Sunteți pe pagina 1din 128

.

.
I

. ...

.~

DaEI WALKER
~

DaEI

Wilke;"

3ste

.c;,of~sor.

1~,;:rc -::at..)(,

Ik7dec. itor,

.,

}
,
v
.

,.

Butor/tate die prim o,-(in in (,.ome:o'ul cr;staler",


'

Dr

L, , ..:
, ,+.

au sparut

efcp~m'e..nt. a dC-b:! 'ndita inpesr~ 11 a~i de.ptactit;d ~i l~f:l1:ce.~tr_~ .


.

Carted- Cnsraieio.. 51 Cnslale


.

cqre nndeca.'
.

. domeniil,r confitimJel. DaEI, calatore~:e mUlt; Sits/mmd" . ,< 1>,. '. de VindeC smple ~mf}deGonfer4JJe in care expune tehnicJJe sale . ... \ Breo A '-O . ~ ii' ~,' 'I' .- "". . ,'!'

t COllltie."!1-asiryt ~~ Sisteme/t; ,i fJhni~i!esale de vjnd~care,autiJajutt.:"rare ~, ~nrJ;;cute c'~ I~dl!rjj ter<;~ie; ~plist/::e.{.! a'
rbit la.po.s~,uride radio~i telev!zfun" de pl:
. ,~. . I ,
~

: .'
!
-<""
.

ii
.'t
J'~
'.

~1
. .

~\

I
i

CARTEA CRIST ALELOR


-It

,if:

Tn"" qupdnsul S~el,?r pnite ,1..Cans~e:. '. fold"ruI~NSTlTUTULill


pran/z~

J.. .~ '""":
,A,'

.. '~ - '! 1~' '.


.

CRI'STALE

CARE'VINDECA
. .

'"""

QBEi~te

DE CON$TJEJjA

.~;~

de cen,,'etare, de~vo;are .~i .".!'J!: I '.. vindecari! ~ ~01~!!e!,ptI. F, .\..~~pt:egltl;e in dOlf1llniul'Crist~/or, Stat.'JJ .; ~/lfomJI: :-nCI'Se, .,>; J~ este unoscut 'de ' efeaza P afirea asigtenter:r. r-nedic&Io,prin,:utsuri .; .~ !'~4 ~ f.pD1jJPIi
I ~ .

j",... ~CflSrALELOfJ,'o

c!eSpre crtst.aJe."PBfte ,10.000de american! au f~~enJat


.
'

~
.,
,

:
..

';

\ "in:
..

... ,cursOr/Ie" stel/ere/e \9' seminariilo iui DeEI. ~


. ~
~ ?;!
~1.

~.
"

- -r~.

~
i

Traducere de ALEXANDRA DOGARU


"

~{f
, ''<:'!;t

"'f
~ ..

, "';,

\
~

,
\;~. 1!.,

,
.
\

iNTR-o SjNGURA CAFITE


f

~..

cea mai ~6mplet.a expunere C;3spre"indecare $i cr.istal~ ' ":<


~ .

, bazata pe ;? ani de cercetare ~i pracUca l,

.. .;t.~ '"

..; .;

,;} -,.
,
,-

colecJia ARGO
~..

"

, "t-

i:.' ..

'..

JSBb'f $1~ of 96003


.~.-.'''' .~ ;,.-

ISBN 973 - 96003


.~.'

-4 - 4 5-

,,'la~l,

,.;.~ditara S.~GITTf\RIUS
.'

1994' ..i'!"J
."~

t.,

Lei

) .~) - ( )L"V

L,;..(' '>

,..,

. --.~

,<C._'.....

M>4

.~

..
. '1

INTRODUCERE.

Pentru traducerea de tala sint indatorat prietenei mele dragi Alexandra Dogaru. Fara ea.,n-ali avea acum cartea. Cu drag ii dedic aceasta ediJie.

"Primul cristal mi-a fost daruit pe la virsta de $f3se ani. Am citit $i studiat despre pietre aproape toate lucrarile pe care Ie-am putut gasi. PreferaJii mei erau George Frederick Kunz $i William T. Femie. doctori in medicina".

Cristal Gazing (Divinatia in cristal) Theodqre Besterman


Ma plec in fata puterii Divinitatii de a deztantui preface rile care au permis aparitia acestei traduceri. In tara voastra frumoasa va indreptati spre un nou sens ~i scop al vietii. Cine dintre voi ar fi crezut vreodata ca-i va. fi dat sa traiasca asemenea prefaceri? Ma 9noreaza profund faptuf ca simpla mea carte va \poate ajuta sa va deschideti spre 0 noua realitate, lumea invizibila a energiei ~i mintii voastre. Va sfatuiesc sa folosili aceasta carte ca pe un indrumar unde vi se prezinta cristalele ~i pietn31e instrumente ce va sint ca la indemin~. incercati ideile ~i metodele date ori de cite ori 0 putetl face. Incredintati-:vasinguri de puterea ~i utilitatea pietrelor. Amintiti-va intotdeauna ca adevarata putere e in voL Dumnezeu sa va binecuvinteze, calauzindu-va in iubire ~i lumina.
->

DaEI '--'

Ultima carte cu informatii pertinente despre con~tiinta cristalelor este IIDivinatia in crista'" de Theodore Besterman. Cartea este concisa ~i trateaza urmatoarea problema: cine ~i pentru ce folose~te cristalele? Se pare ca Besterman a tost in mai multe tari ca sa vada cum sint folosite: cristalele. Dar oridt de completa ar fi lucrarea sa, domnul Besterman nu arata cititorului cu.msa foloseasca crista.lele.De-a lungul anilor, 0 mare parte a cercetarii s-a 'orientat catre cei care folosesc cristalele ~i scopul in care 0 fac, dar ace~ti cercetatori ~i-au indreptat atentia spre contemplarea cristalelor (sau cercetarea vlltorului in cristal) tara sa aprofundeze nume(oase alte folosid. Interesul suscitat de crjstale a crescut vertiginos iar ultimii zece ani au evidentiat un grup numeros de cercetatori serio~i, speciali~ti ~i practicieni ai con~tiintei cristalelor. Ace~tia au depa~it cu mult etapa contemplarii. .
I

.1 1 ~

Lucrez cu cristalele inca de cind .eramcopil ~i predau con~tientacristalelor din 19A48, dpr n-am intilnit cercetator mai

--''-.

'"' .?j1.

.,

profund dedt Dale Walker. Ii admir ~i-i respect munca. Mi-I amintesc venind prima oara la cursurile mele, cu 0 deschidere care a sporit odata cu trecerea anilor.
,

Dale te as.culta ~i face 'cum' ii spui, apoi continua

I
'I'

cercetarile cont propriu. pe


/

..-...

6
\ Astf~1

s-au d~schis multe nivele de con~tiinta,


, Cu adincarecuno~tintacriuaceastaprezentare cartii s a

, obtinirJdu-seun mare volum de cuno~tintepe care DaEI Ie-a testat prinexperimentare~i cercetare.Multe informatiise cereau verificate repede.Dale avea nevoiede cercetatorimaio profunzi. A gasit solutia,ca ~i mine acum 40 de ani, in predar~.A predat ceea ce invatase, implicindu-~i studentii in cercetare ~i experiment.
-

Aceasta carteinsumeaza rezultatele maibinede cinci a

ani de cercetariefectuatede Dale ~i numero~iisai discipoli din StateIe Unitel~iCanada~i cuprindemulte din concluziile la care . am ajuns ~i eu. / Mai presusde toate, aceastacarte se adreseazatuturor celor care vor sa-~i cunoascapropria energie ~i sa afle cum 0 pot amplifica,folosindcristalulnaturalde cuart,in special pentru ca aratac~mfunCtioneaza con~tientacristalelor.Toateexercitiile au fost t~st~tein rep~tf:lterinduri~Iapoi redatein termeni simpli,
,

sprea fi folositede cercetatorii serio~i.

Cred ca Dale a avut nevoie de curaj ca sa-~i realizeze lucrareaintr-un timp dominatde aspectulmaterial.Cei care vor studia aceasta darte cu rabdare se vor dezvolta peste medie.

unui cercetatorlaic. Cind cuno~ti zeci de vindecatori, de la cei cunoscutiin toata lumea pina la cei apropiati, este foarte reconfortant sa lucrezi cu Dale Walker. ' Noi am ~tudiat cu el in 'grup ~i individual ~i-I gasim modest, foarte onest ~i con~tiincios. Comentariile~i sugestiile sale subtile se bazeaza pe 0 experienta bogata. EI manifesta simtul ,umorului ~i ne impiedica astfel sa devenim rigizi, infumurati. Dar nu permite studentilor sai sa uite vreod~ta miracolelepe care cristalulle poate infaptui din voia Creato'rului nostru.' . Va putetibizui pe aceastalucraredeoareceestelimpede, argumifntata~i practica.,

I I

I I 11

Gladys R. Graham

I
.

.J

Dupa cum credinta~ransforma ameniiin giganti,tot astfel o trebuiesa va folositicredintain efortulde a cuno~te ~i folosi
.

Doctorin teologie,Doctorin medicina.

I tI

I ."
~

~
'\.

. crist,alele. ristaleleca ~i cartilesfinte ajuta dezvoltareaomului, C cu'deosebirea ca in cri,stalpoti ~i vedea, simti, gusta, mirosi ~i auzi. Daca va numarati printre cei care doresc sa-~i dezvolte plenarharuriledivine,aceastacarteva deschideml:Jlte porti ~iva poarta pe multe cai frumoase ale sinelui. Se pune intrebarea: aveti. cur~ul sau dorinta sa va dezvoltati dincolo de tarimul : material?In cazul unui raspuns'afirmativ,d,ati-nede ~tire cum ~i incotro mergeti.Gindurilevoastreimparta~iti-Ie,nouasau altora, ca sa putem evolua impreuna. Cristalul se afla in curs de redescoperire.Sa-I redescoperimimpreuna. F.R. ilNickI! Nocerino
) ., 1, ~"

Octombrie, 1982 Lafayette,Colorado.

.\
~

I
~t-..
.;), ..

~:.

~.. ..' .

II

I .. 1

CUViNT DE MuLrUMIRE
I

~\

PflEFATA
Bun venit in lumea cristalelor! Aceasta carte este 0 invitatie la explorarea unei lumi interioare ce poate fi manifestata exterior. Daca suna mistic, yom lasa misticismul deoparte. sa exploram tarimul fizic al cristalului~i sa-I continuam cu cel metafizic. Diferenta nu .este mare. Este- nevoie doar de 0

Ar fi imposibil sa:-i amintesc aici pe toti cei care m-au incurajat sa scriu aceasta carte. Multumesc indeosebi lui Nick Nocerino, Laurie Jelgersma, Ellie Blank, Janet Wertelmann, Gladys G!aham, Sandra Bowen, Frances Harriman, Bruce ~i Marvyline Fraser, Eleanor Alford, iubitoarei mele fiice Kelly ~i sotului ei Doug Sandlin, fiului meu Douglas Walker ~i sotiei sale Te'rry, pentru ca m-au ajutat sa inteleg mai bine, ~i lui Derek Walker, cel mai mic crista/. Multumesc extraordinarilor mei invatatori .intru Con~tienta. cristalelor ~i tuturor speciali~tilor in cristale, noii lJIele f~milii de Lumina. Multumiri speciale grupului
t

abordare nouacaresa fie pe intelesulmintii.

Dintre cristale, ne yom ocupa in special de familia )~uarturilor.Vom aminti ~i alte cristale, insa cind folosim termenul 'cristal" ne referim la cuart.

Vom studia modalitatilepractice de folosire a cristalelor ca unelte pentru energia mentala. Ce puteti face cu aceste
unelte? Ce ajutor va pot oferi in viata cotidiana? Ne yom ocupa \ de tehnicile simple pentru ameliorarea dur~rii in general sau calmarea durerilor de caPAVet4 afla cum sa incarcati apa cu energie, sa stimulati plantele, sa obtineti un kilometraj sporitllitru de benzina, sa mic~orati cheltuielile pentru energie electrica, sa . meditati, sa va dezvoltati capacitati/e intuitive, sa captati energie, sa duceti 0 viata mai rodnica, mai bogata ~i, mai presus de toate, sa aflati pacea meditatiei. Vom studia con~tiinta, yom aborda fenomenele psihice, creativitatea, intuitia ~i yom invata sa comunicam folosind toate , -J i

de canalizare"princristal: Shirley, Eddie, Spiro, Jan ~i Bm. Cel

mai mult Ie multumesc Arhanghelului Mihal! ~i ghizilor mei ,~ spiritualipentru ca au fost alaturi de mine, ~i Ordinului Cristalelor care a ales sa-t fiu mesager. Necontenit invoc Cristullauntric ca : sa fiu un canal curat ~i perfect. Lumina sa-mi fie calauza.

DaEI-

Se practica in unele culturi, intr-un punct al evolutiei s,:'irituale, alegereaunui nume nou care sa reprezinte dorinta ta spirituala. Mi-am rearanjat litetele numelui pentru a crea un nume spiritual nou, DaE;LAcesta inseamna .Copilul Domnului".
. /'

.DaEI

Nici una din tehnicile enumerate de noi nu este menita sa inlocuias~ practica medicala conventionala. Oricine se afla sub
tratamentul unui medic trebuie sa continue acest tratament pina
~

acestea. . I "(ema noastra majora este vindecarea . cu toate dimensiunileei. Fie ea mentala, afectiva, fizica sau spirituala, esential este echilibrul. Telul nostru e simplu: sa vindecam' planetavindecindu;.ne noi. pe . J

"
I: .~

;.~ ~~:L

la obtinerea rezulfatelor pozitive. Noi propunemcristalele ca" mijlocaltel'[1ativ xperimentalpentru'vindecareanaturala.Oferim e medici/or0 imagine diferita a corpului omenesc, ca 0 serie de
J

,.
ft.

r.

,.,p

:~. (~\ "'.

cJ.10 - ~y .
@

. '

(.

.
CRISTALUL DE CUART

cIJsisteme

energetic~, folosind cristalele pentru reglarea ~i


Ofetiji-i medicului dumneavoastffi

. " v.'. - ) un exemplaracestor sisteme. ;. echilibrarea' al acestei carti. , 4I~:J

. Sint aici multe exercitii de vizualiiare; puteti sa lei ~ ~inregistrati pe banda ~i sa Ie ascultati. Exer~itiile parea mai vor ,~ ~ u~oare daca gindirealogica nu mai e~te antrenata in lectura. , ... '..\ Aceasta carte nu este sub nici un, aspect un tratat .-,'" _~tiintific. Multialticercetatoristudiaza efectele cristalelorasupra , \1 con~tiintei umane, folosind metode traditio,",alecu rezultate

Proprietati fizice
in teoria~ipracticanoastra se impuneintrebarea:Ce sint cristalele? Raspunsul poate fi ,gasit in mai multe moduri. Din punct de vedere fizic, cristalele sint apa fosilizata. Ele iau na~tere atunci cind apa se combina cu un element in anumite conditiige presiune, temperatura ~i energie. Cind exista aceste conditii, apa va provoca (sau permite?) transformarea
elementului in cristal. (Din punct d~ vedere rrietefizic,apa - izvor al vietH permite unui membru al regnului mineral sa ajunga in
. forma

I ,I I

\. diverse. Noi participam la aceasta cercetare cu speranta stabilirii unei arii de comunicare intre persoanele cu formatie tehnica ~i eele care folosesc mai mult intuitia. Nu avem pretentia ca detinem Adevarul. Nu facem d~cit sa oferim adevarul nostru,

verificatde noi.

~ Multi se autointituleaza speciali~ti in cristale. Pentru a evita receptionarea de. inform~tii .eronate $au incomplete, va recomandam sa'ie poneti aceste intrebari: Ce urmaresc prin cereetarile lor? Pot practica ceea ce predau celorlalti? Cine Ie-au fost profesorii? Va pot tra.nsmite experienta lor astfel incTt sa practicati ~i dumneavoastra?

unei fiinte mai unitare ~i ordonate, tinzind spre 0 t

I denumit 8canalizare intuitiva8care


I

Informatiilenoastre provin dintr-un proces interesant.


a fost ulterior damonstrat prin

experient~p. incercati ~i vedeti daca merge. Daca reu~iti, etiavea adevarul ~icunoa~terea voastra. Cautam v
cunoa~terea, nu cun9~tiQ.tele~Informatia pOc;1te cunoa~tere fi nu'mai cind este traita~~~~lpnc~:~ramine simpla informatie. Aeeasta carte esteJrnfnita sa va arate drumul propriu. Oit de de parte veti ajunge:,'c1~pt5dede:perseverenta voastra, de disciplina. Toate trairile vo~!tre pot ff suficient de importante ca. sa fie 'notate~i sa ajurige.m. nevoicf de a Ie imparta~i. Ne-am bucura daca ne-ati scrie. ~Ii'" ~.. , -.~~:;'7
.~- ~s-~ '.

dezvoltare superioara in cadrul universului). Siliciul,sub forma de nisip, se combina cu apa ~i rezulta bioxidul de siliciu sau cristalul de cuart. Cristalele au anumite proprietati fizice; la cristalul de cuart, aceste proprietati se numesc piezoelectrice. Cuartul amplifica,transforma, inmagazineaza, focalizeaza ~i transfera energia. 0 lamela de cuart dintr-un microcircuit amplifica semnalul electric - datorita acestei proprietati s-au nascut microfonul, difuzorul ~i toate formeIe de echipame.nt
audiovizuaJ. ' ~

Cuartul transforma energia. Daca este comprimat, genereaza electricitate. Cind se transmite un curent electric prin

cristal,acesta se mare~te.Un curent attemativil face sa se I


mareasca ~i sa se comprime alternativ. Ace$t lucru realizat suficientde rapid poarta numele de oscilatie.Cind esfe taiat in forme precise, cuartul vibreaza in ritmuriexacte ~i transforma electricitateain unde care pot fi amise ca in semnalele radio ~i TV. Cuartul transforma energia solar:a in electriCitatein "
I , . '

II,

". ~.

"~4:>~';;;#~;;.~
I

dispozitive umite'celule n fotoelectrice.

"

EI inmagazineaia energie. 0 lamela de cuart intr-un

~ t , t
1 ~

./

.,

12
~

13'

microcircuitinmagazineazamari cantitati de date in .memoria. unui computer. Cuartul este folosit sa transmita informatii in computere ~i in functii sofisticate 'de comutare electronica. Capacitatea cristalului de a vibra in ritmuri precise este folosita la obtinerea aparatelor de masura a timpului, extrem de exacte. Cuartul focalizeaza energia. in laseri, cristalele ne permit sa masuram distanta pina la Luna cu precizie de secunde, sa ardem prin 'peretii de otel sau sa efectuam delicate operatii pe

5 'cm in diametru. Puneti celc~laltpahar la 0 distanta de cel puti~ 3 metri. Lasati-Ie 24 de ore. Gustati, apa. Va exista 0 diferenta considerabila de gust intre cele doua pahare. Energia cristalelor

va tran~formacompozitiamolecularaa apei.

ochi.

Proprietati metafizice
in metafizica,toate proprietatilefizice au coresponpenta . ,'in lumea mentalasau psihica. Poate ca ar trebui sa Gfezvoltam .
~

definitia metafizicii. Meta inseamna .mai sus sau dincolo de..


\.

Prin urmare, metafizicase afla mai sus sau dincolo de fizica.


Daca fizica este, eventual, studiul actiunii energiei, nimic nu poate fi mai sus ~i dincolo de ea deoarece totul este energie intr-o forma oarecare. Atunci putem noi separa 0 parte din ea numind-o "fizica mintii", studiu al actiunii energiilor mentale? Efectele-cristalului asupra energiei mentale sint tot atit de impresionante' ca ~i efectele asupra energiei fizice. . Amplificarea. Cristalele amplifica nu numai energiacorpului ci~i gindurile. Ele confera gindurilor forta $i claritate. Ele . permit gindurilor sa influenteze materia intr-un mod mai eficient. Luati doua plante de acela~i fel ~i aceea~i marime. ingrijiti-Ie ~i udati-Ie la fel ~i pun~ti un cristal Jinga una din plante. Cu up

cristal in mina stinga, creati imaginea mentala a plantei cu cristal, crescind inalta ~i viguroasa. Vorbiti plantei _~iaratati-i cit de frumoa~a este ~i va fi. Umpleti-o cu caldura ~i afectiune. Nu

Inmagazitiarea. Putem incarca un cristal cu energie, iar el 0 va stoca pentru uz ulterior. Experienta ne-a demonstrat ca putem inmagazina infoin1atia in crista!. Nu avem un test specializat ca sa demonstreze acest lucru.,Va amintiti, din filmul Superman, cristalul cunoa~terii care I-a invatat pe copil ~i mai tirziu pe adult ? Lucram acum la tehnici de inregistrare ~i recuperare a formelor de ginduri depozitate in cristale. Luati ca exemplu craniile cristaline gasite in America Centrala., despre care multi cercetatori' ai cristalelor cred ca sint astfel de computere pentru stocare. Ace~ti cercetatori au avut viziuni din toate epocile, ~i au constatat ca au con~tientizat 0 noua cunoa~tere dupa ce au lucr9.tcu craniile respective. Focalizarea. Cu gindurile noastre putem focaliza energia exact acolo unde dorim. Putem folosi aceasta capacitate pentru vindecarea cu cristale. Acest lucru este detaliat mai tirziu. Transferarea. Cristalul' ne permite nu numai sa transferam direct energie la cineva din apropier~, Ci s-o ~i proiectam la distante de mii de mile. Cristalul este un ajutor excelent pentru telepatie, trimiterea ~i receptarea gindurilor. Se poate chiar mai mult. Cristalul este un coridor intre dimensiunea fizica ~i dimensiunile mentale. il putem folosi ca sa comunicam cu mineralele, plantele ~i animalele. Putem comunica ~i cu inteligenta exterioara dimensiunii fizice. Putem vorbi cu ingerii, mae~trii, invatatorii, vindecatorii. Multi dintre ei au multa intelepciune de imparta~it. Sint nerabdatori s-o faca, dar nu pot decit atunci cind avem mijloace sa ascultam. Unele persoane au
auzul interior deschis ~i pot receptiona

:1 i!'"

~ l

"t ~ !r: ~.

- ~i

receptioneaza.

Altii

facetinimicpentrucealaltaplanta. Udati-ofara sa-i acordati~reo


atentie. Rezultatele vor arata 0 impresionanta diferenta de
cre~tere, dupa 0 luna. ~' ,

'

- Tra,nsformarea. Umpleti d6ua pahare cu apa de robinet. A~ezati'ut1U1 ,-. . dintre ele pe un manunchi de cuart de aproximativ
.,

trebuie ajutati. Cristalul poate fi mijlocul care va inlesne~te comunf~rea. Cristalul poate determina alterarea starii de con~tienta. EI poate servi drept vehic,ul, pentru a ajurige la talentele ~i capacitatile mentale" pentru a Ie ~olosi. Toate, capacitatile' paranormale pot fi stimulate ~i amplificate prin folosirea .J

tI t i:
..'

-~

_:-=;~ ~......-.

....

14
cristaluluL Folosjrea metafizlca ce~ Imai eficiEmta este in vindecare. Aici,crista!ulajuta mentalul metafizic sa dirijeze corpul fizic spre refacere ~i echilibrare. Astlel, cristalul poate fi vehiculul de unire a fizicului~i metafizicului.

15
frecvente precise nu numai fizice, 'dar ~i mentale. Acestea erau trimise prin cristale menite sa actiQneze nave aeriene, marine ~i submarine. Descoperirea folosirii cristalelor pentru controlarea incredibilei reactii energetice dintre materie ~i antimaterie a dat na~tere zborului spatial. Cind aceasta actionare a fost legata de cap?,citatea cristalului "de a actiona mentalul in calatoria interdimensionala, s-a putut proiecta nava spatiala interstelara ~i s-a putut astlel zbura spre stele. Cristalele erau folosite in constructii. Am vazut imaginea unor astlel de oameni a~ezati in cerc in jurul unui crista!. Toti oamenii erau invatati din copilarie sa realizeze coricentrarea perfecta. Am putut vedea un fascicul de energie strabatind mile intregi pina la un operator care-tinea in mina 0 cutie prevazuta cu 0 pirghie, avirid in partea de sus 0 maneta de comanda. A indreptat-o catre 0 pieitra uria~a, a mi~cat pirghia ~i piatra s-a ridicat, a ramas in aer. 0 comanda simpla ~i omul a adus piatra in fata lui. -' Turnuri mari gen far au fost construite in apropierea marii. Acolo stateau operatori care comunicau cu delfinii ~i balenele. Cu ajutorul lor, operatorii se ingrijeau ca bancurf de pe~ti sa a~tepte'navoadele in larg. o .parte din inginerii-preoti vorbeau spiritelor deva ale regnurilor animal ~i vegetal. Cu ajutorul acestor deva s-au facut experiente in vederea obtinerii unor noi forme de viata. Jumatate animale, jumatate plante, au fost create animale cu aripi sau cu trup d~ pe~te. Unii chiar au. unit animale ~i oameni obtinind oameni-pasare, sirene, minotauri ~i centauri. Nimic nu era imposibil deoarece cristalele i-a,u dat omului dominatia asupra tiparelor cretiei. Ace~ti oameni erau ca zeii.

ATLANTIDA
'~i;
:.;t

i':
"
.

. .. ,.
','

f
.

:eI]

"11
,
I
'

if; .~'. .,,,'

S-au scris mii de carti despre Atlantida.Numai citeva dintre ele mentioneaza cristalele. Edgar Cayce, mediumuldin Virginia' each, Statui Virginia,le-a amintitde mai multe ori in B comunicarilefacute in stare de transa. in cartea Romance of Atlantis (=Povestea Atlantidei), Taylor Caldwella' scris ,Ia virsta de 12 ani despre folosirea cristalelorpentru intinerire, pentru mentinerea in viata timp de sute de ani. Ruth Montgomery vorbe~te in The World Before
(=Lumea care a fost) despre folosirea cristalelor in Atlantida ~i
,

It

I
,
I

!If

"

Lemuria."

~. 1.1

~I
j

c;!

..;1

:~

:' "Ci:

t
~

'I
~

f,'
'

,.-

. " ! ':

~ ~

Metoda canalizarii intuitive folosita de noi ne-a dezvaluit . 0 intreaga civilizatie, de 0 putere ~i 0 splendoare incredibile, datorate ~tiintei cristalelqr.' Ma~inile erau puse in functiune cu puterea mint". Cristalele erau 'folosite pentru furnizarea puterii libere nelimitate. Cu ajuJorulcristalelor se transforma ~nergia solara intr-o forma de electricitate. Am vazut imaginile lentilelor concave ~i convexe care captau ~i transformau razele soarelui ~i depozitau energia intr-un materiallichid. Ulterioram identificat acest materialca fiind 0 solutie de cristale lichide. . Retele marj erau destinate captarii ~i fqlosirii cimpului energetical pamintului.Toate functionau pe baza de cristale. Folosind ginditea controlata I~ dirijarea modificarilor chimiceale materieise obtineaucristafeuria~e,cu formeexacte; Chiar aspectul molecular-era modificat pentru B modela ~i dirija energia in forme exacte! Sunetul ~i lumina erau trasate in , .

t t
III
tit

If
II "
\,: : ,.,~ Jf I~ ~]

Frumoase~i puternice temple de vindecare au umplut tinutul. Aici co~binarea energiilor luminii, culerii, sunetului, magnetismului~i gindului erau'canalizateprin crist~:de pentru a face vindecarimiraculoase. Atlantii stapineau complexitatea tuturor razelor ~i subrazelorde culoare ~i sunet. Au facut diagramele traiectelor neurologiceale corpuluiomenesc. Ei cuno~te~utoate canalele corpurilorenergetice.Chirurgiaetericape corpul.energetic era'de

/ AJ'. ~; f I I~

];

"

,~

U._.,_..._...

..

'.
16
17

"
-'-~"':'

','

preferatcelei pe corpfizic. Atunci cind trebuia,vir]decatoriipre!Jti intrau il1 contact cu corpul mental al pacientilor-pentru a comanda celulelor co(pului sa se departeze ~i sa 'expuna un
organ bolnav. Vaselor de singe Usa imprima inch iderea. Celulele din jurul organului respectiv i~i mic~orau aderenta ~i impingeau organul la suprafata corpului unde vindecatorul il prelua ~i il introducea }ntr-o came~a de intinerire. Organul refacut era reintredus in corp. Celulele se uneau lent, vasele de singe trimiteau singe in organ, iar plaga se inch idea singura. Nu se inregistra nici 0 suferinta, singerare, infectie sau ~oc. ' Unii au penaturat marea forta pozitiva a cristalelor. Puts rea lor a fost folosita Ca sa distruga ~i sa inrobeasca, Uria~ele energii eliberate au provocat dezechilibrul pamintului.

~.

CURATAREA .
..

":>'ALTE ELEMENTE FUNDAMENTALE


Cind intrati in posesia unui cristal de cuart, yeti tine coht de citeva elemente fundamentale. Mai intii, cristalul trebuie sa fie curatat. Daca nu poate fi curatat pe loc, trebuie sa-I purificati. Pentru definirea c'uratarii ~i purificarii este nevoie de unele explicatii. Cimpul vital al omului este cel mai puternic dintre toate cimpurile vitale organice sau anorgal}ice (se considera organice pimpurile care contin carbon). Dupa oameni, in ordinea 1 intensitatii, sint cimpurile vitale animal, vegetal, mineral. . Cind altcineva atinge cristalul vQstru, lasa amprenta I propriului cimp vital pe cimpul vital al cristalului. Orice exista este '0 forma de energie. in amprenta cimpului vital uman s~, afla nivelul energe'flt afectiv ~i mental al acelei persoane, din momentul imprimarii. Cineva cu grad inalt de sensibilitate poate sa atinga cristalul ~i'sa foloseasca energia amprentata pentru a se acorda cu persoana care a amprentat ~i poate primi astfel impresii de leiacea persoana. Aceastaeste psihometria. in mor;) similar; acest nivel energetic af~ctiv poate fi receptionat incon~tient de catre cineva care nu are antrenament in perceptia energiei.' Respectivul poate sa creada ca aceste 'efecte, slnt ale sale. Acest lucru poate fi extrem de perturbator. . . 0 alta cbnsideratie este posibilitatea 'unui transfer de energie. Cind intrati in legatura cu energia altei persoane exista posibilitatea ca acea persoana sa patrunda in voi ~i sa va ia energia. Ginditi-va la doua baterii. Dacalegati ,doua baterii cu sarcina diferita, ele se vor egaliza. Cea CLlsarcina rt:I:aiIT!arese ' va descar~ iar cea cu sarcina mai [l1ica s~ya incarca. Acela~i lucru se, inn~pla ~i cu .0an;1enii.'{a 'put,eti..simti inc;:arcati cu energia. ~i cineva,~re sa coriecteaZa.la vot prin, p~istal poate ~relua 'a~eas!~ energie' ~a~ ~st~ mat~sl~bi.ncarcat decit voi. . , ,
2

~r I I

Un cutremurputernica dU5la distrugereaAtlantidei:

Citiva supravietuitori au dus cristalele in alte .tinuturi. In - Egipt, au construit 0 piramida inalta, folosind cristalale la ridicarea ~i amplasarea blocurilor .masive. . EI au folosit energia similara laserului pentrua taia ~i imbina' piatra atit' de precis incit 0 hirtie indoita nu poate piUrunde printre blocuri de piatra care cintaresc tone. Au construit baza din granit, ~tiind ca greutatea pietrelor de deasupra va comprima cuartul din el, obtinind un cimp energetic pe care. I-au 'folosit 'apoi la vindecare, intinerire ~i ceremonii religioase: Au a~perit cugresie ~i calcedo(lie pentru a obtine un rezonator; deasupra au pus un cu~rt pur. Cu acest transmitator gigantic au putut menline 0 cpmunicare limitata cu prietenii din Pleiade sau alte sisteme stelare. Oriunde au mers, supravietuitorii au lasat dovezi. Le-au lasat ~ub Ma,rea .ltira,mida,... Egipt, in pe~terile din Muntii din Tibetului ~i in piramidele~din China, America de Sud ~i America de Nord. Virfurile mun1i1ordin toata lumea pastreaza ~i ele depozitele lor. Au lasat tabUle de piatra lucrate de mina omului,

,:, ~,

if: it !J 't , J~ ~' JF

"

, ;1 it , '..: L , .:.., I . ..

grele ca diamantele.Au.lasat carti de aur ~i mii de cristal~. ' , Adevaratainforrnaliea'stat in cristale,undea fost stocata
I

sub forma de hQlqgrame c(jnoa~terea de 200.000 de a(li a uneia dintre eele mai pUtemic~ civiliz.alii de pe' paniin~. Aceste cristale

vor 'fi gasite ~i descifrateinainte de sfir~itul acestui secol.

"

- Cortea

crlstalelor

Crlstole core vlndecO

...
'.,.

. I

J -

4t

;
I i.

r18
.

~I

19
Orlce emolle negativa, ca 0 sageata intunecata, atuncl cind love,te acest ecran se va transforma intr-o sageata alba de 'energie pozitiva, pe care 0 putefi folosi sau transmite altora. Ori de cite ori veli fine cristalul ,i va veli mari"aura aveli un ecran 'protector. Orice energie negativa sau dezechilibrata, c:;a sageataintunecata, care love,te 'ecranul va deveni alba, 0 energie pozitiv8 pe care 0 puteJifolosi sau transmite altora. ContinuaJi sa mariJi aura pina cind intreg cristalul straluce,te de lumina. Acum ie,iJi din cristal ,i intraJi din nou in corpul vostru, intoarceJi-va in acest timp ,i spaJiu.
DescbideJi ochii. Dupa ce va acomodati cu cristalul, puteti sa purificati i cu lumina. A,ezaJi-'!.8 Intr-o poziJie confortabila, cu cristalul in
,

. Pentrua evitaaceasta,cristalultrebuiecdratatCie energia amprentata,ceeace se poate reali~a practic prin acoperirea cristaluluicu sare de mare timpde 'aptezile. Puteti intr,_"'" -:'T~' . ri cristalulintr-o solutie sarata de.230 9 s1irede mare la 4 ~ '~~:;":~1 apa, tot pentru 8pte zile. .. , . . Metode mai putin recomandate: treceti cristalul ~ste '.
polul sud al unui magnet pentru a-I demagnetiza sau introducafi.!-o. intr-o solutie de 4 linguri de sare de bucatarie la 4 ,litri'de apa. 0 alta solutie clasica este obtinuta din 0 parte rachiu i 0 parte apa. Aproape cea mai buna metoda: vin, d~ Porto fierbinte sau vin de Xeres clocotit, apoi inchis i laseUastfel. Toate acestea se vor. folosi timp de maximum apte zile. Dupa cum vedeti, metodq.cea mai .simpla i mai ieftina 0 of era sarea. S-a dovedit cea mai eficienta din tot ce am incercat noi. incercati i voi i aled8ti 'tnetoda care ".:::""nvine.
'

,r ~. ~

fI

H I I

PURIFICAREA
~f

~I ELEMENTE FUNDAMENTALE
.

mina stinga. InchideJi ochii. VedeJi cristalul in faJa dumneavoastra devenind din ce in ce mai'mare pina ajunge cit 0 casa. IntraJi. MergeJi,i va a,ezaJi in centrul camerei. Din centrul fHnJei voastre vedeJi 0 lumina incepind sa straluceasca. Pe masura ce stralucirea devine tot mai intensa, vedeJi cum lumina se mare,te pina cind inconjoara corpul. Se marefte tot mai mult, umplind camera. Tot intunericul s-a risipit, deoarece intunericul nu poate exista acolo unde este lumina. Folositimetodapurificariiatuncicind nu puteti curata cristalulcu sare.Dupacuratare, u mailasatipe nimenisa va n

~I I~I !I ,III ~

Daca nu puteti curataimediat cristalul, puteti neutraliz..?


0 cale: ;:,
,

I
"

~~
~

'i
#~.

InchldeJi ochii. SchiJali in minte un aparat de masura a. energiei, 0 jumatate de disC numerotat de la 0 la 100. Oriuride ve,i vedea acul hldicator, deplasall-I sprestinga, la 0, neutralizir'ld vechea energie. Acum ~eplasaji-I spre i incarcali cristalul cu toata energla voastra., dreapta, la 100, T.inindinca ochii ii:lchi,i, privili in jos catre talle ,i vedefi un cerc alb de energie. Aceasta este aura sau cinipul vostru energetic. Largilfacestcerc pina cind ajunge la cel pulin 30 "cm. Obseniiili cumdevine mal str~lucitor ,i, mal pqr, pina --.!=Jndseamana cu u" glob de cristal de Jurimprejurul vostru.
.

