Sunteți pe pagina 1din 1

TEST LA GEOGRAFIE I.Completati spatiile libere din afirmatiile de mai jos cu informatia corecta: 1.

Fiecare treapta de relief ocupa aproximativdin suprafata Romaniei 2. In cuaternar, pe culmile inalte ale Carpatiilor s-au instalat . 3. Cea mai veche unitate de relief din Romania este . 4. Cea mai importanta paralela care transverseaza Romania este cea de . 5. Punctul extrem nordic al Romaniei este .. . 6. Limita nordica a Carpatiilor Orientali este . . 7. Orientarea culmilor in Carpatii Orientali este .. . 8. Depresiunea Giurgeu este strabatuta de raul . . 9. Cei mai inalti munti vulcanici sunt . . 10. In estul lor, Carpatii Orientali sunt formati din roci . 11. Formele glaciare sunt rezultatul eroziunii .. . 12. Grupa Carpatiilor Orientali formata numai din roci sedimentare este . 13. Cel mai inalt pas din Carpatii Orientali se numeste . . 14. Singurul crater nespart din Romania se afla in muntii . . 15. Limita dintre Grupa Nordica si Grupa Centrala a Carpatiilor Orientaleste . . 30 puncte II. Explicati: a) De ce Romania este o tara carpatica. b) Dispunerea in trepte concentrice a relifului Romaniei. c) Varietatea reliefului Romaniei. 15 puncte III. Caracterizati Grupa Nordica a Carpatiilor Orientali precizand: geneza, limite, rocile, relieful si cel putin 5 diviziuni. 45 puncte