Trei crai de la răsărit

Melodia după Anton Pann Andante

S. + A.

2 4
1. Trei crai

2 4
de s-a la năs ră cut, să zi rit când,

T.
8

A

B.

2 4

A (respira ie individuală)
5

S. + A.

Spre Un
T.
8

stea crai

B.

10

S. + A.

T.
8

cum au

ci stă

B.

(

2 4

2 4 2 4

respira ie individuală)

au ma

că re

lă de

to cu

rit. rând?

A

Şi-au mers, Şi-au mers

du pâ

pă nă

tim, tut

Pâ Und'

nă e

la ra

Ie prun

ru cul

sa năs

15

Solo T.
8

A co Şi cu

lo to i

cum s-au

au bu

a cu

juns rat

Stea Pe

ua-n Hris

nori tos

li da

S. + A.

A
T.
8

lim. cut.

A

B.

21

Solo T.
8

3 4
s-a c-au as a cuns flat, Şi le-a Cu da fost ruri a s-au se în plim chi ba, nat

S. + A.

3 4 3 4
8

T.

B.

3 4
1.
26

2.

Finale

Solo T.
8

3 4
Prin o Ca la raş un a ma în tre re-m păba. rat. Trei crai

2 4
de
Finale

la

S. + A.

3 4
2. Unde ____ Trei crai

2 4
de la

T.
8

3 4
____ Trei crai

2 4
de la

B.

3 4
____ Trei crai

2 4
de la

31

perdendosi

Solo T.
8

rit

Spre

stea

au

to

rit.
perdendosi

S. + A.


T.
8

rit

Spre

stea

au

to

rit.

rit

Spre

stea

au

to

rit.

B.

rit

Spre

stea

au

to

rit.