a fost intotdeauna in voi, dar voi erati preocupati de altceva, de ganduri, de dorinte, de a rnie ~i una de treburi Singurlll lucru care nu v-a
."OJ . •

'j

"'

interesat a fast ... chiar fiinta voastra. Cand energia se intoaree catre interior, cand ea revine la sursa, claritatea apare subit. Atunci puteti vedea norii la o mie demiledista:nta,~ .. si p_.uteti auzimuzica Pmilor din ., "-5. " nti66 • veehime. Atunci, totul devine ell puti Meditatia va ajuta sa deveniti con$tienti de potenlialul vostru, de ceea ce puteti fi, de ceea ce puteti face, de ceca ce nu ati facut, de calitatile de care nu v-ati folosit Psihologii

afirma eii omul nu isi foloseste decat 5%, dill potentialul sau, 95%, se pierde prin nefolosire, iar oamenii isi doresc sa traiasca foarte mult, Pentru ce? Daca v-ati folosi 100'% potentialul, ali putea trai atat de intens in aceasta viata scurtal Ar fi oricum 0 viata rnai buna , ~ decat 10",000 de vieti In care nu va folositi~ decat de 5%, din , potentialul vostru. 70 de alli de viata ar fir suficienti daca v-ati folosi potentialul la capacitatea lui unaxima. Viata , ~ , voastra ar deveni atunci 0 flacara, .0 fericire intensa'".
- '.

Atunei cand nu faci uimic, pe nici un nivel _- nici corporalv nici mental, etc. ~ cand intreaga ta activitate a incetat, iar tu existi pur si simplu, atunci te afli In meditatie. Meditatia nu este ceva care poate fi practicat; ea nu poate fi decat inteleasa ... Oride cate ori aveti tirnp pentru existenta, renuntati 1a orice actiune. Gandirea este si ea 0 forma de actiune , "' ~ concentrarea la feI, chiar ~,i contemplarea este 0 actiune, desi foarte subtila, Daca nu faceti absolut nimic, chiar si numai pentru 0' singura clipa,daca va situati chiar In centrul fiintei voastre ..cornplet relaxati, atunci va aflati inmeditatie, Dup,a, ce ii veti prinde gustul, yeti putea rarnane in aceasta stare oricat de mult Yeti dori. .In ceic dill urma, veti putea ramane in meditatie 24 de ore pe zi. , Dupa ce ati inceput sa intelcgetimaniera in care fiinta ..,. ~ ~ voastra inu mai poate fi tulburata de nimic, Yeti putea reincepe - treptat ~ sa actionati, tara sa mai pierdeti din vedere constientizarea fiintei dumneavoastra. Aceasta este cea de-a doua faza a meditatiei. In prima fazii trebuie sa invatati" sa fiti. In cea de-a doua puteti trece la mici actiuni: , , ,
, :~' ':! "'"
r~ ,

.

.

".

-

-

.....,

'.

.

faceti un dus, pastrandu-va lns,a autocentrati, Puteti trece apoi la lucruri mai complicate. Spre exemplu, eu va vorbesc, dar meditatia mea UtI este tulburata, Eu continui sa vorbesc, dar centrul meu nu este tulburatde nici Ull val, cat de mic, Asadar, meditatia nu se opune actiunii. Nu este 0 forma de escapism fata de viata, ea va invata pur si sirnplu un nou fel de a trai. Va plaseaza in centrul ciclonului, Viata continua, . chiar eu 0 intensitatc rnai mare" cu mai , multa bucurie, eu mai multa claritate, eli 0 creativitate mai mare, dar voi ramaneti singuri, till simplu privitor _pe varful colinei, care contempla cc se petrece in jnrul lui. Nu mai sunteti acum eel care face, ci eel care contempla. Acesta este secretul meditatiei: transformarea celui care ~ actioneaza in eel care conrempla. Actiunea continua tara probleme, pe nivelul ei; puteti taia lemne, puteti extrage apa din fantfi-na. Puteti face tot felul de lucruri, mai rnari sau mai mici, Singurul lucru care conteaza este S,B. nu mai pierdeti din vedere centrul, Aceasta constientizare, aceasta contelnplativitate"nu. mai trebuie ~a fie niciodata tulburata, ocultata, uitata .. Meditatia este III realitate c'eva foarte simplu'":
• '~, ,,'-j
.
-

sa curatati podcaua

sa

-

~

~

'?

