Sunteți pe pagina 1din 125

o

~J"

FARMACIE
PENTRU SUFLET
Lucruri simple pe care Ie puteti face pentru a evita
neplacerile vietii de zi cu zi
- 101 metode-

OSHa

Traducere: Cristian Hanu

~EDITURAMIX
BRA,$OV

.,

Culegere: Cristian Hanu


Tehnoredactare ~i copertii: Elena David
Consilier editorial: Florin Zamfir

Descrierea

CIP a Bibliotecii

Nafionale

CUPRINS

a Romaniei

OSHa
Farmacie

pentru

sunet / Osho; trad. Cristian Hanu;

11

NOTA EDITORULUI

12

INTRODUCERE

13

27

30

Ci'iderea liberi'i

32

Curi'itarea gatului

33

Relaxarea abdomenului

35

Dansati la fel ca un copac

36

incordare, urmati'i de relaxare ~i somn

37

Ti'icerea absoluti'i

38

Fluxul de energie

40

Redirectionarea

42

Anonimii care i~i mu~ci'i unghiile

44

Spuneti da!

45

Radeti de necazuri

47

51

101 metode

ed.: Florin Zamfir - Bra~ov: Mix, 2003


ISBN 973-8471-10-9
I. Hanu, Cristian (trad.)
II. Zamfir, Florin (ed.)

1. RELAXAREA

294.3

Eliberati-va de tensiuni prin relaxare


~i deta~are
Copyright @ OSHO INTERNATIONAL
All rights reserved.

FOUNDATION

Renuntati la armuri'i

Originally published as Pharmacy for the Soul.


This book is excerpts from selected talks.
Published by arrangement with
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Bahnhofstr. 52, 8001 Zurich, Switzerland
www.osho.com

Copyright

2003 Editura MIX

Toate drepturile asupra prezentei editii in limba romana apartin in


exclusivitate editurii MIX.
ISBN 973-8471-10-9

energiei sexuale

2. REMEDII PENTRU CAP

"
Tiparul exeeutat

"

la IMPRIMERIlLE

MEDIA PRO BRA~OV

imblanzirea

mintii ~i (din cand in cand)

renuntarea la ea
5

-------

OSHO

FARMACIE

107

108

110

Simtiti-va la fel ca un Dumnezeu

112

Retraiti-vi'i copilaria

112

115

125

lnvatati sa vedeti dincolo de aparente

119

58

Mai e~ti aici?

Transfonnati-vi'i mintea

60

Descoperiti-va

Incantati AUM

61

Contemplati

Aveti griji'i cand spuneti "nu"

62

din cap in inima

SUFLET

Bucurati-vi'i de minte

Mutati-vi'i centrul de greutate

PENTRU

63

Amintiti-va

propriul sunet
intervalele

de Cel Unic din interior

Un sfat sanatos

65

Dansul lunii

Schimbarea vitezei

De la cap la inima, apoi la fiinti'i

5. VEDEREA CLARA

Pauzi'i

66
68
70

Eliminarea confuziilor

72

Puri ficati-va vederea

120

Eliberati mori~ca interioari'i

73

Umpleti-va de rasaritul soarelui

122

Decizia de 24 de zile

74

Li'isati-va privit de Dumnezeu

123

Privirea lunii

125

Sursa luminii

126

Meditatia asupra celui de-al treilea ochi

126

Mintea ~i zidul

128

Fiti la fel ca un animal

129

Ceata aurie

130

Deveniti stapiinul lumii voastre emotionale

135

Transcendeti

140

Schimbati modelul maniei

142

Patrundeti adiinc in interiorul lui "nu"

143

Dezlantuiti tigrul

145

Interventia in momente de crizi'i

146

Tai Chi al suferintei

147

3. ARTA INIMII
Alimentati potentialul

79

Bucuria de a iubi

82

Deschideti petalele inimii

Li'isati iubirea sa curgi'i la fel ca respiratia

Respiratia celui iubit

83
85
86

Cand doi respira la fel ca unul singur

87

Tineti-vi'i in mod con~tient de miiini

88

Priviti prin ochii iubirii

89

lndri'igostiti-va de voi in~iva

89

4. CUNOASTEREA

iuhirii

DE SINE

in c~utarea fetei primordiale

93

Lumina interioari'i

103

Li'isati loc pentru bucurie

104

.,

6. CONTROLUL

ST ARILOR DE SPIRIT

rutinele mintii

OSHO

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

Jurnalullunii

149

Garaiti la fel ca un caine

149

Exercitii pentru sanatate ~i integritate

201

Acceptati ceea ce este negativ

150

Uniti-va cu trupul in starea de sanatate

205

In al noualea nor

151

Meditatia in mi~care

207

lmaginati-va!

153

Imaginati-va

208

Zambiti din abdomen

154

Convingeti-va

Doborati Marele Zid Chinezesc

155

Fiti mai sensibil

213

Creati-va

157

Pentru fumatori (I)

216

160

Pentru fumatori (2)

219

Mancati alimente pline de energie

221

Dormiti bine

224

Aruncati gunoiul

227

lume particulara

Picioarele fericite
Mantra Da

162

Nu fiti tri~ti, fiti manio~i!

163

Remarcati intervalele

166

Deveniti con~tienti de trei ori

167

Legea afirmatiei

168

8. UNITI TRUPUL CU MINTEA

ca alergati

Recuperarea

singur sa va relaxati.........................

dupa

stare de epuizare

210

228

9. OCHIUL FURTUNU
7. SEXUALlTATE

SI CUPLU

Ramaneti calm, sigur pe sine ~i centrat

233

Cu picioarele pe pamant

238

Respirati cu talpile

240
242

Invatati sa dansati cu celalalt

173

U~i ~i ziduri

180

Con~tientizarea

182

Pavaza noptii

243

Imensul celalalt

183

Aura protectoare

244

Deblocarea energiei sexuale

185

Echilibrarea

246

A~teptati clipa

185

A fi aici

247

Salbatici ~i atenti

187

Unificatorul.....

248

Bucurati-va

189

Secretul lui Lao Tse

249

Fiti risipitor cu iubirea

190

Vizualizati-I pe Buddha din interior

250

Primul ~i ultimul

191

Descoperiti

253

Eliminati ceea ce este negativ

192

De la singuratate la solitudine

195

Comuniune

'"

de momentele de separare

.,

lui Hara

zeroul interior

DESPRE AUTOR

255
9

- 101 metodeCo/eclie de tehnici simple de meditalie, metode


yindecatoare fiira medicamente, exercilii de re/axare $i
de trezire a con$tiinlei
Sfaturi pentru a obline 0 senzalie de mai mare
bunastare interioara.
Metode/e $i tehnici/e sunt prezentate simplu, cu titluri
care se refera /a diferite/e griji ale yielJi de cllplu sau
indiyidlla/e, /a anumite aspecte ale yielH contemporane,
prccum e/iminarea stresu/w: contro/u/ stari/or de spirit $i
a/ re/a{1iJor.in afara metode/or propriu-zise, cartea include
comentani. sucu/ente, deseori poetice $i umoristice, $i de
ce/e mai mu/te ori edificatoare pentru c1arificarea
chestiumJor respectiye.
lndifercnt daca cititorul a experimentat yreme
indelungata meditatia, iar acum cauta noi inspira/ii, sau
este un neimfiat care i$i cauta directia in Yia/if, aceasta
carte reprezinta 0 "trosa de prim-ajutort~ absolut necesara
pentro cei care doresc sa duca 0 yiala sanatoasii, relaxata
$i plina de bucurJi:

"

11

INTRODUCERE

NOTA EDITORULUI
Osho este un vorbitor, el nu a scris Ilici

ClJrte.

Carfl1e aparute sub semnatura lui sunt de J:1ptd':'icllrsuri


(sau fTagmente de discursuri) inregistrate ~i transcrise
de discipobi lU1:
Este necesar sa ave!i in vedere acest J:1pt~i sa nu
lllap adliteram sfaturile date de Osho~ deoarece toate
afinnapile lui au sens in contextul in care au fost spuse,
iar rolul acestor afinna/ii este, in primul rand, acela de
a trezi con~tlin!ele celor ce ii recepteaza mesajul.

"

12

Citeam cu cativa ani in urma 0 carte. Titlul ei era:


Trebuie sa te relaxezi. Mi se pare de-a dreptul absurd,
caci "trebuie" se opune inse~i ideii de relaxare. Asemenea
carti nu se pot vinde decat in America. "Trebuie"
inseamna activitate, este 0 obsesie. Oriunde exista un
"trebuie", in spatele lui se ascunde 0 obsesie. In viata
exista actiuni, dar nu exista niei un "trebuie", caei in caz
contrar, "trebuie" ar duce la nebunie. "Trebuie sa va
relaxati" - ~i iata, relaxarea a devenit 0 obsesie. Trebuie
sa faci cutare postura, sa te a~ezi la sol, sa ii comanzi
trupului tau sa se relaxeze de la degetele de la pieioare
~i pana in ere~tetul eapului. Spuneti-Ie degetelor:
"Relaxati-va!", apoi urcati mai sus.
De ee "trebuie"? Relaxarea nu vine deeat atunci eand
"trebuie" dispare din viata noastra. Adevarata
relaxare nu
-"---- --- ...... - -s~r~~~Ja ~Q..rp,nicik!!!.i_n~,_
ci.~~ref~ra l!l}nt~e~gaf!i~t~.
Lumea modema, mintea modema, nu eunosc deeat
temp lui gol. Ele au uitat eu desavar~ire de eel care locuie~te
in el. Ne dueem la templu ca sa depunem ofrande, dar am
13

OSHO

uitat complet de Dumnezeu. Nu ~tim nimic despre centrul


vietii, dar continuam sa ne mi~cam la periferie, plini de
autosatisfactie.
Gloria trupului nu are legatura cu trupul - acesta nu
este decat C......O~
0 gazda - ci cu cel_ care locuie~te
in trup. Daca
_
ui!~nLQ~~p~e, adorarea lui nu este decat un act pagan.
Daca va aduceti aminte de oaspete, atunci iubirea trupului,
celebrarea lui, devine un act de adoratie.
Orientul a avut 0 mare viziune, care afinna ca trupl;!.!
,-.este partea
inferioara,
cea.mai -tangibiJa;
-------. cea
-. mai- vizibiJa,
.- ~ -~. dar e.a~p.!ezint~
totu], ,idoar in~p.utul. C;orp1.!!
este 0
-poart!Lprin care se poate intra. Ea conduce catre cel mai
pro fund dintre toate misterele. Orientalii respecta trupul,
deoarece il considera un vehicul prin intennediul caruia il
pot cunoa~te pe eel intrupat, care nu este tot una cu trupul.
~r~~ e~t~aE1P~ iar Dumn~u este fla_c~ sa. Lampa
este celebrata, dar numai datorita luminii. Daca flacara
dispare, cine ar mai putea celebra corpul? Atunci nu mai
ramane nimeni, doar tarana care se intoarce in tarana, care
redevine una cu pamantul.
CorQ!tl pulseaza,
-c--_
_. . iar vibratia sa interioara este

--

-_._-_.-

'-

----------

Dumnezeu. Pentru cel care poate vedea aceasta pulsatie,


--chiar ~itarana devine divina. Daca nu puteti vedea pulsatia,

_______

FARMACIE PENTRU SUFLET

insa Q..ChU:
ace~tia.spntgQi. Puteti vedea imediat ca OJJ es~e
r,ime!!! ~casa. Parfumul lipse~te, floarea inca nu a inflorit.
In interior, ei sunt ca uI).de~ert,pierduti, nU.~tiuce saJaca.
Ei continua sa faca tot felul de lucruri pentru trupullor, dar
Ie lipse~te tinta.
P~S!centrul lipse~te, puteti decora oridit de mult
doriti periferia; ii puteti in~ela pe altii, dar nu va yeti gasi
astfel implinirea. Va puteti amagi chiar ~i pe voi uneori,
caci atunci cand repeti de pre a multe ori 0 minciuna,
aceasta incepe sa semene cu adevarul. Nu va yeti simti insa
1E...ulJ~miti,nu yeti cunoa~te iIEplinirea. Occidentalii
incearca din toate puterile sa~ bu~ure de viata, dar nu par
sa cunoasca fericirea. Orientalii nu incearca niciodata sa
se bucure de viata. V~t?-.nu inscamna efort; ea .inseamna
P.l!!3i simplu bucurie. Orientalii nici nu prea au de ce sa se
bucure. Cei mai multi dintre ei sunt doar ni~te cer~etori la
drumul marc, dar e.x\stftC~'yain interiorul lor,.o'.str~l.!J.cjI.e
care pare sa-i~inconjm!I~S!.Cantecele lor nu su;rt sTffiPie
cantece; pare ca sunt imnuri coborate dintr-o alta lume.
Dansul lor nu inseamna doar 0 mi~care a trupului, ci 0
sarbatoare a unui principiu mai pro fund. Orientalii nu

Adoratia pe care 0 acorda occidentalii corpului lor


este lipsita de valoarc. De aceea, oamenii alearga dupa
mancare, dupa masaje ~i 0 mic de alte feluri in care
incearca sa gaseasca 0 semnificatie in viata lor. Priviti-Ie

incearca sa se bucure.
Esticul
este relaxat; vesticul este
-. - ------.~.--'tensionat.
--- Tensiunea
....-----:""
apare intotdea~ma ~tunci cand_~rgi d_':1p,.a
~eva; r~laxare~
apare ~tunci calls!.m,t.!iP~s~. Aici este mare a diferenta, ~i
esteVorba de 0 diferenta calitativa. Nu este 0 problema de
cantitate. Orientalii nu au mai mult decat au occidentalii.
Americanii nu au mai putin decat au indienii. Nu,
americanilor Ie lipse~te doar fericirea pe care 0 au indienii.

14

15

ea ramane pur ~i simplu tarana. Ea devine lipsita de


semnificatie.

"

---

OSHa

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET -------

In schimb, ceea ce au ei - suferinta, tensiuni, angoase,


nevroze - nu au indienii. Cele doua popoare exista in
totalitate in dimensiuni diferite.
Dimensiunea
Orientului
este aid ~i aeum.
Dimensiunea Occidentului este a//undeva, a/unci ~i aea/a,
dar niciodata aici ~i aeum. Mintea occidentala alearga,
alearga din greu, incerc~nd sa stoarca ceva din viata. E.i!!E
r~u~esc sa obtina nimic, c;:acinu_ac~astaeste calea. Nu poti
stoarce xiat~; dimpotriva, t,[ebuiesa te abandonezi ei.(Yiata
nu poate fi cucerita. Dimpotriva, trebuie sa ai marele curaj
sa te la~i infrant de ea. In acest caz, infrangerea inseamna
victorie, in timp ce efortul de a fi victorios nu poate
conduce decat la infrang~re totali.\
Viata nu poatc fi cucerita, dici partca nu poate invinge
intregul. Este ca ~i cum 0 mica picatura de apa ar incerca
sa invinga oceanul. Da, 0 mica picatura poate cadea in
ocean, devenind una cu el, dar ea nu poate cuceri oceanul.
De fapt, calea de a invinge inseamna in cazul ei
~ban.Q2na~e~,dizolvarea in marele ocean. Acesta este sfatul
meu: dizolvati-va!
Occidentalii incearca sa descopere fericirea; de aici ~i
preocuparea lor excesiva pentru corpul fizic. Aceasta a
devenit aproape 0 obsesie pentru ei. A depa~it toate
limitele, a devenif 0 manie: sa te gande~ti tot timpul la
trupul tau, sa ~tii ca trebuie sa faci cutare ~i cutare lucru,
doar-doar vei obtine fericirea prin intermediul trupului.
Acest lucru nu este posibil.
Orientalii au atins deja acest obiectiv. Ei au descoperit
f~ricirea in interiorullor. Au inceput prin a cautaacifinc-in

interiorul corpului, dar nu prin masaje sau saune, ci prin


Lubir!3i _m~d~tie, ~i au descoperit ca iericirea se aft_a
acolo. De aceea, ei i~i adora trupul, sunt atenti cu el, caci
truQul este sediul divinitatii dinlauntrullor.
"7"'- AtC~a~t vreodata felul in care pa~~~t~'of~meie atunci
cand este insarcinata? Ea este foarte_atenta, caci poarta in
pantec 0 viata noua. Ati vazut vreodata transfigurarea fetei
unei femei cand afta ca a devenit gravida? Fata ei devine
luminoasa, plina de speranta, caci ea ~tie ca in interiorul ei
se afla 0 comoara. 0 viata noua se va na~te prin intermediul
ei. De aceea, ea pa~e~te cu cea mai mare atentie, se mi~ca
cu multa precautie. 0 femeie insarcinata devine brusc mult
m_aigratioasa. Ea~ai
este singura: S"Q.r.P.!l.1
ei a deve.l)it
un templu. Acest exemplu ar trebui sa fie edificator.
In al doilea rand, mintea occidentalului
este
competitiva. De multe ori, el nu este cu adevarat indragostit
de trupul sau, dar se afla in_c",offipetitiecu ceilalti. !ntrucat
c~ din jur fac toatc aceste lucruri, trebuie sa Ie faca ~i el.
Mintea occidentala este cea mai superficiala ~i mai
ambitioasa minte care a existat vreodata pe pam ant. De
aceea, in..b!Il~rica idealyl a. dev.enit omuLd~_~faceri.
Aproape nimic altceva nu mai conteaza. Doar omul de
afaceri, cel care c2I!.trglCE!..banii.
J.-u1Jleab~ilor este ~ rpai compctitiva dintre toate.
in ea, nu trebuie ~iai cultura; este
suficient
~
- sa ai
--bani. Nu
trebuie sa ~tii nimic despre muzica, despre poezie. Nu
trebuie sa cuno~ti literatura antica, istoria, religia, filosofia.
Daca ai un cont mare in banca, c~ti privit ca un om
---------------'--- i!TIportant. De aceea afirm ca este cea mai superficiala

/6

/7

~---

~-~

"

I.

OSHO

------

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

minte care a existat vreodata. Ea a transformat totul in


comert. Acest gen de minte se afla ve~nic in competitie.
Chiar daea cumpara un Van Gogh sau un Picasso, ea nu il
cumpara de dragullui Picasso, ci pentru ca ~i-au cumparat
~i vecinii. Ace~tia au un tablou de Picasso in sufragerie.
Cum ai putea sta tara sa-ti cumperi ~i tu unul? Trebuie
sa-l ai. Nu conteaza altceva, nici macar daca nu ~tii cum
sa-l atami, care este susul ~i care este josul (trebuie sa
recunosc ca in ceea ce prive~te pe Picasso, nu este u~or sa
~tii aceste lucruri!). Nu conteaza nici macar daca este un
Picasso autentic sau nu. Nu conteaza daca te uiti vreodata
la el, dar de vreme ce altii au un asemenea tablou ~ivorbesc
despre el, trebuie_ne~parat sa-ti arati ~i tu cultura, sa arati
ca ai bani. De aceea, tot
ceea ce este scump devine
~
semnificativ; tot ceea ce este considerat a fi scump devine
valoros.
Si.QgurutEfiteriu care sta la baza deciziilor voastre
s..!:1nt
...baniL~j, vecinii: ce ma~ini ~i-au mai luat ace~tia, ce
case, ce tablouri, ce decoratiuni. Oamenii au saune in bai
nu pentru ca-~i iubesc trupurile, ci pentru ca e la moda:
toata lumea Ie are. Daca nu vei avea ~i tu, vei parea sarac.
Daca toata lumea are 0 casa pc colina, trebuie sa ai ~i tu
una. Poate ca tie nu-ti plac dealurile, poate ca te plictise~ti
acolo, sau poate ca nu vei face altceva decat sa prive~ti
acela~i program TV pe care il priveai ~i in locuinta ta
anterioara. Ce conteaza unde locuie~ti: pe un deal sau in
mijIocul ora~ului? Da, dar altii au 0 casa pc deal. Ai nevoie
de un garaj pentru patru ma~ini, caci ~i altii au la fel. Ce
conteaza ca tu nu ai patru ma~ini?