) el1ergiaAprin purificarea luLlata

. atractiei pe care a exercita cristalul pentru altii, mai ales pen1ru


prietenii familie. . Va sugerijm un procedeu care s-a.dovedit eficient. In primeleaptezile, lasajicunotintele voastreapropiatesa admire cristaluli sa-Iatinga. In ace,ste apte~ileyeti vedea pe cei care se considera apropiati voua atingindu-I fara sa va mai ceara permisiunea.
Dupa 0 saptamina, pastrati cristalul in sare de mare timp de apte zile. Dupa aceea nu mai lasati pe nimeni sa-I atinga. Daca totui il atinge cineva,.purificati-l imedi~t i puneti-I in sare de mare timp de 0 noapte, In ziua urmatoare reactivati cristalul

atinga cristalul.,Aceasta constituieadesea 0 problem~datorita

l
,

..
~~../,

";"

....

.
""-,,

---

..

"

.f.;

"

2D
'\" -;.

".
_, e':;-'

aurei; ,;~ .' '"". . .. . .., '0 .' .'. TrafaJj'cristalul ca' '~-unpi:ielen ~~virat" preJiO$.'~ Pcistrati-Iintr-o pun'gutc1 COhfeCtionara.diritr.:unatenc:irnatural ~ , piele, bumbac, matase,/lina,"'in ~~a:m.d. Daca-I folositi la vindecari spalati-I dupa fiecare ~edinta. Tineti-I periodic cite 0 noapte in sare atunci cind vi se pare ca s-a supraincarcat. Daca devine umed sau lipicios, spalati-I bin.e cu apa ~i sapun. Mai presus de toate, tineti milJte ca el este 0 entitate vie, Acordati-i dragostea ~iatentia voastra iar el va va rasplati ajutindu-va toata viata.

. ' pm pu,-rifiC8reI, exlinderea ".'. ' . . ,.'

, miros? Tlne,l ml...~e t~ate Impreslile.Gustali 0 buciJica d~ crlstal. Ce gust are? II puteli compara cu ceva din hrana
dinalnte? Treceli-va palma peste suprafala peretelui. Este neteda sau aspra? Dlafana sau compacta? Rece sau calda? Ce simJiJicind atinge,i peretele? Tinind inca mina pe perete, percepeJi vibraJiile cristalului. Pe masura ce cresc aceste vibraJii, simJiJi cum corpul vostru vibreaza cu cristalul pina cind va strecuraJi in el fi SiNTETI cristalul. Toate energiile care curg prin cristal sint ale voastre fi Ie puteJi comanda cu gindul. SinteJi
"

21

'

.~
~m

I
I

stapinii cristalului. De fiecaredata yeti patrundein cristalmai u~or. De


,

CONTQPIREA
Pentru 0 folosire mal eficienta a cristalului, armonizati-va cu al. Cu Cit vibratiile voastre vor fi mai apropiate'de vibratiile cristalului, cu atit mai eficient.va functiona cristalul ca dispozitiv de dirija'rea energiei. Tineti cristalul aproape de corpul vostru
i

fiecare data, patrunzind in cristal, toate simturile vor fi mai ascutite iar impresiilemai pronuntate. Raminetiin cristal atit cit doriti. Cind vreti sa ie~iti,mergeti spre u~a cristalului.Pa~iti dincolo,intoarceti-vain corp, in acest timp~i spatiu,

HI
J

ACTIVAREA
,

t
.
.

timpde 33 de 'zile, Interactiu,r,1ea 'constanta cu corpul vostru va


.

~
.'~ , ,

"

~
~J
jt".

.J
'_ .
. ',~

aI

~r "
,,1
'

s_us., ' I, APr~PlaJI:va'I-J v~t1v:~~~~cr-:s~,,?d cm~ aJ~nge Clt_o p!na , : . , c~sa. VeJI.v~~!a C?u'.!!!~~c.hl~a. ;r1t!t~nd, V~'I pat~und: In . . cr!stal. P~lv!JI In' Jur.' ,~~ml~a . Intr.~ prm tav~n, Pr.I~ vlrful ?,..J lsta1u~ ~1 ~" ca~e '" .p epev r~JI.fl P~)O~.v.e deJI .c.ul~fI? Cum.c " '~ ,,,,:, ,cr , , , I ;r"" '.
.'
,
, ,

.,. . .ascuJi~..~nc!Ji~eJr O~h~i;~!~d~Ji,:crrist~I~1 c:uvir:'ulin


,

.seamana cu c~~,;ge~;~s,iCl~, , ~'r~ase


, "

~r~~talu~ui u ale', voastre, La ~ , capatul ,ce!or 33 d~ zll~_,c~s~alur vaapartlne 10 totahtate. . , AI!a.~etoda ~~nst~.1!1cont~p~rea. u ~I... c _ _ ;. _ Ga~'ll. 0 rlsta p9ZIJI~",,?~t1f.Qrta~~~.TlneJI C?r~st~lu}In m!na Slln U '~ UI In 'S gl!. ~rlvl'1 C ~u.il.P ,WJOV ':' : ' us. Observ~JI ~It de bn~e.
' ~

d.u~

la

s.i~cronizare~

.Y ib.ratiilor

'Cristal~1

poate fiactivat in mai multe mo.duri.Prin activar~

I' I

,.j

intelegem pregatire~ cristalul~i.pen!ru fu~ctl~n~re. Cea. mal


,

i ,,"

f'
[I '1/ I

pereJI fl acoper'.f

simpla metoda e~te sa-I tinetl.1n mlna ,stlnga. ~n s~urt ~Imp~ cristalulva incepe sa yibreze.1n ar"!ome .cu VOl.Clnd ~lmt1tl aceste furnicaturi sau pulsatii, ~Iputet' f0'5>sl. e .poate obtlne 0 S

activare sau armonizare mal completa, foloslnd procedeul

1r::
I~:

.",'

"

[,. .,~..;.> !I!~ta

,J

c.:

'~"~!

,~m~Ul)tr-UI"'Crl~I~lUf~.f'i!(~Ji~:ga~i ~va
,

n~~~t~.~~-:~~~!.(QI~ ~y:m ,,_~ury~t , ,


,,

p~r~llf?;%.f"~_~~~~-iq~~~?Mal.
,

,.contoptni prin integrarea in cristal. Oric~.,activitate ,r:nental~ desfa~urata cu ,cr!stalul il va activa. ~e~nI~lle_ punflcare ~I de extinderea aurel Slnt, de asemenea,eflclen!e. , . Intotdeauna curatati cristalul in sar~ malnte de a~1aC!lva: '1n,timpulsorrmului, pe d~rata ce!or ~3?e zll.ede contoplr~,.flx~tl ~~deJI' fl. .alt~~y~~, ::"7 1;:. . . cristalul pe palma stinga sau .tlnetl-I ,I~ buz,una~, sau pastrat,-I '.: le voastre vor se'a~~e?Ce aU~II' ":.' ' " P4ngut~ 9!t. Dupa. ce!e33 ~e ~tI.e,vlbratll , care sa sun~ astfel.?i'~.,... :. . ,"" "' -intr-b a rrn onie culacns+atul. f~" f In .," -'.", " oJ .
'.
'

'.

II >.
.

. InspiraJi
.;.

adii1ci;.A'te"Tijlh'oase?~Ceva'.amintefte
.~ :-~~._
"

de acest.,
.'
.......

_.' '0

~__

;": ,':"..' ,
~ t~.,.'

"

. \!..';.;
,

". .,
:~

-\
'..,;

.:'...
.

.:".,
t: __ "a."

<.. .
,..1_

.'. ,.' ,0:. .

"

:::~ '_'"

f
.~~.
I

" :J:.
~"'~.
~

----

--

~. o

' _,-:J~, ..

. 1!.

~.-'

..'"..1'

.....

,~~

~".

23 acestor' cercuri care se rotesc' din ce in ce mai repede, imaginalitrimiterea unei raze luminoase din fruntea fiecaryia spre cristalul din centru. ObservaJi aceasta lumina cum formeaza 0 coloana luminoasa turnanta pina cind la forma unui cristal stralucitor~
Diametrul cimpului creat 18 acest cristal se poate determina cu un pendul, 0 bagheta magica sau un aurametru Cameron. Exercitiul numarul doi:
1
11

iNCARCAREA,
,
1

Pentru incarcarea cristalelorse pot folosipiramid6.Luati

:
.

H
'; """

,
,

"
10;',

'

~.

~
.
,

f
.

un rnodel al marii piramide din Egipt, un cadru din sirma simpla. Orientati piramida spre nordul magnetic. Puneti cristalul in centrul piramidei, la 0 treime din dinstanta care separa baza de virt. Orientali virtu1spre nord. 'Lasati-I sub piramida timp de 33 de
zile. "

~J

'~II
~,..

:J.':
,
"

f :'.,i;'f! : ;". II }; ;

":1 ;J1. 1

Cristalele incarcate se pot folosi la rindul lor pentru a incarca alte cristale. Iineti-Ie impreuna timp de 33 de zile maximum.Va avea loc un transfer de energie pina cind ambele cristale i~iegalizeaza puterea. La incarcarea cristalelor se pot folosi ~i acumulatoare oblinute prin alternarea materialel~r organice ~i anorganice. Puneti cristalelein acumulatorpentru maxim33 de zile.
Cristal,elepot fiincarcate folosind magneti. Puneti cristalul

Formali un cerc in jurul cristalului pe care vreJi sa-I incarcaJi. Tineli cristalul propriu in mina dreapta. Cu mina

I
"

stinga apucati articulal'a pumnului persoanel din stings.


percul va fl complet unit cu milnile care. prlnd in stings. Indreptatl proprlul crlstal cu virful spre centru, unde celelalte crlstale a,teapta sa fie incarcate. Ca sa va s'ml'ti mai bine,
va recomandam sa stali pe scaun cind faceti acest exerciJiu. Timpul de incarcare este de 1/2 ora. Masuralienergiacu oricaredintremetodelerecomandate. Energia preluata de cristale se poate fotografia cu un aparat Kirlian.

f
'

.~
li1

:'1
Ir.,;

:J. :~ ',
,,'
,

:,.
:~

.
,

",

pe polul suq al unui magnet. Cu cit cimpul Gauss este mai puternic,cu atit va fi mai mare incarcarea. Pentru 0 experienla este buna gama 1000 -2000 gauss. Facind experienta incarcarii cristalelor, veti observa tendinta lor de purificare. Aparilia ..obscuritalii n cristalarata umezeala. Expunereaconstanta la un i cimp electromagneticpare sa inlature umezeala. Mecanismul exact nu este cunoscut.,Poate ca energia cimpuluiduce la 0 expansiune moleculara,eliberindhidrogenul~ioxige'nuldinapa. . diverse . sisteme .energetice ca piramidele ~i acumulatorii. Cristalelese mai pot incarca ~iin focarulenergetic al unui grup. lata'doua exercijiipe.carele putetifolosi: . Formali un cerc'de trei sau mai multe persoane cu
.

APLICATII PRACTICE
I
\ ~t'

:!
"

S-a recomandat pina aCLlm incarcarea cristaluluiin

.,

~' ~ -:~ ,~

Un Kilometraj sporitllitru de benzina. Cristalele incarcate sint foarte recomandate pentru amplasarea pe conducta de combustibil a automobilului pentru a obline un kilometraj mai mare. Alegeti un cristal lung de .5-8 cm ~i incarcali-I folosind piramida sau alta metoda. Prindeli-I cu 0
,.

.j
\

I [I

:
~ .

I ,\

persoana vizl:Ializeazatrimiterea unei raze de IUQ1ina din.. ~_.,-:., . Ini",a..:~acatt~ Jnima celui din stinga. TrimiteJialta .raza de n.il ,.~ .: "'umih~J),ri,n"'spate.'e'cel~1 .din dreapta..AveJi a~~m. do~a 1-. .'~ '-. 'cercurlluminoase co.r1centrlce,unul care se mi,ca In centru ,

~)

cristalul ~n,mijloc.Dali-vamina ,i inchideli ochii.Fiecare

oF

~...
~

'

insens arar ,i altuleXterior,care se mifci inversePefondul ..,. .' ...

clama metalic~ pe leava de alirhentare cu combustibil, la 10 em' .de carbLirator,cu virtul cristalului inspre carburator. Verificati-va Or 'I !<iIom.~trajulroediu inainte. de amplasarea cristalului. Dupa ~~ ~, ,~ .ata~ah~a.cristalului, v~rificali.. din nou kiiometraju.1..Experient~ . '';: ~' . .Ii , noastrane-~ derrip.n~trat b cre~tere a kil6.met'rajuluj/litru d~ :~.. .~ . benzinade la 10% la 20%. .' . , I

-"

.tJ _.,.j

-.1-f

":.-

'_'_' __

~ -.
% ..,;.' ~ ~. ....

.'

"

.., ~:

.&: ~~ -; , ~~-. ...'"

-.;.;.~ ~

~ ,..;.

\~ .i:j '._,< f. ..." -1

:
! .'

24
'. .,
.

,.,.
\, ,

.,

..

'25

eficierJta. frigidfUlui vostrv'; lu~ti o,~ormatiune de cristals cu


'.

Marl~a.;.(!~lclenJel aparatelor electrice. Pent!u a mari

11.'

,t.~:'

..

..
..
.

. ~. . ..

dianietrul. de 8.;10 cm, care au fostincarcate printr-u,nadin metodel~ mentionate anterior. Puneti cristalele pe un raft din . frigider. Intr-o saptamina, veti observa 0 cretere a puterii de racire. Butonul de reglare al frigiderufuinu trebuie sa treaca de cifra doi. De tapt, mai multe persoane au aratat ca aparatuf a functionat aa de bine incit alimentele din el au inghetat. Aceasta va pQate conduce,la economii privind plata energiei electrice.

"

':,

Jf
':fi .,.,:n
.

.t~ .

I: ,

.
PIRAMIDELE ~I CRISTALELE
( Forma"Marii Piramide din Egipt are etecte neobinuite. Piramida are obaza 'patrata. Unghiul lateral de la baza la virf este de aproximativ 52. Aceasta forma, orientata spre nordul

cimp energeticcare folosete"creieruJ. um poate un cristal de C cuart sa actionezeasupra contiiritei?Structuraexact ordonata a moleculelor sau retelelcristalului impreuna cu creterea cristaluluiintr-o spirala avind un unghi egal cu unghiullateral al Marii Piramide,aproximativ 52, tac ca efectul piezQelectricsa modificeenergia(capacitateade amplificare, epozitare,transfcrd mare,focalizareitransferarea energieia fostdescrisaanterior). Datoritaacesteiexactitatimolecularecriceenergiecarepatrunde in cristal va deveniexacta sau armonizatai echilibrata. , Gindurile sint forme de energie. Cind energia gindurilor interactioneazacu cristalul, gindurile'respectivese moduleaza, iau forme armonioase.Armonia formelor gindidi va antrena 0 modificare a frecventelor undelor cerebrale care constituie 0 indicatie a nivelelor de contiinta. Drice modificare a acestor forme arata 0 posibilaschimbare sau alterare'acontientei.
/

I I I , I 11 1 i ., I I I l .'1: I , I

Am observat 0 cretere a undelor cerebrale aJpha dupa


'

.)+

.
~

ce s-atinutun cristaltimp de 1/2 ora. Dupa0 perioadamai lunga


de 1/2 de ora, cresc undele theta i delta.

I 'iii

,,~.,
;,-

magnetic,produce~tecteneobinuite. . . Poate incarca apa cu energie astfel incit plantele

I 1iJ ..

'

r
,

..

i'

beneticiind de aceasta apa vor crete mai repede i mai bine.


Usuca brinzatarasa producaalterarea,poateascutilame de ras i schimba gustul.triJctelor i I~chidelor Cristalelede cuart cresc
~

If "
~j{' ;:

intr-o spirala care are acelai unghi de 52. Cuartul are multe proprietati asemanatoafe, plus toate celelate capacitati piezoelectrice.
.

11

:
';.'

.~
.'.,;:11 I{I

\ \\

~,
...i

I. -'

CON~rIlNTA

.. .

.. Haideti.sa nuniim contiinta un grad sJe. ontierita.,Prin c contienta intelegem percePtie i intelegere.Contiinta este 0
tLlnctie a mintii. Mentalut nu'se confundacucreierul, ~ s .__ ci este,un

. DELTA. .

Exista trei tipuri mari de unde cerebralecare se 'pare ca au legaturi cu nivelele de contiinta. BETA sau niveluf mental contient incepe fa 14 cicfuri/secunda, masurate la un electroencefalografi ajunge la 0 medie de 21 cicluri/s. ALFA tine de la 7 la 14 cicfuri/s i este numita starea de viS sau creativa, cu perceptia extrasenzoriala a luminii, reinnoirea energiei celulare i primul nivel al sugestiei pentru mintea subcontienta.THETA este de fa 4 la.7 cicluri/s i reprezinta starile mai profunde ale ESP(=perceptia extrasenzorialc~) i nivelul de' inceput pentru psihochrnezie'sau PK, chirurgie i stomatologiefaradurerii nivelefoarteprofundepentr~sugestie. DELTA este de la 1/2 .Ia 4 cis. Este somnul adinc. In DELTA actioneaza toate talentele ESP i PK, este nivelul amintirii =integrale i'sugestieitotale, nivelul non-rezistentei. , Grupurilenoastre continua cercetareafolosind cristalele ca sa intelegem I'sa contrqlam toate aceste stari ale mintii. Ateptam realizari epocale ,in domeniul undelor THETA .i
"

'~.

",. \,"" ..'; /

1,;(. \. I

.,a;...:

..~t

.......

,.

\... ,

':"~ r..";,;, ~ .

~" f,

'/.".~ .':;:::.~'

27
primul exerciJiu, fiecare repetare vizualizeaza numai rezLiltatul final, schimbarea. Nu recreaJi imaginea iniJiala! Ginditi-va la asta, ca la patrundereaintr-un computer. Imaginati situatia a~a dum este depozitata acum in bancile memoriei.Aceasta este cheia cu care patrundetiin zona unde
I

PROGRAMAREA
Mintea subcon~tienta este controlorul co'rpului fizic ~i ,actioneaza asupra mentalului afeCtiv prin capacitatea sa de a depozita ginduri ~i programe afective care functioneaza automat atunci cind primesc stimul adecvat. Aceste programe dirijeaza mult din ceea ce facem ~i gindim. ',Limbajul mintii subcon~tiente este constituit din simboluri. ; Toate informatiile sint inmagazinate In mintea subcon~tienta, sub , 't forma' de imagini cuplate cu motivatori afectlvi. Roste~te un :-.~''?cuvint.Ca "mar". Pentnj 0 clipaimaginea unu mar ti-a aparut in minte deoarece creierul a transformat sunetul cuvintului intr-o <:.: -~.imagine ~i a inmagazinat-o. Folosind imagini poti ave~ acces la r
,

este memorat prograniul. Acum vizualizati ~i creati schimbarea.

/
,

1
"

Va al~caca putefmodifica,uebuie schimbarea. Qaca credeti cu va emotioneaza sa-introduceti aceasta dorinta adevarat

i
It

l)lmpreuna cu imaginea voastra. Nu recreati imaginea initiala


I

pentru ca puteti astfel reactivavechiul program~i ~tergeti


mQdificarea operata.. Trebuie numai sa imaginati noul program. Orice r~petitie. va forti~ica schimbarea pina cind computerul vostru 0 accepta ~i va creeaza 0 noua realitate. Vizualizarea poate actiona asupra obicieiurilor, talentelor, capacitatilor ~i corpului fizic. Ea este baza vindecarii.

~~
" '

'~functiile de computer ale subcon~tientului ~i-i poti da noi ~~;f comenzi. ~,J Cristaluistimuleazacentriienegeticiai fruntii~i cre~tetului - "-!" capului. Ace~tia,la rindul lor, stimuleazaclarviziunea;inlesnind :i '" vizualizareainterioara.0 imaginepoatefi mentinutain mintemai
'

GHIZII SPIRITUALI
Avemcu totii ghi~ispiritualisau mae~tri.Uneoriii numim ingeri pazitori. Ei sint glasurile care va avertizeaza asupra primejdiei~i va ~optescraspunsurila problemelevoastre. Ei va 'fap sa intrati in librarie, sa luati 0 carte la intimplare, s-o deschideti~i sa va treziti citind 0 pagina undese afta informatia pe care 0 cautati. Pe ei ii ve~eti in vis,.ei sint ultimelevoci pe care Ie auziti inainte de trezire. Ei se .ocupa de calauzirea voastra ~i.va ajuta sa hotariti ce va trebuie in viata. Puteti corriunicain mod con~tienteu ~i. Le puteti puneintrebari ~i yeti obtine raspunsuri., u eit ii folositi mai mult, cu atit veti avea C rezultt1te mai bune. .
"
"

't'~
,
. ~!
,

~"
,-,

u~or~i poatefi impinsama.i dincin con~tiinta a interioara.


,

, ,Pentru a schi~ba un program sau tipar, gindili-va la ;" tir:;..arulvechi. TineJi cristalul in mina stinga ,i imaginali

tiparul care se scllimba a,a cum doriJi.,Menlineli aceasta , ~~ imagine cu claritate "i infa,uraJi-o in lumina stralucitoar~. Nu mai creali vechea imagine. Procedali astfel de doua ori pe zi, ~ ~ ,0,data ditnineaJa ,i 0 data seara, timp de 33 de zile. Trebuie ;; .'~, sa puteJi schimba orice tipar sau obicei in cele 33 de zile. , ,~ .1 Vreli sa va $chimbali greutatea corporala? :.~'d r Imaginali-va pa,ind pe cintar ,i viiind actuala greutate. UrcaJi-va pe un cintar adevarat ,i apoi reC?reali.'
','

"

~,

, ~,

imaginea in minte. Imaginali-va folosind un cristal ca 0 razi

laserpentru'a topi'grelJtatea excedentar'a ,i sculptaJUor~a,


~xacta pe care,(t~or:iJi. Ct:tnoua
'J;i

",ezaJi-v~intr-oPQzitiecomoda,cu picioarelepe
,\ ,,'
,

. ',)
.'

voastra
i

forma'observaJbva
c::Jt"~~p"'Ji.~.

... ;'.

'- ' .,.

!riental.'~r~in~. .i~r.~, .ci~t~r

JnconJuraJlimaginea'culummastralucltoare/R,~pe.aJI, acest,
proces de 2 ori/zi timp de 33 de zile. TineJi m'inte'ca dLipa
~,. ow;
?,

c!n~,~ind.Jexac~,

\', ,f! ',~,: ,.

'c~v~r,.,TineJi.c;ristal~1 ininasting~ ,iil:1chi~eJiochii. \!~~Ii in virf~1 m su~'0. ~ A~rOpiaJi-ya e ~I: P~:nia~ur~ ,~'v}, crista,ul.cu'
, , , " ,

:;~~<; ~".;~
,

~"

ap~o~I~II)!'c~$tifUle'~..{nare,~e pl~~. ~tn~ a)Unge.clt 0 casa;; ,~':~i~~~

EXlsta0 u,a deschlsa/iO'frall ,I prlvltl InJur.~umlna co~oara


..
,-'

'..

. ,,~'j' .;Ie

#J..
OJ

" t,;. ~:::!;, ""'.1':1 ~1..__


'tl

,~,':E~

"

.c' ''C,~-~.

:' ,:~~~."j,:'~.*.\~~;. .'

. ,f'

,,;:,,~~;,-.~~:;~l~~:.~':-

:~ ~::;~~~:"

:.;~c:

,:'';:''',~Cl:e:';;.'

.
i'

.
,'i.

0; ~ ::.

."';;'-. 28~.;;

:< ."

,.

.~.:

'.
," .:;

,
"

29
. "~ ~>~

din tavan refleetati pe pereli ,i_.P9~.Cum arati perelii?


podeaua? SID:lJlli~mperatura. ','MlroslJi interiorul; cri~ta.1...1ul.AscliltaJi 'sune~le cr'stafulul.. Simlili . pereJi( ,I' podeaua. Cum sint aceate suprafeJe? DefiniJi
...

~u~ ,vi se pare

rea~ltateea senzoriala a interiorului cristalului. Mergeli spre . eentru, unde se afla scaunul vostru. PriviJi-l.Ce forma are? Ce Jesatura ,i ce materiale sint folosite? Af9zaJi-vaApeel. Este eel mai comod scaun pe care aJi stat vreodata. In fata voastra ~ai sint doua scaune. Intra un barbat ,i 0 femeie ,i se 8f9m pe ~caul1e. . '. Privili-Imal int.. pe el. Ce culoare are parullui? Cam ee.virsta credeJi ca are? Cu ce credeJi ca esle imbracat? Are. barba sau este ras? Cum n cheama? ,Acum,privi}i. emeia. f
Cili.api.are?
"

o m8ina. ~ trelJ.uie. ~ titi modelul. anul, cul98rea, : . ~mita acceso"ila - tot' ce donli: naca vrati ta1ent sau 0 a n .aptituc:i.i.na!fiti sigurica titiexact ca reprezinta. '., .' . ; Clrid sinteti siguri ca tit~ea ce vreti, urmali..ace~t. 11 procedeu simplu: . :.-1 -:.. .. . C}asili-va0 pozilie comoda. Tineli cristalill in mina stinga. InchideJiochii. Vedeli cristalul in faJa voastra, stind cu virful in sus. ObservaJi-1 cum cre,te pina ajunge cit 0 casa. lata 0 u,a deschisa. Intrali inca 0 data, priviJiin jurul vostru. Uitali-va la lumina care patrunde prin plafon ,i straluce,te pe pereJi ,i podea. Simlili mirosul cristalului. Ascultali sunetul deosebit. GustaJi cristalul. SimliJi
"

"

;.

)'1

Ii J

,poa~? ~um se nume,te? Aee,tia sint doi dintre ghizii vo,tri s'pirituali; Au multe sa va spuna. StaJi Iini,tlJi ,i
~

qe'culoareare

parul ei? Ce fer de imbracaminte

temperatura. ipaiJi ereJii,i SimliJiuprafaJa. P p s


. .

ascultatl-Iemesajul. . . Cind I-au terminat, imbraJI,aJi-l,le,iJi din cristal ,i

intrali-din nou in corpul vostru fizic. Cind aveJi senzalia de confort, deschideJi ochii. Dctca la inceput aveti senzatia ca nu vi s-a comunicat ~uficient, mai incercati. Practica poate pertectiona legatura. Incercalisa puneli intrebarisirflplem~i intii,care devin tot mai complexepe masura ce capatati incredere. 'finetiminteca Ghizii ( Spiritualiva ajuta intotdeauna sa va ajutati.singuri,ei nu dau niciodataordine,ci numaisugestii.Trebuie sa hotarilivoiiniva.
/.

Mergeli catre u,a pe' care scrie' "camera de manifestare'i. Intrali ,i priviJi in jur. Perelii sint din aur masiv. Pardoseala esle verde. Tavanul este batut cu milioane de pfetre scumpe, scinteind in toate culorile curcubeului. In camera .plute,te un sentiment cald, de pl:ospe~i!ategemu.ala. Daca manifesta}i 0 ma,ina noua, trebuie sa aduceJi imaginea ma,inii in camera de manifestare. Privili-o cu atenJie ,i constatali ca 'are culoat:ea, interlorul, modelul ,i marea pecare 'Vi Ie d~riJi. ASiguraJI-va ca are toate accesorlile (radio, aet:condilionat, casetofon stereo, capota de soare, filtru de cafea, sauna, rezervor de apa calda, bazln sau orlce alt lucru dorili).
.

Deschideli ortiera,i luatiloc.pe scaunul,oferului. p

c.

MANIFESTAREA

Manifestarea este 0 metoda de' prowamare a mintii -.,.subcontientepentru a obtine un lucru pe care-I doriti.sau ~r~ . it . ~va.trebuie.Pentrua. va'cqncreJiza manifestare.a,este n~.voiede
, ~ ~"ci(ev~lucr.uii.
t
~ ;

luminile, claxonaJi ,i siml~Ji mir9sul. nou al interiorului. Con,tientizali intreaga ma,ina cu toate simJurile voastre. Apoi cautali in compartimentul pentru manu,i ,i scoateti de acolo factura cu numele vostru, pe care scrie ACHIT AT INTEGRAL. LuaJichitanla, puneJi-o in buzunar ,i spuneli cu voce' tare: "Maina este a"' m~, Q,.posed,. imi aparJine". ' lta sim Iir!! 1~onviragere: .SPu~el !l '~ e t ~e Qri,.C~.cIt de fflU l '.~ta . i
f'~,

SimliJI perna sC8J,inului,puneli picioare.le pe pedale, verificali

. a' "
. .' . ".I j ~ ~~ 4/ I

Maiiritii,trepuie

sa tlJi ce vreli, 'd.eo~rece

gindurile,

, creez~, puteli.Jr:tChelali .m.~J'lfes\8reau'8firmalia:"lDJotce c


..
' '

. .

...

..

..

..

..

..

confuze saiJ in90mplete'vor .manifesta.fdti"rrepUtIrI. . 'D~ca va doriti <-::


"" ,.

~ivinitateaisa~mlfie'calijlza:;Acum, iellidin ~~mera de I "" .,~. . _


" Jt'.. , 1 -~ ...."""..'~'

t .
".

:~ ." ~.Jf\~';

j'~~' ~~'~:") 'j:."t'

"

'.

\.IV

30..

V . -\

~ .
,

~'-~~

~~~t.~??~?:.;.~,...~

,'-

J ~"': . Proeedati astlel de doua ori.Fiezi"timp de 33 de zile.

manifestare, JefiJidin.cristal ,ilri~raJi din nqu in C9rpulfizlc. Cind vi. slmJiJI i~, deschldeJf~taJi. ~ . ' -: ,
'.

f.
1

plctor?Artist?Ce gerLde pictura admiratieel mai mult? qasiJi-va 0 poziJie comoda. JineJI cristalul in mina stinga. Inchide)i ochii ,i vedeJi cristalul in. fala voastra, . crescind cit 0 casa. Intrap in el. Merge)i catre camera de manifestare ,i intrali in ea~A.duce)i-iinauntru pe arti,tii pe care-i admirali ,i convingeJi-i ~a' va arate cum sa pictali. RealizaJiun tablou" ininteriorul cristalului. le,i)i din cristal ,i .transfera)i pe pinza ceea ce ,til' acum.

~iti

J?acavret~ manifej~i un.talent, legeli-I u grija.Vreti sa a c

sfatuit-osa ajut " ,~.'lJlan' starea femeli perfecte pe~tru el. Dupa m.ipJm. ~ uni, am intilnit-o la 0 petrecere ~i cind am intrebat-o c,"'"',; -"'.~ descurcat, a recunoscut cu tristete ca feslul ei prielen".Z pe altcineva~i s-a casAleri!.Era pUlin afectata de iuleala'cu.care se indragostise el de altcineva. Am .ris impreun~ ~i i~amr~comandat sa manifeste inca 0 data pentru ea. A avut 0 oa(~ca're.rezerva dupa rezultatele primei incercari. De data aceastp,k=aq1.spus sa manifeste barbatul perfect

procedezeintf~~~,fj1".

7
~

2~'.+:...~:;...c~..,,'.': -~~~~::~:~';.-''",'~:~;r~ ' ..;;;J..~ f,."f[ r.." ~~"" ~


'

-.~ .~i'" -08~

"

."'.

'~
.

",'>

.'''''''' .~O{r.
.il;t~~.
.

.''71, ,~"
'

-~

w...
.

.
.~ .
~ \~" .

,~ . "'. ~. ,',. ~ Q"t,-~.,

. _ _

r-t.'
,-'
"'-

_'

rabilpentruel ~iu~orde suportat.Am

.~,
"'. .~ ~ I: .~f I '~' , .'i>- : . i:~_oJ ,..., [ ..._ fo: -~' r ""+' Ii: , ~'

,~~

pentru ea, cinev~ car4:!'~:-ar ompleta perfect propriile neajunsuri. c


A fost de acord ~.i;. !1pa cite ~tiu, ea ~i barbatul manifestat sint p inc;a impreuna.,:;"0UJ.:,:!:, ' '. Dupa A cum"a:m~s,spus, sint dteva reguli simple de

tt : ,. .'iJi, . i 1~. .iiI~ ,?;fr, i ~~.

..

Manifestarea pentru.talent.muzical se face la fel. Cereti-i Maestrului sa Va invete. F.racticati in cristal, apoi practicati ~i cu corpul fizic ~i instrumentul concret. Daca vreti sa manifestati 0 companie, amintiti-va c'a trebuie sa fiti foarte atel1t,.deo~rece yeti obtine exact ceea ce. It cereti. Trebuie sa ~titi CevretL Intotdeauna sa cereti compania t~ ~QQ.t~~ita pentru \toL). . if} La una din intilnirile me Ie cu publicul, 0 doamna m-a intrebat daca i-a~ putea recomanda un program ca sa scape de cineva. Era, in mod. h~tarit, ceva deosebit de majoritatea solicitarilor adresate mie, deoarece majoritatea Qamenilor do~sc sa manifeste pe cineva aparind in viata lor. Ea dorea sa manifeste pe cineva disparind din viata ei. Mi-a spus ca a urmat . un seminar .de prosp~ritat~cL~!t p'~ofesor~i a invatal cum sa manifeste. $i-a. dorit .o'cqmpanie, <:;farnu oricare.' I~i dorea barbatul perfect. Afac.liJJnanuestare.a~i, bineinteles, I-a obtinut. Era frumos, atletic, ~Liitjva.eligerit~i cu pozitie sociala buna. Cinta ca un profesioni~t~l~ompunea muzica ~i poezie. Era' sensibil, dar ferm._-Ave~'~9J1iif' 0 casa. 0 adora pe doamna ~i care-I manifestase. 0 I,uawretutindeni cu el ~i 0 cople~ea cu
~

manrfestare.Intotdeauna sa invocati Lumina: "lnvoc'Lumina Cristuluilauntric.Sint un canal rat i erfect. Luminaimi_~~tecalauza". Lasati esc Isa oda' de manifestare. nJversu._ ~mai multe cai de in ep Inirededt ~tiri1 noLFiVgata sa preluati completareaactiunii. Poate sa apara ca 0 ocazie de a
,dDbindi lucrul m~nifestat.. Poate sa vina ~i sub forma unui dar.
.
.

ue dolari sub forma unui CEC fara .Dici un fel de condilii. Altul a ~, manifestat un post special, remunerat exact cu su,rnadorita. \
Acesteasint exemple reale de manifestari. Incercati. Veti
c.e.CJ

Unuldin absolvenlii o~tria manifestat n sumade'lO.ODO.' ~f

fi uluiti de rezultate.

.-~~-

f.'~

'UA'Cl

t-.t .

\.
j

eG, (c..(c{.!;1'

~~~.
t

Jr<
,.:,
.

"

" .:.J~

''
.

CON$TIINT PROSPERITTII A A
.

. O'> .""
...'
""

darurL

'".:"~..~r~.?

, .

~ Ea era,di~fr~~~:~~~~~.c~ EI,'.ela.,pert~%"';.~I!"'l!!V~t~iS~hU d,ep.us'ca'sa contln~~~tJatufa.


,,::"

~reu sa stea in preajma lui. vera. 0 exaspera efortul . .


.

voL NoinumimaceastaCON$TIINTAPROSPERITATII. Etapele , ,~.,... spe~tatii~int pre'cise ~i SiI"(lP . de obti~~re a. C~n~ tiin1~i'pro . .
"CI~ ~Ov\pSlnt ClnCIetape...
.
..

Dace vaintereseaza sa aveti intotdeauna'ceea ce vreli ~i va trebuie, puleti .crea un lei ,de a fi care sa alrag!i orice caire

I:
J
j
.. ..

...

.;'

.}.!~!, . ~. .'~

f\.~C}. !!1~~rjIgtf s-_q" ~a ajlrt ~. ~~~pe. d~ '~I. Bi~..~g_er~LsA

~. .w'
...~.,'
~~_.
,_ ". .'~.

.~

,~' 1:~Crjeti aC,~asta fraza.A~tot~e-mitre~uie ~


: . ,.1

~ fac
:

..

.. '.
~ A_~ ,~ _ ..'" ~ --...

~'>~;"""-N'>iI!',.;

,<

\i:..".

"

.; ,...J.

.~,;f1':.'t:..~,~::t~,

;(~:?t:l!,.~_J .<:l'

;""'-W--

,.'

~~~'~-='-~"';~",D

.' ,<

1 .',: .. "y~~t~'~\..:~1

11 .~, ':i. t ':" I

~~'.".7~~<->',,,",_, . ':;j .OJ.':'J.i!'~\ ,..'

~l~' ~',
.
"

...,.

''50.., ~

I, "-, ~

. __18~"'"

,.

'-.

IlT ,;
\

"

- -....----.
~"'

a' . ,.:; -{ .~
' . .. .. .

"'~::~.. ;_~~di'" ""., '


.'

rJ~~~r.r~t?~~-l . '. . ~p'tOO ~ori.a~

~~~

'

'

~r~ "'.' "f",\"'_;;.J; .1.,..1I'u~


. '
.