Ne poti cxplica principslii pes: cere trebuie ficutip;en'tru s ejungc If] stsrea supreme de constiiatii meditetivii? Prirnul pas consta in constientizarea propriului corp.
Treptat, omu I devine din ce in ce mai constient de fiecare 11 ..... d necare nuscare. .r'e masura ce devine tot mal. . P""''_' gest ar sau.xte fi aevme constient, incep s,a se petreaca adevarate miracoler.rnulte lucruri pe care obisnuia sa le faca inainte dispar pur si

simplu Corpul devine mai relaxat, prin el incepe s,il pulseze o muzica interioara, si 0 pace profunda coboara asupra lui, At doilea pas consta in constientizarea proprieiminti, a gandurilor. Acestea sunt mai subtile decat corpul, deci mai periculoase. Cand veti deveni constienti de gandurile voastre, veti ramane surprinsi de ceea ce se petrece in interiorul vostru. Daca ali nota in scris tot ceea ce va trece prin minte, clipa de clip' a, ati ramane 'ell gura cascara. Nu v... veni sa credeti ar ~ , ca aceste Iueruri se petrec in interiorul fiintei voastre. Este suficient sa notati timp de zece minute gandurile care va tree prin jninte. Inchideti usile si ferestrele, astfel inc at nimeni sa nu poata intra,pentru a putea fi absolut sinceri eu voi jn~iva.La sfarsit, ardeti hartia, pentru ca nimeni s,a ntt afle ce ali scris pe ea. Singurul lucru care va mal ramane de facut este sa fiti absolut sinceri, sa scrieti tot ceea ce va trece ~ , prin minte. Dupa zece minute, cititi cele scrise ~i veti face cunostin t,a cu. ne bunia xlin interiorul vostru! N efiind constienti de ea, aceasta nebunie continua sa curga ca un curent subteran prin mintea voastra, Ea va influenteaza in tot ceea ce faceti, va afecteaza chiar daca nu faceti nirnic; , ., ea afecteaza totul. Iar totalitatea ei rva reprezenta viata voastral De aceea, acest nebun trebuie transformat. Iar miracolul constiintei consta In, faptul ca nu trebuie s,a faceti nimic altceva decat sa fiti constienti, Fenomenul contemplarii este atat ,deputernic; incat poate schimba totul. Incetul ell incetul, nebunul dispare. Trep,tat,gandurile intra pie un fagas normal, se structureaza; ele nu rnai sunt haotice, ci tind sa devina un COSInos. Si astfel apare pacea, Cand corpul si mintea sunt irnpacate, ele incep sa comunice, intre ele apare 0 punte. Elc nu mai alearga in directiidiferite, l1U mai calaresc pe cai naravasi,
-

"'-

.

-

'j

~

.

A.

I

care nupot fi condusi In aceeasi directic, Pentru prima oara, III interior apare 0 anumita armonie, pe baza careia puteti face eel de-al treilea pas necesar: constientizarea ernotiilor, a sentimentelor, a starilor Iauntrice. Acesta este palierul eel mai subtil, si implicit eel mai dificilde controlat, dardaca ali reusit ;s,a deveniti constienti de gandurile voastre, a~i facut deja un mare pas inainte. Pentru emotii, sentimente, stari, este nevoie dear de 0 constientizare cevamai intensa. Daca deveniti constienti de toate aceste trei paliere, ele se unifica intr-un fenomen comun. Tar cand ele devin una, funetionand impreuna, la unison, ele se transforma intr-un fel de orchestra, intr-o armonie simfonica. Atunci se manifesta cea de-a patra stare, care nupoate fi controlata. Ea apare intotdeauna de la sine. Este un dar al totalitatii, 0 rasplata pentru cei care au atins primele trei nivele. Cea de-a patra stare este constiinta ultima, trezirea sau iiuminarea spirituals. Fiinta idevine atunci constienta de _, "i propria sa constiinta pura, devine un buddha, 0 fiinta trezita. Abia atunci afla ea ce inseamna beatitudinea. Corpul experimenteaza placereav rnintea experimenteaza fericirea, inima traieste Jnicuria, iar cea de... patra stare repr zintl a beati tudine a. Beatitudinea este scopul tuturor S.lUl'Jl~~,I--~Ho~, al tuturo:r cautatorilor, iar modalitatea de a atinge acest S,Cl 'IJ este constientizarea 69 •

Au temcilc nevoie de

0

mcditetie speciaii?
1 ~ .