Mintea occidentaHi se ami intr-~ti~ua


~Qetitie
~~~i din j~r. Cea orientala nu simte nevoia competitiei.
Ea este un lasa-ll1asa te las. i~i spune: "Nu rna interese~:a
c~-.!acalt~i;_~a intereseaza numai ceea ce_s~nteu. Nu imi
pasa ce au altii; imi pasa numai de ceca ce am eu". Daca ai
inteles ca viata poate fi extrem de fericitiftara a a~a prea
~ul!: lucruri,_de ce ti-ar mai pasa?
Ati vazut vreodata un copil care alearga, tipa,
danseaza, tara sa aiM nici un motiv special- tocmai pentru
ca nu are nimic? Daca il intrebi: "De ce e~ti fericit?", nu va
~ti ce sa va raspunda. Probabil ca se va gandi ca sunteti
nebun. De ce ai avea nevoie de un motiv ca sa fii fericit?
Va ridic~ din umeri ;i i~i va contin~~ drumul, ca;tand ~i
dans and. Copilul nu are nimic. El nu a ajuns inca un
prim-ministru, nici pre~edintele Statelor Unite, nu este inca
un Rockefeller. Nu are absolut nimic, poate doar ni~te
pietricele sau ni~te scoici pe care le-a adunat de pc plaja.
Viata orientalului nu se incheie odata cu moartea
corpului fizic; viata occidentalului se term ina odata cu
moartea. Cand corpul moare, occidentalul moare odata cu
el. De aceea, el se teme foarte tare de moarte. Din cauza
accstei frici, occidentalii fac toate eforturile pentru a-~i
prelungi viata, mergand de multe ori pana la absurd. La ora
actuala exista nenumarati oameni care vegeteaza prin
aziluri. Acc~tia nu traiesc; a~ Ipurit de!llult, dar sunt tinuti
i!?-viata de medtci _~ij.~~edica'!pente. Ei continua sa se
agate de viata prin orice mijloace.
Teama de moarte este incredibila: odata mort, te-ai
dus pentru totdeauna ~i nimic din tine nu va mai

18

19

"

OSHa

supravietui. Si asta pentru ca americanu1 nu cunoa~te


altceva decat corpul. Dadl nu cuno~ti decat corpu1, te poti
considera foarte sarac. Mai intai, te vei teme tot timpul de
moarte, iar ~el care se teme de moarte se va te!TIeinclusiv
de viata, caci moartea ~i viata sunt atat de strans legate
incat cine se teme de una, se va teme ~i de cealalta. Viata
este cea care da na~tere mortii; de aceea, daca te temi de
moarte, cum ai putea iubi cu adevarat viata? Moartea va fi
tot timpu1 prezenta. Daca ai convingerea ca moartea
reprezinta sfiir~itul, atunci viata ta va fi 0 continua
a1ergMura.Moartea se apropie cu fiecare clipa, a~a ca nu ai
cum sa
.. fii rabdator. A~a se exp1ica mania americani10r
pentru viteza: totul trebuie rncut cat mai repede, caci
moartea se apropie, a~a ca lucruri1e trebuie rezolvate
urgent. Inainte sa mori trebuie sa te indopi cu cat mai multe
experiente posibile, caci dupa ce ai murit nu vei mai putea
face nimic.
Totu1pome~te de 1a0 mare neintelegere, care creeaza
in mod firesc i!Qgoasa,_anxi~tate.Dadl nu exista nimic care
sa supravietuiasca trupu1ui fizic, atunci orice ai face, nu
poate fi ceva profund. Orice ai face, nu vei fi satisrncut.
Daca moartea reprezinta sfiir~itul ~i nimic nu ii supravietuie~te, viata nu poate avea nici ea vreo semnificatie. Totul
pare un film prost,"povestit de un idiot, plin de zgomote ~i
de vio1enta, tara vrcun inte1es.
Mintea orienta1a ~tie ca ea se afla in corp, dar nu este
una cu el. Orientalul i~i iube~te~orpul~ Acesta este caminul
sau, casa sa. E1nu se impotrive~te corpului, caci ar fi absurd
si t~ OPllI casei tale, dar nu este nici un materialist. Este_cu

"

20

_______

FARMACIE PENTRU SUFLET

picioarele pe pamant, dar nu este un materialist. Este


realist, dar nu ~imaterialist. EI ~tie ca in realitate, nimic nu
'moare.
" ~ Moartea vine, dar viata continua.
Camus a scris ca singura chestiune metafizica
esentiala pentru om este sinuciderea. Personal, sunt de
acord cu el. Daca trupul este singura realitate ~i nu exista
nimic in interiorul lui care sa-l transceanda, evident ca
sinuciderea devine singura problema la care merita sa te
gande~ti. In fond, de ce sa nu te sinucizi? De ce sa mai
a~tepti pana la varsta de 94 de ani? De ce sa mai suporti
atatea suferinte ~inecazuri pana atunci? Daca tot 0 sa mori,
de ce sa nu mori astazi? De ce sa te mai treze~ti din nou
maine dimineata? Pare atat de inutil!
A~adar, pc de 0 parte, americanii alearga in permanenta dintr-un loc in altu1 pentni a acumula experienta,
pentru a nu rata nimic. Ei alearga in jurul lumii, dintr-un
ora~ in altul, dintr-o tara in alta, dintr-un hotel in altul.
Alearga de la un guru la altul, de la 0 biserica 1aalta, v~nic
!!L~autare, dlci moartea se apropie. Pe de 0 parte exista
aceasta v~o~cQnsJ:anta,
aceasta q,u'.inebuneasca, iar
pe de alta parte, convingerea interioara profunda ca totul
este inutil- caci moartea ii va pune capat. Indiferent daca
ai fost bogat sau sarac, inteligent sau prost, un mare amant
sau nu, ce conteaza? Moartea ii pune capat ~i ~~p'e
~otila ace1~~inivel: pe J!}t~lep.t~
~i pe pro~ti, p.~,~til).ti~i.p~
pacato~i!.p~ c_eii1u~tn.ati ~i.
p'e_c.eir~d}l~ila minte.=- totLse
iI!torc ip p'ama1!L~i_c!isp'l!!:.
La ce bun toate acestea? Ce
conteaza daca e~ti un Buddha, un Iisus sau un Iuda? Iisus a
21

OSHO

murit pe cruce, iar Iuda s-a sinucis a doua zi, ~iamandoi au


disparut in pamant.
Pe de alta parte, exista teama ca tu poti da gre~ ~i altii
pot reu~i, dar ~iconvingerea ca chiar daca obtii ceea ce ti-ai
propus, nu ai rezolvat nimic. Oriunde ai ajunge, nu ajungi
de fapt nicaieri, caci vine moartea ~i distruge totu1.
Mintea orientala t~e~~ in c..Q.I"R,
~~te
corpul, 31
c~lebreaza, dar nu se identifica cu e1. Orientalul ~tie ca el
este ~s~~ta, ca exista c~va in inte!io.!:ul hIi car.ya
supravietui mortii, ceva etem, pe care timpul nu-l vaputea
ilisi~gi.El.~ a;~n-~l;a;e;st~ conc1uziej;in meditatie, Prin
i;tbire, prin rug~upe. SiJ!lte acest lucx:ucu toata fii.l1taIt!i.
De aceea, ell}u se.~m<t. Nu se teme de moarte, pentru ca
~tie ce este viata. Nu vaneaza felicir~a, pentru ca ~tie ca
D~ez1!.iUriID:it~ milioane ~e ~anse de a...Q..atinge
...a~a~a
nJd..!!ebuie.decat.sa~e lase in v.!~lQ[:
Priviti copacii; ace~tia sunt adanc inradacinati in
pam ant, nu se pot duce nic~'iieri, ~i totu~i sunt fericiti.
Evident, ei nu pot vana fericirea, nu pot pleca in cautarea
ei. Sunt inradacinati in pamant, nu se pot mi~ca, dar nu
vedeti ca sunt fericiti? Nu simtiti bucuria lor atunci cand
ploua, marea lor multumire atunci dind vantulle sufla prin
frunzi~? Nu simtiti dan suI lor?
Cercetatorii modemi afirma ca daca gradinarul W
iube~te plante Ie, acestea simt ~i se bucura. Daca iubiti un
copac ~i va apropiati de el, acesta va fi fericit, ca ~i cum
s-ar apropia un prieten drag. La ora actuala exista
instrumentele ~tiintifice care pot verifica daca un copac
este fericit sau nu. Ei vibreaza in ritmuri diferite. Daca vine
"

22

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

un du~man - un Uiietor de lemne, un tamplar - copacii se


tern, se simt tulburati, se agita nespus. Oamenii de ~tiinta
mai afirma ca dad! tai un copac, toti ceilalti copaci din
padure plang ~i tipa. Iar acest lucru este valabil nu numai
in ceea ce prive~te copacii, ci ~i pasarile. Daca ucideti 0
pasare, cOp'aciivor incepe sa planga in agonie. Dar ei sunt
inradac~;nu
pot pleca nicaiex.i.Si totu~k vi.~ta.v.inela.ei. ~.
Acesta este modul de intelegere al orientalilor: ei cred
ca n~~I!.~cesaL~arPlefinicaJer.i.
Este suficient sa stai
sub un copac, a~a cum a fiicut Buddha; Qumnezeu a.yenit
l~e..LBuddha nu s-a dus nicaieri; s-a limitat sa stea sub un
copac.
Totul vine catre noi..;noi nu facem altceva decat sa
...'1;,....
,,"
':.~
-~~-~'
--cream posibilitalil.e. TQtul vine; noi_nu_tr.~buie decat sa
l~m aceste luc~ri ~a vina la noi. Voi ati creat atat de
multe bariere, ~i cea mai mare dintre ele este alergarea.
Intrucat sunteti intr-o continua alergatura, atunci dind via~
vine ~iva bate la u~a,voi nu sunteti niciodata acasa. Sunteti
altundeva. Cand viata ajunge intr-un loc, voi ati plecat deja.
Ati fost in Katmandu; cand viata ajunge in Katmandu, ati
plecat deja in Goa. Cand viata ajunge in Goa, voi va aflati
deja in Poona. Iar cand viata va ajunge in Poona, voi yeti fi
in Philadelphia. Si astfel, vQi..llrmarjti vi~t~~Lviata va
urmarc~tep.~ v.Q~,dar de i_nt~lnit,.!lu v~ in.talniti niciodata.
De accea, sfatul meu este acesta:' fiti, doar ~t~tL!1ti.Si
aveti rabdllre.
____

_......

,...-_

,_

'..-

~---

23

..,._

..

-.(1"

ELIBERATI-vA DE TENSIUNI

PRIN

RELAXARE ~I DETA~ARE
DIAGNOSTICUL
Con~tiinta nu poate fi impotriva corpului. Ea
saIa~luie~te in corp, deci cei doi nu pot fi du~mani. Ei se
sprijina reciproc in toate privintele. Eu va comunic ceva,
iar mainile meIe fac un gest, tara ca eu sa Ie fi comandat
acest lucru. Exista

sincronicitate profunda intre mine ~i

mana mea.
Noi mergem, mancam, bern, ~i toate aceste lucruri
arata ca trupul ~i con~tiinta sunt un tot organic. Nu ne
putem tortura corpul, ridicandu-ne in acela~i timp
con~tiinta. Corpul trebuie iubit; noi trebuie sa fim prietenii
lui. EI este caminul nostru. De aceea, trebuie sa-l curatam
de tot gunoiul din el, ~inu trebuie sa uitam ca el ne serve~te
in permanenta, zi ~i noapte. Chiar ~i atunci cand dormim,
corpul continua sa lucreze pentru noi, facand digestia,
transformand hrana in sange, eliminand celulele moarte,
.,

27

OSHO

PENTRU SUFLET

-------

improspatand cantitatea de oxigen din organism ... Iar noi


dormim profund!

functiile corpului, ali ramane surprin~i. Pana acum nu v-ati

Corpul face tot ce poate pentru ca voi sa supravietuiti,

atat de miraculos, de misterios. Dar voi nu I-ali privit

pentru ca voi sa traiti, iar voi sunteli atat de nerecunoscatori


incat nu i-ali mullumit niciodata. Dimpotriva, religiile

niciodatiL Nu v-ali dat niciodata osteneala sa va cunoa~teli

gandit niciodata ce face corpul vostru pentru voi. Totul este

propriul corp - dar aveli pretentia ca ii iubiti pe allii! Acest

voastre v-au invatat sa-l torturali: "Corpul este du~manul


vostru ~itrebuie sa va eliberati de el, de ata~amentele sale".
Eu ~tiu ca voi sunteli mai mult decat trupul vostru,

corpun.

a~a ca nu trebuie sa fili ata~ati de el. Dar iubirea nu


reprezinta un ata~ament; nici compasiunea. Iubirea ~i

Acest mister simte nevoia sa fie iubit, sa fie cunoscut, sa

compasiunea reprezinta

hrana absolut necesara corpului.

$i cu cat corpul vostru va functiona mai bine, cu atat mai


mare va fi posibilitatea ca nivelul vostru de con~tiinla sa
creasca. Corpul ~i con~tiinta alcatuiesc 0 unitate organica.
Astazi, lumea are nevoie de 0 educatie cu totul noua,
astfel incat toata lumea sa faca cuno~tinla cu tacerea inimii
- sau, altfel spus, cu meditalia - ~itoata lumea sa invete ce
inseamna compasiunea fala de propriul corp. Pana cand nu

'.

FARMACIE

lucru este imposibil, caci ceilalli va apar tot sub forma de


Corpul este cel mai mare mister din intreaga creatie.
fie studiat cum funclioneaza.
Din pacate, religiile au fost dintotdeauna impotriva
corpului. Acest lucru nu este intampHitor: daca omul invala
inlelepciunea corpului ~i ami care sunt misterele acestuia,
el nu va mai fi vreodata preocupat de preoti sau de
Dumnezeu. El a descoperit esenla misterului in interiorul
lui, iar aceasta esenla este chiar altarul con~tiinlei.
Daca ai devenit con~tient de con~tiinta ta, de fiinla ta,

veli invala sa fili plini de compasiune fala de propriul corp,

nu mai poate exista nici un Dumnezeu deasupra taoNumai

nu yeti putea fi plini de compasiune nici fala de corpul

un asemenea om poate respecta cu adevarat

altora'. Corpul este ~n organism viu, ~i nu v-a rncut nici un

umana,

rau. V-a slujit inca de cand ati fost conceput, ~iva continua
sa va fie de folos pana la moarte. Face tot ce ii cereti, uneori

misterioase ca ~iel, chiar daca au expresii diferite, ceea ce

chiar ~i imposibilul, ~i nu este niciodata neascultator.


Este greu de imaginat un mecanism atat de ascultator ~

i~i descopera con~tiinla, el descopera secretul absolutului.

~i atat de intelept. Daca ali deveni con~tienli de toate

manifestati

28

alta fiinla

alta fiinla vie, ~tiind ca acestea sunt la fel de

nu face decat sa imbogaleasca ~imai tare viala. Cand omul


Orice educatie care nu va invala sa va iubili corpul, sa
compasiune

fata de el, sa patrundeli


29

in

OSHa

misterelc sale, nu va putea sa va Invete nici cum sa


patrundeti In interiorul con~tiintei voastre.
Corpul este poarta, pragul de dinaintea intrarii.

PRESCRIPTII
RENUNTATI LA ARMURA
Voi purtati 0 annura. Este doar 0 pavaza - nu ea se
agata de voi, voi sunteti cei care se agata de ea. Daca yeti
deveni con~tienti de ea, yeti putea pur ~i simplu sa 0
scoatcti atunci cand yeti dori. Annura este moarta; daca nu
o yeti mai dori, ea va disparea. De fapt, nu numai ca 0
purtati, dar 0 ~i alimentati continuu.
Grice copil este fluid. El nu are nimic Inghetat In el;
Intregullui corp este 0 unitate organica. Pentru el, capul nu
este mai important decat picioarele. De fapt, pentru el
diviziunea nu exista deloc. Nu exista limite ~i hotare. Din
pacate, pe masura ce copilul cre~te, Incep sa apara aceste
demarcatii. Capul devine ~eful, iar corpul este Impartit In
parti componente.' Unele parti sunt acceptate de societate,
In timp ce altele nu sunt. Unele sunt de-a dreptul
periculoase pentru societate ~i trebuie sa fie. aproape
distruse. De aici apar problemele.
De aceea, trebuie sa Incepeti prin a va contempla"
propriile limitari corporale.

30

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET

Va recomand trei lucruri:


I) atunci cand mergeti sau cand stati tara sa faceti
nimic, expirati profund. Puneti accentul pe expiratie, nu pe
inspiratie. A~adar, expirati profund - eliminati 0 cantitate
dit mai mare de aero Expirati pe gura, dar dit mai lent,
pentru ca procesul sa dureze. Cu cat expiratia este mai
lunga, cu atat mai bine, caci ea merge mai profund. Cand
tot aerul a parasit organismul, acesta inspira singur, In mod
natural; nu dumneavoastra inspirati. Expiratia trebuie sa
fie lenta ~i profunda, iar inspiratia rapida. Acest proces va
schimba annura din zona pieptului.
2) Daca puteti, Incepeti sa alergati. Nu trebuie sa
parcurgeti foarte multi kilometri; 1,5 kilometri sunt
suficienti. Important este sa vizualizati disparitia balastului
agatat de picioarele dumneavoastra, ca ~i cum ar cadea de
pe ele. Picioarele sunt cele care poarta annura, daca gradul
de libertatc a fost redus prca mult, daca vi s-a spus tot
timpul sa faccti cutare ~isa nu faceti cutarc, sa fiti cutare ~i
sa nu fiti cutare, sa mergcti acolo ~isa nu mcrgeti dincolo ...
De aceea, Incepeti sa alergati, ~i In timp ce faceti acest
lucru, concentrati-va asupra expiratiei. Cand va yeti
redobandi con~tiinta asupra picioarclor ~i fluiditatea lor,
yeti simti un flux uria~ de energie.
3) Noaptea, dind va duccti la culcare, scoateti-va
hainele ~i imaginati-va ca va scoateti odata cu ele ~i
armura. Faceti In mod efectiv acest lucru. Scoateti-o ~i
respirati profund, apoi culcati-va ca ~icum ati fi eliberat de
annura, tara nici un fel de restrictie corporala.
3/

OSHO

CADEREA LIBERA
In fiecare seara, a~ezati-va pe un scaun ~i lasati-va
capul sa cada pe spate, complet relaxat. Puteti folosi 0
perna, astfel incat sa nu simtiti nici un fel de tensiune in
zona gatului. Relaxati apoi maxilarul inferior - gura poate
chiar sa se deschida u~or - ~i incepeti sa respirati pe gura,
nu pe nas. Nu schimbati in nici un fel respiratia, lasati-o sa
curga in mod natural. Prime Ie respiratii vor fi putin gaffiite.
Treptat, respiratia se va stabiliza ~i va deveni din ce in ce
mai u~oara. Aproape ca nu yeti mai simti di respirati. A~a
~i trebuie sa fie ea. Pastrati gura deschisa, iar ochii inchi~i
~i relaxati.
Con~tientizatiapoi relaxarea picioarelor, ca ~icum v-ar
fi luate din incheieturi. Nu mai aveti picioare. Ganditi-va
ca nu mai sunteti decat un trunchi. Picioarele au disparut.
Continuati cu mainile: ganditi-va ca acestea va sunt
luate din incheieturi. Este posibil chiar sa auziti un declic
interior atunci cand acestea dispar. Nu mai aveti acum nici
maini. A ramas doar trunchiul tara membre.
Ganditi-va ilcum la cap: cineva va decapiteaza ~i
ramaneti tara el. Lasati-l sa dispara. Daca se inclina singur,
ditre dreapta sau catre stanga, nu puteti face nimic; nu mai
aveti controlul asupra lui.
Acum a ramas trunchiul singur. Simtiti ca tot cd
sunteti estc un piept ~i un abdomen.
32

~~

FARMACIE PENTRU SUFLET

Practicati aceasUi metoda timp de cel putin 20 de


minute, apoi mergeti la culcare. Tehnica trebuie aplicata
chiar inainte de culcare. Practicati-o timp de trei
saptamani.
In acest fel, agitatia voastra va disparea. Daca
eliminati aceste paqi, nu va mai ramane dedit esentialul,
astfel incat intreaga energie se va muta in zona esentiala.
Aceasta se va relaxa, iar energia va incepe sa curga din nou
catre picioare, maini ~i cap, dar intr-o maniera mult mai
echilibrata.

CURATAREA OATULUI
Daca in copilarie nu v-ati putut exprima a~a cum
trebuic expresivitatca, daca nu ati putut sa spuneti ceea ce
doreati, sau sa faceti ceea ce doreati, energia neexprimata
devine captiva in zona gatului. Gatul este centrul expresiei.
El nu este numai un centru in care lucrurile sunt inghitite,
ci ~i un centru in care ele sunt exprimate. Multi oameni
cred ca gatul serve~te numai pentru inghitit. Aceasta este
una din functiile sale, dar nu ~i singura. Cealalta functie,
mult mai importanta, ramane dornica de exprimare.
Daca doriti sa fiti mai exprcsiv, trebuie sa faceti cateva
lucruri.
Daca iubiti pe cineva, spuneti-i ceea ce doriti sa ~tie,
chiar daca par lucruri proste~ti; uneori, este bine sa te mai
~i proste~ti putin. Spuneti-i tot ce va trece prin minte; nu
33

OSHa

pastrati nimic pentru dumneavoastra. Daca iubiti pe cineva,


patrundeti total in relatia respectiva, nu incercati sa va
controlati. Daca sunteti furios ~i doriti sa-i spuneti vreo
doua, faceti-o tara retinere, cu toata pasiunea! Numai
mania rece este malefica, cea pasion ala este naturala ...
Mania dublata de raceala este cu adevarat periculoasa. Din
pacate, oamenilor Ii s-a spus: pastrati-va sangele rece chiar
daca v-ati lnfuriat. Dar in acest fel, otrava va ramane in
sistem. Uneori, este mai bine sa tipi ~i sa te manife~ti
emotional.
In fiecare noapte, inainte de culcare, a~ezati-va ~i
incepeti sa va balansati. Balansarea trebuie astfel tacuta
incat atunci cand va inclinati intr-o parte, sa va sprijiniti pe
o singura fesa (este bine sa stati pe ceva tare), iar dind va
inclinati in cealalta parte, sa va sprijiniti pe cealalta fesa.
Nu va sprijiniti decat pe 0 singura fesa, pe rand.
Aceasta este una din cele mai vechi metode pentru a
scapa de energia acumulata la baza coloanei.
Cand ceva va sill in gat, acolo exista multa energie.
Cu cat ati controlat-o mai puternic, cu atat mai mare devine
presiunea ei. Daca veti reduce controlul, ea va ave a
tendinta sa izbucneasca exploziv. Practicati tehnica timp
de 15-20 de minute.
Dupa circa 10 minute, incepeti sa repetati (in timp ce
va balansati): "Allah ... Allah ... ". Spuneti "Allah" atunci
cand va inclinati intr-o parte, ~idin nou "Allah" atunci cand
va inclinati in cealalta parte. Treptat, energia va deveni din .
ce in ce mai puternica, iar cuvantul "Allah" va rasuna din

.,

34

------

FARMACIE PENTRU SUFLET

ce in ce mai tare. Dupa alte circa 10 minute veti ajunge


probabil in punctul in care veti incepe sa tipati din
rasputeri: "Allah!" Yeti incepe sa transpirati. Energia va
deveni atat de fierbinte incat tipetele "Allah! Allah!" vor
deveni aproape nebune~ti. Cand barajul este rupt, omul
innebune~te.
o sa va amuzati! 0 sa vi se para ciudat, dar 0 sa va
amuzati cu siguranta! Atunci, veti putea trece la practicarea
metodei de doua ori pe zi: 20 de minute dimineata ~i20 de
minute seara.

RELAXAREA ABDOMENULUI
Ori de cate ori mergeti dimineata sa va goliti
intestinele, dupa ce terminati luati un pro sop useat ~i aspru
~i frecati-va burta. Sugeti-va burta ~i freeati-o bine.
Ineepeti din partea dreapta ~i continuati eu mi~cari
circulare, injurul ombilicului, dar tara a-I atinge pe acesta,
cat mai dur, astfel incat sa efectuati un masaj consistent.
Sugeti-va burta pentru amasa astfel ~i intestinele.
Practicati tehnica ori de cate ori va goliti intestinele, daca
este cazul de doua-trei ori pe zi.
Al doilea lucru: in timpulzilei, intrc rasaritul ~iapusul
soarelui - dar niciodata noaptea -, respirati cat de pro fund
puteti, de un numar cat mai mare de ori. Cu cat respirati de
un numar mai mare de ori ~i cu cat 0 faceti mai pro fund, cu
atat mai bine. Dar nu uitati: respiratia trebuie sa fie
35

OSHO

abdominaIa, nu toracica, astfel indit atunci cand inspirati,


stomacul sa se dilate, nu pieptul. Pieptul nu are nimic de-a
face cu aceasta respiratie. Inspirati ~i expirati din stomac,
astfel incat acesta sa fie masat discret intreaga zi.
Priviti felul in care respira copiii mici ... Aceasta este
maniera naturala ~i corecta de respiratie. Abdomenul se
ridica ~i coboara, in timp ce pieptul ramane complet
nemi~cat. intreaga energie a copilului se concentreaza
asupra ombilicului.
Dupa ce omul cre~te, el pierde treptat contactul cu
ombilicul sau. Devine din ce in ce mai dependent de capul
sau, iar respiratia sa devine din ce in ce mai superficiala.
De aceea, ori de cate ori va aduceti aminte in timpul zilei,
inspirati cat mai profund posibil, dar din stomac.
Atunci cand dorm, oamenii respira in totdea una
corect, caci min tea nu mai este prezenta ~i nu mai
interfereaza cu procesul respiratoriu. Abdomenul se ridica
~i coboara, iar respiratia devine in mod automat profunda,
ea nu trebuie fortata in aceasta directie. Daea yeti invata sa
ramaneti naturali, respiratia voastra va fi tot timpul
profunda. Profunzimea este 0 consecinta a naturaletei.

DANSATI LA FEL CA UN COPAC


Mergeti cat mai des in natura, printre copaci. Deveniti
una cu ei ~i lasati vantul sa treaca prin frunzi~ul
dumneavoastra.
36

______

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

Identificarea cu un copac este 0 tehnica incredibila,


care fortifica ~i revitalizeaza. Cel care face acest lucru
poate rezona imediat cu con~tiinta primordiala, caci
copacii fac parte din ea. Vorbiti cu copacul ~iimbrati~ati-l.
Daca nu este posibil sa ie~iti in natura, ramaneti in camera
dumneavoastra ~i vizualizati-va sub forma unui copac in
mijlocul camerei. Ploua ~i bate un vant puternic, dar
dumneavoastra incepeti sa dansati. Dansati insa ca un
copac ~i yeti simti energia sa.
Secretul consta in a invata arta de a mentine fluxul
energetic.
Aceasta tehnica este una din chei. Ea poate debloca
intotdeauna fluxul energetic atunci cand acesta devine
blocat.

INCORDARE, URMATA. DE RELAXARE ~I


SOMN
in fiecare noapte, inainte de a merge la culcare,
ramaneti in picioare in mijlocul camerei - exact in mijloc
_ ~i contractati-va cat de mult puteti corpul, pana cand
simt;ti di sunteti pe punctul de a exploda. Practicati aceasHi
tensionare timp de doua minute, apoi relaxati-va timp de
alte doua minute, ramanand insa in picioare. Continuati cu
aceasta contractare/relaxarc de doua-trei ori, apoi culcati-va.
A~adar, tehnica este foarte simpHi: mai intai, intregul
corp trebuie tensionat la maximum, apoi relaxat. in acest
37

OSHa

fel, relaxarea va continua in mod natural in timpul


somnului, devenind din ce in ce mai profunda.

TAcEREA ABSOLUTA

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

voastd'i. in acest fel, vibratia va continua sa existe in


dumneavoastra intreaga noapte. Dimineata, cand yeti
deschide ochii, yeti simti di ati dormit cu totul altfel decat
de obicei. A existat 0 schimbare calitativa. Nu a fost doar
un simplu somn. A existat ~i ceva mai profund, care nu a
fost somn. Ceva a coborat asupra dumneavoastra ~inu ~titi

Exista 0 tacere c~re se na~te numai atunci dind


autocontrolul
dispare; ea coboara de la sine in
dumneavoastra. De aceea, nu uitati: controlul nu face dedit
sa va distraga energia. Mintea este un mare dictator, care
incearca sa controleze totul. Daca nu poate controla ceva,
prefera sa-l nege, afirmand ca nu exista deloc.
Practicati aceasta meditatie in fiecare noapte, inainte
de culcare. Ramaneti culcat in pat, cu lumina stinsa, dupa
ce ati terminat tot ce mai aveati de facut, caci dupa
meditatie va veti culca imediat. Cand sunteti pregatit, nu
faceti nimic, nu mai actionati in nici un fei. Doar relaxati-va
~i culcati-va. Somnul trebuie sa vina in mod natural, el nu
poate fi fortat. El are 0 cali tate asemanatoare cu cea a
meditatiei: tacerea, in sensul ca vine atunci cand vrea el,
tara sa spuna nimic. De aceea sufera atat de multi oameni
de insomnie: ei incearca sa i~i controleze chiar ~i somnul.
De aici se na~te problema. In legatura cu somnul nu puteti
face nimic. Tot ce trebuie sa faceti este sa a~teptati, intr-o
stare de spirit relaxata, receptiva.

cum sa-l definiti.


Meditatia propriu-zisa este foarte simpla. Ramaneti
culcat, relaxati-va trupul, inchideti ochii ~i imaginati-va ca
v-ati pierdut intr-o regiune muntoasa. Este 0 noapte
intunecata, tara luna, iar cerul este acoperit cu nori. Nu
puteti vedea nici 0 stea. Este 0 bezna perfecta, nu va puteti
vedea nici macar propria mana. V-ati pierdut prin munti ~i
este foarte greu sa regasiti poteca. Existi'i nenumarate
pericole: puteti cadea intr-o prapastie, ~i yeti disparea
pentru totdeauna. De aceea, avansati cu multa prudenta.
Sunteti plenar con~tient, caci pericolul pande~te de
pretutindeni, iar atunci cand situatia este foarte periculoasa,
omul trebuie sa fie foarte atent.
Imaginarea unei nopti intunecate ~i a unei regiuni
muntoase are tocmai scopul de a crea aceasta situatie
periculoasa. Sunteti foarte lucid, caci nu puteti vedea ~i
trebuie sa auziti tot ce se intampli'i. Ajungeti apoi la 0
cascadi'i. Sunteti con~tient ca nu puteti avansa mai
departe ~i nu puteti ~ti cat de adanca este prapastia. De
aceea, luati 0 piatri'i~i 0 aruncati in abis, pentru a vedea cat

De aceea, dupa aceasta meditatie, tot ce aveti de tacut


este sa va relaxati ~i sa adormiti, astfel incat sa existe 0
continuitate, iar meditatia sa curga prin fiinta dumnea-

de adanc este.
Apoi a~teptati, ascultand zgomotele produse de piatra
in ci'idereaei. Ascultati cu atentie, dar nu se aude nimic, ca

38

39

OSHO

~i cum abisul ar fi tara fund. In fiinta dumneavoastra se


na~te astfel 0 mare teama, ~iodata cu aceasta atentia devine
~i mai incordata.
Totul se petrece in imaginatia dumneavoastra. Ati
aruncat. piatra ~i acum a~teptati. Continuati sa ascultati,
doar-doar yeti auzi ceva. Nu se aude insa nimic. Totul este
tacere. In aceasta tacere profunda, adormiti.

FLUXUL DE ENERGIE
Energia curge intotdeauna catre obiectul iubirii.
De accea, ori de cate ori simtiti ca energia s-a blocat
undeva, iata care este secretul deblocarii ei. Descoperiti un
obiect al iubirii. Orice obiect este Ia fel de bun; el nu
reprezinta decat un pretext. Daca puteti atinge un copac cu
multa iubire, energia va incepe sa curga, caci acolo unde
exista iubire, energia curge catre obiectul ei. Este la fel ca
o apa curgatoare care curge in jos, indreptandu-sc
intotdeauna catre nivelul marii, oriunde s-ar afla acesta.
Oriunde exista iubire, energia va cauta "nivelul
iubirii", curgand catre el.
Puteti efectua de pilda un masaj. Daca il practicati cu
multa iubire, el va va fi de folos. Dar orice altceva este la
feI de bun.
Luati in mana 0 piatra cu multa iubire. Inchideti ochii
~i con~tientizati iubirea dumneavoastra profunda pentru
piatra. Sunteti recunoscator ca piatra exista ~ica va accepfa
iubirea. Subit, yeti constata ca se produce un declic ~i ca
40

------

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

energia se va pune in mi~care. Treptat, yeti constata ca nici


nu aveti nevoie de un obiect pentru a iubi; este suficienta
ideea ca iubiti ceva sau pe cineva, iar energia va incepe sa
curga. La un moment dat va disparea ~iideea; va fi suficient
sa fiti iubire, iar energia va curge liber.
~birea este un flux, ~i ori de cate ori ne simtim
inghetati sau blocati, acest lucru se datoreaza faptului ca
nu iubim.
Iubirea inseamna caldura, iar inghetul nu poate veni
acolo unde exista caldura. Cand iubirea nu este prezenta,
totul este rece. Temperatura scade sub zero grade.
De aceea, nu uitati: iubirea inseamna caldura; la fel ~i
ura. Numai indiferenta este rece. A~adar, ori de cate ori
urati, energia va incepe sa curga. Evident, de data aceasta
fluxul ei va fi distructiv. In timpul unci stari de furie,
energia curge; a~a se expIica de ce oamenii se simt oarecum
u~urati dupa 0 criza dc furic: 0 parte din cncrgia lor se
eIibercaza astfel. ProcesuI cste extrcm dc distructiv; cl ar fi
putut fi constructiv, daca encrgia ar fi fost pusa in mi~carc
prin iubire, dar tot este mai binc dccat nimiiJ
Atunci cand sunteti indifcrent, nimic nu curge prin
dumneavoastra. De aceca, tot ceea ce va permite sa va
topiti ~i tot ceea cc va incalze~te este bun. Nu masajul are
efecte benefice, ci iubirea dumneavoastra. Incercati acum
cu 0 piatra: masati 0 piatra ~i vedeti ce sc intampIa. $i nu
uitati sa faccti aces't lucru pIin de iubirc. Incercati acum cu
un copac. Aduceti-va aminte de cincva drag, un barbat, 0
femeie, uri copil sau 0 floare. Aduceti-va aminte de floare
~i energia se va debloca brusc in fiinta dumneavoastra.
41

OSHa

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

Renuntati apoi chiar ~ila ideea respectiva. Intr-o bun a


zi, ramaneti pur ~i simplu lini~tit ~i plin de iubire, tara un
obiect particular al acesteia. Ramaneti in tacere, intr-o
dispozitie plina de iubire, ~iveti constata ca energia incepe
sa curga. Acum cunoa~teti secretul. Secretul este iubirea.

Gura trebuie sa fie inchisa, limba atinge bolta palatului, iar


mintea este focalizata in cel de-al treilea ochi. Practicati
aceasta metoda timp de 2-3 minute ~i veti simti cum capul
dumneavoastra se relaxeaza. Veti simti imediat cum
tensiunea dispare.

lubirea inseamna curgere.

Concentrati-va
in continuare in zona gatului;
continuati sa repetati "ADM", dar la acest nivel. Veti
constata cum umerii, gatul ~i fata se relaxeaza ~i cum
tensiunea dispare, ca 0 povara nedorita. Va simtiti tot mai
u~or, ca ~i cum v-ati pierde greutatea.
Continuati cu zona ombilicului. Repetati mai departe
"AUM". Concentrarea devine din ce in ce mai profunda.
In srar~it, ajungeti in zona sexului. Intregul proces nu
dureaza mai mult de 10-20 de minute, a~a ca nu trebuie sa
va grabiti.

REDIRECTIONAREA

ENERGIEI SEXUALE

Ramaneti cu coloana vertebral a dreapta, dar relaxata,


pe un scaun sau direct pe podea.
Inspirati lent ~i profund. Nu va grabiti; inspirati cat
mai lent cu putinta. Primul care se dilata este abdomenul,
~i abia apoi pieptul. In final, simtiti ca sunteti plin cu aer,
pana la gat. Timp de cateva momente, pastrati in interior
aerol, tara a forta deloc, apoi expirati. Expirati la fel de
lent, dar in ordine inversa. Cand abdomenul s-a golit,
sugeti-l, astfel incat din plamani sa iasa tot aerul. Practicati
aceasta respiratie profunda de ~apte ori.
Ramaneti apoi lini~tit ~iincepeti sa repetati: "ADM ...
AUM ... ADM ... ". In timp ce repetati "ADM",
concentrati-va asupra celui de-al treilea ochi, situat in
punctul central dintre sprancene. Ditati de respiratie ~i
continuati sa repetati intr-o maniera cat mai prelungita:
"AUM ... ADM ... ADM ... ", a~a cum face 0 mama cand ii
ingana copilului un cantecel pentru ca acesta sa adoarma.

Cand ati ajuns in centrul sexului, intregul corp va fi


relaxat ~i veti simti un fel de stralucire, ca ~i cum v-ar
inconjura 0 aur~. Veti fi plin de energie, dar energia va fi ca
un rezervor, tara valuri. Puteti ramane in aceasta stare
oricat de mult doriti.
Meditatia s-a incheiat; acum, nu mai faceti altceva
decat sa va bucurati de starea obtinuta cu ajutorul ei. Nu
mai repetati "ADM". Stati pur ~i simplu. Dacii simtiti
nevoia, va puteti a~eza in pozitie culcat, dar daca va veti
schimba pozitia, starea va disparea mai rapid, a~a ca cel
mai bine este sa ramaneti a~a cum sunteti pentru cateva
momente ~i sa va bucurati de ea.

42

43

OSHa

Ori de cilte ori corpul dumneavoastra devine prea


tensionat, dintr-un motiv sau altul, face!i aceasta tehnica ~i
va ve!i relaxa complet.

ANONIMII CARE j~I Mu~cA UNGHIILE


Cand ave!i prea multa energie ~inu ~ti!ice sa face!i cu
ea, voi incepe!i sa va mu~ca!i unghiile ~isa fuma!i. Am dat
aceste doua exemple pentru ca sunt intru totul comparabile:
mu~catul unghiilor este acela~i lucru cu fumatul. Voi a!i
face orice numai sa va consuma!i energia, caci altminteri
vi s-ar parea insuportabil. Daca cei din jur condamna acest
lucru, spunand ca "sunte!i nervos", va sim!i!i ~i mai
reprimat. Nu sunte!i liber nici macar sa va mu~ca!i
unghiile! in fond, unghiile va apar!in, iar ceilal!i nu va
permit nici macar sa vi Ie mu~ca!i. AI!ii prefera alte
metode: mesteca guma ... Acestea sunt metode mai subtile:
nu va obiecta nimeni la ele. Daca fuma!i 0 !igara, nu vor fi
prea mul!i cei care vor obiecta. Cuimea este ca mu~catul
unghiilor este mult mai pu!in daunator - de fapt, nu este
daunator deloc! Este 0 bucurie care nu face rau nimanui.
Gestul nu arata prea frumos ~i pare oarecum copilaresc,
dar atilt. Iar dumneavoastra incerca!i sa va ab!ine!i de la el.
Trebuie sa inva!a!i sa trai!i mai energic, ~itoate aceste
obiceiuri vor disparea. Dansa!i mai mult, inota!i mai mult,
~iplimba!i-va cat mai mult. Folosi!i-va energia in maniere
mai creatoare. Trece!i de la minim la maxim. Trai!i via!a
44

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

mai intens. Atunci cilnd face!i dragoste, face!i dragoste ca


un salbatic, nu ca 0 lady. Nu trai!i la minim. 0 lady este
cineva care traie~te la minim, sau care nu tdiie~te deloc, ci
doar se face. Fi!i salbatic! Nu mai sunte!i copil, a~a ca
pute!i face orice dori!i, cel pu!in la dumneavoastra acasa.
Sari!i in sus, cilnta!i ~i dansa!i.
incerca!i aceasta metoda simpla timp de cateva
saptamani ~ive!i fi surprins: mu~catul unghiilor va disparea
de la sine. Ave!i acum lucruri mai interesante de fiicut cui ii mai pasa de unghii? Privi!i intotdeauna cauza, nu
efectele ei.

SPUNETI DA!
~itudinea
voastra principala este cea a lui "nu". De
ce? Pentru ca daca spune!i "nu", sim!iti ca sunte!i cineva.
Mama simte ca este cineva: ea poate spune "nu". Copilul
se simte respins, egoul lui este ranit, dar egoul mamei se
simte implinit. "Nu" este atitudinea care satisface egoul;
este 0 adevarata hrana pentru ego, ceea ce explica de ce ne
antrenam atilt de tare in arta de a spune "nu".
Oriunde v-a!i duce, ve!i gasi pretutindeni oameni care
spun "nu" numai pentru a-~i face sim!ita autoritatea, pentru
a fi cineva. Daca spui "Da, domnule", parca te sim!i
inferior, parca ai fi subordonatul cuiva, un fel de nimeni.
Numai atunci spui "Da, domnule".
"Da" este pozitiv ~i "nu" este negativ.
45

OSHO

FARMACIE

PENTRU SUFLET

-------

doar sa incepeti cu da. Priviti totul prin prisma lui da. Daca
acest lucru este absolut imposibil, atunci spuneti nu. Veti
constata insa ca daca incepeti cu da, nu mai raman multe
lucruri la care puteti spune nu. lnvers, daca incepeti cu nu,
nu mai raman multe lucruri la care sa puteti spune da.
Punctul de plecare inseamna ca ati realizat 90% din ceea
ce trebuia tacut. Inceputul coloreaza totul, chiar ~isMr~itul.
A gandi corect inseamna a gandi cu 0 minte
afirmativa, predispusa catre acceptare. Ganditi in termenii
lui "da".

Retineti: "nu" este eel care satisface egoul; "da" este


metoda prin care va puteti descoperi sinele. "Nu" amplifica
egoul; "da" il distrugeJ
Mai intai, incercati sa vedeti daca puteti spune da.
Numai daca nu puteti spune da, daca va este absolut
imposibil, atunci spuneti nu.
Noi procedam insa invers: intai spunem nu; daca este
absolut imposibil sa spunem nu, abia atunci, dezolati,
spunem da.
Incercati. Faceti un legamant: timp de 24 de ore va
angajati sa raspundeti prin da la orice situatie. Simplul
angajament ~i este suficient pentru a va simti mai relaxat.
Practicati metoda in cele mai obi~nuite situatii! Copilul
dumneavoastra va roaga sa mergeti la film. EI vrea sa
mearga; "nu"-ul dumneavoastra nu inseamna nimic pentru
el. Dimpotriva, el devine 0 invitatie, 0 atractie, caci daca
dumneavoastra va amplificati egoul, copilul se va simti
obligat sa ~i-lamplifice ~iel pe allui. Va incerca sa mearga
la film in pofida refuzului dumneavoastra. De altfel, el a
invatat diferite metode de a transforma "nu,,-ul in "da", de
a va schimba parerea. ~tie ca este suficienta putina
insistenta, un mic efort, ~i "nu"-ul devine "da".
Timp de 24 de ore, incercati prin toate mijloacele sa
incepeti cu "da". Veti constata ca nu este deloc u~or, dar
treptat yeti deveni con~tient de faptul ca v-ati obi~nuit sa
spuneti "nu" la toate. Renuntati la acest obicei. Treceti la
"da" ~i observati cat de relaxant este acest lucru.
A gandi corect inseamna a gandi afirmativ. Asta nu
inseamna ca trebuie sa renuntati complet la nu. Trebuie

In tacere, chicotiti in adancurile fiintei dumneavoastra, ca ~icum intregul corp s-ar amuza nespus. Balansati-va
de ras ~i lasati-l sa se raspandeasca dinspre abdomen catre
restul corpului: radeti cu mainile, cu picioarele, pana cand
simtiti ca 0 luati razna. Radeti astfel timp de 20 de minute.
Daca aveti tendinta sa va exteriorizati rasul, faceti-o. Daca
el se produce doar in interiorul fiintei dumneavoastra,
radeti tacut. Important este sa radeti timp de 20 de minute.
In continuare, a~ezati-va la sol; intindeti-va pe podea,
cu fata la ea. Daca este cald ~i puteti face acest lucru in
gradina, direct pe pamant, cu atat mai bine. Daca va puteti
intinde complet gol, ~i mai bine. Stabiliti contactul cu
pamantul, ca ~i cum el ar fi mama ~i dumneavoastra
copilul. Adanciti-va in acest sentiment.

46

47

RADETI DE NECAZURI

OSHO

Dupa 20 de minute de ras, ramaneti timp de alte 20 de


minute in aceasta pozitie, de contact cu pamantul. Respirati
la unison cu el ~isimtiti-va una cu el. Ne-am nascut cu totii
din pamant, iar intr-o zi ne vom intoarce in el. Dupa 20 de
minute de energizare - caci pamiintul va va darui 0 energie
incredibila -, dansati timp de 20 de minute, orice fel de
dans. Puneti ni~te muzica ~i dansati.
Daca nu puteti face acest exercitiu afara sau daca este
prea frig, faceti-l in camera. Sau, daca este posibil, faceti-l
afara ~i acoperiti-va cu 0 patura. Important este sa
continuati sa il facep, iar dupa 6-8 luni veti constata
schimbari incredibile in fiinta dumneavoastra.

..
48

REMEDII PENTRU CAP

iMBLANZIREA MINTII ~I (DIN CAND iN


CAND) RENUNTAREA LA EA

DIAGNOSTICUL

Mintea nu este altceva dedit un biocomputer. Cand


copilul se na~te, el nu are 0 minte. in interiorul lui nu se
produce nici un dialog mental. Este nevoie de 3-4 ani
pentru ca acest mecanism sa inceapa sa functioneze. ~i
dupa cum se ~tie, fetitele incep sa vorbeasca mai devreme
decat baieteii. Ele sunt adevarate mori~ti verbale!
Biocomputerul lor este mai bun.
Mecanismul are nevoie de informatii pentru a putea
functiona. A~a se explica de ce, daca incercati sa va aduceti
aminte viata dumneavoastra, yeti constata ca nu va mai
amintiti nimic inainte de varsta de patru ani, daca sunteti
biirbat, ~ide trei ani, daca sunteti femeie. inainte de asta nu
este decat un gol mental. Ati existat, probabil ca s-au
intamplat multe lucruri, dar nu vi Ie puteti aminti. Pana la
acea varsta (retrospectiv) va puteti aminti insa totul, cu
destula claritate.
51

OSHa

FARMACIE PENTRU SUFLET

Mintea i~i aduna informatiile de la parinti, de la


~coala, de la alti copii, de la vecini, rude, societate,
biserica ... Sursele de informatii exista pretutindeni injurul
nostru. Ati vazut probabil cum copiii mici, atunci cand
invata un cuvant nou, 11repeta de foarte multe ori. Ce
bucurie! Mecanismul a inceput sa functioneze.
Cand pot alcatui propozitii, ei 0 fac cu atata bucurie,
mereu ~i mereu. Cand incep sa puna intrebiiri, parca nu se
mai pot opri: intreabii totul ~i despre orice. De altfel, nu ii
intereseaza deloc raspunsurile voastre! Priviti copiii atunci
cand pun intrebari: ei nu sunt interesati de raspunsurile
voastre, a~a ca nu trebuie sa Ie dati raspunsuri complexe,
preluate din Encyclopaedia Britannica. Copiii nu sunt
interesati de raspunsuri, ci se bucura sa puna intrebiiri. In
fiinta lor s-a nascut 0 noua facultate.
Si astfel, ei continua sa acumuleze; apoi vor incepe sa
citeasca ... ~ivor invata tot mai multe. In societatea in care
traim, tacerea nu aduce beneficii. Cuvintele aduc, ~i cu cat
te exprimi mai bine, cu atat mai mari sunt ~ansele pe care ti
Ie acorda societatea. Cine sunt liderii vo~tri? Cine sunt
politicienii vo~tri? Cine sunt profesorii vo~tri? Cine sunt
preotii vo~tri, teologii, filosofii? Cei care vorbesc cel mai
bine. Ei ~tiu cum sa se exprime frumos, consistent,
semnificativ, a~a ca ii impresioneaza pe oameni.
Putini i~i dau seama ca societatea in care traim este
dominata de oameni care se exprima frumos. Chiar daca
nu ~tiu nimic, chiar daca nu sunt intelepti, uneori nici chiar
inteligenti, un lucru este cert: ei ~tiu sa se joace cu
cuvintele. Totul este un simplu joc, iar ei I-au invatat

perfect. Iar beneficiile sunt pe masura: respectabilitate,


bani, putere. De aceea, toata lumea 11incearca, iar min tea
devine ocupata cu tot mai multe cuvinte, cu tot mai muite
ganduri.
Voi puteti pomi sau opri un computer, dar nu puteti
face acela~i lucru ~i cu mintea voastra. Mintea nu are un
intrerupator. Cand Dumnezeu a rncut lumea ~i omul, se
pare ca a uitat sa faca ~i un intrerupator, pentru ca mintea
sa poata fi pomita sau oprita la comanda. De aceea, ea
continua sa fie activa pana la moarte.
Yeti fi surprin~i sa aflati ca cei care cunosc bine
calculatoarele ~i mintea umana au 0 idee ciudata: ei cred
ca daca luam un creier din interiorul craniului ~i 11
mentinem mecanic in viata, el va continua sa sporovaiasca
la fel cum rncea inainte. Pentru el nu conteaza ca a fost
desprins de sarmana persoana care a suferit din cauza lui;
continua sa viseze. Este conectat la ma~ini, dar continua sa
viseze, sa i~i imagineze, sa se teama, sa faca proiecte, sa i~i
faca sperante, sa se identifice cu cutare sau cutare Iucru. Si
este absolut incon~tient de faptul ca acum nu mai poate
face nimic; persoana de care era ata~at nu mai exista. Puteti
tine in viata acest creier timp de mii de ani, ata~at de
aparate mecanice, ~i el va continua sa gandeasca aceIea~i
Iucruri, caci nu a fost invatat niciodata sa gandeasca Iucruri
noi. Daca 11invatam lucruri noi, el va continua sa Ie repete
pe acelea la infinit.
In cercurile ~tiintifice exista ideea ca a fost 0 mare
pierdere faptul ca odata cu moartea lui Albert Einstein a

52

53

OSHO

murit ~i creierul lui. Dacii i-am fi putut salva creierul,


implanHindu-1 in trupul unei alte persoane, acesta ar fi
continuat sa functioneze. Nu conteaza ca Albert Einstein
nu mai traie~te; cert este ca el ar continua sa gandeasca
despre teoria relativiUitii, despre stele ~i despre alte teorii.
ldeea este ca la fel cum oamenii doneaza sange ~i alte
organe, ei ar trebui sa-~i doneze ~i creierele. Daca oamenii
considera ca este yorba de un creier special ~iar fi pacat ca
el sa fie lasat sa moara, atunci mai bine sa fie transplantat.
Un idiot ar putea deveni astfel un Albert Einstein, tara
macar sa-~i dea seama, caci in interiorul craniului uman nu
exista nici un fel de sensibilitate; poti schimba orice ~iomul
nu-~i va da seama. Este suficient sa-l aduci intr-o stare de
incon~tienta ~i sa schimbi ceea ce dore~ti in creierul lui eventual intregul creier -, iar dupa ce se va trezi, el nici
macar nu va Mnui ce i s-a intamplat.
Acest dialog interior este educatia noastra, iar ea este
esential gre~ita, caci nu ne invata decatjumatate din proces,
~i anume cum sa ne folosim mintea. Ea nu ne invata cum
sa ne oprim mintea pentru a ne putea relaxa. Chiar ~iatunci
cand dormim, ea i~i continua activitatea. Mintii nu i se face
niciodata somn. Timp de 70-80 de ani, ea lucreaza
incontinuu.
Si totu~i, este posibil ca min tea sa fie oprita cu ajutorul
unui intrerupator. Este ceea ce noi numim meditatie.
Aceasta este utila din doua puncte de vedere: pe de 0 parte,
ne daruie~te 0 stare de pace, de tacere, pe care nu am mai
cunoscut-o inainte, ~i ne ajuta sa ne cunoa~tem sinele real,
54

FARMACIE PENTRU SUFLET

------

lucru imposibilla ora actuala tocmai din cauza sporovaielii


mintii. Mintea ne tine in permanentii ocupati.
In al doilea rand, meditatia ii permite ~i mintii sa se
odihneasca. La fel ca orice alt organism viu, daca se
odihne~te, mintea devine capabila sa actioneze mai
eficient, mai inteligent.
A~adar, yom beneficia din doua puncte de vedere: al
mintii ~ial fiintei. Tot secretul consta in a invata cum sa ne
oprim mintea, cum sa-i spunem: "Gata! Du-te la culcare.
Eu sunt treaz. Nu-ti ta probleme".
Folositi mintea numai atunci ciind este necesar, ~i ea
va fi vie, tiinara, plina de energie. Atunci, ceea ce yeti spune
nu vor mai fi cuvinte goale, uscate, lipsite de seva, ci
cuvinte suculente, pline de viata, de autoritate, de adevar,
de sinceritate. Ele vor avea semnificatii extrem de
profunde. Chiar daca yeti folosi acelea~i cuvinte ca ~i
inainte, mintea dumneavoastra va capata atiita putere daca
se va odihni inciit ele vor deveni incarcate de putere.
A~a-numita carisma nu este altceva deciit 0 minte care
~tiesa se relaxeze~isa acumuleze astfelenergie.Ciindvorbe~te
o asemenea minte, totul devine 0 poezie, 0 evanghelie. Ea
nu trebuie sa aduca dovezi sau argumente logice; simpla sa
energie va fi suficienta pentru a-i convinge pe oameni.
Oamenii au ~tiut intotdeauna ca exista ceva, de~i nu au
putut defini cu exactitate ce anume inseamna carisma.
Va explic acum ce este carisma pentru ca am
cunoscut-o din propria mea experienta. Este normal ca 0
minte care lucreaza zi ~i noapte sa devina slaM, stupida,
55

OSHO

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET

inexpresiva sau plictisitoare. In eel mai bun caz va fi 0


minte pragmatidi, utila daca doriti sa mergeti la piata.
Pentru altceva nu va avea insa putere. De aceea, milioane
de oameni care ar fi putut fi carismatici raman saraci,
inexpresivi, lipsiti de autoritate ~i de putere.
Daca ar fi posibil- ~ieste posibil- sa reduci la tacere
min tea ~i sa 0 folose~ti numai atunci dind este necesar, ea
va capata 0 forta imensa. Va acumula atat de multa energie
incat fiecare cuvant rostit de ea va merge drept la inima
interlocutorului.
Oamenii cred ca mintile celor carismatici sunt
hipnotice. Ele nu sunt hipnotice. Sunt doar foarte putemice,
foarte vii. In ele este intotdeauna primavara.
Asta in ceea ce prive~te min tea, in ceea ce prive~te
fiinta, tacerea deschide portile catre un nou univers al
eternitatii, al nemuririi, al tuturor binecuvantarilor ~i
fericirilor imaginabile. De aceea insist atat de mult asupra
faptului ca meditatia este 0 religie esentiala, de fapt singura
religie. Nu aveti nevoie de nimic altceva. Orice altceva este
un simplu ritual, absolut neesential.
Meditatia nu este' altceva decat esenta, esenta pura.
Nici 0 forma nu poate fi desprinsa de ea.
Ea va permite accesul la ambele lumi: la lumea de
dincolo, la lumea divina, dar ~i la lumea aceasta. In acest
fel, nu yeti mai fi saraci; yeti fi bogati, dar nu rna refer aici
la 0 bogatie in bani. Exista multe tipuri de bogatie, iar cei
bogati in bani se afla in categoria cea mai de jos. Metaforic
vorbind, omul bogat in bani este eel mai sarac om bogat.

Privit din perspectiva celui sarac, el este cel mai bogat


dintre sarmani. Privit din perspectiva artistului creator, a
dansatorului, muzicianului, omului de ~tiinta, el este cel
mai sarac dintre bogati. In ceea ce prive~te trezirea
spirituala, el nici macar nu poate fi considerat un om bogat.
Meditatia va va aduce bogatia suprema, daruindu-va
lumea fiintei voastre interioare. Va va darui ~i 0 bogatie
relativa, caci va desditu~a puterile mintii voastre, scotand
la iveala talentele pe care Ie aveti. Experienta m-a invatat
ca(Qrice om se na~te cu un anumit talent, iar daca nu-l va
manifesta pana la ultimele sale consecinte, ceva va ramane
neimplinit in el. Va continua tot timpul sa simta ca ceva nu
este in regula]
Lasati mintea sa se odihneasca; ,are nevoie de a~a
ceva! Si este atat de simplu: este suficient sa deveniti
martorul ei. In acest fel, yeti obtine ambele beneficii.
Treptat, foarte lent, mintea va invata sa fie tacuta. lar
cand va intelege ca pastrand tacerea, cuvinte ei vor deveni
extrem de putemice, totul se va schimba. Cuvintele sale
vor capata 0 autenticitate, 0 bogatie ~i 0 calitate pc care nu
au avut-o niciodata inainte, ~ise vor indrepta direct la tinta,
la fel ca ni~te sageti. Vor depa~i orice bariere logice ~i vor
patrunde direct in inimile interlocutorilor.
Abia atunci, mintea va deveni un slujitor util, cu 0
putere imensa, in mainile tacerii.
Fiinta pura va deveni atunci stapanul, care va folosi
mintea ori de cate ori va fi necesar, oprind-o atunci cand
nu va avea nevoie de ea.

56

57

OSHO

------

FARMACIEPENTRUSUFLEf

------

inutil, luptandu-ne cu noi in~ine. Putem folosi aceasta


PRESCRIPTII
BUCURATI-VA DE MINTE
Nu incercati sa oprili mintea. Ea reprezinta 0 parte
naturala din fiinta voastra; daca veli incerca sa 0 oprili,
yeti innebuni. Este ca ~i cum un copac ar incerca sa-~i
opreasca frunzele sa creasca. El ar innebuni. Frunzele sunt
o parte naturaHi a sa.
Deci, mai intai de toate: nu incercati sa opriti procesul
de gandire. Nu este nimic rau in legatura cu el.
in al doilea rand: nu este suficient sa nu incerci sa-li
opre~ti mintea. Mai trebuie sa tc ~i bucuri de ea. Jucali-va
cu mintea! Este unjoc minunat. Jucali-va cu ea, bucurati-va
de ea, salutati-o. in acest fel, veli deveni mai con~tient de
existenta ei. Daca veli incerca sa devenili con~tient, mintea
va va distrage atenlia, iar dumneavoastra va veli infuria pe
ea. Simlili ca este 0 minte rea, care sporovaie~te incontinuu, vreli un moment de tacere ~i ea nu va permite acest
lucru, a~a ca incepeti sa simliti 0 stare de respingere fata de
minte.
Acest lucru nu este corect, caci va divide in doua.
Daca va simtiti separat de mintea dumneavoastra, apar
conflictele ~i fricliunea. Orice fricliune este sinuciga~a,
caci nu face decat sa va risipeasca energia. Noi nu avem
atat de multa energie incat sa ne permitem sa 0 risipim
58

energie bucurandu-ne.
De aceea, incepeli sa va bucurali de procesul de
gandire. Observali nuanlele gandurilor, direcliile in care 0
apuca, felul in care un gand conduce la altul, apoi la altul,
~i a~a mai departe. Este un adevarat miracol! Un gand
mititel va poate duce pana la capatul lumii, aparent tara
nici un fel de legatura.
Bucurali-va de minte, jucali-va in mod con~tient cu
ea ~iveli fi surprins: totjucandu-va cu ea, din cand in cand
vor aparea pauze. Va latra un caine ~i veli constata ca in
mintea dumneavoastra nu apare nici un gand. Cainele va
continua sa latre, dumneavoastra il veli asculta, iar
gandurile tot nu vor veni. Vor aparea a~adar mici pauze de
gandire ... dar ele nu vor fi provocate de dumneavoastra.
Vin singure, iar atunci cand apar, sunt foarte frumoase. in
aceste mici pauze, veli deveni con~tient de martor, de cel
care prive~te mintea, dar acest proces va fi declan~at in
mod natural, nu forlat. Apoi procesul mental va incepe din
nou, iar dumneavoastra va veli bucura de eI. Continuali in
acest fel, dar tara sa va grabili, tara sa forlali in nici un feI.
Veli deveni astfel din ce in ce mai con~tient, dar indirect.
Contemplarea, bucuria, privirea intorsaturilor pe care
Ie iau gandurile, toate acestea sunt la fel de frumoase ca ~i
cum ali privi marea, cu milioanele ei de valuri. Mintea este
~i ea 0 mare, iar gandurile sunt valurile ei. Din pacate,
oamenii se duc la mare ~i se bucura de valuri, dar nu ~tiu
59

------

OSHO

sa-~i contemple oceanul con~tiintei, bucurandu-se


valurile acestuia.

TRANSFORMATI-vA

de

MINTEA

Ori de cate ori doriti sa schimbati 0 structura mentala


care a devenit 0 obi~nuinta, cea mai buna cale este
respiratia. Toate structurile mentale sunt asociate cu
structuri ale respiratiei. Schimbati-va modul de a respira ~i
mintea se va schimba imediat, instantaneu. Ineereati!
Ori de cate ori in min tea dumneavoastra apare 0
critiea ~i suntcti pe punctul de a recadea intr-o veche
obi~nuinta, expirati imediat - ca ~i cum ati expulza critica
odata cu aerul inspirat. Expirati profund, sugandu-va
stomacul. In timp ce expulzati aerul, simtiti sau vizualizati
expulzarea simultana a gandului.
Apoi inspirati aer proaspat, profund, de doua sau de
trei ori.
Urmariti ce se petreee. Yeti simti 0 stare noua,
incredibila: vechea obi~nuinta ~i-a pierdut controlul asupra
dumneavoastra.
A~adar, incepeti prin a expira, nu prin a inspira. Daea
doriti sa cultivati un gand nou, ineepeti prin a inspira. Daea
doriti sa renuntati la un gand, incepeti prin a expira. Yeti
eonstata ca mintea este imediat influentata de felul in care
respirati. Ea i~i schimba pe loc obieetul atentiei.
Acest lueru este valabil pentru toate obi~nuinteJe
vechi. Spre exemplu, daea sunteti fumator ~i apare dorinta
60

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

de a fuma, expirati imediat, cat mai profund, ~i expulzati


aceasta dorinta din fiinta dumneavoastra. Cand yeti inspira,
yeti constata ca dorinta de a fuma a disparut. Rcspiratia
este un instrument extrem de important pentru schimbarea
interioara.

INCANTATI "AUM"
Ori de cate ori va siIl11ilifoarte tulbur.a.1..~ pJel!Egitat,
ipeantati AUM.
Faceti-va un obicei din a incanta dimineata timp de
eel putin 20 de m~te ~i,seara la fel. A~ezati-va intr-o
postura eonfortabila, eu ochii pe jumatate inchi~i, privind
in jos. ~e~pi~a~aJ!ebui~.~Ien~a,
iar cQ'!"p'ul
n~E.eat.
lncantatia este cmentala;
in
acest
caz,
nu
este
necesar
sa 0
.._::::==a-.
faceti eu voce tare. Nici chiar limba nu trebuie sa se mi~te.
Repetati rapid: AUM, AUM, AUM, AUM, eu "voce" tare,
dar mental. S!.!!!iiti cu.rrLa~e,~stlL~ilaba vibreaza in tot
corpul dumneavoastra, din ~re~_t~tulcall1iluipan~ la talpj ~i
invers.
Fiecare AUM izbe~te con~tiinta ca 0 piatra aruncata
intr-un bazin cu apa. In locul in care a cazut piatra apar
valuri, care se propaga apoi pana la capatul bazinului. La
fel se petree lucrurile ~i eu eon~tiinta. Yaluril_epr~~e
<!.eAUM se vordilata ~iv~_afec_ta}t:!treguld':!!!1n.,a,yQastra
"=

Yor exista momente min unate cand nu yeti mai putea


repeta silaba, cand mintea se va op"!:.i
de ..illJ;ine.Yeti deveni
61

OSHa

subit con~tient de faptul ca nu mai repetati ~i ca totul s-a


Ql?rit.Bucurati-va de aceste momente. Daca in minte va
armr din nou ganduril reincep~i sa incantatJ.
Daca faceti tehnica noaptea, practicati-o cu cel putin
doua ore inainte de culcare. Altminteri, nu veti mai putea
adormi, caci v~ti de~eni extrem d~ lucidL ca ~i cu~a
~i
fi trezit din somn, ~i atunci, ce rost mai are sa va
culcati ...
Silaba_txebuie
repetata
raQid,
dar va puteti gasi
~
_
....
ropriul
ritm. Dupa 2-3 zile, veti descoperi singur ce ritm
---este mai convenabil pentru dumneavoastra. Unii oameni
prefera sa rosteasca silaba AUM foarte rapid, aproape
interferand una cu cealalta. Altii prefera sa 0 repete foarte
lent. Depinde numai de dumneavoastra.
Daca ati
descoperit un ritm cu care va simtiti bine, continuati.

------_- _
..

_.

-_

AVETI GRIJA CAND SPUNETI "NU"

-------

FARMACIE PENTRU SUFLEr

-------

necesar sa spuneti nu ... De cate on ati fi putut spune da,


dar ati preferat sa spuneti nu sau sa pastrati tacerea.
qri de cate ori sp'uneli da, va impotriviti egoului
dumneavoastra. Egoul nu poate digera aceasta silaba; el nu
se hrane~te decat cu nu. Spuneti: "Nu! Nu! Nu!" ~i egoul
se va amplifica de cateva ori in fiinta dumneavoastra.
Mergeti la gara sa va luati un bilet. Chiar daca sunteti
singur in fata ghi~eului, functionarul din spatele lui i~i va
gasi ceva de tacut, tara sa va bage in seama. Este un alt fel
de a sQunenu. EI simte nevoia sa va lase sa a~teptati putin.
Va pretinde ca are de lucru. Va cauta ceva in cutare registru.
Va va sili sa a~teptati, chiar dad acest lucru nu este deloc
necesar, darji va da l.!n~entiment <1~Qutere.Nu mai este un
functionar oarecare: are puterea de a face pe oricine dore~te
sa a~tepte.
Primul gand care apare in minte este "nu". "Da" este
mult mai dificil. Nu spui da decat dad te simti complet
neajutorat ~i ~tii ca trebuie sa-l spui. Analizati-va singuri!
Transformati-va mintea: re!!.unt~tila nu J.i ~~veniti adeptii
lui da, caci egoul se hrane~te cu otrava lui nu.

--

--- ---

-- - -----_.-

Mintea
Principala
__
---- ..functioneaza Intotdeauna negativ. t---__
~ifunctie este de~ n~ga,~.e_~pu~.
Analizati-va. Constatati de cate ori spuneti nu intr-o
singura zi ~i redueeti aceasHi propoqie. Constatati de cate
ori spuneti da intr-o singura zi ~i mariti aceasta propoqie.
Treptat, veti observa ca propoqia Intre nu ~i da se
schimba, ~i odata cu ea s~ ya schimba ~i personalitatea
dumne~yoa~ra. Observati de cate ori spuneti nu, de~i uh
da ar fi fost mult mai u~or de rostit, de~i nu era deloc