..
..

N @aJi" hirJia,!n.;_.~~~'
...

'~ ~
~

' .

'I ,~

"" ' <-~


" '

'

, :,
I I

~.:~~. .

;,. '.
..

"I'

"'i

. ,po~Vnind ttam Trtlr:tfre"me(' ,. "'S" .~. i ~~.".,~" 2. Taiati bucat~ele hirtie;Yn IAmfi . de : lipiji-Ieoriunde Ie puteti vedea, pe li~i.peref~"

'...

pe oglinzi,tavane; lustre, aripa ma~inii~'jr. a care'lucrati, l! ' oriunde, in orice loc va pot ajunge privirt""... " ~. I,"k;" 3. Luati 0 caseta de 60 de miriute;ibt;.8,:trati pe 0 parte . ,~.';: ' fraza."Am totv vreau ca sa fac tot ce~mflret)\I!'1~i.am.t~t ce-mJ ce >:.-~ trebule ca sa fac tot ce vreau.. l3epe a'~~f'. ,Imphc~"-du-VCL t ' rP...ctiv de mult putet~{.:r.<lt>.:! cit . " , ~~' - -' 4. A~cu1tatiln~eglstrarea in fieca" .$e~ la volum minim, !If ' .: .!1

!
.'
.

e: mai mici ~i der; la to~leta,

,-:.~,\
tf "

CAPACITA.TILE,

PARANORMALE

!t.
: .~
. '.

Se pune 7ntrebarea: cristalele va pot crea capacltatl paranormale? Raspunsul este da, ~i nu. Le posedatl deja ~I nimeni ~i nimic nu poate, nu trebuie sa vi Ie dea. Cristalele pot

.Ir~. '.' \.~~ .' ( ~'

, ~]
,.,. ~..
.
.
,.
.

ti
.

.
.

doriti. .
",

stimulaacesteaptitudini~iva 7nlesnesc accesulla ele dacaasta Va recomandamsa cautatl unul saiJ mal muttl profesori
I

..~.. .. f,

automat IClt terminarea benzii.

exact Tnainte a adormi.Folositiun ~~!QfQf1care se 'inchiqe de


.
. .

. . .. .

care va S7 nt

aOreabili. Puteti alege din mii de profesori ~i sisteme ..

i t
I

.'

,J:
"

.'
~

t.~~i

pentru a va ajuta sa va dezvoltaticapacitatileparanormale.


Alegeti-va profesorul cu grija. Verificati, capacitati1e . stude~til<:r lui, ca masura a capacitatilor lui de predar~: Alegetl-va Ur.1 .profesor ~re sa va arate cum sa va foloSltl talentele pentru a-i ajuta pe ceilalti. Daca aveti asupra voastra un cristal 'in timpul pregatirii, va va fi mai u~or ~i yeti 7nvata m9i repede. Pot face, 0 recomandare: 'invatati sa va folositi.
~

'~1

.. cpnvingere.
! _

-; 5. Infiecaredimineat~,dupa ce v-ati'imbracat,dar'inainte de micul dejun, repetati afirmatiflde trei ori 'in fata oglinzii,cu
"Am tOt ce~rT1i trebLiieca sa fap tot ce vreau ~i am to! Continuati cu ascoltarea ceovreau:i~ '~',fab 101 c~-mt~ebui~~
'~Tehnicile~~CoatiintA fa Pr.o.p~atiLse-pot, folosi

. ~.~
~.

be.,zij seara ~ r~petatiafiWtatradimineata, timp de 33 d~ zije/ ., pentru'.Co~t"nta ProsperitatiiGenerale.


f.sim.1JJ!~c~maniteslarea.::>Faceti manifestarea dupa ce repetatj. 'tafirmatiil~de prosp~~tate:.~miQ,titi-va, lttunci C c'ind manifestati, sa
.

capacitatilede vindecare., cest tip de serviciue cea mai rapida q A

~ % ~ t < if. ).1

\I; ..J...

,}:.,
~
,

faceti toate precizarile-',n~cesare. nainte de manifestare, I

intotdeauna sa invocati Lumina: -Invoc Lumina Cristului launtric. 1 .J?!I}.LU!l ca~a! c~!a.t ~rRerf~ct~Luminalm~ ~te_~~~z~~'~[~crul '~.:, dont trebUle sa fl~.;d~s9qs.~[IJaca vret! ~rl}braE.~r.nI_nJ~
,
"

asigurati-vaca are ~tilukculoarea ~i marimea necesara.. Daca

l cahtatJle.donte ~Iceretl cO.n1patlblhtatea VOl: cu ..: . 'l 1~~',. ~:'' ... . veti,ob tine . 'ce !3~;,c~.~rt?t i. incheiati manifestar ea cu

, >,~~t~.i~~~~';~
.
I

~iht:~g;!~a"~;:.::reo b~~~~~e~i J~~if;~


..
.

"

~i cea'mai -STgura. ale. cunoscuta pentru dezvoltarea tuturor '. c capacitatilor voastre intuitive. Un instrument pretios' centru vindecare est~ flarviziunea sau vederea interioara. Vizualizarea, 0 parte importanta a tehnicii mentale cu cristalul, este 0 functiune a clarviziunii. Clarviziunea este 0', ~ functiune naturala a simturilor noastre simtul intern corespunde ,iff simtului extern al vederii (celelalte simturi externe ale noastre"

: i> . Ie.,:, I
.

;"~ .,

1
~

t-.'tW

t
c

0.:

! auzul.mirosul. ustul~i pipiiitulau ~iele simturiintemecare Ie g ,--- - -,-' --corespund).


Clarviziunea este definita ca lived rea clara" Orice perfecVonare~caces elcapacitati va fi de bun augur' Un simt putemic al clarviziunii face ca imaginile Intenoare

I ~!,j . .'' ",

1
..

I .f,
.
:1.':.,.:1,'\

.' ,.,t::r,'

l13

i,i",~, ~a~asta, ~~~atie.: ca.lauzeasca . ,..


.~~,--, ':-:;:'~-' 0"' " .:' ..~

. .

..

~"
.
' "-~-;' ,.-

": '

,'!9~f-e_reez, ,.
~
,'"
- .~"

Divinitat~~ .', .
a,

.~, ",')t. .

. . ..

,,,.~

'., .'.{< .tr"

,-i..~ 1"'- . "',

. ',~

s,a f1l~_
.' I

sa fie faarteciare. Pur ~i simplu intrindin cristal~i viizind perelii. podelele ~i camerele OricH ,de des p~teti,' Veti exersa aceasta
capacitate. Practica va mari claritate.E1 erceptiei voastre. ~'-:;. p . . . ,. . :lata patru exerCitii~careva' vor cijutci' - " .,.'
. .

'.J~- ;~
.

i
.

" ,'. '"_c~'.


$;

~~

~.:;

t. ~,'> 'J:; ~,~~:',7T/f~~.


'
.wt
'tf~'';' A( .~., ,'_

:;':~~~<,: ,'.":'~
;~
~ X'
~~.~,f
-; _

..

!. ..t,..,,~.~~wl",,~'t'~'}~
l' ".~ ,.,~:(~ ,~;" '\l~~. __ ~,.

;~~ >~:::!:*; ,",' ' .


{~J.{~-'~,.;~1 ~ f'~ tr;..,' ,~' -~ '~,.~

. .'
~

(" .

I.

Aprindoii 0 lum'inare ~i purieti 'in fata el un cristal parent sau un glob de crista!. Priviti flacara lum7riariiprin

., i
I

,
'

. .'

. ;:~(r.

,~~ ,..>~:1,ljc" ~::.",

:':

::. ~'~ . ~':J'


~ .,;-

.:~:\Y "'~'~~:..~;~: ;' ~,.:~


j'K'.., ~ ~'.'~ " ,..~ ~~: 'f' if ~. ~r_~

-- -

~~

'. '; j.;."Jl~~:, :;,~

:,~

T' .,;~. "''',:,,;; ,., ~...' - ~".d..'.d:l-.;~

~~

,]1,._

~.,.Cart8crcrtstclelor . Cr1sIaI.~
-~""'I1T .,:,,~,. :/;(',>' .-..---........-.-

. . '" ...a _ .._~.

. '.. -::

r. '.".. .L ill

-,~,

"

,34

., structureaza realitatea Con~tiinta noastra corespunzator datelor primite de la simturile exterioare ~i

''I':''''

.,.

~
j
j

cristal tlmp de trel minute. inchldell ochii. Priviti imaginea mentala

\ interioara

35

1 I

~_ .;" 't, r'f'f\ Jo ..' , h,f, ,{iN .


,

J.l'
'

~ ...~' l' :) ;:
".

..~' .' . . . . ;:'~ ~.:..( . .'


K '-,;i:' . .
'
,;.::,

~:i
.~ : .
' .

,:t~f'
MJ. '1[ .
..

,
.

"

intr-o camera intunecata. e. 0 alta metoda consta in ata~area unui cuart transparent,
ametist sau lapis pe zona aflata carn la 2 cm deasupra punctului dintre ochi, inainte de meditatie, rugaciune sau somn. Fixati-Icu ~ o p~nglic8 elastica. Cu~rtul respectiv poate ave,fl crice forma, chiar ~i ce? naturala. ~Ie curatate ~i ~Iefuite par sa fie cele mai ~ficien~e In alte culturi, se practica uneori 0 incizie in pielea zonei amintite prin care se intrOduce un cristal mic. Pielea este

,a luminarii, incercati s-o mentineti cit puteti de mull. Daca dispare, deschideti ofhii ~i fixatiprivirile pe luminare inca 0 data, timp de trei minute. Inchideti ochii ~i pastrati imaginea mentala a luminarii in cimpul vostru vizual. Mentineti-o de fiecare data mai mull. Procedati astlel timp de 30 de minute, in fiecare seara,

~.

'\1, i
' t
.
',

ii" .;0

, ;)
.f .,

"

' ,.
'..

;.' r

agoi cusut~ la loc. - j. Conform'Csluide-al tr~ilea exercitiu, va veti pune pe '


.~.' . ..

I
. .

.'1at ' ~i.I!\:.,' jfl<'! ~1'. : ..;id '~"': !


' i~l. , 'J~ .

frunteun cuart tran~pai~l1t,.arnetisj sau lapis ~i va veti a~e:ZaI'n 1 fata oglinzii.Concentratt~ya.atenti~'p~ piatra din frunte.~i priviti-o limp detrei minute. Tn'chipLiiV-va valun de lumina rasarind din piatra. Nu va speriati daca imaS;Jinea hipulUivostru incepe sa se c metamorfozeze. Este un feno'men comun Se poate intimpla sa va apara barba ~au. mustata, ori sa avetl chip de barbat sau femeie. Uniisint de parers ca.acestea sint chlpurile avute in alte vieti. Indiferent dac8 sint sau'l')u,t,este Interesant sa Ie vedeti. J.t. 0 alta cale estesa priviti fix ,un punct dintr-un glob de .gritCl!, timp de 30 de minute pe zi. Dupa 0 perioada de timp, putetl,incepe sa percepeli imagin.ipe glob. Clarviziunea voastra

Interioare. Noi ne folosim simturile exterioare incomp~rabil mai mult decit pe cele !nterioare, Meditatia vine sa egalizeze acest raport. Atunci cind ajungem la un echilibru intre simturile exterioare ~i eele interioare, putem atinge armonia mintii ~i trupului. Daca aveti deja un sistem de meditatie, cOntinuati sa-I folositi cu un cristal in mina stinga. Puteti pune un cristal' vertical in' fata voastra. Daca.'nu dispuneti de 0 metoda, va recomandam aici citeva proceduri simple. MeditaJia numa,rul unu : intr-o camera intunecata puneti un cristal in fata voastra, vertical, cu 0 luminare aprinsa in ,spatele lui. Totul sa fie la nivelul ochilor. Observind flacara luminarii prin cnstal, con~tientizati-v~ respiratia, modul in care intra ~i iese suflul din ~rup. Continu~ti sa prlvitl flacara ~i fiti con~tienti de res'piratie. Se poats intimpla sa constatati ~ atentia esteabatuta ~i gindurile va patruna mentaJuLLasati-Ie sa vina ~i sa piece. Continuati sa priviti la flacara ~i sa va con~tientizati respiratia. Daca 0 sa constatati ca gindurile trec pe primul plan in locul exercitiului, intoarceti-va u~or atentia la respiratie ~i la flacara luminarii. Procedati astfel 0 data pe zi, timp de 30 de minute. MeditaJla n~marul dol: Stati intr-un fotoliuconfortabil, cu spatele drept ~i picioarele goale, reiaxate , pe covor. Cu cristalul in mina stinga ~i virtuI indreptat spre voi, inchideti ochii ~i
..'

'J
I JI;' I I .. I .~i I / ~ I r J ~. I t,l
' ;" ~;
' _

1I!f 1
'

. f

functioneaza .

repe~atimereu: "Eu sint luminalui Dumnezeu.. Procedati astfel timpde treizecide minute,eel putin0 data pe zi.
MeditaJla numarul trei: Repetati exercitiul numarul 2 ~i folosi1i man!ra din Siddah Yoga: .Om Namah Shivaya",

V~ ~ "',~
.

it j"
~

I..:'. .. t I';. , I
J. r'1;' ,.Ii "

'iI
" . .. ,

J ~tlJ ~Jr"1 Ii!".'"


.<.

MEDITATIA~I RUGACIUNEA I
~.~ , '..

pronuntata Ohm Nah Mah Shee Vah Yah. Atunci cind va rugati, cristalele va fac gindirea mai /impede. Ruga inseamna sa-i vorbe~tiDomnuluiprin mintea ~i inimata. Rug~ti-vacu cri~talul~i observati diferenta.
' ,

Meditatia,esta pr.ocesul.prin care deconectam simturile exterioare pentru a, pEmnite perceptia celor intenoare Ca sa functionam ,ca fiinte integrate,trebui'e' sa flm echilibrati ~i intregl,

\ .' Ii I 1',:j . ,

..-

.. ""D.~~

00 1.'

Li.'

,~,

\ .

I.

37
'/
~".. ~
<;)

, I

CRISTALELE, ~I RELIGIA
De miide ani cristalele sint folosite in practicile religioase, Au fost gasite in numar mare in mormintele preotilor ~i regilor, eam pe toate ~antierele arheologice. Cristalele, in special cuartl,irile,sint mentionpte de peste 1700 de ani in Biblia cre~tina. Cuartul ametist a fost mentionat ca a 121a ~1@ din fundatia t:JouluiJerusJ!!!m"[Apocalipsul Sf, loan 21, 19, 20, traducerea engleza autorizata a Bibliei (1611), admisa de biseriea angli.eana]. Era ~i a 9-a piatra de pe pieptarul lui Aaron, Marele Preotevreu (Exodul 28;. 18, traducere ~ autorizata).
"0; _

comuniearea interloara sau Intema. Telepatia este oJorma de comunieare gen radio. Chakra coroanei din cre~tet prime~te ~i emite ginduri sub forma de imagini ~i senti mente. Daca vreti un gen de structura, considerati imaginile .gindurilor drept substantive, iar emotiile drept verbe.
Imaginile sint forma care cohtine gindurile voastre. lata un

exercitiu distractiv.

Bisericileromana.~iortodoxa estice folosesc un ametist ca'simb~erU spirituale.,'Le.esteoferittuturor episcopilor. Bisericile rcatolieo:ortodoxe estice folosesc pietrele pretioase ~i cristalele la'Tmparta~nie ~i la construirea altarului .celor~apt~ Raz~, cind sTntinv0C:8fi ~pte ar~~ cei sa intre
_

obiectin aceasta oglinda - un Pette, un vapor,0 pasare sau


orice altceva. Receptorul doar constati ,i notem ce vede. procedaJi astfel timp de trei minute. Emititorul va da incarcatura afectiva imaginilor create. Receptorul noteaza tot. Dupa 3 minute se compara notele. Apol se iRverseaza

Doua persoane iau cite un cristal. Acum fiecare dintre voi Jine cristalul in mina stings. SoateJi-va pantofii ~i puneti picioarele ee covor. HotariJi cine va fi emiJatorul ~i cine receptorul. InchideJi ochii. ImaginaJi un ocean cu valuri care se inalJa ~i se spargo Auzitizgomotul valurilor, mirositi briza ~i gustati apa sa rata. Priviti cum se lini~tesc valurile pins cind apa este nemi~cata, neteda ca oglinda, intregul ocean este 0 oglinda uria~a, neteda. Acum emiJatorul sa creeze un
" \, ~

Tnaltar. -0 CTndprive~tiforma ~i dezvoltarea cristalelor, poti vedea~) mTna Divinitatii. DesavT~irea ~i frumusetea lor, sint semnele I lucrarii divine. Toate prbprietatile miraculoase date cristalelor de I

'catre Dumnezeu ne sTnt'la.Tndeminaca sa fie folosite spre. ajutorarea se.menilorn~tri. Trebuie sa va hotaritidaca vreti sa \ folositiaceasta ocazie ca sa-i ajutati pe ceilalti. -/'
. /

rolurile~ ,i emitatorul devine receptor. Incereati alte variante. Emiteti 0 emotie. Vedeti daca receptorul va poate simti emotia cu acuratete. Creati mental un sunet ~i vedeti daca receptorul TIpoate capta. Creati un miros sau gust ~i vedeti'daca se realizeaza transferul..Poate fi un jce
amplu. , .

COMUNICAREA , \' . Am scris mai jlJainte despre folosirea cristalelor in aparatele de:, cOmuQicar~. Difuzoarele,aparatele ,radi9, teleVizoa~ele ~i t~!efQ~ife!efolos:sq> cristale pentru a. en:ite ~i recepta Informat". Qnstalele Slnt la fel, de bune pentru

.J

Alte inteligente folosesc deja telepatia pentru comunicare. Cristalulva poate pune TI:1 legatura cu aceste inteligente. Puteti contacta ghizi spirituali, mae~tri superiori, Tnvatatori, mari . personalitati din trecut, Tngeri~i spatieni. Cit din ce repetati este adevarat .~icTtiluzie? VOl trebuie s~ hotariti. Daca primiti sfaturi sau informatii eare pot fi folosite benefic, este bine. paca sfaturile ~i informatiile nu se pot folosi sau daca "acela" Tncearca sa va comande rcu formulari de tipu/ "trebuie, ar trebui", ,nu-i acardati importanta. '
, .

" Dacavreti ca inf6rmatlifevoastresa fie foarte'folositoare, lata un programsimplu pe care'sa-/ urmaritiTnair:'te a folosi de

.: ~/,

38
.

39
la "oare functioneaza cristalul?" la "cum.functioneaza?" Din observatiile mele am. constatat caactior:leaza'doi factori afectele ~i gindurile..Aceasta se pare ca era o~dinea: 1ntii afectele, apoi gindurile Am vazut capacitatea cristaluluide a amplificaenergia ~i chiar am fotografiatefectul cu un aparat Kirlian.Am facut rationamentul urmator: cristalul trebuie ca amplificaenergia mentala ~iatectiva in asemenea grad incHirili
.

cristalul.Tineti cristalulJ,; minastinga' ~I, mental,sau verbal,.

spuneti: "Invoc Lumina Cristufui JaLintric.Sint un canal curat ~i perfect ~i Lumina 1mi este dila~za". Daca aveti 0 preferinta religioasa, puteti spune Dumnezeu 1n'Iocde Crist. Crist nu se va supara. Un mod bun de a 1ncepe procesul d~ comunicare este sa tii cristalul 1n m1na stinga ~i sa pui 1ntrebari la care se poate raspunde cu da sau nu. Formulati-le simplu ~i clar ~i a~teptati raspunsul. Veti primi un nda" sau "nuN.Uneori Ie veti primi pe ?m1ndoua, da-nu, nu-da. Considerati doar. primul raspuns. Intrebati zilnic lucruri pe care Ie puteti verifica. Este acasa prieteQulcaruia 1itelefonati? Sunati ~i va convingeti. Urmariti-va i:>rE~cizia s~ impli~ti ratiunea. fara . Daca veti continua sa exersati, veti obtine 0 exactitate cr~sc1nda, deoarece 1nvatati4S8 'ascultati ~i sa aveti 1ncredere 1n raspunsuri. Puteti folosi metoda ca sa va a/egeti hrana, hainele ~i sa verifieatidaca /ocurile de parcare s1nt lib~re. Odata stabilita o liniede comunicatie, ntJexista limite pentru fofosirea cristalu/ui.
,
.

permi,teaccesul la nivelele intuitive.Am mai constatat ca

experientele meIe sint mai intense atunci cind tin cristalul 1n mina stinga. Apoi am inteles ca partea stinga a corpu/ui corespunde emisfereidrepte a creierului,unde se considera a ti localizata activitatea intuitiva. Am mai adaugat, meditatia cu cristale ~iexercitiulsimplu,tip da-nu, mentionateanterior.Toate acestea au grabit procesul de deschidere a nivelelorintuitiei latente. Nu am 1ncercatsa-mi dezvolt puteri paranormale. Am vrut numai sa am acces la ac~a parte din mine care ftie tara a

t ! r
n

maitrebuisa ra,'oneze.

Pe masura ce stap1nititehnica, veti constata ca 0 folositi

mai des, PE1trua deveniti mai exact decTtatunci c1ndva f%siti c

numaimintealogica.

Concluzia mea a fost ca nu cunosc integral modul de activare a intuitieide catre cristale, dar ca, lucrindcu ele, chiar numai avind unu/ asupra noastra, se va p'rJnein mi~careacel efluviucreator, marlndcreativitatea. Creativitateapare sa fie0 activitatea intuitiei. xperienta E dintre ele. Daca vrei sa tiicreativ, este simplu.Tot ce trebuie sa faci este sa 1ncepisa creezi. Pare prea simplu? Un scriitorde profesiemi-aspus odata secretul scrisuluLlIincepesa scrii",mi-a zis. Vrei pictura? ~incepe sa pictezi". La inceput, tehnica nu conteaza. /naugurindun etortcreator, veiatrage tehnicilesau vei
fi atras de ele. ' .

aaratat ca amindoua functioneaza

atunci cind este stimulata una


I
.1

INTUITI~ ~I CREA T.VITATEA


Un efect obtinut 1n urma practicii cu cristalele pare sa tie

universal. Se dezvo~ta intuitia. Acest Jucru poate fi revelator sau


tu/burator, 1n fl,mctte de voL AfI1nd cine este /a cela/a/t capat al firului, puteti resimtiemotie sau 1nc1ntare. Pentru mine acepsta a devenit0 sursade uimjre~i curiozitate.Au fost adevarate experientele mele? Cum s-au putut .prodyc~?1 Daca 'Jau avut Iqc, .' . ,.~ .-..,. .( .
..~e .mecanism Ie. guvemeaza?
,".

" 1'1
I, t!
Ii

o regulaimportanta:SUSPENDARA TIUNEA. Oriceetort creativ pe care-Ifacieste unic, nu trebuie comparatvreodata cu altceva. BunicaMoses nu prea tinea /a tehnica, dar opera ei a fost unica. Am sa va spun un secret. Ea nu picta ca sa p/aca
altora, 0 facea, pentru ea 1nsai. .' ,

, r
" . IJ i'l

Cunf

Iis-au Integrat ~ristalele?

~tiam ca. acesteintTmp/ari ciudatEf ~e' irimulieau cindfofoseam un cristaI'sau,purtam unul cu r)1ine.Dupa un ti~p, demonstratiaconstantanii-a alungat scepticismul.Amajuns de

Dirijati-vacreativitatea sa va exprime sentimente/e. Tehnica'Vaveni pe masura ce exersati. Daca purtatiun cristal, fluxu/ ostrucreator se 1nsutlete~te.Cindsimti!i ceasta mi~care, v a

i' ,t;

I},; d

'1 ., ~

- 40 ....
.Iasatl-I' IZDucneas~.Facetlcava cu el Gasitl-l expresle sa
Vetl fl reco,..,pensatl din phn
;.

41
balanseze. Concentratl-va -atentia pe pendulul cu cristal ~i dirijati-I menfal sa se ml~te inainte ~I inapoi. Cind ati reu~it. imprimati..i mi~care laterala, apei in directia acelor de ceasomic ~i, la sfir~it, in sens invers. 'ConstatTnd ca pendulul se mi~ca satisfacator, dirijati-I mental sa 'se mi~te atunci cind intilne~te un cimp energetic. le~iti din cimp. Tineti pendulul in fata ~i avansati lent catre centrul cimpului. Dupa 0 oarecare practica veti deveni foarte sensibili ~i exacti. Sint mai multe carti bune despre pendul. Va recomandam "Pendulum Power" (=Puterea pendulului) de Polanski ~i Nielson ~i, pentru ~muzament, "Stalking the Wild Pendulum" (=Pindind pendulul salbatic) de Itsak Bentof. Baghetele sursierului. Luati doua bucati de conductor izolaf, indepartati izolatia ~i indoiti fiecare sirma la 900, la aproxiniativ 0 treime de la capat. Dupa ce le-ati indoit pe amindo,ua, luati cite 0 sirma in fiecare mina, apucind-o de eapatul scurt, astfel incit eapetele lungi sa fie paralele cu solul $i peprpendiculare pe corpul vostru. Comandati mental baghetelor sa se mi~te atunci cind detecte'aza un cimp energetic. Aveti grija sa nu Ie tineti prea strins, sa se poata mi~ca u~or in mina. Mergeti catre energia vizata, cu ambele baghete indreptate inainte. Cind vor atinge marginea cimpului energetic, ele se vor incruci~a sau se vor roti spre exterior.

INSTRUMENTEDE MASURA PENTRU . ENERGlE


" -

':'-'

...

Cnstalul insu~1este un instrument. Este unul dintre cele mai bune instrumente pe care Ie avem, deoar!3cese conecteaza 1amental ~i lucreaza cu el. Tot organismul nostru este un sistem ~e cristale care canalizeazaer:"lergia ~i 0 transforma in ceea ce-i trebuie corpului. Observati singele uscatpe 0 lamela ~i veti vedea cristale.' Suflati pe stida $i priviti-o la microscop. Veti vedea cristale. Chiar ADN ~i ARN sint cristale rezonante. Mintea es!e principalul coordonator ~i controlor al acestor cristale rezonante carealcatuiesc uria~ele cristaIe lichide ale corpurilor noastre. Cunoscind acastea, putem intelege ca exista citeva moduri de a cornbina ~i aranja cristalele ~i alte materiala I . P!3ntrua crea efecte definitive... _. Amintesc mai multe cai de masurare a cimpurilor energetice ~Ie cristalului. Citeva sint ~tiintifice. Nu vor fi pe placul unui fizician de laborator, Qi!r vor ~rata ca exista un cirnp de energie ~i ne va da 0 id~e;ae~re m~rimea cimpului respectiv, ceea ce ne permite' sa-~EiPerimentamdiferite combinatii ~i metode. Citeva instrument~;:sjtnple ~int: Pendulul. PenaLJI.Yi~isteun ,dispozitiv de obtinere' a .informajiei de la eul il]teri%:'folosind un obiect suspimdat la eapatul unui lanti~or' sauKnur. Aproape orice material cu oarecare greu'ate .va 'puteEffi folosit. Cel mai bun ~i cel mai
ef,icacependul fofOse~t~an.,.;cristal.

t-

,: I .'

II

J i 'f I ~~I :.: I :i ~ " ~ 't ~ f :1 ..i,ijl


,

Aurametrul Cameron.

Construitde renumitulVern

..

. Lu~ti_!In.,crist~L~d~~. ~! montati-i 0 agatatoare la capatur pPlJ,~~rt.HIHlj1J!.'I~~~~~. ~~' ~nur.~stfel irtc~t c~st.~lur sa pc>ata 'fi-,palans?~.. Est~Er preferaf ea VirtU! sa fl~. In JOS. Apueati ~nurul earn'la 10 'em de la ciist~1 ~I lasal1 cristalul. sa

Cameron, acest dispozitiv este alcatuit dintr-un tub de metal laminat de 7 cm, avind la un capat 0 coarda de pian lunga de 22 cm. Coarda este intinsa in linie dreapta pe 0 lungime de aproximativ 5 cm ~i apoi are 6 spire infa~urate in sehs invers acelor de ceasornic. Sirma urmeaza 0 linie dreapta pe inca 0 lungime de 15 cm ~i are la capat 0 bara metalica lunga de 5 cm cu virt ascutit. Aurametrul este tinut u~or, cu degetul mare ~i urmatoarele doua degete, de tubul de metal mai gros. Capatl,1I metalic ascutit este indreptat spre sursa de energie. Comandati mental Aurametrului sa reactioneze qtunci cind detecteaza un cimp de energie. Cind atinge mc;irgineava rico~a. . Exista dispozitive mult mai complexe ~i mai costisitoare

~,

I:

42
\

Ii

43
neted. Nu poseda inteligenta ~i informali!. Actloneaz~ numai la stimul ~i raspuns. 'Va actionala primele nivele energetice, nu insa ~i la -cele superioare. Cristalul sintetic ar putea fi folosit la trimiterea energiei pe al doilea nive/ energetic, ecranul electric din jurul corpului fizic. Nu va putea sa actioneze asupra nivelului afectiv sau mental superior. $tiinta a descoperit ca cristaiele sintetice sint limitate fata de cele naturale. Cristalele sintetice dintr-o memorie de calculator incep sa-~i piarda capacitatile de stocare dupa mai multi ani. Cele naturale nu-~i pierd niciodata capacitatile. Cristalele-sinteticE;! ot fi transformate in cristale naturale p prin mai multe metode. lata una dintre ele: puneti un cristal sintetic linga un cristal natural sub 0 piramida -~i lasati-Ie 33 de zile. Alta metoda necesita proiectarea mentala in cristalul sintetic pentru a crea ~apte intrari destinate celor ~apte mae~tri ai celor ~apte raze. Chemati-i pe mae~tri in cristal, sa-i dea lectii. Dureaza ~apte zile.

car~.,pot ,detecta cimpurile energetic.e. Un dispozltiv Inventat de dr. George Motoyama masoara conductivitatea' meridianelor

ener:getice de acupunctura. Acest aparat poate masura


,

modificariledin sistemele energetjceale corpului fizic. Este un


instrument exce/ent pentru a pune in. evidenta schimbarile care au loc cind se fac vindecari cu crista/e.

",'

Aparatul de fotografiat

Kirlian. Estedenumit
,

astfel dupa Semion Kirlian, care a facut cunoscuta metoda. Prin aceasta procedura se poate fotografia Energia Vietii.
I=otografia se face intr-un cimp de inalta tensiune, de 50.000 V sau mai mult, dar cu amperaj foarte mic. in acest cimp, pot fi observate clar energiile subtile care nu pot fi detectate in mod normaL CinQ se face 0 fotografie color, se arata diverse culori ~i nuante. Acest aparat poate arata diferentele din 'cimpul energetic al une; persoane, inainte ~j'dupa folosirea cristalelor. Facet; 0 fotografie a virfurilor degetelor de la mina dreapta inainte de vindecare ~i alta dupa vindecare; observati diferenta cfmpurilor energetice. Alt test consta in fotografierea virfurilor degetelor, apoi sa ia un cristal in mina stinga ~i se face alta fotografie. Vedeti diferenta dintre cele doua fotografii.
,

11.-

I j, t"
,~

,
I'

BIJUTERIILE

'

..

CRIST ALELE SINTETICE


Cristalele sintetice pot fi obtinute in laborator, folosind 0
sectiune de cristal natural drept germene. Aceasta este pusa intr-un rezervor cu Iichid ~i cristalul natural macinat est.e expus

la' presiune ~i curent electric. Crista/ele sintetice se pot obtine intr-un timp de ordinul zilelor, pe cind cristalul naturai are nevoie de.mii-de ani.'Este 0 diferenta. Cristalul natural se dezvolta in mii de ani~dar in tot acel timp absoarbe toate'-energiile din modificaR U!e ri~ Je's qe pamint. Aceste energii ii confe~ crist~ulul natural . ~pacitatl~1 Informatii care 'il lipsesc cristalului 'sintetic. ! . ~.:~;~. Considerati cristaful sintetlc drept. 0 copie de ceara ~
. . .

o metoda excelenta de a va mentine incarcati cu energle datorita cristalelor este sa purtati cristalul sub forma de l5ijuterie. Nu este doar decorativ, (:i actioneaza,asupra sistemelor noastre ~nergetice atita timp cit 'este purtat. Se,pot folosi in mai multe moduri. Daca vreti 0 focalizare a energiei pe chakra gitului, purtati un colier. Verificati p'ietrele sa fie naturale iar metalele sa fie compatibile. Cele mai bune metale sint anima, argintul ~i aurul. Mai putin recomandate sint nicHe/u/,
t

Ii ,~

titaniul, platina, fierul ,~i otelul. Aluminiul este foarte sarac ~i I . . trebuie evitat,. Cind, purtatimedalioane, ele trebuie sa 'stea;pe chakra
'inlmii. Pentrumajoritatea'oamenifor, ajunge un lanti~or de,45~50' em. Crista'iul stimuleaza timusul, care dirijeaza sistemul imunitar al organismului pentru pastrarea sanatalii. Daca se folose~te 0

..reprodusa artificial
"..1'

d.upalucrul real. Este ca un copit cu creierul

~
."";:,"

.-.....

44

45
limpezlndu-se pina cind ajunge complet transparenta, ca un glob de"cristal in-jurul vostru. Orice emo'ie .negativa, ca 0 sageata intunecata, care lovefte acest ecran se va transforma intr-o sageata alba, de energie pozitiva, care
poate fl folosita pentru vol sau 0 pute'i trlmlte altora.
.

/. I

plafra naturala, 'se poate purta fie CIJvirful in sus, fie cu virful1n jOs. Purtata cu virtul in sus, stimaleaza chakrele superioare; se recomanda la meditatie sau canalizare. Nu se recomanda sa fie purtata asttel in conditij obi~nuite deoarece stimuleaza experienta

,
. .

eXtracorporala,inzind sa va faca "aerieni".Cind se poarta cu t vIrtul in jos, are efect de impamintare, va face sa fiti cu picioarele pe pamint, prezenti in corpul fizic ~i capabili ,sa va rezolvatiproblemele.
Ambele modalitati de a purta cristalul va amplifica energia .organismului. ,Virtul cristalului pur ~i simplu dirijeaza fluxul energetic. Cerceii ajuta la echilibrarea emisferelor cerebrale. De asemenea, stabilizeaza chakrele gitului. . Cind purtati cercei, verificati daca in spatele piefrei este gol, ca energia sa poata circula liber de la cristalla piele. Toate bijuteriile vor fi curatate prin spalare cu apa ~i sapun ~i pastrate in sare de mare timp de 7 zite.. Puteti' folasi 0 solutie sarata, daca vreti, obtinuta din 230 9 de sare in 2litri de a~a. Toate bijuteriile cumparate sau primite in dar trebuie curatate ca sa inlaturam"'vibratiile celor1alti.
.

Folositi aceasta tehnica in fiecare'dimineata ca sa va

!-

creati un scut impotriva furtunii afective a celorlalti. Pentru protectie spirituala mai mare, folositi invocarea Luminii: IIlnvoc Lumina Cristului launtric. Sint un canal curat ~i. . pertect. Lumina imi este calauza". AM tehnica: Tine,l crlstalul in mina stinga ~I inchidell ochii.

i I

'1
t

ReprezentaJI-va un glob de lumina in centruJ pleptului vostru. Observall lumina incepind sa se roteasca, marinduse. Devine din ce in ce mal mare pins cind va umple tot corpul fl se revarss tn exterlorul lul. Pe masuri ce cre,te lumina, tot intunerlcul se retrage din faJa ei. Marlli lumina pins cind are can. 30 em groslme in jurul corpulfJi vostru.
Cea mai buna aparare este ofensiva iubirii. Daca simtiti pe cineva luindu-va energia deliberat sau nu, canalizati Lumina Divina ~i trimiteti-o persoanei in cauza. Priviti-o cum se umple cu lumina, straluce~te, sclipe~te ca un far.

I~~

r,1 I
k.

r.

I
I
iI,

~ ':1 I

,l ~i~

. .

.. PROTECTIA

:t~j I

l
.
S ';';'.

i~t.