Nu. Meditatia are Iegaturanumai cu constiinta voastra iar constiinta nu este nici rnasculina, nici feminina. Aceasta este una din. prelnis,ele fundamentale care treb,uie in.telese.

Toate religiile i-au contestat femeii posibilitatea cresterii spirituale, pornind de la ideea ca trupul ei este diferit, ca biologia ei este altfel decat cea a barbatului.Tle aceea, ea nu ar putea - chipurileoatinga inflorirea suprema a constiintei, Ciudat este Insa faptul ca nimeni nu si-a pus problema: CIne atinge inflorirea suprema, trupul, mintea sau constiinta? Corpu.l ferneilor difera de eel al barbatilor, Daca trupul ar fl eel care intra In meditatio, atunci ell siguranta ar fi nevoie de meditatii diferite pentru femei si pcntru barbati, Corpul nefiind implicat insa in meditatie, nu se pune problema vreunei diferente, Spre iexemplu, in Yoga" unde corpul fizic este foarte important ~ caci toate posturile yoghine au fast create pornind de la fiziologie - exista nurneroase posturi care nu sunt potrivite pentru trupul ferninin ~i exista altele care sunt mult mai potrivite pentru femei decat pentru barbati, dill cauza flexibilitatii sporite a trupului feminin. De aceea, In Yoga s-ar putea face o distinctie: Yoga pentru femei si Yoga pentru barbati, Mintea celor doua sexe este si ea diferita. Barbatul gandeste logic, lingvistic, Femeia este afectata in maimare masura de emotii, de sentimente, care sunt non-verbale, Asa se explica de ce femeile nu sunt inclinate catre argumcntatie, preferand sa tipe, sa. se certe si sa plangii. A§a au stat dintotdeauna lucrurile, si femeia castiga intotdcauna In rata barbatului.care se simte stanjenit de acest fel de manifestare .. EI poate avea dreptate din punet de vedere logic, dar mintea femeii nu functioneaza in termenii logicii. Asadar, dac,ameditatia ar avea ceva de-a face ell mintea aID putea vorbi ,d,eo rneditatie pentru femei si alta pentru barbau.", Dar meditatia nu se refera decat la esenta cea ~

sa

mai intima a fiintei noastre, care nu poate fi divizata intr-c
jumatate mascu1ina

si alta feminina Constiinta nu este attceva decat con~tiin¥i. Oglinda nu este dedit 0 oglindiL Ea nu are sex, sau gen~O. RoInl ei este
pur si simplu

Con~tiintaeste exact ca 0 oglinda care reflecta obiectele. Iar meditatia nu inseamna altceva dedit aceasta reflectare, a mintii in actiune, sau a corpului in actiune. Nu cooteaza daca trupul celui care mediteaza este al unui barbat sau al .inei femei, nu conteaza felul in care funclioneaza mintea sa, emotional sau logic. Indiferent Care este cazul, ccn$tiinta nu trebuie decat sa fie atcnta. Aceasta atentie,
aceasta luciditate, estc Il1editaticl. ~ De aceea, nu se poate face vreo diferen.ierc mtre rnedttatia pentru barbati si01editatia pentru femei ~. ,.
,

s,a reflecte.

:.

~'

.

Se poste s.pune
" ... L,.·

ca

meditetis

cslc un proces de

Al'-~C P-'L·Il·.··~1· re"? Meciitati.a este un proces de eliminere a intregului trecut, eu toate bolile sale, cu tot acelpuroi care i)-a adunat de-a
d .(U •

lungul timpului in voi. Procesul este dureros, dar el este purificator, ~i nu exista 0 alta cale pentru a vii purifica". Orice meditatie este un instrument de purificare a fiintei '" interioarc. Intrcaga ~tiinta a re.igiei tinde catre acelasi scop: puriflcarea fiintei interiaare a oroului, renuntarea 1a trecut, la
-

povara, la ceea ce este mort in el, la ceea ce este inert, 1:ransformarea omului intr-o fiinta vie. Cu catel devine mai
e

sensibil, eu atat mai profund va puteapatrunde
70
I~

el in miezul

71

N .T. In limba eng~eza"rnajoritatea suhstantivelct nu au gen. Lumina pe Cede, Cap. 35,. Cum S,2[ mergi in Zen, cum sa stai In Zen; Cap. 14.