Sentimentele sunt mult mai apropiate de viata reala.


Gandirea este 0 traire falsa, eaci ea se refera la altceva. Ea
nu se identifica niciodata eu lucrul real, ci se gande~te la
el. Nu gandul la vin te poate imbata, ci vinul propriu-zis.

62

63

MUTATI-vA CENTRUL DE GREUTATE DIN


CAP iN INIMA

OSHO

Orieat de mult te-ai gandi la Yin,nu te vei imbata niciodatii.


Este nevoie sa-l bei, iar bautul apare ca urmare a
sentimentelor.
Gandirea este 0 pseudo-activitate, un substitut. Ea
duce la iluzia ca se intampla ceva, dar in realitate nu se
intampla nimie. De aceea, mutati-va centrul de greutate
dinspre gandire spre simtire, ~i cea mai simpla cale de a
face acest Iucru este sa incepeti sa respirati din inima.
Ori de ciite ori va aduceti aminte in timpul zilei,
inspirati profund. Simtiti cum aerul se duce direct in centrul
pieptului, ca ~icum intreaga existenta ar curge in interiorul
fiintei dumneavoastra, acolo unde se afla centrul inimii.
Acest centru difera de la un om la altul. De regula, el este
situat putin catre partea dreapta. Centrul inimii nu este tot
una cu organul propriu-zis. Este cu totul altceva: apartine
corpului subtil.
Respirati profund, de eel putin cinci ori. Inspirati ~i
simtiti centrul inimii. Intreaga existenta curge in interiorul
fiintei dumneavoastra,
ehiar in centrul pieptului.
Vitalitatea, viata, divinul, natura, totul eurge ditre
dumneavoastra.
Apoi expirati pro fund, tot din inima, ~i simtiti ca
expulzati tot ce vi s-a daruit inapoi catre divin, catre
existenta.
Practicati tehnica de mai multe ori pe zi, dar nu mai
putin de cinci respiratii profunde 0 data. In acest feI, centrul
dumneavoastra de greutate se va muta dinspre minte catre
inima.
64

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

Yeti deveni din ce in ce mai sensibil, mai con~tient de


o serie de lucruri pe care nu Ie-ati observat pana atunci.
Yeti mirosi mai bine, simtul atingerii va deveni mai acut,
simtul gustului mai rafinat. Totul va deveni mai intens.
Mutati-va centrul de greutate dinspre cap catre inima ~i
totul va deveni mai Iuminos. Viata va incepe sa pulseze in
voi, oricand gata sa se bucure de ea insa~i.

UN SFAT SANA.TOS
In interiorul fiintei voastre exista un sunet beatific
constant, a~a cum exista in orice suflet. Nu trebuie decat sa
pastrati tacerea pentru a-I auzi. Mintea voastra este prea
zgomotoasa; de aceea, ea nu poate auzi sunetuI, micuta
voce a inimii, caci este intr-adevar 0 voce foarte micuta, 0
~oapta. Daca nu pastrati 0 Iini~te deplina, nu il yeti auzi
niciodata, de~i el reprezinta pun tea de legatura intre voi ~i
existcnta. Dadi it yeti auzi 0 singura data, yeti ~ti care este
punctul in care sunteti unit cu existenta, din care v-ati
nascut. Daca it yeti auzi 0 singura data, va fi apoi foarte
u~or sa va conectati din nou la el. Va yeti putea concentra
asupra lui ~iva yeti putea seufunda imediat in eI, ~i, ori de
cate ori yeti patrunde in eI, va va regenera, va va da 0 putere
imensa ~i va va face sa va simtiti tot mai viu.
Cand cineva se poate scufunda mereu ~i mereu in
acest sunet interior, el nu mai poate uita de divino De~i
traie~te in Iume, el va ramane intr-un contact permanent cu
divinul. Va invata secretul sunetului ~iit va putea auzi apoi
65

OSHO

FARMACIE

PENTRU SUFLET

-------

Omul ar trebui sa-~i schimbe continuu activitalil~,


caci creierul are numero~i centri. Spre exemplu, daci:ifaceli

materna tic a, numai 0 parte a creierului funclioneaza;


celelalte se odihnesc. Daca citili poezie, partea care tacea
matematica se odihne~te ~i 0 alta parte a creierului incepe
sa funclioneze.
A~a se explica de ce in ~coli ~i in universitali se
schimba orele din 40 in 40 de minute, caci fiecare centru al
creierului are capacitatea de a lucia optim timp de 40 de
minute. Apoi obose~te ~iare nevoie de odihna, iar cea mai
bun a maniera de a se odihni consta in schimbarea
activitalii, astfel inciit un alt centru sa inceapa sa lucreze.
De aceea, schimbarea continua a activitalii este foarte utila;
ea va imbogale~te.
De regula, voi faceli ceva ~i mintea voastra devine
obsedata. Acest lucru este foarte nesanatos. Nimeni nu ar
trebui sa lucreze ca un posedat. Omul ar trebui sa fie
absorbit de munca lui, tara a-~i pierde insa controlul. In
caz contrar, el va deveni un sclav, ~inici 0 forma de sclavie
nu este sanatoasa. Nici chiar sclavia fala de meditalie nu
este recomandabila. Daca nu te pOli opri dintr-o activitate
sau 0 faci foarte greu, asta inseamna ca nu ~tii sa schimbi
vitezele in mintea tao
lata deci ce va recomand: ori de ciite ori ali tacut ceva
- sa spunem ca ali medi tat - ~iacum dorili sa faceli altceva,
primullucru pe care trebuie sa-l faceli imediat dupa ce ali
intrerupt activitatea este sa expirali profund. Apoi, lasali
corpul sa inspire singur. Nu dumneavoastrii expirali. Traili
sentimentul ca expulzali odata cu aerul ~i activitatea
anterioara a minlii, a corpului, a intregii dumneavoastra

66

67

chiar ~ila piala. Daca ~tii ca este acolo, nu este deloc dificil
sa-l auzi. Toate zgomotele din lume nu te vor mai putea
impiedica sa-l ascul1i. Secretul este sa it auzi prima oara,
caci inainte de acest lucru nu ~tii de unde sa il apuci, unde
exista ~i cum it pOli gasi.
Singurul lucru necesar este sa devenili din ce in ce
mai lini~tili.
A~ezali-va in tacere. Ori de ciite ori aveli timp, macar
o ora pe zi, nu faceli nimic; stali ~iascultali. Ascultali mai
intiii sunetele din jur, tara sa va propuneli nimic, tara sa Ie
interpretali. Ascultali tara nici un fel de motiv. Exista un
sunet, deci cineva trebuie sa it asculte.
Treptat, mintea se va lini~ti. Ea va continua sa auda
sunete, dar nu Ie va mai interpreta - nu Ie va mai aprecia ~i
nu se va mai giindi la ele. Subit, peisajul se va schimba.
Ciind mintea tace, ascultiind sunetele exterioare, apare un
sunet nou, care nu mai este exterior, ci vine din interiorul
fiinlei. Mai departe, nu depinde dedit de voi sa urmali
acest fir.
Scufundali-va din ce in ce mai profund in acest sunet
interior. Exista in fiinla umana 0 pe~tera foarte adiinca, iar
cei care 0 descopera traiesc intr-o rcalitate cu totul diferita,
intr-o altfel de lume.

SCHIMBAREA VITEZEI

OSHO

fiinte. Expirati timp de cinci minute, apoi treceti la alta


activitate. Veti constata ca acest lucru devine mult mai u~or.
Intre doua viteze de lucru, aveti nevoie de 0 viteza
neutra. Atunci dind schimbi vitezele intr-o ma~ina, cutia
de viteze trebuie sa treaca mai intai printr-o faza neutra,
chiar daca aceasta nu dureaza decat un singur moment;
pentru asta este necesar ambreiajul. Procedati la fel cu
activitatile dumneavoastra. Intre doua activitati, luati 0
pauza in care nu faceti nimic, doar existati. Treptat, yeti
putea reduce durata acestei pauze. D,upa 0 luna, vor fi
suficiente patru minute in loc de cinci; dupa doua luni, trei
minute, ~i a~a mai departe.
Treptat, yeti ajunge intr-un punct in care 0 singura
expiratie va fi suficienta pentru a putea trece de la 0
activitate la alta. Ea va marca sfar~itul total al celei dintai
~i trecerea tara rezerve la cea de-a doua.

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET

-------

~mul poate functiona din trei centri: unul este capul,


al doilea inima, iar al treilea ombilicuD Daca functionati
cu centrul de greutate in zona capului, nu yeti putea opri cu
nici un chip procesul gandurilor. Acestea vor fi foarte
nesubstantiale, ca un fel de vise. Va vor promite mult, dar
nu vor face nimic.
~intea este foarte amagitoare! Ea are 0 capacitat~
imensa de a va pacali, caci are puterea de a proiecta. Va
promite cele mai mari utopii, implinirea tuturor dorintelor,

~i nu inceteaza sa repete: "Maine, toate acestea se vor


intampla". In realitate, ele nu se intampla niciodata! Nimic
din ceea ce proiecteaza capul nu se poate petrece. Capul nu
are puterea de a hotari lucrurile.
Al doilea centru este inima. Acesta este centrul
simtirii. Omul simte cu inima sa. Sunteti acum mai aproape
de casa; nu sunteti inca acasa, dar v-ati apropiat. Sentimentele sunt mai substantiale, mai solide decat gandurile.
Atunci cand simti, existli posibilitatea sa se intample ceva.
Capul nu are aceasta putere, dar inima 0 are.
Inima nu reprezinta insa nici ea realitatea. Aceasta
este mai profunda ~i poate fi perceputa numai din centrul
ombilicului. Acesta este centrul fiintei.
A~adar, cei trei centri sunt: gandirea, simtirea ~ifiinta.
Simtiti mai mult ~iyeti gandi mai putin. Nu va opuneti
gandurilor, caci in acest fel nu yeti face altceva decat sa
creati mai multe ganduri, ostile. Nu yeti putea infrange
niciodata mintea in aceasta maniera. Chiar daca invingeti,
adevarata invingatoare va fi mintea. In schimb, daca sunteti
invins, dumneavoastra yeti fi cel invins. Oricum ati lua-o,
yeti pierde, a~a ca nu va opuneti niciodata gandurilor. Este
inutil.
In loc sa va luptati cu gandurile, mai bine mutati-va
centrul de grcutate in zona sentimentelor. Dccat sa ganditi,
mai bine cantati. In loc sa filozofati, mai bine iubiti. In loc
sa cititi proza, mai bine cititi poczie. Dansati, mergeti in
natura, dar orice ati face, faceti din inimu
Spre exemplu, daca atingeti pe cineva, atingeti
persoana respectiva din inima. Atingeti-o cu simtire; lasati

68

69

DE LA CAP LA INIMA, APOI LA FIINTA

OSHO

fiinta dumneavoastra sa vibreze. Cand priviti pe cineva, nu


il priviti cu ochi reci. Priviti-l cu inima, ~i totul se va
schimba. Incercati.
~ima este un centru neglijat. Daca ii acordati atentie,
el va incepe sa functioneze imediat. Cand el incepe sa
functioneze, energia care activa in minte va trece imediat
in inima. Iar inima este mai aproape de centrul energiei,
care este ombilicul. De aceea, a pompa energia direct in
zona capului este un adevarat efort.
A~adar, incepeti sa simtiti din ce in ce mai mult.
Acesta este primul pas. Al doilea va fi infinit mai u~or.
Daca ati reu~it sa iubiti, ati incheiat deja jumlHate din
calatorie. Si daca nu este deloc greu sa treci de la cap la
inima, sa treci de la inima la fiinta este de 0 mie de ori
mai u~or.
La nivelul ombilicului sunteti doar 0 fiinta, 0 existenta
pura, tara sentimente ~itara ganduri. Aici, nimic nu se mai
mi~ca. Este centrul ciclonului.
Totul se mi~ca in jur: capul se mi~ca, inima se mi~ca,
trupul se mi~di. Energia se afla intr-o curgere continua.
Singur centrul existentei ramane nemi~cat, iar acesta este
centrul ombilicului. El este axul roti~

PAUZA
In fiecare zi, timp de cel putin 0 ora, ramaneti lini~tit."
Mergeti pe malul unui rau sau in grad ina, undeva unde
70

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET

nimeni sa nu va tulbure lini~tea. Relaxati-va mu~chii


trupului, alungati tensiunile, ~i cu ochii inchi~i, spuneti-i
mintii: "Continua! Fa orice vrei sa facio Eu te voi privi ~i
voi fi martorul tau".
Yeti fi surprins sa constatati ca timp de cateva
momente mintea nu va functiona deloc. Timp de cateva
clipe, uneori 0 singura secunda, mintea devine incapabila
sa functioneze, iar in aceasta pauza yeti putea trai realitatea
a~a cum este, fara ca imaginatia dumneavoastra sa
interfereze. Totul nu va dura insa decat 0 singura clipa,
dupa care mintea va reincepe din nou sa functioneze.
Cand mintea i~i incepe activitatea, cand gandurile
incep sa curga ~i imaginile sa apara, nu va yeti da imediat
seama de acest lucru. Abia mai tarziu, dupa cateva minute,
yeti deveni con~tient ca mintea a inceput sa functioneze ~i
ca v-ati ratacit din nou in ea. Concentrati-va atunci din nou
asupra ei. Spuneti-i: "Continua. Eu voi fi martorul tau", ~i
min tea se va bloca din nou pentru cateva clipe.
Aceste secunde sunt extrem de pretioase. Ele
reprezinta primele clipe de realitate, primele ferestre catre
adevar. Sunt doar ni~te pauze micute, care yin ~i pleaca,
dar in aceste intervale yeti trai gustul realitatii.
Treptat, foarte lent, aceste intervale vor deveni din ce
in ce mai lungi. Ele nu vor aparea insa decat atunci cand
yeti fi foarte atent.
Cand omul este foarte atent, mintea nu functioneaza,
caci luciditatea actioneaza ca un fel de lumina intr-o
71

OSHO

camera intunecata. Cand lumina apare, intunericul dispare.


Cand fiinta este prezenta, mintea este absenta. Prezenta
fiintei este sinonima cu absenta mintii. Cand fiinta nu este
prezenta, min tea incepe imediat sa functioneze. Prezenta
uneia inseamna absenta celeilalte.

------

FARMACIE PENTRU SUFLET

ELIBERATI MORI~CA INTERIOARA


Daca exista un dialog interior continuu, el trebuie sa
aiM 0 cauza. De aceea, in loc sa-l reprimati, este de preferat

Nu va luptati cu confuziile. Nu incercati sa puneti


lucrurile in ordine, sa Ie dati numere, caci acest lucru nu va
va fi de nici un ajutor. Este suficient sa priviti.
lata 0 meditatie pe care 0 puteti face in fiecare noapte,
inainte de culcare. A~ezati-va in pat, cat mai relaxat.
Inchideti ochii ~i simtiti cum trupul se relaxeaza. Daca
trupul dore~te sa se intoarca intr-o parte, lasati-l. Daca
dore~te sa se intoarca intr-o alta pozitie, nu il impiedicati.
Daca dore~te sa se ghemuiasca, deveniti ca un copila~ in
pantecul mamei sale.
Apoi, ascultati-va
respiratia.
Atat. Ascultati
succesiunea inspiratiilor ~i expiratiilor, tara sa verbalizati
acest proces. Simtiti cum aerul intra ~i iese din corp.
Aceasta senzatie va va aduce 0 mare lini~te ~i 0 luciditate
incredibila.
Meditatia nu trebuie sa dureze mai putin de zece
minute, nici mai mult de douazeci. Apoi culcati-va.
Lasati lucrurile sa mearga de la sine, ca ~i cum nu
dumneavoastra ati fi cel care Ie pune in mi~care.

sa-l ingaduiti.
Daca ii yeti permite sa existe, el va disparea. Ceva din
interiorul dumneavoastra
dore~te sa comunice cu
dumneavoastra. Mintea dore~te sa va vorbeasca. Ceva, fata
de care nu ati fost atent, pe care l-ati neglijat, fata de care
ati fost indiferent, dore~te sa stabileasca 0 legatura cu
dumneavoastra. Poate fi ceva fata de care v-ati opus in
permanenta, pe care l-ati respins, convins ca este 0 nebunie,
pe care ati incercat sa-l opriti ~isa-l transformati in altceva.
Orice diversiune este 0 forma de represiune.
lata ce va recomand: in fiecare noapte, inainte de
culcare, stati cu fata la perete ~iincepeti sa vorbiti, timp de
40 de minute, cu voce tare. Bucurati-va de acest exercitiu
~i participati eu toata fiinta. Daca descoperiti ea in mintea
dumneavoastra
cxista doua voei, verbalizati-1e pe
amandoua. Sprijiniti una din parti, dar lasati-o ~ipe eealalta
sa i~i spuna cuvantul, ~i amuzati-va de acest dialog
interesant.
Nu ineercati sl'i-l manipulati, caci nu vorbiti pentru
alteineva. Chiar daca pare 0 nebunie, nu incercati s-o opriti.
Nu cenzurati nimic, nu taiati nici 0 parte din dialog, caci
altminteri yeti pierde tot farmecul.

72

73

ELIMINAREA CONFUZIILOR

OSHO

Practicati acest procedeu timp de eel putin zece zile,


40 de minute pe zi, tara a va opune in nici un fel lui.
Dimpotriva, participati cu toata energia dumneavoastra. In
aceste zece zile, la suprafata va ie~i ceva care a incercat de
multa vreme sa comunice cu dumneavoastra, tara a reu~i
insa, caci nu I-ati ascultat, sau nu ati vrut sa-I ascultati.
Daca iI yeti asculta in sfar~it, el se va elibera ~i totul se va
incheia.
Incepeti sa vorbiti la perete ~i participati din tot
sufletui. Stingeti lumina sau diminuati-o cat mai mult.
Daca simtiti nevoia sa tipati sau sa va infuriati, nu ezitati
sa 0 faceti, caci tehnica nu poate avea succes decat daca
este realizata cu toata simtirea. Daca nu participati afectiv
~idaca rostiti cuvintele precum 0 banda de magnetofon, nu
veti obtine mare lucru ~i vocea din subcon~tient nu va ie~i
la suprafata.
Participati afectiv, gesticulati, ca ~i cum cealalta
persoana ar fi de fata. Dupa circa 25 de minute, veti simti
ca va incalziti. Ultimele IS minute vor fi extrem de
frumoase; va yeti bucura sincer de ele. Dupa zece zile, yeti
constata ca dialogul interior se reduce ~i incepe sa dispara.
In plus, yeti intelege 0 serie de Iucruri pe care nu Ie-ati
inteles niciodata in ceea ce va prive~te.

DECIZIA DE 24 DE ZILE

o decizie

este buna daca este impusa de viata insa~i; ..


daca este impusa de minte, ea nu este buna. Cand capul
74

______

FARMACIE

PENTRU SUFLET

dore~te sa impuna ceva, nu este yorba de 0 decizie


definitiva, ci mai degraba de un conflict. Alternativele
raman intotdeauna deschise, iar mintea trece de Ia una Ia
alta, tara sa reu~easca sa se hotarasca. A~a creeaza mintea
conflictele.
Corpultraie~te intotdeauna aici ~i acum, in timp ce
min tea nu reu~e~te niciodata acest lucru. De aici se na~te
conflictui. Voi respirati aici ~i acum; nu puteti respira
maine, sau ieri. Trebuie sa respirati chiar acum. In
schimb, va puteti gandi la ziua de maine ~i la cea de ieri.
Corpul ramane tot timpul in prezent, dar min tea ratace~te
continuu, osciland intre trecut ~iviitor. Intre corp ~iminte
se creeaza astfel 0 diviziune. Corpul traie~te in prezent,
iar mintea nu traie~te niciodaUi in prezent. Ele nu se
intalnesc niciodata, nu se intersecteaza deloc. Din cauza
acestei diviziuni apar anxietatea, angoasa ~i tensiunile.
rar tensiunile inseamna griji.
Mintea trebuie readusa in prezent, caci acesta este
singurul timp care exista.
De aceea, ori de cate ori constatati ca ati inceput sa va
ganditi Ia trecut sau Ia viitor, relaxati-va ~i concentrati-va
atentia asupra respiratiei. In fiecare zi, timp de eel putin 0
ora, stati a~ezat pe un scaun, relaxat, confortabiI, cu ochii
inchi~i. Incepeti sa va priviti respiratia. Nu 0 ,schimbati;
doar priviti-o. Daca se simte privita, respiratia devine din
ce in ce mai Ienta. Daca in mod normal omul respira de opt
ori pe minut, in aceasta meditatie yeti constata ca respiratia
se reduce Ia ~ase, cinci, patru, trei, iar apoi doua respiratii
pe minut. In doua-trei saptamani yeti ajunge sa respirati 0
75

OSHO

singura data pe minut. In asemenea momente, min tea


devine mult mai apropiata de corp.
Vor urma momente cat respiratia se va opri minute la
rand. Vor fi necesare 3-4 minute pentru 0 singura respiratie.
In aceste dipe, min tea se va afla la unison cu tmpul ~i yeti
cunoa~te pentru prima oara ce Inseamna prezentul.
Altminteri, el nu va Insemna pentm dumneavoastra decat
un simplu cuvant, pe care mintea nu I-a cunoscut niciodata,
pe care nu I-a trait. Ea cunoa~te trecutul ~i viitoml, iar
atunci cand Ii spuneti: "prezent", ea Intelege ca este yorba
de ceva Intre trecut ~i viitor, dar nu I-a cunoscut niciodata
personal.
Timp de 24 de zile, cate 0 ora pe zi, reIaxati-va prin
respiratie, tara a 0 influenta In nici un fel. Contemplati-o,
~i yeti constata ca din cand In cand, ea se va opri, iar In
aceste pauze yeti cunoa~te pentm prima oara prezentuI. Din
aceste 24 de zile se va na~te 0 decizie.
Nu conteaza In ce va consta aceasta. Important este
locul din care vine ea; nu care, ci de unde. Daca decizia se
na~te din minte, ea va va aduce suferinta. Dar daca ea se
na~te din totaIitatea fiintei durnneavoastra, atunci nu 0 yeti
regreta niciodata. OmuI care traie~te In prezent nu cunoa~te
regretul. EI nu prive~te niciodata Inapoi. Nu I~i schimba
niciodata trecutuI ~i amintirile, dar nici pIanuriIe de viitor.
o decizie Iuata cu mintea este ceva urat. Chiar ~i
cuvantul In sine: decizie, Inseamna de fapt 0 de-cizie, 0
diviziune, un conflict. Nu este deIoc un cuvant frumos. Este
ceva care va desprinde de reaIitate. Mintea nu face altceva
decat sa va desprindii continuu de realitate.
76

3
ARTA INIMII

ALIMENTATI POTENTIALUL IUBIRII


II

DIAGNOSTICUL
Noi am devenit mult prea obsedati de cap. Intreaga
noastra educatie, intreaga noasta civilizatie sunt obsedate
de cap, caci el este eel care a inventat toate aceste progrese

..

tehnologice.
Ce ne poate darui inima? Este drept, ea nu ne poate
darui noi cuceriri ~tiintifice, mari industrii, bani. In schimb,
ea ne poate darui fericire, bucurie. Ne poatc da 0 senzatie
incredibila de frumusete, 0 savurare a muzicii, a poeziei.
Ne poate fi un ghid in lumea iubirii, iar apoi in cea a
rugaciunii, dar aceste lucruri nu sunt un fel de marfuri.
Contul nostru in banca nu va cre~te daca ne ocupam de
inima. ~i in nici un caz nu yom ca~tiga marilc razboaie, nu
yom putea inventa bombe atomice sau cu hidrogen, nu yom
putea distruge oamenii cu ajutorul inimii. Inima nu ~tie
decat sa creeze, in timp ce capul nu ~tie decat sa distruga.
Capul este distructiv, iar intreaga noastra educatie a cazut
in capcana sa.
79

fl'
II

OSHO

Toate universitatile noastre, toate colegiile, ~colile,


toate conduc catre distrugerea umanitatii. Ele cred ca 0
slujesc, dar se amagesc singure. Pana eand omul nu se va
echilibra, pana eand inima nu va cre~te, devenind egala cu
capul, el va continua sa sufere, iar suferintele sale se vor
amplifica. Cu cat ne yom agata mai tare de cap, neglijand
inima, cu atat mai mari vor deveni suferintele noastre. Noi
cream singuri iadul pe pamant, ~i el va deveni din ce in cc
mai mare.

------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

Poetul a murit, ~i el era puntea de legatura intre omul


de ~tiinta ~i mistic. Puntea insa~i a disparut. Nu mai avem
decat oameni de ~tiinta - care sunt foarte putemici, excesiv
de puternici, gata oricand sa distruga intregul pamant,
intreaga viata - ~i cativa mistici stingheri, cate un Buddha,
un Iisus, un Zarathustra, un Kabir. Ace~tia sunt complet
lipsiti de putere, a~a cum intelegem noi puterea, dar au 0
altfel de putere, iar aceasta este uria~a. Dar noi nu Ie mai
cunoa~tem IimbajuI. Iar poetul, care ne ajuta sa-I
intelegem, a murit. Poetul este 0 specie pe cale de
disparitie.

Evident, prin poet eu inteleg ~ipictorul, ~i sculptorul,


orice artist. Orice aspect creator al omului este redus la
stadiul de productie a unci cantitati din ce in ce mai mari
de marfuri. Creativitatea dispare, fiind inlocuita tot mai
mult de productivitate.
Noi nu mai pretuim creativitatea,
ci numai
productivitatea: nu mai vorbim decat despre cum sa
producem mai mult. Productia va poate oferi Iucruri, dar
nu va poate darui valori. Ea va poate imbogati in exterior,
dar va sarace~te cumplit in interior. Productia nu inseamna
creatie. Ea este ceva mediocru. Orice tembel poate produce
ceva; nu trebuie deeat sa-l inveti sa apese pe un buton.
Din pacate, poetul a murit; el nu mai exista. Poezia
care apare astazi cste de fapt un fel de proia. A~a-zisele
picturi moderne sunt ceva aberant. Uitati-va Ia Dali, la
Picasso, ~i Ia ceilalti - sunt la limita patologicului! Picasso
este genial, dar este bolnav. Pictura lui nu este altceva deeat
un catharsis; il ajuta pe el, dar este un fel de voma. Daca ai
ceva toxic in stomac, voma te va u~ura. Pictura I-a ajutat
pe P~casso;probabil, daca nu ar fi avut la indemana pictura,
ar fi innebunit. Pictura i-a tacut un bine, I-a impiedicat sa
innebuneasca. lntreaga nebunie a fost transferata panzei.
Ce se intampla insa cu cei care cumpara toate aceste
tablouri, ~iIe atama in dormitor ~ise uita la ele? Ace~tia au
toate ~ansele sa innebuneasca ...
Creativitatea de care vorbesc eu este complet diferita.
Taj MahaI. .. doar privind acest monument in lumina lunii
~ipoti intra intr-o stare de meditatie profunda. Sau templele
de la Khajuraho, Konarak, Puri - daca yeti medita asupra

80

81

Paradisul este creat numai de inima. Din pacate,


oamenii au uitat cu desavar~ire de inima; nimeni nu ii mai
intelege astazi limbajul. Noi intclegem limbajullogicii, dar
nu ~i pe ccl al iubirii. lntelegem matematica, dar nu ~i
muzica. Cunoa~tem din ce in ce mai bine aceasta lume, dar
nimeni nu mai indrazne~te sa 0 apuce pe carari
necunoscute, prin labirinturile iubirii, ale inimii. Traim
intr-o lume a prozei, dar am uitat de poezie.

OSHO

lor, yeti constata ca intreaga voastra sexualitate se


trans forma in iubire. Acestea sunt miracole ale creativitatii.
Sau marile catedrale ale Europei - parca tanjesc sa
ajunga la cer. Numai privindu-Ie, inima incepe sa-ti cante,
iar din cer coboara asupra ta 0 mare pace. Omul ~i-apierdut
impulsul creator, poetic, sau acesta i-a fost ucis. Astazi, el
este interesat numai de marfuri, cadouri, tot felul de lucruri.
Productia este interesata de cantitate, in timp ce
creativitatea prefera calitatea.
Trebuie sa va treziti din nou inima, sa va intoarceti la
natura. Invatati sa priviti din nou trandafirii, lotu~ii.
Stabiliti contacte cu copacii, cu pietrele ~i.cu raurile.
Reincepeti dialogul cu stelele.

PRESCRIPTH
BUCURIA DE A IUBI
Atunci cand iube~ti, e~ti plin de bucurie. Cand nu poti
iubi, nu ai cum sa fii fericit. Bucuria este 0 functie a iubirii,
o umbra a acesteia. Ea urmeaza pretutindeni iubirea.
De aceea, deschideti-va din ce in ce mai mult fata de
iubire ~iyeti deveni din ce in ce mai fericiti. Nu ar trebui sa
va intereseze daca iubirea vii este retumata sau nu; acest
lucru nu are nici cea mai mica importantii. Fericirea
urmeaza pretutindeni iubirea, indiferent daca aceasta din
urmii este retumata sau nu ~i daca celalalt ii riispunde cu "
aceea~i monedii. In asta consta rezuItatul iubirii, in faptul
82

------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

------

ca valoarea ei este intrinseca. Ea nu depinde de raspunsul


celuilalt, ci va apartine in intregime dumneavoastra. Nu
conteaza nici macar pe cine iubiti: poate fi un ciiine, 0
pisica, 0 piatra sau un copac.
A~ezati-va langa 0 stanca, cu 0 atitudine plina de
iubire. Purtati un mic dialog. Sarutati piatra ~i a~ezati-va
pe ea. Simtiti-va una cu ea, ~i dintr-o data yeti simti un val
de energie, dublata de 0 bucurie imensa. Poate ca nu piatra
v-a raspuns la iubirea dumneavoastra - sau poate ca a
:tacut-o, dar acest lucru nu are nici 0 importanta. Cert este
ca iubirea dumneavoastra a generat acest val de fericire.
Cine
esteJericit.
__ iube~te
-'c..,~===
.....---~
-Daca intelegeti acest secret, puteti fi fericit 24 de ore
. pe zi. Daca sunteti plin de iubire timp de 24 de ore pe zi,
:tarasa mai depindeti de un obiect al iubirii, yeti deveni din
ce in ce mai i~d~pendent, caci yeti putea iubi :taraca cineva
sa fie de fata. Veti putea iubi chiar ~i golul din jurul vostru.
Chiar daca sunteti singur in camera, yeti umple intreaga
camera cu iubirea voastra. Chiar daca va aflati intr-o
inchisoare, 0 yeti putea transforma instantaneu intr-un
templu. In c1ipain care 0 yeti umple cu iubire, ea nu va mai
fi 0 inchisoare. Invers, un templu poate deveni 0 inchisoare
daca nu este umplut cu iubire.

DESCHIDETI PETALELE [NIMH


Uneori, inima exista, dar este ca un boboc, nu ca 0
floare inflorita. Bobocul poate inflori insa. Va recomand
83

OSHO

in aceasta directie 0 tehnica respiratorie. Aplicati-o pe


stomacul gol: fie inainte de masa, fie la trei ore dupa ce ati
mancat.
Expirati pro fund. Expulzati tot aerul din plamani,
sugeti stomacul ~i eliminati astfel ~i mai mult aero Cand
simtiti ca ati expirat complet, ramaneti pe retentie (rnra sa
inspirati) cat mai mult timp posibil, doua sau trei minute.
Trei minute este mai bine; va fi greu, dar pe masura ce yeti
avansa, yeti deveni capabil de acest lucru. La sfiir~it,yeti fi
avid de aer, care va navali literlamente in plamanii
dumneavoastra. Yeti simti 0 mare bucurie in aceasta
navala, 0 mare vitalitate, ~i navala lui va ajuta inima
dumneavoastra sa se deschida.
Este nevoie de 0 tehnica mai radicala pentru a
patrunde in inima. Aceasta este ideala. Nu 0 aplicati insa
de mai mult de ~apte ori pe ~edinta. Puteti sa 0 aplicati in
schimb de doua, trei, patru sau cinci ori pe zi, sau chiar de
mai multe ori. Nu este nici 0 problema in acest sens. Nu
uitati sa aveti insa stomacul complet gol, pentru a putea
elimina cu adevarat tot aerul. Apoi ramaneti pe retentie cat
mai mult timp posibil. Nu trebuie sa va fie teama; nu yeti
muri, caci atunci cand va va deveni imposibil sa mai stati
rnra aer, controlul dumneavoastra va disparea ~i aerul va
navali inauntru. Treptat, yeti deveni capabil sa ramaneti pe
retentie timp de trei minute, ~i atunci, atunci cand aerul va
navali inauntru, el va deschide petalele inimii.
Aceasta este una din cele mai eficiente tehnici de
trezire a inimii.
84

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET -------

LASATI IUBIREA SA CURGA LA FEL CA


RESPlRATIA
Daca v-ati putea stoca respiratia, aceasta ar deveni
toxica, ar muri. Si-ar pierde intreaga vitalitate, acea calitate
a vietii. La fel stau lucrurile ~icu iubirea. Ea este la fel ca ~i
respiratia, reinnoindu-se in fiecare clipa. Cand cineva
devine blocat in iubire ~iinceteaza sa mai respire, viata i~i
pierde orice semnificatie pentru el. Exact asta se intampla
astazi cu oamenii. Mintea a devenit atat de dominanta incat
a ajuns sa influenteze pana ~i inima, transformand-o intr-o
. inima posesiva! In sine, inima nu ~tie ce este posesivitatea,
dar mintea 0 contamineaza ~i 0 otrave~te.
De aceea, nu uitati: indragostiti-va de existenta ~i
lasati iubirea voastra sa curga la fel ca ~irespiratia. Inspirati
~iexpirati, dar nu numai aer, ci ~iiubire. Treptat, cu fiecare
suflu nou, yeti crea miracolul iubirii. Aceasta poate fi
meditatia voastra. Atunci cand expirati, simtiti ca va
revarsati iubirea asupra existentei; atunci cand inspirati,
lasati existenta sa i~i reverse iubirea asupra voastra.
In curand, yeti constata ca respiratia voastra i~i va
schimba calitatea. Ea va deveni complet diferita de cea pe
care 0 cuno~teati inainte. Este ceea ce numim in India
prana, viata, nu doar respiratie. Nu este yorba numai de un
proces de oxigenare, ci de ceva mai mult, de insa~i esenta
vietii, de sinele divino Dadi invitam aceasta esenta, ea va
patrunde in noi cu fiecare inspiratie.
85

OSHO

FARMACIE

PENTRU SUFLET

Puteti adopta a~adar aceasUi tehnica, aceasUi


meditatie. Stand confortabil, in tacere, respirati iubire. Yeti
fi cople~it. Va fi ca ~i cum veti trai un fel de dans interior.

Analizati-va respiratia, caci ritmul respiratoriu al


iubirii este extrem de important. EI va poate transforma
intreaga fiinta.

RESPlRATIA CELUI IU5IT

CAND DOl RESPIRA LA FEL CA UNUL


SINGUR

Experienta respiratiei ar trebui sa fie din ce in ce mai


profunda, mai observata ~ianalizata. Observati felul in care
se schimba respiratia voastra odata cu emotiile, ~i invers:
felul in care se schimba emotiile voastre odata cu respiratia.
Spre exemplu, observati felul in care vi se schimba
respiratia atunci cand va este teama. Dupa ce v-ati
familiarizat cu aceasta respiratie, incercati intr-o zi sa
respirati astfel, tara sa va fie cu adevarat teama de ceva.
Yeti fi surprins sa constatati ca teama apare odata cu
respiratia care ii este caracteristica.
Observati felul in care respirati atunci cand sunteti
pro fund indragostit de cineva. Cand va tineti iubita de
mana, cand 0 imbrati~ati, observati-va simultan ~i
respiratia. Cand v-ati familiarizat cu ea, a~ezati-va lini~tit
sub un copac ~iincepeti sa respirati in acest fei. Restabiliti
modelui. Respirati ca ~i atunci cand v-ati imbrati~at iubita
~i veti ramane surprins sa constatati ca intreaga existenta
devine iubita dumneavoastra! In fiinta dumneavoastra se
va na~te din nou iubirea. Iubirea ~i modelul ei respiratoriu
nu pot fi despartite.

Ori de cate ori sunteti intr-o dispozitie plina de iubire,


deveniti din ce in ce mai atent, mai lucid. Observati felul in
care se schimba respiratia dumneavoastra, in care va
vibreaza corpul. Va recomand urmatorul experiment. Intr-o
zi, cand va imbrati~ati, ramaneti astfel timp de 0 ora. Va
a~igur ca va fi una din cele mai psihedelice experiente pe
care le-ati trait vreodata!
Timp de 0 ora, nu faceti nimic altceva. Ramaneti
imbrati~ati, topiti-va unul in celalalt, fuzionati impreuna,
iar respiratia voastra va deveni una. Yeti respira ca ~i cum
ati avea doua corpuri, dar 0 singura inima. Yeti respira la
unison. Iar aceste momente, cand veti respira la unison nu dintr-un efort personal, ci in mod natural, pentru ca
simtiti 0 iubire atat de mare incat respiratia voastra
urmeaza aceasta iubire -, vor deveni extrem de pretioase,
de-a dreptul incredibile. Vor fi ca ni~te amintiri dintr-o alta
lume, celesta.
In asemenea c1ipe veti cunoa~te ce inseamna energia
meditatiei. In asemenea c1ipe, gramatica ~i limbajul vor
disparea. Incercand sa vorbeasca, limbajul se va bloca, ~i
abia atunci va reu~i sa exprime ceea ce este de nerostit.

86

87

------

OSHO

TINETI-VA iN MOD CON~TIENT

DE MAINI

Atunci cand tineti un prieten de mana, faceti-o


con~tient. Observati daca mana dumneavoastra emana
caldura sau nu. Este posibil ~a tii pe cineva de mana fara sa
comunici cu el, fara nici un fel de transfer de energie. De
fapt, este posibil chiar ca mana ta sa fie complet rece, lipsita
de vibratie, de orice pulsatie. Energia ei nu se transfera
prietenului. In acest caz, gestul devine inutil, golit de orice
substanta.
Atunci cand tineti pe cineva de mana, urrnariti daca
are loc un transfer de energie; mai mult, orientati aceasta
energie, aduceti-o din interior ~i directionati-o catre mana.
La inceput va parea doar un exercitiu de imaginatie,
dar energia urrneaza intotdeauna imaginatia. Puteti face
acest lucru ... Numarati-va pulsul ~i imaginati-va ca acesta
devine din ce in ce mai accelerat; yeti constata ca el chiar
se accelereaza. Imaginatia are puterea de a canaliza
energia.
De aceea, atunci cand tineti pe cineva de mana, faceti
acest lucru in..mod con~tient ~i imaginati-va ca energia
dumneavoastra se canalizeaza catre mana, ca aceasta din
urma devine din ce in ce mai calda ~i mai primitoare.
Schimbarile care vor urrna vor fi uimitoare.
.

88

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

PRIVITI PRIN OCHII IUBIRII


Atunci cand priviti pe cineva, priviti-l prin ochii
iubirii. Cand priviti oamenii, directionati
iubirea
dumneavoastra asupra lor prin interrnediul ochilor. Cand
mergeti,
emanati
iubire pretutindeni
in jurul
dumneavoastra. La inceput, va fi doar unjoc al imaginatiei,
dar in decurs de 0 luna el va deveni realitate. Cei din jur
vor constata ca aveti 0 personalitate mai calda, ca simpla
lor apropiere de dumneavoastra ii va umple de bucurie, Ie
va darui un sentiment de bunastare interioara.
Faceti din acest procedeu 0 tehnica personala deveniti mai con~tient de iubire ~i emanati-o pretutindeni
injur.

INDRAGOSTITI-VA

DE VOl iN~IVA

Faceti un mic experiment. .. A~ezati-va sub un copac,


singur, ~iindragostiti-va de propriul sine, pentru prima oara
in viata dumneavoastra. Uitati de lumea din jur. Simtiti
doar iubirea pe care v-o purtati. De fapt, intre~l.proces de
c!!!.t~pj[l'_tu_al_a_n_u
e_st_e_altc_e_va_decat
0 cau_t_a_re_a_iu_birii
de sine. Lumea este 0 calatorie in care destinatia este
- - - ---'--iubirea fata de cei din jur~spiritualitatea este 0 calatorie in
care destinatia este iubirea de sine.

--- ~-

89

OSHa

Sgirim.alitatea este foarte egoista - ea este 0 eautare


de $.ine,0 e~~Qrop'riei
semnifieatii. Ea inseamna sa te
buel!ri de sine, sa te savure~. Ce ferieire tara seaman, sa iti
simt!...p_r_op!.ia
unieitate,_sa te bu...!!!:i
de Qropria existenta.
"Ce a~ fi taeut daea nu m-a~ fi naseut? Cui m-a~ mai fi
plans, ~i pentru ee motive, daea nu a~ fi fost aici?"
Dar va aflati aici! Ch.i~~_~iaeest~2lu
faE.!,.aeeasta
eon~tientizare a faptului ea sunteti aiei,_estesufieient pentfU
a va ~duec 0 fet:ic.iretara.s_eam~!1
..B~ti-va
de ea.
~a~~tt ~~sta fe!:i~~resa _va patrunda -.in toli porii.
Lasati-va ingp.it~ de ea. Daea simtiti nevoia sa dansati,
dansati, daca simtiti ncvoia sa radeti, radeti, daca simtiti
nevoia sa cantati, dintati. Da!:.J!!!..uit~ti sa ramanetiln
~e_ntry;fluxul de Jericire trebuie sa el!rg~ d_i
.....
n_i_n_te_r_io_fU_
I
dumn~tEa,
nu din afara.

,.

90

4
CUNOA~TEREA DE
SINE

IN CAUTAREA FETEI PRIMORDIALE


DIAGNOSTICUL

..

Cuvantul personalitate nu este u~or de inteles. El vine


de la personp, care inseamna t.!!.a~~a.In Grecia Antica,
actorii care jucau teatru obi~nuiau sa poarte ma~ti; aceste
ma~ti erau numite persona - dici sunetul venea din spatele
unei ma~ti. ~ona inseamna ~uneJ. Publicul nu vedea decat
ma~tile, din spatele carora se auzeau sunetele. Din acest
cuvant, persona, s-a nascut un altul: personali~e.
Ori~e_personalililte este falsa. Indiferent daca este
buna sau rea, personalitatea unui sfiint sau a unui pacatos, ,
- ea este falsa. Puteti purta 0 masca frumoasa sau una urata,
nu conteaza.
Adevarata_dJlm~eavQasJra fata e~~ e~ent~ dumneaYo_astra.
Personalitatea face parte integranta din procesul de
cre~tere. Este ca ~i cum ai prinde un pe~te din mare ~i l-ai
arunca pe malul apei: el va sari inapoi in mare. Abia acum
i~i va da el seama, pentru prima oara in viata lui, ca a trait
in mare. Abia acum i~i va da seama ca: "Mare a este lumea
93

OSHO

mea". Pana sa fie prins ~i aruncat pe mal, el nu s-a gandit


nici 0 cIipa la mare. Nu ~i-a dat seama nici 0 cIipa ca
traie~te in ea. C) sa cunQ~!Lcev~,.J.c~buie mai intai sa-l
Rier;zi.
~
devii ~tient
de p-aradis,tr~uie mai intai sa-l
ierzi. Abia dUQace l-aiQierdutliJ-ai regasit ili vei putea
da _seam'l= P~l)tru Qrima oara - de frumuss:lea lui.
A fost necesar ca Adam ~i Eva sa fie alungati din
Gradina Edenului; acest lucru face parte din cre~terea
naturala. Numai parasind frumoasa Gradina a Edenului va
putea Adam sa devina candva un Christos - sa se intoarca
inapoi. Parasirea Edenului de catre Adam este ca ~ipe~tele
prins ~i aruncat pe malul apei; Iisus este precum pe~tele
care sare inapoi in apa.
Oamenii primitivi, spre exemplu, au ceva in comun
cu copiii mici. Ei sunt frumo~i, ~l'0I!!~ni, natutaJi, dar
absolut incon~tienti de ei in~i~i; ei nu au nici un fel de
c~~tiinta de-Sine. Traiesc fericiti, dar fericirea lor este
i;}Con~tienta. De aceea, ei trebuiemaiintaisapi.!!2a
aceasta
ferici,ffi sa devina civilizati, educati, invatati, sa
-....-..~, _,~capete 0 cultura, 0 civilizatie, 0 religie, sa i~i piarda
intreaga spontaneitate, sa uite
complet
- --- de e~entaJor, pentru
ca, intr-o buna ~i, sa reince~a sa-~i amiI!!easca.-de_tQate
aces tea. Acest
lucru-....-este inevitabil.
.
- _ .
Asta este ceea ce se intampla astazi cu lumea, iar
efectele sunt atat de profunde deoarece este pentru prima
oara cand umanitatea a devenit cu adevarat civilizata.
<;:ucat QJ~a est~11!~i_civilizilta,cu atat mai ,Rutemica'
este senzafia
de gol. Tarile inapoiate nu cunosc inca aceasta
,---...

"""----

---

94

_______

FARMACIE

PENTRU SUFLET

senzatie. Nu a sosit inca timpul pentru ele. Pentru a avea


aceasta senzalie de gol interior, de )ipsa de semnificalie, de
j2.surd, omul trebuie sa devina mai intai foarte civilizat.
De aceea, eu sustin intru totul ~Wn!.fl,caci aceasta
~juta la aruncare~_pJ;.~telui
pe mal. Cand se va trezi pe malul
fierbinte, pe~telui i se va face sete. Inainte nu i-a fost
niciodata sete. Pentru prima oara in viata lui, el va simli
lipsa oceanului care il inconjura, raceala lui, apa datatoare

de viata. I~i va d21'~.!l!I1a


ca m~re.
Aceasta este situatia in care se afla astazi omul
civilizat, omul educat: el simte ca moare. A.J::easla_senz_'!1!e
it ingrijoreaza foarte ta!e. EI dore~te sa afle ce este de facut,
cum poate intra din nou in oceanul vietii.
In tarile inapoiate, spre exemplu in India, nu a aparut
inca .acest sentiment de gol interior. De~i exista cativa
intelectuali indieni care scriu despre el, scrierile lor nu au
profunzime, caci ele nu corespund cu ceea ce simte
indianul de rand. Cativa intelectuali indieni scriu despre
lipsa de semnificalie, despre absurd, aproape la fel cum a
facut-o Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Jaspers,
Heidegger ... Ei au citit scrierile acestora, sau poate ca au
calatorit in Occident, dupa care au inceput sa scrie despre
lipsa de semnificatie, despre greata, despre absurd, dar
cuvintele lor par goale.
Am vorbit personal cu multi intelectuali indieni. Cu
totii suna fals, caci nu traiesc cu adevarat aceste senzalii.
Ele sunt imprumutate din alte culturi. Soren Kierkegaard a
vorbit intr-adevar despre cle, Friedrich Nietzsche a facut-o.
Ei doar ii copiaza pe ace~tia, fara sa ~tie cu adevarat despre
95

OSHO

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

gyiliza~ia din jur, personalitatea dezvoltata in exces,


au devenit Q.j.n~hisQ..~. Oamenii sunt uci~i de ea.
Grcutatea civiliza~iei este prea mare ~i a devenit insuportabila. Intelectualii se.simt ~ufo.ca~i,nu mai p~a.
ChiaL~i ~inucid~ea a ajuns_.~ApJlfa0 elibera~, sau, daca
nu se pot sinucide, nebunia_p'~resinwa c~!~d~_Le~ir~.Cel
pu~in, nebunii uita de civiliza~ie, de toate abera~iile care
s-au dezlan~it in numele ei. Nebunia este 0 eale de scapare
din ghearele civiliza~iei.
Atunci eand sim~iea via~a este lipsita de semnific.a~ie
inseamna_ca ai~uns..1l ~~~~:
~ri te sinueizi, ori I!~gi
!!!!lnJEs. Ori preferi nebunia, ori alegi medita~ia. Este 0
raseruee foarte i~p_ort'!.nta.
Oricc personalitatc este falsa. In interiorul vostru
exista - 0- esen~~tcare_nu_estejalsa, cu
ear~-aJCnaseut, .care
<-----a fost intotdeauna in ",oj,

Cineva I-a intrebat pe Iisus: "Ce ne po~i spune despre


Avraam?", iar Iisus a raspuns: "Inainte ca Avraam sa fi
existat, Eu Sunt".
Pare 0 afirma~ie de-a dreptul absurda, dar in realitate
are 0 semnifieatie extrem de profunda. Intre Avraam ~i
Iisus a existat un mare deealaj. Avraam a trait inaintea lui
Iisus eu aproape 3.000 de ani. ~itotu~i, Iisus spune: "inainte
ea Avraam sa fi existat, Eu Sunt". In mod evident, el vorbea
despre ~senta sa. Nu vorbea despre Iisus, ei despre
Christos, despre eel etem. Nu vorbea despre asoeetul sau
personal, ei de eel universal.
Adeptii zen afirma ea nu poti cun9~~te iluminarea
pana eand nu iti vezi fa~a.Qrimordiala,c.a..p~car:e.aLayUt-o
inainte sa s~ fi ~t
cI.:!ia\.~iJatal.Jau.Ce este aceasta fa~a
primordiala? 0 aveai inainte ehiar ea tatal tau sa sc fi
naseut, ~i 0 vei avea din nou dupa ce vei muri, iar corpul iti
va fi ars ~i din el nu va mai ramane decat cenu~a.
Ce este aceasta fata primordiala? Este yorba de esenIa
ta - ii pute~i spune suflet, ~pirit, sine; toate aceste cuvinte
inseamna unul ~i acela~i lucru. Omul se na~te ca 0 esenta,
dar daca ar fi lasat astfel, tara sa-~i creeze 0 Rersonalitate
trecand prin filtrul soci~1!l, el va ramane la fel ca un
animal. Exista oameni care reprezinta 0 dovada vie.
Spre exemplu, in India de nord, in apropiere de
Himalaya, a fost descoperit un copil de 11 ani care a fost
crescut de lupi. Evident, el nu putea avea deeat
personalitatea unui lup. De~i copilul era uman, de~i avea
esenta pe care 0 are orice om, personalitatea lui era aceea a
unui lup.

96

97

ce vorbea Soren Kierkegaard. Ei nu au suferit de aceea~i


~g~~.
Sentimentulle este strain; au inva~at despre el, ca
ni~te papagali. Ei il descriu, dar vie~ilc lor vorbesc despre
cu totul altceva. Cuvintele ~i vie~ile lor vorbesc despre
lucruri cu totul diferite.
Foarte, foarte rar se intampla ca un intelectual indian
~~_sesinucig~. Personal, nici nu am auzit de a~a ceva. In
schimb, mul~i intelectuali occidentali s-au sinucis. Foarte
rar se intampla sa intalne~ti un intelectual indian care sa se
simta in Qragyl tte_bugki. Acest fenomen este insa foarte
comun in Occident, unde mul~i intelectuali chiar au
innebunit. Via~a i-a condus pe adevara~ii intelectuali la
nebunie.

-- ---

-~

OSHO

------

Si nu este cunoscut numai un singur caz. Se pare ca


lupii sunt capabili sa creasca copii de oameni, ca dispun de
o anumita iubire, de compasiune, pentru copiii de oameni.
Atunci eand sunt gasiti, ace~ti copii nu au nimic din
personalitatea corupta a celor crescuti in civilizatie; ei sunt
nepoluati, sunt esenta pura. Sunt la fel ca pe~tii din oceannu ~tiu cine sunt. Dupa ce au fost crescuti de animale, este
foarte greu sa Ie mai creezi 0 personalitate umana. Este
practic imposibil. Aproape toti copiii care au fost supu~i
unei asemenea incercari au murit. Ei nu au mai putut invata
calea umana; era prea Hirziu.Lutullor era deja modelat: ei
aveau personalitatea unui lup. Nu aveau nici un fel de
moralitate, nici 0 religie. Nu erau hindu~i, cre~tini,
mahomedani. Nu Ie pasa de Dumnezeu; nu auzisera
niciodata de el. Ei nu au cunoscut deeat viata de lup.
~r~~tatea
omului este 0 Jlariera._dar numai daca
gmul se ag~l~Ae.sa. In realitate, ea ests:_Q
_ J~Il~~, ~ scara
care ii ajuta sa mearga mai departe, dar la car~..Qmul va
trebui
sa renunte
.tirziu.
_ ... '- -mai devreme
-....
~ sau
_ ..mai
- Nimeni nu
ar trebui sa-~i faca un camin dintr-o punte; pe de alta parte,
el ar trebui sa treaca punteaJ
Personalitatea umana este partiala. Intr-o societate
mai bun a deeat a noastra, noi Ie-am darui copiilor
personalitati. dar ~i calea prin care pot scapa de ele. Asta
este ceea ce ne lipse~te astazi: noi Ie dam personalitati, dar
prea stramte, astfel incat se simt incarcerati, ~i nu Ie dam
posibilitatea sa mai scape vreodata de ele. Este ca ~i cum
Ie-am da ni~!earmuri, dar nu i-am invata cum sa ~iIe scoata
, ..

98

..

_.

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

mai tarziu, atunci eand au crescut ~i armurile Ie-au


ramas mici.
Noi facem cu oamenii exact ce mceau chinezii din
Antichitate cu picioarele femeilor. Inca din copilarie,
fetitelor Ii se dadeau pantofi din fier. pentru ca picioarele
lor sa nu mai creasca, sa ramana foarte mici. Chinezilor Ie
placeau foarte mult picioarele mici ale femeilor. Numai
familiile aristoerate i~i puteau permite asemenea pantofi,
iar femeilor Ie era imposibil sa mai faea ceva. Femeile nu
puteau nici macar sa mearga ca lumea, eaci pieioarele lor
erau prea mici pentru a Ie sustine greutatea trupului.
Pieioarele lor erau schilodite. Erau nevoite sa mearga cu
ajutorul unei carje. Femeile sarace nu i~i puteau permite
acest lucru, a~a ca picioarele"mici erau apanajul exclusiv al
aristocratelor.
Astazi ne vine sa radem, dar ~inoi faeem exaet aeela~i
Iucru. Femcile din Vest merg astazi pe ni~te pantofi atat de
absurzi, pe ni~te tocuri atat de inalte! Este normal sa faei
asemenea Iueruri intr-un eire, dar nu pe strada. Toeurile
inalte nu servesc mersului pe jos. Si totu~i, ele sunt
apreciate, caci atunci cand femeile merg pe tocuri foarte
inalte, ele devin mai atragatoare din punct de vedere
sexual: fesele lor ies mai bine in evidenta. Intrueat mersul
este atat de dificil, fesele lor se mi~ca mai mult deeat ar
face-o in mod normal. Si totu~i, toata lumea accepta acest
lucru. Alte societati ar rade de el!
Femeile din toata lumea folosesc astazi sutiene. Ele
sunt chiar convinse ca este ceva conventional ~itraditional.
99

______

FARMACJE PENTRU SUFLET

OSHO

In realitate, este yorba de acela~i fenomen: sutienele fac ca


femeile sa para mai atragatoare din punct de vedere sexual;
ele Ie daruiesc 0 forma pe care in realitate nu 0 au. Sanii lor
stau foarte drept ~i ele par mai tinere, rnra sanii cazuti. Iar
femeile din aceste societati se considera foarte religioase
~i ortodoxe. Ele se amagesc insa singure: sutienele sunt
ni~te dispozitive am'oroase. Exista alte societati primitive,
care folosesc tot felul de lucruri ciudate, dar nu mai ciudate
decat sutienele noastre. Astfel, buzele femeilor sunt ajutate
sa devina din ce in ce mai groase. Inca din copilarie,
femeilor Ii se atama de buze ni~te greutati, pentru ca
acestea sa devina groase ~i intoarse. Acesta este simbolul
pentru 0 femcie foarte atragatoare din punct de vedere
sexual: evident, cu cat buzele VOl'fi mai groase, cu atat mai
perfect va fi sarutuI! In anumite societati primitive, Mrbatii
mergeau chiar pana la a-~i atama greutati de organele
sexuale, astfel incat acestea sa creasdi in dimensiuni, la fel
cum femeile noastre poarta sutiene. Astazi radem de
asemenea abcratii, dar povestea se repeta! Tinerii din toata
lumea poarta astazi pantaloni stramti - tocmai pentru a-~i
arata organele genitale. DEunJuC1}!~s~_acceDtat. nimeni
nu-Lmai baga in seama.
Civilizatia nu trebuie sa devina un cerc prea stramt.
Este absolut necesar ca omul sa aiM 0 personalitate, dar el
ar trebui sa poata renunta la fel de u~or la ea, la fel cum i~i
scoate hainele u~oare, care nu sunt rncute din fieI',precum
armurile de odinioara. Bumbacul este foarte bun; este u~or
100

~i il poti scoate cand vrei. Nu trebuie sa-l porti in


permanenta.
Asta inteleg eu printr-un om inzestrat cu intelegere: ~
cineva care traie~te in esenta sa, dar care ~tie si
prin societate cu 0 p-~~Q..nalit@..p.utemica.El se folose~te
cum dore~te de personalitatea sa, caci este stapanul propriei

s~.~i;~
~

sale fiinte.
S9.cie~l\.t~a
are nevoie ca_~_~!J~urtam o.p.srsonali~ ..
Daca venim in societate numai cu esenta noastra, yom crea
tulburari pentru noi in~ine ~i pentru altii. Oamenii nu ne
VOl'intelege esenta; adevarul nostru ar putea fi prea amar
pentru ei, prea tulburator. Nimeni nu are nevoie de a~a
ceva! Nu p<>timerg~gol in societ1lte;~e_~tincvQiLsa.P...9.ni
hain~.
In schimb, orice om ar trebui sa aiM dreptul sa mearga
gol prin propria sa casa, sa se joace astfel eu copiii sai, sa
i~i bca ceaiul pe peluza gradinii sale in pielca goala.
Evident, nu trebuie sa mergi la birou gol - acest lucru nu
este deloc necesar! Hainele au rostul lor. Nu trebuie sa te
expui a~a cum e~ti tuturor celor din jUl'. Acest lucru ar fi
sinonim cu exhibitionismul, ar fi doar 0 alta extrema. Prima
extrema consta in faptul ca oamenii nu se pot duce nici
macaI' la culcare rnra haine. Cealalta extrema se refera - de
pilda - la calugarii jaini~ti sau la sadhu-~ii hindu~i care se
due ~i la piata dczbracati. Ciudat este ca ace~ti jaini~ti ~i
ace~ti hindu~i obiecteaza imediat atunci cand vad 0 femeie
occidentala care are bratele descoperite, sub pretextul ca
nu sunt imbracate decent.
/OJ

OSHO

______

Intr-o tara cu clima fierbinte a Indiei, oamenii veniti


din Vest considera foarte dificil sa poarte prea multe haine.
Ar fi absurd ca un aspirant occidental venit aici sa vada
indieni la costum ~i cravata. In Occident nu este nici 0
problema - este mai frig ~i costumul ii protejeaza - dar in
India ar fi sinucidere curata. In Occident este normal sa
porti pantofi ~i ~osete, dar in India? Oamenii au insa un
mare spirit de imitatie. Ei se mi~ca toata ziua incaltati cu
pantofi ~i ~osete, chiar ~i intr-o tara fierbinte ca India. In
India, hainele occidentale nu sunt relevante; daca porti
pantaloni stnlmti, haina, cravata ~ipalarie, vei arata ridicol.
Indienii au nevoie de haine lejere. Nu trebuie insa sa cadem
in cealalta extrema, sa incepem sa alergam goi, sa mergem
pc bicicleta dezbracati ~i sa ne ducem la piata tara haine.
~QEecesar
sa crea~tuJ!?l;!.~~Ll!!!.ora,sau noua in~ine.
Omul ar trebt!Lsa fie ,,natural, iar grin a fi naMal
inteleg -sa-~i
poaHi Rune 0 pers.9_nalitateatunci
dind este
._~ ~ -~~--~--.
c~~ul, in societat~ Aceasta functioneaza la fel ca un
lubrifiant, ajuta, dici exista mii de oameni, ~i nu toti
gandcsc la fel ca tine. Lubrifiantii sunt necesari, caci
altminteri oamenii ar trai tot timpul in conflict, s-ar izbi
unii de ceilalti. Lubrifiantii sunt foarte utili, caci viata
devine mai comoda.
\

--

Personalitatea
~
~ -este--buna
--daca dore~ti
_. sa comunici cu
altii, dar ea devine 0 bariera daca dore~ti sa comunici cu
tine insuti. Este bi:iiifdaca dore~ti stabile~ti legaturi cu
aTteperso7me,dar devine o_b~rJ.~Ja
daca dO(G~ti..silstabile~ti
o legatura cu existenta insa~i.
:-:::

'~

si

102

FARMACIE PENTRU SUFLET

PRESCRIPTII
LUMINA INTERIOAM
Orice copil aflat in pantecul mamei lui este plin de
lumina; el are 0 stralucire interioara. Cand se na~te ~i
deschide ochii, cand vede lumina exterioara, lumea cu
culorile ei ~i ceilalti oameni, el i~i schimba treptat
atitudinea. Copilul uita sa mai priveasca in interior. El
devine prea intere~at de lumea exterioara. Devine atat de
captivat de ea incat -uita treptat sa mai- priveasca
in
--intcriorullui. Uita de sine.
M~edit~a ne ajuta sa restabilim legaJur~ u a_ceasta
rumina int.erioara. Pentru aceasta, trebuie ~ uil~ mai int~i
de lum~ exteri9a!1i ~i
s~_p-!tru~~emin ~n!eri<2L-cA...~i
cum
lumea. .-nu.ar mai exista, ca- ~i cum- nu
a
existat
niciodatii.
-- - - -- ~
Cel putin timp de 0 ora pe zi, fie~are o[!Lar trebui sa
uite de lumca exterioara ~i sa devina una cu el insu~i.
------- ---- -- -- -Treptat, el v:a n~.des~peri ilstfel e~~ri.enta pe care a ~~i
t,!:!it-o candva. De data aceasta, ~p~rienta p~re covaritoare1 caci pana acum el a cunoscut doar lumea exterioara
~i toata varietatea ci. Dupa zgomotele exterioare,
redescoperirea tacerii interioare ~i puritatea luminii par 0
experienta complet diferita, extrem de revitalizanta, 0
.

veritabila sursa de nectar.


Aceasta ar putea fi meditatia voastra in fiecarc noapte,
sau dimineata devreme, sau oricand va gasiti timp pentru
103

OSHa

------

ea. Noaptea Uirziu, cand traficul a incetat ~i toaHi lumea


s-a dus la cuIcare, .and~~ea d~2~~,r~~ la sin~, este mai
~or sa uiti de ea. LAi.el,.diPin~ata d!;':vrem~can(j oamenii
mai dorm inca. Daca ai vazut 0 data lumina interioara,
m9!TIe..!!!!!.Lal~P!~trumeditatie nu m~~SO.Dl~aza.Poti sa
inchizLochiL~Lsa o~i
oricaIld, la p@.ta,in m~zul zilei,
ot,ica!ld ... chiar daca 0 vezi doar un singur moment,
experienta este covar~itoare.
Cel mai bine este sa incepeti insa ng,aptea. T@p de 0
ora, '!!!paneti lini~tit ~i privjti in in.terior.utd!:lI:!!neavoastra.
Apoi
a~teptati c-; lumin~a
e~Rlod~ze.
1ntr-o buna zi, ea va
~
.x
s:c: _"" .
.exploda. Dumneavoastra IJu 0 puteti crea; ~.LQQar
redescooeri.

r---___ _

'_--.

LAsATI LOC PENTRU BUCURIE


[funo~~~ck
sine este elementara. Ea nu este deloc
dificiIa; nici nu are cum. Tot ce trebuie rucut este sa te
-- ------dez.vetj de..EIl!J!l1i.!~
IU..fLt!ri.Nu trebuie sa inveti sa te
cuno~ti; trebuie doar sa te dezveli de anumite convingeri.
Mai intai de toate, trebuie s~ va,-,~9Fata1i s~!W
RreQcuQatidcJucnu:L

In al doilea rand, trebuie s_a"ya dezvatati sa fiti


prco.gp~i de g!uduri.
Al treilea fenomen se produce de la sine, ~i consta in
starea de martor.
~e2elU:rconsta
in a lnva~~!~v~i
2~CJ:.urUS]
Ramaneti tacut ~i priviti un copac. Nu va ganditi la el. Nu
104

FARMACIE

PENTRU SUFLET

spuneti: "Ce fel de copac este acesta?" Nu va ganditi dadi


este frumos sau urat, verde sau uscat. Nu il transformati
intr-un subiect de conferinta. Doar priviti-l.
Puteti face acest lucru oriunde, QutetLI~rivi orice.
Important este sa nu uitati un lucru: 9Al11UP'.are_un.gancl,
~ti-l deop.arte. Apoi, reveniti la procesul contemplativ.
La inceput va parea foarte dificil, dar dupa 0 vreme
vor incepe sa apara pauze meIl.t~Je;ga~~u:ile vor_di~pare,!.
Experienta este simpla, dar genereaza o~m_ar_e_l2Ecurie
interioara. Nu se petrece nimic, doar ca gandurile au
disparut. Copacul este prezent, dumneavoastra sunteti
prezent, ~i intre voi doi exista un spatiu. Spatiul nu mai
este insa incarcat de gandurile dumneavoastra. Dintr-o
dati!,..9~e~ b~.JlJi~J~enl:t~teJnJiinta.d1Jmneavoastra,.fill,a
nici un motiv ~t?Jl(ent.Ati invatat primul.se~~t.
Va trebui sa folositi apoi acest secret intr-o maniera
mai subtila. Obiectele sunt grosiere; de aceea v-am
recomandat sa incepeti cu un asemenea obiect exterior.
Puteti foarte bine sa stati in camera dumneavoastra ~i sa
priviti Q.J2!2g!]fie. Ceca c~.cont~aza_est~sa.nu4a_gq!.1dili
l~~~. Do~r J~rivitj-o. Dupa 0 vreme, miracolul ~y'a
~c~.
Priviti mas
a ~i nu va ganditi la ea. Masa este
~
prezenta, dumneavoastra sunteti prezent, dar gandurile au
disparut. ~i subit - 0 mare_bucurie.
~a
este rezu1tatul fuesc al liQs~Ld_e_ganduri.Ea
este deja prezenta, dar dumneavoastra .!!~_QJ~utetivedea
din cauza gandurilor pre a numeroase. C~nd gandurile
dispar, ea aoare.
105

______

OSHO

1ncepeti a~adar cu un obiect grosier.


cunoscut

secretul

~i ati inceput

Dupa ce ati

sa aveti perioade

flira

/ ganduri, cand numai obiectele raman prezente, puteti trece


Vla~

FARMACIE PENTRU SUFLET

Chiar ~i un gand este un obiect care poate fi privit, de~i


este subtil. Acum nu mai exista insa nimic, doar vidul. Nu
a mai ramas decat privitorul. V_a_t-,-re,--,b_u,--,i,--,sa~~
_v_a_in_t-"o.c...ar::....:c--'-e~_i
c_a_t_re
sme.

1nchideti ochii ~i priviti ru:imul g~nd_~.are_viitrece prin


miQte- flir~ insa sa va gan.diti la el. Sa spun em ca va apare

~ceasta solitudine,

imaginea unei ~e,

Trebuie sa se intample. Daca s-a petrecut de doua ori, se va

!!lli!gine~~~cti

a unui ~,

sau orice altceva. J~rivitj

va,J~rJtsa .gan,<:jj
ti.

~eMa~este-c_eLlll~i
- ----:-:-:--;-~.

gandurile sunt infinit mai subtile dec at obiectele grosiere,


dar daca a fost po sibil prima oara, va fi posibil ~i a doua
oara. Nu este nevoie dedit de timp. Continuatua
andul. Dupa un timp ... Se po ate petrece

priYiti

dupa cateva

saptamani, dupa cateva luni sau chiar ani, depinde numai


de cat de hotarat sunteti sa obtineti rezultate. 1ntr-o buna
t~

zi, subit, gandul va ~~!~.


aceasta._- singuratate
se
va na~te
'-"-.
._ ... ori mai mare decat atunci ca~i

-in

iar la un moment dat se va intampla.

petrece ~i a treia oara; nu va face~i probleme.

Acest proces va fi mult mai dificil decat primul, caci

_-____

1l1ace_secr.et. Scufundati-va
-.

Cand se va petrece, ve1U!!t~leg~p~ntru

-....----

prima oara in