AMULETELE ~I TALISMANELE
Sint multe cristale care se pot intrebuinta pentru protectia psihica. Pur ~i simplu avind un cristal in buzunar saupurtindu-I lagit, va mariti forta cimpului energetic exterior corpului vostru. Este ~cranul vostru'de forta care va opri majoritatea gindurilor ~i afectelor negative sau dezechilibrate. Pentru a mari sau intari acest cimp, folositi urmatoarea tehnlca: Amuleta este 0 piatra pe care 0 porti ca sa te protejeze. Poate avea un desen sau poate fi parte dintr-un,desen. Talismanul este 0 piatra care are un anumit tip de desen in ea in scopul participarii la un ritual sau la 0 ceremonie. Este folosit pentru amplificare, canalizare sau pentru a declan~ un proces catalitic. . Drice cristal poate serVj drept amuleta. Un cristal de cuart amplifica automat cimpurile energetice aurice ale corpului. Acest surplus de forta este apararea noastra din prima linie impotriva
'j

~~'

.~;d

~l
...

..

<,

TlneJi cristalulin minastings fl inchlde!1ochii. prlvlJi ~lJ.t~1 in dreptul taliel fllmaglnaJI aura ca pe 0 1)'flealba de .~qJle in jur:ul -mljloculul.MariJI-vi aura' cam la 30 em. .Obse.rVaJlaceasta fifle alba devenlnd tot mal stralucltoare ,I "
.

J~!llr,~
,;~'i:t,-,''''~~~.:;:o:,'"

!
46
,
.~

47
~~

gindurilor dezechilibrate ale celorlqtli. Daca programati cristalul, va puteti dirija mental.sa ~!TIodificati orice ellergie dezechilibrata sa se echilibreze cind este primita de receptorii vo~tri senzitiyi. Aceasta tehnica este inclusa in partea despre, purificarea cristalului. Ea va face cimpul auric mai puternic. Drice energie care ajunge in,corpul vostru trebuie sa traverseze acest cimp.
.

Puteti asocia .aceasta procedura cu .Invocarea Luminii.

"Invoc Lumina Cristului launtric. Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza". Veti genera astfel 0 fortificare a corpului eteric care va va,proteja de blesteme ~i vraji. Daca aveti un anumit stint sau un maestru spiritual, chemati-I sa va umple

fiinta cu prezenta lui. Daca tineti cristalul cit timp faceti toate
acestea, yeti transmite aceste dorinte sub forma de comenzi. Automat ele va vor.proteja de cei care v-ar putea dori raul. Aceste amulete pot fi dotate cu ~i mai multa forta prin gravare sau facindu-Ie sa fie 0 parte dintr-un desen anumit care Ie confera,o putere suplimentara, Citeva exemple ar fi 0 cruc~, o inima, 0 stea in cinci colturi, 0 stea in ~ase cOlturi, aukh-ul egiptean sau imaginea unui maestru, inger, stint sau a altui invatator spiritual. .Ca talismane, cristalele fac parte de obicei dintr~unobie~
,

" transparent ~i virfu' ametistului vor fi gaurite'la 0 adincime de 0,6 em folosind un burghiu cu un numar mai mare decit un firde aur de f 4K, cu grosimea' 22 ~i 18 cm lungime. Partea de jOs a ametistului va fi rotunjita ~i ~Iefuitapina la transparenta. Ambele 'i cristale vor fj suficient de mari pentru a se potriviin laca~urile de 1 cm de la capetele vergelei. Folosindmucilagiusau alt Cleinatural, fixatifirulde aur in orificiul cristalului transparent ~i fixa!i crista/ul la unul din capetele vergelei. Puneti celalalt capat al firuluide aur in orificiul din virfulametistului ~ifixatiametistulla celalalt capat al vergelei. Ati obtinut astfef un instrument, de chirurgie eterica pentru vindecarea spirituala. Se poate face un sceptru de mag cu crista Ie ~i, in mod obi~nuit, este cit un baston. .

h' ~ I,

~
~: fU !I~'~

iNVATAREA
invatarea trebule sa fie procesul de dobindire a cuno~tintelor. Majoritatea .sistemelor de invatamint au ca scop memorarea unor m~rj cantitati de informalii,adesea invechite Numai citeva ofera posibilitp.tea folosirii lor in practica. Totu~i, avind acest sistem, trebuie sa obtinem cit mai mu/t din el. Lucrind cu cristaluf, studentu/ va avea mai multe avantaje. Capacitatea crista/elor de a crea 0 armonie afectiva conduce la lini~tea necesara unei gindiri limpezi. Culoarul cUl1oa~teriine daruie~te 0 nesfir~ita bogatie informationala. Ghizii spirituali va pot ajuta. Folosind tehnica cristalelor cerebrale, yeti stimula intreaga activitate mentala. Folosirea perseverenta a metodei de memorare va ajuta sa va reamintiti mai bine cuno~tintele. o alta tehnica s-a dovedit foarte folositoare pentru cel care urmeaza sa sustina un examen i in special pentru copiii terorizati de testa're. Cind dati un examen, 'raspun~ti}a toate intrebarile unde, ~titi. Apoi inchideti ochii ~i intrati,in. cristal: aducind cu voi imaginea profesorulul. Cereti-I,rasponsurile pe care nu Ie ~titi Profesorul vi Ie va spune ' '

',' . Este 'nevoie cje',cjouac;ristale - un cristaf natural de cuart transparent . ~run arrteti~f"naturaf.Partea de jos a cuartului .' .."..
.

mai mare. Baghetele sint talismane. Cristalele pot fi incastraJe in axul baghetei sau in virf. Unele baghete .au diverse tipuride pietre pretioase fixate pe margini,formindun anumit model. Ca ~i celelalte talisma~e, baghetele au misiunea de a produce 0 schimbare in' cineva sau ceva, ceea ce inseamna sa folose~ti energia caci totul este energie. Un talisman simplupoate fi facut dintr-uncristal fixatla capatuf unui tub de arama: Un taUsman foarte special poate fi facut pentru vindecatori;folosind0,vergea din lemn de m~slin,cu grosimea de 2 cm 'ilungimeade 18 cm, strabatuta de un canal dkltr-un Gapatin celalaft.Pentru a fi.xacristalele la caf:'ete,faceti la 1 cm d~ 'capat cite 0 gaLJradej, cm. '

~.

48
o licentiata in cristale i~i sustine acum doctoratul la Universitatea California .din Barkeley. Ea. folose~te cu succes
.

4Q

aceastatehnica. .

:r

//\

rj

CRISTALELE CEREBRALE

lata 0 tehmca noua pentru stlmularea creierului:

CORIDORUL CUNOA~TERII
in cristale sint .multe coridoare, in multe dimensiuni ale mintii. Pentru cei care ~auta intelePciunea ere/or trecute, oferim

~aslll-va 0 pozille comoda, cu cristalul in mina

stinga. InchideJiochii. ReprezentaJi-vacristalul cu virlulin sus, marindu-se pina ajunge la dimensiunile unei case.
IntraJi in el. inca 0 data privlJi in juri vedeli cum arata Interiorul crlstalulul. Prwiti pereJii,.podeaua ,i tavanul. Cum este temperatura? MirosiJi Interlorul crlstalulul. Pipai}1 suprafaJa perelilor. Dupa reacomodarea cu crlstalul, a,ezali-va in fotoliul care va a,teapta. Saluta,'-va ghizil spirltuali. PrlviJI-vape vol stind acolo. Aproplali-va mai mult " prlviJI-va capul. La spate sint balamale. DeschldeJI ", ultaJI-vi in~untru, la cristalele creierulul Yostru. Unels stralucesc. Altele lumlneaza foarte slab. LuaJIun crista' din buzunar " generaJI un fasclcol lumlnos lat. Lumlna,i astfel fi~care'crlstal~ al.crelerului pina cind Ie facell pe toate sA straluceasca. Inchldell intr-un cere zona memoriel voastre_
. Pentru a va. dezvolta memoria, cititi sau ascultat. materialul de memorat. Intrati in creier ~i memorati cristalele din cercul memoriei. intoarceti-va afara ~i cititi sau ascultat. materialul. Intrati inca 0 data in creier. Luminati cristalele din zona memoriei ~i observati-Ie cum incep sa straluceasca intoarceti-va ~i, pentru a treia oara, cititi sau ascultati, apoi intratl in creier ~i projectati lumina pe z0'1a memonel. Observatl cristalele stralucind atH de puternic, incH nu Ie mai puteti privi Urmati aceasta procedura zilnic, timp de 33 de zile

aceastau~a deschisa:

tom cunoa,tere~ Unlversului.

Afezali-va intr-o pozilie comoda, cu cristalul in mina stinga. Inchideli ochii. In:tag~nali-va crist'!.,u' in fala, mirindu-se pins ajunge cit 0 casa. Intrali in el. Inaintall spre u,a pe care serle Corldorul Cunoa,teril. Intrall ,i privill in jtir. Este 0 blblioteci imensa cu Ijndurl intregl de crlstale 8,ezatepe rafturl in loc de carJl. In aceste cristale se sfla
.

l, .. 1

C'

ri
1~ ~ !I .

~'i .,

Pute,i ob'ine orice Informalie dorili. Gindili-va la 8ubiectul respectiv " cristalul corespunzator va incepe sa sclipeasca. Lua'i cristalul ~i 'ineli-I in miini.in fala, ca pe un ecran mare, vor aparea informa'iile din cristal. VeIl trai datele ca ,I cind v-a,' afla cu adevarat acolo. Dupa ce all term!nat, pune'i cristal~1 la loc pe raft.
LAsati casetofonul deschis ~i, daca puteti, desqrieti ceea ce vedeti. Daca nu, incercati sa,va amintiti dupa aceea tot ce puteti. Unii au numit toate aceste inmagazinari informationale Documentela Akashi<1S.

I ~, :
~q
I

'11 t;j;
.
!tIlt,

Cum va simtltl capu/? Pulseaza? E blne, inseamna ca


evoluatl

IjJI

1'~~' ,. I ~ ';

.
.".
.~"'"'

\ jr-

1\ ". :. 11

'~'~ ~."

!l!"'{~

.J.~ ~~~

m ::,j' il
.~I '

,II~ ~_

~ti ~}.

.J,\,dj'

50
.>1'

S1

CORPURiLE DE'ENERGIE
MaJontatea oamenilor inteleg prin corp "corpul fizic" Atuncicind vorbim despre'corpurile energetice, descriem diverse
Intensltatl de energii care actioneaza impreuna ca sa actioneze vehlcolul uman:"'Primulcorp este cimpul energetic cel mai dens:

"

mu~chil~i oasele.

AI doilea consta din cimpurile energetice electric ~i magnetic, care inconjoara corpul fizic. Acestea sint numite eteric, electric, pranic, orgonic sau corpurile afective. Aceste cimpuri de energie actioneaza asupra corpului fizic prin punctele meridianelor ~i chakre.' . . Meridianele sint linWe energetice interne ale corpulul Punctele se afla acolo unde se intersecteaza liniile sau ajung la suprafata organismuluL,Cimpurile energiei exteme sint'denumite . chakre, un t~rmen sanscdt care inseamnA "roata". Fotografiate cu un aparat Kirliali, apar ca ni~te roti de lumina. Aceste chakre .stimuleaza glandele endocrine; acestea secreta hormoni care regleaza reactiile chimice pentru intretinerea ~i inlocuirea adecvata a celulelor. liltensitatea ~i gradul echilibrului afectiv controleaza ~timul?rea gla,ndelor prin chakre. Cu alte cuvinte simtirea. noastra afecteaza nemijlocit dezvoltarea celulelor

la nrvel de unde cerebrale alfa, care constituie intrarea in subcon~tient, underse poate face sugestia. Folosind cristalul veti obtine 0 productie marita de unde alfa. Vizualizind, creati 0 forma de gind. Daca energizati forma de gind cu 0 traire 0 putet; asUei determina sa intera.ctioneze cu subcon~tientul ~i sa antreneze modificari ale proceselor energetice din organism. Stabilind legatura dintre cristal ~i vizualizare puteti comanda mentalul subcon~tient sa deplaseze energia acolo unde doriti Mai intii, identificati problema respectiva cu 0 imagine simbol ~i produceti modificarea imaginii Mentalul va opera apoi modificarea ener~etica I . f 'I t, "J !I ill,

PIETRELE PENTRU VINDECARE


Unele pletre act'oneaza favorabll asupra fiecarura dintre corpurile sau mvelele energetice. Cele mai eficacepentru corpul fizic sint cuarturile transparente, fumurii ~i verzi. . Cuartul transparent este energizantul ge'1eral al organismului. Cuartul fumuriu este foarte recomandat pentru a va face sa fiti foarte prezent in corpul vostru, un om cu picioarele pe pamint, in cazul cind sinteti 0 persoana mai distrata. Cuartul verde interactioneaza cu glandele endocrine pentru a pastra echilibrul organismului. Cuartul roz ~i cel galbe~ aqioneaza asupra corpuluiafectiv. Citrinul natural, de la portocaliu deschis pina la nuante de brun, echilibreaza trairile afective ale celor trei
chakre de jos

Afectele dezechilibrate ppt duce la 0 dezvoltare celulara


~

dezechilibrata.

. A treiafrecventae ~~tica este tarimul gindurilor, corpul mental ,Aici c:ream J0l!9. '>.' a-:;, ginduri care actioneaza asupra

..'''. -~!1!..;J'.

nivelulUl mental subcoQ ,.:..;f1sau al con~tiintei interioare' Mentalul subcon~tien,tcqnttQ(Efaza toate procesele energetice ale '.. ."""" organismului. FormeJ?. .d~ginduri sint 0 m.odalitate foarte puternica de a influent~}Jibcqn'~tientul in sensu I modificarilor . operate in' ac~st~ proq..E[~e. en~rgetice. Aceasta se intimpla datQritafaptului ca malq(t!~.g, informatiilor sint stocate in mental :~~~~&r .mi~care e ~fecte, d ~u9J?fl1l~i1ID~I~~
A .

chakra

radacinilor,

spJemica ~i plexul solar.

Citrinul prelucrat care bate in auriu stimuleaza chakra coroanei. Cuartul roz echilibreaza afectele iubirii ale qalor patru chakre superioare - inima, gitul, al treileaochi~i coroana.Pentru

a avea acces la nivelele spirituale superioare, trebuie sa


echilibrati aceste patru chakre. Lapis lazuli face parte din
.

t,

\. "O.at? vretl~. s~~a.. JYasUel de schlmbare, SlOt necesareni'" 'Multe.lucruri Marintil, mentalultrebuie sa se afle

familia cuarturilor Culoarea sa. albastra este 'caa mai eficace ' pentfu corpul mental, ca sa aiba claritate ~i profunzime de

gindire.. in starea naturala,sa poate folosi pentru protectia

52

,53
corpulul, larin stare prelucrata act10neaza benefic asupra chakrel gitului Ametlstul'purpuriu este piatra' splrituala ~i transforma sau transmlte energlile Joase in frecventele ina/te ale energiilor

al TreileaOchl.

superioare

lata 0 .tehnlc8 veche de 6,.OOOJ e ani, atribuitA d sumerienilor, prin care se echilibreaza i se energizeaza aceste. chakre. '

i~

CHAKRELE
Avem in organism centn energetlct numiti chakre. Atunci eind elarvazafqru din vechlme au p'nvit centrii energetici, i-au vazut ea pe nI~te rotl de Jumina, care se invirteau ~i de aceea I-au numit ehakras, ceea ee in sanscrita inseamna "roata"
,

Exista~apteeha.!<re ari ~i eineimid. Cele ,apte ehakre m

mari sint: radacina, splina, plexul solar, imma, gitul, fruntea " coroana. Cele cinci ehakr~ mici sint. miinile ,i picioarele ~I dep~esiunea din spatelecraniului, unde baza crelerulUl intilnefte maduva spinarii, Medulla Oblongata
.

Chakra radacinii este situata in reglunea genita!a.'Ea

i~f
<Ii'

Interactiofleaza eu glandele cortlco-suprarenale . Chakra a doua sau splenica se afla intre zona genitala ~I stomae, cam la 5 cm sub ombihc Ea stlmLJleazagonele .
, I,

.Plexul solar este putln deasupra ombitlculuifl eupnnde

stomacul. Glandele pentru chakra plexulul solar sint pancreasul ,i suprarenalele ChaKra Inlmll sa afla in centrul pieptulul Aceasta este a
~

patra ehakra~I lucreazacu tlmusul


A clncea chakra se afla in zona gitului. Ea stimuleaza glanda tlrolda A ~asea ehakra esie adesea numita ehakra fruntll ~i se afla in frunte eam la '2,,5 em deasupra ochilor Ii eorespunde

glanda pltl,Jlta!A,c,
.

"-

, <",'A~ptetf :-chaKi'~,'sltuata in ere~tet, este eunoscuta ea fii~d chakra coroanel Lucreaza impreuna cu glanda pineala Interaqiunea comblnata a glandelor plneala ~i pituitara aetiveaza
\

AfezaV-va intr-o pozi,ie comodl. Tine'i cristalul in mina stinga. Inchide'i ochii. Privi,i cristalul in fa,a voastra cum se face tot~maimare pina ajunge cit 0 c8sa.lntra'i prin ufa deschisa. Inca 0 data privi'i in jur. Privili lumina ~i culoarea venind din tavan. Privili pere'ii ,i podeaua. MirosiJi interiorul cristalului. Asculta'i sunetul, Gusta,i 0 buca'ica din cristal.~Plpai'l suprafa,a pere'ilor ,i podeaua. Inalntali pe coridor spre u,a pe care scrie "Camera de vindecare". Pa,lli inauntru, pe platfor~a. Stali pe platforma ,i rotili-va. Cind priviJi lq1aglnea voastra de pe platforma, pute,l vedea ,apte cercurl de lumina pe corpul vostru. Acestea sint chakrele voastre, centrii vo,tri energetici. Uita,l-va' la prima chakra, deasupra pubisul ui. ApropiaJi-vade ea. Pe masura ce va apropiali, deschiderea se mare,te semanind cu 0 pe,tera. Intra,l. Privlndin jur, veJi observa ca interiorul chakrel seamana cu 0 pe,tera a carei suprafaJa este in intregime acoperita cu cristale. Uneledintre acestea stralucesc puternic, iar altele abia pUpiie.0 parte au pete de culoare inchisa; de la afectele negative. Soateti un cristal din buzunar. Tinindu-I in mina, imaglnati un fascicul gros de I~mina alba pomind din virful cristalului ca un reflector. . Proiecta'i acest fascicul gros de energie luminoasa asupra tuturor cristalelor din tavan, de pe pereli, de los, pina cind fiecare crista' incepe sa straluceasca. Orice urma din culoarea inchisa a negativitalii se va spala, evacuindu-se prin sistemul de eliminare al organismului. Continuali sa raspindiJi lumina pins cind toate cristalele stralucesc ,i tot interiorul s-a urriplut cu energie calda; realizindu--se echilibrarea fizica, afectiva ,i mentals:. :. '. .LAsalienergiacalda ~,lechJlibrata sa va ridlee, iefi'l, din prima chakra ,I Intrati 'in a doua, aflata la jumatatea distan,ei dintre pubis ,i stomac.

/1

I
I

~I
:i II

~I""

lii';I" ~~~1

tl, I" ,( I l

.'.m.t
, i

I~ hs -,j i ~. ~ ~I,

55
B4
Intra,l ,I examlna,l din nou crlstalele ~ pe perell, tavan,. podea. Cu lumina proprlulul vostru crlstaPacoperl,1 tavanul, pere,ii, podeaua. Lumlna,l toate cristalele. ,i observa,l cum petele intunecate ale negativlsmului les prin impri,Ue lumina. Altele sint intunecate. ProiectaJI lumina crlstalului vostru pe aeeasti piatri pe misurl ce ea incepe sl se invirta. Continua,i iluminarea pini cind fiecare fa,eta straluce,te puternic. Toate talentele ,i capacitaJile voastre trecute, prezente ,i viitoare sint acum activate. Ele a,teapta sa Ie folosl,l cind veli avea nevoie. Cind toate faletele sint luminate, slmliJI energiile insumate ale celor ,apte chakre care incep sa urce intr-un curcubeu auriu, ro,u, portocaliu, galben, verde, albastru, purpura ,I argintiu; pornind din cre,tet coboara arcuit spre virfulpicioarelor. Acest curcubeu urca in plcloare, mai sus deglezne, gambe, genunchi, coapse, peste ,ale, in susul corpulul. Pe masura ce avanseaza, culorile modifica toate celulele. Acestea vibreaza acum impreuna c~ tot spectrul coloristic. purtali curcubeul in susul corpulul, peste umerl ,I in brate. Continuali in susul eefel ,I din "ou din cre,tet, intr-o continua arcuire de curcubeu energetic, in jos spre virtul picloarelor ,I in sus, prln corp. Pe fondul acestul curcubeU'de energie, clrculind prln vol, cobonJI de pe platforma, le,lli din ,camera de vindecare, din cristal ,i IntraJi in propriul corp. Cind aveJi senzaJiade confort, deschideli ochii. . Repetati aceasta metoda on de cite ori doriti. Ea va
,

if u~ ~ ~ 1;~1 .1

~t
:-'-

slstemul de eliminare.Cind toate cristalele vor stralucl de '


lumina, lasa,l acea energie calda ,i echilibrata sa va ridice ,1,le,I'i din a doua chakra pentru a Intra in a treia, plexul

:: ;
f ';it

j
'.

1-

solar, sltuat pe ,I Imediatpeste stomac. .


Il)tra,l prin ~eschizatura ,i prlvi'i in jur. Observa'i cristalele de pe pere'i, tavan, podea. Proiecta'i lumina asupra crlstalel~r ,i sesizaJi evac~area petelor intunecate ale negatlvlsrnului, ie,ind prin sistemul de eliminare. Continua,i eliminarea cristalelor pina cind toate stralucesc in perfect
,

j~ '"

}. ~

'

echilibru mental,afectiv,i fizlc.. Lasa'i acea energie echllibrata sa vi ridice ,I l8fi,i pentru a. intra in cea, d~ a clneea chakrS, gitul. FOlosi'i
I

',~'

"

fascicolul de lumina ai' propriului crlstal pentru a acope..1 inca 0 data pereJii, tavanul," podeaua. Umple'i cu lumina toate crlstalele chakrei. Observa,i petele intunecate ale afectelor'negative parasind cristalele ,I ie,ind prln slstemul de elimipare.Atunci cind tQat~cristalele vibreaza de energie cald~, echilibrata, lasa,l a~easta energie sa va traga in sus, !e,i'i ,I patrunde,l in cea de-a ,asea chakra, centrul frunJii. Impra,tia'i lumina prin to~te crista'ele de pe pere,i, tavan, podea, pina Ie ve'i umple cu energ!e iar pete Ieintunecate ale trairll~r negative vor fi inlaturate. In fundul incaperii se afli un ochl mare, a carui pleoapa este acoperita cu 0 substan,a ca smoala. \ Proiecta,i lumina cristalului pe ochi, spala'! aceasta $ubstan,a depe Rleoapa, folosind lumina. Cind murdarla a fost inlaturata deschide'i ochlul. Urmarljlti,nir4a luminii: un far puternic lumineaza. prin frunte pe masura ce al Treilea Ochl se deschlde ,Uncepe sa func,loneze..Slm,i,i cum ~a.ceasti ener::gi~de .~ur ,va~.ridicaprintr-ogaura diry tSvan ,i patrundeJllritr-oPe,tera vasta, chakra" cQ.roanei,

antrenaschimooriimpresionantein stabilitateavoastra afectiva. Curcubeulva deschideinalt~ talente spirituale~i cai. Le puteti incerca pe altii, de la distanta,cu rezultateremarcabile. I
,

I I

VINDECAREA "
..

chakra numarul,apte,-t "," . ,.. ~, ' . in centrul ~~roimeise alia'0 platra'preJioasaimensa,


cit 0 casa, cu 0 mie de fa,ete scinteietoare~ 0 parte din faJete
.....

.vinpecarea
, ..

Foloslrea cnstaiulul pe'ntru vind~care constituie aspectul eel mai spectaculos ~i controversat. Acest lucru se datQ.reazain mare .' parte faptului' ca . majoHtatea oamenilor Considera
un lucru misterios, neobi~nuit, mistic sau miraculos.

t :~I
.

~4J ~' I ',!O


''iqI \ r_r

Doar recent ~i cu mare rezerva, chiropractica ~i masajul au fast partial acceptate in lumea medicala. Plantele sint inca privite cu

)J

...

.68
SUsplclune, lar acupuntura asta con$lderat4 la numai un pas de vr~jitorie Toate aceste tehnici sint folosite de sute de ani. Door in ultima vreme au, fost intrucitva acceptate de. medicina alopata conventionala. Rezerva fata de ideile noi are legatura cu pozi!ia medicinei de azi. fata de vindecare. Majofitatea medicilor i~i consulta pacientii numai cind apar probleme grave, cind Ie este amenintata viata. MedicuL se preocupa in general de supravietuirea pacientului. EI folose9te cele mai directe mijloace de care dispune: chirurgia 9i medicamentele. Prin formatie, medicul prive9te boala ca pe 0 sit,uatie in care trebuie refacut
~.

57 apoi fn corpul lizie.


.

corpul fizjc 9i spera' ca, intr-o'oarecare masura, acesta se va .,


.

refacesingur.Din pacate,chirurgia9i medicamentele adeseaau

efecte tr:aumatizante asupra acestui efect de refacere. in cel mai . bun caz, ele prezinta ~erioase neajunsuri. Miracolul consta in ~pacitateq corpulul omenesc de a se reface singur, pe orice cale Medlclna modema intirzle sa inteleaga totaJa
Interdependenta a mer:tta/ulul, afE~ctlvului 9i fizicului. Omul nu este door 0 bucata de came 9i oase. EI g1nde9te, este 0 fiinta simtitoare, re 'nferaqioneaza COn9tiE.,1t

cu corpul. fizic, el nu poate fi separ


.
.

Vindecarea GUcristale nu

energeticecare il creeaza9i 11 intretin. Logicane arata ca acest

~
.

.1

de celelalte corpuri.

eaza corpul fiztc, ci sistemele

corp fizic este rezultatul final al en~rgiei. Renunta la energie! Ce se intimpl~ cu el? Se,pr~buge9te. Noi primim energie pe mai multe cai. Hrana este una din ele. Luam energia din apa, aer 9i pamint. Hrana este in tapt cea mai lipsita de importanta. Putem trai fara hrana saptamini 1ntregi 9i chiar luni. Fara apa putem rezista doar citeva zile. Cit de mult .va puteti retine respiratia? Se 9tie putin d.espre.modul in care organismul, in timpul somnului, transforma cimpul electromagnetic al pamintu/ui in energie vitala, pe care 0 poate folosi. $tim ca nu putem trai fara somn. Lip~iji de ~I, ne alt~ram stare.~ rT1entala, fectiva 9i fizica. a , . Omul compl~t este'q serie.de sisteme energetice.-unge
-,

Cristalele au proprietati electronice plezoelectrice. Ele pot amplifica. transforma, stoca, transfera 9i focaliza energia. Corpul omenesc este de natura electronica 9i raspunde cristalelor. Daca tineti unl'cristal in mina stinga, cel putin va veti dubla energia organismulur: Fotografiind degetele miinii drepte cu un aparat Kirlian veti observa aceasta cre9tere impresionanta. Fotografiati mina dreapta fara crista!., Luati un cristal in stinga 9i faceti 0 fotografie a miinii drepte. A doua fotografie va indica 0 cre9tere impresionanta a energiei care curge din virtul degetelor. Aceasta capacitate de~marire a cimpului energetic poate fi folosita la vindecare. Veti putea ameliora durerile prin aceasta metoda simpla. Tineti cristalul in mina stlnga. Puneti palma dreapta pe zona dureroasa. Dada durerea e in stinga, puneti mina stinga cu cristalwl pe locul dureros, apoi apucati bratul sting cu palma dreapta: Ramineti a9a 0 jumatate de ora. . Daca sinteti in fata televizorului, folositi tehnica prescrisa in timp ce urmariti 0 jumatate de ora emisiunea preferata. Cu un tratament de numa; 0 jumatate de ora, veti ameliora durerea pina la .disparitie. Vi se pare prea simplu ca sa credeti? Chiar este ,simplu. Cristalul amplifica energia. Energia intra prinmina stinga ~i iese prin dreapta. Daca puneti mina dreapta pe locul dureros veti ameliora suferinta, datorita energiei trimise in zona respectiva. Natura durerii face posibil acest lucru. Durerea nu este pedeapsa, iridiferent ce credeti despre ea. Durerea este un semnal emis de celule catre creier ca sa anunte 0 stare anormala. Acest semnal cere creierului sa trimita energie catre celule .ca sa poata fi corectata anomalia. Cind creierul trimite energie, sistemul de refacere automata existent
I

i.J ~ 111

~I ~I }'! :~

' ~~ 1I

...

.:..

in fiecare celula declangeaza

procesul refacerii.. Se vor

inlocui

'~ (1:" .., ., !. '"1 I

.celulele moarte dislocate c,u celule noi. -Atunci cind sistemul functioneazaautomat, cind celule/e nu mai au nevoie de energie.

In~erfereaza'mentalul, afectivu/' 9i fizicul. Crista/u/. poate interactiona 'CLI aceste sistemeenergetice 9i impreuna' cu. menta/uldeterminamodificari funclionalecare se vor manifesta

inceteazasemna/uldureros. .
_

'.

Procesul de vindecare, privit din punct de vedere energetic. devine simplu. Cind, mergind spre celule, fluxul

V' [,

,
,:

58,energetic este blocat, organele incep sa moara ~ine imbolnavim: Cind energia .ajunge din' nOli in .zona, se nasc celule noi, organele se- refac ~i ne simtim bine. Aceasta este expresia cea mai simpla a tot ce se ~tie despre vindecare. Toate metodele medicinei mode me urmaresc trimiterea energiei catre celule pentru ca acestea sa se poata reface. Nici un medic sau vindecator nu ne poate vindeca: numai noi 0

59:

Pentru a a~elera procesul,~ tnchldeti ochil ~I reprezentati-va


durerea ca pe un nor negru de energie in exces. Mina voastra stinga este un aspirator uria~. Priviti-ocum inghite norul Urmariti-b pina la disparitia completa a norului, apoi deschidetJ ochii. Lasati miinile in jos ~i ridicati-va in pieioare. Inspirati adinc faceti citiva pa~i, intrebati-va unde a disparut durerea de cap Aceste metode nu se recomanda pentru tratarea cancerului. Ele nu sint selective ~i vor trimite energie atit celulelor normale, cit ~i celor canceroase. Cancerul necesita 0 metoda mai avansata, de care nu ne ocupam in aceasta carte a alta metoda de vindecare este Explorarea AureL Pacientul se' culea pe spate, cu miinile pe linga corp Jineti u~or cristalul intre degetul mare ~i primele trei degete rncepeti din cre~tetul capului ~i pastrati 0 distanta de aproximativ 2,5 cm intra cristal ~i corpul pacientului. Cind simtiticaldura sau
'

putem face. Tot ce putemface pentru altule sa trimitem energie


catre c~lulecare se vor reface singure.
'

In tehnica descrisa ,de noi, folosim capacitatea de amplificare a cuartului, care ne da,acest plus de energie dirijat de noi spre zona afectata. Astlel, putem grabi procesul de vindecare ~i amelioram du'rerea pe cale naturala, fara calmante. Calmantele pot interfera cu procesul de vindecare. Ele ac6pera- terminalii1enervoase a~a incit semnalul celulelor nu va mai ajunge la creier. Creierul nll mai recepteaza durerea ~i, ne~tiind ca exista 0 tulburare, nu trimit~ energia necesara iar starea ,celulelor se inraut~te~te. De aceea, bolile dureroase duc

I
:11

o senzatie de palpita!e, incepeti, sa plimbati cristalul lent pe deasupra pacientului. In timp ce inaintati, fiti foarte atenti la orice
schimbare in felul cum simtiti cristalul sau corpul pacientului. Schimbarea poate consta d;r)tr-o rezistenta impusa mi~carii voastre, 0 senzatie de cald, palpitare rece sau pur ~i simplu simtiti ca este ceva. Cind se intimpla astlel, opriti-va ~i faceti 0 mi~care circulara antiorara in jurul anomaliei detectate. Rotiti pina cind simtiti cristalul devenind tot mai greu, tragindu-va mina spre corpul pacientului. Opriti-va ~i puneti virtul cristalului pe corp, in mijlocul cercului descris anterior. Continuati mi~carea cu cristalulin fata~i pe laterale.Cind simtiti 0 diferenta corectati anomalia printr-o mi~care' circulara antiorara. Cind ati ajuns la picioare, intoarceti-va spre cre~tetul capului ~i purtati,cristalul de la cap la picioare intr-o r1;1i~caree d netezire. Cind faceti astlel, imaginati-vaca pacientulvostru are corpul acoperit cu pene, iar voi Ie neteziti~ Astlel veti ordona energia aurei printr-o micare lina. Paclentulse intoarce cu fata in jos-'~r yeti repeta procedu~a.La orlee diferenta ~imtita, executati mi~carea circulara antiorara deasupra-zonei implicate. Nu uitati netezirea penelor Aeum aveti ~hakrelebine deschise. inchideti-Ie imaginind

aC1eseorila slabire. Celulele i~i inrautatesc progresiv starea. Artritaeste un exemplu bun. in cazul folosiriicristalului, noi alimentam celulele cu energie in loc sa blocam semnalul dureros. Celulele se pot reface ~i durereainceteaza deoarece' semnalulnu mai este necesar. Aceasta este calea spre vindecare. Prezentamacum un caz special. Majoritateadurerilorcer energie. Durerea de cap arata un surplus de energie. Energia intra'~iiese prin.cappermanent, princhakrelecoroanei ~ifruntii.

III
~~[

t;l~il
..f" m 'lit ,"1.

Atuncicind ie~ireaenergiei este blocata(cauza'este de obieei

afectiva), se exercita 0 presiune,.ca la obturarea furtunuluide apa. Presiuoea exce~ivadetermina celulele sa anunte creierul prin semnal dureros. In acest caz trebuie sa inlaturam excesul energetic, in loc sa a(jucem energie. Luati cristalul in' mina dreapta. Puneti stinga pe locul dureros~idreapta pe plexulsolar: J:=olosind puterea de captp're a miiniistingi, amplificataqe cristaluldin dreapta; yeti transfera excesul de energie' din ~p in plexul solar, de unge se' va rectistrib,ui corp.Aceasta te~nica peate dura ~atate in de ora.

...

,~~.,,,.~~

'.

...

60
~ . ,

';"

6'1

K,
,

un fermoar pa care-1apucatl bina ~I.Jtragati da la picioara spra


.cap.

" excelent pentru constatarea unei fortificari generale dupa


.<"
\~

Testul muscular nu este pe deplin ~tiintific, dal este

HI

Cind ati terminat, pacientul va fi foarte .destins, chiar somnolent. Tot corpul se va afla in echilibru. In scurt timp, pacientul se va simti odihnit ~i fortifieat. Suferintele 9i tensiunea se vor reduce ~i se va instala 0 stare generala buna. Acolo unde exista dezechilibre, celulele emit un semnal catre ereier ca acesta sa Ie trimita energia necesara pentru corectarea anomaliei. Cel mai puternic semnal .este durerea. Grice semnal dureros este mai puternic decit restul cimpului energetic al organismului. Pentru,ca semnalul este mai puternic, -il puteti detecta cind ajungeti cu cristalul deasupra lui. Mi~car~a circulara antiorara reduce semnalul. Cind' simtiti cristalul ctevenind tot mai greu, egalizati cristalul cu energia cimpului organismului. Cind tot corpul este egalizat, nici 0 zona ml predomine ~i nu se tulbu.ra distribuirea energiei in corp. Intimpinindo rezistenta mica sau nula, energia poate circula mal' .. .bine; fortificind tot organismul. .. Putem arata aceasta cre~tere, folosind tehnica interesanta numita testarea muscu~arasau kineziologie aplicata. Pacientul sa ridica in picioare, intinde mina dreapta in fata, .' >'stririge pumnul ~i-I intoarce cu de.getul mare in jOs. Aceasta po~itie permite exercitarea presiuni.i maxime pe brat. Apasati pe pumn piT\a simtiti bratul gata sa cedeze. Va veti face astfel 0 idee desp're forta pe care p 1010siti la fiecare testaTe. permiteti re,laxarea bratului. .. - .~., .
"

tratament. ' . Explorarea aurei este metoda noastra preferata de pregatire a pacientului pentru un alt tratament. Datorita echilibrarii ~i relaxarii intregului organism, pacientul opune 0 rezistenta mai mica in etapele urmatoare. Este 0 metoda buna, mai ales pentru chiropractica ~i masaj, unde tensiunea musculara ~i rezistenta stinjenesc eforturile terapeutului. Aceasta metoda ar fi buna ~i inaintea interventiilor chirurgicale. Exchilibrind cimpurile energetice, mai muM energie va fi dirijata spre depa~irea traumei operatorii ~i accelerarea procesului de vindecare. Repetati procedura dupa'operatie-~i veti accelera vindecarea ~i mai mult

"

jl
11 Jl1

if,

,it

DE TOATE PENTRU TOT I


"

~U

~-

Acum,pacientulva atn)gechakrelecuprimeletrei degete

Con~tienJa. Con~tienla presupune receptare ~i intelegere. Cristalul stimuleaza toate simturile, exterioare ~i interioare. Cristalul mere~te capacitatea creierului ~i dezvolta mentalul, ducind la 0 intelegere sporita a informatiilor crescinde. Suma cre~terii informatiilor ~i intelegerii inseamna marirea con~tientei. ,Con~tienra):estemodalitatea noastra de a privi ~i trai*~ in aceasta lu'me;-Oacane extindem con~tienta, nu ne amplificem " lumea proprie? Nu uitati: pe masura ce intelegem incaperea strimta a existentei, vom descoperi noi u~i. spre incaperi mai II mari . Magicul. Folosirea ceremon'iei 9i ritualului pentru 'a influer1ta energi~ este functia majora a magiculuL Cristalele interactioneaza cu energia 9i, prin urmare', pot fi i s1Mt olosit$ f in ceremonii magice. Magic .esfe un cuvint incercat cu multe. ~

ale. miinii stingi. Cind ~EtitJjng~- chakra, testati b~atul drept. Straduiti-va sa apesati cut~ea~i forta de fie9are data. Retineti chakrele mai slabe. Verifi~~toate chakrele. Intii cor~na, apoi mijlocul fruntii, gitul, mij@cU1 pieptului, plexul solar imediat deasupra stomacului, ch~kra spJenica intre ombilic ~i pubis, chakra,radacinii la pubisr Apoi, pehtru 0 masuratoare buna, ru SHng, piCI'oruld "P p .iciC?