existentei. Iar Dumnezeu se afla chiar in ccntrul ultirn al existentei. Pana cand nuvorn reusi sa patrundem in propriul nostru centru, va fi imposibil sap,utelTI contacta sursa tntregn vieti" .,
A.•
II! ., •• ...,'..,

_

l

Primul Iucru care este necesar este un catbsrsis, 00 eliberare a tuturor acelor Iucruri din interiorul vostru care sunt gresite, care sunt reprimate acolo, Este necesar sa eliminati tot ce ali reprimat de-a lungul timpului, sa eliberati aceste energii. Metodele traditionale sunt bune, dar ele au fest inventate eu mii cie ani In urma, asa ca a aparut un decalaj, si ele trebuie completate C'U multe altele. Iar din perspectiva mea" eel mai important lucru care trebuie adaugat este acest csthsrsis. In cazul occidentalilor sunt necesare inca ~j mai multe Iucruri, tot felul de experiente noi. Eu insumi incerc tot felul de lucruri?":

De ce pu: un accent msi mare pe meditatia bsotica decal pe ces sistematica?
Eu prefer mctodcle haotice mai degraba decat pe cele sistematice pentru Cia ometodahaotica este extrem de utila pentru a impinge centrul fiintei dinspre creier In jos. Centrul nu poate fi impins in jos prin nici 0 metoda sistematica, pentru ca sistematizarea este 0 activitate a creierului, Aplicarea unei metode sistematicenu face decat sa intareasca pozitia creierului, sa, trimita mai multa energie la acest nivel. Metodele haotice permit anularea crcierului. Acesta nu mai poate face nimic. Metoda este atat de haotica incftt
7J 74

Da~j-va drumull, Cap, 6. E··erna ce .:1-, t ., ..·Tn. ''''a'''utare·· C ap,.'.4 '

centrul este automat impins dinspre creier In jos, catre inima, Daca veti ap,'-Jicavig-uros, nesistematic, haotic, Meditatia , , Dinamica p"e care v-am re comand at ... centrul vostru se va deplasa in inima, Atunci se va produce un csthsrsis. Csthsrsis-ui 'este necesar deoarece inima voastra este ingrozitor de reprimata, din cauza creierului vostru, Creierul a preluat controlul intr-o masura atat de mare incat a ajuns sa va domine complet, In fiinta voastra nu mai exista loc pentru inima; de aceea, aspiratiile ei sunt reprimate, Voi 11U ati ras niciodata din inima, nu ali trait niciodata din toata inima, nu ati facut niciodata nimic din inima, Creierul s... a impus intotdeauna, sistematizand Iucrurile, ordonandu-le intr-o maniera matematica, Si astfe], inima a fost reprimata, De aceea,voi aveti nevoie mai Jntai de toate de 0 metoda haotica.ipentru a impinge centrul constiintei dinspre creier catre inima, Aveti apoi nevoie de un cstbsrsis pentru a despovara inima, pentru a 0 deschide, Cand inima devine usoara, centrul de constiinta coboara inca~i mai jos; el ajunge Ia nivelul ombilicului. Ombilicul este sursa voastra
, ,

°,

de vitalitate, samanta din care s-a nascut intreaga voastra fiinta, inclusiv trupul si mintea, AlTI motive serioase sa aplic aceasta metoda haotica, Metodologia sistematica nu va poate ajuta prea mult la ora actuala .-.. caci creierul vostru .0 va folosi ca un instrument , personal. Nici incantarea bl1.ajan-urilor nu va poate ajuta preamult la ora actuala, caci inima voastra este atilt die
impietrita .incat nu se va deschide la auzul unei simple incantatii. Incantatiile, rugaciunile, nu pot fi decat 0 fOl1TI,a de escapism pentru e.a. Inima voastra nu poate inca Inflori in rugaciune, caci este coplesita de reprimari de tot felul. . "ersona,nu am cnnoscut mer macar 0 smgura persoana P I
+
U .,_., '-"