~~~~---~

viata dumneavoastra ce inse~mna fericirea. Nu mai este


-_..--'~. -------"""
acum yorba de ceva din exterior, care va po ate fi luat.
.

Sunteti

chiar dumneavoastra,

in fiiE-ta dum~~v~astra

autentica. Este esen~a dumneavoastra,


fi luata niciodaUi. Nu aveti cum sa

~i ea nu va va putea
mai pierdeti. Ali aj~

Yeti ramane sin&!lr. Din


0 mare bucurie, de 0 mie de
~-:::=-" ---ex~~i~entat

cu copacul

-~-------

~i gandurile au dis.Rarut. De 0 mie de ori! Yeti fi Dractic


,. --inundat de 0 fericire oceanica!

acasa.
-===A~adar, trebuie sa va dezvat~ti...ge luc.f!.lrj~.s:_g~nduri,
mai intai de cele grosiere, apoi de cele subtile, ~i in sfar~it,
sa renuntati la ceea ce este dincolo de obiectele grosiere ~i
de gandurile subtile.

-----..===-=

Acesta este al doilea pas. Cand ati trecut de el, puteti


trece la~il~

de data aceasta, priYiti chiar privitorul.

MAl E~Tl AIel?

Acum nu mai exista practic un obiect al contemplarii:.A1i


renunta.!Ja lucruri ~i la ganduri; ati ramas sing~

Acum nu

mai ramane decat sa priviti privitorul, sa fiti martorul celui

-'

c~~pla.

Din nou, la inceput va parea foarte dificil, caci noi nu "


~tim dedit cum sa privim ceva - un obiect sau un gand.
106

Primul lucru pe care obi~nuia sa-l faca maestrul zen


Obaku in fiecare dimineata

era sa intrebe: "Obaku, mai

e~ti aici?" Discipolii lui ii spuncau: "Daca te aude vreun


trecator,o

sa spuna ca e~ti nebun! De ce faci asta?"


107

OSHO

El Ie raspundea: "Deoarece noa12tea uit complet. ..


~intea mea este complet lini~tiHi, :tara vise ~i :tara
~ anduri ... Cand rna trezesc, trebuie sa-mi reamintesc ca
Obaku mai este inca aici. Pe cine pot sa intreb? Nu pot
decat sa rna intreb pe mine: "Obaku, mai e~ti aici?'"
Si tot eli~i raspundea: "Da, domnule!"
.../tr
Omul trebuie sa aiM ~}2ect
}2roLlJndpentru el
insu~i. In loc va ;P~tati numele lui Rama ~i Krishnal-2.
tehnic..a~~C.9nsta
in a va intreha -incepeti prin a va
rosti ~numele, ~i apoi: "Maie~ttaici?"
Nu conteaza daca va
'("'-~-'asculta cineva. Apoi raspundeti-va: "Qa, domnule!"
Daca yeti face acest lucru, yeti fi sumrins ce tacere
deplina va urma. Cand intrebi: "Mai e~ti aici?" ~i iti
raspunzi singur: "Da, domnule!", intotdeauna urmeaza 0
tacere deplina. Metoda consta intr-o amintire de sine,
~ublata de r;spect ~i r$91nQ.illnta}2entru faEtul ca ti s-a
daruit 0 noua zi, ca soarele va rasari din nou, ca vei putea
vedea din nou trandafirii inflorind.
De~i noi nu meritam acest lucru, v~~inua
sa isi
r~~
,!supra noastra darnrile sale abundente.

DESCOPERITI-VA

PROPRIUL SUNET

Incepeti sa scoateti un sunet din gat - un geamat, un


mormait sau 0 tanguire. Simtiti valurile sonore care ies la
suprafata. Orice forma ar lua sunetul, scufundati-va in el.
Nu fiti sfio~i ~i nu iI retineti. Daca simtiti nevoia sa va
leganati trupul, faceti-o. Lasati sunetul sa va posede.
108

_______

FARMACIE PENTRU SUFLET

-------

Exista in fiinta voastra un sunet putemic, la fel ca un


rezervor, care dore~te .uneori sa explodeze. Daca nu va
exploda, nu yeti simti lumina. Voi trebuie sa-l'scoateti insa
la lumina. Sunetul dore~te sa se nasca, iar voi trebuie sa va
lasati posedati de el. Numai a~a il puteti ajuta.
Esenta fiint~j noastre este !illB:etu1;aceasta este una
din cele mai vechi revelatii ale fiintei umane.
Dad'i participati la acest proces, sunetul vostru nu va
incepe sa se manifeste. El nu se poate manifesta plenar
decat dadi va limitati sa-l ascultati in tacere. Trebuie sa
devina activ,viu, sa explodeze. De aceea, incepeti sa mormaiti
sau sa incantati. Dimineata devreme, treziti-va la ora 5.00,
inainte de rasaritul soarelui, ~iincepeti sa cantati, sa f':lceti
incantatii, sa mormaiti sau sa va tanguiti, dupa cum simtiti
nevoia. Aceste sunete nu trebuie sa aiM 0 semnificatie.
Ele trebuie sa fie existentiale, nu expresive. Im}2ortant~te
sa va bucurati de ele; asta este unica lor sem!1ific~t~.
C:ganati-~dati
in acest fel rasaritul soarelui ~i nu va
oPritipana cand soarele nu a rasarit compJet.
Astfel, yeti pastra intreaga zi un anumit ritm interior.
Va yeti pune la unison cu el inca dis-de-dimineata ~i yeti
constata ca ziua are 0 calitate diferita. Veti fi mai piin de
iubire, de c~p.e,
de l!tentte, mai prietenos; mai putin
violent, mai putin manios, ambitios ~i egoist.
Daca simtiti nevoia sa dansati, dansati. Daca simtiti
nevoia sa va leganati, leganati-va. Important es!e sa lasati
sunetul sa va controleze, nu sa-l controlati dumneavoastra

..
_---_--:.-------<---

eel.
109

..

OSHO

CONTEMPLATI

INTERVALELE

Incepeti 0 midi meditatie respiratorie.


A~ezati-va pe 0 perna, astfel incat fesele sa stea doar
cu putin deasupra genunchilor. Indreptati-va apoi coloana.
Balansati-va trupul ~isesizati pozitia in care acesta se simte
perfect echilibrat. Apoi ramaneti in aceasta pozitie.
Continuati cu cercuri din ce in ce mai mici, ca sa atingeti
cchilibrul perfect al centrului de greutate. Cand considerati
ca aveti coloana perfect dreapta, 0 stare absolut echilibrata
~ica sunteti conectat in linie dreapta cu centrul pamantului,
ridicati-va putin barbia, astfel incat urechile sa fie in linie
dreapta cu umerii.
Inchideti ochii ~iincepeti sa va contemplati respiratia.
Mai intai inspiratia: con~tientizati felul in care patrunde
aerul prin nari. Insotiti-l pana cand ajunge in fundul
plamanilor. Odata ajuns aici, urmeaza un moment in care
respiratia devine complcta; este un moment foarte scurt, in
care inspiratia dcvina completa ~iin care se produce 0 mica
pauza, un interval intre doua respiratii. Incepe apoi
expiratia, dar intre inspiratie ~iexpiratie exista intotdeauna
un mic interval.
Acest interval are 0 valoare imensa. EI reprezinta
punctul de echilibru, pauza. Con~tientizati apoi expiratia,
pana la capat. Urmeaza din nou intervalul, de data aceasta ,.
la cealalta extrema.
110

_______

FARMACIE PENTRU SUFLET -------

Cand expiratia este completa, inainte de inspiratie, se


produce din nou 0 midi pauza. Contemplati aceasta pauza.
Timp de 1-2 minute, contemplati-va respiratia. Nu
trebuie sa respirati intr-o maniera particulara - este
suficient sa respirati in mod natural. Nu sc pune acum
problema sa respirati profund. Tot ce trebuie sa faceti este
sa va contemplati respiratia naturala.
Dupa 1-2 minute, dupa ce ati observat succesiunea
inspiratiilor ~i expiratiilor, incepeti sa numarati: unu dupa
prima inspiratie. ~u !1umar~Ji ~xyiratiile.
Numai
~iratiile
conteaza la numarat~.
Numarati de la unu la
zece, apoi de la zece la unu; apoi din nou de la unu la zece,
~i din nou de la zece la unu. Uneori, v~ti uita sa va
contemplati respiratia; cand va aduceti aminte, reveniti la
acest proces. Alteori, veti uita ca ati trecut de zece ~i veti
continua: 11, 12 ... Reincepeti din nou numaratoarea de la
zece la unu.
A~adar, trebuie sa va amintiti doua lucruri: sa va
contemplati respiratia, dar mai ales jntervalele dintte
~iratii
~i expir~tii, care viLp_ermlt 5.ava contempl~Ji
insa~i esenta fiintei voastre, ~i sa numarati inspiratiile, dar
nu mai mult de zece, inainte ~i inaQQi.
Aceasta metoda ~uta enorm la dczvoltarea atentiei ~i
a luciditatii. Daca nu veti fi atent, veti incepe sa va numarati
expiratiile, sau veti depa~i numarul zece. Acestea sunt mici
trucuri pentru a va ajuta sa ramaneti atenti. Practicati
tehnica timp de 20-30 de minute, odata pe zi.
Daca va place aceasta meditatie, continuati-o.
Valoarea ei este imensa.
111

OSHO

------

FARMACIE PENTRU SUFLET

simti astfel u~urat, dar aceasta stare este la fel ca moartea,

SIMTITI-vA LA FEL CA UN DUMNEZEU

iar costul

platit pentru

ea este foarte

mare.

Cealalta

posibilitate

consta in a sparge structura. Ea nu este deloc

greu de spart, daca procedati intr-o maniera prietenoasa,


ldeea de a te simti una cu divinitatea ajuta enorm.
Incepeti sa traiti efectiv in acest fel. ~iti a~a cum ar
face-o un zeu, ca ~i cum in jurul dumneavoastra
s-ar

v-a ajutat pana in prezent, protejandu-va.

produce mari schimbari energetice, ~~ezati-va ca un zeu,

o istorie a intelegerii - tara teama, tara manie. Acestea nu

vorbiti ~i c0!Eportati-va ca un zeu. Nu uitati nici 0 clipa ca

r~prezinta decat obstacole in calea


int~l.!ilgerii~
- 7,;...-_~----.---

s_untet~eu,
~i la f~~unuL~~te
fiint.. P~iti un
~
ca ~i cum dumneavoastrU~tiJi
creat. Dumneavoastra sunteti un zeu, dar la fel este ~i el.
Odata aceasta atmosfera creata ~i incetatenita, yeti
constata schimbari reale in felul in care yeti respira, in care
... -- - ------~eJ~
in care vet~~i
yeti comulli~ 5u ceilalti.
A:eas~a ~tmos_fe!a
va ~totul
in j,::ul
~ dumneavoastra.

-------_._~~

",,-

---- --

cu intelegere,

iubire ~i recuno~tinta

Intreaga dumneavoastra

fat a de ea, pentru ca

viata ar trebui sa devina doar

Puteti face doua lucruri, care se vor dovedi extrem de


utile.
11jmul, in fiecare noapte, inainte de culcare, a~ezati-va
in pat ~i stingeti lumina. Redeveniti

un copila~, cat mai

mic cu putinta, eventual de trei ani, caci memoria noastra


nu ne ajuta mai mult de atat. Am uitat cu totii ce a fost
inainte. Redeveniti

un copila~ de trei ani. In camera este

intuneric, ~i copila~ul este singur. Incepeti sa plangeti, sa


va leganati ~i sa scoateti sunete incoerente. Nu trebuie sa

RETMITI-vA COPILARIA
Un copil trcbuie protejat in 0 mie de feluri, dar mai
devreme sau mai tarziu el nu va mai avea nevoie de aceste
protectii. Ele ajung insa inradacinate in fiinta lui ~i continua
sa actioneze, generand la un moment dat un conflict intre
structura lor ~i con~tiinta.
Exista doua posibilitati de a rezolva acest conflict.
..
Prima: sa nu ii permiteti con~tiintei sa creasca. Ya yeti

rostiti un intreg dialog coerent, caci in acest caz va yeti


redobandi controlul, iar ideea este tocmai sa renuntati la
el. Leganati-va,

strigati, radeti ~i plangeti. Dati-va drumul,

indiferent ce s-ar intampla.


Yeti fi surprins sa constatati
suprafata

din adiincurile

fiintei dumneavoastra.

Foarte

rapid, yeti patrunde in ele ~i totul se va transforma


meditatie

pasionanta.

Daca simtiti

nevoia

intr-o
sa strigati,

strigati, tara sa adresati strigatul cuiva. Amuzati-va


timp de 10-15 minute.

1I2

cate sunete vor ie~i la

1/3

astfel

OSHO

~poi cuIcali-va,
cu toata
inocenla cu care 0 fac copiii.
---._---.- _._- -_._----Acesta este unul din procedeele pe care Ie puteli aplica
pentru a topi structura din jurul inimii ~i a redeveni ca un
-----.
------~~.Ril.Metoda trebuie aplicata noaptea.
In timpul zilei, daca aveli posibilitatea ... daca va
aflali pe 0 plaja, incepeli sa alergali la fel ca un copil, sa
strangeli scoici ~i pietricele colorate. Sau, daca va aflali in
gradina, incepeli sa alergali dupa fluturi. Vitali de varsta;
jucati-va cu plisarelelL~i cu animalele. ~i ori de cate ori
intalnili ~2P.ii,j.!!c_ati-v~~i; n~Taneti
ad.ylt.Cand este
posibil. Intindeli-va pe 0 paji~te ~i simlili-va la fel ca un
~pila~~~ezat Et ~~a~. 0IJ _de ~ate ori este posibil,
d9Jl@Mtta e~mp!!t
I~o:t~t
este sa v!LeconectaH !a~tarea.e...QRilarie,
sa regresati in timp panaJa eeLe.IIlaJind~p'artate amintiri,
~ I ~a ~ergeJi la r~~~ina, eaci lucrurile nu .Rotfi schimbate
V decat daca ajungem la radacinile lor, aItfel nu.
,
'D;;;;ea,
~plieati aeeste doua metode. Noaptea,
tehnica deserisa mai sus trebuie sa devina 0 adevarata
meditalie. Yeti fi surprins cat de relaxat va yeti simti ~i cat
de profund va deveni somnul dumneavoastra. Dimineata
nu va yeti mai trezi asudat, ea dupa un co~mar, speriat ~i
incordat. Dimpotriva, va yeti simli cat se poate de relaxat,
ea un copila~, tara niei un fel de tensiuni interioare. Apoi,
in timpul zilei, ori de eate_ori_ayeti..Rosibilit~e~)nu ratati
nici ~ansa de a redeveni eopil. Cand va aflati in baie,
strambati-va in oglinda, la fel cum fae copiii. Impro~cati
eu apa in cada ~i nu va sfiiti sa va jueati cu ratu~tele''din
plastic. Puteti gasi 0 mie ~i una de metode.

--

114

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

Obie~tivul est~deci sa retraili s~area de c.9pilari_e_.


Exista ceva inlauntrul dumneavoastra,
gata .-sa
----infloreasca, dar nu are spaliul necesar.
- Acest spaliu trebuie

- -_._--

creat.

AMINTITI-VA DE CEL UNIC DIN INTERIOR


Amintiti-va }ntotdeauna de cel di~interiorul trupului.
fand merg~l~, cand stati, -.9 and_mane ali sau .~nd faceli
price altceva, a!pintili-v_aad~_celcare nu m~g~u
st~L!1u
mananea ~i nu face nimic din toate acestea.
Qrice aeliune se realizeaza la suprafal~, iar in sp-atele
ei
sta ....
fiinta. De aeeca, llii--.-.con~tienli- de eel care -nu
--~
aclioneaza prin acliunile sale, de ce~~~~enu se mi~ea prin
mi~carile sale.

~--

_._-

DANSUL LUNII
Dansali sub l~na R-UIl.a, eantati sub luna plina, ~i
curand veli eonstata ca in dumneavoastra se na~te fiinla
noua, care nu este personalitatea dumneavoastra, ci esenta.
Luna ar~p'uterea de a aducc la supra~ala.
Dansul in noplile cu luna plina este una din cele mai
mari meditalii. De aceea, tara niei un motiv special, dans ali
pur ~i simplu sub luna plina, ~caldandu-va in lumina ei.
Cand omul danseaza, el este mai vulnerabil, mai desehis.
Daca va veli lasa imbiitat de acest dans, daca dansatorul va

115

OSHO

disparea ~i nu va mai ramane deeat dansul, luna va


patrunde in inima dumneavoastra, iar razele ei vor deveni
insa~i esenla fiinlei dumncavoastra.
Treptat, noplile eu luna plina vor deveni adevarate
repere in viala dumneavoastra.

5
VEDEREA CLAM

,.

iNVATATI SA VEDETI DINCOLO DE


APARENTE
DIAGNOSTICUL
Filosofia inseamna sa gande~ti despre adevar, "iubire
de cunoa~tere". In India avem de-a face cu totul altceva.
Noi I-am numit darshan. Darshan nu inseamna gandire,
inseamna vedere.
Adevarul nu trebuie gandit, trebuie vazut. EI se afla
deja aici. Nu trebuie sa mergeti nicaieri pentru a-I gasi. Nu
trebuie sa va ganditi la el. Dimpotriva, trebuie sa va opriti
procesul gandirii, pentru ca el sa iasa la suprafata fiintei
voastre.
Pentru ca lumina interioara sa poata ie~i la suprafata
~i sa va poata umple fiinta este nevoie ca spatiul fiintei sa

..

fie liber. Lumina nu numai ca umple fiinta, dar emana ~iin


afara acesteia. Viata omului devine astfel ceva minunat,
capata 0 frumusete care nu apartine trupului, ci emana din
interiorul sau. Este yorba de frumusetea con~tiintei.
119

OSHO

______

PRESCRIPTII
PURIFICATI-vA

VEDEREA

Vederea este cea care determina existenta lumii. Noi


nu traim in aceea~i lume, dici maniera in care 0 vedem
difera de la unul la celalalt. Exista tot atatea lumi cati
oameni. A~a se explica toate frictiunile, toate conflictele in
iubire, in prietenie, din cauza punctelor de vedere diferite.
Acestea se pot suprapune sau se pot opune reciproc. Uneori,
ele incearca sa se manipuleze ~i sa se domine reciproc. Pe
un nivel foarte profund exista numai doua tipuri de vedere,
intre care se da 0 mare lupta. Fiecare dintre ele incearca
sa-I domine pe celalalt, sa i~i impuna stilul.
Daca va intoarceti atentia catre interior, veti constata
ca exista un al treilea ochi. Cei doi ochi exteriori se
intalnesc intr-un punct foarte profund din fiinta
dumneavoastra. Ei nu se pot inUilni la suprafata - este
imposibil ca ei sa se intalneasca aici. Cu cat veti privi mai
departe, cu atat mai departe vor fi ~i ei unul de celalalt; cu
cat veti privi mai aproape, cu atat mai apropiati vor fi. Daca
inchideti ochii, ei vor deveni una, ~i numai aceI unic ochi
poate vedea realitatea a~a cum este. Este 0 vedere tara a
vedea. Este vederea tara intermediul unui filtru. Este
vederea pura, necorupta. Cand cele ~apte culori ale
curcubeului se topesc una in cealalta, ele se transforma
intr-o culoare unica, in alb.
120

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

Oamenii sunt foarte interesati sa aiM ochi frumo~i, ei


ar face mult mai bine daca ar fi interesati sa aiM 0 vedere
frumoasa. Vedeli frumusetea. Priviti-l pe Cel Unic,
nedivizat, etem, - asta vreau sa spun prin "Vedeti
frumusetea". Iar acest lucru este posibil. Orice om poate sa
faca acest lucru, dar nu a incercat niciodata. Noi nu am
incercat niciodata sa ne atingem potentialul, nu am dus
niciodata pana la capat posibilitatile care exista in
interiorul nostru. Potentialul nostru ramane in stadiul de
samantiL Al treilea ochi exista in orice om, dar in stadiul
de samanta.
Meditati din ce in ce mai mult cu ochii inchi~i,
incercati din ce in ce mai mult sa vedeli prin ei. La inceput
vi se va parea extrem de dificil. Zona este foarte intunecata,
eaci noi am uitat sa privim in interior. Am ignorat, am
neglijat vederea interioara. In timp, vechile obi~nuinte vor
incepe sa se destrame ~i veti putea vedea.
La inceput, nu veti vedea decat intunericul. Este ca ~i
cum ati intra in camera dumneavoastra venind de afara,
unde era cald ~i soarele lumina orbitor, iar camera vi se
pare intunecata ~i timp de cateva secunde nu vedeti nimic.
Apoi vederea se obi~nuie~te. Treptat, camera nu mai pare
la fel de intunecata. Ea incepe sa se umple de lumina.
La fel se petree lucrurile ~i cu vederea interioara. 0
vreme, totul vi se va parea intunecat, dar daea veti insista iar insistenta inseamna meditatie, daca veti fi rabdator iar rabdarea inseamna meditatie, daca veti continua sa va
adanciti, intr-o buna zi veti ajunge la sursa energiei
dumneavoastdi. Subit, intunericul va disparea ~i totul va
121

OSHO

deveni lumina, de 0 maretie ~i de 0 splendoare pe care nu


vi le-ati putea imagina la ora actuala.

UMPLETI-vA DE RAsARITUL SOARELUI


Exista oameni pentru care soarele poate functiona ca
un mare de~teptator. Depinde de structura fiecaruia. Exista
alti oameni, pe care soarele ii innebune~te.
Va trebui sa gasiti momentele cele mai potrivite, caci
daca soarele s-a ridicat prea tare pe cer, nu il yeti putea
privi direct. Lumina lui va va orbi.
Dimineata devreme, cand soarele abia a rasarit, cand
este mititel, la fel ca un copila~ (in India, noi numim acest
soare de dimineata: "copila~ul-soare"), il yeti putea privi
cateva clipe, absorbind cat mai multa energie posibila. Va
trcbui sa gasiti insa momentul potrivit.
Sorbiti lumina soarelui; literalmente, sorbiti-o.
Deschideti-va fata de ea ~i scaldati-va in energia ei.
La apus, cand soarele i~i pierde din putere, il yeti
putea privi din nou.
Incetul cu incetul, yeti putea vedea oricand soarele cu
ochii inchi~i. Dad yeti dobandi put erea de vizualizare, nu
yeti mai avea ncvoie de meditatia asupra soarelui exterior.
Cel interior va functiona foarte bine, caci orice exista in
exterior exista deopotriva ~i in interior. Corespondenta
intre exterior ~i launtric este deplina.
Soarele interior trebuie descoperit ~i provocat. Dcica
el va incepe sa functioneze, yeti constata insa ca viata
122

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

dumneavoastra se va schimba de la sine. Yeti capata 0 mare


energie, care vi se va parea inepuizabila. Yeti putea
consuma oridit de multa energie, ~i ea nu sc va epuiza.
Odata descoperita sursa inepuizabila, viata devine
infinit mai bogata. Nu yeti mai cunoa~te atunci saracia.
Yeti fi bogati, chiar daca interior. Nimic din lucrurile
exterioare nu va vor mai putea influenta atunci; acestea va
vor lasa rece. Indiferent daca yeti avea succes sau nu, daca
yeti fi bogat sau yeti fi sarac, yeti ~titot timpul: "Adevarata
mea bogatie se afla in interiorul meu", "Comoara mea nu
poate fi afectata de circumstantele exterioare".
Aceste circumstante exterioare vi se par aHit de
importante numai pentru ca nu Ie cunoa~teti pe cele
interioare. Cand yeti cunoa~te bogatia interioara, cea
exterioara va pali. Chiar daca yeti fi un cer~etor, va yeti
simti ca un imparat. Chiar daca orice demers pe care il yeti
face in lumea exterioara va fi sortit e~ecului, va yeti simti
un om de succes. Nimic nu va va mai putea speria sau
intrista; lumina interioara aduce cu sine 0 fericire
intrinseca, ce nu depinde de circumstantele exterioare.
Aceasta este cat se poate de reala!

LASATI-vA PRIVIT DE DUMNEZEU


Una din metodele spirituale cele mai vechi consta in
a-ti imagina ca Dumnczeu te prive~te. Daca aceasta idee ca Dumnezeu te prive~te - se inradacineaza adanc in
subcon~tientul tau, in fiinta incep sa se produca schimbari
123

OSHa

subtile. Dintr-o data, iti dai seama ca nu mai poti face


anumite lucruri. Ele par acum, cand Dumnezeu te prive~te,
de-a dreptul absurde, de-a dreptul proste~ti. in schimb, alte
lucruri, pe care nu le-ai putut face niciodata, devin acum,
cand Dumnezeu te prive~te, cu u~urinta posibile.
Aceasta este doar 0 tehnica, pentru a crea 0 situatie
noua in existenta taoDupa numai ~apte zile, veti incepe sa
observati schimbarile subtile care au inceput sa se petreaca:
dintr-o data, veti simti ca mergeti altfel, cu mai multa
eleganta, cu mai multa gratie, caci ~titi ca sunteti privit de
Dumnezeu. Acum nu mai sunteti singur; prezenta divina
va insote~te pretutindeni.
Sa spunem ca va aflati in baie ~i dintr-o data va dati
seama ca cel mic va prive~te prin gaura cheii. Ce faceti
atunci? Nu va schimbati imediat comportamentul? Daca
va aflati pe strada ~i sunteti absolut singur, mergeti cu
siguranta intr-un anume fel. Daca observati insa ea se
apropie cineva, mersul dumneavoastra se schimba pe loc.
Cand cineva te observa, devii mai atent ~i mai
con~ticnt. Cand ~tii ca cineva te prive~te, nu poti ramane
letargic sau incon~tient.
Daea acest sentiment, ca Dumnezeu va prive~te, va
deveni parte integranta din subcon~tientul dumneavoastra,
veti constata ca veti deveni mult mai con~tient. Va trebui
sa titi atent la toate. De aceea, a~ezati-va in lini~te, cu ochii
inchi~i, ~i simtiti prezenta divina pretutindeni in jurul
dumneavoastra. Simtiti noua con~tiinta care se na~te in
fiinta dumneavoastra ~i deveniti un pilon de lumina.
Atunci cand mancati sau cand vorbiti, amintiti-va"ca
Dumnezeu va prive~te. Dintr-o data, veti constata ca nu
124

_______

FARMACIE

PENTRU SUFLET

mai puteti spune prostii. Cuvintele dumneavoastra vor


deveni mai incarcate cu semnificatii, mai poetice; la un
moment dat, vor capata chiar 0 muzicalitate pe care nu au
avut-o niciodata pana atunci. Daca iubiti un prieten, veti
constata ca iubirea dumneavoastra capata calitatea
rugaciunii, daea ~titi ca Dumnezeu va prive~te. Orice
acliune devine atunci 0 ofranda.

PRIVIREA LUNII
Noplile cu luna plina au

influenla alchimica asupra

con~tiinlei umane.
Cu cinci zile inainte de prima noapte cu luna pIina,
a~teptali in fiecare noapte cate 0 ora. Timp de cinci nopti la
rand, a~teptali cate 0 ora. Cand a sosit noaptea cu luna
plina, a~teptali doua sau trei ore. Nu trebuie sa faceli nimic;
doar sa fiti prezent, disponibil. Daca se intampla ceva, sa
fiti pregatit. Daca nu se intampla, cel putin nu aveti nimic
de pierdut. Nu trebuie sa fili frustrat ca nu s-a intamplat
nimic. lnvers, daca se intampla ceva, nu trebuie sa credeli
ca ati realizat ceva fantastic, caci atunci nu se va mai
intampla a doua oara. Daca se intampla, fili recunoscator.
Daca nu se intampla, continuali sa a~teptati.
in fiecare noapte cu luna plina, incepeli sa a~teptati.
Nu va puneti dorinte, caci acestea reprezinHi 0 tulburare ~i
pot strica totul. Noptile cu luna plina sunt porti catre lumea
de dincolo. A~teptati... cu 0 rabdare deplina, tara sa va
grabiti. Nu fortati lucrurile.
125

OSHa

Fenomenul nu poate fi influentat de om, dar poate fi


invitat de acesta intr-o maniera foarte subtila.
Faceti 0 baie, cantati un dntec, ramaneti tacut in
noapte - ~i a~teptati sa se intample. Simtiti lumina lunii
care se revarsa asupra voastra. Dansati putin, apoi ramaneti
din nou in lini~te ~i a~teptati.
Faceti din noptile cu luna plina noptile dumneavoastra
speciale de meditatie. Yeti profita foarte mult de pe urma lor.

SURSA LUMINII
Meditati asupra luminii exteriore ~i asupra celei
interioare.
Lasati lumina sa devina tovara~ul
dumneavoastra. Ganditi-va la ea ~i contemplati-o.
Priviti cum apare ~i cum dispare de pe cer 0 stea,
priviti felul in care rasare sau apune soarele, priviti lumina
lunii sau a unei simple lumanari. Din cand in cand,
inchideti ochii ~i cautati lumina interioara.
Intr-o buna zi, 0 yeti gasi, iar descoperirea vi se va
parea fascinanUi. Nimic altceva nu se compara cu ca. In
acea zi, yeti deveni un nemuritor.

MEDITATIA ASUPRA CELUI DE-AL TREILEA


OCHI
Corpul trebuie sa fie foarte relaxat in aceas'tl'i
meditatie, astfel incat sa puteti uita complet de el. Aici este
126

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET -------

intregul secret. Dadi puteti uita de corp, inseamna ca


postura este corecta. Indiferent de pozitie alegeti, daca
puteti uita de corp, ati gasit postura corecta. Stati cat mai
confortabil cu putinta ~irenuntati la ideea gre~ita ca pentru
a medita trebuie sa stai intr-o postura oarecum
inconfortabiHi.
In continuare, masati cel de-al treilea ochi, spatiul
central dintre sprancene, timp de trei minute. Plasati
adancitura palmei pe cel de-al treilea ochi ~i masati zona
cu 0 mi~care de jos in sus, foarte lent ~i cu multa blandete.
Traiti sentimentul ca incercati sa deschideti 0 fereastra. Cel
de-al treilea ochi este fereastra, iar acest masaj ajuta la
deschiderea ei. Daca dupa trei minute constatati ca nu s-a
produs nici 0 schimbare la nivelul energiei dumneavoastra,
incepeti sa masati in sensul acelor de ceasornic.
Exista doua categorii de oameni. In cazul unora, cel
de-al treilea ochi se deschide daca este masat de jos in sus,
in cazul altora, daca este masat de sus injos. Cei mai multi
fac parte din prima categorie, a~a ca incercati mai intai
masajul de jos in sus.
In eontinuare, vizualizati un mic punct luminos, chiar
intre sprancene. Pentru a con~tientiza mai bine locul, puteti
a~eza pe el un bindi, aceImic ornament pe care il folosesc
femeile indiene pentru a marca cel de-al treilea ochi. Apoi
inchideti ochii ~i cautati punctul luminos. Imaginati-va 0
. stea care lumineaza acolo, cu 0 lumina albastrie. Privirea
trebuie orientata ascendent (inclusiv ochii).
De fapt, nu acel punct este cu adevarat important;
esential este ca ochii sa priveasca in sus. Cand ochii privesc
in sus, intregul trup se lini~te~te. Acest lucru se intampla
127

OSHO

de pilda atunci cand intrati in starea de somn pro fund mra


vise. De aceea, aceasta pozitie a ochilor poate fi folosita ~i
in timpul meditatiei. A~adar, aceasta tehnica are drept scop
orientarea ochilor de jos in sus.
Daca va orientati privirea in sus, ~ezutul pe un scaun
este mai u~or deciit pozitia ~ezand pe podea. Nu incruci~ati
picioarele. Lasati talpile sa se sprijine de podea.
Nu puneti niciodata ceasul sa sune in timpul acestei
meditatii. Daca doriti, puteti a~eza un ceas langa
dumneavoastra, iar atunci eand considerati necesar, puteti
deschide ochii, priviti ceasul, apoi ii inchideti la loco In
acest fel, meditatia dumneavoastra nu va fi deloc afectata.
Nu puneti insa niciodata ceasul sa sune ~i nu rugati pe
nimeni sa va avertizeze ca a trecut 0 ora, caci aceste
avertismente se pot transforma in ~ocuri ~i sunt suportate
foarte greu de organism.
Purtati haine ciit mai u~oare. Ideal ar fi fiti complet
gol; daca nu se poate, purtati 0 roba lunga, mra lenjerie de
corp.
Meditati timp de 0 ora. Daca puteti face de doua ori
pe zi aceasta mcditatie, ar fi ~i mai bine. Daca nu, 0 ora
este suficient. In cazul in care puteti medita mai mult de 0
ora, ar fi ~i mai bine.

MINTEA ~I ZIDUL
In fiecare zi, timp de 0 ora, ramaneti in fata unui zId.
Priviti zidul cu ochii pe jumatate inchi~i, astfel incat sa va
128

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

puteti vedea varful nasului. Ramaneti lini~tit in fata zidului,


astfel incat sa nu puteti vedea nimic altceva.
Stati cat mai relaxat, iar daca apar ganduri, priviti-le
cum tree in spatiul dintre dumneavoastra ~i zid. Nu
conteaza daca este yorba de fantezii, vise, prostii ...
Con~tientizati doar faptul ca ele tree prin spatiul dintre
dumneavoastra ~i zid.
Dupa circa doua saptamani, yeti incepe sa intelegeti
ce inseamna starea de martor.

FITI LA FEL CA UN ANIMAL


Animalele au acces mai u~or la eel de-al treilea ochi,
caci corpul lor este orizontal. Omul sta. vertical. Atunci
cand este directionata in sus, energia trebuie sa infrunte
forta gravitatiei, ceea ce explica dificultatea ei de a avansa
ascendent. Ea nu poate ajunge decat cu mare dificultate la
nivelul ochilor. De aceea, pentru deschiderea celui de-al
treilea ochi este nevoie de un impuls uria~. Din acest motiv,
multe ~coli de yoga recomanda shirshasana, postura
statului pe cap, pentru a crea acest impuls.
Eu nu recomand atat de insistent aceasta postura, caci
impulsul energetic poate fi cople~itor pentru unii. Ea nu
trebuie recomandata deeat in anumite cazuri rare, caci in
caz contrar poate distruge sistemul nervos subtil al omului.
Odata distru~i ace~ti nervi, este foarte greu ca ei sa fie
remcuti. Eventual,adeptulpoate ajunge la cel de-al treilea ochi,
dar ramane orb in ceea ce prive~te alte tipuri de inteligenta.
129

OSHa

In schimb, mersul ca un animal este 0 tehnica extrem


de frumoasa. lmpulsul energetic nu este la fel de putemic.
Nu este nici prea mare, nici prea mic. Este exact atat dit
trebuie sa fie. Daca mergeti in patru labe, la fel ca un caine,
~i incepeti sa gafaiti (cum face acesta), giifaitul va poate
ajuta mult centrul gatului. Acesta este situat in imediata
apropiere a celui de-a Itreilea ochi, chiar sub ei. De aceea,
atunci dind centrul gatului incepe sa functioneze, energia
trece mult mai u~or la nivelul celui de-a I treilea ochi.
Animalele traiesc intr-o lume total difcrita de a
no astra, iar motivul este ca au coloana vertebral a
orizontala. Omul s-a separat de lumea animal a tocmai din
cauza coloanei sale verticale. Din cand in cand, nc-ar face
bine tuturor sa redevenim la fel ca animalele. Metoda ne
ajuta sa restabilim contactul cu trecutul nostru, cu intreaga
noastra mo~tenire, sa nu ne mai simtim separati. Noi facem
parte din lumea animala.
Aceasta tehnica descatu~eaza 0 mare cantitate de
energie spontana, iar grijile tind sa dispara. Veti gandi mai
putin ~i va yeti simti mai mult ca ni~te animale. Acestea
traiesc in prezent, nu se gandesc la trecut, nici la viitor, ~i
nici chiar la prezentul pe care il traiesc. Exista pur ~i
simplu, intotdeauna gata sa reactioneze la orice impuls
exterior, dar rnra sa cumpaneasca asupra lui.