'

III

'

.~~
.

. .

,
. .

Pt~~~~ expl<:,rarea
. .
..

COrpUI~i CUcristaluJ
.

..

~i.~~~e~~:~Tfak;~f+~tip)B~~~~~'~\~r~~t~~:~~~:'
.

.organisfnului. .

. r--

-.'

~ f~~~~

1.ljl .--,.'1":

'\

1' ".
. ..

62
conotatii nemeritate ~i afective. Daca ati folosi cuvintele: :deplasarea energiei moleculare. ar avea 0 acceptare mai larga? Intr~ buna zi 0 sa studiem ~tiinta magicului ~i yom descoperi ca are legi ca ~i existenta. A1egerea cristalului. Cristalele cele mai acordate cu voi vor incepe sa emita semnale spre centrii paranormaliai creierului vostru. Cu cit e~ti mai apropiat de cristal ~i cu cit stai mai mult in preajma lur, cu atit vor fi mai puternice aceste legaturi. Mentalul logic, intotdeauna in cautarea unui sens, interpreteaza acest lucru ca pe 0 atractie. Cristalul va poate atrage pentru ca este mare sau mic, gros sau subtire, transparent, opac sau colorat. Oricare ar fi criteriul alegerii, luati-I pe cel care .va atrage cel mai mult. . Cind vreti sa alegeti un cristal pentru altcineva, ginditi-va la persoana respectiva~i reprezentati-o in minte. Imaginati-o lulnd un cristal,'deschideti ochii. Priviti cristalele ~i alegeti-I pe cel care va atrage cel mai mult. Persoana pentru care ati ales va alege singura prin legatura telepatica stabilita atunci cind ati .reprezentat-o mental.. Aceasta este 0 tehnica grozava pentru alegerea cpdourilor. Oamenii vor fi uimiti ca ati ales exact ceea ce-~i doreau.

. :-111

63
;~
'q

sus sau in JOs? Noi am verificat cu aparatul Kirlian pentru a vedea daca are importanta directia virtului. .Cu virtul in sus, cristalul a can.alizat 0 parte din energie in chakrele superioare. Pe unii i-a.ajutat sa fie lIaerieni". Cu virtul in jos, cristalul a dus la 0 U!~oaracre~tere a cimpului energetic frontal ~i 0 marire considerabila a cimpurilor laterale. S-a inregistrat la aceasta pazitie 0 u~oara impamintare caci energia era directionata spre partea de jos a corpului. Exista tendinta de a reveni cu picioarele pe pamint. Va recomandam sa purtati cristalul cu virtu I in jos atunci cind vreti sa fili acordat cu lumea. purtati-I cu virtul in sus cind meditali, invatali sau dati examene. In ,rest purtati-I cu virful in jos. Darurile. Mulli oameni au auzit ca trebuie sa foloseasca cristalul pentru vindecare numai daca acest cristalle-a fost oferit. A darui un cristal inseamna sa daruie~ti iubire. EI duce cu sine vibralii1e spirituale ale iubirii. Vindec~rile facute cu acest cristal sint mai simple datorita vibratiei iubirii. $i daca nu va daruie~te nimeni un cristal, doriti din inima sa-i ajutati pe ceilalti? Dorinta din sufletul vostru va inlocui vibratia iubirii pentru vindecarea spirituala. Daca sinteti pregatiti sa folositi cristalul, cumparati-I. Important nu este cum at; obtinut cristalul, ci cum il folositi. Formele. Se pare ca Iefuirea ~i prelucrarea cristalelor Ie maresc energia i deschiderea. Fatetarea poate determina caile de ie~ire a energiei din crista!. Unghiurile ~i formele fatetelor vor imprima directia energiei. Cristalele carora Ii s-a dat. forma de piramida au proprietati speciale. Ele focalizeaza ~i amplifica atH prin forma piramidala, crt ~i prin structura moleculara. Piramida focalizeaza energia int~-o raza sublire prin virt. Cre~terea in spirala a cuartului determin" curgerea energiei in spirala. Cind combinam aceste doua caracteristici, energia va ie~i din piramida de cristal intr-o raza spiralata ~i subtire, mai u~or de focalizat. .
. c.,

mf JlI

, in. ~f ,'II w4., ~ J 'I

Purtind un cristal. Cristale/e vor amplifica intregul cimp energetic al corpului. Daca purtati un cristal pe 0 zona anumita, el va focaliza energia mai pLiternic in acea zona. _ Daca este purtat la git, cristalul va stimula tiroida ~i glandele paratiroide. Este fcarte bun pentru problemele re.spiratorii cum sint congestia ~i durerile de git.. Purtat in dreptul inimii, cristalul stimuleaza timusul ~i marete eficienta sistemului imunitar in lupta cu boala. Purtat peste plexul solar, cristalul va' stimula toate energiile eorpului ~i va mari cimpul afectiv. Uneori acest lucru nu este de dorit.
.. pozitia cea mai recomandata este in dreptul inimii.,Puteti

ata~ cristalufla un fanti~o.r e aur sau de argint de 45 pina la d 55 em. S.-adisputatcu aprindere pozifia cristalului: cu virtuI in

mal unitare dintre toate formele.

Globurile de cristal trimit 'energiapretutif\deni.Slnt cele'

./

64
\ ,

65
'. '

.
.

Forma de ou este extrem de universala, cu partea mai lata in sus sau P98te servi la, contemplare sau divinatie.Cu
partile laterale intre degetul mare ~i primele trei degete, poate fi

. Cristalul personal pentru meditatie'peate fi folosit ca sa vindece. Nu-I' folositi pentru vindecarea altora. Daca faceti vindecariimpreuna eualtii, folositiun cristalspecial.Dacafolositi
>

.~ ,~ -1 ' 1 1tl I
" I

.'fI 1}. :It ;:J~

fa ~

folosit la explorarea aureL Cu virful"inainte poate servi la reflexologie, erapie locala, ~i shiatsu sau acupunctura. Curba t ouluise potrive~teperfect cu liniapalmei,pentru meditatie. Cristalelecu doua virfurisint multifunctionale. nergiase E poate deplasa in ambele directiiin acela~i timp. Diamantele Herkimersint cristalecu doua virfuridin zona HerkimerCounty, New York.Sint cristale perechi, foarte scurte, care au forta ~i claritate.,Cristalele u doua virfurisint excelente pentru proiectie. c astrala ~i vis. Puneti-Iesub perna, seara, ~i ele vor intensifica starea voastra de vis. Cristalul de plumb. Cristalulde. plumb este obtinut topindnisip~iplumb~iamestecirJdu-le.Aranjamentulmolecular al acestui amestec este intimplator ~i nu are proprietatile cuartului. Tinetiacest cristal in bataia soarelui ~i veti obtine frumoase eurcubee,dar nu purtatii nu folositidecit cuarturi. , CredinJa. Cristalele se bazeaza mult pe legea fizica. Chiar daca nu eredeti in ele, tot lucreaza. Dar pentru ca ele lucreaza cu fortele mentale, lipsa de credinta Ie poate slabi actiunea sau bloca. Credinta voastra poate netezi drumul
cristalului, facindu-i aetiunea mai eficienta. Sintem de parere ca credrnta izvora~te din modul in care va realizati dorintel(:!.

0 teraple avansata, aveti nevoie de doua cristale.

.I.

In scop demonstrativ, puteti avea cristale comune cite doriti.


.

....

Stingacii. $i pentru stingaci,energia intra prin stinga ~i iese prin dreapta. Tehnieile descrise in aeeasta carte sint valabile pentru toti.

~I :f I

;1

Cristalele ~i sexul. Dupa instinctul conservarii,sexul se dovede~te eelmaiputernic. Ut.a reme cit exista,trebuiesa-i A v
aeordamatentie. EI face parte din energiile noastre afectiva i mentala. 0 viala sexuala completa t1eeesitamintea ~i corpul sanatoase, echilibrate. Cristalul ajuta la toate nivelele. EI echilibreaza'functionareatuturor centrUor i sexuli~i ocupa locul ~ lui normal, de functie naturala a fiintei omane. Daca este 0 activitate sexuala'slaba,se va.fortifica. Actiuneacristaluluieste automata. Cuartul roz s-a dovedit a fi eel mai eficient pentru echilibrarea sufleteasea. Cuartul citrin aetioneazafoarte bine pentru echilibrarea centrilor energetici inferiori, inclusiv centrul sexual. ~urtind una sau ambele pietreyeti me!1tineechilibrul.

.~ ' W
.

ft I I i I .. I :fr .\ / I

, .~. I~~~I
~ "

it
" ~

i {q
jjl! .1

,I. I ~W1 I f 'i\.l

,; .,ii
. .
. .

$'4

;1

Cite crlstale?
.

Driee om ar trebui sa poarte un cristal pe

inima. Testele noastre au demonstrat cre~~erea cimpului . energetic al porpului in procent de 200% ~i chiar mai mull.

Fiecare ar trebui sa aiba un cristal personal pentru


'"

meditatie. Ghizii mei spirituali mi-au spus recent ca meditatia este neeesara supravie,uiril ilhnoua era. Meditatia fortifica ~i armonizeaza cimpul auric. ModJficari fizice ~i afective de mari proportii se vor produce pe calea inaintarii spre Era Varsatorului;

.meditatia
"

i...t

ne va fJ'lariputerea d~ a face fata acestor modificari iar cr1stalul Intensifica meditatia. . I

.f

- Cartee crtstalefor . Crtstalecare vlndeca

.'
iI .I

,I

i1,'~
.'

.~,t
,

(~_
<.

. ~'
,j
~ \! , >J

'

,
"
\

"'VIITOFiuL

'

~>, ,~
"

I '~..

I ~: I I
"
'

,
'

t ~ 1~
_~,

'.
>'

".
"

..

,r
~I

.' '.
"

'~am

;...~.

i"

i; .~. ~
: ;;,1 , '11 Ih :
'-,-

"
~:'~

,Tnaintede a aborda viitorulcristalelor,reamintesc ca nu tangenta cu profesia medicala. Nu sint medic - sint cercetator,coordonator,studiez eu insumi.Vorbesc despre descoperirilenoastre, nu sfatuiesc pe nimenisa-~i opreasca trata-

,.
s.

mentulmedical. usustinca minteaeste un instrument uternic E p


pentru sanatate iar cristalul este instrumentul care dezvolta aUt modurile de a priviin trecut este sa reinvatam. Ce putem spune
:,) I ...,

~ ',

_ T

mentalulcit ~isanatatea tutLiror celora care-I folosesc. a Ca sa vedem viitorultrebuie sa privimin trecut. Unuldin

CRIST ALE CARE VINDECA

:11

despre folosirea viitoare a cristalelor? Se cerc~teaza mult, in


,.. toata lumea. Multicereetatori redescopera vechea cunoa~tere ~i

~
~I
~I
I

f').'

folosirea cristaJelorca generatoare de- putere ~i antigravitatie.


\!"

_~ Multi cauta ~a reconstituie aparatul de comanda a vremii tip ~ Wilhelm Reich, ,careiolosea cristale. Altii continua sa pertec-

tioneze proiectede ,navespatiale sau comanda spatiala. Oameni

~ de pretutindeni experimenteaza culori, sunete, magneti, acumu~ latoare orgonice ~i mentalul combinat cu cristalele pentcu vinde. '3 ~ carea mentala, afectiva, fiziea. Mai multe grupuri folosesc cris:.
\

Dedic,aceasta carte Arhanghelului Mihail, Mae~trilor din Fratia Cristalelor ~i tuturor fratilor ~i surorilor
care lucreaza intru Lumina.

~,t I'I . ,:,.


" .1 ' ilb I

"'

I" ,"

; t.; cu invatatori, m~e~tri,vindeeatorilucreaza ladeschidereaalte lumi, din alte dimensiuni ~i princanalizareintuitiva. ngrup U comuni" \.

~ talele ca sa-~i deschida ~i sa-~i fortificecomunicarea telepatica

~
-;,

~ 'L; inlatura
~.
}

f.{ !t' ~~ '

radiat,ia nedorita. Nu trebuie sa ne sustragem efortului : \J international cOncertat al marilor guve,rne inclusiveel american

~
u'-.

~ ' earii cu plantele ~i animalele. Altele vorbesc cu spiritele deva,


'

Ingeriai regnurilormineral,vegetal, animal ~i uman. E~tefC?arte9sibilca mentaluluman ~icristalelesa poata P


\

~ -de obtinere a' aparatelor psihotronicepentru cazuri de razboi.


intir:nple acest lucrulCu tOfiitrebuie sa folosimcristalele j cream 0 lume noua, a echilibrului, armoniei, iubirii.Aceastaca sa este

.~ ~ ]ineti ,minte, cu focul va puteti prepara hrana, dar va puteti face ~-' casa serum. Uniidoresc sa foloseasca cristalele pentru a stapini ~ lumea, a~a cum s-a incercat in Ath;intida.Nu yom permite sa se

.'
'.',

~aduin~ c~~lelor.
I'

"',

,;

,\

..;

.. I

Cuvint de multumire
Multumesc mai intii omului care mi~a fost alaturi ,tot drumul, preaiubitul meu prieten, sfatuitor, invatator ~i mentor, Frank R. (Nick) Nocerino. Multumirisp~ciale lui Laurie Jelgersma, care . prin iubire ~i incurajare ~i 0 excelenta ~~fitarea facut posibila aceCi3tacarte. Iscusinta lui Terry Walker ~i Connie Chambers in culegere ~i tehnoredactare computerizata a fost de mare ajutor. Elogii speciale lui-Pat Furgerpentru minunile de- ultima clipa. Editarea spe.ciala realizata de Richard Reed ~i Alice Larsen a conferit 0'mai mare claritate. DoctoriiGabriel Cousens ~i Richard Gerber m-au ajutat'sa folosesc 'corect terminologia medicala. Di~cutiil~purtat~ cu ace~ti doi vindecatori putemici m-alt coridus la . 0 cunoa~ter~,rpai o,prpful1da ~i mai bogata. 0 incurajare ..specialaam primit d~ I~ Dr. Shawn,Shelton, ,R,obinS~recker, Dr. Gloria Dodd ~i de la mu~i a~i discipoli. lubirea voasfra m-a ajutat sa merg inainte. Nutresc 0 recun~,.;ti~tadeosebita fata de fiul meu, Douglas, ~i p~ntru ~ at! creat trei noi cristale minunate: Christopher, Colin ~i Summer. In mod special iI.imbrati~ez ~i-Isarut pe Derek. /' Voua tuturor,.multumiril~'~idragostea mea.
"

PARTEA iNTil- ELEMENTE DE BAZA


'i
.'

~F

,:ij:f :
"

Cuvint inainte
Aceasta carte a fost scrisa ca sa va facilitezeaccesulla tehnicile te/apiei cu cristale. Yeti gasi aceste tehniciin partea special~, iosotite de recomandaride folosire.Sint trecute in revista bolile sau tulburarile iar solutiile acestora vor implica procesele de vindecare descrise. Atunci cind se recomanda' 0 solutie, se aminte~te nomel~ tehnicii respective ~i se face trimiterea la capitolulspecial. Infelulacesta am evitatdescrierilerepetate ale metodelor.Dupa ce yetiintelege in ce zone actioneaza tehnicile aratate, yeti putea stabili formula propriide tratament pentru anomaliicare nu sint mentionatein aceasta lucrare. . De exemplu, tratamentul durerii de stomac va 'presupune Echilibrarea chakrelor, neurologica, circulatorie~c~rebrala, Scanarea aurei ~i tehnicile Celor Patru Culori. Fiecare dintre ele poate fi gasita in capitolulspecial ~i,folositeimpreuna, vor

i'

fiica mea, Kelly,~i fata de ginerele ~i nora mea, Terry~i Doug, .

constituiprocesulterapeutic.

'

. publicatpina acum. Uneoriputetifolosi'0 tehnica din primamea


DaEI
!!,-, ~

Cea maiomare parte a materialuluiacestei carli n-a mai fost carte, Caftea cristalelor, are 0 yeti considera cea mai potrivita. d

-!, ;'.

..'

Niciuna dintre aceste tehnici nu inlocuie~tepractica medicala conventionala.Cei care selafla sub tratamentulunuimedicil vor continua pina la obtinerea u'norrezultatepozitive.Cristalele sint un' instrument de vindeeare naturala care poat~ fi folosit de
r r
.~

.",.

.~.

terapeuti p~ntru,accelerarea propriilormetode. Cofpul omemesc esle 0 serie de sisteme de energie. Cristalele si"t dispozitive de reglare ~i echilibrare a ~cestor sisteme. {'

70

"

-:1

71
inductive de studiu au alcatuit laboratorul noastru. Am folosit instrumente neconventionale. ca baghetele sursierului, pentru a determina marirea sau miCorarea cimpului de energie a. corpului. Un dispozitiv de masura pentru meridianele acupunctice ne-a servit la masurarea conductivitatii punctelor de pe corp. Modificarile energetice au fost inregistrate prin procesul fotografiei din fizica inaltei energii, numita uneori fotografia Kirlian. Chiar ~i modificarile plachetelor sanguine au fost fotografiate sub microscop dupa vindecarea cu cristale.

II

, Cind am scris Cartea Crista/e/of, nU,aveam cum sa ~tiu ce efect

va avea. Au_ trecut ani de zite' de la prima aparitie ,~i cartea


'continua sa se vinda. De~i n-a fost difuzata in strainatate (autorul se refera la difuzarea editiilor americane, n.tr.), am primit scrisori de solicitare din intreaga lume. Oameni de pretutindeni vorbesc despre claritatea ~i simplitatea acestei carti. Se pare ca ea a fac~t sa vibreze 0 coarda a con~tiintei lor. Lucrarea inglobeaza experienta preluarii materialului canalizat ~i a folosirii lui efective. Ani de predare.a acestor inform~tii ~i de folosire a tehnicilor respective au dus la ~Iefuirea ~i rafinarea lor, obtinindu-se ca.isimple de ameliorare a durerii ~i de accelerare a procesului de vindecare naturala. De un lucru sint sigur:, posibilitatile cristalelor de a ~abtionaasup,ra tuturor formelor de ~~ergie nu cunosc lirnite. ' .

..:,'.~

N-am incercat sa demonstram ceva cuiva. ci numai noua in~jne. Am vrut sa aflam care sint limitele fiecareia din ideile primite (prin fenomenul canalizarii intuitive, n.tr.). Fiecare noua piesa a jocului a sugerat mai mul~eidei ~i mai multe experiente. Din toate acestea a rezultat un model, a schema a proceselor de vindecare ~i a con~tiintei 'umane. Nu ne este pe deplin inteligibila. dar cu fiecare zi aflamceva mai mult i imaginea se limpeze~te treptat. Cind vom ajunge la capat? Nu in viitorul nostru prev,izibiJ.Aprofundam natura mintii ~i a creierului, in modul cum ac~ioneaza ea in corp. Posibilitatile sint infinite.

!.

Predorniria~iafci standard~lei m~tp<;la de expuneredin Cartea


Crista/e/or. Car:teade fat~n~ste'cit sa poate de simpla, directa ~i clara, incercind sa va ofereiiltelegerea 1>rocesuluide vindecare. insu~iti-va ceea ce intele,geti'i lasati restul pentru mai tirziu.
.

~I .. 'I
;f U

ES,te prima 'data cind 0 carte dezyaluie cea mai completa informatie despre vindecarea,cu cristale accesibila publicului larg, Ea reprezinta peste 13 ani de cetcetare ~i experimentare in care
,

am lucrat eu insumi ~i MQi1,.4intre' mai buni cunoscatoriai ee\


cristale!or de ciJart din 1!:J;.;,~q
,;c, "'., " .,~,."'" ,

'La jnc~uttrebuia

,sa,,'

aveamechipament'de.,ta f e 'adeevat.in lipsa unui laborator'


spec.ializat, nu putea,Q1.,..~Wnede ',dovada cantitativa. $i totu~i era important sa desP2P~ principi.ile~i proprietatile metodelor oe lucru cu'cristaleJe;-~Jedovedim_Validitatea. De multe ori nu -avearn aparate<;leniasora P~DtIu-',energiile subtile ale fortei 1-, vitale. de'obicel Q'eofrlE'c . . ensa aparate nu exista. ""'" )b~~,eA~~r!\tit~~. " "'S~(;~~~~b~t~fi determinat in schimb efedul. ei asupracorpylui omenesc. Prin utmare, aceste'mijloace

. _
.'

Va chern alaturi de noi in cea mai mare calatorie a vietii voastre. Porniti in calatoria catre sineIe vostru interior, intrind prin poarta cristalului.

osimingeniozitatea

atunci

cind

nu

".

DaEI

"

u,.J.

,
Prefala.
.(,

73
medicamentoase care v)llorifica tot mai ,profunda cunoa~tere medicala a membranelor ~i receptorilor ceh.ilari~i a capacitatii lor de reglare a funClionarii noastre interne. ~etodele chirurgicale manifesta inca tendinta de reparare min~oasa aarterelor ~i visce~elor, inlatl:Jrind excrescente nedorite, tesuturi bolnave ~i inlocuind vase sanguine blocate. De~i centrul de greutate s-a deplasat sensibil, doctorii continua sa lucreze din perspectiva newtoniana a organismelor umane ca ni~te ma~ini complicate. Pe masura ce m~inile pe. care Ie . folosim devin tot mai sofis~icate, se .complica ~i modelele fL:nctiilor corpului. De exemplu, acum -'consideram creierul un computer biologic. Ceea ce am omis noi din acest model este noua intelegere a materiei, data de fizica einsteiniana. Renumita ecuatie a lui Einstein ne spune ca E = MC2 ; energia este echivalenta cu materia. 0 interpretare a acestei relatii ~ condiJs k, eliberarea energiei nellmitate inmagazinate in materie: prin f;'3iun~ ~i fuziune nutleara.' Macar aceasta parte a relatiei de chjvalenta a p~truns in gindirea culturii noastre. Totu~i, nu s-a inteles pina acum ca materia este de fapt energie inghetata. Cercetind mai in profunzime structura atomului, fizica cuantica a descoperit ca particulele elementare ale materiei, ca electronul, sint in realitate cimpuri energetice miniaturale, inghetate intr-un model,specific de expresie. Aceasta explica de ce, in unele experiente, electronii au comportament de partiq.lla, ia( in altele, calitati de unda. Unli fizicieni chiar vorbesc despre ~Iectroni ca pachete de unde sau undicule. Trebuie sa subliniem ca toata materia, de la particula subatomica pina la flinta umana, este alcatuita din energie inghetata: Din perspectiva fizicii cuantice

.,1

,/

Este un privilegiupentrumine sa prefatezcartealui DaEIWalker


despre tehnicUede vindecare cu cristale. Am fost"impresionat de onestitatea, integritafea, con~tienta autorului ~i mai ales de valoarea acestor tehnici de vindecare cu ajut~rul cristalelor de

I.-

~ ;1

cuart. De~i i-am citit _prima carte, nu am practicat multe dintre


metodele sale de folosire a cristalelor inainte de a participa la unul dintre seminariUe pentru avansati, vizind speciali~tii din domeniul sanatatii. Am inteles puterea ~i eficienta tehnicilor lui DaEI din efectele. profunde avute asupra mea ~i a celorlalti participanti la seroinar.
.

'~

me9ic_i.~Medic!rta claslca e.ste mult mai obi~nuita cu vindecarea prin>medicamente ~i' ehirurgie decit cU folosirea cristalelor de cuan.tTn'tratarea boli/or. Mul~ doctori obi~nuiesc sa considere folosirea cristalelor' de cuari 0 practica demna mai degraba de arsenalul te'rapeutic at unui~man indian. Tendinta medicala de .a raporta astfel de practici terapeutice la culturile primitive este o ref/ectare a ponderii d~tinute de modelul newtonian, ca model medici nu reu~sc sa inteleaga faptul ca, dupa intrarea in acest secol, modelul ~wtonian a inceput sa fie inlocuit tr~ptat .de
einsteinian.

Domeniulvin~ecariicu cristale Ieeste in modsigurstrainamultor

I~

:"'1" j, t _ ,g: l

~tiintific dominant,in medic/na clasica. Cu toate acestea, multi .


I modelut

J
I
I '"

'

..

Credincio~imodeluluinewtonian, eei mai multi doctori concep inca.organismul uman'ca 'Lin mecanism complex, asemanator unui ceasomic uria~. Pe ma~ura ce a crescut complexitatea studiilor de fiziologie, rotitele cea~ului s-au tot mi~orat. Initial, corpul a fost v~ut ca u!1sistem.de pirghii ~i scripeti musculari, asociat cu un .sistemcircl:Jlatprde tuburi ~i vase, actionat de mecanismulpompeipen~rale.n timp, electrofiziologia biologia I ~i molecQlaraaucohcent,rat atentiadoctorilorasuprameCanisme lor f!;lnClionarii ~iologicede la"nivelulcelulei.Sint createacumterapii ,. .

'-I .t. o alta dificultate cu care se confrunta medicii clasici in intelegereacapacitatiicristalelorde a inf/uentafiziologi~umana. este faptul ca crystalele, actioneaZala un nivel de functionare
I

modeme, intemliteral entefiintede lumina. . s m

um~manerecun.oscutinca de tagma medicala. Oam~nii sin! mai mult dec.Ttsimple organa. mu~chi, piele .~i oase.ln 'r~alitate,

corpul fizic este un. cimp ,energeti? .specializat, a.flatin echilibru

74
alimenteaza nivelul celular~~"
"
\. ,"

,.

75
"

dinam"ic pu n~meroase"sisteme energetice'superioare care


I ,,...11

fae . parte din acea categorie de energie a carei viteza de


deplasare este superioara.vitezei luminii. Unii fizicieni au prezis existenta unor particule cu Vi~ezasuperluminica, numite tahioni. Aceasta eriergie mai rapida" dec1t lumina alcatuie~te sistemele ehergetice superioare care actioneaza asupra sistemelor de materiemailentedec1tlumina.aflate in cimpul corpului fizic. . .

La un nivel ~i mai',:sif!iplu, aceasta retea de eriergie include punctele ~i meridianele acupunctice care stnlbat tot corpul, asigurind circulatia energiei nutritive catre diverseIe~rgane. S-a constatat ca ni~te curenti electrici unici sinf asociati meridianelor ~i acupunctelor. ACe~ti curenti 'electrici fac parte dintr-o retea bioelectrica vari~ta .care regleaza functionarea corpului ~i ajuta fenomene ca vindecarearanilor:, cre~terea ~i refacerea. De~i ex~staun intreg sistem bioelectric de reglare care influenteaza fiziologia organismu}ui, Qurentii electrici care circula prin sistemul de .meridiane sint doar.fenomene secundare, generate de un flux ae energie mai importa..nt. Aceasta. energie a meridianelor, numita .chi. de catre chinezi sau .prana'8in cultura hindusa, este in ,fapt de natura 'magnetica. Totu~i, ea intra intr-o .categorie de magl)etismeare diferade'feromagrietism (atracfia dintre magneti ~i Rilitura de fier). ~ Ace~ti curenti magnetici care circula prin meridiane ~i acupu,nqe
'

-,

frunze, carora Ii se amputase treimea din virf; ~i totu~i. in fotografie apare imaglnea frunzei intacte, inclusiv portiunea absenta. Partea absenta a frunzei este completata de ~ablonul energetic al corpului eteric al frunzei. Aparatul Kirlian poate fotografia indirect corpul eteric prin efectele rezonantei armonica dintre electroni ~i modelele energiei eterice. Pe I1nga corpul eteric, mai sint ~i alte sisteme energetice superioare care influenteaza functionarea corpului omenesc. Exista centri de energie speciali, cunoscuti ca 'chakre, care regleaza circulatia acestei energii cosmice cu viteza superluminica in organele corpului. Mai sint ~i alte cimpuri de inalta frecventa, pe linga cel eferic, care se suprapun corpului fizic. Corpul ornenesc se afla simultan in echilibru dinamic constant cu toate aceste sisteme de energie. Meridianele acupunctice sil1tun fel deinterfata dintre sistemele fiziologice,ale corpului omenesc ~i sistemele energetice superioare care actioneaza prin corpul eteric. Functionarea adecvata a fiecarui sistem deenergie subtila este decisiva pentru intretinerea normala ~i sanatatea corpului fizic. Disfunctia oricaruia din aceste sisteme duce la imbolnavire fizica. Aceste sisteme energetice superioare care cuprind meridianele, chakrele ~i corpiJl eteric

I :1

11

.~

,I

furnizeaza energia ~i vitaNtateacorpului fizic. Prin efectul lor .


.asupra glandelor endocrine majore, ele'influenteaza sensibilitatea noastra generala la 0 varietate de boli. C cunoa~tere functionala a anatomiei energetice subtile este 0 premisa importanta penti1Jintelegerea moduliJi in care cristalele influenteaza sanatatea. Cristalele de cuart pot focaliza energiile subtile care actioneaza prin anatomia noastra multidimensionala. Influentind sistemele care hr~nesc nivelul celular/molecular al corpului fiziG, cristalele pot avea efecte puternice in corectarea modelelor energetice anormale, care pot constitui cauza ascunsa a bolii. in timp ce meqicamentele ~i chirurgia actio~eaza numaf lanivelul corpului fizic, cristalele lucreaza QU. nergii care sint, e intr-un ~ens, pre-fizice. Cor~ctind modelele energetice anormale din eteric ~i celelalte corpuri subtile ~iajytind circulatia energiei
~dij:l ~. . If

,'Corpuletericeste u"' moderenergeticholograficcareactiQnem concertatcu mecanismelemolecularepentrua dirijadezvoltarea


embrionului, . reglind de asemenea cre~terea ~i regenerarea in organismul adult. ~CorplJleteric este alcatuit din materie care vibreaza lavite.ze superioarey;tezeHuminii, fiind greu de'masurat cu di~pozitive conventionale' de inregistrare electromagnetica. Fotografia Kirlian, 0 metoda care folose~te cimpuri electrice de inalta frecventa pentrua genera efectul corona sau descarcari' lu'minoase:in jUI1!' .obieptelo~,..a' p~tut surprindE3, fenomen .un cun6~cut .cqB" fect~lfr~DzeHantorna .care confiima existenta e ~oorpului.ete.ri~;,Cer'cetatdrii-aLfotografiat prin procedeul Kirlian f -= ~ "'. .
.
','~;t--' ,\)

'.

~1

"

.~

., } ii" '!i .~

..

77
76
. ' ' I

. subtile prin meridiane ~i chakre, cri~alele' pot corecta' functionarea eelula~a anoni1al~ ~i, de asemenea, pot avea putemice efeCte asupra con~iinte'i umane. A lucra cu cristal~le inseamna de fapt sa vindeci cu energie pura.,De aceea este foarte important -pentru medici sa inceapa 'sa inteleaga ca organismul fizic este com pus din particule de energie inghetata.
I "

de vindecare cu cristale date de DaEI Walker au fost invatate de mii de oament ~i s-au inregistrat succese repetate in tratarea multor boli. Ele' constituie inceputul unei intregi noi ere a medicinei energetice. Tehnicile cristalelor date in aceasta carte a lui DaEI ne asigura un excelent start pentru calatoria spre vindecarea cu energie pura.

I.
t

Caracteri~ticile frecventei particulelor de~ermina densitatea


materiei, fie ea eterica sau fizica.

. .W} '
: I

t
.

'

. ,

',

. tr

Este timpul ca lumea medicala sa inceapa sa gindeasca dintr-o perspectiva mai einsteiniana ~i sa inteleaga utilitatea limitata a modelului newtonian., Modelul einsteinian nu inlocuie~te fizica newtoniana; arata doar ca sa este 0 parte dintr-o imagine mai
ampla. Este 'ca ~i cum alTlprivi printr-un mic orificiu dintr-un gard. Modelul einsteinian pur ~i simplu large~te orificiul prin care putem
. terapeuticeste

Richard fV1. erber, G

'~il .1f.:,~

D.octorin medicina, autorulcartii VIBRATIONALHEALING

II., I

i' h h
.
~

.I
I

privirealitatea, lasindu-ne sa vedem ce se afla drept in fata, ~ar ~i multe lucruri de pe margine. Folosirea cristalelor in scop

~.

., ~ I I

una dinmultelemetodepe care Ie putemalege

~I

ca sa vindecam cu diferi~e frecvente de energie. Pe masura ce se apropie Noua ~ra, vom asista la 0 folosire mai larga, in domeniul sanatatii, a sistemelor de vindecare ca cristalele, elixirurile minerale, esentele florale, remediile homeopatice tehnologiilegen acupunctura.Medicinaholisticava fiuna care ia in consideratie ~i vizeaza natura multidimensionalaa corpului, mintii~i spiritului. .
I

I~tl .
.

~l, ,

I'

I~

. '"

I! ,tj

Tehnicilede vindeeare cu cristale pot fi putemiee in sine, dar nu sint manite sa inlocuiasca medicina conventionala. Comunitatea medicala se afla, ca intotdeauna, in procesul evolutiei. Pentru 0 perioada, poate ca este mai bine sa folosim vindecar~a cu costale impreuna cu metodele clasiee de tratam~nt, eel putin pina vom Qbtinetehnici de vindecare apte sa inlocuiasca integral medicina moderna. A~a cum ne sugereaza modelul holistic, putem folosi in continuar~ metQdele newtoniene de vindecare, cu ,impact direct' @5upracorpul~.Jiizic, marind ~nsele de sanatate f ," ~i' refapere~ ale organishlUlui prin trat~rea'-'suplimentara a c6mponentelor energetice subtile ale mintii~i spiritului.Tehnicile
.

~Jitl fl
J . i~ ..

" ~ f~ ~. .

' fiI'~"' ~ .

' ..~. ' .,.rt i~ 1. ~

.. ~~ . . .. ~ :; ... m
:..~)

J-

.~ ;;.'~ I'~ ~'II!, '.

79 corespuhzator la mintea noastra" ele" pot amplifica energia emotionala ~i a formelorde gind intr-u'nmod cafe poate crea foarte u~or programe noi de sanatate. Cristalele ne maresc efectivputerea'de vizualizare.Acesta este un mod sau un tip de limbaj importantcare poate sa comunice cu computerul mintii noastre ~i sa-I reformuleze. EI ne arata, prin diversele sale tehnici,cum sa efectuam aceasta reprogramare.
J!