care s,a poata patrunde adanc 111 rugaciune, Rugaciunea a devenit imposibila, deoarece iubirea insasi a devenit imposibila. Asadar, constiinta trebuie impinsa in jos, cafre sursa ei, catre radacini. Numai 'in acest fel poate aparea posibilitatea unei transformari. 'De aceea, eu folosesc metodele haotice, pentru a impinge in jos constiinta, pentru a 0 scoate de 811b influenta creierului. ~ . Ori ,die care ori va aflati inhaos, mintea voastra se opreste. Spre exemplu, 111 cazul in care conduceti 0 masina si cineva va sare in rata, reactia voastra este atilt de brusca incat nu poate fi pusa pe searna mintii, Mintea are nevoie de timp, Ea se gandeste ce trebuie sa faca si ce nu trebuie sa faca, ia in consideratie diferite argulnente.De aceea, atunci cand apare posibilitatea unui accident, senzatia pe care 0 simtiti este in apropierea abdomenului, ca si cum stornacul vostru ar fi eel care reactioneaza. Din cauza accidentului, constiinta voastra este impinsa in jos. catre ornbilic. Daca accidentul arputea fi calculat dinainte, creierul ar putea sa-l previna, dar atunci cand se petrece, el apare fortuit, Ori de cate oriin viata noastra se petrece ceva neobisnuit, ceva necunosellt,.con~tiinla se deplaseaza in zona ombilicului, Daca intrcbati un calugar Zcn. j.Cu ce parte a corpului gandesti?", el l~] va aseza mainile peburta. Cand occidentalii au intrat pent:ruprima oara in contact ell calugarii Zen, ei nu au inteles nimic: ",Ce nonsens! CUlTI, poti gandi ell burta?" Dar raspunsul Zenului este cat se poatede semnificativ: constiinta se poate folosi de orice centru al corpului, iar centrul eel mai apropiat d·e sursa ei este ombilicul. Creierul este centrul eel mai indepartat de sursa constiintei, ceea ce explica de ceel devine centrul de
.1, ~

manifestare a constiintei atunci cand energiavietii este orientata catre exterior, Cand energia vietii curge catre interior, centrul constiintei va co bori pana la nivelul

ombilicului,
Metodele haotice sunt necesare pentru a putea impinge constiinta catre radacinile ei, caci transformarea nu este ..... posibila decatde la acest nivel. In caz contrar, omul nu face altceva decat sa tecretizeze si nu se produce nici Or transformare.Nu este suficient sa stii ce ai de facut, Ca s,a te schimbi ell adevarat, este necesar sa umbli la radacini. .. In viziunca mea, OIDld modern s... schimbat atat de a mult fatade stramosii sai incat are nevoie de metodenoi, de tehnici noi. Metodele haotice pot ajuta mintea moderns, caci aceasta este ea Insa~i haotica, Acesthaos din interiorul omului modern se explica prin revolta corpului imporriva ~ mintii ~i a represiunii sale. In termeni yoghini, am putea vorbi de revolta centrului inimii si al centrului ombilicului impotriva creicrului. Acesti centri s'e impotrivesc creierului deoarece creierul a monopolizat intrcgul teritoriu al sufletului uman. Situatia a ajuns atat dedeparte Incat nu mai poate fi tolerate. Nu este deloc intamplator faptul ca universitatile au devenit de atatea ori centre ale revoltelor studentesti. Daca privim intreaga societate ca pe un tot organic, capul ei, creierul, va fi -desigur _. universitates. Datorita inclinatiei catre revolts amintii moderne, omul estepredisplus astazi catre metodele haotice, Meditatia Dinamica va poate ajuta sia va deplasati centrul de corl~tiinta mai jos de creier, Persoana care o aplica i~i va pierde asifel predispozitia catre revolta, caci insasi cauza revoltei a fost satisfa,cuta. Ea va cunoaste astfel o usurare.
A _ '. .
.

.

De aceea, 'eu cred ca rneditatia l1U este utila numai pentru mantuirea individului, pentru transformarea lui; ea poate fi folosita si ca temelie pentru transformarea intregii societati, a tuturor fiintelor umane. Umanitatea nu mai poate continua astfel; ea va trebuifie sa 8e sinucida, fie sa, i~i
, , 1-

transforme energiile 75 . Am suzit vorbindu-sedesore medita , cs [lind bs tie ~. srti, bll 0' $tiil1tii. Tu CLI1D 0 privesti? Meditatia este 0 capacitate; ea uu este 0 arta, nu este
0