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

lumina aurie, ca un fel de ceata, care umple camera.


Vizualizati caderea acestei cete aurii timp de un minut.
Dupa numai diteva zile, yeti vedea intreaga camera
umpHindu-se de aceasta lumina aurie.
Apoi inspirati ~i simtiti cum ceata aurie patrunde
pro fund in inima dumneavoastra, dupa care expirati ~i
simtiti ca ceata aurie iese din inima, care ramane complet
goala. Continuati astfel 0 vreme: ceata aurie intra ~i iese
succesiv
din inima dumneavoastra,
din fiinta
dumneavoastra, ca un fel de inspiratie urmata de expiratie.
Cand inspirati ceata patrunde in interior, cand expirati iese.
Practicati tehnica timp de 5-7 minute, apoi culcati-va.
Aveti insa grija sa va culcati golit de ceata aurie. Veti
constata ca somnul va fi diferit fata de alte nopti, un fel de
vid, de nimic, de nefiinta. Dimineata va yeti trezi ca ~icum
ati fi calatorit intr-o tara straina ~i ca ~i cum ati fi disparut
in totalitate.
Dimineata, inainte de a va da jos din pat, repetati
tehnica timp de cinci minute. De data aceasta, cand va dati
jos din pat, aveti grija sa 0 faceti in timp ce sunteti plin de
lumina aurie. Cand va culcati, goliti-va de lumina, cand va

Cand mcrgeti la culcare, stingeti lumina ~i a~ezati-va


in pat. Inchideti ochii, relaxati-va trupul ~i vizualizati 0

treziti, umpleti-va cu ea.


Retineti ceata aurie in interior ~idati-va jos din pat. In
acest fel, yeti simti intreaga zi 0 energie subtila care curge
prin fiinta dumneavoastra, 0 energie aurie. Noaptea va
goliti, ziua va umpleti. Ziua trebuie sa fie 0 expresie a
plenitudinii, iar noaptea una a vidului.
Urmatorul pas consta in a deveni un obscrvator. Cand
ceata apare, fiti observatorul ei. Cand va umple fiinta,

130

131

CEATA AURIE

OSHO

observati-o. Ciind va goliti inima de lumina, contemplati


acest proces. Nu mai sunteti acum nici pIin, nici gol, nici
zi, nici noapte, sunteti doar un martor.

6
CONTROLUL
STARILOR DE SPIRIT

"

DEVENITI STAPANUL LUMII VOASTRE


EMOTIONALE
DIAGNOSTICUL

,.

~uferin~a va poate oferi multe lucruri pe care fericirea


nu vi Ie poate oferi. De fapt, fericirea va rape~te multe
lucruri. Ea va rape~te tot ce a~iavut vreodata, tot ce a~ifost
vreodata; fericirea va distruge! Suferin~ava hrane~te egoul,
in timp ce fcricirea este in esen~a 0 stare de dincolo de ego.
Aceasta este toata problema. A~a se explica de ce
oamenilor Ie este atat de greu sa fie ferici~i, de ce milioane
de oameni din intreaga lume au decis sa fie ncferici~i.
Suferin~a va daruie~te un ego foarte puternic, bine
cristalizat. Atunci cand suferi~i, existati. Cand sunte~i
ferici~i, nu existati. Suferin~a aduce dupa sine cristalizare,
fericirea aduce diluare]
Daca in~elege~i acest mecanism, lucrurile va vor
deveni foarte clare.
~ferinta va face sa pareti speciali. Fericirea este un
fenomen universal, nu are nimic special. Copacii,
135

OSHO

animalele, pasarile - toate sunt fericite. Intreaga existenta


este fericita, cu exceptia omului. Suferind, omul devine
absolut special, iese in evidenta.
Suferinta va ajuta sa atrageti atentia altor persoane.
Cand suferiti, altcineva are grija de voi, va ofera simpatia,
va iube~te. Toata lumea se ocupa de voi. Cine ar putea sa
raneasca pe cineva care sufera? Cine poate intra in conflict
cu 0 persoana suferinda? Ar fi de neacceptat.
Omul care sufera este ingrijit ~i iubit. De aceea,
investitia in suferinta aduce mari dividende. Daca sotia nu
sufera, sotul are tendinta sa uite de ea. Daca sufera, el nu-~i
va mai permite sa 0 neglijeze. Daca sotul sufera, intreaga
familie - sotia, copiii - sunt in jurul lui, ingrijorati; asta ii
da 0 mare alinare. Omul nu se mai simte singur; are 0
familie, are prieteni.
Cand sunteti bolnavi, deprimati, suferinzi, prietenii va
fae vizite, va eonsoleaza, va mangaie. Cand sunteti fericiti,
aceia~i prieteni va invidiaza. Daca sunteti cu adevarat
fericiti, yeti constata ca toata lumea se intoarce impotriva
voastra.
Nimeni nu suporta un om fericit, caci acesta rane~te
egourile celor din jur. Ei incep sa se gandeasca: "Deci, tu
ai devenit fericit, in timp ce noi continuam sa ne taram prin
intuneric, prin suferinta ~i prin iad. Cum indrazne~ti sa fii
fericit, cand noi suferim atat de mul~
Evident, in aceste conditii toata lumea este alcatuita
numai din oameni nefericiti, ~i nimeni nu este atat de
curajos sa se impotriveasca tendintei generale; este prea
periculos, prea riscant. Este mai bine sa te agati de
136

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

suferinta, sa ramai in multime. Cand e~ti fericit, e~ti un


individ; cand suferi, faci parte integranta din multi me e~tiun hindus, un mahomedan, un cre~tin, e~ti indian, arab,
japonez.
Fericirea ... $titi voi ce este fericirea? Este ea hindus a,
cre~tina, mahomedana? Fericirea este pur ~i simplu
fericire. Cine 0 traie~te se simte transportat intr-o alta lume.
El nu mai face parte din lumea creata de om, din trecut, din
aceasta istorie hidoasa. De fapt, el iese complet in afara
timpului. Cand e~ti cu adevarat fericit, timpul dispare; la
fel ~~atiul.
Albert Einstein spunea ca in trecut oamenii de ~tiinta
credeau ca exista doua realitati diferite - timpul ~i spatiul.
EI a afirmat insa ca acestea nu reprezinta doua realitati, ci
doua fete ale aceleia~i realitati unice. A~a a aparut cuvantul
spatio-temporal, un singur cuvant. Timpul nu este altceva
decat a patra dimensiune a spatiului.
Einstein nu era un mistic. Altminteri, el ar fi vorbit ~i
despre o...!.!~ei~.realitate, c;.eatranscedentala, care nu este
nici timp, nici spatiu. Aceasta este ~i ea prezenta; eu 0
numesc st~ea de ~lI}qrt~r.Cand toate cele trei realitati sunt
prezente, putem vorbi de 0 treime completa. Acesta este
conceptul de trimurti, cele trei fete ale lui Dumnezeu.
Realitatea are patru dimensiuni: trei ale spatiului, ~i 0 a
patra a timpului.
Mai exista insa ~i altceva, care nu poate fi numit.a
cinc~ dimensiune, caci nu este ceva separat de celelalte.
Ea s~~-;;"f~ri~otalitatc,
la transcendental. Cand sunteti
...
feE~ili!_voi ~lune~ti trep.tat_c~!~..!.ranscendental.
Nu estc
-

-.'--'

137

______

OSHa

ceva social, nu este traditional, practic, nu are nimic de-a


face cu mintea uman!]
-Erivili:.'!!ln i~ja .s~~a,
c~IP:l?!'!ti:2,
~i yeti afla
ca.r~ sunt ~auzele ei. Apoi priviti acele momente in care,
din cand in cand, va permite~i 0 clipa de bucurie, ~i
constata~i care sunt diferen~ele.

----

lata ce ve~i constata:

cand e~ti nefericit,

e~ti con-

furm.ist. Societat~a ii a.!9ra pe ..oI!.formi~li, oamenii ii


resQecta. Po~i chiar sa devii un srant daca e~ti conformist.
Nu intamplator, to~i sfin~ii vo~tri au
Suferin~a este scrisa cu litere mari pe
lor. Fiind atat de neferici~i, ei s-au
bucuriei, considerand-o doar 0 forma

fost ni~te nefericiti.


frun~ile lor, in ochii
impotrivit pe fa~a
de hedonism. Ei au

condamnat orice bucurie ca pe un pacat. Eu fost neferici~i,


~i au dorit ca intreaga lume sa fie la fel de nefericita ca ~i
ei. De fapt, nici nu ar fi putut fi considera~i sfinti decat
intr-o lume nefericita. Intr-o lume fericita ar fi fost probabil
spitaliza~i,
patologice.

trata~i mental.

Cu to~ii sunt ni~te fiin~e

Personal, am vazut destui sfin~i ~i am studiat via~a


celor din trecut. 99% dintre ei sunt pur ~i simplu anormali,
nevrotici sau chiar psihotici. Cu toate acestea, au fost
respecta~i, dar numai din cauza suferin~ei lor.

FARMAC/E

PENTRU

SUFLET

bucura ca W consuma rezervele ~i se simte u~or, caci nu


mai are probleme cu digestia. Toata energia pe care 0
folosea anterior pentru digestie alimenteaza acum capu!.
Omul poate gandi mai mult, se poate concentra mai u~or,
poate uita de corp ~i de nevoile sale.
Toate aces tea nu fac insa decat sa creeze oameni
nefericiti ~i 0 societate nefericita.~iviti-va
in fata suferinta
~i yeti descoperi cateva aspecte fundamentale: unu - ea va
confera respectabilitate. Oamenii din jur va simpatizeaza
mai mult, va arata mai multa prietenie. Cine sufera are mai
multi prieteni. Lumea in care traim este 0 lume ciudata;
ceva nu este in regula cu ea. Lucrurile ar trebui sa stea
invers: omul fericit ar trebui sa aiba mai multi prieteni.
Dar gaca ~unteti feris:i~i, cei din jur vgr DJnvi.~io~i ~i nu va
~or mai arata_p-ri~tenie. Ei_s_e_vo!~i~l.i in~el~th.. cae,! voi
yeti avea ceva ce lor le lipse~te. De ce sunteti fericiti? De
aceea, de-a lungul timpului,
oamenii au invatat un
mecanism subtil: sa i~i reprime fericirea ~i sa manifeste
suferinta. Aceasta a devenit a doua no astra natura.
Este neccsar sa renuntati la acest mecanism. Trebuie

--

s~ invatati ~uEl sa fiti fericiti ~i cum sa-i resp~ctati pe cei


care sunt feIjciti. Yeti aduce astfel un mare serviciu
umaniUitii. Nu ii simpatizati prea mult pe ce.i nefericiti.

Marii sfin~i au tinut posturi de lunga durata, s-au autotorturat. Mie nu mi se pare un lucru prea inteligent. In
primele zile, in prima saptamana, da, este un lucru difici!'

Ajutati-i, dar n!1-(simpatizati. Nu Ie bagati in cap ideea ca


nefericirea este 0 calitate. Lasati-i sa inteleaga ca Ii ajutati,
"dar nu pentru ca te respect, ci pur ~i simplu pentru ca

In a doua saptamana devine ins a foarte u~or, iar incepand


din a treia devine dificil sa mananci. In cea de-a patra

suferi", ~i ca nu faceti altceva decat sa ajutat! ~ajasa_din


starea
de nefericire,
deoarece aceasta este
~
'.- _...hidoasa.

saptamana ai uitat complet de faptul ca ~ii post. Corpul se

Ajutati-i

138

_--

!i..

----_._--

sa inteleaga ca nefericirea
/39

.--

este hidoasa, ca a fi

OSHO
-------

nefericit nu este 0 virtute, ca nu aduc nici un serviciu


umanitatiD
Fiti fericiti, respectati fericirea ~i ajutati-i pe oameni
~.

---.-.-.

~~jnteleaga f.-a_ea~ste _scopul vietii - satchitananda.


Misticii din Orient au afirmat dintotdeauna ca Dumnezeu
are trei calitati: aceea de sat: aEevJ,ruls~y existel!l!.p~,
chit: c_ol!~tiint~~ ~i ananda: beatihl.dine!!~au ferici.:..e~
~ra. OJiun.geexista ~ricire.,J_Dumn~zeu~p-reze~. Cand
vedeti un om fericit, respectati-l, caci el este un sfant. Cand
participati la 0 adunare in care oamenii sunt fericiti,
bucurati-va, caci participati la 0 ceremonie sacra.

PRESCRIPTII

TRANSCENDETI

RUTINELE MINTII

V~tiJL!tist?
Dansati, sau faceti_un_du~, ~i yeti
constata cum tristetea dispare din trupul dumneavoastra,
-odata cu dild,!ra corporaHi. Con~tientizati cum odata cu
transpiratia ~i cu praful, tristetea este alungata din trupul
~neayoastra
de apa care curge. Constatati ce se
intampla.
r-

_ ---..

Urmariti sa va puneti min tea in situatii in care sa nu


poata functiona la fel ca mai inainte.
Toate tehnicile care au fost create de-a lungul timpului
nu sunt altceva decat modalitati de a distrage mintea de la
vechile sale obi~nuinte.

FARMAC/E

PENTRU SUFLET

-------

Spre exemplu, daca va simtiti furios, faceti cateva


respiratii
---_ .profunde. Inspirati adanc ~i expirati prelungit
timp de doua minute. Yeti constata ca mania a disparut. De
ce? Mintea devine confuza. Ea nu poate stabili nici 0
corelatie intre cele doua situatii. Se va intreba: "De cand
respira pro fund cineva care este foarte furios? Ce se
petrece?"
A~adar, faceti orice va trece prin minte pentru a pune
mintea in asemenea situatii, dar nu repetati niciodata
aceea~i metoda. Aici e tot secretui. In caz contrar, daca de
fiecare data cand sunteti trist yeti face un du~, mintea va
sfar~i prin a asocia cele doua actiuni. Dupa 3-4 repetitii, ea
i~i va spune: "Am inteles; e~ti trist, de aceea faci du~". ~i
astfel, du~ul va devcni parte integranta din tristetea
dumneavoastra. Nu repetati niciodata de doua ori ac~e~~i
actiune. Continuati sa va surprindeti mintea de fiecare data.
FHi in!,entiv.
Sa spun em ca partenerul dumneavoastra va spune
ceva ~i va enervati. In asemenea momente, ati dorit
intotdeauna sa aruncati cu ceva in ei. De data aceasta,
introduceti 0 schimbare: duceti-va ~i imbrati~ati-l!
Sarutati-l patima~, surprinzandu-l inclusiv pe ei. Dintr-o
daHi, lucrurile nu vor mai fi la fei. Yeti intelege astfel ca
mintea
nu este altceva decat
un mecanism;
de aceea, ea nu
------..
poate face fata decat vechilor rutine. Tot ceea ce este nou 0
surpr~n~e~~i 0 lasa tara aparare.
Deschideti fereastra ~i lasati aerul proaspat sa intre.

140

141

FARMAC/E PENTRU SUFLET -------

OSHa

SCHIMBATI MODELUL MANIEI


Va puteti elibera de 0 stare de 0 mie ~iuna de ori, dar
dacii nu yeti schimba modelul de baza, ea se va acumula
din nou. Nu este nimic gre~it in a elimina energia negativa.
Procesul este benefic, dar nu conduce niciodata la 0 stare
permanenta.
Metodele orientale sunt complet diferite de cele
occidentale. Ele nu sunt cathartice. Dimpotriva, ele il
provoaca pe om sa se confrunte direct cu modelul pe care
il repeta. Nu sunt preocupate de eliminarea energiei
negative, ci de mecanismele care genereaza aceasta
energie, care 0 reprima ~i conduc la manie, la tristete, la
depresii ~inevroze. Modelul este cel care trebuie schimbat.
Sa elimini energia este ceva simplu. Sa schimbi modelul
este infinit mai dificil.
Incercati sa schimbati aceste modele.
In fiecare zi, timp de cinci minute, alegeti un moment
in care va simtiti bine, inchideti u~a ~iincercati sa deveniti
furios - tara a va elibera insa de aceasta furie. Fortati nota,
innebuniti de manie, dar nu va descarcati de ea. Nu loviti
nici macar 0 perna. Reprimati-o in toate felurile. Intelegeti
ce zic? Metoda este opusa procesului de catharsis.
Daca simtiti 0 tensiune la nivelul stomacului ~i faptul
ca sunteti gata sa explodati, contractati ~i mai tare
stomacul. Daca simtiti ca umerii devin tensionati,
contractati-i ~i mai mult. Aduceti intregul corp la un
/42

maximum de tensiune, ca ~i cum ar fi un vulcan sub


presiune, dar tara un crater dcschis. Aici este secretul: nu
trebuie sa existe nici un fel de descarcare, nici 0 eliberare a
energiei. Nu tipati, caci in acest fel stomacul se va
detensiona. Nu loviti nimic, caci umerii se vor relaxa.
Fierbeti astfel timp de 15 minute, ca ~icum ati fi ajuns
la 0 suta de grade. Timp de 15 minute, aduceti tensiunea
interioara la apogeu. Puneti ceasul sa sune dupa 15 minute,
iar in clipa in care suna, fortati nota la maximum.
Cand alarma s-a oprit, ramaneti in tacere, inchideti
ochii ~i priviti cu deta~are ce se petrece. Relaxati-va
intregul corp.
Practicati aceasta metoda timp de doua sapHimani.
Aceasta incalzire a sistemului va genera topirea rutinelor
maniei.

rATRUNDETI ADANC IN INTERIORUL LUI


"NU"
Incercati aceasta metoda in fiecare noapte, timp de 60
de minute. In primele 40 de minute, urmariti sa deveniti
cat mai negativ. Inchideti u~a, trageti jaluzelele, scoateti
telefonul din priza ~i spuneti-Ie tuturor ca nu puteti fi
deranjat in urmatoarea ora. Puneti pc u~a un afi~ in care
rugati sa fiti lasat in pace. Creati 0 atmosfera cat mai
sumbra. Puneti 0 muzica sinistra ~i simtiti-va mort.
/43

OSHa

Ramaneti astfel ~i simtiti-va negativ. Repetati mantra


"Nu'~. Aduceti-va aminte de cele mai cumplite scene din
trecu t, cand va simteati deprimat ~i cand doreati sa va
sinueideti, cand vi se parea ca viata nu merita traita - ~i
exagerati aceste scene la maximum. Amplificati aceasta
atmosfera. Mintea va incerca sa va distraga atentia,
spunandu-va: "Ce te-a apucat? Uite, noaptea este atat de
frumoasa, cu luna plina!" Nu 0 ascultati. Spuneti-i sa
revin~ mai tarziu eu asemenea argumente. Deocamdata va
daruiti in intregime negativitatii. Faceti din ea aproape 0
religie. Plangeti, tipati, injurati, urlati - faceti tot ce va trece
prin minte pentru a amplifica aceasta stare. Un singur lucru
este important: sa nu fiti fericit. Nu va permiteti nici macar
o clipa de fericire. Daca va surprindeti fericit, dati-va
imediat 0 palma! Reveniti imediat la negativitate. Loviti
pemele, luptati-va cu ele sau sariti asupra lor. Fiti dur! Yeti
constata ca nu este deloc u~or sa fii atat de negativ timp de
40 de minute incontinuu.
Aceasta este una din legile de baza ale mintii: este
foarte greu sa faci ceva con~tient, caci atunci apare 0
separare. Realizezi actiunea respectiva, dar e~ti simultan ~i
martorul ei, nu te identifici cu ea. Apare 0 distanta, care
genereaza 0 frumusete incredibila. Nu vreau sa spun prin
asta ca aceasta distanta trebuie creata. Ea este independenta, nu depinde de dumneavoastra.
Dupa cele 40 de minute, ie~iti din starea de
negativitate. Aruncati pemele, aprindeti luminile, puneti 0
muzica frumoasa ~i dansati timp de 20 de minute. Repe"tati
mantra: "Da". Apoi faceti un du~ bun.
/44

______

FARMAC/EPENTRUSUFLET

------

Metoda va permite sa intelegeti mai bine manifestarea


negativitatii ~iva da 0 perspectiva mai buna asupra valorii
lui da. Ea are 0 mare putere de purificare. Fara a patrunde
adanc in radacina lui "nu", nimeni nu poate atinge apogeul
lui "da". Trebuie mai intai sa illuati pe nu in brate; da-ul se
va na~te apoi de la sine.

DEZLA.NTUITI TIGRUL
Yiata este un fenomen incredibil de vast. Este
imposibil sa 0 controlezi. Daca doriti sa 0 puteti gestiona
cat de cat, va trebui sa 0 reduceti la minimum. Numai a~a
poate fi controlata ea. In caz contrar, viata este salbatica ca
~i norii, ca ploaia, ca vantul, cerul ~i copacii.
Noaptea, faceti urmatoarea meditatie. Simtiti ca nu
mai sunteti un om, ci un animal. Puteti alege orice animal
doriti. Daca preferati pisicile, puteti alege sa fiti 0 pisica.
Daca preferati cainii, puteti alege sa fiti un caine. Puteti
fi ... un tigru, sau orice altceva doriti. Alegeti un animal,
apoi identificati-va cu el. Deveniti una cu el.
Timp de 15 minute, bucurati-va la maximum de
aceasta fantezie. Daca ati ales sa fifj un caine, Iatrati ~i
faceti tot ce ~titi ca face un caine, dar faceti aceste lueruri
cu adevarat! Nu va impuneti nici cel mai mic control. Un
caine nu are control, el dispune de 0 libertate absoluta. De
aceea, orice va vine sa faceti, nu ezitati nici 0 clipa. Nu
introduceti elementul strict uman al controlului. Fiti un
caine autentic! Timp de 15 minute, mergeti in patru labe
/45

OSHa
------

prin camera, tavaIiti-va pe covor, latrati ~isariti. Continuati


astfel timp de ~apte zile. Yeti avea 0 revelatie.
Daca sunteti prea sofisticat ~i prea civilizat, aceasta
metoda va va schimba. Aveti nevoie de ceva mai multa
energie animala. Prea multa civilizatie strica. in doze mici
cste utila, dar in doze mari devine toxica. Omul ar trebui sa
nu piarda niciodata din vedere radacinile lui animale. Daca
yeti putea invata sa va descatu~ati latura animaUi a fiintei,
multe din problemele voastre vor disparea. incepeti chiar
in noaptea aceasta, ~i amuzati-va!

INTERVENTIA

IN MOMENTE

DE CRIZA

Atunei eand simtiti 0 mare presiune venita din


exterior - ~i in viata exista destule asemenea momente _
intrarea in meditatie devine foarte dificila. De aceea,
inainte de meditatie, este nevoie ~a faceti e~ pe!!~ a
reduce
Abia apoi veti putea intra in
-- - aceasta presiune.
"-'~.
meditatie, altfel nu.

FARMAC1E PENTRU SUFLET

------

In al treilea rand, a~uceti-va aminte ca sunt:ti un


~.
Yiata este <!~arun v!~ t~ecator, un.. !}If!?.-l~e
asistati.
Amintiti-va aceste trei lucruri: ca I!:!..me~.~~~
dQar un
~i
ca totul tr~_c~,jllc:l~.s1.y
dumneavoastra. Moartea se
apro~ie cu p'a~irepezi, ~i singura realitate care exista este
martorul interior. De aceea, relaxati-va corpul ~i timp de
15 minute fiti un martor. Apoi puteti intra in meditatie.
Starea de martor elimina rapid presiunea exterioara.
Cand presiu-nea exterioara dispare: ~-~
'ne~sar sa
mai aplicati aceasta metoda preliminara, altminteri va yeti
obi~nui cu ea ~i nu yeti mai putea medita dedit daca 0 yeti
practiea inainte. Ea nu trebuie aplicata decat in conditii
particulare, cand va este imposibil sa intrati altfel in
meditatie. Daea 0 praeticati in fiecare zi, nu yeti face nimic
rau, dar i~i va pierde efectele, ~i eand yeti avea eu adevarat
nevoie de ea, nu va mai fi eficicnta. De aceea, folositi-o
homeopatie. Cand_vi'!ta ~i se pare .~r~ dura .~~va ~imtiti
deprimat, aplical~-o, pentru a_va p~tea reI~xa.

--_.-

-=

--

;j~

,"'",-

Timp de 15 minute, ramaneti pur ~isimplu in taeere ~i


ganditi:y.~_cajntrEg.~ I~~ste
doar un vi~ -::~!
ea chiar
este! Ganditi-va la intreaga lume ca la un vis, ~i ea i~i va
pierde semnificatia.
Un al doilea aspect: amintiti-va eli mai d~y!we sau
mai ~rzi!!. tQtuJ....Y~
<!isp~.re!:l,
il1cly~iXd.umn~a.YQa~tra.
Nu
i
at fost intotdeauna aici, nu yeti fi de-a pururi aieL Nimic
~
nu este ~e~ll~nt.

---

TAl CHI AL SUFERINTEI


Ori de cate ori simtiti eli sunteti neferieit, patrundeti
lent in starea de nefericire. Nu va grabiti. Faceti l1li~cari
lente, la fel ca in Tai Chi.
Daca va simtiti trist, inchideti ochii ~i lasati filmul sa
se deruleze eu incetinitorul. Patrundeti foarte, foarte lent
in starea de tristete ~i observati ce se intampla. Yizualizati

146
147

OSHa

imaginea de ansamblu, patrundeti in fiecare actiune, in


fiecare fibra a tristetii. Daca va simtiti manios, faceti
acela~i lucru.
Timp de cateva zile, faceti mi~cari foarte lente, ~i in
general, incetiniti intreg ritmul in care traiti. Spre exemplu,
daca mergeti undeva, mergeti ceva mai lent dec at
obi~nuiati inainte. Daca mancati, mancati mai lent ~i
mestecati mai multa vreme. Daca de regula va lua 20 de
minute ca sa va terminati masa, acum prelungiti-o la 40 de
minute. Incetiniti totul. Daca va deschideti foarte rapid
ochii, faceti-o mai lent. Faceti un du~ care dureaza 0
perioada dubla fata de' cea normala.
Atunci cand faci totul mai lent,'intregul tau mecanism
i~i incetine~te ritmul. El este unul singur: cu acela~i
mecanism mergeti, vorbiti, deveniti furios. Nu exista doua
mecanisme diferite. Exista doar un singur mecanism
organic. De aceea, daca veti incetini intregul ritm, veti fi
surprins sa constatati. ca tristetea, nefericirea, mania,
violenta - toate acestea incetinesc la randul lor.
Experienta este cople~itoare: gandurile devin mai
lente, dorintele i~i reduc ritmul, inclusiv vechile
obi~nuinte.
Spre exemplu, daca fumati, mi~cati-va foarte lent:
duceti foarte lent mana la buzunar... scoateti 0 tigara ...
duceti-o la gura ... luati chibriturile. Incetiniti atat de mult
ritmul incat sa va ia 0 jumatate de ora pentru a fuma 0
tigara! in acest fel, veti deveni mult mai con~tient de felul
in care faceti tot ceea ce faceti.
,.

/48

______

FARMAC/E PENTRU SUFLET

JURNALUL LUNII
Luna are 0 mare influenta asupra noastra. De aceea,
cel mai bine este sa 0 priviti ~i sa 0 folositi. Timp de doua
luni, tineti unjurnal, urmarind fazele lunii. Incepeti pe luna
noua ~i notati in jurnal cum v-ati simtit in ziua respectiva.
Apoi a doua zi, a treia, ~i a~a mai departe, pana cand vine
luna plina. Continuati astfel ~i cand luna intra in
descre~tere. La sfar~it, cand veti recitijurnalul, veti observa
ca exista un ritm interior, ca starile voastre se schimba in.

---_.-

f~tie

de fazele lun.ii.
Cand va veti cunoa~te ritmul exact, veti putea face
multe lucruri tinand seama de el. Yeti ~ti dinainte ce se va
petrece a doua zi ~i veti fi pregatit. ~.3.<}. fi 0 zi trista,
a.!!!ncibU.furati-va de tristete. Nu are nici un rost sa va
luptati cu ea. Decat sa va impotriviti, mai bine folositi-o,
~
caci ~i tristetea poate fi folosita.

--,

aAFAITI LA FEL CA UN CAINE


Ori de cate ori simtiti un nod in stomac, mergeti in
patru labe ~i giifaiti ca un ciiine. Scoateti limba din gura.
Yeti constata ca tractul digestiv se va elibera curiind.
Giifaitul este un act foarte semnificativ. Daca veti giifai 0
jumatate de ora, mania va curge mult mai frumos prin fiinta
dumneavoastra. Intregul corp se va implica in ea.
/49

OSHO

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

Incercati din dind in dind aeest proeedeu, in camera


dumneavoastra. Puteti sa va priviti in oglinda, latrand ~i
maraind la ea! Dupa trei saptamani, yeti eonstata ca
lucrurile incep sa se schimbe in profunzime. Dupa ce
mania va disparea, yeti fi liber.

monotona. Ganditi-va ce ar insemna daea v-ati simti in


fiecare zi tot mai fericit. .. Unde ati ajunge? Mome~~telede

ACCEPTATI CEEA CE ESTE NEGATIV

sa 0 accepte. ~b~a ~tunci se na~te 0 armonie intre lumina~i


intuneric, care are 0 mare frumusete. Caci armonia nu se

Omul trebuie sa invete sa i~i accepte ~i latura


negativa; numai atunci va deveni el intreg.

poate na~te decat din contraste .


.-----...
-,~
De aceea, ineercati sa savurati ~iaceste momente. Nu
va mai faceti atatea probleme, nu mai ganditi in termenii:
"Ce trebuie sa fac pentru a scapa de aceasUi agitatie
intcrioara?" Cand sUI!.~~ttagitat, fiti agitat! Cand sunteti

Voi doriti sa va traiti numai latura pozitiva. Cand


sunteti ferieiti, aeceptati aeeasta stare. Cand sunteti
nefericiti, 0 respingeti. Dar ambele aspecte fac parte din
fiinta voastra. C}nd lucruril~ se leaga ~i va ~i~titi dus de
val, va consid~rati in paJ~dis; cand totul .p-are s~_vLse
impotriveasca ~i sunteti !!!~!.-.un_
bloeaj general,_v! ~I1!titi
in iad. Dar ambele stari fae parte din viata ~i trebuie
'--aceeptate. Viata nu este..nU!!1aiun paradis, ei ~i un iad.
Diviziunea dintreparadis ~iiad este falsa. Nu exista un
paradis sus ~iun iad jos. A!TIbelesunt aiei. Intr-o e!jR!.e~ti
in_paradis,'....~i in-alta ai ajuns
in .iad.
..

--

-_ -

~~fericire fac ca _~~at.~s~ para

aventura,

ca._~tare

c.?ntinua. y_a.!~dau_pof~ de mancare.


In~~ti sa va ac~~ptaJiintreaga fiinta, toate aspectele
ei, bun~i r.Le.Nu puteti scapa de nici unul din ele. Nimeni
nu poate scapa de propria sa fiinta, dar treptat, poate invata

--

..

~._._~

--

'.- -

nefericit!. !ltLneieIicit. Nu mai faceti atata eaz, fiti pur ~i


simplu nefericit. Ce altceva ati putea face?
Este la fel ea ~ivremea. Daca e vara, e cald. Ce puteti
face? Dad e.~,
aeeeptat} ealdura ~i transpir~t!, daca e
frigJ.tr~!PlJrat~~is~vuratiac~asta stare! Treptat, yeti invata
,sa va bucurati de interrelatia dintre.. extremele polar
opuse.
..
ie.
Jar in ziua respectiva yeti trai 0 mare
.. revelat
..

--

--

--_

- -

'

Omul trebuie sa i~iae~l:Ep.t~~iJa~!1ra


nega.ti..va,in~tand
sa se relaxeze in I2.re~e~taei. Intr-o zi, yeti fi surprins sa
eonstatati ea latura negativa eontribuie ~i ea la savoarea
vietii. Ea nu este inutila. Este sarea ~i piperul vietii.
Altminteri, viata ar parea extrem de plietieoasa ~i"de

ea ~i un nor. Ea
este un proees nedefinit ~i aflat intr-o continua sehimbare.

150

151

iN AL NouALEA

NOR

Ferieirea este eeva la fel de nebulos


-=..,,..
.

--

----

OSHO

-------

Nu este nici temporara, nici permanenta. ~e etema. Dar


nu este moarta; este cat se poate de vie. Este .Yi~J~i,
~eci nu poate fi st~tic~,-_cinumai dinamic~. Se schimba
continuu. Acesta este paradoxul beatitudinii: este etema,
i totu~i schimbatoare, ve;nic
~im~;~~ceea~i. Intr-un
feI, se poate spune ca a existat dintotdeauna; dintr-o alta
perspectiva, fiecare moment de fericire pare altfeI, te
-.....;
. --..,
--------surprinde.
De aceea, beatitudinea este foarte nebuloasa ~i
~t--.;.
_
nu poate fi etichetata ca fiind momentana sau permanenta.
.

--

~~ui

doi.;;>i

",

~on~~nti~~ti ~~~_d.e
voastra.
r,,:,,--

feric!r.ejnjurul d.l!~

A~ezat in lini~te, simtiti un nor care va inconjoara.


Relaxati-va in interiorullui, ~i dupa cateva zile yeti simti
ca a devenit rea Iitate ... EI chiar exista, dar nu I-ati
con~tientizat inca pana acum. Toata lumea traie~te intr-un
nor de fericire, dar oamen~-tr;bui;';a
invete sa-I
~cunoasca, asta-i tot. NoJ.ne na~te1]L~u_~lBe~tihi"din\ea
este
noastra intrinseca.
De aceea,
_.. aura noastra, natura
-..
_.

ramaneti in lini~te, relaxat, ~i sl~.E1L~ava.!opiti in E,9ruId~


fericire care va inconjoara, aflat intr-o schimbare
permanenta, dar tara sa va paraseasca niciodata.
eu cat va yeti topi mai profund in eI, cu atat mai
beatific yeti fi. Vor exista chiar anumite momente cand yeti
disparea complet in eI, cand nom I va exista, dar
dumneavoastra nu. Acestea sunt momente de satori sau de
samadhi. Sunt primele revelatii, inca indepartate, dar totu~i
autentice.
,.
Odata plantata samanta, copacul va cr~~~.
152

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

IMAGINATI-VA.!
Daca aveti 0 i~gin~Le PU!~~'~}?a~i d~~a~titi s~ 0
folositi in mod con~!ie}lt,ea va poate fi d~ u!1.imer.!s~~!.2r.
o;ca nu ;' [olositi in mod con~tient, ea poate deveni un
obstacoI. Orice
talent
----.
"'*'- am avea,' acesta. trebuie
"" , ...folosit.
., ~~...... ~- In
caz
contrar,
eI devine
bolovan....' pe carare; va trebui sa
'"---....-.....
- ca un
- -,......
trecem peste eI, calcandu-I in picioare.
-------yfrecor~and trei Iuc~r~ ~

(!2i.~nib

i~ginati-va
c~ _s~nteti cat mai fericit cu
putinta. Dupa numai 0 saptamana yeti simti ca deveniti cu
adevarat fericit, tara nici un motiv aparent. Aceasta va fi 0
dovada a capac'itatii dumnea~'oastra Iatente. De aceea,
primullucry ~!ld va treziti: iJ.TI_agin'!H.-va
ca~unteti nepun
defurlcire.
Da.tI-vajos din pat radiind,
ca ~i cum urmeaza
........- _...--.
sa se petreaca ceva minunat in ziua~are incepe. Dati-va
jos-(fin'pat cu 0 stare pozitiva ~i.p!inage spera~a, cu
sentimentuI 'ci ziua -~especti~'an~ ;a fi una obi~nuita ~i ca
se va petrece cevaextiaordin~~. Abia aite~tati. Amintiti-va
apoi de aceasta stare ori de eate ori puteti in cursuI zilei.
Dupa ~apte zile yeti constata ca intrea~~_dumneavoastra
vibratie s-a schimbat.
- (j\r d~ik;-Iucru: cand va d~tL s~ar<!.JjLculcare,
-..-i~giQ~ti-v~ ca va aflati in mainile lui Dumnezeu"ca
intreaga existenta va sprijina, ca ~icum ati adormi in poala
sa~Vizi.lahzaf'ace'asta-i~gine ~i ~o~iti leganat de ea.
Important este ca imaginatia sa se intrepatrunda cu somnul,

~_

_..

153

":!'~~.---""'

','

OSHa

------

FARMAC/EPENTRUSUFLET

------

astfel incat sa devina una. Aceasta este cea de-a doua


recomandare.
~
nu va imaginati niciodata ceva negativ, caci
atunci cand oamenii cu 0 imaginatie bogata incep sa i~i
imagineze lucruri negative, acestea au tendinta sa se
petreaca in realitate. Daca va ganditi ca va yeti imbolnavi,
aveti toate ~ansele sa va imbolnaviti. Daca va ganditi ca va
veni cineva ~i va va jigni, acest lucru se va petrece in
realitate. lmaginatia are puterea de a erea realitatea.
Incepeti ~~adar~~itiui
de dimineata, continuati
cu eel de seara, ~i nu uitati sa nu va imaginati niciodata
ceva negativ de-a lungul zilei. D~c_~prin, minte va trec
asemenea idei, inlocuiti-Ie imediat cu altele,
pozitive.
Nu
.....
..
.---.
1~geptati, pe.pri~l.~ ..~~_nuntati imedial ta~e.

Incercati chiar in seara aceasta ~iyeti intelege imediat


despre ce este vorba ... dici este foarte greu de explicat in
cuvinte. Nu trebuie sa zambiti cu buzele, cu fata; este ca ~i
cum ati zambi din abdomen. Abdomenul este cel care
zambe~te. Este un zambet, nu un hohot de ras, deci este
foarte delicat, u~or ~i fragil, ca un trandafir micut care i~i
deschide petalele in abdomenul dumneavoastra,
raspandindu-~i de acolo mireasma asupra intregului corp.
Daca ati experimentat acest zambet, yeti fi fericit timp
de 24 de ore. Ori de cate ori simtiti ca va lipse~te aceasta
fericire, inchideti ochii ~i retraiti zambetul interior. Yeti
regasi imediat senzatia. Faceti acest lucru ori de cate ori
puteti in cursul zilei. Zambetul interior este intotdeauna
prezent.

ZAMBITI DIN ABDOMEN

DOBORATI MARELE ZID CHINEZESC

Ori de cate ori stati ~inu aveti nimic de rncut,relaxati-va


maxilarul inferior ~i deschideti u~or gura. Incepeti sa
respirati pe gura, dar nu profund. Lasati trupul sa respire,
astfel incat rcspiratia sa devina din ce in ce mai u~oara.
Cand respiratia va fi foarte u~oara, maxilarul inferior
relaxat ~i gura intredeschisa,
intregul corp se va
decontracta.
In acel moment, incepeti sa zambiti, nu cu gura, ci cu
intregul corp. Yeti constata ca va este u~or sa faceti acest
lucru. Nu este un zambet al buzelor, ci unul existential,
care se revarsa din interior.

Intreaga lor viata, cei mai multi dintre oameni nu au


mers niciodata mai departe. Se infurie, dar nu merg mai
departe. Se intristeaza, dar nu merg mai departe. Sunt
fericiti, dar nu merg mai departe. Exista 0 granita subtila
pe care omul nu a incalcat-o niciodata; totul se oprc~te
acolo. Ea a devenit un automatism, astfel incat ori de cate
ori ajungeti la aceasta granita, ea va respinge inapoi.
A~a ati fost invatati, ca puteti sa va infuriati, dar nu
mai mult de atat, caci ar putea fi periculos. Puteti fi cat de
cat fericiti, dar nu mai mult, caci fericirea te poate
innebuni. Puteti sa va intristati intr-o oarecare masura, dar

/54

/55

~.

OSHO

-------

nu mai mult, ca sa nu fiti tentati sa va sinucideti. Ati fost


Invatati ca In jurul vostru se afla un Zid Chinezesc, care nu
.
--------oat~ fi depa~it. Nu ati trecut niciodata dineolo de el.
Intregul vostru spatiu, Intreaga voastra ~<\te
sunt
limitate de acest zid, a~a ca atunci dind aveti tendinta sa
deveniti prea fericiti, zidul intervine ~i pune lucrurile la

..

-------

-----

!:!!lCt.
Va recomand un experiment care va va ajuta nespus
de mult. Se nume~te metoda
eltagerarii.
Este una din
e::.-._-~
- -u- -vechile metode tibetane de meditatie. Daca va simtiti trist,
Inchideti ochii ~i e~gerati ca~ de muJt "p~ti starea de
tristete. Patrundeti In ea la maximum, Incercati sa treceti
...._
.....
dincolo de limita. Daca simtiti nevoia sa plangeti, sa
strigati ~i sa va jeluiti, nu ezitati sa 0 faceti. Daca simtiti
nevoia sa va rostogoliti la pamant, faceti-o; im'p-ortante~e
sa t.!:.ec~ti
dincolo de orice ltm~t~,sa ajungeti pe un teritoriu
nou, pe care nu ati mai fost niciodata.
Est: .E~voi:.je exagerare, caci daca nu yeti trece
dincolo de limita In care ati trait dintotdeauna ~i care a
devenit 0 rutina, ~t;.yeti putea devenJ con~ti~Lde
s~zatiile trait~. Ele fac parte din mintea voastra obi~nuita,
din rutina de fiecare zi. Va puteti Infuria, dar nu va yeti da
seama de acest lucru daca nu veti trece dincolo de limita eu
care sunteti obi~nuiti. D!!ca depJ~.Hi limita, yeti dey-eni
cQQ~tienti,
nu ati mai trait
- ~- caci atunci se va petrece
.
_. ceva
-_. cc
....
..
Inca.
Faceti acest lucru cu starile voastre de tristete, de
manie, de gelozie - cu tot ceea ce simtiti In clipa de f~ta dar mai presus de orice, cu fericirea. Atunci
cand sunteti
~

- -

-"

..

/56

FARMAC/E

PENTRU SUFLET

fe.riciti,nu trebuie sa credeti In limite. Depa~iti atunci toate


g;;nitele:dansati,
sau akr~ti. Nu va retineti de la
nimic.
Da~~ veti Invala ~a depa~iti limitele, va v~ti trezi
Intr-o lume cu totul diferita. Va veti da seama astfel cat de
mult ati pierdut de-a lungul vietii.
Va vetLmai izbi de multe ori de Zidul Chinezesc, dar
v~ti Invata di!!.-~In ce_mai bine sa-l depa~iti - caci el nu
e~
realitate. Este doar 0 convingere.

ci;rt$

CREATI-vA 0 LUME PARTICULARA


Practicati aceasta metoda In fiecare noapte. Ea consta
din trei pa~i.
In primele ~apte zile, aplicati pasul Intai: culcat sau
a~ezat, stingeti lumina ~iramaneti In Intuneric. ~mintiti-va
~e un m~ment minunat pe care l-ati trait In trecut. Nu
conteaza care ... alegeti-l pe cel mai frumos dintre toate.
Poate fi un moment obi~nuit, caci l!!leo.!L1ucrurilecele mai
frumoase se petrec In momentele cele mai comune.
Ramaneti astfel, lini~tit, tara sa faceti nimic. Simtiti
ploaia care cade pe acoperi~, mirosul, sunetele din JUL ..
C~mtinuat!sa va exers~ti imaginatia, pana cand se produce
un declic, ~idintr-o data traiti un moment magic. Sau poate
d odata, -~ind -0 sa va plimbati lini~tit pe d~~, 0 raza de
soare va va atinge ~i decli~ul se va produ.s~_9.~mtya
a~ptati mai J:>u1!~.
Intr-o singura clipa, veJiJi.transp.9.r.!at
Intr-o alta lume.
157

OSHa

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET

-------

Dad1 ati ales un anumit moment, continuati cu el timp


de ~apte zile. Inchideti ochii ~i retraiti-l mereu ~i mereu.
Yizualizati toate detaliile. Ploaia care cade pe acoperi~ ...
sunetul picaturilor. .. mirosul... textura cea mai intima a
momentului ... 0 pasare care canta, un diine care latra ... 0
farfurie care s-a spart - toate sunetele. Con~tientizati toate
detaliile, activati-va toate simturile. In fiecare noua noapte,
yeti constata ca patrundeti din ce in ce mai adanc in lumea
imaginatiei, amintindu-va chiar ~i detalii care v-au scapat
la vremea respectiva, dar pe care subcon~tientul le-a
inregistrat. Indifer~nt.d_acaomul este con,~tie,~tde situatiile
p~ care trece, su~c~m~tieI!tu~au le iuregistreaza.
Yeti simti tot felul de nuante subtile, de care nu ati
fost con~tient la vremea dind ati experimentat propriu-zis
momentul respectiv. Ori de cate ori con~tiinta
dumneavoastra se va focaliza asupra momentului, il yeti
retrai din nou ~i din nou. Yeti trai chiar ~i lucruri noi,
dandu-va seama ca ele au existat in realitate, dar nu ati fost
atent la cle. Mi.n~~anoastra inregistreaza totul; ea este un
slujitor foarte credincios.
- - ~I~ cea de-a ~aptea zi yeti vedea totul cu 0 claritate atat
de mare incat yeti avea senzatia ca nu ati trait niciodata un
moment atat de intens.
Dupa ~apte zile, continuati aceasta vizualizare, dar
adaugati ceva in plus: in cea de-a opta zi, simtiti ~i spatiul
din jur. Con~tientizati atmosfera din jur, care va inconjoara
din toate partile, de la circa un metru in jurul fiintei
dumneavoastra. Creati astfel un fel de aura a momentului,
care va inconjoara. In cea de-a 14-a zi, yeti trai practic

intr-o lume complet diferita, con~tient insa ca dincolo de


aura cu diametlJ:llge un metru ~JCista0 cu t0El.Ialta lume,
un alt timPJ.il.!,na}t spatiu.
In cea de-a treia saptiimana mai adaugati un element:
tr~ti momentul, lasati-va inconjurat de el, dar acum, creati
in plus ~i un anti-spatiu im~ginar. - -~
~ Spre exemplu, sa spunem ca va simtiti foarte bun. In
spatiul cu un diametru de un metru sunteti inconjurat de
bunatate, de divinitate. Ganditi-va acum la urmatoarea
situatie: cineva
lui nu.. reu~e~te
------va_... jigne~te,
_.
-~, dar insulta
... - - sa
treaca dincolo de limita
exterioara
a
aurei.
Aceasta
- _._.,_.
aetloneaza ca un gard, iar insulta nu reu~e~te sa treaca de
el. Ea vine ca 0 sageata, dar se infige in gard. Sau, sa
spu~
traiti~n moment trist; sunteti ranit, dar tristetea
respectiva nu reu~e~te sa treaca de gardul de sticla care va
inconjoara. Ea nu ajunge niciodata la dumneavoastra.
La sfar~itul celei de-a treia saptamani, yeti constata ca
nimic
n\l_,mai_p_o_ate_trece
-'
.. de granita
'. sferei pe care v-ati
c~a_t-o i~jur.
Incepand din cea de-a patra saptamana, continuati sa
cultivati aceasta aura. Cand mergeti la piata sau cand
v~biti cu oamenii, purtati-o tot timpul in m~n.!e.
Y.!-Y~lL~imti cople~it. Va yeti mi~ca prin lumea
exterioara purtand armura propriei dumn-;;;voastra l~i
_.inter~~.!e,je ca~_nu va yeti mai desparti nicio_data:
Viata prezenta va continua, dar va yeti _sJE!.tiPentru
prima oara aparat in fata miiJor d~ informatii .~i fa'pte care
va-bombardeaza
in fiecare zi. Daca nu aveti 0 armura de
---._protectie, ele va vor capta atentia ~i yeti deveni vulnerabil

158

159

'

--- -

',.,,-

_-

,~

OSHa

in fata lor. Un caine latra - iar mintea este atrasa in directia


respectiva. Latratul va aminte~te de alti caini. Un prieten
are un caine, a~a ca va amintiti de el, apoi de sora
prietenului, de care ati fost indragostit. ~i astfel incepe un
intreg dialog absurd. Latratul caine lui s-a produs in
momentul prezent, dar el v-a condus undeva in trecut.
0Iice impuls va poate conduce altundeva. Procesul este
foarte complicat.
I?e aceea, a..Y~ti.nev.ojede 0 aura pr{)!.ec.!..oj!re.
Cainele
va latra in continuare, dar dumneavoastra veti ramane in
si~~ - calm, lini~tit ~i centrat.
Purtati aceasta aura timp de cateva saptamani sau luni.
Cand vi se pare ca nu mai aveti nevoie de ea, puteti renunta
la ea. Daca ati inteles cum puteti trai aici ~iacum, daca v-ati
bucurat deja' de frum7i;ei~~ aces~i m~d d;; trai, puteti
renunta lini~tit la aura.