,~

," ,

.~

lata 0 carte simpla pentru practicienii cristalelor, avansati sau ineepatori. Simplitatea. ~i profunzimea ei ne ajuta sa ne
cristalizam ~i clarificam teoria, ,procesul ~i semnificatia vindecarii

cu cristale, parasind apele tulburi ale tehnicilor complicate ~i ritualisti~ de vindecare cu, cris!ale care abunda acum. DaEI Walker a ajuns la' esenta vindecarii cu cristale pe 0 cale care poate fi ap,reciata 'aUtde incepator cit ~ide cel mai experimental.
.

c F
f

La baza lucr~riilui,DaElsta ideea ca 'esenta organismuluieste de natura energetica. .EI.evidEmtiazacapacitatea cristalelor de a


amplifica ~i transforma.piverse energii in energii 'biologice care reechilibre~i. te~!1ergi:z~.~~"js.te'!luf. nostru biologicla nivel s eelular ~i,de aseJI1~n~?,4~,'ttivelele,emoJiol1~.J1JentaJ spiritual. ~i Aeest transfer de energiesebazeaza pe premisa ca organismul este' 0 sene de sisteme sir)crone, oscilante, de ,cristale solide ~i lichide, carora teh,nicileno~tre de vindecare c.u cristalul Ie pot transfera direct energie, ca dintr:-uncristal in altuL Puteti gasi 0

Integrarea tehnicilor lui DaEI pentru vindecarea organismului nostru intr-unsistem cu mai multeniveleeste 0 alta tehnica utila pentru cei interesati de vindecarea cu cristale. EI a obtinut un model de vindecare in ~ase etape: echilibrarea chakrelor, a m~ridianelor neurologice, circulatorie, cerebrala ~i scanarea aurei. Acestea ajuta la calmarea durerii~ia tensiuniiemotionale. Urmeaza.apoi Procesul de Vindecare cu cele Patru Culoricare stimuleaza vindecarea la nivelulcauzal. Procesul de Vindecare cu cele Patru Culoridirijeaza mintea spre echilibrarea fiecarui nivelal energiei umane -'fizic, emotional,mental ~i spiritual.EI folose~te energia simbolicaa culorii~i amplif,icarea operata de cristal pentru a activa vindecarea ~i reprogramarea sugestiilor. Este prezentat apoi Procesul de Vindecare in Careu, care folose~te patru vindecatori. Este calmantul, armonizatorul i energizatorul sau multi-nivelcel mai putemic. EI reprezinta 0 prelungire'citse poate de interesanta a domeniuluiviridecariicu cristale. Experienta autorului arata ca Pitratul actioneaza la toate nivelele simultan ~i este mai putemic ~i mai rapid decit eelelalte cincinivelecombinate. . o parte cit se poate de utila a acestei carti'este alcatuita din tehnicile practice ~i simple ,date de DaEI pentru a ne proteja ,impotrivadiverselor forme de poluare a mediuluiTnconjurator. Trebuie sa remarcam'ca toate tehnicilefolositein carte au fost minutios tes,tate prin probe clinice 'repetate ~i verificare experim~ntaJa adl)1is~,~e mull~dintre cei, .care lucreaza in
d<?q1~r1i~tirJd~~riicu crista'e.p.rincip~ilaproblema

I t i ~ I .~

'

curcubeu). Acest transfer de energie ajuta sistemul sa atiriga 0 anumita putere functionala cu care se regenereaza ~i se e~hilibreaza,iar apoi !~imentine echilibrul.

intitulat "Cristaluluman" din cartea mea SPIRITUALNUTRITION ANI;) THE RAINBOW DIET ( = Hrana spirituala ~i regimul

explicatie mai detaliata a acestui fenomen biologicin capitolul

La niveleleemotional~imental, cristaleleconectate cu propriile nqastre forme d~ gind au capacitatea de a amplifica,energia intr-un'mod care 'ne armonizeaza starile emotionale~i mentale ~i scoateformele de gind,negative acumulate anterior, DaEI compara mintea cu un computef caruia ii ~tergem programele nefunctionale~i.pe care if reprogramam cind am creat 0 noua
j., I~
I

"
~

forma de gind;~ suficieht de pute'rnica. Semnificatia cristalelor in

.
'

a~~t proces reiida ii1.acee~ ca, atunci cind sint conectate

unbr'date profund~tiintifi.ce te'sa ~

fie acceptate de un -mare

in furniz~rea

I.

*
~ .''il '1'-;

80._

Y'

. -..:.~ \ . _,~,
~ " . ~.

nurpAr'de bameni:de '$tWn~a c6~fi"in f~rii~I' a nu dispunem c


'.
,"
;

"'

asmzide aparaturasimsiQilaneC9.$ara.pentru masurarea.acestor ..n'1odificari eriergetice: De~1 ~D~Et'eriumera multe b91ia cart)r i.vihd~carepoate fi accelerataae ac~ste'tehnici,.va rog totu~i sa retin~ti ca el nu p'rOclamacristafele':.ca panaeeu universal. " Vindecareacu cristale se referala reechilibrqre~i reenergizare; a~adar, daca sistemul este apt de vindecare sau daca este momentulsa fie vindecat,procesulde vindecareva fi accelerat.
'".

Introducere
I

,;fl
'4

21 ianuarie 1975, a 40-a aniversare a zilei mele de na~tere. M-am trezit ~i, stind in pat, ma gindeam: .Nu mai vreau doar sa

"

~
," I;~
. .

~j

~i
. ..'
..
..

I
.. ~.;..

'. .

l1it iE,

'. , 'II citescdespremetafizica~i spirit.Vreausa fac ceva.Toatecartile ~. pe careIe-amcititnu m-auinvatatnimic.Amaflatmultelucruri, Aceasta este 0 lucrare rT)inunata.~i lara despre acumularea, c dar nu ~tiusa fac nimic.Totu~iacestedaruri intuitivesint folosite echilibrarea ~i concentrarea' eriergiei fortei' vitale pentru "' Ie de sute de ani, Cineva trebUie sa fi aflat cum saw fOloseasca-~I ' ' \> autoregenerare~i vindecarea.celonalti., Citind-o,am acumulat 0 . cunda~tereC?8re intr-adev~(JeUeC!~ stravechea intelepciun~a '.t, ~ sa-i invete ~i,. pe wB:1tii. Tre~~ie ~a ex~stenri~teinvatato~i ~e,~ . ' .. culturilor~tiintifice'so~i~ticate~c:lespte car~sespune ~ au existat undeva.rTreblile sa-I ~as.ess-__ . -r:-.~ .rl-;. Jl ',.J 1 '-rA ;"('C.) f--' 'j i.~ _' . . . .,.b 1&:; - dt:',>",}C::wK. . dE/J.ftI {... i'" 6-<:.-. J/,__ >Ii .I ~",. cu mult inainte; DaEIa'intrat intr-un'contactinterior cuacestea, . ",.: Exi~ta. 0 zicala vecha; .CiOd _ el~yul e~pregatlt, va . aparea j.. h.Jcril pe ca,re ni-i cohfi{61a ~u,fa~Jtamodestie. Cartea ne . 'im/atatorul!~ Dupa tr.ei zile, un prieten mi-a vorbit de tirgul.' c",c~.re~te of~rinqu:~~er:n!jl,Q!ig.e:~~~t~e~f,9.~J;jue iJ~!ndecare,.~!it, paranormalilor(psychicfail) din San Francisco,California,cam ' de-Simplel. ~ nu uita~ iJott;i~I~Ji,e"te~ll'J)p()rtant propna t f S p~otru 0 ora ~i jumatatede mers de la mine de acasa. Ca sa vedeticit evolutiespiiituaiasane'alcatuim:Uh:~til a.eviatacarE(sacuprinda :-".'" eram de ignorant,nici nu ~tiam ce inseamna un asemeneatirg. munca zilnica 'armonioasa..~i'folositoare,alirnentatia corecta, , Prietenul mi-a spus ca este un loc unde se aduna mai multi camaraderialoiala,meditatia,"ugaaunes i ari'noniaindMduaJa, r paranormali~i, contra unei sume, iti pot face 0 lectura. familiala'~i sociala. Acestechilibru'ne'permite sa cream i sa mentinema viata sanatoasa~i Op~ita tmsiuni, l carei nucleu de a Nu cunoscusem ~i nu vazusem niciodata vreun paranormal estemodul de viata bazat'.pe:iubireafata de toata ,creatia lui autentic,in 1975paranormaliinu erau atit de acceptatica acum. Dumnezau,inclusivaul nostru Divin..Este 0 stare de lubire care Astazi ziarele au articole ale paranormalilor Aproprii~i politia '~tM~..ee armonie'sincrona ., anatatij as ne p~rmit~ si Fimint~-o recuno~te ca este ajutata de' paranormali. In 1975, s!ngurii la toa1emvelele.. ce8:sJ.a;'11rsta::o' care ne pregatete sa A cal1~ paranormali de care auzise lumea erau Edgar Cayce, ~ean . traimintr:-<> asemen'ea sta~ilibire C2eplina. . "' . ~:f.':~~'" ". "f . " Dixon ~i poate Peter Hurkos. ~ ,
' '

;" ' t
I
..

'

,.

. .

.! j

j:
F..t

't'

Va dorescstareaarmorii

'

' :~
.

~
. t;, .

.}
L. I

Nu tiam la ce sa ma a~tept.imi imaginamceva intre un barbat purtind tichie asc.utita~i mantie ~i tiganci cu bratari de .aur~i globuri de crista!. Dar'am gasit oameni. Oameni care se aflau'1 acolo pentrua~ilasa pe ceilalti sa se bucure de harurile lor.
.." ;.;;;; ".,.-. -...

.r

, :..

Am .solicitatdoua'iectu,ri.JJnaqe la u!1cititor in c.arti, e tarot, d care~_e 'inibraca~eadecvat situatieLPurta 0 mantie dE1-JT1atase lucioas~. i avea luminari i un pumnsl mic, gravat. A consumat ~ cea mai marepartea timpuluiexplicin.du-ne semnificatiilecartilor
6

- Carteecrtstalelor Crlstale . care vlndecO.

B2
.' ;.

,
. .' ",,' .} . I"

B3

" ''''~'''".,,~

'~"~

,,'

ry

de ]aro1.,Maplictiseaml Nu d().risem,sa aflu cev~ despre carti,'ci " despre minel Ce ,mi-a,spu~ raurma a~ ~era,-dar'nu mi~aplaqut. AICfoilea cititora f<it-aittel. ctnd l:T1-am 'apropiat de mas'a IUi, I-am V8zUtstind jos; era imbracat cu pantaloni marinareti i trioou iar din gura ii atima 0 tigara. Era indesat, avea parul cret, negru i trasaturi aspre. 'Aoleu', ,mi-am zis. 'N-a vrea sa-I intilnesc la colt de strada cind nu-i in ape Ie luL' Era complet diferit de tot C~-~i putusem reprezenta ca medium tipic.

cerut scuz~ i,mi~aspus ca timpul meO expirase.


I
'

Nu puteam ,rata aceasta ocazie. A fost prea 'exact. Trebuia sa, aflu mai mull. Am stabilit sa-I caut acasa peste deua luni i sa-mi dea 0 consultatie completa. Cind m-am intilnit cu Nick la el acasa mi-a spus multe lucruri despre mine insumi i despre ce mi se va intTmpla.Fiecare lucru s-a adeverit. Mi-a spus ca posed capacitati de vindecare i mediumice pe ca~e Ie puteam dezvolta i mi":asugerat citeva caL in timp Ce ma studia am observat nite cristale pe un raft. Pentru
j' I

;,.
"

'Salut, sint Nick:Cu ce te pot ajuta?'


.~ _.1/ ,

Cind m-am aezat i-ci soos tigara,' a intins mina i a spus:


,

I: I ~'
. .. .~ . !,,

Netiind ce sa raspund; afT1zis: 'Ce-mi oferiti?'


. ~.
/

~.. _ .. , '~Aure.Mj:.amdoritintotdeauna ~ tiu..cum arat~ aura mea. '


.4 ~. '1i ~I '""_~

'Chiromantie, psihometrie, aure,. medium simplu. Ce doreti?' .


If
-

tl~

1nceputotul.' , t

prima oara am v~ut cristalele ca pe ceva unic. L-amintrebat . despre ele i mi-a spus ca erau 6 sursa de energie. Mi-aspus de un magazin specializatunde puteam ~-mi cumpar un cristal pentru mine, un cristal al meu. Mi;'amcumparat unul i apoi a

Oesenati-ol'

.;

~
~"':'L

.A SOOS foaie de hirtie C!Jschemacorpului omenesc. Erau apte " 0 cercuri desenate in lungul corpuliJi, reprezentind chakrele., Mai erau desenate cercurii 'pe miini i picioare. A loat nite creioane .colorate i a inceput,' sa traseze...linii ca' nife benzi in jurul corpului. Am observat ea imi privea umerii i corpul ca icind 'ar fi privit pon mine. C-md.8. terrrijriat de desenat toate benzile .C9'6rate,a incep~ sa faea trimiterfde la unele benzi i sa noteze .' il1'dreptullor pate ca: Persia,..895 A.D. Negustor. Explica fiecare dintreculori i ce insemna aa in termenii talentului, aptitudinilor i emotiVitatii.'Amfost,ul~,litde exactitatea explicatiilor lui. Mi~a

Am observat ca se 1nmultiseraexperientele intuitive.incepeam sa tiuce,sim'teauoam~niii uneori tiamce vor spune inainte

de a deschide gura. Incepeamsa tiu cind avea sa sune

"

telefonul i chiar cine suna. Prietenii incepusera sa ma considere supraom cind, ridicind ~eceptorul, Ie spunearn: 'Oa, Bill, ce doreti? i urma un moment de tacere inainte sa aud: 'De unde

tiica s1nteu?. 'Nu tiu,ce doreti?

'

puneam mina dreapta pe locul.dureros, iar in m1nastinga tineam cristalul, durerea irilitrecea in citeva minute. Dincuriozitate, am

Am observat un fenomen ~peCial.Oaca ma durea ~eva i 1mi : 4 I

luat palma'i a inceput s-o citeasca. Mi~aspiJs despre mine


.

~:

insumi lucruri pe care nimeni, nici chiar familia mea, riu Ie tia. Eram fascinat. A inceput sa citeasca liniile care coborau de, la degete. A cititliniil~dintre degete. imi spunea,exact ace!e lucruri' pe care mi-am dorit in!otdeaufla sa Ie til:'.Deodata ~otia lui I-a batot 'pe Um8r.' i :i-a',sP\ls:"lmi pare' rau, cohsultatia tine: ,15, ~ Imi~ute: A trecut. o. jumatate de ora i oamenif ateapta.', ~i-a,

incerca! i cu 'altii i lor Ie trecea durerea. Deoarece nu am . pututface acest lucruinainte de a avea cristalul,am ajuns la 0 concluzie evide.nta. Am inceput sa experimentez i am oseamrespiratiaY desc operitanumiteefecte. Daca fOI oga,efectu~terapeutic.cretea;'Qaca tineam c:ristalul u mina~'stinga cu c iar .
. .

..

'

dreapta .atingean) 'zona' ,..dure.roasa" ;efeCtul.~parea sa .fie l1'!ai'r '


puternic: 4 '" :" " _" . . ' " f'

j,

"-.;I

_'';';-''

B4
~ .

.-::'

a...

-/>"'.."t l ~'_

.+ . ", "\.t.Uvl 0.- t:..O,- 't.." . . ~ ~ \M.W


...;p ,
'AfiA.. I))J.I.~

..

.., -'' t

-'.
{)

U. h~t:

0~

~~~

, C3f-'-iQ..c,- } i]'V':'~,
';I

J_

Ole.It 1v.-4L t ~, -

/ S v

'

;'.

.
~rsu'

";;
I

85

. .~r ."
:

.'
,

],a sfaJuJ IuJ NICkBII'Iu""'"

de Control Mental SIIva.;1.,,>..

Im;era,rnai melalizicli anterioara.~'

l::

j" Q.I-",.

i ;1_

81"1'clOOayeani deja 0 ~xperienti .


. .

i1

Intr-unuJ inexeroillllrebuiaslI ne proiectammentalIn cuburide d metal.AsIami-adal 0 idee. ~m proiectatIn cristal.Am lost uJun!Ma aflam Intr-i> catedrafi! uri~. Am hoinam alii cit mi-a parut a fizile intregi cautind, explorindmai multe camere. J' De lapt am lost In crislal timpde lrel ore. Gindm-am trezlleram rl ieee, rigid,darleribll de lericil Ce aventura! .

'Acesla a losllnceputul pregatlriimele !~d_o~e",ul cns~l.?r. ~I s-a us cumsa amelioram durereaIIZlca cumsa Bjutam ~' ,In caz dureri de cap ~i febra. Nis-a po~estltcum ~rau folo~lt~ crislaJeleIn Mantida.' GiOO aveam n""",e de anum~e I~~run'!!

..

. se aralauciiileprincare bunurimoblhare,Jeannuv I d""\f'a examenulde agent de Iepuleam~~pne.darv dorea'7 ~s s:~


cursulnecesar de pregatirecare dura 12 sapla.",,,,.V~ dsa

Explorari ullerioare -aucondusla ghizii elsplrituali m m careml-au


InceputantrenamentufInterior.La sfatullor am URnal0 serle de seminarii de meditatie in grup. Multi dintre cei de acolo mi-au adm.iral :nsm'ul .im-au ,-"gatsa Ie cumpar c~e unul.La unuldin c
semlnam, ~ase dlntre [191 ne-am a~ezat formlnd 0 stea cu ~ase .
.0

r~~; '"
. f

citeasca inanualulde examende canalizare ne-a ofent 0 me ? Isa-i amlllteascii~a'e~a,'oda! avea 0 memorie slaba. Grupul care eu am numll-i>CrI~1e1e Cerebrale. Jean a loIos~
~etoda
4

i dupa trei saptamim a luat exame~ul. .N~-a povestit


.

colluri, fiecareavind un cri$tal. Scopul meditatieiera sa cream sI~gura m!nte'~I",!rg!ca,fiecare .dintre n!?' y~nd, mlroslnd,
Faclfld aslfel am

cum s-a~ntimPlat.A raspunsla toate intreba~ledin test I~.care tiut. GiOOa ajuns la 0 Inlrebare 81 caret ras~ns n~~ e!"
.. ::"~oscut a 101os1ltehnlca CrIsIaIelor Cerebrate I ~ruI

fl. 'f ';I'i

1;1;

gUSIIOO,atJZ/OOI SlmJInd a<;eleBlsenzall/.

dlntrepol, ~ d~na mal 1[1 "Irs~a,~I'ne-~ spus ca ace~ta era AIIanhda, 1101 eram .unul din grupunle care au aJuial la

ayut IoJia<:eeai..viziune... Eram loJI BSeB9zapIn lurul unei ~ese~ri, oval~,'pecar~~ra~ crista!e.0 voce a vomitprin unul

' distrugereaAtJantidel rintr-i> p Proasliifolosirea puterilcrislalelor. Nis-a spus ca ne-am putea reciip8/a cunoaterea pierdut1i.De dl~rugem.Voceas-a oIe[ll.1II Ni-s-a spus sa ne intrunim in numele ne canalizezeaceastainformatie~ fel, cu cristalele. fiecare saptamina~i sa Dea~ezamlaunUigrupnumltle.rarhlasa
'

.
.

Parca riveape un ecran mare.Pur~i ~implua Cltitraspunsune, a deschisochii ~i le-a transcris pe foala de exa.m~n.

mlnleac.;a paglnil'dincartea de examen\",de ",::>"a

pu",:~ .

De mulle ori' primeam imaginl la care nu ayeam raspunsu~ mplele lmaglnide mBlni i moloare pe c:an:am Ince~ .

'.

_.

r
'

Ie;~1ilirea~ra in ~stfeJde cazuri am fasat lT1at~~a.!ul,dIntele~e fiede vocabularulnecesar pe~trua pr ceeace vedeam
X

. " .. d~1aaceasla am putea~ ~losI c;asa aj~liim lum,:a In ""?'.~' s-o /' .
'.

eopa.~ ntru alt data 'Astfel a fost p-re atili nu numal I~ d~memu. " pe cuno'a lem, dar n-am pulul pentru ~ me dlspun""'!' Ie eI a.. ~ uiWe. co nu
"

t lelor dar ~I ca

eSClI1em ro
..

.'.:
,

~1 .

.Ne-arnB~I i ne-am. tra"scris 0 materialul. doi .ani. Am il1registrat ~iC8!1BIizat dati! pe sapllimin1i limp de tqt Eram un grup arbitrar.,.Odatacu trecerea timpului, mai multe. persoane au venit ~i .au plecat. Nucleul cel mai vechi a fost format ,din' Shirfey. {astrQlog}, Spires (antreprenor), Jean . lsecret~ra ..rn.eqicala} ~_IQgQdnlca )ui Bill (agent . d~ vinzari
~ =,

cns ~eril' Bnsa de a 8IIa CI :~~ste haruri. '"

If mu

or

a .ne 0 OSlm I.

~ ~
.

_..

.,'

"

t~ .

$tiam ce vreau:.sa-i invat pe cailalli,sa comunicaceasta)


putemica.

-B. '~,

I
'-~

informatienoualveche intregii lumi.


,

. '4~'

!tvDt..
"

.:-,c. ""''''1I1fQrmaVeaproape Imed'a~,. Shirley fund vorbltoarea -";C

.:l~~f;>JJ!~~e);$gp~,;<?~p~t~r) ..~i '~~'..Am . in~pUt; sa. p~mi~'


.

...

Mai tirziuam inceput t6Vsa. n~ canalizam. Am fost surprins sa

pnnclpala.

Am ingeput sa-mi cree;z modalitali,dea preda atit ceea ce s:-a , sinJs grupului cit ~i ceeace am inceput sa canalizez 'singur."AJn experimentatsingur ~i impreuna cU prietenii pina ce mi-amdat
f

"

86
.

"
q1!

"Ii
'I]

se~ma ca tot ce facusem eu putea fi dat celorfalfi. Am'inceput sa predau. , La trei luni de la acea ,dimineata de 21 ianuarie mi-am gasit primul crist~1~i I-am exp/orat. Dupa ~ase /uni i/ f%seam pentru vindecare. /nainte de a se incheia un an, aveam propriul meu
,;',

Metode de cercetare

i H

. 1-4" I ~:'
.0:

:"
' .

grup de canalizareprin cristale. pupa un an ~i jumatatefineam c~rsuri d~spre un subiect netratatde caqi sau de a/fi profesori cunoscufl.
AsIa fac / astezi. Volumu/ ~i gradul de cunoalere care sa canalizeaza prin mine se aprofundeaza ~i se /arge~te. Este un

; ~J
.

~J
~:

'I
~,

adevarat potop nestavilit.M~ aflu intr-un efort continuu de a


~i credincio~iIor mei prieteni.
.

I if,>

' ~~h'

aduna, tria ~i testaacest material, uluitor cu ajutorul minunafilor


~

Metodele de vindecare prezentate in aceasta carte au fost cercetate indelung nu numai pentru a atesta utilitatea lor, ,dar ,~i pentru a 'oferi date pentru formularea teorii/or despre insu~i procesul de vindecare ~i modul in 'Care influenfeaza cristalele acest proces. Nu putem folosi "metode de masura standard. Nu exista aparatura care sa masoare energia de vindecare. Vindecarea cu cristaleit! prive~te doar energia. Credem ca corpul fizic este rezultatul final al ~nergiei. Daca energiile corpului' pot fi stimulate ~i echilibrate, corpul fizic trebule sa se refaca singur.
.

I I' I JI ,R II
e..

J~ ~'

i \-74
'
,,"

: lit ~~
J

Am aCOrn Singur maestru 'fiZie. Se nume~t~k un Nocerino, . . are peste 50 d~ ani de cerce~w~~i antrenament~te-~ /egaturi cu cei care se'.pcOpade crista/e, doctori din /umea intreaga. Printr-o coincidenfa mi-a dat prima consu/tafie'
.

Vindecarea cu cristalele nu este discordanta ~i nici

'{~..

)( paranormala /a ~/ acasa ~i ao% am vazut pentru prima data tjjC,)l:r;'; crista/ele. Este, un maestrua/ cristalelor, poate Maestrul

brutala, ea nu face. decit sa regleze cimpurile d~ energie. Rezultatele sint rapide ,~i blinde. Asociate meditafiei, cristalele pot accelera vindecarea i ajung in zone cu care este greu de lucrar prin metode oonvenfionale. Cercetind procesele de vindecare, ne-am bazat pe .citeva

metodetradifionaleca ~i pe metodeinovatoare.Fiecaremetoda
a fost aleasa pentru capacitatea ei de a ne arata drumul pe

: 1;;
I .:..:

.~ ,,~/y(cristalelor cJf

din acest timp.

"

I0i c;j r PrindPaJul

~i

;1!;J

~
.

meu ghid (ii .1nvai8torinler/or este 1ngeru/Mihail, J Arh'anghe/ul. Sint un mesageral Frafiei Cristale/or,al carei scop estedesferecareaputerl/ormintiipentru toti cei care vor intrain
apropiata Era a Varsato~/ui.,

dovada.Dorimsa deschidemdir~ctiide inaintareTnaceasta


noua ~tiinfain loc doar sa definim parametriiinaintarii noastre.
Atitudinea noastra este cea a exploratorului i a deschizatorului

care trebule sa mergem. Menirea lor nu era sa dovedeasc8 exhaustivsau empiricceea ce se intimpla.'Amlasatmetodelede laborator celor 'care vin dupa. Noi cautam principii i legi, nu

,; .;}:
i;~
' :t: [Ii

/1

: f:~I,
I
' I,.', '5
'

4f,

~,

t~1~
il'

Va urez bunvenit~i va ofer aceastacarte ca pe un ajutorin


propria pregatire. Fie sa cautati ~i, prin ceea,ce vefi face, sa ajungeti din nou in sinu/ adevarateivoastre familii, Familiade Lumina.

..

p l

de drum, poate sceea de 8amerge temerar acolo unde nimeni A ( ~~~.t n-a mai fost inainte8. A...S, C0-4~ J::'-,~-tY' c"":_"? .
};:::h..
,
.

V
r.1
'j

r
"

'.

'.

M'~
/

'

,J

./'

~/;(~v,/1,4I, . ~u.z~ ~(
. .

I...

'""

- J'.I

"I

v_

"

. j

~
.

'/

intru lubire ~i Lumina,


..,
,

t, l

'

"

~ ~
. ."""

'0-

l\Ie~'
"_

,\

' ,'.

...

DaE(
'. . . . ~. " 8.

",

",

."'f:;~ ~!'
<I U1

!~:. .')

-.

.-

II

~1, f~ F";
.
T

I ~',,-

. Instrumente folosite 'in-cercetare


'j .,' I. I

Surseria.

Instrumentul

nostru

favorit

este

bagheta
'1

i: !i , ":1 j 'r

:i'" ' ' 'J f :~

~
J:~'

, ,

I
; :.,

'<J~
r~~i '".>.. ':.1

~:..

;.!, f',

sursierului (tipulde vergea din lemn sau alt material cu care sursierii descopera sursele de apa, .n.tr.). Folosim fie un aurametru facut dintr-o singura bagheta cu arc, fie 0 bagheta indoita in forma d~ -lu. Am obs~rvat sensibilitatea corpului omenesc' fala de orice material. In mod normal, cimpul de energie uman se intinde de la 15 la 45 cm fala de corp. Un Obiecta~ezat pe c,6rpva genera unuldin urmatoareletrei efecte: cimpulde e~,ergiecre~te,~cade sau ramine la fel.Dinmai multe motivevrem sa marimcimpulde energie. De asemenea vrem sa ~tim. ce-I 'mlc~oreaza. Este ~hiar important sa cunoa~tem obie~ele care nu produc nici0 schimbare" . ,Masurind eirppu.l.de energie, inaihte ~i dl:lpa fiecare sct1imbarene putem face 0 idee despre principiile ~iproprietalile acestor schimbari;Surse'ria'nu este'o metoda foarte ~tiinlifica ~i rareori ofera 0 infomalie exacta. Ea folose~te ca indicator pert.ne'ntal-actiunilor' fortelorcare ne intereseaza. . ' Va puteliconfectiona 0 pereche sirt:1PI~ baghete din de
doua bucali de sirma ~i un pai .din plastic. Indoili cele doua bucali qe sirma in forma de -La. Partea care se line in mina trebuie sa aiba cam 10 cm lungime ~i se introduce intr-un suport oblinut dintr-o jumatate de pai din material plastic; partea libera sa fie cam de 25 em. Jntroducind capatul indoit ~I sirmei intr-o jumatate de pai din material.plastic, permitern sirmei sa se .mi~te liber fara sa fie deranjata de'mina.care olin'e. Departali-va ciliva -pa~i de obiectul'sau persoana pe care 0 masurati. Tineli ambele

"1;1 ! I I I li I :4, I
;I,~
\

F'g. 1 A & B - Baghetele surslerului Dermatro~ul este un aparat electronicrobust,fabricatin Germania. Electroziiata~ali pe pacient fac posibilamasurarea cantitativaa energiel emisa de un anumit punct de acupunctura care poate determina sanatatea sau boala' unui sistem de organe. GSR, un aparat de masura pentru raspunsul galvanic al pielii,este' un dispozitivelectroniccare masoara conductivitatea electrica a punetelor de pe corp. Se poate at~a unui cititor digital,unui dispozitivde inregistrare graficasau unui computer cu imprimanta.Se aseamana cu vechiulpoligrafsau detectorul de minciuni: FQtografia Kirli~n.Acest proces a fost iniliatde Nicola Tesla, dar condus de Simon Kirliandin Cehoslovacia;Aceasta este 0 metoda ,de fotografiereeu un cimp de inalta tensiune ~i amperaj sc8zut,.de'5Q.OOOe vollisau mai mult.,Fortavietiisau d ci~pul-d,e bioenergieIpoate ft fotografiat~i pdrtretizat.Doctor Thelma Moss de la Universitatea,California din'l-os Angelesa

.J.

'0 i ;j r~~ iI; jd I t. :1il I .:1 1<1 .~ ;1 ~ j' ~t I i1


~1 ,~.&!,' I ,~. 'H . I ,. I

.
.';;'1: '\

baghete in fata, cu virtulindreptat inainte ~iparalele una fala d~


eealalta. Reglati-Ie pina sint echilibr~te ~ioscileaza u~or. Mergeti catre persoana sau obiectul. in cauza. Cind ii atingeli cimpul, sirrnsle incep sa se mi~te incruci~indu-se sau deschizindu-se
Ia.rg. } " "'~
/

'

;; :~ :,;

,~

"
,--I ..

, l

t ':. 'I

90 ,
popularizat

.
t

91
'

.101 I
111'1

'multoaceasta cercetare."

\
I ' .

.>.<' 1

fizic. Aparatura ~i logica pot fi folosite pentru a intelege cauza ~i

cre~tere a, clmpulur de: energle' a 'subiectulul pnn fotografle~e inainte ~i dupa folosirea tehnicilor de vindecare' cu crfstale.,Orice obiect poate fi fotografiat ~i se hbserva s~.~imbarilerezultate. Noi ne-am ocupat in mod special de oameni ~i animale; dar pot fi fotografia,te ~i plantele. ,
.

S~, p,?ate o.btifie.9 i":,~gine .~zibila .car~ arata o.rice .

efectulcorpului,care'constituiediagnosticul.

~~~!

.j,'

Fotografia plachetelor sanguine. Imagini marite ale

lamelpr cu probe de singe arata forma ~i culoarea plachetelor sanguine. Cercetarea a demonstrat 0 corel~tie intre unele boli ~i modul cum aratau plachetele cind au fost fotografiate. Fotografiile dinainte ~i dupa,vindecarea .cu cristi:lIe ~u aratat '. modificari importante ale 8G'estorplaphete.' Determinarea hemoglobhiei. Dr. Delores Krieger, decanul $~olii Universitare d~ Pediatrie din New York, a aratat madificari evidente ale hemoglobinei dupa folosirea tehnicii sale pe ca,~re'o nume~te Tu~eul Terapeutic.Aceasta esteo cale verificabila de punere in;evidenta a rryoaificarilor fiziologice dupa vindecare.
I
"

~..v

'

._~

Testul
. '.':

muscular.

Rezistenta

musculara

1c;1 test este


'"

adesQori folosita pentru a verifica'modificarile energetice.


~
,

"

"

"

dar ele ou sint atit de semnificative. Exista d schimbare a vitezei de:sepimentare a hematiilor dupa fiecare vindecare cu crjstalele~ Nc>i'nuam determinat daca modificarea este semnificativa pentru

S-au folosit ~i alte ,m~todepentru a observamodificarile,

Foarte putini medici incearca sa se ocupe de fortele minlii ~i emoliei. Cei care 0 fac sint numiti psihiatri. Lor Ii se alatura psihologii, care sint speciali~ti"dar nu medici. Ei incearca sa caute cauza ~i efectul tulburarilor mentale ~i emotionale dupa regulile stabilite de ei. Aceste reguli se numesc modele. ' Un alt specialist se ocupa de tulburarile spiritului. EI este prelat, preot, rabin, corespunzator religiei sale. Fiecare religie are un sistem filosofic postulat de teologi. $i ei incearca sa inteleaga regulile care guverl'Jeazalegile spiritului. Un timp indelungat ace~ti speciali~ti umani in cimpurile trupului, mii'ttii, emotiei ~i spiritului au fost, in cea mai mare masura, independenti unii de altii. Fiecare s-a ocupat de problemele domeniului in care era specialist, probleme care puteau ~i trebuiau sa fie tratate individual. Se mai intimpla uneori . ca' un medic sa confirme f,aptul ca starea mentala.~i emolionala poate genera imbolnavirea fizica. Termemil folosit a fost psihlsomatic,psycheinsemnind minte iar soma corp. Daca boala parea mortala, era chemat preotul, 'deoarece domeniul sau spiritual ii conferea autoritatea asupra zonelor vietii ~i mortii.

~j .,

~il ;Ij~ . ;... i '


. ..

..

'~..
'Ii

If, , .. 9:f..

.J 'r

a ,afirm~,~ exista 0 legat!!ra directa. Aceasta ar putea fi 0 " ,'~ni~~oaae sprijin pe.,ntrLJ?!~roetode.. bineve,nite d Sint recoman.darile. e~re ni Ie putetiJ~~entru a identificaorice modificare p
f,iziologi,cacare a( fi ac~~,p_e
,~ "'-~' ~~.

De multeori preotulpreluacele douaroluri~ideveneaun. sfatuitorcareincercasa ajute in domeniilemental~i'emotional. Cind era confruntatcu limitarilesale, adeseorii~itrimiteaclientul disperatla psihiatrusau psiholog.Dacaace~tianu-Iputeauajuta sa-~i ameliorezesuferinla mentala ~i emolionala;in schimb ii
o

f..( ;.1 'J j1'" "~'U ~!

~o~unitatea ~tiintifica.
'.'
'

'

tranchilizant ca sa-j reduca suferinta emotionala ~i sa-i incetineascaritmul minlii infierbintate. ,


'

puteau reCOmc;i!1daun medic internist

- acesta ii

administra un

,J ~t'l ..1., I .,
I
1\ h

"

"i;;:jW

..

'.

Un mic numar de ~meni au recunoscut inseparabilitatea fizicului, mehtalului, emotionalului ~i spiritualului.' Filosofia lor sa

I
1 j

~
'

'..

..

Energi!fi
,"
"

..,~

vindecarea
, . :' '.

nume~teholist.ica. Ei considera ca 0 persoanaeste mai mult

it

'....

.._."':~'~:/M;afcinai:DodJui~~" d~ vindecarea corpulul fizlc pentnJ Cii. el este' cel 'eare's/Jfera de durere ~i boala. EI are, : densitate .materiala ~i,. prin urmare, are proprietati masurabile . . .
/

decit corpul fizic. Oamenii au minte ca sa gindeasca ~i emolii casa simta. Gind ating un anurTiit p~ncUn inlele.gerea vietii lor, ei incearca. sa tr~aca _dincqlo,pe .tarimul. spiritului. .Toate ~cesta domeniiJrjteraclioneaza,constant. Cum interactioneaz~ ?',Pentru a afla trebDie sa gaslm (,Innumitor 'comun. Singurul lor numitor
.
,

MG

./

I.

,
,\

'

1\o~1 F ~I ;~W.I Il '1

iJ~ I'

~'

II

'F
.92 93
comun este~ner.gia.
/

F'lZicul
,
.'

."
\"

vibratie dinamica; ea influenteaza. corpul eteric. Daca emotiile sint lini~tite ~i echilibrate, vibratiile rezoneaza prin chakre;

,A' i! I, t

Corpul fizic este eel mai dens dintre .toale. lata legea ca!Jzei ~i efectului in forma sa cea mai densa. In corpul fizic actioneaza multe s.isteme'de energie. . Ci.ndrespirati, sistemul respirator folose~te plaminii pentru t;lsep~ra oxigenul de alte substante din aer ~i pentru a-I introduce in circulatia sanguina. Dupa ingerarea hranei, stomacul extrage substantele nutritive, Ie trece in singe~i elimina de~eurile prin .si,stemul de excretor. Singele este purificat in continuare, amestecat cu substante chimice de catre alte organe ~i transformat in energia 'pe care 0 folosesc celulele. Celulele' interaqioneza prin sistemul electronic al nervUor. Aceste sisteme de transfer sint numite meridiane. Reglarea'simturilor fizice este functia creierului, controlata de min~e. .

acestea trimit unde armonioase prin, meridiane ~i stimuleaza


glandele sa controleze procesele electrochimice ale celulelor. Daca emotiile sint labile, un stimuldezechilibrat rezoneaza prin chakre catre meridianele care vor provoca tensiuni musculare Glandele pot provoca 0 reactie nefasta a celulelot ~i organ~lol printr-o amestecare .improprie a substantelor chimice trimise de

't

la glande la celule. ,
~

Mentalul Corpul mental se intinde mult dincolo de corpul fizic; Nu


detecta. 1,. ' . Cimpul mental al gindirii con~tiente poate fi direct afectat de gindirea dezechilibrata sau negativa. Teama, furia, tristetea, disperarea ~i confuzia pot produee paraziti in cimpul radio al mintii. Este foarte dificil sa gindim limpede dnd sintem tulburati afectiv. Cimpul mental este lumea formelor de ginduri care influenteaza tot ce facem. Emotiife consti~uieputerea pe care 0'

este ,complet masurabil deoarece gindirea este energie magnetica. Este aUt de subtila iricit putine'instrumente0 pot

~
~ \t ~i'ft ! .1 .:! .;,Ii i'!'~1 f~

..
....