0

stiinta, nu este un mestesug; ea este 0 capacitate, Pentru a medita, cstenccesar ai capacitatea de a intra intr-o tacere spontana. Tacerea poate fi cultivata, dar 0 tacere cultivate nu leste 0 tacere adevarata; ea inseamna dear reprimarea gandurilor, a agitatiei tale, 0 tinere a lor sub presiune. Vulcanul ramane insa activ, chiar daca reusesti sa-l tii Gat de cat sub control, Acest gen de meditatie nu este foarte Profunda; nu are cum sa fie" Multi,. oameni practica rugaciunea, dar o numesc meditatie; ei isi reprima procesul gandirii.xare continua, dar In subteran, Gandurile dispar de la suprafata si continua In subteran, dar sunt inca prezente, Este suficient un momentde uitare si ele revin. Este nevoie de: 0 energie uriasa pentru a le reprima, si intregul proces se dovedeste inutil, Adevarata meditatie reprezinta 0 capacitate, nu 0 arta: capacitateade a intra intr-o tacere spontana. Dacii ai puterea die a contempla 24 de ore pe zi, apar cateva momente in care intri automat in starea de tacere de care vorbesc eu ..Ele apar singure, si in aceste momente, eel care contempla

sa

.

75

Psihologia esotericului, Cap .. 4.

dispare. Asadar, primullucru la care. trebuie sa, fim constienti este aparitia acestormomente ... iar cand apar, estc important sa ne oprim complet din ceea ce facern, sa ramanem linistiti, s,a curgem eu ele, Procesul se petrece natural, nu poate fi fortat, asa ca nupoate fivorba. de nici un fel de reprimare Lasati aceasta stare sa. va invaluie. Acestemomente ap,ar in
1110d

natural; ele reprezinta ferestre catre Realitatc, care se deschid singure in viata fiecarui OlTI, dar noi suntern de

regula prea ocupati pentru a fi atenti la ele si la bnza proaspata care patrunde in noi, la soarele care ne lumincaza
fiinta. Noi avem alte lucruri de facut, ~ Aceste deschideri 11U pot fi fortate s,a se petreaca atunei cand vrem noi. Oamenii incearca sa mediteze in anumite per ioade, asa ea uneori, foarte rar, se Plot produce coincidente; in caz contrar aceste stari nu apar, iar .meditatia" continua ca un fel de ritual, De aceea, tot ce aveti de facut este conternplati.; Dirnineatadevreme, dupa un somn lung ~i odihnitor, cand intreaga natura se trezeste, pasarelele incep sa cantc, iar

sa

soarele se ridica p1r····e cer. '.. daca simtiti atunci un moment ~ special" un spatiu care se deschide in VO-l, lasati-va atrasi in el. Ramaneti tacuti sub un copac, p,e malul unui rau, sau pur
.~

si simplu in camera voastra, si..; existati, Nu trebuie s,a
facetinimic special. Savurati spatiul respectiv .. dar nu incercati ~ s~i prelung.•iti momentul dincolo de durata sa t, naturala, Dupa ce dispare, ridicati-va si continuati-ve activitatea; nu mai enimic die facut, Si 'fiU tanjiti dupa el; cand va veni clipa, el se va intoarce de la sine. EI vine intotdeauna neinvitat, Este foarte sfios, Daca 11invitati, nu vine niciodata. Daca 11 vanati, dispare complet.
.~ . ,,' .T
, '

.

Aceasta stare p,e care 0 numim meditatie este foarte delicata si foarte sfioasa; este extrem de feminina, Daca stiti sa asteptati eu rabdare, ea va veni, si inca die mai multe ori ~ pie Z1. Uneofi,noaptea, cand toata lumea tace, veti constata subit caea este prezenta. Scufundati ... in ea@Alteori poate vff aparea chiar cand sunteti la piata, inconjurati de zgomote de ,~ , PretutindenLVa simtiti dintr-o data transportati. Invoi se lasa 0 tacere divina. Nu voi sunteti~ cei care ati creat-o, " C] , ,e.steun dar de la Dumnezeu, pressd; este gratia divina, Dupa ce ali cunoscut aceasta capacitate, veti constata ca ea apare din ce in ce maides. Intrati atunci intr-un feI dearrnon ie ,C"'lll ea "'. Intre.:, V'O,lC:::l' c· ..',' spa ..till num it t·a·· acest cere.. '·e . .. .' ,., seninatate, liniste, pace, s'e naste un fel de poveste de iubire, ~ Iar legatura dintre voi devine din ce in ce mai puternica .. In final, ea devine supre ITI ,a" iar starea de rneditatie nu rnai disp... niciodata. Va veti putea inchide atunci oricand doriti arc ~ , ochii, pentru a 0 privi, 10 veti putea aproape atinge; va deveni tangibila, Dar este 0 capacitate, nu 0 arta .. Nu a puteti rnvara. Trebuie doar fuzionati, ell ea?". ~ ,
......
.
ii "'. . .t'!iii
I .~ iI

'lIr'

..