PICIOARELE FERlClTE
Atunci cand radeti, radeti cu tot corpul. Se poate rade
numai cu buzele, sau numai din gat, dar acest ras nu va fi
prea profund.
De aceea, a~ezati-va in mijlocul camerei ~i simtiti ca
rasul vine din zona talpilor picioarelor. Inchideti ochii ~i
simtiti hohotele de ras care urea din zona talpilor. Acestea
sunt foarte subtile. Abia cand ajung la nivelul abdomenului
devin vizibile; abdomenul incepe sa se scuture de ras.
Ridicati-le apoi la nivelul inimii, ~i in sfiir~it, al gatului ~i
~

160

FARMAC1E PENTRU SUFLET

-------

al buzelor. Puteti sa radeti numai din varful buzelor, sa


scoateti anumite sunete care amintesc cat de cat de ras, dar
acesta nu va va fi de prea mare ajutor. Va fi un simplu act
mecanic.
Atunci cand radeti, imaginati-va ca sunteti un copila~.
Cand rad, copiii mici se rostogolesc pe podea. Daca simtiti
nevoia sa faceti acest lucru, nu ezitati. Important este sa va
implicati complet in acest act. Nu atat zgomotul conteaza,
cat implicarea personala.
In primele 2-3 zile nu va va fi prea clar daca ati reu~it
sau nu, dar mai devreme sau mai tarziu se va petrece.
Mergeti pana la radacinile rasului, la fel ca floarea care,
pentru a ie~i la suprafata, trebuie sa treaca mai intai prin
radacinile copacului, apoi prin tulpina etc. La inceput nu 0
puteti vedea, dar cand ajunge sa iasa la lumina, ea i~i arata
intreaga splendoare. Ea a calatorit insa intregul drum, de la
radacini ~i pana in varful crengii, s-a nascut practic din
tenebre.
La fel ar trebui sa se petreaca lucrurile ~i cu rasul:
acesta ar trebui sa se nasca in zona picioarelor ~i sa
calatoreasca in sus. Lasati intregul corp sa fie cutremurat
de el. Simtiti vibratia care trepideaza ~i colaborati cu ea.
Chiar daca la inceput veti exagera putin, acest lucru va va
fi de folos. Dad simtiti ca mana are un u~or tremur,
accentuati-l, astfel incat energia sa intre mai puternic in
trepidatie. Apoi incepeti sa va rostogoliti ~i sa radeti din
toata inima.
Faceti acest exercitiu noaptea, inainte de culcare. Zece
minute sunt suficiente. Apoi adormiti. Dimineata, repetati
161

OSHa

exereitiul, imediat dupa trezire, ehiar in pat. Praeticati-l


a~adar de doua ori pe zi: ultimullucru inainte de culcare ~i
primul lucru dupa trezire. Rasul de noapte va va schimba
visele, care vor deveni mai vesele, mai amuzante, ajutand
in acest fel ~i rasul de dimineata, creand cadrul necesar
pentru acesta. Rasul de dimineata va stabili trendul zilei.
Orice ati face dimineata, imediat dupa trezire, aceasta
actiune va stabili trendul pentru intreaga zi.
Daca primullucru pe care il faceti este sa va enerv~li,
a,,~~~a_gene@
~fecte similare. 0 stare de_manie
duce la alta, care duce apoi la alta, ~i totul se amplifica. Va
yeti simti foarteyulnerabiI,
orice IucIJ!minor vii v'!..rani, vi
'-; -se va parea 0 insulta. De aceea, cel mai bine este sa va
incepeti ziua razand, dar ar trebui sa fie un ras total. In
p~ori de cate ori aveti ocazia de-a Iungul zilei, nu ezitati
sa va dati drumuI Ia ras.

---_.

._.

_______

FA RMACIE PENTRU

SUFLET

culcare, repetati: "Da ... da ... da", incercand sa va puneti


Ia unison cu esenta pozitivitatii sale. Patrundeti in ea ~i
acceptati-o in intreaga dumneavoastra fiinta, de la varfuI
degetelor de Ia picioare ~i pana in cre~tetul capului.
Repetati mereu. "Da ....da ... da", ca pe un feI de rugaeiune,
timp de zece minute. Apoi cuIcati-va.
Dimineata, imediat dupa trezire, faceti aceIa~i lucru,
timp de trei minute, rnra a va da jos din pat. Inainte de
orice altceva, simtiti gustul lui "da".
In timpul ziIei, ori de cate ori simtiti 0 stare negativa,
opriti-va undeva ~!incepeti sa rostiti cu voce tare:
"Da ... da ... da". Daca nu puteti cu voce tare, faceti-o macar
mental. Timp de trei saptamani, repetati mantra "da".
'-------

NU FIT I TRI~TI, FIT I MANIO~I!

Eu va invat sa spuneti da vietii, iubirii, oameniIor. Da,


exista ~ispini, dar nu este necesar sa-i numarati. Ignorati-i,
meditati asupra trandafirului, iar daca meditatia se va
aprofunda, iar trandafirul va patrunde din ce in ee mai
adanc in fiinta dumneavoastra, spinii lui vor parea din ce
in ce mai mici. Cand trandafirul va deveni una cu
dumneavoastra, spinii lui vor disparea eu desavar~ire.
Canalizati-va intreaga energie catre "da". Facett din
aceasta silaba 0 mantra. In fiecare noapt.e, inainte de

Mania ~i tristetea sunt unul ~i acela~i Iucru. 1'.ristete.a


nu este altceva d~cat mani~ p.as~~a, iar mani~ n~ este
a~ceva decat ~istete _as!iY.a.Este foarte greu ca cineva trist
sa se infurie. Daca reu~iti ca faceti 0 persoana trista sa se
enerveze, tristetea ei va disparea imediat. La feI, este
extrem de greu ca cineva furios sa se intristeze. Daca reu~iti
sa faceti 0 persoana furioasa sa se intristeze, mania ei va
disparea pe Ioc.
Polaritatea esentiaIa - yin-yang, barbat-femeie,
masculin-feminin - exista inclusiv la niveluI emotiilor.
M.aniaare 0 p-olaritat~~.g, iar tri~~l~a yin. De aceea, dadi
rezonati pe vibratia tristetii, este foarte greu sa treeeti la 0

162

163

MANTRA DA

OSHO
------

stare de furie. Exact aeest lueru doresc sa-l obtin insa eu de


la voi. Chiar daca pare 0 prostie, ineereati: treeeti de la
tristete la manie, cu riscul de a parea un bufon in propriii
dumneavoastra oehi!
Daea puteti oseila intre tristete ~imanie, va fi greu sa
va mai identifieati eu eele doua stari. Le yeti putea
transeende atunei eu u~urinta ~i Ie yeti putea eontempla.
Veti putea ramane in spate Ie eeranului, privind aeeste
joeuri, dupa care yeti putea renunta la ele. Dar mai intai de
toate, trebuie sa puteti oseila eu u~urinta intre eele doua
stari. in caz eontrar, yeti avea tendinta sa fiti trist (sau
manios), iar atunci eand una din extreme devine prea grea,
transeenderea ei devine imposibila.
Va reamintesc: ~!nd ~o,!a ~nergii opuse au ponderi
~gale, 50%-50%,_ele sunt foarte u~or.de transeen~ caci ele
se lupta una cu eealalta, iar dumneavoastra puteti sdipa eu
u~urintii din gheat:.e..le
lor. Daca tristetea ~i mania se afla la
egalitate de punete, ele se neutralizeaza reeiproc. Va puteti
elibera atunei flira probleme de sub ineidenta lor. Daca insa
tristetea are 0 pondere de 70%, iar mania de 30%, diferenta
dintre ele va fi de 40% in favoarea tristetii, care va fi astfel
sufieient de putemica pentru a va mentine in mrejele ei.
Aeeste 40 de proeente va vor atama de gat ea 0 piatra de
moara.

--

Aceasta este una


-e- din legil~ de. baza ale energiilor
interioar.e: dadi eolaritatile_opuse capata un sta~t eg~,
omul se poate elibera eu u~urinta de sub
. ineidenta lor. Este
la fel ca atunci cand doi se bat, iar dumneavoastra puteti

FARMAC1E PENTRU

SUFLET

scapa, deoareee eei doi sunt prea preocupati de lupta dintre


ei pentru a se mai oeupa de dumneavoastra.
Nu ineercati sa eontrolati emotiile cu ajutorul mintii.
incercati doar aeest exercitiu: in fiecare zi, trebuie sa va
infuriati - aeest lueru este mai u~or. Strigati, sariti, udati,
faeeti tot ce va sta in puteri pentru a seoate la lumina mania
interioara. Daea 0 yeti putea manifesta rnra niei un motiv,
yeti putea scapa la fel de u~or de ea, ehiar ~i atunei eand
aveti un motiv. Altminteri, mania va va domina in funetie
de eireumstantele exterioare. Daca nu 0 puteti manifesta la
dorinta, cum ati putea seapa de ea din propria vointa?
Pare cumva greu de erezut, caei ati erezut intotdeauna
in teoria ea insulta altora este cea care ereeaza mania. Nu,
mania a existat dintotdeauna in dumneavoastra;
eel care
...&=:--_._-~~ _.
v-a insultat nu a flieut deeat sa va ofere un pretext pentru a
\...
o manifesta.
Daea simtiti nevoia, va puteti oferi un astfel de
pretext: imaginati-va ea cineva va jigne~te sau adueeti-va
aminte de 0 situatie in care v-ati enervat foarte tare.
Important este sa reaetualizati acea stare. Vorbiti cu peretii
~i aruneati-le tot felul de sudalme, ~i yeti eonstata ca in
eurand, peretii va vor raspunde eu aeeea~i moneda!
~duee~ starea de manie la apogeu, la nebunie, astfel ineat
sa eontraeareze tristetea de c~r.=.!ufeEiti.Cand eele douli
dcvID.eg;ie, ele se vor anihilareciproc,iar dumneavoastrliyeti
seapa.
George Gurdjieffnumea aeeasta metoda e_ale~omului
vielean: aducerea energiilor interioare intr-o pozitie de

164
165

-------

OSHO

~nn!~t, astfel inc at ele sa se anihileze reciproc, iar


dumneavo~stra sapu!eti sc_apa.

------------ .----_.REMARCATI

INTERVALELE

Realitatea exista intotdeauna in intervale, in micile


pauze dintre cuvinte, dintre ganduri, dorinte, emotii sau
sentimente. Oriunde exista 0 pauza - cum este cea intre
starea de veghe ~icea de somn - puteti descoperi adevarul.
Cand iubirea se transforma in ura, intre eele doua extreme
exista un interval, in care iubirea nu mai este iar ura nu a
inceput inca. C~nd trecuh}l ~!~nsforma in viitor, intre ele
e~s_ta uI,l.mic mom,!!1t1pre~e~ll!ul, ai~i ~acum. Acest
moment este atat de mic incat nu poate fi considerat ea
rncand cu adevarat parte din timp. Este practic indivizibil.
Intervalele de care vorbim sunt toate indivizibile ~i pot
aparea in 0 mie ~i una de feluri.
Starile omului se schimba continuu. In 24 de ore, noi
trecem prin asemenea intervale de atatea ori incat este un
adevarat miracol ca nu ne dam seama de ele. Noi nu
remarcam insa niciodata pauzele. Candva, am invatat acest
--- ...
------true, sa nu privim pauzele. De altfel, ele sunt atat de mici
incat yin ~i trec rnra ca noi sa ne dam seama ca au existat.
Cel mult intuim ca vor urma candva, in viitor, dar atunci
cand sosesc in realitate nu Ie observam.
Cand sunteti furio~i, nu va dati seama; mai tarziu,
..
regretati. Cand starea de. manie devine iminenta, sunteti
;on~tienti, ~titi ca va urma 0 izbucnire, dar cand aceasta se

/66

FARMAC/E PENTRU SUFLET -------

produce, deveniti orbi ~i surzi, absolut incon~tienti. Pauza


este atat de mica incat daca nu sunteti extrem de con~tienti,
o yeti rata cu siguranta. Aceste momente sunt atat de
efemere incat nu pot fi observate decat printr-o luciditate
deplina. Nu Ie poti vedea decat daca e~ti prezent in
totalitate. Cand un gand iese din minte ~i este urmat de
altul, intre ele exista un mic interval in care mintea nu
gande~te. Aceasta este realitatea.
Eu v-am oferit cheia. Acum va trebui sa lucrati cu ea.
Atunci cand adormiti, incercati sa sesizati intervalul
- - -in!are nu mai sunt<::tiJnstare de veghe, dar nu ati adormit
inca. Exista un asemenea interval, dar el nu dureaza foarte
mult. E~a~b[izi!
u~oara: ni~i nu a v:..nitbine ca s-a dus.
Daca yeti reu~i insa sa-l surprindeti, yeti fi surprins, caci
yeti dobandi cea Il!ai mare comoara a vietii.
Chiar daca treceti incon~tienti prin asemenea
intervale, ele lasa 0 urma benefica asupra voastra. Ceva
d~ parfumullor ramane in fiinta voastra. De acum inainte,
in~~ti insa ~a deveJ;liticon~tienti. Treptat, yeti reu~i.

---

DEVENITI CON~TIENTI DE TREI ORI


in b~~p1 exista 0 metoda partieulara, pe care indienii
o numese "a.,deveni con~.!ientde)r<E.Lori". Daca apare 0
problema - sa spunem ca cineva traie~te subit un impuls
sexual, sau 0 stare de lacomie, de manie - el trebuie sa
observe de trei ori prezenta acesteia. Daca este yorba de
~k:, discipolul trebuie ~!!rosteasca de.trei.ori:~,,manie...
/67

OSHO

manie ... manie" - pentru a deveni ~imai con~tient de ea ~i


pentru a nu rata momentu1. Asta-i tot. Dupa aceea, el
continua sa faca ce rncea inainte. Nu se opune in nici un fel
-----.:.- -----maniei; doar 0 remarca de trei ori.
- Metoda est; incredibil de beatifica. i!1_ clipa in care
devii con~tient de 0 stare~a~asta dis{2are.Ea nu te poate
prinde in ghearele ei, caci acest lucru nu este posibil decat
dind e~ti incon~tient. Aceasta con~tientizare de trei ori va
face sa deveniti atat de lucizi in interior, incat nu va mai
.. -puteti identifica cu mania.
p~teti _obiectiva atunci ~
u~urinta, ca5i ea ~e aflaafo!o, iar d~neavoastra gj.;i.
Buddha ~i-a invatat discipolii sa practice aceasta metoda
tot timpul.
De regula, culturile ~icivilizatiile ne invata cum sa ne
reprimam problemele, astfel incat sa devenim incon~tienti
fata de ele, sa uitam de ele, sa fim convin~i ca ele nu exista.
Calea corecta este insa cea opusa. N.iJrebuie .sa
devenim con~tienti c!.e.P!.2..blemelen9astre, ~i~~,
ele vor disparea .

----

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET -------

timpul, din acela~i motiv. Ei i~i afirma bucuria, ~i devin


astfel ~i mai fericiti.
Faceti-va un obicei: incetati sa mai afirmati aspectele
negative ~iincepeti sa Ie afirmati pe cele pozitive.
Dupa cateva saptamani, yeti fi surprins sa constatati
ca detineti in mana 0 mare cheie.
Spre exemplu, daca va intristati cu u~urinta, inainte
de culcare faceti urmatoarele afirmatii: promiteti-va ca yeti
fi vesel, ca deja ati inceput sa fiti. Repetati acest lucru de
20 de ori, cu toata convingerea, in ~oapta, dar suficient de
tare ca sa puteti auzi cuvintele. Gata, ati fost trist pentru
ultima daHL Adio, tristete! Repetati de 20 de ori, apoi

Exista 0 lege extraordinara, numita "legea afirmatiei".


Daca puteti afirma ceva cu toata convingerea, intr-un mod
absolut, ea incepe sa se actualizeze (sa devina reala). A~a
se explica de ce oamenii sunt atat de nefericiti - tocmai din
cauza acestei legi! Ei i~i afirma tot timpul suferinta. liivers,
un numar relativ mic de oameni sunt fericiti aproape tot

adormiti.
Dimineata, cand v-ati trezit din somn, nu deschideti
inca ochii; mai intai, repetati din nou de 20 de ori
afirmatiile.
Constatati schimbarea care se produce peste zi. Yeti fi
surprins sa vedeti ca apare intr-adevar 0 schimbare
calitativa. Dupa numai ~apte zile, yeti trai plenar ceea ce
ati afirmat cu atata convingere. Treptat, renuntati ~i la
celelalte aspecte negative pe care Ie manifestati. Alegeti
cate unul pe sapHimana ~i renuntati la el. Invers, alegeti 0
calitate pozitiva ~i imbibati-va cu ea.
Totul depinde numai de alegerea noastra. Atat iadul,
cat ~i raiul .sunt create de gandurile noastre. "Omul este
.~
ceea ce gande~te". Cand yeti constata acest adevar pe
propri;' dum;e~voastra piele, cand yeti vedea cu ochii
dumneavoastra ca gandUljle creeaza raiul ~i iadu!, yeti
putea in final sa Ie transcendeti pe amandoua. $i nu uitati,

/68

/69

. -

LEGEA AFIRMATIEI

OSHO

raiul este mai u~or de transcens decat iadul. De aceea,


incepeti prin a trece mai intai de la negativ la pozitiv. Pare
paradoxal, dar este mai u~or sa padise~ti ceva fmmos decat
------- "-------~a21rat. Uratenia cree~~a ~l~mai mari ata~amente.
Este mai u~or sa renunti la bogatie decat la saracie.
Este mai u~or sa parase~ti un prieten decat un du~man. Este
mai u~or sa uiti un amic decat un inamic.
~ransformatijadul in @i. Religiile occidentale nu au
mers niciodata dincolo de rai, dar cele orientale au incercat
acest lucm. Ele renunta pana ~i la rai, caci cp.iaUi un g~~
pozitiv ~ste tot !!l} gand.
Ciind va simtiti pregatiti, faceti afirmatia suprema:
lipsa de afirmatii (ganduri), iar inevitabilul se va produce.
'<t!

---

- ---------

7
SEXUALITATE ~I
CUPLU

,.
Veti cunoa~te absolutul.
~

iNVATATI SA DANSATI CU CELALALT

DIAGNOSTICUL
Noi traim unii eu altii, dar nu ~tim ee inseamna sa
traie~ti in euplu. Putem trai ani de zile impreuna tara sa
aflam aeest lueru. Priviti pretutindeni in lume: oamenii
traiese impreuna, nimeni nu traie~te singur: sotii eu sotiile,
sotiile eu sotii, parintii eu eopiii, parintii eu prietenii. Toti
traiese alaturi de alti oameni. Viata nu exista dedit in
asociere, dar ~titi voi ee inseamna asoeierea?
Traie~ti alaturi de 0 sotie timp de 40 de ani ~ipoate ea
nu ai trait impreuna eu ea niei maear 0 singura elipa. Chiar
~i cand faci dragoste eu ea, te gande~ti la alte lueruri. Nu
e~ti prezent, iar dragostea devine un act meeanie.

..

Am auzit ea odata, Mulla Nasruddin s-a dus la un film


eu sotia. Erau easatoriti de eel putin 20 de ani. Filmul la
care s-au dus era un film de dragoste. La pleeare, sotia i-a
173

OSHO

spus lui Mulla: "Nasruddin, tu nu faci niciodata dragoste


cu mine a~a cum au facut actorii aceia. De ce?"
Nasruddin i-a raspuns: "E~ti nebuna? ~tii cu dit sunt
platiti ca sa faca asemenea lucruri?"
Oamenii traiese alaturi de altii, dar nu se iubese. Voi
nu iubiti decat atunei eand puteti obtine anumite benefieii
de pe urma iubirii voastre. Cum poti iubi pe eineva daea
a~tepti sa obtii eeva de pe urma lui? Iubirea a devenit 0
marfa. Ea nu mai este 0 relatie, 0 tovara~ie, 0 celebrare.
Voi nu sunteti ferieiti atunei eand sunteti alaturi de eelalalt;
eel mult va tolerati.
Sotia lui Mulla Nasruddin se afla pe patul de moarte.
Doetorul i-a spus lui Mulla: "Nasruddin, trebuie sa fiu
sineer eu tine; in asemenea clipe, eel mai bine este sa fii
sineer. Sotia ta nu mai poate fi salvata. Boala a avansat
prea mult, a~a ea trebuie sa fii pregatil. Ineearea sa nu
suferi, aeeepta fatalitatea. Acesta este destinul tau. Sotia ta
va muri".

------~

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

celalalt inseamna iadul. .. dici alaturi de el nu faci decat sa


suferi, e~ti dominal. Celalalt iti face probleme, iar tu iti
pierzi libertatea ~i fericirea. Viata in cuplu devine 0 rutin a,
ceva ce trebuie toleral. Daca va tolerati reciproc, cum ati
putea cunoa~te frumusetea vietii in cuplu? Este imposibil.
Voi nu ~titi ce inseamna casnicia, caci acest cuvant
inseamna celebrarea vietii in cuplu. Ea nu se reduce la un
certifical. Nici un oficiu de la primaric nu va poate darui 0
casnicie, nici un preot nu va poate face acest dar. Casnicia
inseamna 0 revolutie uria~a in planul fiintei, 0 imensa
transformare a modului de viata, care nu se poate petrece
decat dad ajungeti sa celebrati statuI impreuna, dad
celalalt nu mai este pur ~i simplu celalalt, daca
dumneavoastra
nu mai sunteti pur ~i simplu
dumneavoastra. Cei doi nu mai sunt doi, intre ei a aparut 0
punte, au devenit unul, dintr-o anumita perspectiva. Din
punct de vedere fizic raman doi, dar in ceea ce prive~te
fiinta lor interioara, au devenit una. Poate ea sunt cei doi
po Ii ai existentei, dar existenta lor este una singura. A

Cel mult, noi ne toleram unii pe altii. Iar atunei cand


gande~ti in termeni de toleranta, viata impreuna devine
suferinta. A~a se explica de ee spunea Jean-Paul Sartre ea

aparut 0 punte.
Foarte rar se intampIa sa dai de 0 easnieie adevarata.
Oamenii traiese impreuna pentru ea nu pot trai singuri.
Retineti: pentru ca nu pot trai singuri, aeesta este unieul
motiv pentru care traiese impreuna. Sa traie~ti singur nu
este deloe eonfortabil, eheltuie~ti mai multi bani, este
difieil. De aeeea traiese oamenii impreuna. Motivatiile lor
sunt in totalitate negative.

174

175

Nasruddin a raspuns: "Nu-ti fa probleme. Daea am


putut sufcri alaturi de ea atatia ani, mai pot indura cateva
ore!"

OSHa

Un barbat urma sa se casatoreasca, iar cineva I-a


intrebat: "Ai fost intotdeauna impotriva casatoriei? Cum
se face ca !i-ai schimbat parerea?"
Omul a raspuns: "Se apropie iarna ~i se pare ca va fi
una foarte friguroasa. Costurile cu incalzirea rna depa~esc,
iar 0 nevasta mi se pare mai ieftina!"
Aceasta este logica. Traiti unii cu altii deoarece este
mai confortabil, mai convenabil, mai ieftin. Sa traie~ti
singur este intr-adevar dificil: 0 nevasta i!i poate aduce atat
de multe lucruri. lti poate face menajul, i!i poate gati, poate
fi 0 slujitoare, 0 ingrijitoare - atat de multe lucruri. Ea
reprezinta cea mai ieftina mana de lucru din lume. Face
atatea lucruri tara sa fie platita deloc. Totul estc doar 0
forma de exploatarc.
Casnicia este 0 forma de exploatare, nu un act de
comuniune. De aceea, ea nu conduce in mod normal la
fcricire. Nu are cum. Cum s-ar putea na~te floarea
nectarului din radacinile exploatarii?
Mai exisUi ~i a~a-zi~ii vo~tri sfinti, care afirma ca voi
sunteti nefericiti deoarece traiti in familie, deoarece trai!i
in lumea exterioara. Ei spun: "Renun!ati la toate, parasiti
totul!" Logica lor pare sa fie justa, dar nu pentru ca este
fntr-adevar justa, ci pentru ca voi nu ati cunoscut
comuniunea. Daca ati fi cunoscut ferieirea prin comuniune,
i-ati fi luat pe toti in ras. Cine a cunoseut ferieirea prin
comuniune I-a eunoscut pe Dumnezeu; cine a eunoseut
adevarata easnieie, I-a eunoseut pe Dumnezeu, caei iubirea
este cea mai directa cale eatre aeesta.
~

176

-------

FARMAC1EPENTRU SUFLET -------

Voi nu cunoa~teti insa eomuniunea ~i traiV impreuna


tara a ~ti ce inseamna acest lueru; traiti in aeest fel timp de
70-80 de ani, tara a ~ti ce este viata. Rataeiti, tara a prinde
radacini in solul fertil al vietii. Treceti de la un moment la
altul tara sa savurati vreunul. Aeeasta ~tiinta de a trai viata
nu vi se daruie~te la na~tere; ea nu este ereditara.
-'yiata apare odata eu na~terea, dar ..!.ntelepeiunea,
experienta, extazul - aeestea trebuie sa fie invatate. De
aceea insist eu atat de mult pe meditatie. Savoarea vie-tittrebuie invatata, trebuie sa ere~teti, sa va maturizati pentru
a 0 putea trai.
Viata nu poate fi cunoscuta deeat la maturitate. Dar
voi traiti ~i muriti ca ni~te eopii. Nu ere~teti nieiodata. Nu
ajungeti la maturitate.
Ce este maturitatea? A fi copt din punet de vedere
sexual nu inseamna a fi matur. lntrebati-i pe psihologi:
ace~tia afirma ea varsta mentala medie a adultului ramane
undeva pe la 13-14 ani. Corpul fizic ere~te, dar mintea i~i
opre~te cre~tcrea pe la varsta de 13 ani. Nu-i de mirare ea
va comportati atat de proste~te, ea viata voastra este doar
un lung ~ir de nazbatii! 0 minte care nu a creseut nu poate
face deeat prostii.
o minte imatura va arunea intotdeauna
responsabilitatea pe ceilalti. Va simtiti neferieiti ~i sunteti
eonvin~i ca sunteti a~adin eauza ca eei aHituride care traiti
va fae viata un iad. "Celalalt este iadul". Dupa parerea mea,
aeeasta afirmatie a lui Sartre este foarte imatura. Pentru un
om matur, celalalt poate deveni la fel de bine ~i raiul. Dc
177

OSHO

[apt, el este ceea ce sunteti deja voi, dici el nu este deeat


oglinda in care va priviti.
Cand spun maturitate, rna refer la 0 anumita
integritate interioara. Aceasta nu va aparea decat atunci
cand yeti inc eta sa-i mai faceti pe altii responsabili pentru
suferintele voastre, dind yeti incepe sa intelegeti ca voi
sunteti singurii responsabili pentru ele. Acesta este primul
pas catre maturitate: eu sunt responsabil. Orice s-ar
intampla, eu sunt vinovat.
Daca va simtiti trist, puneti-va intrebarea: "A cui este
vina?" Daca acceptati ca este vina voastra, mai devreme
sau mai tarziu yeti inceta sa faceti foarte multe lucruri pe
care Ie faceti la ora actuala. In fond, aceasta este esenta
stravechii teorii a karma-ei. Voi sunteti singurii
responsabili. Incetati sa mai spuneti ca societatea este
responsabiHi, ca parintii vo~tri sunt de vina, ca situatia
economica v-a adus in aceasta stare; nu mai aruncati
responsabilitatea
asupra altora. Voi sunteti singurii
responsabili.
La inceput, vi se va parea 0 povara, dici acum nu yeti
mai putea arunca vina pe altcineva. Dar trebuie sa v-o
asumati ...

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET

Omul a spus: "Sotia ta trebuie sa fie foarte fericita


acum".
Nasruddin: "Tocmai asta-i problema. Acum nu mai
are de ce sa se pliinga, a~a ca este foarte nefericita. Incepe
sa vorbeasca, dar nu are de ce sa se pliinga. Acum nu rna
mai poate face responsabil pe mine pentru nefericirea ei.
Credeam ca daca renunt la toate aceste lucruri 0 voi vedea
mai fericita, dar a devenit mai nefericita ca oricand".

Cineva I-a intrebat pe Mulla Nasruddin: "De ce e~ti


atat de trist?"
Mulla a raspuns: "Sotia mea a insistat sa nu mai joc
carti ~i alte jocuri de noroc, sa nu mai fumez ~i sa nu mai
beau. Am renuntat la toate aceste lucruri".

Daca ati continua sa aruncati responsabilitatea asupra


altora ~itoti ar face ceea ce Ie spuneti sa faca, mai devreme
sau mai tiirziu v-ati sinucide. In cele din urma, nu ati mai
avea asupra cui sa aruncati vina.
De aceea, este bine sa va pastrati ciiteva mici gre~eli;
asta ii ajuta pe ceilalti sa fie fericiti. Daca ar exista vreun
sot perfect pe lume, sotia sa l-ar parasi. Cum poti domina
un sot perfect? De aceea, chiar daca nu doriti acest lucru,
faceti cateva gre~eli, pentru ca sotia dumneavoastra sa va
poata domina ~i sa fie astfel fericita!
Daca exista undeva vreun sot perfect, singura solutie
este divortul. Gasiti un barbat perfect ~i yeti fi automat
impotriva lui, caci nu-l mai puteti condamna, nu-i mai
puteti atribui nici 0 gre~eala. Mintile noastre adora sa
arunce responsabilitatea asupra altora, sa se planga, caci in
acest fel se simt bine, intrucat nu se mai simt responsabile.
Aceasta eliberare este insa foarte costisitoare. Ea nu este
reala, dimpotriva, povara devine din ce in ce mai mare, dar
voi nu va dati seama.

/78

179

OSHO

Oamenii tdiiesc cate 70 de ani, vieti la rand, tara sa


~tie ce este viata. Ei nu ajung la maturitate, nu se
integreaza, nu sunt ccntrati. Ei nu traiesc decat la periferie.
Daca periferia voastra se intalne~te cu periferia altora,
ciocnirile sunt inevitabile. Pe de alta parte, dadi sunteti tot
timpul preocupati de gre~elile altora, nu puteti trai decat la
periferie. Daca veti realiza ca "Eu sunt singurul responsabil
pentru existenta mea. Orice s-ar intampla, eu sunt cauza
care a generat acel lucru", atunci con~tiinta voastra trece
brusc de la periferie in centru. Abia acum incepeti sa
deveniti centrul existentei voastre.
De acum inainte veti putea face foarte multe lucruri.
Daca nu va place ceva, puteti renunta la el; daca va place
altceva, il puteti adopta. Daca vi se pare ceva adevarat, il
puteti urma; daca simtiti ca nu este adevarat, puteti sa-l
evitati, caci acum sunteti centrat ~i inradacinat in sine.

PRESCRIPTII

U~I ~I ZIDURI

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

Ie~iti din aceasta stare. Puteti face acest lucru.


Incercati un mic experiment.
In fiecare noapte, inainte de cuIcare, ramaneti in
mijlocul camcrei, in picioare, ~i priviti peretele din fata.
Concentrati-va asupra lui; nu asupra u~ii, asupra peretelui.
Ganditi-va ca sunteti un zid tara nici 0 poarUi, complet
inchis. Nimic nu poate patrunde sau ie~i din fiinta
dumneavoastra - sunteti un prizonier. Chiar ~i psihic,
incercati sa va simtiti ca un zid. Lasati intreaga dumneavoastra energie sa devina un Zid Chinezesc.
Timp de zece minute, ramaneti un zid ~i deveniti cat
mai dur ~i mai tensionat cu putinta. Renuntati la orice
deschidere ~i inchideti-va toate canalele, toate portile de
ie~ire. Veti constata ca veti in cepe sa transpirati, sa
tremurati, iar in fiinta dumneavoastra va aparea un val de
anxietate. Veti simti ca muriti ~i ca patrundeti in propriul
mormant. Nu va faceti probleme. Intrati in mormant.
Duceti intreaga stare la apogeu - toata aceasta tensiune,
toata aceasta contractie, toata aceasta inchidere.

Daca ramaneti inchi~i, veti riimane morti. Este ca ~i


cum ati avea la dispozitie intregul cer, dar voi ati prefera sa
priviti prin gaura cheii. Evident, puteti vedea 0 frantura din
cer ~i prin gaura cheii, poate chiar 0 raza de soare. Din
cand in dind, cate 0 stea care straluce~te. Intregul proces
este insa inutil de dificil, iar voi veti ramane inutil sa
saraciti.

Apoi intoarceti-va, priviti u~a, deschideti-o. Simtiti ca


deveniti 0 poarta. Nu mai sunteti un zid, sunteti 0 poarta
deschisa. Oricine poate intra sau ie~i.Nu trebuie nici macar
sa bata la u~a. Relaxati-va intregul corp. Expansiomiti-va.
De~i ramaneti pe loc, simtiti ca va dilatati, ca umpleti
intreaga camera, ca energia voastra iese prin u~a ~i ajunge
in gradina. Lasati energia personala sa iasa ~ienergia lumii
sa intre in fiinta voastra.

180

181

OSHO

Timp de zeee minute deveniti un zid, apoi, timp de


douazeci de minute deveniti 0 poarta desehisa. La srar~it,
mergeti la euleare. Continuati aeest proecdeu timp de eel
putin trei luni. Dupa a treia saptamana, va veti simtideja
ineredibil de desehis, dar eontinuati ...
V-am oferit ambele variante: zidul ~ipoarta, pentru a
eunoa~te ambele extreme.
Din clipa In care va veti eunoa~te propria energie,
faptul ca aceasta poate deveni un zid sau 0 poarta, veti
deveni con~tient de 0 dimensiune minunata. Veti Incepe sa
simtiti energiile altor persoane. Veti trece pe langa cineva
pe strada ~iva veti da seama daca acest om este un zid sau
o poarta. Veti Intelege aeest lucru In interior. Daca doriti sa
faceti cuno~tinta cu eineva, nu Incercati acest lucru atunci
cand este ca un zid, caci nu veti reu~i. A~teptati sa se
deschida la fel ca 0 poarta.
Aceasta sensibilitate va poate conduce la 0 asemenea
profunzime a relatiilor Incat nici nu v-o puteti imagina la
ora actuala. Apropiati-va de oameni atunci cand sunt ca
ni~te porti deschise, ~i ei vi se vor parea complet diferiti.
Apropiati-va de propriul copil atunci cand este ca 0 poarta
~iel va va asculta, va fi gata sa absoarba orice Ii veti spune.
In caz contrar, puteti tipa la el, dar va ramane surd la
tipetele 4umneavoastra. In asemenea momente, este un zid.
Vorbiti cu iubita dumneavoastra atunci cand este ca 0
poarta. Faceti dragoste numai In asemenea momente. Cand
este ca un zid, cel mai bine este sa nu 0 tulburati.
Daca puteti simti ceva In interior, 11veti putea~simti
oriunde In exterior .

-------

FARMACIE

PENTRU

COMUNIUNE
Faceti 0 meditatie Impreuna. Stati, fata In fata ~i
tineti-va de maini, cu bratele Ineruci~ate. Timp de zece
minute, priviti-va In ochi, iar daca trupul Incepe sa se mi~te
~i sa se balanseze, nu-l opriti. Puteti clipi, dar nu Incetati
nici 0 clipa sa priviti In ochii celuilalt. Nu va dati drumulla
maini, orice s-ar Intampla. Acest lucru este foarte
important.
Dupa zece minute, Inchideti amandoi ochii ~i
continuati sa va balansati timp de zece minute. Apoi
ridicati-va In picioare ~i continuati sa va balansati,
tinandu-va de maini, timp de alte zece minute.
Aceasta tehnica va va permite sa fuzionati foarte
profund din punct de vedere energetic. A~adar: timp de
zeee minute, stati a~ezati~ipriviti-va In oehi, balansandu-va;
apoi, timp de alte zece minute, Inehideti ochii ~ieontinuati
sa va balansati. Lasati energiile sa fuzioneze. In srar~it,
ridieati-va In pieioare ~i desehideti oehii; eontinuati sa va
priviti ~isa va balansati. Va fi aproape un dans, dar nu uitati
sa va tineti de maini, cu bratele Ineruei~ate.
Praetieati aeest proeedeu timp de 30 de minute In
fieeare noapte, timp de zece zile la rand; daea va simtiti
bine, repetati-l ~i dimineata. Puteti sa-l faeeti de doua ori
pe zi, dar nu mai mult.

....J

182

SUFLET

183

OSHO

IMENSUL CELALALT
Mergeti la mare. Exista milioane de valuri. Practic,
voi nu vedeti niciodata marea, ci valurile, caci acestea se
produc numai la suprafata. Pe de alta parte, un val nu este
altceva decat 0 mi~care a marii, care se manifesta prin
aceste valuri. Amintiti-va de ocean ~i uitati de valuri, caci
valurile nu exista in realitate; numai oceanul exista.
Ori de cate ori aveti timp, a~ezati-va langa un prieten
- poate fi sotul, sotia, iubitul, iubita, sau oricine altcineva,
chiar ~i un strain - ~i priviti-va reciproc in ochi tara sa
ganditi. Patrundeti din ce in ce mai adanc in ochii celuilalt,
tara sa ganditi nimic. Curand, va veti da seama ca ati trecut
dincolo de valuri ~i ca in fata ochilor dumneavoastra se
deschide intregul ocean.
Priviti-va in ochi, caci ochii sunt portile sufletului.
Daca nu ganditi, daca va limitati sa priviti, in curand
valuriIe vor disparea, iar in fata ochilor vi se va revela
marele ocean.
Incepeti aceasta tehnica cu un om, caci sunteti mai
familiarizati cu acest tip de valuri. Continuati apoi cu un
animal- un val ceva mai distantat. Treceti apoi la 0 planta
- un val ~i mai indepartat. La smr~it, practicati procedeul
eu 0 piatra.
Daca puteti privi adanc in ochii cuiva, yeti constata ca
el dispare. In spatele oricarei persoane se ascunde un
~

184

______

FARMACIE

PENTRU SUFLET

fenomen oceanic; persoana nu reprezinta dedit valul. Un


val care ascunde ceva necunoscut, mult mai profund.
Incercati aceasta metoda. Merita. Daca mai simtiti
inca distinctii intre oameni, inseamna ca va aflati la
suprafata. Toate distinctiile au loc la suprafata. "Multimea"
apaqine suprafetei.
Priviti in adancuri ~inu va lasati amagit de suprafata.
In curand, veti deveni con~tient de oceanul din jur. Veti
intelege atunci ca nici dumneavoastra nu sunteti un simplu
val. Egoul dumneavoastra este un val. Dincolo de el se
ascunde insa cel unic, cel tara nume.

DEBLOCAREA ENERGIEI SEXUALE


In fiecare dimineata, cand va treziti din somn, ridicati-va
in pieioare, in mijlocul camerei, ~i incepeti sa va scuturati
intregul corp. Dansati shake! Scuturati corpul de la
degetele de la picioare ~i pana in ere~tetul capului. Veti
constata ca senzatia este de-a dreptul orgasmica ... ca ~i
cum ati trai un orgasm sexual.
Bucurati-va de aceasta senzatie, savurati-o, iar daca
simtiti nevoia sa scoateti ~icateva gemete (sau alte sunete),
nu ezitati. Continuati astfel timp de zece minute.
La smr~it, frecati intregul corp cu un prosop uscat ~i
faceti un du~.
Practicati acest procedeu in fiecare dimineata.

185

OSHO

A~TEPTATI CLIPA
Inainte sa faceti dragoste, ramaneti in tacere, unul
langa altul, timp de 15 minute, tinandu-va de maini, cu
bratele incruci~ate. Lumina trebuie sa fie stinsa sau foarte
slabii; mai mult va simtiti decat va vedeti. Puneti-va la
unison. E simplu: nu trebuie decat sa respirati in acela~i
ritm. Cand dumneavoastra expirati, ~i partenerul expira;
cand dumneavoastra inspirati, ~i el inspira. in 2-3 minute,
puteti intra intr-un ritm perfect. Respirati ca ~i cum ati fi
un singur organism - nu doua trupuri, ci unul singur. ~i
priviti-va in ochi, nu cu 0 privire agresiva, ci cu multa
blandete.
Bucurati-va cat mai mult timp unul de celalalt. Jucati-va
cu trupul partenerului. Nu va grabiti sa faceti dragoste pana
cand momentul nu se impune de la sine. Nici nu trebuie sa
va dati seama cand ati inceput sa faceti dragoste. A~teptati
ca acest moment sa vina de la sine. Daca nu vine, nu-I
fortati. Nu este nimic rau in asta; cu!cati-va mra a face
dragoste. A~teptati momentul, care poate veni dupa una,
doua sau trei zile. Va veni eu siguranta, ~icand va veni, va
fi foarte profund. Va fi un sentiment tacut, dar oceanic.
A~teptati momentul; nu-l fortati.

_______

FARMAC/E PENTRU SUFLET

veti fi dragostea. Iubirea va deveni 0 energie mai mare.


dedit voi amandoi, va va inconjura de pretutindeni, va va
transcende. Va veti topi in ea. Dar trebuie sa a~teptati ca
acest moment sa vina de la sine.
Lasati energia sa se acumuleze ~i sa va conduca
singura acolo unde trebuie. Treptat, yeti incepe sa ~titi cand
a sosit momentul. ii yeti cunoa~te simptomele, preludiul;
apoi, totul va deveni u~or.

SALBATICI ~I ATENTI
Cand e~ti atent, salbiiticia nu mai este periculoasa.
Dimpotriva, ea devine frumoasa, fascinanta. De fapt,
numai un om salbatic poate fi frumos. a femeie nu poate fi
frumoasa dadi nu este salbaticii, caci cu cat va fi mai
salbatica, cu atat mai vie va fi ea. Veti fi atunci ca un tigru
sau ca 0 caprioara salbatica alergand prin padure. Ce
frumusete! Nu se pune insa problema sa eaderi in

Iubirea trebuie practicata la fel ca meditatia. Trebuie


savurata treptat, astfel incat fiinta dumneavoastra sa devina
una eu ea, iar experienta sa fie atat de cople~itoare ineat sa
dispareti eu totul in ea. Atunci, nu veti mai face dragoste,

incon~tienta.
intreaga metoda, intregul proces de a deveni un
martor, consta in a va transforma energia sexuala.
Patrundeti in interiorul sexului ~iramaneti eon~tient. arice
s-ar intampla, observati ~i con~tientizati; nu ratati nimie.
arice s-ar inHimpla in trupul dumneavoastra, in mintea ~i
in energia dumneavoastra interioara, este cert ca apare un
nou circuit. Electricitatea trupului se mi~ea intr-o noua
directie, pe un nou circuit; ea devine una cu eea a

186

/87

OSHa

partenerului. Se creeaza astfel un cere interior - pe care il


puteti simti. Daca sunteti con~tient, il puteti simti. Yeti
deveni un vehicul al energiei vitale pusa in mi~care.
Ramaneti con~tient. Curand, va veti da seama ca
gandurile dumneavoastra sunt cu atat mai putine cu cat
circuitul este mai intens; ele dispar din minte cum cad
frunzele dintr-un copac. Gandurile dispar, iar mintea
devine din ce in ce mai goala.
Daca veti ramane con~tient, veti constata ca foarte
curand, dumneavoastra existati, dar egoul a disparut. Nu
mai puteti spune "eu". S-a produs un miracol:
dumneavoastra ~i partcnerul dumneavoastra v-ati dizolvat
intr-o energie mai presus decat cea personala.
Aceasta fuziune nu trebuie sa se produca insa
incon~tient, altminteri veti pierde toata frumusetea. Actul
amoros va fi minunat, dar in dumneavoastra nu se va
produce nici 0 transformare. Actul va fi frumos, nu este
nimic rau in asta, dar transform area nu va exista. Mai mult,
daca ramane incon~tient, veti ramane prins intr-un cere
vicios. Yeti rcpeta mereu ~i mereu aceca~i experienta.
Treptat, ea va deveni 0 rutina. De fiecare data cand 0 veti
trai, ea va genera 0 dorinta ~imai mare. Cu cat 0 veti repeta
mai des, cu atat mai mult 0 veti dori. Aceasta nu inseamna
cre~tere, ci doar un mers in acela~i cere.
Daca veti con~tientiza momentul, veti constata 0 serie
de transformari: mai intai, la nivelul corpului fizic; in al
doilea rand, golirea mintii de ganduri. in sfar~it, va veti
transcende egou!.
,

188

______

FARMACIE

PENTRU SUFLET

Aceste trei transformari trebuie observate ~i contemplate cu cea mai mare atentie. Cand s-a produs ~i cea de-a
treia, puteti spune ca sexul a devenit 0 energie meditativa.
Acum nu mai depindeti de sex. Chiar daca va aflati langa
trupul iubitului sau iubitei dumneavoastra, sufletul
dumneavoastra nu va fi acolo. EI va fi transportat intr-o
alta lume.