. Etericul
Corpul fizic depoziteaza energia in mu~chi ~i in cimpul de

energie care inconjura corpul. Acest cimp are multe nume. I se


"

spune eteric, praha, corp .~Iectric, forta vietii, corpul vital, .bioenergie ~i' energie bioplasmica. EI pulseaza ~i radiaza la 0 distanta de 15 pina la 45 cm de corp; poate fi masurat sub forma de ioni negativi ~i poate fi fotografiat printr-un proces care .. - folose~te inalta tensiune, denumit fotografia Kirlian. Aceasta energie este transferata la celule de catre ni~te
. benzi. de energie n!Jmite

folosesc aceste forme de gind c'a sa genereze.schimbarea. Emotiilesint 0 parte integrantaa proceselorgindirii.
~I

Spiritualul
,
!'

.chakre': Cind mu~chii i~i epulzeaza

energia, celulele emit semnale care determina computerul automat al mentaluliJi subcon~tient sa activeze eliberarea de energie din rezervele creierului. Chakr'ele regleaza ~i distribuie energi~~
"

Cind'mintea

se simte rupt~de sursadivina,cind.sesimte

El11oJio.~alul "

,'Corpul e~oJi9nal "se iDtifide dincolo de, cimpul de en~rgieeteri~a intr-un curcubeurotito~.,Este, '.in ansamblu, 0

despartita de restul universului, aceasta izolare creeaza a deznadejde ce afecteaza fiecare nivel al mintii, emotiei ~i trupului. Daca aceasta separare se mentine mai mult, organismul va muri. , Toate aceste corpuri ,pot fi ~i slnt tratate individual, dupa c.~ cum sa .p;~zinta C!f6~tiuneain cauza. Medicul trateaza corpul fizic. psihqlog~1se Qcupa.de mental ~i emotional, iar preotul sa ingrije~te 'de 'suflet. Vindecatorul trebuiesa actioneze pentru echi!ibrarea intreg~ltJi - minte, trup ~i emofii.

~
I~' .I} ; ~ ~' ~jr' .. ;.... ,~,J;,

.. , 0

. 'W.'
'I'

"

" ,94
\

95
. vindecare. Prin folosirea limbajului simbolurilor 'in '.procesul vizualizarii, JIlintea poate fi orientata catre zonel~ dezechilibru,lui ~i dirijata sa echilibreze energia acelor zon~. Folosind procesul de vizualizare, mintea poate actiona asupra mai multor anomalii simultan, cu rezultate rapide. Energia cristalelor poate fi folosita pentru a preincarca 0 zona inainte de interventii chirurgicale in scopul reducerii traumei suferite de celule ~i se poate folosi dupa interventia chirurgicala pentru a inlocui pierderea de energie antrenata de trauma

~ 'if . l'
"

'"

,Omul,nu

estedoartrwp~aumintesauspirit.EIestetoate

acestea ~i trebuie sa fie tratat,ca intreg, nu ca parti separate. Singurul 'numitor comun al/fiintelor umane este acela ca sint
'forme de energie. ' , . , Vindecarea inseamna echilibrarea energiei. Daca putem echilibra energiile tuturor corpurilor, putem avea sanatate, armonie ~i bucurie. Cheia oricarei vindecari oesteenergia. Orice blocheaza sau priveaza 0 celula de energie 0' va slab!. Cind' ocelula este slabita, ea emite uns~mnal catre creier cerind energie pentru a-~i ameliqra starea. .In esenta ea spune: "Ajutor! Imi scade energia,Trimite-mi cit imi trebuie ca sa ma refac." Daca creierul aude cererea ~i are suficienta bioenergie pentru ~ trimite celulei,

,. ~. :1 ~ ~~

respectiva.
....

"

el va 'procedaca atare.

Anumite conditii potschimba c~pacitatea creierului de a raspunde cererii. Droguril~, alcoolul sau alte influente pot pr6voc;ao stare alterata il1caresemnalele sint slab receptate sau' nu ajung deloc. Majontatea oamenilor care au trecut prin experienta alcoolului ~tiu ca exista un punct. cind parti ale
. corpului

Medicamentele ~i chirurgia aqioneaza prin corpul fizic. Cristalele amplifica ~i deschid toate nivelele mintii, emotiei, spiritului ~i trupului. Conditia fizica a fiintelor umane este cteata de ginduril~ ~i emotiile emise de ele sau absorbite de la ceilalti. Pentru 0 vindecare durabila este nevoie de echilibrarea ~i stabilizarea tuturor nivelelor. Daca este posibil, trebuie sa se acceada.la programul (sau cauza) care a creat dezechilibrul fizic

" y,

sau boala ~i acest programtrebuie schtmbat.

'

sint amortite ~i numai simt nici 0 durere. Cu alte

'$"
, -... ~-. ~

';

cLivinte, semnalul nu ajunge lacreier. Medicamentele care anuleaza durerea blocheaza semnalul nervos de la celula la creier. Creierul nu mai percepe nici 0 durere ,chiar daca celulele se afla intr-o mare suferinta. Hipnoza a aratat ca mintea poate anula semnalele dureroase~i permite interventii stor:natologice ~i chirurgicale nedureroase.'~ . Daca creierul are suficienta bioenergie in rezerva ~i daca aud~ clar semnalul, el va trimit.e eantitatea de energi~ necesara qelulei care 0 va folosi. in procesul'de refacere, intretinere,

intinerire ~i inlocuire. Cind '~cest proces atinge.un anumit nivel


de refacere automata, semnalul de durere nu mai este necesar

~i incepe sa scada sau iAceteaza.. . _ 'Cristalele furnizeaZa ehergie. Etenu au efectesecundare


negative. 'Ele dau celulelor-ceea ce Ie trebuiepentru- a-~i reface
..,
;'

Cristalele pot aduce mintea in zona sugestiei, unde aceasta p<;>ate programata sa creeze modificarifizice. finind un fi cristal de cuart pe corp, se produce o,cantitate mai mare de unde cereqrale alfa. Prin puterea imaginatiei voastre de a va proiecta in cristal, mintea incepe sa funqioneze. in frecventa undelor cerebrale alfa: Alfa este nivelul mental/cerebral unde incepe ,sugestibilitatea computerului mintii subcon~tiente. La acest nivel puteti gasi ~i schimba vechile programe cauzale. Reprogramarcaa poate elimina cauza unei imbolnaviri ~i, prin sugestii adecvate, apcelereza pr9cesul vindecarii.:' , pentru a fi ~i mai eficiente, metodele medicale standard trebuie asociate,cu alte metode de tratament. tyledicamentele ~i chirurgia sint importante, dar bazindu-ne numai pe aceste . metoge nu obtinem intptdeauna,' rezultatele dori,te. Daca s-ar foldsi cristalele pentru cre~terea posibilitatilor de vindecare,. . comunitatea medicala ar avea mult de ci~tig.atdintr-o aseme~ea

l ~ d 'I '2

,~~'i

ihtretine

sanatatea:'

'~;ii

. !

alianta.

.'

'I.'

, ~,I

,0,.

'

. ,~,.Cind ,minteaeste conec1ata la J,cristale, '. acestea ,acfioneaia c? un ampliflcator pentru 'a' ,mari procesul de

,Oricine este vind~cator., Daca'ati luat vreod~ta uncopil in brate ~i i-ati alungat' frica, sinteti' vindecatori. 'Oaca atimasat

96

97
peste valoarea d~ja masurata, sint doua posibilitati. Mai intii, intr-adevar InvocaJia Luminii a curatat emotiile negative; in al doilea rind, InvocaJia Luminii marete i cimpul de energie general.

,piciorul saIJ spatele dureros ell cuiva ~ie!(ea) s-a ~imlitmai bine, sinteli vindecatpri..Vindecarea calmeaza suferif11a, ndeparteaza i
~

tensiunea;'elimiriafrica:!' . Sinteli vindecatori. Daca: vreli, puteli fi vindecatori

disciplinali, con~tienli,care-i ajuta pe eei afl\iliin nevoie.

Spalarea este un proces de reducere a nivelului energiei

'.

Baze practice
Chiar daca' studiezi de multa vrel't1e cristalele este important sa trecf in revista citeva.;principii de baza privind ingriji,rea~i..foJosirealor. 'CJ.iraJarea est~ . procesul de schimbarea emotiilorriegatiVein ,emotii pozitive. Oricine line un cristal in mina i are emqlii negative Ie poote imprima in piatra. IC~amai eficienta metoda de puralare a cristalului este de a-I line ~au de a-I a~nge cu mina. Repetalf InvocaJia Luminii de trei ori. 8lnvocLumir:aaCri~tl,Jluiauntric. Sint un. canal curat i l p~rfect. Lumina imi este cala.uza.8 , . , Cind ati terminat a treia repetare, emolia neQativa a disparut. incercali voi'iniv~ i cereti unui prieten sa va ajute. Masurali ..ci!T1"pul d~ ene~gie folosind 0 .bagheta (vezi sau PARTEA INTI - Metode de cercetare -Instrumente folosite in 1 cercetare) ~i notali \rez~.i~atele~ palr-i prietenului un cri,stal pe ~re sa-Ilinain miha'~i'masur?t~:-i cimpul de'~energie. Notati rezultatele:' Tineli crist~ul' in, dr~ptul frunlii ~i amintiti-Ya un.. .moment.,cind~li fO,~t uriqs. Dali cristah,J1 f inapoi prietenului i .masurali':i .cimpul de en~rgie din nou. SpunelH prietenului sa repete InvocaJia Luinh1ii ~e trei ori cu voce tare i inca masurali-i cimpul de eriergis" inca 0 data. Emoliile negative Rrqpuc. 0 mi~ora~e' aClmpu~ilor ,de 'energie umane. Daca sfi~ialul 'in~rcaf cLi ~m<?~i.Q~g~~veproduce '0 mi~orare, a .; '~'_cimpului'{I1asurabil~ "inseamba',ca cristalulare in, el ;emolii 'negative. Da~ energia m,asurata,cre~te dupa Invocalia Luminii
. , . .

emotionC3:le negativeal cristaluluipina in punctulin care energia emotionala nu va mai afecteaza. Metoda recomandataeste sarea. Introducetipiatrain sarecristalinasauintr-o solutiesalina obtinuta din 1-2 ceti de sare la 4 litri de apa, unde-Ilasati sa stea cel putin 0 zi. De obicei, spalarea nu mai este necesara daca se poate face curatarea. InvocaJiaLuminiiva pastra intreaga energie in piatra. Ea schimba doar acele emotii dezechilibrate,transformindu-Iedin rele in bune. impamintarea ("Iegarea"energeticala pamint,n.tr.) va
,

'. ~

PI
I'

!: '!~ ,.

I
I

I '/\ r: ~.j

reface legatura cu Planeta Mama. Un aport de energie prea mare, fie din mediul 'inconjurator, fie emotional, va poate desprinde de corp,. Puteti avea senzatia Ade dezorientare, confuzie, ireal, ,desprindere i "aspatialitate". Impamintati-va in strins acord cu cristalul. lata mai multe metoda eficiente de 'impam'intare:

,~

ri
~! :.4, j ,, . ,pi

. J.1t

~-~~

~
.,,,

, ","

~.

rii>

II
~~ ;~% ,.'1 '
.. '~'J

~,

'

..-~ .'
. ...

'

~1 11~ 'E.

Tehnlca nr. 1: StaJiin picloare intr-un spaJiu suflcient de larg pentru a va iotlnde braJele lateral fara sa atingeJi nimic. Cu braJele pe linga corp InsplraJi adinc, ridicaJi braJele lateral, la inalJimea umerilor, cu palmele in JOSe Pe masura ce InspiraJi imaginaJI-va ca trageJi energiile pamintului in vol prln palme; simJiJIp senzaJie de u~oara vibraJie. MenJineJI poziJia bralelor ~I JineJi-va respiraJla pentru 0 clipa, apol ~xpiraJI cu un IIhaliexploziv, apasind palmele in jos, catre pamint, ~I imaginindu-va ca va descarcaJi energia in pamint. FaceJi aceasta de doua sau de trei ori ~i observaJi cu cit va sirnJili mai legat de propriul

!f I

'

corp.

'

;;
~.

Tehnica nr. 2: StaJiintr-o poziJiecomoda, imaginaJi-va ca .sinteJi un copac, 'un sequoia pUn de viaJa sau un stejar maiestos -sau orice arbore doriJi. TrimiteJi radacini prin

;" '
'pi "1 .iJ ,',D 11

"98.

99 speciale de vlndecare, da. in general este mal blne sa fim cit mal aproape de ;forma cuartului natural. Se poate folos; pentru vindecare orice forma de cuart: cuartul fumuriu, ametistul,' cuartul roz, cuartul verde, cuartul scinteietor ~I colorat sint deseori folosite.Alti membrimaiindepartati,dinfamiliasilicatilor, a lapis c azul! albastru, malahitul verde, azuritul albastru, turmalina, berilul ~i acvamarinul sint folositi uneori, de~i costa mai mull. Setul celor patru culori. Pregatirea din cadrul Institutului deConftienJa a Cristalelor cuprinde un proces maj"or umitVindacarea cu Cele Patru Culori (veziPARTEAA n TRElA Echilibrarea energiei). Acest proces folose~te pietre de p'atru culon, reprezentind cele patru corpuri energetice majore Cuartul verde reprezinta fizicul, cuartu1 roz-deschis reprezinta corpul emotional, lapis lazuli sau sodalitul sint pentru corpul mental lar ametlstul p'urpuriu este piatra corpului spiritual. CllenJii. Dacasinteti terapeutiyetiavea nevoiede crlstale pentru . chentii' vo~tri. Toate procesele de vindecare sint accelerate ~i amplificate atunci cind clientul ~i terapeutul tin in mina cristale. Efectul eel mai puternic apare atunci cind clientul tine in mina stinga un cristal curatat, cu virful indreptat spre articulatia miinii stingi, ~i un cristal in mina dreapta, cu virful-indreptat spre degete. Terapeutii ar trebui sa aiba cite daua cristale. pentru fiecare client ~i sa Ie pastreze intr-o punguta prinsa de fi~a clientului. Curatati cristalele clientuluitinindu-Ie pe amindoua in mina ~i repetind InvocaJia Luminii de trei ori. 'Invoc Lumina Cristului launtric. Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza.' Drice suferinta este purtatoare de emotii negative. Cunoa~teti multi oameni care, bolnavi fiind, sint bucuro~i de acest lucru? Cind se realizeaza echilibrarea, emotiile negative sint eliminate din corp ~i adeseori se impregneaza in cristalele clientului. Toate emotiile negative dintr-un obiect sint neutralizate prin repetarea InvocaJiei Luminii de trei ori. Aceste recomandari sint importante daca sinteti un terapeut profesionlst sau 0 persoana preccupatade a-i ajuta pe ceilalti. Cind veti

J f; if ,

picloare catre centrul pamintului. infigeJi-varadacinile adinc {;itrageJi energia pamintului in sus, prin radacini, prin labe, gl.ezne,folduri, coapse, abdomenul inferior, talie, piept, braJe, umeri, ceafa, ~aJa fi, ascendent, spre virtul capului. VizualizaJienergia erupind.din virtul capului ca un curcubeu de lumina. Culorile curcubeului curg pe corp fi sint aspirate inapoi prin virtul picioarelor, prin corp, intr-un ciclu continuu. inchideJi ochii.

Tru'sa'-de cristale .
; _~ ~ 04 _ ~

-Fiecare persoana c;,areJucreazacu cristalele trebuie sa aiba'o trusa de :baza,'_cupriniindurmatoarel~ cristale: _ Pandanlivul. Se'poarta la g;t ~itrebuiesa ste'c3. pe chakra inimii. Acesta mare~te rezerva de energie a sistemului imunitar prin stimularea glandei tim.us. . , MeditaJia. Unu.sau mai multe cristale pentru meditatie. Meditatia stabilizeaza cimpul de energie emotionala. Este buna orice piatra, de orice' forma. Vindecarea.. PEmtru eficienta maxima in vindecare, trebuie sa aveti doua cristale, cite unu pentru tiecare mina. Qama marimilor recomandate este de la,51a 13 cm lungime. Se poate tolosi aproape orice torma, dar noi recomandam un cristal cu un singur virf - cu forma naturala sau obtinuta prin prelucrare sau in forma de ou. Acestea sint recomandate inaintea altor forme pentru ca prezinta 0 baza ~i un virf. Acest lucru ne permite sa identificam~i sa directionam fluxul de energie, deoarece energia va intra in mod firesc prin baza ~i va ie~i prin virf. Puteti folosi forme'speciale.obtinute prin pr~luc;rare,.cumar .Ii obeliscul (9 piatra alungita,. cu .patri.i'lafuri ~i.virf piramidal), oribagAete care au. opt fatete sau sint roturijite sau conice sau de forma luminarii. S-au dat diverse forme pietrelor pentru a efectua tipuri

\ ( . J 1 !~ ~
,I H t ~'

capata mai multa experienta, yeti folosicristalelein mai mulle scopuri De exemplu, manunchiurilede cristale aduna la un loc mal multe cnstale intr-o slngura bucata ~Isint exce!ente pentru

100
. a crea 0 schimbare in vecinatatea voa3traimediata. Putet; folosl seturi de cristaJe pentru a crea cimpur'i putemi~e de tip grila ca sa incarcati apa, hrana, imbraca,mintea ~i pentru a modifica cimpul energetic al intregii incaperi. Varietatea folosirii cristalelor se poate extinde in proportie directa cu cunoa~terea loastra

t.

"

y\

J _ \t" -t .
I

r'y\, ~
/

101

PARTEA A DOUA

-,PREGATIREA
"
}

-,;"
"0

Invocatia Lumlnii

':. ., ~b.
~

,
~'" I ~-'-J. -" ."..: - " - .) '7 ~..

J - ; r.'..,.. ~j,.J

...> ::.-. -.<

,~
~ ~~

. .

:::;... .---

s;~" - ,.::

~.~

'.

~:.: --

. ~ ~ ~_ .~'O; ~i.e..,. .

, Invocalia Luminii este compusadin trerpropozitii:"Invoc Lumina Cristului launtric Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza Exista aici 0 u~oara schimbare fata de formula originala piiblicata 'in Cartea Cristalelor care spunea: "Invoc lumi'naCristului in mine.: inlaturind "mine", Invocalia devine, din personala, universala. (In traduce rea noastra am operat deja aceasta schimbare, n.tr.). Invocalis nu .apartine mCIunel relfgii. Ea cheama Lumina divina care este originea tuturor credintelor. Oricine '0 poate chema ~i acjiy,a Repetarea Invocaliei Luminil. detensioneaza puternic Rugati un prieten care este tensionat sa-~i evaiueze nivelul de stres pe un cadran gradat de la 11a 1'0.Notati valoarea evaluata Invitati-I sa repete InvocaJia Luminil de trei ori ~i apoi sa-~i evalueze din nou stresul. Compara!i cele doua estimari. Aproape de fiecare data se va inregistra 0 scadere a nivelului de stres evaluat; stresul continua sa scada timp de 0 ora, pina la disparitie. Invocalia Luminii ml-a fost daruita de Consiliul Ghizilor mei Interiori dupa ce am cerut 0 metoda de protectie ca sa nu absorb dezechilibrele celor pe care incercam.sa-i vindec. Pe masura ce continuam sa experimentez, rni se oferea tot mai muita informatie. Mi 5-a 5pU5sa repet Invocalia cu voce tare, de trei ori. Numarul trei este foarte important pentru a completa un model energetic. Atunci cind am ma5urat cimpurile de energie cu baghetele, era 0 cre~tere Impo'rtanta in nivelul 'snergiei, dupa rostirea Invocaliei.. De la 30 cm, cimpunle 'energetice au crescut la 0 distanta de 4,5 m! Aceasta cre;;tere formaaza un puternic

'I

,~ .J ~! ~

..

*iJ~ ~7itd~
fD2

~~

cblc

f-, Kl~~

tr
..

t~ :. \'~
)

,~~

V-'~ ~
1

- l~v~~J!a

cimp de forte protectoarecare neutrahzeaza. emotille. negative ale celorlaltf" Pentnio -reeapitul?te' ~itenoara .a metodelor de lucru 9Ubaghetele, vezi PARTEA INTII- Metode de cercetare. La Congresul Coastei Vestice al Societatii Americane a Sursierilor (Santa Cruz, California, lulie 1985) a avut loc 0 experienta. Doi voluntari.din r.indulauditoriului au venit in fata un barbat ~i 0 femeie Ba'rbatul a fost de acord sa fie receptorul lar femeia emitatorul. S-au a~ezat la 0 distanta de 6 m unul de celalalt. La semnul meu femeia a trimis un gind negativ catre barbat, strigind un blestem in directia lui. L-a privit direct ~i i-a spus: "Mod!" Am masurat dmpul lui energetic, cu baghetele inainte de atac. Avea peste9Q.em: .EI.avea .mai multe cristale Dupa:blestemul ei, cimpul-de Einergie i s-a mi~orat la 10 cm, de~i el. continua sa poarte crlstalele. Cinda rostit Invocat~a, dmpul iui a ajuns'lij't;a' ffi"Ea l=~'privit iar ~I i~a spus:. "Mori!" :10 'Ctmp'ul lui-s-a restrlns' ,naporra cm.'T s~a:,spus sa. rE3pete
d~ tr~!,.~ri.:a.e9i:;:;qi.fJ:IP.H~ s:~' exjin'~. ia 3. m. Ea ~i-a Iy'.~

( . masurato:SHea fostfacuta cu-bagheteJe de catre.un membru al a consihulul de conducere al Socletatii Americane a Surslerilor Cimpul avea in jur de 12 m Aceasta masuratoare a aratat ca al doilea aspect important allnvocatiei este energizarea obiectelor, Daca persoanapuneInvocatia cu voce tare, va genera 0 s cre~tere a cimpului energetic al obiectelor. Daca atingeti pe cineva cind spuneti Invocatia, ii yeti produce marire a cimpulul energetic. Daca atingeti un cristal, yeti produce 0 incarcare energetica a pietrei. , Folositi Invocatia pentru a va binecuvinta hrana. Repetind Invocatia yeti inlatura orice emotii negative impregnate In ceea ce mincati ~i beti de catre cei care au u'mblat cu
-:::'::> mincareasau au preparat-o.De asemeneayetiincarcahranacu

---\.,"'\7

~A."",-,- ;frv-fM...r"

~
.

-~A' ~cJ..,
.

I,

,,~. .e ~ DP
r...:' -.J

~,

~"";-t

1A-r'tk>

f! ~ t' 103 - - -- J
'-Id .1/1
.

,~

" C::;-/;;~
-:-

//!-I--

~
I
' N

W~ '~.. - N-'
.

. (,;,

A1,'~

h1

'.

~ll-

"

~I

'

....

repetat mesaju~ cu ac.el~L, rezu/tate; energia lu!s~deala 10 em: Apoi al a repetat'tnvo"'catia' de 'ii-eforl ~i Cimpulluj'ene'rgetic mas.ura..aproape ".6 _'11; L~-ary:1sp~s ,.sa, repete _~ceJ1arlul.-La ,!n,c'~p'l.Jt,:. cuyJDfun~IT:i~]Ek~;;.~!~'~~J?Jf9.p1flT~(4lr.-~ ipgreuiat,,chiar rostir~a Invocatiel._ Treptat,,,el, a Inceput sa. se.:concentreze asupra'lnvocati.el,Iv.ocea 'a>Jncep.ufsa~rdevin-a'mai puternica: .I-am ma'surat ciinpul pe masLifa ce sa 'extindea. 'Clnd cimpullui I-a intilnit pe al.ei, ea s",a poticni.t.yoce;:ii-a 'scazut in inten?!tate '~i,in,final, ea n~a mai spus nimic.:Atunci i-am oprit ~i cindl-am 'masurat pentni' ufffma'oira;' clmpunui de energie depa~ea 12 ml EI.a relatat ca n-a mai simtit nici un. impact cu ea dup'a 'ce a inceput sa spuna invocatia continuu S-a slmtit calm increzator
~i nestingherit.
1

:1 energiafortei vietii. I,ataun experimentinteresant: ':r . Cu cite un cristal in fiecare mina, tineti miinile pe un p~";' t !\ I, pahar cu apa '~i spuneti 'Invocatia, Luminii de trei ori. ~~. A~teptati trei minute. Folositi-va bagheta (vezi instru~tiu}\ite , ~\.. " ~ de c'ohfectionare a baghetelor di.n PARTEA INTI! '.'' ~ Instrumente folosite intcercetare) casa masurati cimpul de energie al partenerului de experienta. Dati-i subiectului sa '~ bea din apa incarcata, a~teptati un minut ~iimasurati din nou . ~ ;

,
~
.

..:-

cimpul de energie. Notati orice modificare.'


de mal jbs.
.

'

RepetareaInvocatiei va inlatura complet orice forma de ...... gind en:0tional-negativa localizatain ci'istal.incercatiexperienta \ ~. Masuraticimpul de energle al unei persoane ~i nO,tati rezultatul. Luati un cristal, tineti-I nnga frunte ,i amintiti-va un moment cind ati lost furios. Simtiti minia. Dati cristalul subiectului. Masurati orice modificare a cimpului de energie. Luati cristalul inapoi ~i tin'eti-I in mina spunind 'Invocatia Lum'inii cu voce tare, de trei ori. Dati din nou cristalul subiectului ~i masurati-i cimpul de energie. Notati orice

i
"

I~

" ~1. .. ~,

- ,.'
-, J'

: ~"
".

'

AmIntrebat-o'~ipe ea ce a simtit.Ne-a spus ca a slmt!t energia luiir:1conjurlnd-o q.p~tur~dildu[oasa, N-a mal putut ca
~~ "r~s~eas~a; b1est~~u.t;'.p.~r.;~r ~i!?'9.1,u' ~a- mal putut ;cr'ea n
set)timentul.

--

de,ura

InJllylo~

LU[J1JnIL,Iul...

.,',

'. ~.,

schimbare
,De flecare data;cind

"

'

'

~FenoCtjenu{'e#16aEfrJn~.ne'igief~~

fcisrun~~ gii:ttr~, c.e~-ri1aJ

:'htl3resante..ObssrVati'i" pe--'caifi.f{ le-am)fkuf. 'Cihd dmpul',de . j)~(bat a r6-~t. ma~~rat-~Itima .:oara, 'erie-rgie,~,al-'s.ubiecfuJtJi .",. ~~1 -'-.-",.. --; '.':'". ,

am facut acest lucru, am observat. o scadere a energiei atunci cind in cristal se' afla 0. amot1e
negativa~ Exista cre~teresubstantlala cimpul sublectulu1 in

.l.
~

,t~
'~

105
..

acesteJ ,ewerjel)t~ dupa~~-I curatati cu Invocafla Lumlnil. Mar mult dedt -atit, daca ~tfngeti'cu .9ristah,JIun al treilea "$ubiect,
.

cimpul sau energetic se exti~de. Pe linga curatarea emotiilor


'

a stresului ca ~i.pentru incarcarea hranei. Invocalia Luminif este un mijloccu totulremarcabilde imbunatatire a calitatii vietii
r

noastre.

negative din cristal, Invocajia produce ~i 0 cre~tere a energiei stocate in el. ::v. Cind a aparut Cartea Cristalelor. am recomandat sa se --f tina toate cristalele in sare sau so/utie sarata pentru curatarea \" cimpului lor energetic. Metoda functioneaza,dar se ajl!nge la 0 scadere a capacitatii cuartulul de a amplifica energia. In loc de sare puteti folosi Invocalia Luminii. .Ea nu numai ca va curata '--.s. arice emotii negative, dar va ~f inca rea crista/ul cu energia (J,9 Luminii,lucru pe care nu-I face sa rea ~ I InvocaJia se poate folosi ~I pentru activarea altor procese. Se folose~te pentru a declan~a ciclurile de echilibrare energetica din tehnicile noastre de vindecare ~i puteti folosi Invocalia pentru vindecare. Tineti cristalul din mina stinga pe zona dureroasa a Uliei persoane. Cristalul din mina dreapta il tine}ipe partea opusa a cdrpuiuL Repetati Invocalia Luminii de trei ori: .Invoc Lumina Cristului launtric. Sint un canal curat ~; perfect. Lumina imi este 'calauza." Ramineti cu miinile 'astlel a~ezate. pina cind energia incepe sa se tempereze; de cbicei
'

.1.

Pericolele din mediul inconjurator


Radialia. Televizoarele, monitoarele computerelor, ,jocurile video, cuptoarele cu microunde, fotocopiatoarele ~i orice echipament electronic care folose~te tuburi cu raze catodice emit un cimp de.energie disruptiva care slabe~te cimpul de energie vitala al corpului. Acest cimp nociv poate fi de 3 m sau mai mult. Crice zona a~sava produce 0 scadere a emanatiei luminoase a corpului. Ata~ati doua cristale curatate, de cel putin 2,5 em lungime, pe ~nurul electric al aparatului, cu virful crista.lului indreptat spre aparat. Prindeti cristalul cu 0 banda adeziva

~~; ~' ,:IJ ~JI.>

!/: j. ! ~r' :II

/sint necesare 3-5 minute. Aceasta metoda peate functiona cu ,persoahe complet straine. .La Health Expo (expozitie pe teme de . vindecare, n.tr.) din New York City, un cuplu mi-a v~zitatstandul ~i am fost intrebat c~m.se face vindecarea cu cristale. Tot at,:mci, o femeie. m-a rugat sa-i vindecdurerea din piept. I-am dat barbatului doua cristale, 'cite unul pentru fiecare min~ ~i i-am a~ezat mina stinga pe pieptul ei iar dreapta pe spate. I-am dat sotiei' lui un cartona~ pe care era tiparita Invocalia Luminii ~i i-am spus sa-I tina astlel incH sotul ei sa poata citi Invoca'fia cu
,

voce tare, de trei ori. M-amintors spre alt client.


L-am .auzj~ citind Invocalia

~~ti ~ i. : " , ~,

, .

de trei ori ~i apoi imediat

exclamind: "Doamne, caldu[a'" Partea din fata a cama~ii ii era Li<jade- sUcloare, iar fataincepu~e sa i.se inro~easca. Femei<;tie f 'care 0 du'reail}piepta sirrit!t'caldura ~iin trei minuteii dispar~se orice d.urere. '.t '. ; . . Folositi h1vocaJia pentru protectie, vin~ecare ~i reducere

~.

/'

"

F~g.2 - Nogivitatea ecranului televizorulul


Luminile fluore-scent~. Luminile fluore.scente intrerup.
cimpul de energie vitala ducind la slabirea lui. Au fost formulate
}.

I.' J', "" J~ , , I cc ~~

14"

""1

~
foB
,

101
, I

mar multe motIve cupnnzind ultrasunetul,' pilpiirea ~Iun spectru limitat de emanatii luminoase. Daca masuram cimpul energetic al unei persoane ~i apoi a~ezam aceas-tapersoana sub 0 lampa fluorescenta, a doua masuratoare arata intotdeauna un cimp mult slabit. Etectul poate ti neutralizat prin ata~rea a doua cristale de cel putin 2,5 cm lungime, pe ~nurut elctric allampii. Cristalele vor ti prinse unul in spatele celuilalt pentru 'a impiedica distrugerea lampii. Daca nu puteti schimba sursa de lumina, irrcarcati 0 ~apca, 0 palarie, orice altceva de pus pe cap, prin plasarea obiectului intr-un cimp energetic de tip retea,de cristale. Folositi 0 retea hexagonala (vezi PARTEA A CINCEA MIJLOACE SPECIALE Sisteme de energie tip gril8 cu cr.stal~). L8sati ~apca sau palaria in retea in timpul noptii. Se va 1ncarca destul pentru a contracara vibratHledisruptive atunci cind este purtata. Acest lucru poate crea 0 noua moda in birou. ." Echlpamentele electrlce ,I electronice. Toat echipamentele electrice ~i electronice generea7a bre~ in energia vietii. Doua cristale plasate pe ~nurut electric de alimentare vor anula etectul de slabire ~i vor proteja energiile vietH.Este valabil ~i pentru paturile electrice ~i telefoane. De tapt, este bine sa punem doua cristale pe tiecare aparat electric ~i electronic din casa sau birou. Materialele sintetice. Cercetarea noastra preliminara arata ca ar ti bine sa intelegem ca to ate materialele pur sintetice ne slabesc corpul. Amestecind cu eel putin 50% fibra natu,rah:1 sa opre~te in mare parte etectul distrugator pentru' majoritatea oamenilor. Nu disperati. EXista'.o cale de a va pastra toate halnele sintetice. Daca Ie a~ezati pe cristale sau retele de energie cu cristale, pentru eel putin 24 de ore, pot ti purtate tara etecte negative. Ele treb~ie sa tie reincarcate constant pentru a se mentine acest etec~ Retelele de cristale pot sa incarce chiar hainele din dulap. Imbracamintea din materiale naturale beneticiaza chiar mai mult in urma acestei metode ~i poate , actiona ca ni~te..ba~erii e depoziterea d energiei,,vietii pe Gare0 retumeaza corpului at~nci cind este purtata. lata 0 regula de care trebuie sa tineti cont: 0 ora de incarcare asigura tr~i ore de purtare.

Adltlvll chlmlcl. Aditlvh CnIlT)ICrdin hrana sau apa


i slabesc corpul aproape tara exceptie. Fac exceptie aceia care se bazeaza pe surse naturale cum sint plantele. Evitati orice ad it ivi .chimici sintetici daca puteti. Nu am gasit 0 cale satisfacatoare ca sa Ie anulam nocivitat!9a pentru organism. . Apa poluata. In majoritate; apa noastra este tratata cu diverse substante chimice pentru a neutraliza poluarea generata de civilizatia noastra tehnologica. Aceste substante chimice i gaze produc etecte de slabire a corpului nostru. Un cristal de 5 cm intr-o cana de 4 litri sau intr-un racitor al apei din birou va elimina ~i gustul de elor ~i gustul altor substante din apa. Este nevoie de 24 de ore. 0 analiza a apei a aratat 0 scadere a Impuritati10r de la 750 la 250 ppm, numa; datorita cristalelor. Totu~i este recomandabil sa va pro~urati un sistem de tiltrare eticient. .
.

'"I
JI

Allmentele din supermagazine. Majoritatea acestora

t I ~t I 1~I I I ~I I

este slaba in energie. Punindu-Ie pe placi de cristal sau manunchiuri de cristale, veti mari energia hranei. Numai intr-o ora,. energia se va tripla. Daca Ie veti lasa pe cristale in timpul I]cPtii. veti obtil)e etectul optill]. Trebuie evitata hrana ambalata, impachetata ~i conservata.. In 'majoritatea acestor cazuri se tolose5c subs!ante chimice Daca totu~i 0 tolositi, puneti cutiile pe cristale in timpul naptii Tutunul. Tutunul este daunator cimpului de energ,ie vltala. Masurati cimpul de energie al unei persoane cu 0 bagheta ~i dati-i persoanei respective sa tina un pachet de tigari IInga piept. De tiecare data cind tacem acest lucru, exista 0 reactie negativa puternica. Cimpul de energie este slabit substantial., Unii barbati i~i poarta tigarile in buzunarele cama~ilor, ceea ce intluenteaza chakra inimii ~i sistemul imunitar prin glanda timus. Ar ti mai putin naciv daca ~i-ar tinetigarile in buzunarele pantalanilor. Fumul din plamini atecteaza atit functia circulatorie cit ~i. pe cea. respiratorie ~.i sistemul cardiovascular. Fumul i n.lcotinapot provoca afectiunj ale sistemului nervos. Corpul astral . sau emotional este de asemenea intrerupt. Acesta este un motiv pentru care multi parapsihclogl cansideraca tumatul ii "impaminteaza"; totu.~i,nu este vorba de impamintare. Fumatul

I .'i) I '. I I, I ) ~I ;f ,~. ~ ~ :~~ I~t


I:i d
:,;"

d i

108
pur ~i simplu Ie dren~aza corpul astral, distrugindu-I. Ar Ii mult 'mai bine sa se foloseasca alte nietoae de irppaniiritare: Alco,olul. Alcoolul distorsioneaza corpul asrral sa'u emotional. EI, provoaGB slabirea" !='enzurii con~tientului sau controlul emotional. Poate fi folosit pentru impamintare, dar trebuie folosit cu retinere. 0 bere'sau un pahar mic de vin poate aduce <:> oarecare stabilit~te ~i poate mi~ora sensibilitatea psihica. Nu folositi nici un alcool tare. 0 distorsionare continua a corpului emotional poate fi dezastruoasa. in, final se poate ajunge la halucinatii. Alcoolul ar trebui folosit cu 0 moderatie extrema ~i ar trebui sa fie privit drept ceea ce este: un drog

109
emotiilor. Retelele de cristale cu InvocaJia imprimata in ele vor mentine calmul unei incaperi. Primul pas in protejarea voastra este identificarea pericolelor, aUt din mediu cit ~i emotionale, care va afecteaza. Unul cite unul neutralizati-1e pe fiecare cu metoda corespunzatoare care folose~te cristalul. Folositi Invoca~ia Luminii nu numai pentru a curata emotiile negative, dar ~ipentru a mari energia disponibila in combaterea acestor stresuri. Rezultatul pozitiv va fi 0 viata mai sanatoasa, mai fericita ~i mai lunga

'''1
I

I .