.

.,.

1.'.:

:..'

11.

'j'

J ..

,

.

< .. ,

I. """',

.

..~.:,

...

,

;

..

sa

pastrati gdndurile bune si sa eliminati gandurile rele. In cazul celui care tnediteaza, toate gandurile sunt UII balast; el nu l~i mai pune problema de bine sau rau. Gandurile ocupa spatiul din interiorul fiintei voastre, si dill cauza lor, voi nu puteti cunoaste tacerea absoluta, Asadar, gandurile bune sunt la felde nepotrivite ca si cele rele; nu trebuie faceti

sa

Care este maniera corecti de mcditstie? Primul si eel mai important pas consta in curatarea fiintei voastre interioare Ide ganduri. Nu se pune problema
;t

"-

sa

76

Tao poate fi gustat eu varful lirnbii, Cap, 17

nici 0 discriminare intre cle, Nu goliti cada numai de apa; aruncati si copilul l' Meditatia are nevoie de 0' liniste perfecta, de 0 tacere atilt de profunda incat nimic sa nu mai miste in interiorul fiintei voastre. Dupii ceveti ,,_:., ajunge sa inteleg reti exact ce ',_ .. ': .' .", J, este meditatia, nu 'lEt va mai fi grcu sa 0 atingeti, Ea este dreptul vostru prin nastere. Orice om are capacitatea de a 0 atinge, Dar nu leputeti avea simultan pie amandoua: si mintea si rneditatia. Mintea este 0 turbulenta. Eanu este altceva decat 0 ,
'j ,

nebunie norrnala.
Este necesar s,ap~itru:ndeti dincolo Ide minte, intr-un spatiu in care niciodata nu a patruns vreun gand, in care imaginatia nu functioneaza, in care nu se nasc vise, in care pur ~j simplu sunteti, dar tara sa fiti cineva anume, Meditatia este mai xlegraba 0 iutelegere decat 0 disciplina, Nu trebuie sa faceti absolut mimic, doar sa intelegeti ell claritate ce este meditatia. Aceasta Inteleaere va opri singura functionarea mintii. Ea este ca un stapan la aparitia caruia servitorii isi inceteaza certurjle, nu mai indraznesc nici rnacar sa-si vorbeasca, Subit, stapanul intra in casa si toata IUID,eatace. Dintr-o data, toti servitorii incep sa-si vada de treburi. Cunumai o clipa inaintc, ei se oertau §1 argumentau, ~l mmeru nu racea nnmc. "" 1 ··. ",', . 'J..... Inteeg.•and ce este me d'"'''' itatia, VOl mvitati . stapanul "In casa. Mintea ,este servitorul. in momentul in care stapanul
'!! "_"; " ""-' . ~ , f
@

I

~

'II

ill

~

ii

'I

,

1!"

_

i.~tr.._,. ~l.·.~tea tace, iar casa se umple ~e. a. fericire tacuta '3 ~1 dIS tinsa '. '" \,Daca ali cunoscut odata spatiul meditativ, iluminarea nu mai este decat 0 chestiune ide timp. Nu '0 puteti insa forta. Trebuie sa deveniti 0 asteptare continua. intensa .. , aproape la fel ca foarnea sau reasetea, nu un simplu cuvant .. ~
-

.

\

l'

~,

!I

~,

.S

'"

In meditatie, .. aspiratia devine doar 0 sete de iluminare , ~i 0 asteptare plinade rabdare, caci ea este un fenomen atilt de maret,., iar voi sunteti atat de mici. Mainile voastre nu 0 , pot cuprinde; nimeni si nimic nu opoate poseda. Ea va veni si va coplesi, dar voinuputeti face nimic pentru a a. aduce la voi. Sunteti, prea rnici, energiile voastre sunt prea neinsemnatc. Ori de cate ori 0 veti astepta insa Cll rabdare, cu dor si pasiune, ea va veni.La momentul potrivit, va sosi, Intotdeauna a procedat astfel".
""

.

.

.

.

-

va

.,

.~

,

A

E)G/y().?J Co-rieo- ,~eOSHO

~

n

Noul rasiirit, Cap. 16.