BUCURATI-VA DE MOMENTELE
SEPARARE
Iubirea inseamna

DE

relatie intre dumneavoastra ~i 0

alta persoana. Meditatia este 0 relatie intre dumneavoastra


~i dumneavoastra. lubirea este orientata catre exterior,
meditatia catre interior.
lubirea inseamna imparta~ire - dar cum ati putea-o
imparta~i daca nu dispuneti de ea? Ce veti imparta~i in
acest caz? Meditatia va ofera ceva ce poate fi imparta~it.
Ea va ofera calitatea, acea energie care se poate transforma
in iubire daca este imparta~ita cu altcineva.
Meditatia nu inseamna altceva decat 0 relatie cu sine.
Daca nu puteti avea 0 relatie cu sine, cum ati putea stabili
una cu altcineva? De aceea, prima forma a iubirii ar trebuisa fie cea fata de sine. Abia atunci devine posibila iubirea
fata de altcineva. Oamenii se grabesc sa se indragosteasca
de alte persoane tara sa ~tie nimic de iubirea de sine.
189

OSHa

Daea sunteti separat de iubitul sau de iubita


dumneavoastra, amintiti-va de el/ea. Serieti-i scrisori
frumoase ... Nu eonteaza daca sunt rcale sau nul Important
este sa fie frumoase. Scrieti-i poezii, ~i acordati-i dite 0
ora in fieeare noapte. De la ora 10.00 la 11.00 seara, stingeti
lumina, a~ezati-va in pat ~i amintiti-va de cel drag.
Vizualizati-I, atingeti-i corpul, sarutati-I ~iimbrati~ati-l.
Celalalt nu va fi niciodata atat de frumos ca in vise Ie
dumneavoastra. Oamenii reali nu sunt nieiodata la fel de
frumo~i - sau foarte rar. Mai devreme sau mai tarziu, ei se
uratese, dar fanteziile sunt minunate.

_______

FARMACIE PENTRU SUFLE:T -------

veti constat a ea el va raspunde eu aceea~i moneda. Copacul


va va iubi ~i el.
Iubiti tot ee faceti. Chiar ~icand maneati, maneati plin
de iubire; mesteeati hrana eu iubire. Cand faceti un du~,
simtiti apa care cade pe trupul dumneavoastra
~i
raspundeti-i eu iubire ~i recuno~tinta - eaci saerul este
pretutindeni ~i totul este saeru. Cand veti intelege ea totul
este saeru, nu veti mai tanji dupa iubire, caci aceasta se va
revarsa asupra voastra de pretutindeni.

PRIMUL ~I ULTIMUL
FITI RISIPITOR CU IUBIREA
Cand energia aseensioneaza, energia sexuala este
transformata ~ii~i schimba calitatea. Nevoia de sex devine
din ce in ce mai mica, iar nevoia de iubire din ce in ee mai
mare. Cand estc orientata in jos, energia se transforma in
sex, iar eand merge in sus, in iubire.
Nu trebuie sa a~teptati insa cursul ei. Iubiti din ee in
ce mai mult oamenii. Fiti un risipitor eu iubirea dumneavoastra. Iubiti-va prietenii, ~i ehiar strainii. Iubiti ehiar ~i
eopacii, pietrele. Important este sa iubiti.
Daea stati a~ezat pe 0 piatra ~i traiti un sentiment de
iubire fata de ea, veti eonstata ea piatra va raspunde. Veti
simti aproape imediat acest lucru. Piatra nu mai oeste 0
simpla piatra. Atingeti un copae eu 0 iubire profunda ~i
190

Amintiti-va intotdeauna ca atunci cand sunteti alaturi


de cineva, aceasta ar putea fi ultima data. Nu va pierdeti
timpul cu prostii; nu creati confliete ~i eerturi pentru
motive minorc. Cand moartea se apropie, nimic altceva nu
mai eonteaza. Daca cineva face sau spune ceva care va
enerveaza, amintiti-va de moarte. Ganditi-va ea aeest om
este pe punctul de a muri (sau dumneavoastra); ce mai
eonteaza atunci euvintele sau faptele salc? Poate ca niei nu
a avut intentia sa va enerveze; poate ea este doar
interpretarea dumneavoastra. Din 0 suta de cazuri, 99 tin
mai degraba de interpretarea personala.
Si nu uitati: cand va aflati alaturi de cineva, nu este
yorba de cel pe care it ~tiati dinainte, caci totul se schimba.
Nu poti intra in acela~i diu de doua ori ~i nu poti intalni
aceea~i persoana de doua ori. Va puteti reintalni cu tatal,
191

OSHO

mama, fratii, prietenii dumneavoastra, dar ei nu sunt


aceia~i; s-au schimbat. Nimic nu ramane la feI. $i
dumneavoastra v-ati schimbat, nu mai sunteti acela~i...
Daca yeti tine minte aceste doua aspecte, iubirea va
inflori mai u~or in dumneavoastra.
Cand va intalniti cu cineva, faceti-o de parca ar fi
prima oara cand va intalniti.
Faceti-o insa ~i ca ~i cum ar fi pentru ultima oara.
$i chiar a$a stau lucrurile.
Daca yeti avea aceasta perspectiva, acest mic moment
al intalnirii va capata 0 semnificatie incredibil de profunda.

ELIMINATI CEEA CE ESTE NEGATIV


G.ubirea este intotdeauna frumoasa la inceput, caci
oamenii evita sa 0 incarce cu energiile lor negative. Ei
emana numai energiile lor pozitive, ~i totul pare fantastic.
Treptat, ei uita sa faca insa acest lucru, proiectandu-~i
asupra relatiei ~i asupra partenerului lor energiiIe lor
negative. incetul cu incetul energia pozitiva se reduce
aproape la zero, iar energia negativa cre~te la infinit. Iadul
i~i deschide astfel portile, iar oamenii nu inteleg ce se
intampla. Era 0 relatie atat de frumoasa? Unde a disparut?
Daca yeti fi atenti inca de la inceput, relatia va putea
fi salvata. Proiectati asupra ei numai energia voastra
pozitiva, tara sa uitati insa ca, mai devreme sau mai tarziu,
/92

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET

energia negativa i~i va spune ~i ea cuvantul. Cand ea i~i


arata coltii, eliminati-o rapi{]
Izolati-va intr-o camera ~i eliminati energia negativa;
nu trebuie sa 0 proiectati asupra unei alte persoane.
Daca simtiti nevoia sa tipati ~i sa fiti manios, izolati-va
intr-o camera, tipati ~i luati la bataie 0 perna. Nimeni nu ar
trebui sa fie violent cu alte persoane. Este mult mai
rezonabil sa scoateti praful dintr-o perna, sau sa bateti
r'covoare.
Daca ramaneti con~tient, yeti constata ca se poate, iar
dupa eliminarea energiei negative, prin fiinta dumneavoastra nu va mai curge decat energia pozitiva.
Energia negativa nu poate fi eliminata in cuplu decat
atunci cand acesta a devenit foarte stabil. Chiar ~i atunci,
ea trebuie sa se produca terapeutic. Cand cei doi parteneri
ai cuplului sunt foarte con~tienti, foarte pozitivi, au 0 relatie
consolidata ~i sunt capabili sa tolereze, ba chiar sa ~i
foloseasca negativitatea celuilalt, ei i~i pot manifesta - in
mod reciproc acceptat - negativitatea, ca 0 masura
terapeutica.
Chiar ~i atunci, ei trebuie sa fie foarte con~tienti; nu
trebuie sa faca acest lucru incon~tient. Metoda trebuie sa
fie deliberata. Cei doi pot cadea de acord ca in fiecare
noapte, timp de 0 ora, sa fie negativi unul fata de ceIalalt ca intr-un fel de joc - in loc sa-~i arunce aceste energii in
fata in alte momente, nepotrivite. Oricat de con~tient ai fi,
nu poti fi atent tot timpul, 24 de ore din 24. Dar timp de 0
ora, la un moment convenit, puteti sta impreuna,
193

OSHa

manifestandu-va reciproc negativitatea. Totul va fi unjoc,


un fel de exercitiu terapeutic. Dupa 0 ora ati terminat ~iati
scapat de ea. Nu mai trebuie sa 0 proiectati asupra relatiei.
Primul pas: energia negativa trebuie eliminata in
singuratate. Al doilea pas: ea poate fi eliminata in cuplu, la
un moment reciproc stabilit. Abia in a treia etapa pot
deveni cei doi p,arteneri absolut naturali, tara sa Ie mai fie
teama sa fie ei in~i~i.Atunci, ei pot fi pozitivi sau negativi,
ambele stari fiind lareI de frumoase - dar abia in a treia
etapa.
In prima etapa, trebuie sa ajungeti la starea in care va
afiati in fata pernei, singur in camera, dar mania nu mai
vine. Acest lucru nu se va produce imediat, abia dupa multe
luni de zile: Ya veni insa un moment cand yeti fi singur, cu
perna in mana, dar starea de manie nu va aparea. Ea ~i-a
pierdut importanta; nu mai puteti sa va cnervati singur.
Puteti considera atunci ca ati incheiat prima etapa. Trebuie
sa a~teptati insa ca ~i partenerul dumneavoastra sa incheie
aceasta etapa. Abia atunci yeti putea trece la cea de-a doua
etapa. Timp de doua ore, dimineata sau seara, in functie de
dumneavoastra, va yeti putea manifesta atunci negativitatea, in mod voluntar. Exercitiul este doar 0 piesa de
teatru; este foarte impersonal.

0veti grija sa nu va raniti cu adevarat partenerul.

Scopul este sa scoateti energia negativa la lumina, dar nu


sa-l raniti. Nu trebuie sa-l acuzati, sa-i spuneti: "E~ti rau",
ci doar: "Mie mi se pare ca e~ti rau". Nu trebuie sa spuneti:
~

/94

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET -------

"M-ai jignit", ci doar: "Ma simt jignit". Nuantele sunt


diferite. Este un joc deliberat: "Ma simt jignit, deci doresc
sa elimin aceasta energie negativa. IntampIator, tu e~ti cel
mai apropiat de mine, a~a ca rna poti ajuta sa 0 elimin". La
fel stau lucrurile ~i cu partenerul dumneavoastrD
Ya veni 0 zi cand yeti constata din nou ca jocul nu mai
functioneaza. Yeti sta impreuna timp de 0 ora, dar nu se va
produce nimic. Nici un fel de energie negativa nu va mai
ie~i la lymina. Puteti considera atunci ca s-a incheiat ~icea
de-a doua etapa. Urmeaza acum cea de-a treia etapa, iar
aceasta dureaza toata viata. Acum puteti fi spontan; pozitiv
sau negativ, nu mai conteaza.
lubirea dumneavoastra s-a transformat intr-o casnicie.

DE LA SINGURA.TATELA SOLITUDINE
Oamenii cred ca daca sunt singuri, trebuie sa fie tri~ti.
Este 0 asociere gre~ita, 0 interpretare nepotiivita, caci tot
ce este cu adevarat frumos se produce numai in singuratate.
Nu poti trai 0 clipa extatica intr-o multime de oameni.
Gratia venita din lumea de dincolo se revarsa numai asupra
- -ir:dividului, atunci cand acesta _sesimte singur.
Mintea extrovertita
a creat insa tot feluJ de
conditionari, care s-au inr8.dacinat foarte adanc in voi. Una
dintre ele sustine ca dadi e~ti singur, te simti trist. Trcbuie
sa ie~i neaparat, sa te intalne~ti cu alti oameni, caci numai
alaturi de ei vei putea cunoa~te din nou fericirea.

--_.- --~-------- -'- -_.

/95

OSHO

------

Acest lucru nu este adevarat. Fericirea care se na~te


din tovara~ia altor persoane este extrem de superficiala. In
schimb, f:.ricirea c~~e se na~te in..s~nguratate este foarte
profunda. De aceea, ~ucurati-v~ .de e~.
Insu~i cuvantul "singuratate" da na~tere - prin
asociere - unei anumite tristeti. Nu-i mai spuneti atunci
"singuratate", "izolare", spuneti-i "solitudine". Numele
gre~ite pot da na~tere la tulburari. Spuneti-i -- stare
_ow
lpe_d}tati!:.a- chiar a~a ~i este - iar atunci cand apare,
bucurati-va de ea.
Cand sunteti singur, cantati, dansati, sau stati pur ~i
simplu cu fata la perete, a~tepta!1d sa se intample ~a.
F~et~ di!1~o!itudine 0 a~teptare, ~iin curand,..Y~tic.9~ta
ca ea capata 0 calitate diferita.
Nu este in nici un caz yorba de tristete. Daca ati ajuns
sa savurati solitudinea in toata profunzif!l~a ei, relatiile
devin de-a dreptul superficiale. Nici chiar iubirea nu poate
merge atat de departe ca solitudinea, caci ea are nevoie de
altcineva, iar prezenta sa va mentine inca la periferie. Cand
n~ mai este nimenj, nici macar un gand ref~ritor la
altcineva, cand sunteti cu adevarat singur, incepeti sa va
seu~ndati in sine.
Nu trebuie sa va fie teama. La ineeput, aceasHi
seufundare seamana eu moartea, ceea ce explica starea de
tristete initiala. Pana acum nu ati eunoscut fericirea decat
alaturi de alti oameni, in relatiile cu ei. Mai a~teptati insa
un pic. Scufundati-va inca ~imai adanc, ~iv~ti co!}stataca
apare 0 gar~ ge lini~te, 0 tacere care seamana cu dansul ...

- -

--_.-

/96

FARMAC/EPENTRUSUFLEr ------

o-~---mi~care interioara... absolut


neclintita.
- ...... Este 0 stare in care
paradoxurile se intalnesc ~iin care contradicliile se dizolva.
Ramaneti in tacere, relaxat, dar lucid, caci ya afla~ in
continuare in a~teptare, in a~teptarea unei stari. Oriunde
ati sta, ramaneti cu fata la perete. Un perete este foarte
frumos. Nu ai unde sa te mi~ti, incotro sa prive~ti, dar exista
totu~i peretele. Nu atamati nici macar un tab lou pe el.
Lasati-l gol. Cand nu ai ce sa vezi, treptat, interesul tau fata
de actul vizual dispare. Privind peretele gol, in tine se na~te
u_nsentiment de v!Q,un gol interior asemanator. Tot privind
zidul, in tine se na~te un alt zid, eel al ne-gandirii.
Ramaneti-' deschis ~i bucurati-va. Zambiti sau
----fredonati un cantecel. Puteli chiar dansa, dar cu fala la
perete. Fa~ti dip j!ce.sLperete obiectul ~edit~Jiei
dumneavoastra.
Mai devreme sau mai tarziu, orice _om va trebui sa
f~ca ~ta pro~riei sale singuratati. Atunci cand 0 prive~ti in
fata, ea i~i schimba culoarea, calitatea, gustul. Singuratatea
devine solitudine. Nu mai este izolar~, ~ste solitudine.
Izolarea predispune catre suferinta; sq!itud~~a are ceva
extatic in ea.

--

/97

EXERCITII PENTRU SANATATE ~I


INTEGRITATE

DIAGNOSTICUL
Mulla Nasruddin a fost chemat ca martor la tribunal.
EI a observat ca tot ce spunea era notat de grefier. De aceea,
a inceput sa vorbeasca din ce in ce mai repede. Grefierul
abia mai rncea fata sa scrie ce spunea. La un moment dat,
Mulla i-a spus: "Doamne Dumnezeule! Domnule, nu mai
scrie aHitde repede, caci nu pot tine pasul cu tine".

..

Eu nu am un ceas interior, dar am ajuns sa imi inteleg


corpul, nevoile sale. Am invatat foarte multe ascultandu-l.
Daca va yeti asculta corpul ~i yeti deveni atenti la nevoile
lui, yeti putea adopta 0 disciplina care nici macar nu poate
fi numita disciplina.
Eu nu am foqat nimic, de~i am incercat tot felul de
lucruri la viata mea. Am experimentat continuu, ca sa
descopar ce anume se potrive~te perfect trupului meu. Pe
vremuri, am avut 0 perioada in care rna trezeam foarte
201

OSHO
'.

devreme, la 3.00 dimineata. Apoi am inceput sa rna trezesc


la 4.00 dimineata, apoi la 5.00 dimineata. In ultimii ani,
am ajuns sa ~a trezesc la ora 6.00 dimineata. Incetul cu
incetul, am ajuns sa inteleg ee anume ii trebuie corpului
meu. Omul trebuie sa fie foarte sensibil in ceea ce prive~te
nevoile trupului sau.~iziologii modemi afirmli ea in timpul
somnului, corpul i~i pierde temperatura normal a timp de
doua ore; aceasta scade Cll doua grade. In functie de om, se
poate intampla intre orele 3.00 ~i 5.00, intre 2.00 ~i 4.00,
sau intre 4.00 ~i 6.00. Cert este ea in fieeare noapte,
temperatura corpului scade cu doua grade timp de doua
ore. Aeeste doua ore sunt cele in care somnul este cel mai
pro fund. Daca te treze~ti chiar in acest interval, toata ziua
te vei simti dezorientat, chiar daca ai dormit 6-7 ore. Daca
te treze~ti in timpul celor doua ore cand temperatura este
redusa, te vei simti obosh toata ziua. Si yeti simti ca iti
lipse~te ceva. Vei fi mai tulburat, iar eorpul tau se va simti
bolnav.
Dacli te treze~ti imediat dupa cele doua ore, aeela este
momentul ideal. Atunci e~ti eel mai odihnit. Nu eonteaza
daea ai dormit numai doua ore. Omul nu are nevoie de 6-8
ore de somn. Daea va dormi in eele doua ore eand
temperatura este mai redusa cu doua grade, el se va trezi
cat se poate de odihnit. Intreaga zi va simti un fel de gratie,
o lini~te interioara, 0 stare de pace ~i de bunastara
Fiecare trebuie sa identifiee insa care sunt cele doua
ore. Nu urmati neaparat 0 disciplina impusa din afara, eaci
ea poate fi buna pentru cel care a creat-o ... Sa spunem ca
un yoghin se treze~te dimineata la ora 3.00 ~i se simte

202

FARMAC1E PENTRU

SUFLET

foarte bine. Daca Ie impune insa tuturor adeptilor sai sa se


trezeasca la aceea~i ora, ace~tia se pot simti adormiti toata
ziua, dupa care vor crede ca nu sunt capabili sa respecte 0
disciplina aHit de banala. Se vor simti vinovati. Vor face
eforturi tot mai mari, dar in zadar, dupa care vor ajunge la
concluzia ca maestrullor este 0 fiinta exceptionala, caci el
se simte excelent, plin de energie. Realitatea este insa mult
mai simpla: el ~i-a gasit bioritmul.
Fiecare om ar trebui sa-~i studieze corpul, sa-i
descopere caile, ritmurile, ce anume i se potrive~te. Odata
descoperite aceste nevoi, el Ie va putea respecta aproape
rnra efort, caci va fi in armonie cu trupul, deci nu va fi
nimic impus. De pilda, atunci cand mancati, constatati
singuri ce anume vi se potrive~te cel mai bine. Oamenii
mananca tot felul de lucruri, dupa care se simt rau. Chiar ~i
mintile lor sunt afectate. Nu urmati niciodata disciplina
altcuiva, eaci nimeni nu este identic cu dumneavoastra,
deci nimeni nu poate ~ti ce anume vi se potrive~te.
De aceea, singura disciplina pe care v-o impun eu este
cunoa~terea de sine, adica libertatea. Ascultati-va singuri
corpul. EI are 0 mare intelepciune interioara. Daea il yeti
asculta yeti avea intotdeauna dreptate. Daea nu il yeti
asculta ~iii yeti impune tot felul de lucruri straine, nu yeti
fi nieiodata fericiti; yeti fi nefericiti, bolnavi, tulburati ~i
eonfuzi.
In eazul meu, experimentarea a durat multi ani. Am
mancat tot felul de lueruri, ~i treptat am eliminat ceea ee
nu mi se potrivea. Astazi nu mai mananc decat ceea ee imi
face bine. Bucatlireasa mea se minuneaza, caci trebuie sa
203

OSHO

gateasdi aceea~i mancare aproape in fiecare zi ~i nu-i vine


sa creada ca nu rna plictisesc de ea. Sa mananci e una, dar
sa iti mai faca ~i placere?!
Daca vi se potrive~te, va puteti bucura la infinit de
acela~i lucru. EI nu va insemna 0 repetitie pentru voi. Daca
nu vi se potrive~te, atunci vor aparea necazurile.
Intr-o seara de joi, Mulla Nasruddin a venit acasa la
cina. Sotia lui i-a servit fasole fiarta. Mulla a aruncat
farfuria ~i a urlat: "Urasc fasolea fiarta!"
"Mulla, nu-mi vine sa cred ce spui! Luni seara ai
mancat fasole ~i ti-a placut, marti la fel, miercuri la feI. ~i
acum, dintr-o data, nu-ti mai place! Nu e~ti consecvent".
De regula, noi nu putem manca acela~i lucru de prea
multe ori. Explicatia nu are insa legatura cu faptul ca se
repeta, ci cu faptul ca nu ni se potrive~te. Intr-o zi it
toleram, in alta nu. Cum am putea sa toleram ceva mai
multe zile la rand? In schimb, daca ni se potrive~te,
problema dispare. Putem manca 0 viata intreaga acela~i
lucru, ~i ne yom bucura de el de fiecare data, de vreme ce
ne aduce atata armonie. Pur ~i simplu este in acord cu noi.
Respiratia este aceea~i, ~i totu~i nu ne plictisim de ea.
Apa din baie este aceea~i, somnul la fei. Acestea ni se
potrivesc, ~i de aceea nu ne plictisim de ele. Repetitia lor
nu ne obose~te deloc.

'

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

comparam ziua de ieri cu cea de astazi ~inu facem proiectii


asupra zilei de maine. Traim pur ~i simplu aici ~i acum, ne
bucuram de momentul prczent.
Bucuria momentului prezent nu are nimic de-a face
cu noutatea. Ea depinde insa de armonie. Puteti
experimenta lucruri noi in fiecare zi, dar daca nu vi se
potrivesc, yeti fugi mereu de colo-colo, tara sa va gasiti
odihna.'
Ceea ce fac eu nu este niciodata fortat, este spontan.
In acest fel, treptat, am putut deveni con~tient de nevoile
trupului meu. Eu imi ascult intotdeauna corpul. Nu i-a~
impune niciodata nimic din mintea mea. Faceti la fel ~i
yeti fi mai fericiti.

PRESCRIPTII
UNITI-VA CU TRUPUL IN STAREA DE
SANATATE

Repetitia este mai degraba 0 chestiune de atitudine.


Daca traim in perfecta armonie cu natura, nu mai ~suntem
preocupati de ziua de ieri, nu ne mai amintim de ea. Nu

A fi in contact cu trupul inseamna a avea 0


sensibilitate mai mare. Voi nici nu va simtiti trupul, decat
atunci cand este bolnav. Daca aveti 0 durere de cap,
deveniti con~tienti ca aveti un cap; tara durere, nu aveti
nici un contact cu capul. Daca aveti 0 durere la picior,
deveniti con~tienti de eI. Nu deveniti con~tienti decat
atunci cand ceva este in neregula.
Daca totul este in regula, ramaneti complet
incon~tienti. De fapt, chiar acesta este momentul in care ar

204

205

-------

OSHO

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

trebui sa stabiliti contactul: cel in care totul este in regula.


Cand ceva nu este in regula, contactul se stabile~te prin
boala, prin dezechilibru ~i prin lipsa bunastarii interioare.
Aveti un cap, dar pana cand nu va doare, nu stabiliti
contactul cu el. Contactul nu se realizeaza cu capul, ci cu
durerea! Contactul cu capul nu este posibil decat daca nu
va doare, cand capul se simte foarte bine.
Noi am pierdut din pacate aceasta capacitate. Daca ne
simtim bine, nu mai stabilim nici un contact cu trupul
nostru. Contactul devine posibil numai ca masura de
urgenta. Apare 0 durere de cap, este nevoie de un
medicament, de un remediu. Trebuie fiicut ceva; de aceea,
stabiliti un contact cu partea bolnava.
Incercati sa stabiliti un contact cu trupul vostru atunci
cand se simte bine.
A~ezati-va pe iarba, inchideti ochii ~i simtiti ce se
petrece in interior, bunastarea care palpita acolo.
Scufundati-va in apa unui rau. Apa va mangaie corpul ~i
fiecare celula se racore~te. Simtiti cum patrunde racoarea,
celula cu celula, ~i cum atinge insa~i esenta trupului.
Corpul fizic este un fenomen extraordinar, unul dintre
miracolele naturii.
A~ezati-va la soare. Lasati razele lui sa va mangaie
corpul. Simtiti cal dura care se plimba prin interior,
patrunzand din ce in ce mai adanc, atingand celulele
sangelui ~i chiar oasele. Soarele inseamna viata, este chiar
sursa noastra de energie. De aceea, ramaneti cu ochii
inchi~i ~i simtiti ce se petrece. Fiti con~tienti, atenti ~i
bucurati-va de aceste senzatii.

Treptat, yeti deveni con~tienti de 0 armonie foarte


subtila, de 0 muzica interioara de 0 mare frumusete. Abia
acum ati stabilit contactul cu trupul; altmintcri, nu suntcti
decat purtatorul unui trup mort.
Urmariti a~adar sa deveniti din ce in ce mai sensibili
in legatura cu trupul vostru. Ascultati-l; el va spune multe
lucruri, dar voi nu-l ascultati niciodata, caci sunteti mult
prea preocupati de min tea voastra. Atunci cand exista un
conflict intre minte ~i corp, corpul are de regula dreptate,
caci el este natural, in timp ce mintea este sociala. Corpul
apartine naturii vaste, in timp ce mintea nu apartine decat
societatii voastre, unei epoci particulare. Corpul are
radacini adanci in existenta, in timp ce mintea nu traie~te
decat la suprafata acestcia. Din pacate, voi ascultati
intotdeauna mintea, ~i niciodata corpul. Din cauza acestei
obi~nuinte de lunga d'urata, contactul s-a pierdut.
intregul corp vibreaza in jurul centrului inimii, la fel
cum sistemui solar se invarte~te in jurul soarelui. Voi ati
devenit vii atunci cand inima voastra a inceput sa bata ~i
yeti inceta din viata atunci cand inima va tacea.
Inima este centrul solar al trupului. Con~tientizati
acest lucru. Nu yeti reu~i insa decat daca yeti incepe sa fiti
atenti la ~oaptele corpului vostru.

206

207

MEDITATIA iN MI~CARE
Urmariti ca meditatia voastra sa devina din ce in ce
mai dinamica.

OSHO

Spre exemplu, alergarea poate fi 0 meditatie foarte


frumoasa. La fel, inotul sau dansu1. Adaugati mi~carii
luciditatea. Mi~care plus luciditate; aceasta este formula.
Alergati, dar plenar con~tienti. Nu uitati de sine.
Este cat se poate de natural ~i de u~or sa fii con~tient
atunci cand te afli in mi~care. Atunci cand stati in tacere,
natural este sa adormiti. Daca va a~ezati in pat, este foarte
greu sa ramaneti lucizi, dici intreaga situatie va atrage spre
somn. In timpul mi~carii, este imposibil sa adormi. Toate
functiile sunt in alerta. Singura problema consta in faptul
ca mi~carea poate deveni mecanidi. Puteti alerga oricat de
mult, dar mecanic. Puteti deveni un expert, un alergator
profesionist; atunci, nu mai este nevoie de Iuciditate.
Corpul continua sa alcrge Ia fel ca un mecanism, ca un
automat. In acest caz, yeti rata intreaga esenta a meditatiei.
Nu deveniti niciodata un expert in alergare. Ramaneti
un amator, astfel incat sa va puteti pastra Iuciditatea. Daca
simtiti ca alergarea dumneavoastra
a devenit un
automatism, renuntati. Incercati inotu1. Daca ~i acesta
devine automat, dansati. Scopul mi~carii este sa trezeasca
luciditatea. In caz contrar, nu yeti realiza nimic. Treceti Ia
o alta mi~care, care va permite sa ramaneti lucid. Nu
accepta!i niciodata ca mi~carea sa devina automata.

IMAGINATI-VA. cA. ALERGATI


Daca puteti alerga, nu mai aveti nevoie de alta
meditatie. Aceasta este de ajuns!
208

------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

Grice ac!iune in care va pute!i scufunda total devine 0


meditatie, iar alergarea este atat de frumoasa incat va pute!i
scufunda pe deplin in ea. Sunteti atunci in contact cu toate
elementele, cu soarele, cerul, aerul ~i pamantu1. Sunte!i in
contact cu existenta. In timpul alergarii, respira!ia devine
in mod natural foarte profunda ~iincepe sa maseze centrul
hara, centrul care emana energia meditativa. Este situat
chiar sub ombilic, la 5 centimetri de acesta. Cand respiratia
devine profunda, ea maseaza centrul ~i i1 dinamizeaza.
Daca sangele este pur ~i nu este incarcat cu tot felul
de otravuri, daca este ro~u ~i viu, plin de bucurie, ~i daca
fiecare picatura de sange danseaza in interiorul
dumneavoastra, atunci va aflati in starea perfecta pentru
meditatie. In acest caz, nu mai trebuie sa meditati;
meditatia se instaureaza de la sine!
Alergarea impotriva vantului este situatia perfecta.
Este ca un dans al elementelor.
Atunci cand alergati, nu puteti gandi. Daca ganditi,
inseamna ca nu alergati cum trebuie. Cand omul alearga
total, gandirea lui se opre~te. EI devine atat de centrat in
pamant incat capullui nu mai functioneaza. Corpul depune
un efort atat de mare incat nu-i mai ramane energie ~i
pentru cap; in acest fel, gandirea se opre~te.
Atunci cand meditati, yeti atinge din ce in ce mai des
momente similare cu cele pe care Ie traiti atunci cand
alergati, iar atunci cand alergati, yeti atinge din ce in ce
mai des momcnte similare cu cele pe care Ie traiti atunci
cand meditatio Treptat, cele doua metode vor deveni una.
209

OSHO

------

Nu va mai fi neeesar atunci sa Ie praeticati separat. Puteti


alerga meditand, sau invers.
Putc~i incerea ~i 0 alta tehnica: stati intins in pat ~i
imaginati-va ea alerga~i. Imaginati-va intreaga scena:
copacii, vantul, soarele, plaja ~i aerul sarat. Vizualiza~i
totul ~i colorati dit mai frumos intreaga scena.
Amintiti-va de 0 dimineata frumoasa, cand ati alergat
pe malul marii sau prin padure. Lasa~i imaginea sa va
umple complet. Simtiti chiar ~i mirosul copacilor, al
pinilor, sau parfumul marii. Retraiti integral tot ce v-a
placut atunci atat de mult. Apoi, incepe~i sa alerga~i in
imaginatie.
Ve~iconstata ca respiratia vi se schimba. Continua~i
sa alergati ... Puteti face acest lucru kilometri la rand. Pute~i
alerga ore intregi. Yeti fi surprins sa constatati ca de~i
"alergati" in pat, yeti atinge din nou aceIe momente in care
mcdita~ia devine naturala.
Daca intr-o zi nu puteti alerga dintr-un motiv sau altul
- fie suntcti bolnav, fie situatia nu va permite, sau ora~ul in
care va afla~i nu merita sa alergati in el - pute~i practica
aeeasta metoda. Rezultatele vor fi acelea~i.
I

CONVINGETI-vA SINGUR sA vA RELAXATI


Rclaxarea este contrariul concentrarii. Ea inseamna 0
detensionare completa, inclusiv mentala. Va voi indica 0
metoda de relaxare pe care 0 pute~i practica noaptea.
~

2/0

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

inainte sa mergeti la culcare, a~ezati-va intr-un


fotoliu. Important este sa fie cat mai confortabil; confortul
face parte integranta din aceasta tehnica. inchideti ochii ~i
relaxati-va trupul. incepeti cu degetele de la picioare ~i
avansati lent catre cre~tetul capului. Sesizati zonele
tensionate; daca simti~i 0 asemenea zona in regiunea
genunchiului, relaxati-o. Atingeti genunchiul ~i spune~i-i:
"Te rog, relaxeaza-te!" Daca simtiti 0 tensiune la nivelul
umerilor, atingeti locul respectiv ~i spuneti-i: "Te rog,
relaxeaza-te".
Dupa numai 0 saptamana, ar trebui sa comunica~i
profund cu corpul dumneavoastra. Dupa aceea, totul va
deveni foarte u~or.
Corpul nu trebuie fortat; el trebuie convins. Nimeni
nu ar trebui sa se lupte cu corpul sau. Lupta cu propriul
trup este 0 agresiune inutila ~istupida, ~inu poate conduce
decat la 0 tensiune ~imai mare. A~adar, nu trebuie sa ave~i
nici un conflict interior - confortul este regula de baza. De
altfel, corpul este un cadou atat de frumos pe care ni I-a
fiicut existenta incat a te lupta eu el inseamna a nega insa~i
existen~a.EI este un altar, este templuI care ne ofera s~ila~.La
randul nostru, avem responsabilitatea de a ne ingriji de el.
A~adar, timp de ~apte zile... La inceput va parea
absurd, eaei noi nu am fost invatati sa vorbim cu corpul
nostru. De aceea, mai intai de toate, relaxati-va in fotoliu.
Lumina trebuie sa fie stinsa sau de intensitate slaba.
Spuneti-le celor din jur: "Timp de 20 de minute doresc
lini~te. Nici un telefon, nu vreau sa aud nimic, ca ~i cum
lumea nu ar exista in aceste 20 de minute".
2/1

OSHa

Inchideti u~ile ~i relaxati-va in fotoliu. Purtati haine


u~oare, care sa nu va stranga, ~i sesizati unde simtiti vreo
tensiune. Veti descoperi destule asemenea zone. Acestea
sunt primele care trebuie relaxate, caci daca trupul nu este
relaxat, mintea nu se poate relaxa nici ea. Corpul creeaza
premisele pentru relaxarea mentala. EI devine un vehicul
al relaxarii.
Atingeti locurile tensionate. Oriunde simtiti vreo
contractie, atingeti locul respectiv cu iubire ~icompasiune.
Corpul este slujitorul vostru, iar voi nu ati platit nimic
pentru el; I-ati primit ca pe un cadou. ~i nu este deloc ceva
simplu; este un mecanism atat de complex, incat ~tiinta nu
a reu~it pana acum sa-i dea de capat.
Din pacate, noi nu gandim in ace~ti termeni. Foarte
putini oameni i~i iubesc corpul fizic. Dimpotriva, ei sunt
furio~i pe el. Corpul a fost din cele mai vechi timpuri un
tap ispa~itor. Poti sa-i arunci orice dore~ti in carca. Corpul
este inert ~i nu va reactiona. EI nu poate raspunde, nu va
poate spune ca nu aveti drcptate. De aceea, orice i-ati
spune, corpul vostru nu va reactiona.
Continuati a~adar sa explorati corpul ~i inconjurati-l
cu compasiune, cu iubire, cu simpatie ~i atentie. Procesul
va dura circa cinci minute, dupa care va veti simti foarte
relaxat, aproape adormit.
Focalizati-va in continuare atentia asupra respiratiei;
relaxati-va respiratia. Corpul este partea exterioara a
fiintei, con~tiinta este parte a interioara, iar respiratia
reprezinta pun tea de legatura intre ele. De aceea, cand
trupul s-a relaxat, inchideti ochii ~i concentrati-va asupra
212

_______

FARMACIE PENTRU SUFLET

respiratiei. Ajutati-o sa se relaxeze. Vorbiti cu ea: "Te rog,


relaxeaza-te. Fii naturala". Veti constata imediat ca atunci
dind i-ati spus: "Relaxeaza-te", se va produce un declic.
La omul modern, respiratia a devenit foarte
nenaturaHi. EI a uitat cum sa ~i-o relaxeze, caci tensiunile
la care este supus sunt atat de continue, incat respiratia sa
se obi~nuie~te astfel. De aceea, spuneti-i sa se relaxeze de
doua-trei ori, apoi ramaneti lini~tit.

FITI MAl SENSIBIL


Fiti mai sensibil. Nu poti fi insa sensibil intr-o singura
dimensiune. Ori e~ti sensibil in toate dimensiunile, ori nu
e~ti sensibil deloc. Sensibilitatea este 0 calitate a fiintei
noastre luata ca un tot unitar. Fiti mai sensibil, ~i veti
constata schimbari care se produe in fiecare zi.
Spre exemplu, sa spunem ca va plimbati intr-o zi
insorita. Simtiti razele soarelui care va cad pe fata; fiti
sensibil. Este 0 atingere subtila. Razele va mangaie fata.
Daca Ie puteti simti, veti putea sesiza ~i lumina interioara
atunci cand va va mangaia. Altminteri, nu veti reu~i.
Daca stati intr-un pare, simtiti iarba. Sesizati verdele
care va inconjoara de pretutindeni, diferenta de umezeala,
mirosul pamantului. Daca nu veti putea simti toate aceste
lucruri, nu veti sesiza nici schimbarile interioare, atunci
cand acestea se vor produce.
Incepeti cu lumea exterioara, caci a~a este mai u~or.
Daca nu veti putea simti lumea exterioara, nu 0 veti sesiza
213

OSHO

nici pe cea interioadi. Cand aveti de-a face cu viata, fiti


mai poetic ~i mai putin om de afaceri. Uneori, nu costa
nimic sa fii sensibil.

------

FARMACIEPENTRUSUFLET

------

Sa spunem ca faceti 0 baie. Simtiti apa, sau este doar


o rutina zilnica? Simtiti apa timp de cateva minute.
Con~tientizati apa care curge pe pielea dumneavoastra.
Poate fi 0 experienta profunda, caci apa este viata. Corpul
vostru este alcatuit in proportie de 90% din apa. Daca nu
yeti putea simti apa care curge pe pielea voastra exterioara,
nu yeti sesiza nici mareele interioare ale apei propriului
trup.
Viata s-a nascut in mare, iar apa din corp mai
pastreaza inca anumite saruri. Duceti-va la mare, inotati in
ea ~i simtiti apa care va inconjoara de pretutindeni. Foarte
curand, va yeti da seama ca faceti parte integranta din mare
~i ca apa dumneavoastra interioara ii apartine marii. Cand
luna capata putere ~i actioneaza asupra marii, provocand
maree, yeti intelege ca ea actioneaza ~i asupra corpului
vostru. Acesta reactioneaza, dar voi nu va dati seama. Daca
nu puteti con~tientiza asemenea aspecte grosiere, cu greu
yeti putea intelege aspectele subtile ale meditatiei.
Cum ati putea simti iubirea? Toata lumea sufera. Am
vazut mii ~i mii de oameni, intr-o suferinta cumplita.
Esenta suferintei lor este dorinta de iubire. Ei doresc sa
iubeasca ~i sa fie iubiti, dar daca ii iube~ti, ei nu i~i dau
seama de asta. Vor continua sa te intrebe tot timpul: "Ma
iube~ti?" Ce poti face? Daca Ie spui da, nu te vor crede,
caci nu simt nimic. Daca Ie spui nu, se vor simti raniti.

Daca nu puteti simti razele soarelui, picaturile de


ploaie, iarba, toate lucrurile care va inconjoara, atmosfera,
atunci nu yeti putea simti aspectele mai subtile, precum
iubirea ~icompasiunea. Este imposibiI. Voi nu simtiti decat
mania, violenta, tristetea, caci acestea sunt atat de aspre.
Calea care duce catre interior este subtila, ~i cu cat
meditatia devine mai subtila, cu atat mai delicate vor fi ~i
senzatiile. De aceea, trebuie sa va pregatiti.
Meditatia nu este doar un lucru pe care iI faceti timp
de 0 ora, apoi uitati de eI. Intreaga viata ar trebui sa devina
meditativa. Numai atunci yeti putea incepe sa simtiti
lucrurile. $i cand spun ca intreaga viata trebuie sa devina
meditativa, nu inteleg prin asta ca ar trebui sa stati cu ochii
inchi~i timp de 24 de ore din 24, nici yorba! Oriunde ati fi,
puteti fi mai sensibil, iar sensibilitatea va va aduce mari
beneficii.
Puteti plange? Puteti rade spontan? Puteti dansa
spontan? Puteti iubi spontan? Daca nu, cum ati putea
medita? Va puteti juca? Este greu! Totul a devenit greu.
Omul a devenit insensibiI.
Redobanditi-va sensibilitatea. Jucati-va putin! A fi
jucau~ inseamna a fi religios. Radeti, plangeti, cantati,
faceti ceva spontan, din toata inima. Relaxati-va trupul,
respiratia, ~i mi~cati-va ca ~i cum ati fi din nou copiI.
Redobanditi-va sensibilitatea. Ganditi mai putin,
simtiti mai mult. Tdiiti mai mult cu inima ~i mai putin cu
capuI.
Cand este posibil, traiti in totalitate in corp. Uitati de
suflet. Traiti in totalitate in corp, caci daca nu puteti sa va

214

215

OSHO

simtiti nici macar corpul, nu va veti putea simti sufletul.


Reveniti la corp. Noi traim mai mult in jurul corpului, nu
in el. Toata lumea se teme sa stea in propriul corp.
Societatea a creat teama; aceasta este adanc inradacinata
in noi.
Reveniti la corpul vostru, fiti ca un animal inocent.
Priviti animalele, felul in care sar, in care alearga.
Sariti ~i alergati la fel ca ele. In acest fel, veti putea reveni
in corpul vostru. Atunci, va veti putea simti din nou corpul,
~i odata cu asta veti putea simp soarele, ploaia ~i vantul.
Numai daca va veti dezvolta capacitatea de a simti lucrurile
din jur va veti putea dezvolta ~i capacitate a de a simti
vibratiile interioare.

PENTRU FUMATORI (I)


Sugerea degetului este mai buna decat fumatul. In
plus, veti putea renunta astfel mai u~or la fumat.
Acesta este secretul: daca atunci cand ati fost mic
v-ati supt degetul ~i la un moment dat ati renuntat, v-ati
apucat de fumat ca un substitut. Fumatul nu este
propriu-zis 0 problema. Tocmai de aceea este atat de greu
de renuntat la el. Adevarata problema a fost alta, dar voi ati
renuntat la ea ~i ati inlocuit-o cu aceasta.
De aceea, sugestia mea este urmatoarea: nu"mai
incercati sa renuntati la fumat; mai bine incepeti sa va
216

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

sugeti degetul mare. Nu va faceti probleme: este un gest


minunat. Nu este nimic gre~it in a-ti suge degetul, caci nu
va face nici un rau. Daca veti incepe sa va sugeti degetul,
fumatul va disparea de la sine. Cand vedeti ca dorinta de a
fuma incepe sa dispara, inseamna ca sunteti pe calea cea
buna. Chiar daca ati renuntat complet la el, continuati sa
va sugeti degetul inca cateva luni, pentru ca aceasta veche
obi~nuinta, fumatul, care a durat ani de zile, sa nu revina.
Continuati sa va sugeti degetul timp de 6-9Iuni. Nu trebuie
sa va ru~inati, caci nu este nimic urat in acest gest.
A~adar, inlocuiti fumatul cu sugerea degetului mare
de la mana. La 6-9 luni dupa ce ati renuntat la fumat, puteti
inlocui sugerea dcgetului. Incepeti sa beti lapte in fiecare
noapte, din acde sticlute cu biberon pc care Ie folositi
pentru copii. Savurati noua senzatie, la fel cum ati suge de
la sanul mamei, ~inu va ru~inati de ea. Faceti acest lucru in
fiecare seara, timp de 15minute; veti constata ca veti dormi
mult mai profund. Dimineata, cand deschideti ochii, luati
din nou sticluta ~i mai sugeti putin lapte cald. Chiar ~i in
cursul zilei, sugeti de 2-3 ori din sticla, nu mult, cate putin
laptic.
A~adar, mai intai renuntati la tigari, apoi treceti la
sugerea degetului, iar la srar~it, inlocuiti acest gest cu
sugerea laptelui dintr-o sticla pentru sugari. Este practic 0
regresie in timp, pana la sanul mamei, dupa care totul
dispare. Dupa cateva zile veti constata ca nu mai simtiti
nevoia sa beti lapte ... La inceput, beti de 4, 5, 6 ori pe zi,
217

OSHO

apoi de trei ori, de doua ori, ~i in sfar~it 0 data. Si intr-o


buna zi, yeti constata ca nu mai simtiti nevoia sa beti
lapte ... Trebuie sa respectati totu~i aceasta progresie.
Daca va yeti lupta cu fumatul, nu yeti reu~i niciodata.
Milioane de oameni incearca sa se lase de fumat, dar nu
reu~esc niciodata, caci nu urmeaza intreaga procedura.
Renuntarea la fumat trebuie rncuta intr-un mod foarte
~tiintific. Trebuic sa ajungeti la radiicina gestului, iar
aceasta consta in faptul ca nu ati beneficiat de sanul matern.
Nu ati Mut atunci atat lapte cat v-ati fi dorit. Mai tanjiti
inca dupa aceasUi dorinta, care nu a disparut. Odata cu ea,
ceva din copilul nesatisrncut continua sa ramana in voi.
Deci nu fumatul este adevarata problema, ci copilul
nesatisfacut din voi.
Daca yeti aborda corect problema, yeti constata ca
pentru prima oara in viata voastra v-ati maturizat. Cand
copilul ~i dorinta de a suge de la sanul mamei dispar, yeti
simti brusc un val de energie; ceva, care a stat multa vreme
inlantuit, a devenit liber. Ali devenit un adult.
Daca ~titi care este radacina, 0 puteti taia cu u~urinta.
Daca nu cunoa~teli riidacina, puteli sa va luptali oridit de
mult cu umbrele, dar acestea va vor invinge. Nu aveti cum
sa ca~tigati. De aceea, stabilili un program de un an.
In acest fel, nu numai ca fumatul va disparea, dar voi
yeti fi transformati. Ceva esenlial din fiinla voastra, un
blocaj care va impiedica sa progresati, va disparea. Corpul
vostru va deveni mai sanatos, iar mintea mai asculita ~i
mai inteligenta. Veti deveni din toate punctele de "vedere
un adult.
2/8

-------

FARMAC/E PENTRU SUFLET

PENTRU FUMATORI (2)


lata ce va sugerez: fumati oricat de mult doriti. Mai
intai de toate, nu este un pacat. Va garantez eu acest lucru
- eu sunt responsabil. lau pacatul asupra mea, a~a ca daca
va yeti intalni cu Dumnezeu in Ziua Judecatii de Apoi,
puteti sa-i spuneti ca eu sunt responsabil. lar eu voi depune
marturie ca a~a este. A~a cii nu va mai ganditi ca este un
pacat. Relaxati-va ~inu va mai luptati cu fumatul. In acest
fel, nu yeti reu~i nimic.
lata deci care este sugestia mea: fumati oricat de mult
doriti, dar fumati ca ~i cum ati face 0 meditatie. Daca
adeptii zen pot bea ceai ca ~icum ar face 0 meditatie, de ce
nu ati fuma voi in acest fel? De fapt, ceaiul contine acela~i
stimulent ca ~i tutunul. Nu este 0 diferenta prea mare intre
ele. A~adar, fumati intr-o maniera meditativa, chiar
religioasa. Faceti 0 adevaraUi ceremonie din el. Incercati.
Alegeti un mic colti~or din casa numai pentru fumat:
un fel de templu dedicat Zeului Fumatului. Incepeti prin a
va inclina in fata pachetului de tigari. Discutati putin cu
tigarile. Intrebati-Ie: "Ce mai faceti?" Apoi, foarte lent,
luati 0 tigara, cat mai incet cu putinta, caci numai a~aputeti
deveni con~tient. Nu faceti nimic mecanic, a~a cum
procedati de obicei. Apoi bateti tigara de pachet, ca sa se
a~eze tutunul, cat timp doriti. Nu va grabiti nici un pic. In
continuare, luati bricheta, inclinati-va in fata ei. Ace~tia
2/9

OSHO

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

sunt marii dumneavoastra zei! Focul este 0 zeitate, a~a ca


de ce nu ar fi ~i bricheta?
Incepeti apoi sa fumati foarte incet, ca ~icum ati face
o meditatie budista. Nu fumati ca in acea pranayama in
care respiratia este rapida ~i sacadata. Buddha spunea:
"Respirati cat mai lent". La fel ~i voi: fumati in mod
natural, cat mai lent. Daea priviti fumatul ca pe un pacat,
va grabiti foarte tare. Doriti sa terminati cat mai rapid eu
putinta. Nu priviti deloc in interiorul acestui gest. Cititi
ziarul ~i fumati. Cine ar dori sa priveasca in fata un pacat?
Dar nu este nici un pacat, a~a ca il puteti contempla cu
atentie. Este unul din actele voastre.
Impartiti to ate aetele voastre in fragmente mici,
pentru a Ie putea privi cu atentie. Veti fi surprins sa
constatati ca dorinta de a fuma va deveni din ce in ce mai
mica. Si intr-o zi ... cand va a~teptati mai putin, va disparea
eomplet, tara ca voi sa fi tacut nici un efort pentru a renunta
la ea. Va disparea singura, caci atunei cand devii eon~tient
de 0 rutina moartli, de un obicei mecanic pe care l-ai creat
singur, in tine se elibereaza un nou tip de con~tiinta.
Aceasta este singura energie care va poate ajuta; nimic
altceva nu va va fi de folos.
La fel se petrec luerurile cu toate aspectele vietii, nu
numai cu fumatul; nu incereati sa va schimbati prin fortare.
Chiar daca reu~iti, proeedeul va lasa cicatrice asupra
voastra. Pe de alta parte, schimbarea va ramane
superficiaIa ~i va conduce la alte substitute. Veliji nevoit
sa gasiti un substitut, caci altminteri yeti simti gol interior.

