Sunteți pe pagina 1din 3

Trei crai de la răsărit

Melodia după Anton Pann


Andante

¿ $ $ V V
f 42 ¤ V V úú 2 V V V Vú V V V Vú V
€
S. + A.
4
1. Trei crai de la ră să rit

3
s-a năs cut, zi când,

? úú 2 ? ? ?
f 4
(
T. 2
4
8

?3
A

úú 2 ?? ? ?
respiraţie individuală)

8
Ö 4 ? ? ?
B. 2
4
A (respiraţie individuală)

¿5 V 3
S. + A. f
V V V V V V V V V VV V V ? ?
—$

€ € € €
Spre stea au că lă to rit. A

3
Un crai ma re de cu rând?
V V V V V
T. f ? ? ? V € €
8
Şi-au mers, du pă
Şi-au mers pâ nă
8 ? ? ? ? ?
B.
Ö ? ? ? ? ?

¿10
S. + A. f ? ? ? ? ?

V V Vú V V V V V V V V V V V V VV V V
f V V
—$
T.
€ € € €
8
cum ci tim, Pâ nă la Ie ru sa
au stă tut Und' e ra prun cul năs
8 ? ? ? ? ?
B.
Ö ? ? ? ? ?
V V V V V V V V V V V V
f ¤ Vú V V V Vú V
V V €
15

Solo T.
€ €
8
A co lo cum au a juns Stea ua-n nori li

3
Şi cu toţi s-au bu cu rat Pe Hris tos da
¿
S. + A. f ? ? ? ? ? ?

3
A

T. f ? ? ? ? ? ?
8
lim. A

8 ?3
cut.
? ? ? ? ?
B.
Ö ? ? ? ? ? ?

$ V V
V V V Vú V V Vú V V V V V V V
21

Solo T. f V
—$

€
3
8
€ 4
s-a as cuns Şi le-a fost a se plim ba,

¿
c-au a flat, Cu da ruri s-au în chi nat

S. + A. f ? ? ? ? ? 3
4

T. f ? ? ? ? ? 3
4
8

8 ? ? ? ? ?
Ö ? ? ? ? ?
B. 3
4

$ $ 3 $ $
1. 2.
V V V V úú ?
Finale
V ?ú V V 42 V V V
26

Solo T. f
4 V EV V
3
8
Prin o raş a în tre ba. Trei crai de la
Ca la un ma re-m pă-
$ $ ú 3
rat.
¿ $ $ Finale
S. + A. f 43 ? ú ?ú Vú Ò V V ú ? V V 42 V V V

3 $ $
2. Unde ____ Trei crai de la

T. f 43 ? ú ?ú ?ú úú ? V V 42 V V V
$
8

3
____ Trei crai de la
8 3 ?ú ?ú ?ú úú ?? V V 2 V V V
B.
Ö 4 ?ú ?ú ?ú V V 4 V V V
€
____ Trei crai de la
3
V V V V V V V V V V V V V€
perdendosi

f Vú V V V Vú VV V V ?
31 $—

€ € € €
Solo T.
8

3
ră să rit Spre stea au că lă to rit.

¿ V V V V V V V V V V V V V€
perdendosi

f Vú V V V Vú VV V V ?

€ € € €
S. + A.

3
ră să rit Spre stea au că lă to rit.

V V V Vú V V V V V V V V V V V V V€ VV V V
f Vú ?

€ € € €
T.
8
ră să rit Spre stea au că
—$ lă to rit.

8 Vú V V V Vú V V V V V V V V V V V V V VV V V ?3
Vú V V V V V V V V V V V V V€ V V V
B.
Ö Vú V V V€ € € €
?
ră să rit Spre stea au că lă to rit.

S-ar putea să vă placă și