Atunci cand un obicei dispare de la sine, pentru ea ati


devenit atat de con~tient de stupiditatea lui incat nu yeti
mai avea nevoie de nici un efort ca sa renuntati la el, el se
va desprinde de dumneavoastra la fel ca 0 frunza ve~teda
din copac, tara sa lase nici 0 cicatriee ~i tara sa amplifiee
egoul.
Daca faceti un mare cfort pentru a renunta la un
anumit obicei, acesta va da na~tere unui mare ego. Va yeti
gandi: "Aeum sunt foarte virtuos, caci m-am lasat de
fumat". In mod evident, daca sunteti convins ca fumatul
este un pacat, renuntarea la el vi se va parea 0 mare virtute.
De altfel, cam a~a arata marii vo~tri oameni virtuo~i.
Ei nu fumeaza, nu beau, nu mananca decat 0 singura data
pe zi, nu mananca noaptea etc ... ~i sunt decretati imediat
mari sfinti! A~a calitati, a~a sfinti!
Noi am transformat religia intr-un spectacol absurd.
Ea ~i-a pierdut intreaga glorie de odinioara, devenind la fel
de stupida ca ~ioamenii. Totul depinde numai de atitudinea
voastra. Daca sunteti convins ca ceva este un pacat, atunci
virtutea va fi opusul accstuia.
Eu doresc sa insist: faptul ca nu fumati nu reprezinta
o virtute. Con~tiinta de sine este 0 virtute, iar incon~tienta
este un pacat. Iar aceasta lege se aplica intregii voastre vieti.

220

221

MANCATI ALIMENTE PLINE DE ENERGIE


Exista doua tipuri de alimente. Pe de 0 parte sunt cele
care va plac, pentru care aveti 0 preferinta sau 0 slabieiune.

OSHO

-------

FARMACIE

PENTRU

SUFLET

-------

Inainte de a manca, meditati intotdeauna. Inchideti


ochii ~i con~tientizati ce anume i~i dore~te cu adevarat
corpuI. Nu ati vazut nici un aliment, nu aveti nici 0 pofta.
Tot ce faceti este sa va puneti la unison cu trupul,cu nevoile lui.
Dr. Leonard Pearson nume~te aceste alimente "hrana
vie (energctica)". Puteti manca oricat de mult din cle.
Celelalte sunt alimente "care starncsc pofta" prin simp lui
fapt ca sunt disponibile. Ele implinesc mai degraba 0
nevoie mentala decat una trupeasca. Daca yeti urmari sa
va hraniti numai cu alimente energetice, yeti putea manca
oricat de mult tara a sufcri vreodata, caci ele va vor da 0
satisfactie reala. Corpul nu dore~te decat ceea ce are
nevoie, nimic altceva. Asemenea alimente va vor da 0 stare
de satisfactie, iar atunci cand atingeti aceasta stare, nu yeti
mai simti nevoia sa mancati in plus.

Problema apare numai atunci cand mancati alimente


"de pofta": Ie vedeti, deveniti interesati de ele ~iIe mancati.
Ele nu va pot insa satisface, caci corpul vostru nu are
nevoie de ele. De vreme ce nu va satisfac, yeti trai 0 stare
de insatisfactie. De aceea, yeti manca mai mult, dar oricat
de mult ati manca, satisfactia nu va veni.
Daca va yeti hrani 0 vreme cu alimente energetice, in
curand cele de pofta nu va vor mai atrage.
Vor trece cateva zile, sau chiar cateva saptamani
pentru a va da seama care sunt alimentele de care aveti cu
adevarat nevoie. Puteti manca oricat de mult doriti din ele,
indiferent ce ar spune cci din jur. Daca simtiti nevoia reaUi
de a manca inghetata, mancati inghetata. Mancati dupa
pofta inimii, pana cand simtiti ca atingeti starea de
satisfactic. Cand ati atins accasta stare, dorinta de a manca
dispare. Numai insatisfactia
genereaza nevoia de
supraalimentatie tara nici un rost. Va simtiti plin, dar totu~i
nesatistacut; de aici se na~te intreaga problema.
De aceea, trebuie sa incepeti prin a invata sa deosebiti
ce anume este natural ... caci ati uitat. Corpul va va invata
din nou.
Inainte de micul dcjun, inchideti ochii ~i vizualizati
ce anume ati dori sa mancati, care este dorinta
dumneavoastra reala. Nu va ganditi la ce anume aveti prin
frigider. Ganditi-va la primullucru care va trece prin minte,
apoi mergeti ~i mancati acel aliment. Puteti manca oricat
de mult doriti. Treptat, yeti vedea ca poftele irationale
incep sa dispara.

222

223

Nu este nimic gre~it in asta, dar va trebui sa invatati un mic


true.
Exista alimente care starnesc 0 pofta careia este greu
sa i te opui. Pofta se na~te mai degraba vazandu-Ie. Mergi
la un restaurant ~i vezi pe lista de bucate tot felul de
mancaruri apetisante. Simti mirosul care vine de la
bucatarie, ii vezi pe alti meseni mancand cu pofta ... Cand
ai intrat nici nu te gandeai la acea mancare, dar acum nu
mai e~ti interesat decat de ea. Aceasta nu este insa 0 dorinta
reala. Chiar daca yeti manca acel fel de mancare, nu va
yeti simti satistacut, iar satisfactia este un lucru foarte
important. Insatisfactia este cea care creeaza obsesia fata
de alimente.

OSHa

------

FARMACIE PENTRU SUFLET

Stabiliti 0 ora regulata la care sa va culcati. Daca


obi~nuiti sa va culcati in jurul orei 11.00, atunci stabiliti
aceasta ora.

Prima regula: respectati ora de culcare stabilita,


pentm ca organismul sa i~i poata intra in ritm. Nu
schimbati ora, caci ii puteti crea corpului confuzii. Exista
un ritm biologic, iar corpul a uitat de el. Deci, daca stabiliti
ca ora de culcare ora 11.00, atunci respectati-o. Puteti
stabili ora 12.00, nu are importanta. Unicul lucm care
conteaza este sa respectati ora aleasa.
inainte de a merge la culcare, dansati viguros timp de
o jumatate de ora, pentru ca trupul sa scape de tensiunile
sale. Daca aveti probleme cu somnul, inseamna ca va
culcati plin de tensiuni, iar acestea nu va permit sa
adormiti. A~adar, daca ati stabilit ca ora de culcare ora
11.00, la 10.00 incepeti sa dansati. Dansati pana la 10.30.
Apoi faceti 0 baie sau un du~ fierbinte. Relaxati-va in
baie timp de 15 minute. Lasati intreg corpul sa se relaxeze.
incepeti cu dansul, pentm a scapa de tensiuni, apoi
continuati cu baia fierbinte. Baia este mult mai buna decat
du~ul, pentru ca puteti sta intins in cada 0 jumatate de ora,
relaxandu-va complet.
La sfar~it, mancati ceva, ceva fierbinte, nu rece. Putin
lapte este excelent. Apoi mergeti la culcare. ~i nu cititi
niciodaUi inainte de culcare, niciodata.
Acesta ar trebui sa fie programul, un program de 0
ora: dansati, faceti baie, mancati ceva - cel mai bun este
laptele cald - ~i culcati-va. Stingeti lumina ~i culcati-va.
Chiar daca somnul nu va vine imediat, nu va faceti
probleme. Ramaneti intins in pat ~i contemplati-va
respiratia. Nu respirati prea profund, caci atunci nu yeti
adormi niciodata. Respirati lini~tit. Priviti, inspirati, apoi

224

225

in al doilea rand, atunci cand mancati, mestecati bine.


Nu va grabiti sa inghititi: Satisfactia alimentara este una
orala. Ea se consuma la nivelul gurii, a~a ca de ce v-ati
grabi sa inghititi? in loc sa mu~cati de zece ori din ceva ce
va place, puteti la fel de bine sa mestecati de zece ori mai
mult aceea~i imbucatura. Dadi placerea se reduce la gust,
atunci imbucatura bine mestecata aproape di va echivala
cu cele zece imbticaturi luate in graM.
Deci, ori de cate ori mancati, mestecati bine, caci
centrul placerii este situat putin deasupra gatului. Dincolo
de gat placerea dispare, a~a ca de ce v-ati gdibi? Mestecati
mai mult ~i savurati mai mult. inainte de a manca, mirositi
alimentul. Savurati acest miros, caci jumatate din placerea
gustului este data de miros.
A~adar, mirositi alimentele, priviti-Ie. Nu va grabiti.
Faceti din mancare un prilej de meditatie. Chiar daca cei
din jur vor crede ca ati innebunit, nu va faceti probleme.
Atingeti hrana cu ochii inchi~i, atingeti-o inclusiv cu
obrajii. Simtiti-o in toate felurile posibile. Mirositi-o din
nou ~idin nou. Apoi luati 0 mica inghititura ~imestecati-o
indelung, savurati-o, meditati prin intermediul ei. 0
cantitate foarte mica de hrana va va fi de ajuns, ~i in plus,
va va oferi 0 satisfactie mult mai mare.

DORMITI BINE

\.

OSHa

expirati, din nou inspirati, din nou expirati... Este un


proces atat de mono ton incat ar trebui sa adormiti curand.
Orice lucru monoton va va ajuta. Jar respiratia este cat se
poate de monotona, nu se produce nici 0 schimbare ... Vine
~i pleaca, vine ~i pleaca ...
Puteti chiar repeta cuvintele: "Vine", "pleaca",
"vine", "pleaca". Aceasta este 0 meditatie transcedentala,
iar meditatia transcedentala este buna pentru adormit. Ea
nu este buna pentru trezire!
Chiar daca somnul continua sa intarzie, nu va dati jos
din pat. Nu va duceti la frigider ca sa mancati ceva, nu
cititi ~i nu faceti nimic. Orice s-ar intampla, ramaneti in
pat, relaxat. Acest gen de relaxare este aproape la fel de
valoros ca ~i somnul. Daca somnul va daruie~te 100%
odihna, aceasta relaxare va va darui 90%. Dar nu va dati
jos din pat, ca sa nu ie~iti din ritm.
Dupa cateva zile, veti vedea ca somnul va veni.
Dimineata, treziti-va de asemenea la aceea~i ora.
Chiar daca nu ati dormit intreaga noapte, nu conteaza.
Cand suna ceasul, trebuie sa va dati jos din pat. In cursul
zilei, aveti grija sa nu dormiti, caci a~a vi se tulbura ritmul.
Cum ar putea trupul dumneavoastra sa-~igaseasca un ritm?
Nu mai dormiti in cursul zilei. Uitati de somnul de dupaamiaza. A~teptati sa vina noaptea, iar la ora 11.00 culcati-va.
Lasati corpul sa tanjeasca dupa somn. Deci, dormiti de la
11.00 la 6.00. ~apte ore sunt de ajuns.
Dad in timpul zilei vi se face somn, ie~iti la plimbare,
cititi, ascultati muzica sau cantati, dar nu dormiti. Rezistati
tentatiei. Scopul este sa va regasiti ritmul interior.
226

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

ARUNCATI GUNOIUL
Inainte de a adormi, incetati cu dialogul mental. 30 de
minute va sunt suficiente in acest scop. De regula, rumegati
acelea~i ganduri toata noaptea, cand ati putea face acela~i
lucru in numai 30 de minute!
A~ezati-va in pat, stingeti lumina ~i timp de 30 de
minute, vorbiti tot ce va trece prin minte. Scoateti orice
sunet doriti, vorbiti in orice limba, nu va faceti probleme
in legatura cu gramatica sau cu sensul cuvintelor. Cu cat
acestea sunt mai lipsite de sens, cu atat mai bine.
Scopul acestei tehnici este sa elimine gunoiul din
minte, toate acele zgomote inutile. De aceea, puneti tot
sufletul in aceasta actiune, ca ~i cum intreaga
dumneavoastra viata ar depinde de ceea ce spuneti acum.
Chiar daca spuneti numai prostii, faceti-o cu multa pasiune.
Dupa 30 de minute, veti avea asigurat un somn confortabil
peste noapte.
Mintea acumuleaza peste zi multe zgomote, iar cand
doriti sa va culcati, ea continua sa Ie reproduca. I-a intrat
deja in obicei. Nu mai ~tie cum sa scape de ele.
Intrerupatorul care da drumulla zgomote sau care Ie poate
opri nu mai functioneaza. De aceea, aceasta metoda va
poate ajuta. Ea nu face altceva decat sa permita eliminarea
energiei acumulate. Cu mintea goala, yeti putea adormi
mult mai u~or.
227

OSHa

Exact acest lucru se intampla cu visele ~icu gandurile


nocturne; min tea incearca sa se goleasca astfel in vederea
zilei care urmeaza. Voi ati uitat cum sa puneti capat
dialogului mental, ~i cu cat incercati mai mult acest lucru,
cu atat mai lucizi deveniti. De aceea, este foarte greu sa va
gasiti somnul.
De aceea, nu trebuie sa va fortati sa adormiti. Cum ati
putea face a~a ceva? Cel mai bine este sa creati 0 situatie
care sa favorizeze somnul. Stingeti lumina, a~ezati-va
confortabil in pat, inveliti-va. Asta este tot ce puteti face.
Apoi, timp de 0 jumatate de ora, intrati intr-un dialog
pasional, dar irational.
Sunetele vor ie~ide la sine. Fiecare sunet va da na~tere
altuia. In curand, yeti vorbi in chineza, in italiana ~i in
franceza, sau in alte limbi pe care nu Ie cunoa~teti.
Procedeul este minunat, caci limba pe care 0 cunoa~teti nu
v-ar putea ajuta sa va goliti cu adevarat mintea. Cunoscand
cuvintele, yeti fi preocupat de semnificatia lor, ~inu acesta
este scopul exercitiului. 0 sa va intrebati: "Doamne, ce
spun? Oare este moral?" 0 sa va simtiti vinovat ca'spuneti
atatea prostii. Daca vorbiti insa numai in sunete, acestea
nu au nici 0 semnificatie. Gesturile ~ipasiunea i~i vor face
insa datoria (de a va goli mintea).

RECUPERAREA DupA 0 STARE DE EPUIZARE


Timp de ~apte zile, incercati un mic experiment. Va
va ajuta sa va centrati ~iva va da 0 viziune mai larga. Timp
228

------

FARMACIE PENTRU SUFLET

------

de ~apte zile dormiti cat de mult puteti; mancati bine, apoi


culcati-va din nou. ~i tot a~a. Timp de ~apte zile, nu cititi,
nu ascultati radioul, nu va uitati la televizor ~i nu va
intalniti cu nimeni.
Timp de ~apte zile, opriti-va din orice activitate.
Relaxati-va ~i stati intins. Odihniti-va. Aceste ~apte zile
vor reprezenta 0 mare experienta pentru dumneavoastra.
Cand yeti incheia experimentul, va yeti putea adapta la
orice fel de societate ~i la orice fel de munca. De fapt, in
aceste ~apte zile yeti deveni avid de activitate, oricare ar fi
ea. Rezistati
insa ispitei, pana la terminarea
experimentului.

RA.MANETI CALM, SIQ...l)RPE SI~E ~I


CENTRAT

DIAGNOSTICUL

"

Exista calitati care cresc pe masura ce meditatia


devine mai profunda. Spre exemplu, ~i incepe s~ simtiti
o iubire din ce in ce ~ai marc, rnra nici un motiv aparent.
Nu este vorba de iubirea pe care 0 cunoa~teti, de starea de
indragostit, ci de 0 calitate a iubirii care nu Ie este specifica
numai oamenilor. Cand meditatia va deveni mai profunda,
iubirea voastra se va raspandi dinspre oameni c~tre
., animale, copaci, pietre, munti.
Daca simtiti ca exista ceva ce nu puteti iubi, inseamna
ca v-ati blocat. Iubirea voastra ar trebui sa cuprinda
intreaga existenta. Pe masura ce meditatia devine mai
elevata, insu~irile inferioare incep sa dispara. Nt!,va veti
mai putea enerva la fel de u~or ca altadata. Treptat, va va
deveni absolut imposibil sa va enervati. Nu veti mai p'utea
insela, am~gi,~pJoata, minti Nu ~eti ma!putea face rau
233

OSHO

nimanui. Comportamentul vostru Se va sc.bimba,.J>-.data


cu
schimbarile in QlanuCc_on~tiintei.
Nu yeti mai cun~~te aceIe momente triste care va
sunt atat de caracteristice: frustrari, decepti~, tristele,
s~Jia
de neimplinire, ..anxietati,a,!!goase.Treptat, aceste
sentimente va vor deveni straine.
Va veni 0 clipa in care chiar daca velt dori sa va
~erv1!H, nu veli mai reu~1;ali uitat li~u~E2aniei.
~l
VJ!..
deveni mai u~or. Fata, ochii vo~tri - vor straluci de 0
lumina interioara. Veti simti ca ali devenit mai u~or, ca ~i
cum gravitatia nu ar mai functiona la fel ca inainte. Veti
pierde simtul gravitatiei, caci toate aceste insu~iri - mania,
tristetea, frustrarea, amagirea - sunt foarte grele. Nu intamplator se spune despre ele ca fac inima grea. Intr-adevar,
ele ingreuneaza fiinta.
Pe masura ce meditatia va deveni mai profunda, va
yeti simti mai pUlin rigizi, mai vulnerabili. Nu numai rasul
va veni mai u~or, dar ~i lacrimile. Aceste lacrimi nu vor fi
~sa de tristet~de
dur;re, ci de beatitudine, de

~ .l<9ll'!!!lintA.
E~

'puneeee. ~l'vi9~le nup~j fa;e.

?le vor fi ruga~e


vo,!slre.
Pentru prima oara, yeti intelege ca lacrimile nu sunt 0
expresie a durerii ~i a suferintei, de~i noi Ie-am folosit
...
_.
numai a~a. Ele a~ u!l.sc~R!TIaiil!.altde implinit, capata~
frumu~ete neasemll.i.!a_l!tl.!.ncicand devin o_expresie a
~~tazllLl!i.
~i simti ca va dilatati, ca yeti deveni din ce in ce
mai mari, nu in sensul egoului, ci al con~tiinteLG!lJ~(LVa
include in sine tot m~ mulli oameni;_rnatnile voastre vor

--_._'_."

234

-------

FARMACIE

PENTRU SUFLET

-------

d~~eni din..ce in.ce..maiJ.ungi, imbrati~!!Ld_Q_<!nwJliJill.i!tila


mare deQarta[e. Distanle~.J'e J'..orreduce, chiar ~i stelele
vor deveni mai apropiate, caci cQI!~t.i!JHU~~p"ata..aliE!'
Toate aceste lucr,urisunt atat de-.?jgur~~ide clare incat
n.~J~otgenera ~li.
Daca aveti indoieli, inseamna ca
v-ati blocat. De aceea, va trebui sa meditati mai mult.
Traim intr-o lume ciudata: daca suferiti, nimeni nu va
spune ca aveti creierul spalat, ca cineva v-a hipnotizat.
Daca indrazniti insa sa zambiti, sa dansati pe strada, sa
cantati, oamenii din jur vor trai un ~oc. Ei va vor spune:
"Ce faci? Cineva ti-a spalat creierul, te-a hipnotizat. .. Sau
poate ai innebunit".
In aceasta lume ciudata, suferinta este acceptata ca
ceva natural. Angoasa la fel. De ce? Deoarece atunci caEd
v~ suferiti, ~ltc!n~~este fericit ca nu sufera la fel de m.llit.
Ii dati astfel ~ansa sa i~i arate simpatia, iar simpati~ nu costa
nimic .
.aca.jnsa _~\lnJeti_beatific,jnextaz, acel om nu se va
simti deloc mai fericit ca dumneavoastra; it v~li face sa se
simta_inferior. Va considera probabil ca ceva nu este in
regula cu el. De aceea, va_f} nevoit sa va co?d~,
caci
altfel ar treJmLsa se gandeasca la sine, lucru de care ii este
- - --' -- - - --teama. Toti oamenii se tern sa se gandeasca la sine, caci
==
---- -----asta inseamna transformare, schimbare.
-- - Este u~or sari accepti pe oamenii cu fete triste, dar
foarte greu ii p~i acc~ptl!_pe cei car~ rae!. Lucrurile ar
trebui sa stea invers. Intr-o lume mai buna, cu oameni mai
con~tienti, s-ar petrece exact opusul: daca ar vedea ca
suferiti, oamenii v-ar intreba: "Ce s-a intamplat? De ce

-~-

235

-------

OSHO

suferi?" in schimb, dadi v-ar vedea fericit ~i dansand pe


strada, ei vi s-ar alatura imediat, ar dansa cu
dumneavoastra, sau cel putin s-ar simti fericiti vazandu-va.
in nici un caz nu v-ar spune ca sunteti nebun. Bucuria 11U
este ~inonima cu nebunia; tristeteiL~ste. Dar nebunia este
accep-tata iILlum~ajn._care tr~im.
Pe masura ce meditatia voast~a_se_ya_apr.ofll~,
~--------oamenii din jur vor incepe sa va critice: "Ceva nu este in
reguia cu tine. Te-am vazut zambind in timp ce sUiteai
singur. De ce zambe~ti? Acest lucru nu este deloc sanatos".
Sa fii trist este sanatos, dar sa zambe~ti nu este.
-----

"""I

'~

--.."...........-

pac a "y~_:y~r)2gni, iar d_uJ1!.I!~ypast,!].-!!.uyeti


reactiona, oamenii nu vor i~telege~ni!I?:ic.~i rasp-uncle
simRlu: "m,~ltYE1~SC~',
al20i va vetLv.edea_de_Qrnm.Acest
lu,cru este de neacceptat, caci jigne~te cumplit egoul
- - ~-celuilalt. EI dorea sa va vada la pamant, iar dumneavoastra
--'
.-ati refuzat. Acum s-a trezit el insu~i la pamant, a~a ca nu va
vo?p..!!t~aJWll.
f;
Daca toate aceste lucruri vor incel'e sa se petr:.e_~a,
i
putet fi sigu! c.!!u~tiYe
calea_cea bH2.a.in schimb,
oamenii inteligenti, cu mintea la cap, vor incepe sa observe
schimbarile care s-au produs in dumneavoastra. Vor incepe
sa va intrebe ce ati tacut, ce s-a intamplat. "Vrem ~i noi sa
traim ceea cc traie~ti tu". Cine dore~te sa fie nefericit? Cine
dore~te sa traiasca intr-o continua tortura?
Pe masura ce meditatia dumneavoastra
se va
aprofunda, toate aceste lucruri vor incepe sa se petreaca.
Unii va vor condaIllI!fl,"y'orconsideriLca_s_unt.~tj
nebun, in

----

__

I>-

..

V
I

236

FARMACIE

PENTRU SUFLET

---

-------

timR ce altii v~.Y.orjntr_e_ba:n"C~


ai tacut? Ce_p-utemface ca
sa traim ~i noi a~~?"
Vet~dev~ni din c~ i_n_c_e_m_a_i
_ce_n_t_ra_t2_in_r_ad_a_c_i_nat
._m_aI_'
i!1fiinta; nimic din c~~ c~~ va intaIERla in jur nu va va
i,mpresiona. Veti..1~veni centr.ul ciclonului. Cand acest
lucru se va petrece, yeti ~ti cu siguranta. Nu are sens sa
intrebati: "De unde voi ~ti cand se va petrece?" De unde
~titi cand va doare capul? Pur ~i simplu, ~titi.
Unul dintre profesorii mei de la ~coala era un om
foarte ciudat. Primullucru pe care ni I-a spus cand a intrat
in clasa a fost: "Retineti: eu nu cred in scuze pre cum
durerea de cap sau de stomac. Nu cred decat in ceea ce
vad. De aceea, daca doriti sa chiuliti de la ~coala, nu veniti
cu pretexte de genu1 acesta. Veniti cu ceva concret".
Era convins ca este un om foarte riguros. Era foarte
greu sa obtii chiar ~i0 scutire pentru 0 ora. in fata casei lui
se aflau doi copaci kadamba, foarte frumo~i. Seara, pleca
la plimbarc ~i nu se intorcea decat noaptea.
inca din prima zi, mi-am spus: "Trebuie dat pe
brazda!" De aceea, intr-o seara, m-am catarat intr-unul din
copacii pe sub care trecea ~i i-am aruncat 0 piatra drept in
cap. A inceput sa tipe ~i sa se lamenteze. L-am intrebat:
"Care este problema?"
Mi-a raspuns: "Ma doare, ~i tu rna intrebi care este
problema?"
I-am spus: "Trebuie sa-mi demonstrezi. Daca nu-mi
arati ceva concret, nu te credoEu sunt elevul tau! $i doresc
sa nu spui nimanui ce s-a inHimplat. Nu vreau sa fiu chemat
maine in biroul directorului pentru ca ai avut probleme,
237

OSHa

------

caci va trebui sa te duci la tabla ~i sa demonstrezi negru pe


alb, altfel va fi doar 0 fictiune, 0 inventie de-a ta, un produs
al imaginatiei. De ce m-a~ fi urcat eu in copacul din fata
casei tale? N-am fiicut in viata mea a~a ceva. Crezi ca am
innebunit brusc?"
A zis: "Asculta, am inteles lectia, dar nu spune
nimanui ce s-a petrecut. Dad 0 sa te doara vreodata capul,
am sa accept, dar nu spune nimanui, caci acesta a fost
principiul meu de 0 viata. Cu tine voi face 0 exceptie".
I-am raspuns: "Bine. Nu-mi pasa de ceilalti. Cand voi
ridica insa mana, te rog sa intelegi ca rna doare fie capul,
fie stomacul, sau altceva, ceva invizibil. Va trebui sa rna
la~i sa plec".
Intreaga clasa a ramas cu gura cascata: "Ce s-a
intamplat? Ori de cate ori ridici mana, profesorul iti spune:
"Ie~i afara!" Dupa care, intreaga zi e~ti liber de aceasta
tortura. Care este semnificalia acestui lucru? ~i de ce pare
atat de afectat?"
Voi cred ca ~titi despre ce era yorba. Era ceva mult
mai profund de 0 simpla durere de cap sau de stomac. Era
o durere a suf1etului.

FARMACIE PENTRU SUFLET

Una dintre cele mai grave probleme de care sufera


omul, de fapt intreaga umanitate, este de~rad~cinarea.

Daca yeti deveni con~tienti de acest lucru, v,eti sesiza 0


vibr~tje la nivelul picioarelor) 0 incertitudine, caci in
realitate, picioarele sunt ra~acinile omului. EI este legat de
e..amantprin p19oarele_sale.
lata doua-trei metode pe care vi Ie recomand ...
Unu: daca va af1ati pe malul marii, mergeti in fiecare
dimineata ~i alergati pe plaja. Daca nu va af1ati la mare,
alergati cu picioarele goale printr-un parc sau ~p-amantul
gol, astfel incat_s~ aye!i un contact d!r~ct c...!!...l!.~eaa.
Dupa
numai cateva sap tam ani, v~Ji incep~~ 2imliti 0 ~are
~gie,
iar picioarele dumneavoastra vor deveni foarte
puternice. A~adar, primul lucru: alergati cu picioarele
goale.
In al doilea rand, imediat inainte ~i dupa alergare,
ramaneti in picioare, cu talpile u~or departate, ~i inchideti
ochii. Lasati-va mai intai intreaga greutate pe piciorul
drept, astfel incal cel stang sa raman a complet liber. Apoi
lasati-va greutatea pe piciorul stang. Faceti acest lucru de
4-5 ori, sesizati schimbarea energetica ~i toate senzatiile
care apar. Apoi centrati-va chiar pc mijloc, nici pe piciorul
drept, nici pe stangul, ci pe amandoua. Acest sentiment de
50%-50% va va da 0 putemica senzatie de inraclacinare.
Incepeti ~i incheiati alergarea cu acest procedeu ~i yeti
obtine mari beneficii.
In al treilea rand: inc~Q.elisa re.spj@li mai p-rofund.
Respiratia
superficiala
amplifica
senzatia
de
dezradacinare. ~ebuie
sa ajunga pana in strafundul
fiintei dumneavoastra, iar aceasta radacina este centrul
sexual. Omul se na~te din sex. Energia sa este de natura

238

239

PRESCRIPTII
CU PICIOARELE

PE pAMANT

OSHa

------

sexuala. De aceea, respiratia ar trebui sa stabileasca


contactul cu energia sa sexuala, masand continuu centrul
sexualitatii. Abia atunci va yeti simti indidacinati. Daca
aveti 0 respiratie superficial a, care nu ajunge niciodata in
centrul sexualitatii, se produce un gol. Acesta va va da 0
senzatie de nesiguranta ~i de confuzie; nu yeti ~ti cine
sunteti ~i incotro va indreptati, care este scopul ~i menirea
pentru care v-ati nascut. Este 0 senzatie de om afiat pe
punctul de a se ineca. Treptat, va yeti pierde pofta de viata,
pasiunea de a trai, caci ce viata este ace!a _c~renu ~o
menire? $i cum ar putea exista 0 menirc daca nu sunteti
---- - i~radacinat in pE..~e..ria
_dumne~v_0l!stra
~nergie?
A~adar, incepeti prin a va inradacina in pamant, care
este mama noastra, a tuturor. in al doilea rand, inradacinati-va in centrul sexual, care este tatal nostru. Cand va
yeti simti inradacinat in aceste doua aspecte, va yeti simti
lini~tit, u~or, focalizat ~i centraL

--

--

FARMACIE PENTRU SUFLEr

In cel mai bun caz, ei ajung pana la nivelul


ombilicului, dar nu coboara in ruptul eapului sub aeesta,
motiv pentru care jumatatc din viata lor este paralizata. De
aceea, multe lucruri Ie devin imposibile, dici jumatatea
inferioara a fiintei reprezinta inse~i radacinile lor.
Picioarele sunt radaeinile ~i ele fae legatura cu pamantul.
De aceea, oamenii plutesc ca ni~te fantome, tara niei 0
legatura cu pamantul. Ei ar trebui sa se intoarca la pieioare.
Lao-tse obi~nuia sa Ie spuna diseipolilor sai: "Daca
nu yeti ineepe sa respirati eu talpile picioarelor, nu yeti
mai fi discipolii mei". $i avea perfecta dreptate. Cu cat
mergeti mai jos, cu atat mai profunda devine respiratia
voastra. Nu este deloc gre~it sa spunem ea Jjmita fijI!.t~i
noastre- este limita respiratiei noastre. Cand limita se
~
_...
- -- . - - ...
larg~~t~ ~i integreaza Ei~io~ele, respiratia coboara ~i ea,
nu in sens fiziologic, ci intr-un sens psihologic profund. Se
poate spune ea a~m ~etineti eontroluf asupra i~tregului
~rp. Pentru prima oara, sun~ti ~n 20mil2treg.
Continuati sa va con~tientizati din ee in ce mai
pl0fund picioarele.
Din cand in cand, ramaneti in pi~ioarele g9ale_p"e
pamant ~i simtiti rae.2_area,~o!iciunea ~tcaldura aces!Ui~.
Orice v-ar A!11!t p~mantul, RrimHi energia resRectiva ~i
Hisati-o sa curga prin dumneavoastra. Uisati energia
~----------dumneavoastra sa se seurga in pamant ~i sa stabileasdi
- ~
legatura cu acesta.
Daea sunteti conectat la pamant, sunteti conectat la
viata, la propriul corp. Yeti.d_e~eniastfel foar~e_sensibil ~i
eentrat,-~i av~!i ma~nevoi~ 9~acest lueru.

----

- -.-

RESPIRATI

CU TALPILE

Partea inferioara a eorpul reprezinta 0 mare problema


la majoritatea oamenilor. Ea este de multe ori complet
moarta, caci sexul lor a fost reprimat de secole. Oamenii
au ajuns sa se teama sa coboare sub centrul lor sexual. Ei
raman rigizi, undeva deasupra acestui centru. De fapt,
foarte multi oameni traiesc numai in cap, sau, dad'i sunt
ecva mai curajo~i, la nivelul trunchiului.
240

--_...

---

241

OSHO

-------

FARMACIE PENTRU SUFLET -------

~ai bun, ~ai multa disciplina, un curaj mal mare,_o


inradacinare ~i 0 centrare Plai.ILutemka,
CON~TIENTIZAREA LUI l1ARA
Od de cate od nu aveti nimic de tacut..l.i!mane.titacut
~iconcentrati-va la nivelul ombiliculu.i,Jn centrol cuno~ut
sub numele de hC/[.a, la 5_c:.:entimetrisub ombilic. Aceasta
tehnica va aduce 0 mare centrare a ene.rgi_ei.y~t!i.Tot ce
aveti de tacut este sa va concentrati la acest nivel ~icentrol
va incepe sa functioneze. Yeti constata atunci ca intreaga
dumneavoastra viata se invarte in jurol acestui centro.
Viata incepe la nivelullui hara, ~i tot aici se termina.
Ceilalti centri corporali sunt la mare distanta; hara se afla
chiar in centro. Numai aici n~utem simti cu adevarat
e.hilibratL~i......C.!!!!:Ni.
De aceea, allincj qandSnnu}.Eevine
con~tient de hara, in vi~tl!..luLapar_m.uJ!.e_schi!TI!J~Xi.
Spre exemplu, cu cat deveniti
mai con~ti.ent_dehara,
_.,--cu_atat mai putin yeti gandi. Gandirea automata i~i pierde
din importanta, caci energia nu se mai acumuleaza la
nivelul capului, ducandu-se direct in hara. Cu cat va yeti
concentra mai mult la acest nivel, cu atat mai disciplinati
yeti fi. Aceasta disciplina se na~te natural, nu estc deloc
fortata. Cu cat deveniti mai con~tient de centrol hara, cu
atat mai putin va yeti teme de viata ~ide moarte, caci acesta
este insu~i centrol vietii ~i al mortii.
Daca intrati in rezonanta cu centrol hara, v~ti incepe
sa traiji cu 0 alta intensitat~, cu mai mu~i
lata a~adar
care sunt beneficiile centrarii in hara: r~ducerea Rrocesului
gandirii autQ.maJe,m'!.imuM lini~te interioar~, ur: control

----

242

PAVAZA NOPTH
Daca simtiti ca oscilati intre dreapta ~i stanga, tara sa
~titi unde va este centrol, inseamna ca ati pierdut contactul
cu hara ~i ca trebuie sa il restabiliti.
Seara, inainte'de culcare, puneti-va in pat ~i a~ezati-va
palmele la 5 centimetri sub ombilic .2RaSand u~.2.r.Incepeti
apoi sa res~i~atiprofund. Yeti simti centrul hara ridicandu-se
~i coborand odata cu fiecare respiratie. Acumulati aici
in_tre_ag_a_d_u_m_n_e_a_v_o_as_tr_a
e~e~gie_,_ca
_~j~p_u_m_v-_at_i
_re_d_u_c_e
dimensiunile la un singu..punct,ca Ji.cUII2.Aji
exista numai
aici, cl!..0 ~!}elgi~ Joarte concen.t.rjl1a. Practicati acest
procedeu timp de 10-!J_.J!l.inute,ap_oi~ul~ti-va.
Este posibil sa adormiti chiar in timpul exercitiului.
Acest lucru este foarte benefic, caci centr,!rea va persista
intreaga noapte. Intregul dumneavoastra subcon~tient se va
focaliza aici. Fara sa ~titi, yeti intra in contact in diferite
feluri cu acest centro.
Djmineat!b
cand va treziti, nu va grabiti sa deschideti
-<:::
ochii. Plasati din n2u palmele_~ haf-a,_ ~p'asati u~or_~i
incepeti
Dupa 10-15
_~_-'-- sa
__ res}Jirati.
'.
-r-_-.__minute,
-- _ va puJ~ti daJos
din pat. Repetati procedeul in fiecare seara ~i in fiecare
dimineata. Dupa trei I1mi,...Y.e.B.
fi p~rfect c..~ntrat.
Este absolut eseI;tial sa fiti centrat uIJdeva. In caz
contrar, va yeti simti fragmentat. Nu mai sunteti 0 singura

------

243

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

OSHa

fiinta, ci nenumarate piese dintr-un puzzle, tara sa aveti


imaginea de ansamblu. Nu va yeti simti niciodaHiin forma,
caci tara un centru, omul nu poate decat sa rataceasca, sa
execute rutinele zilnice, dar tara creativitate ~i tara iubire.
El va tdii la minim, tara sa reu~easca mare lucru. Daca va
v~ti gasi ceI!tr..uJ,j~ri_c_e
va va sta in Ruterj. 1'{umaicentrarea
permjte trair~~-yjet!i~ I1]~xi!ll,Ja aR.0g~u,_~.iaceasta este
singura viata care ~ita traita.

AURA PROTECTOARE
In fiecare seara, inainte de culcare, a~ezati-va in pat ~i
imaginati-va 0 aura Injurul corpului, la circa 15 centimetri
de el, avand aceea~i forma ca ~icorpul, inconjurandu-va ~i
protejandu-va. Este pavaza dumneavoastra personala.
Practicati aceasta tehnica timp de 4-5 minute, apoi culcati-va.
Adormiti cu imaginea acestei aure, ca un fel de patura care
va invele~te, astfel incat nici 0 tensiune sa nu va poata
afecta din exterior, nici un gand ~inici 0 vibratie exterioara
sa nu poata patrunde in fiinta dumneavoastra in timpul
somnului. Adormiti mangaiat de aceasta aura.
Aceasta este ultima imagine pe care ar trebui s-o aveti
inainte de a adormi, pentru ca senzatia protectoare sa
continue ~i in timpul somnului. Aici este Intregul secret:
incepeti prin a va imagina con~tient, apoi adormiti pastrand
imaginea creata. Chiar daca mintea adoarme treptat, ceva
din aceasta imagine va ramane, intrand in subcon~tient.
Acolo, ea va dobandi 0 mare forta ~i foarte multa energie.
11

Noi nu ~tim cum sa ne protejam de cei dinjur. Nu este


yorba numai de cei prezenti; oamenii i~i transmit
pretutindeni prezenta sub forma unor unde subtile. Dad
treceti pe Hinga 0 persoana tensionata, ea arunca
pretutindeni in jos sageti de energie negativa, nu neaparat
ditre dumneavoastra.
Le emana pretutindeni.
Este
incon~tienta, nu dore~te sa faca neaparat un rau cuiva. I~i
proiecteaza tensiunile in exterior, pur ~i simplu pentru ca
este prea impovarata cu ele. Daca nu ar face-o, ar Innebuni.
Nu a luat 0 decizie in acest sens, dar tensiunile curg pur ~i
simplu din ea. Ele 0 depa~esc, a~a di se scurg in exterior.
A~adar, treceti pe langa cineva, ~i el va bombardeaza
subtiI. Daca sunteti 0 persoana receptiva ~i nu aveti 0 aura
de protectie ... ~itrebuie spus ca meditatiile ii fac pe oameni
foarte receptivi. Cand sunteti singur, nu este nici 0
problema. Cand sunteti inconjurat de alti oameni
meditativi, la feI. Dad va aflati insa la piata, intre oameni
care nu au nimic de-a face cu meditatia, plini de tensiuni ~i
de probleme, atunci deveniti vulnerabiI. Meditatia conduce
la 0 mare permeabiHtate, a~a ca orice vibratie poate intra
in dumneavoastra.
Dupa meditatie, ar trebui sa va creati intotdeauna 0
aura de protectie. Uneori, acest lucru se produce automat,
alteori nu. Daca nu se produce automat, va trebui sa va
ocupati personal. Dupa circa trei luni, yeti reu~i. Cam intre
trei saptamani ~i trei luni de practica, yeti Incepe sa va
simtiti foarte putemic. De aceea, inainte de a adormi, faceti
aceasta tehnica.
245

244

OSHO

Dimineata, la trezire, praeticati-o din nou. De indata


ce va dati seama ea v-ati trezit, nu deschideti ochii. incepeti
prin a eon~tientiza aura protectoare, timp de 4-5 minute,
apoi dati-va jos din pat. Cand faceti baie sau beti un eeai,
amintiti-va din nou de ea. Ori de cate ori aveti timp, in
cursul zilei - eand stati in ma~ina, sau in tren, sau la birou,
:tarasa faceti nimie - relaxati-va ~i concentrati-va din nou
timp de cateva momente asupra ei. Chiar ~inumai 0 singura
clipa este de ajuns.
Dupa circa trei saptamani, pana la trei luni, de
practica, veti incepe sa simtiti ceva aproape solid in jurul
corpului. Veti putea trece acum lini~tit prin multime,
neatins de vibratiile acesteia. Aceasta senzatie va va face
extrem de fericit, caei acum nu veti mai avea decat
propriile dumneavoastra probleme, nu ~ipe cele ale altora.
Este mult mai u~or sa-ti rezolvi propriile probleme,
pentru ca sunt ale tale. Este in sehimb foarte greu sa rezolvi
problemele altora, pentru ea nu iti apartin.
Creati-va 0 aura protectoare ~i veti vedea singuri cat
este de eficienta. Veti vedea cat de bine va protejeaza.
Oriunde v-ati afla, vibratiile stdiine se vor izbi de ea ~i se
vor intoarce la cei care Ie-au emanat, :tara sa va atinga.

______

FARMACIE PENTRU SUFLET

De aeeea, dimaneti in lini~te ~i apasati-va oehii eu


palmele. Apasati globii oeulari pana eand incepeti sa vedeti
lumini colorate. Nu trebuie sa va doara ochii, dar ei trebuie
sa simta 0 anum ita presiune. Continuati sa priviti aeele
lumini. Acest proces va dec1an~aanumite efecte.
Practieati tehnica de apasare a ochilor timp de 4-5
minute, apoi relaxati-va 5 minute ~i praetieati-o din nou.
Continuati astfel timp de 40 de minute, apoi stropiti-i eu
apa rece. inchideti ochii ~i simtiti raeoarea apei.
Repetati procedeul timp de 15 zile. El va va echilibra
ereierul ~i va va ajuta sa va simtiti mai sanatos.

A Fl AlCl
Pe masura ce con~tiinta se dilata, lumea incepe sa se
sehimbe. Nu este vorba de 0 aetiune directa; schimbiirile
se petrec de la sine. Singurul efort necesar este acela de a fi

Partea dreaptii ~i eea stanga a creierului functioneaza


separat, dar in timpul meditatiei profunde aeeasta separare.
poate deveni exagerata.

mai eon~tient.
Deveniti din ce in ce mai con~tienti in ceea ce faeeti.
Cand mergeti, mergeti con~tient. Focalizati-va intreaga
atentie asupra mersului. Este 0 mare diferenta intre mersul
pur ~i simplu ~i mersul con~tient. Schimbarea care se
produce este radicala. Nu este intotdeauna vizibila din
exterior, dar din interior poate fi simtita cu u~urinta, ciiei
va proieeteaza intr-o alta dimensiune.
ineereati un exercitiu simplu: spre exemplu, mi~cati-va
mana in mod mecanic, apoi faeeti acela~i lucru in mod

246

247

ECHILIBRAREA

l,

OSHO

-------

FARMACIE PENTRU SUFLEf

Ori de cate ori gasiti timp - ~icel putin 0 data pe zi ar


trebui sa dispuneti de timp tiber - va recomand sa practicati
aceasta tehnica. Cel mai bine este sa 0 practicati pe
stomacul gol. Atunci cand stomacul este gol, aveti la
dispozitie mai multa energie libera. Nu trebuie sa fiti
neaparat flamand; ideea este sa nu aveti stomacul foarte

plin. Daca ati mancat, a~teptati 2-3 ore. Daca nu ati mancat,
puteti bea 0 cea~ca de ceai.
Apoi, dacli puteti face 0 baie inainte de tehnica, este
foarte bine. Mai intai, relaxati-va intr-o baie fierbinte, apoi
faceti un du~ rece de doua minute. In acest fel, veti fi
perfect pregatiti.
Apoi beti 0 cea~ca de ceai ~i a~ezati-va intr-o pozitie
confortabila. Daca puteti sta direct pe podea, a~ezati-va pe
o perna, pentru a sta mai confortabil. Daca nu, puteti sta
foarte bine pe un scaun.
Relaxati-va intregul corp ~iconcentrati-va in mijlocul
pieptului, in punctul in care coastele se termina ~i in care
incepe stomacul. Cu ochii inchi~i, imaginati-va ca acolo se
afla 0 micli statuie a lui Buddha, nu mai mare de cinci
centimetri. Daca va este de folos, puteti tine in apropiere 0
statueta a lui Buddha, pentru a va inspira.
Vizualizati figura lui Buddha scaldata in lumina. Din
ea emana raze luminoase. Lasati-va absorbit in aceasta
lumin~, pana cand ea ajunge sa va umple intregul corp.
Daca doriti, puteti sta in postura lui Buddha pe podea;
acest lucru ar fi util, caci imaginea ~i postura s-ar potrivi
de minune. Buddha emana raze de lumina, care va umplu
intregul corp. Apoi, raze Ie incep sa emane in afara
corpului, atingand tavanul ~i peretii. Curand, ele ies afara
din camera ~i se raspandesc pretutindeni. In numai 15
minute, ele umplu intregul univers.
Spre sfar~it, incepeti sa va contractati din nou, cat mai
lent cu putinta. Reveniti din nou la micul Buddha interior,
la micuta statueta de numai 5 centimetri, plina de lumina.

250

251

con~tienti de acest cantar 24 de ore pe zi, avand grija ca


cele doua talere sa fie perfect egale, iar acul sa fie exact la
mijloc. Dacli puteti echilibra perfect talerele balantei,
puteti considera ca v-ati incheiat calatoria.
Acest lucru se dovede~te insa foarte dificil. Veti
constata rapid cli 0 simpla respiratie este suficienta pentru
a dezechilibra cele doua talere ale balantei. Chiar daca ati
atins starea de echilibru, subit, in camera intra cineva ~i
balanta se dezechilibreaza din nou.LLao-tse spune:
"Echilibrati-va con~tiinta. Opu~ii trebuie adu~i la egalitate,
iar axul balantei trebuie sa raman a in centru. Indiferent
daca sunteti fericit sau nefericit, dacli viata va ofera lumina
sau intuneric, respect sau dezonoare, continuati sa
supravegheati balanta din interior ~i sa 0 aduceti la
echil~bru"J
Intr-o zi, veti atinge echilibrul perfect, acolo unde nu
mai exisHi viata, ci numai existenta, in care nu mai exisUi
valuri, ci numai oceanul, acolo unde nu mai exista "eu", ci
toti.

VIZUALIZATI-L PE BUDDHA DIN INTERIOR

S-ar putea să vă placă și