" ,,: I
'

J
,I

periculos.

~.j
," ''''',1

'I

'1

. , .;..-,

~;.~" ~';i~

~,<.-

~;
W
~~ F,'" !

,. ,
.;,,:!,

..I

Cofelna. Cafeaua ~i ceaiul contin cantitati mari de cofeina. Cofeina este un stimulator care provc;>aca instabilitate 0 a sistemului nervos dacao este. folosit in exces. Ea elibereaza V energia din rezerve. Folosirea contiflua sarace~te rezerva ~i face r dificila lupta contra bolii. Corpul emotional astral este de asemenea distorsionat de aportu/ crescut. <;Ie ~ofeina ~i caderea emotionaIa' de dupe incetarea stimularii. Incarc1ndu-va cafeaua sau ceaiul cu cristaJe, yeti produce 0 mica schimbare in efectul de distorsionare. Va recomandam sa folositi cafea ~i cea; cu moderatie, fie ca Ie incarcati sau nu. Aerul poluat. Majoritatea aerului nostru este poluat cu diverse substante toxice provenite de la ma~ini ~i uzine. Cristalele maresc producerea de ioni negativi de catre corp, ceea ce ajuta in lupta impotriva stresului poluarii. EmoJUIe ,I gindurile. Emotiile negative Oln gindurile ,oameriil~)(se impregneaza in pereti ~i mobila. Ele produc efecte de sLabireoricarui organism viu. Aceasta este 0 problema majora a spitalelor ~i camerelor bolnavilor. Protejati-va mai intii prin repetarea Jnvocafiei Luminii de trei ori. Puneti-va palmele cu cristal~,p~ fi~C?reperete ~i rep~tcyij,nvocalia- LumlnJlae noua , PD. Aceasta va inlatur~ emotiile negative imprimate in pereti. Neutralizati mobila in acel~~i r:nod.Crista/ele purtate pe chakra inimiivor m~ric1nipLJI energiei global~ oferindu-va 0 prot~ctie mai ma~e fata de vibratiile e!'TJotiilor negative. Cuartul roz, citrinul ~i am~Jis~ulsir'1tin mod -special rec6mahdate pentru stabilizarea
,

incarcarea cu energle
Cristalele reactioneaza la toate formele de energie. Cristalele care vor fi folosite pentru vindecare, dezvoltarea mentala sau pentru meditape trebuie sa fie fortificate prin incarcarea lor cu energie I')aturala. Sursa n9astra primara de energie este Soarele. A~ezati-va cristalulla soare ~i lasati-I timp de ~apte zile. Timp ete 0 saptamina ii1carcati-1cu lumina lunii. incepeti in prima noapte de ,luna noua la vremea cind mareea incepe sa creasca. Soarele este putere; luna este reflectarea lui. Soarele. este activ, masculin; Luna este receptiva, feminina. Sint energii diferite, dar complementare. Cristalele trebuie sa fie expuse la cit mai i'nulte forme de energie, inclusiv na~terea ~i moartea. Daca se poate, a~ez,ati-va cristalele linga 0 fe'meie care na~te. in unele culturi, placenta copih..iluieste infa~urata in jurul unor crista/e. Cind copilul impline~te 7 ani, i se daruiesc acele .cristale pline cu energiile pr~prieiIsale na~teri. '_ . ' Nu este neobi~nuit sa. gasim cristalele linga 'cin~ya care moare. Multe morminte all crista Ie in ele. Anticii considerau

:1;

I It I I I
I, ,II

i!iJ

~~ ] ;'i ~II !I.! ~I I 'i~ ,.1 !IU -'.1

~~;~~\-

110
na~terea ~i moartea ca treceri.Ei ~tiau ca spiritul este nemurito.r. Schimbarea corpurilor prin moarte ~i rena~tere a. generat mi~carea en~rgiei vietii. Aceste energii ar gutea f~ captate in cristale pentru folosire ulterioara. Animale, pasari, pe~ti, toate

111
Vulcanii, cutremurele, oceanele- toate acestea sint forte imense. Daca. va sint la indeniina Ie put~ti capta energia in pietrele. voastre. Copacii loviti de traznet se numara intre inca rcatori i favoriti ai cristalelor. Multi studenti cumpara tectite, fragmente mici de meteoriti pentru a-~i incarca cristalele cu energie din afara acestei lumi. Cercetatorii orientati mai tehnologic i~i incarca pietrele cu laseri. Lumina laserului este proiectata de obicei prin baza cristalului ~i iese prin virf. Cercetarea preliminara a evidentiat un efect de energizare clar asupra oamenilor care vin in contact cu cristalele incarcate cu laseri. Noi nu am efectuat 0 observatie suficient de indelungata pentru a recomanda laserii. Ei cohstitue un interesant subiect de cercetare pe care il puteti dezvolta. . , Cimpurile retelelor de 'cristale'vor fi tratate rriai in data.liu in PARTEA A 'eiNCEA. .Ciiif este asamblat ~i activat un cimp de retea cu cristale, el genereaza un cimp'de energ!eputemic care peate fi folosit la incarcarea obiectelor cu energia fort~i_dfJ viata. Faceti~teaua suficient de mare pentru a a~eza crlstalele in structura ei ~i pentru a Ie tine acolo cel putin ~apte zile. Ce veti face cu <:=ristalele voastre incarcate? Exersati acordarea cu fiecare dintre tipurile de energie impregnat in piatra voastra. Permiteti puterilor din cristale sa fie activate in mintea voastra.Transferati toate aceste puteri in con~tienta voastra ~i veti incarca cel mai dinamic 'cristal dintre toate: voi in~iva.

ii,

obi~nuiescsa captezeacea~taenergie.

Unele grupuri implantau cristaIe in corpurile vii ale preotilor ~i vindecatorilor. La moartea acestora, cristalele erau scoas~ ~i implantate in corpurile succesorilor. Ei credeau ca P?t recupera ceva din cunoa~terea ~i spiritul celui care plecase. In .acest mod, unele cristale au avut sute de proprietari. Aceste pietre erau cpnsiderate ca detinind 0 putere enorma ~i aveau 0 mare valoare. Toate formele de viata anima/a au fost considerate importante ~i energiile lor vitale au fost captate in cristale. Puneti cristalele pe cal, pe ciine sau pisica, timp de 7 zile pentru fi~care. Puneti-Ie in 9OIivia~9~ .p'~s,grti in '.acvarii. . . Toate formele de energi~[1atura!a au fost dorite de catre . antici. Pun~ti.va cristalele intr-o apa c~rgatoare. 0 cascada ar fi . minunata. Ingropati-Iesub. un foe. de tabara sau iott-un loc de foe. Asigurati-va ca se racesc treptat, altfel vor crapa. A~ezati-Ie la rascruci de drumuri unde energiile converg, se amesteca ~i se petrec., Poate ca.~i.astazi exista grupuri care i~i pun cristalele in canalizarile de sub interseqiile strazilor. Va puteti pune cristalele linga firele subtiri de iarba ~i stejarii masivi ca sa preia wergi~.de la cel maLmic ~i de la cel mai mare din regnul veget~ Magnetii sint mari.iJlergizatori, fi.e confectionati de om sau naturali, ca magnetite(' Cel mai bun este cel natural. Cel artificial ar trebui sa fie folQsit cind nu avem la dispozitie unul

'I Ii I .Ii I .It


I

II ;;, . ~I i 'Irl il~1 I~ I I) I~I I il I I 1

natural.

..

Cristalele pentru programare


'. ~

.:> 'Y(

~.

lata un proiect pe termen Iyng: lasati-va cristalele linga 0 piatra pentru ~aptezile, apei alegeti alta piatra. Acest lucru va va contopi crist?lele Q~cit 29::m4!~.l]linerale doriti. '" '. . P'i~~~!c!aI7 '.'y'or~~.fPkd':1r;g~mOd nivelu.I.. ne.rgetic al cert e Vcnstalelor-voastre. Totas1'fe~or. face acumulatonl de tip orgon, straturi de material organic ~i. anorganic, a~a cum propune . Wilhelm Reich.

II 1 1 II ! I,. fl

Cristalele pot primi'~i mehtirit3forme de gind.Cind facem acest lucru con~tient se nume~te programare. Folosim'termenul
"programare", pentru
<;:a

acest proces.seamanB:

cu..Rrogrlmarea

j:; . .. ~

pe c6mpute'r..lnfoimatiil~ sal..fcomenzile'siht stocat~ il)'st'1J<?t~fa moleculara a cristalului'de cuart sub fo~ma de date magneti~e incarcate Gindurile sint energie ~i sint magnetice ca"fornia.

112
,

113
Reprogramarea poate adeseori' sa mareasca puterea activa a cristalului. epetati toate etapele cu mare intensitate~i R
~.
!Ii

.J
;

!'

Toate .datele din cri~talele programate sint stocate .'Caforme de, gind. Forr)1eledegind sint imagini ~i/sau alte d~t~ seflzoriale, activate sau intensificate de emotii. Metoda chakrei frunJii' este 0 cale eficienta de programare a cristalului. Mai intii stabiliti scopul programului. Apoi ginditi-va la rezultatl:J1 final pe care I-ati obtine daca ar functiona programul. Puneti cristalul in dreptul fruntii.~Nu are importanla in ce direclie este orientat virtul cristalului. Inchideti ochii ~i intrali in cristal (vezi PARTEA A TRElA - Contopirea). Imaginali-va rezultatul final'intimp/indu-se in interiorul cristalului vostru. Creati-I cu cit de multe simturi puteli. Vedeti-I, mirositi-I, atingeti-I, auziti-I, gustati-I, faceti-I real. Cind se simte real ie~iti din crista I ~i deschideti ochii. Citeva exempJe de programare: daca doriti un crista I pentru vindecare, vizualizati pe cineva luindu-I in,min~t Urmariti . ridurile de incruntare disparind de pe chipul ace lei persoane, 'inlocuite' cu 0 expresie vesels. Vedeti persoana dansind, alergind, sarind, plina de sanatate ~i fericire. Daca cristalul estepentru 0 persoan~ care se confrunta cu 0 anum ita problema, vetleti persoana functionind normal ~i

simtire,eridt de des doriti.

'

Amuletele sint cristale programate pentru protectie ~i putere personala. Persoanele care inainteaza rapidpe calea lor spirituala se pronunta pentru folosirea amuletelor ~i chiar Ie folosesc.Institutul de Con~tienJa <;ristalelorregase~tevechea ~tiinta.a amuletelor. Testam acum 0 amuleta cu puterea mandalei cristalelor,0 amuleta speciala. Ea,poate sa amplifice dmpurile de energie vitala de peste 100 de ori fala de nivelele normale

II ,JI JII

"

~mpl.ificareaen~rgiel .
Pandantive. Purtind un pandantiv din cristal pe ehakra inimii, yeti stimula glanda timus ~i, prin aceasta, sistemul imunitar. Chakra inimii se intinde de la baza gitului I?ina la articulatia sternului. Lanti~orul trebuie sa fie dintr-un metal bun eonducator, ca argintul sau aurul, sau alte mat~riale naturale ca: matasea; pielea, bumbacul, /ina. Un crist'al purtat in aceasta zona va aratS' 0 cre~tere a cimpurilor de energie de 3 - 5 orifata de nivelul energiei normale determinat atit prin fotografia Kirlian cit ~i'cu baghetele. - , incarcarea. Introdu(:eti uncristal de cel putin 2,5 cm in 4 litride apa. Peste noapte dmpul de energie al celor patru litri de apa :crete de la 30 I em la 3 m. Oricin~va bea apa va transfera acea energie in propriul corp. Incercati aceasta experienta: dati-i unei persoane 0 baghet~ pe care s-o tina ,Ia 0 distanta de ~,5 m 1ata;de 0 a deua persoana. Dati-i celei de a doua perso?6e sa 'bea9 cea~ca de apa neincarcata ~i a~teptati. un minut. Observati orice mi~care a baghetei. Acum dati-Ie sa bea acela~i volum de apa incarcata cu cristalul. A~teptati un

fericita,fara problemarespectiva.

'

sufleteasca.

Daca trebuie sa~1folositi pentru meditalie, umpleti-I cu rugaciunea sau cu m~ntravoastra speciala. Faceti apel la toti mae~trii, invatatorii, vindecatorii, ingerii, arhanghelii pe care-i doriti. Invocati Lumina ~i Razele de Lumina. Infuzati cristalele cu sentimentele care va incearca atunci cind ajungeti pe tarimul lini~tii, cind' simturile dispa~ ~i traiti ad~varata impacare
.

i i I ! I' i. I
' ' I 1,/1 I I.'j I
~ II ,I II

,
"

~
"

-'~

Poate ca doriti sa programati, cristalul numai cu iubire. Ginditi-va la toti oamenii ~i lucrurile pe care Ie doriti. Creati sentimentul iubirii neconditionale pe care 11aveti cind tineti in brate un copila~. un catelu~ sau 0 pisicuta. Umpleti cristalul cu roz diafan. _ __ -,,_''->.. Amin,titi-va regulile programarii. Mai intii stabiliti C~dOriti. ~ Apoi imagiriati ~ezultatulfina.1.Inal tre!lea rinp,tineti crist~lul pe , chakra frunJii. In al patrulea rir'!d,intrati in cristal ~i imaginati-va 1I' 'rezultatul final cu mare intensitate. ~". __.

-_

"

.'

~.

"

115
mlnut. V~defl daca se ml~cabagheta. in testele noastre.am masurat .enl3rgla, care se modifica de la 0 distanfa nQrmala de aproape 30 'modificare. cm la 4,5 m. Apa neincarcata nu a produs nici 0 sistemelor corpului. in toate cazurile efeetul incarcarii cu energ!e se poate transfera corpului ~i se poate folosi aceasta energie. ,I"vocatia Lurninii. Spunind InvocaJia Luminii cu voce tare de trei cri se va mari cimpul de energie masurabila al ccrpului de eel putin 10 ori. Fbtografia Kirlianarata 0 cre~tere mare a intensitatii luminoase dupa ce este spusa Invocatia Luminii. Masurarea ionilor negativi arata dublarea cantitatii normale. Baghetele arata 0 cre~tere medie de la 30 cm latrei m. Echilibrul ehakrelor. Echilibrarea chakrelor majore va produce 0 cre~tere a energiei. Metoda degetului mare aratata in detaliuin capitoluldespre eehilibrarea energiei din aceasta

'~f

carte este cea mai u~oara cale de echilibrarea chakrelor. 0 . metoda alternativaeste aeordarea ehakrelor eu cristalele, pe
'care 0 puteti gasi in acela~i capitol.
.

Ii 'I II IJ

Fig. 3 - inearearea apei "'


I
j

Copaeii. Stali eu pieioarele goale, eu spatele rezemat de un copae. Daca 0 parte din radacini les din pamint, staJi pu picioarele pe ele. Puneli miinile pe trunchiul eopacului. Inchideli ochii. ImaginaJi-vaca va toplli in cop~c. SimJiJi-va in interiorul copacului. Trageli energia copaeului prin corpul vostru a,a cum se ridiea seva. Continuali,timp de 15 minute.
D varianta populara ar fi sa imbrati!?ati copacul inlan!uindu-I cu miinile ~i picioarele voastre. Simtiti fluxul de energie din copac prin voi timp de eel putin 15 minute. Ambele metode va pot ajuta sa obtineti 0 revitalizare rapida.

It

I I , I

: ~.~
..
.

.'

. .;) ."1. . ~. " , . ~ . .~

. ',~ I ..

"
.

Hrana ineareata. incarcarea hranei inlocuie~te energia consumata in cre~tere, cules, impachetare ~i livrare, Hrana din supermagazine reprezinta uneori doar 25% din puterea hranei organice proaspete. Punind hrana pe cristale 0 vefi incarca chiar prin ambalaje~ Piin pregatire<;l alimente/or se pierde 0 oarecare energie. Punind 0 farfurie cu mincare pe placi de cristal, vom ajuta la refacerea energiei pierdute. Chiar 5 minute de incarcare sint foarte benefice. Refelele de energie cu cristale sint inca ~i maieficiente.
"
.

Haine ,i a,ternuturi incarcate. Punind cri~tale in

larba. Culcali-vape spate in iarba, eu picioarele ,i bratele departate. inchideJi oehii. InspiraJi adinc ,i relaxa,i-va. ImaginaJi-vaiarba crescind lent prin .corpul vostru. SimJiJi-ocum crefte u,or ,i trece drept prin voi. Vedelifireleverziie,ind din,corpulvostru ,i simJiJi elaxarea r ,i intinerirea aduse de acest lucru.
Plantele de interior. Cind aveti nevoie de 0 incarcare
rapida, folositi planteIe din casaJbirou. A~ezati-va intr-o pozitie relaxata ~i tineti frunzele sau ramurile plantei dumneavoastra cu mina stinga iar in dreapta tineti un crista!. lata 0 metoda excelenta d~ r~ducere a stresului la serviciu. Chiar 10 minute va vor fi benefice".Cincisprezece minute reprezinta idealul pentru 0 inearcare rapida. '

-I I

sertarele ~ifonierelor ~i in dulapurile cu lenjerie, va vefi inca rea imbracamintea ~i a$ternuturile. Este foarte eficient sa punem un c,ristal in fieca~e pantof 'sau sa p_unem pantofii pe crista!e, deoarece. virfurile'picioarelor sint locurile prin care ies cele mai multe din meridianele corpului. Acestea constituie liniiledirecte prin car~ pantofii incarcafi transmit noua lor energie organe/or ~i

..

~I ~I

116

'~!i

];
117
~If

tip refea de energie cu cristale).

Sisteme tip refea de energle cu crlstale. Toate ob/ectele pot fl incarcate pnn' folosireaacestor sisteme tIp retea (veir PARTEA A CINCEA Instrumente speciale _ Sisteme

PARTEA A TRElA. ECHILIBRAREA Echilibrarea energiei pentru vindecare


Corpul este mai mult decit carne ~i oase, el este energie. Daca descompunem corpul in atomi iar atomii in cele mai mici particule ale lor, corpul devine 0 masa de lumina aflata in rotatie ~i vibratie. Cea mai mi9a particula atomica masurabila este fotonul de lumina. Corpul fizic este rezultatul final al energiei. Daca luam energia, va disparea corpul fizic. Acesta este un fel foarte special de bioenergie, energia viului. Aceea~i forma de energie este in plante, animale ~i oameni. Bloenergia a fost numita in mai multe feluri. Indienii din est au numit-o prana. Anton Mesmer, in secolul al XIX-lea, a numit-o magnetism animal. Wilhelm Reich, un cercetator american modern, a numit-o Qrgon. Baronul von Reichenbach, om de ~tiinta din secolul al XVIII-lea, a numit-o forJa odica, Chinezii 0 numesc chi. Guvernul rus, dupa cum arata Ostrander ~i Schroeder in cartea "Descoperiri paranormale din spatele cortinei de fier", 0 nume~te energie bioplasmica. I se spune 'corp electric, forJa vietii, vitalitate, corp vital sau corp eteric, Oricum i-ati spune, ea este aceea care hrane~te celulele ~i Ie intretine. Aveti doar aproximativ 6 secunde de energie in mu~chi. $ase secunde de efort maxim vor epuiza mu~chii. Aceasta este esenta exersarii izometrice. Depa~ind ~ase secunde de incordare, mu~chii vor face ap~1 la rezerve. Multi oameni compara aceasta rezerva '~u 6 baterie ~i vorbesc de lIincarcarea bateriilor" atunci cind sint obositi sau epuizati. . Va puteti revitaJiza corpul prin diverse metode. Cea mal obi~nuita consta in a va odihni pur ~i simplu. Odihna relaxeaza mu~chii prin detensionare. Cind se relaxeaza mu~chii, se

'11/(
1/il
;1

'

Scopul incarcarii este sa obt1netl mai muM energie pe care s-o folositi sau s-o depozitati 'pentru uz ulterior. incercati toate a-ceste tehnici ~i orice combinatij pe care Ie considerati inspirate. Pute!1trage foloase din toate.
I

jl
il .1 "

Hj

"l
f
IIJ
II

';';:; .t:r ':j .,

:tin'

II

j'

ijJ"
111: intimp/a 0 serie de lucruri.Corpul adbpta 0 pozitie de incordare minima. Och.iise inchid ~iadeseori un suspin elimina bioxidul de carbon din plaminl, inlocuindu-I cu oxigen, proaspat. Creierul coboara la trecventa undelor cerebrale a/fa (situata undeva intre 7 ~i 14 cicluri pe secunda) iar organismul incepe imed~at sa-~i refaca energia. $tim de obicei ca luam energie din hrana so!ida ~i lichida. Cei mai multioameni nu inteleg ca 0 mare parte din energia noastr:.aeste adusa in organism prin respiratie. Oamenii pet trai luni de zile fara mincare ~i zile' intregi fara apa. Cit putem trai fara aer? Cel mai putin cunoscuta este energiaobtinuta prin odih'na, mai ales prin somn. in timpul somnului mintea incepe sa-~i schimbe ritmul de la frecventa beta la frecventele alta,'
. ,~ theta, delta ~i apoi se parcurge ciclul invers, prin theta la a/fa. '1 Alfa este'starea in care organismul se incarca singur. in aceasta I stare transformam cimpul de energie magnetica in biocimpul care ne hrane~te celulele. V-ati intrebat de ~ dear atipind un pic "va incarcati b~teriile"? Va dispare oboseala, va dezmortiti iar durerea vi se alina. Va simtiti mai bine. De ce se intimpla a;;a? $i cum? $tim Cl.!totii ca organismul preia 0 forma de energie ~i 0 transtorma in alta. Corpul este un transformator de energie. EI,ia hrana ~i oxigen ~i Ie transforma in bioenergie, energia fol05ita de celule. la energia pamintului ~i 0 transforma in aceea~i forta a vietii care hrane~te celulele. Crist~:dele sint transformatorl de energie. Ele cresc intr-o spirala foarte exacta 9in punct de vedere matematic - seria Fibonacci. Acela~i model se vede in spirala seminte/or de floarea soarelui ~i este mai evident in spirala galaxiilor din universul nostru. Forma piramidei are acela~i raport matematic. Molecule!e de ARN/ADN din celulele umane au aceea~i spirala de cre~tere ca i crisJaJete. ot ce este viu poarta aceasta re/atie matematica T in str.uctur.a:moleculara. e pare ca acest model este cheia fortei S
, ,

119

j
. tI

I:

k;,
..

'. !it1;' "J .. .


.1

.Ii,)~ ~..>

~
:~{
/""

~" '"

~~i
.i';" , '~d"

'"

viet" care anima <i>rice m~terievie. Facind experientecu plante ~i piramide, am vazut ca piramidelemaresc durata de viata a hranei ~i a flori/or. Teste
f j

com~laxe au demonstrat efecte Denetlce asupra oamenllor animalelor ~i plantelor Chiar I ctlstalele beneficlaza de aceste etecte Dupa Dr G. Patrick Flanagan (cartea PYRAMID POWER), piramidele determina structura cristalina a lamelor de ras sa ajunga din nou la calitatea ascutirii Cristalele de cuart pot dubla orice etect al plramtdelor. Le-am tolos;t ca sa incarcam apa :?ialimentele ~i am masurat cre~terea energiel corpului dupa consumarea acestora. Cristalele au accelerat germinarea semintelor ~i au tacut florile taiate sa reziste mai mult. Cristalele puse sub cutiile cu lapte din trigider aproape au dublat oerioada On care laptele se pastreaza proaspat Se pare ca punind cristale in Izvoarele de apa minerala ~I in bazinele de inot, nu mai este nevoie de clor ~i algicide. in plus, cristalele ajuta la ameliorarea durerii ~J accelereaza vindecarea. Puneti un cristal pe 0 zona dureroasa ~i peste 0 ora durerea sau rigiditatea se pot ameliora sau dispar Cristalele mic~oreaza tensiunea emotionala ~i incordarea, Purtind un cristal, vetl mic~ora substantial nervozitatea, Indispozitiile ~i anxietatea Puterea cristalelor '5e poate explica in mal multe teluri. Emotii1e dezechilibrate sau negative produc ioni pozitivi care slabesc sistemul imunitar de lupta contra stresului, prin captarea de ioni negativi din rezerva de bioenergie Am masurat cre~terile productiei de ioni negativi aturici cind se pun cristale pe corp. 0 cre~tere a ionilor negativi'va proteja sistemele de energie ale corpului impotriva etectelor ionilor Dozitivi ~i va oroduce un efect calmant. Gindi!i-va ~i a/Uel. Emotiile negative sint 0 vibratie dezordonata, dezechilibrata. Modelul de baza al aliniamentului molecular al cristalului de cuart este cel mai exact model din natura. Cind energia dezordonata strabate cristalul, este obligata sa devina armonioasa Trupul/mintea raspunde prin relaxare ~i tensiunea scade Cristalul reactioneaza la ginduri ~I emetil ~I interactioneaza cu mlntea, marind energia gindurilor i puterea emotionala. Acest lucru' permite controlul sisteme/or energetice

,.I II

~ . I II I il 1 II, I . .if I I

I ,j I I

.~

--

~*'-~

'120
ale corpulul prln vlzualizare creativ8, foloslrea-rmaginilor, limbajul computerului minlii. Reducerea stresului '~i a suferintei ~i accelerarea vindecarii constituie acum etape deja binecunoscute ale echilibrarii energetice cu cristalale. Dispunem de sisteme simple, dar extrem de eficlente, ca sa reducerri stresul ~i tensiunea, sa amelioram sau sa inlaturam durerea, sa ajutam corpu/in reducerea timpulu~de vindecare, cu cel putin jumatate din standardele acceptate. Putem schimba spitalul ostil ~i centrele terapeutice pentru a elimina una din problemele majore din domeniul sanatatii. Putem crea puternice cimpuri energetice de vindecare in orice zona, energie pe care organismul 0 poate folosi ca sa se vindece singur Unele procese de vindecare pot fi efectuate cu un singur cristal; totu~i cu doua cristaIe ating~m optimul, fiindca energia 'este aproape dublata. Cind se folosesc doua cristale, cristalul din mina sting a trebuiesa aiba virtul orientat spre articulatia mlinii; cristalul din mina dreapta va fi cu virtul spre degete. Pot fi folosite orice pietre, dar se recomanda sa aiba cel putin cinci centimetri lungime. Drice forma functioneaza, dar cel Putin un capat trebuie sa S9 termine cu un virt care va dirija energla mal bine. Energia intra prin baza ~i iese prin virt. Daca se folosesc cristale dubIe (cele cu cite un virt la fiecare capat), capatul mai mare este baza iar celala/t virtul. Daca ambele capete sint egale ca rriarime, cel mai puternic ~i de obicei cel mai bine curatat va fi acela pe unde iese energia. Daca ambele capete sint la fel de mart ~j. curatate Is fel, folositi-I pe oricare. Folositi pietrele vindecatoare 'pentru propr.ia voa~tra echilibrare energetica Folosili-va cristalele de vindecare p~ntru EchiUbrarea chakrelor, e~E(rgizarea plexului solar, Echilibrarea neurologies sau tehnica picioare,lor, Echilibrarea clrculatone ~i cerebrala. Indiferent de metoda terapeutica pe care 0 folosili, rezultatul final trebuie-sa fi~ echilibrul. Cristalele de cuart pot constitui cel mai important instrument nou pe care sa-I folos;!1 'a obtinerea echilibrulul energetic d~ vin_deq:ire = ,

121

'II,,
I;.

!,p

.",
~

:\'fj,~ ;:~1~ ;~ '.: ,:

~ ,~i '

~': "\;l
"

~, ,

i
,
I ,

~.,:;<;ri " :
,

I
,

:.
,

'l'

~; .~ 1

jp
~,. /~

.'<~;, f , ~:i&' ,
,

it ~ ,t,'
,
'1,.''-1

..~.;'~,; ",~ I ,.-,.

. p.li

.~ :~i
;~~

Fig.4 - Cristalein mina stings ~i in mina dreapta

l'l ' i1~


1 ~~JI
'~"

Contopl rea
Procesul de contoplre mentala a doua sau mal multe persoane are puterea. de a controla energii impresionante Contoplrea nu este ceva nou Buckminster Fuller a numit rezultatul contopirii slnergie Mai multe minti contopite devin 0 slngura minte de mare putere Ati simtit vreodata puterea unita a unel multiml in timpul unui meci hoUirltor din Mondialele de .baseball? Sau Intensitatea emotionala a sUP9rteriior care urmaresc Supercupa la fotbal? Sau 0 intrunire delnviere a unui grup. cre~tin renascut? Am urmarit 0 ~edinta de vindecare cre~tina cu un auditoriu 'numeros. Liderul, care era vindecator, a condus gruDul care rinta batlnd din palme in ritmA inceput sa

,)

:1'

'f
.~l "::11 ' .V
' ,
.

, ,,;;} ' :i~

f
J

j!~

','

.'-r~.

.,

II u
11, '1

,,','.(

;-~ .i!
,

~
"'Ii :\1 ; ,~

~I I;

I:

..

122
se constitUie energla grupulUl, puteal sa-I slmt' Intens/tatea crescinda La un moment dat, liderul a forosit aeea energie ca sa-j vindece pe cei ee veneau la el. Probabil ea nu cuno~tea dinamica procesului pe eare I-a folosit ca sa canstituie puternica energie de grup. Este Tnsasigur ca ~tia eum sa 0 faca Cintind, batind din palme, dansTndla unison, oamemi au fost dirijati cu sueces spre Mintea Universala sau Dumnezeu. Acesta este un procedeu acceptat, de seeole, de refil)ii ~i grupari spirituale. Toate iceste metode au un punct eomun:.,elefolosese cele cinci simturi. Intonarea melodiilor, desigur, folose~te auzul. Concentrarea asupra unei luminari, privirea uneisurse de lumina intermitenta pentru sincronizarea cu stari alterate ale mintii, mandalele, mantrele sau imaginea unei persoane venerate folosese vazul Tamiia, parfumul, fIorile, ehiar ~i mirosul minunat al piinii calde va pot modifica realitatea. Acestea folosesc mlrosul CTndtinem cristale in mina, cind ne dam mTna ca sa facem un cere, cind ne Trhbrati~am, cTnd dansam Tmpreuna tolosim simtul pipaitului. $i cine n-a simtit 0 acordare la un picnic in famifie sau la' 0 petrecere populara? Amintiti-va de intrunirile biserice~ti de demult, cu prTnzulla pachet ~i cu cina din ce se gasea. Acestea folosesc, bineinteles, gustul . Contopirea incepe atunci cind toti desfa~oara acela~i proces senzorial. IntonTnd "OM" sau "Domnul fie laudat!1Isau "Ole, ole, ole!', toti creeaza un cimp de energie cind 0 tae la unison ritmic, Tmpreuna.De aceea cinta galeria la meciuri. Cheia este acordarea simtului prin ritm sau vibratie. Ritmurile necesare acordarii cu starile alterate de ,con~tiinta vor fi probabil armonice de pulsatii cerebrale alta, theta ~i delta Adevarata putere apare cind se contopese mai multe simturi. Daca.este vorba de acela~i miros atunci cind se prive~te o mandala ~i se numara mataniile Tntimp ce se mesteca ostia, care .ar putea fi rezultatu/? Mintea-computer introduce date Ie furnizate de s/mturi, atH eele fizice - vederea, auzul, pipaitul, gustul ~i mirosuJ- cit ~i cele
. interioare,
'.;'~~

123
puteadeplasain acela~1 spatiupentrua c"ea procesuleontoplril
Metoda triadei este. un foarte puternic mod de

contopire. Trei persoime se a~eaza pe trei scaune situ:ate echidistant, stind cu spatele la centru se formeaza un

triunghi. Una dintre persoane sa fie eu fata la nordul


magnetic: Fiecare tine in miini cite un ei'istal orientat standard ~i sta cu picioarele relaxate, fara incaltaminte, pe covor. Fiecare persoana se va impaminta imaginind radacini care ies din virtul piciorelor ~i intra in pamint. Simtiti cum urea energia pamintului prin picioare in tot eorpul, iese inval,uind eorpul ca 0 baie calda. inchideti ochii. Repetati de trei ori Invocatia Lumin1i. IIlnvoc 'lumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi est,~ calauza." Intrati in cristal ~i vedet~-va sUnd impreuna eu cei~alti doi membri ai triadei. Toti trebuie sa procedeze astfel pina cindfiecare are aceea~i imagine atit inauntrul eit ~i in afara eristalului. Stati lini~titi ~i observati oriee modificari ale activit~tii senzoriale. Vedeti culori, siluete sau obiecte? Auziti eeva deosebit? Vreo senzatie corporaJa de vibratie, cald.. rece, tensiune? Sp!Jneti tot ee simtitL Spuneti eu voce tare ee se intimpJa. Proeedind a;;tfel, puteti eonstata ea ~i ceilalti simt ceva asemanator. Spuse!e lor va pot modifica imaginea sau sunetul. in timp, toate simturile voastre vor primi acele'a~i mesaje. Mintile celor trei se vor contQpi. Cind se intimpJa ace.st lueru, una dintre cele trei persoane va fi numita emiJatorul grupului ~i va putea trimite energia grupului oricui, aproape sau departe. Ei i~i imagineaza dl)ar persoana, vad 0 forma de energie, cum e lumina, ie~ind din grup ~j il~dreptindu-se catre ea; vad persoana folosindu-se de energie. Aceasta metoda este exeelenta pentru IIvindecarea in absenta".

.' it il~ '!~ :1 ~ f. i.,


qf ~~ I

If'

:<:

non-tizice.

Qaca

ne imaginam pur ~i simplu acele

:t

procese senzoriale cu destula torta, ar putea fi ca ~i cTndIe-am tra; fizlc Daca tot grupul imagineaza 18 fel, toate mintile s-ar

~l

.t~

[ :' . .. .. ~

f
~...

1\-

124 Protectia InvocaJia


4,5 Luminii este, in sine, 0 protectie puternica.

'25
lumina. Ei se v~:>r ineroniza, daea pot, eu viteza ~i se vor s streeura',ajungind la al doilea inel, care se rote~te in sens opus. Dar nu-~i pot inversa sineronizarea la timp ~i atunci sint aruncati in afara inelului. Driee forma de gind negativa, gen blestem, trimisa grupului sau euiva din grup va fi absorbita de toata lumina din cele doua cercuri.

II~

II ,Ii I

Cind este spusa de trei ori, creeaza un eimp de energie vitala de

- 6 m grosime,

care va neutraliza emotiile negative provenite

de la ceilalti. Daca un atae emotional este indre-ptat.spre voi, intonarea continua a InvocaJiei va va proteja camplet. (Vezi PARTEA A DOUA pentru mcHmulte detalii). ~
.

Inelul-Pe aiei nu se trece

este atH de vechi incH

nimeni nu ~tie cind ~i unde a inceput. Aceasta metoda creeaza doua inele de lumina. rotitoare care protejeaza impotriva gindurilor ~i emotiilor proiectate de ceila1ti.

;.~.J . J. ~~~.,

i~i
-{:
k

i\j,;
,~'
J

";. I...:

,'; I

~
'

Participan,ii stau in picioare, in cere, 'inindu-se de mme. Coordonatorul grupului comanda activarea inelului. Trimite,i 0 raza de lumina din centrul chakrei inimii catre chakra Inimii persoanel din stinga. Vede'i raza emlsa strabatind cercul ,i ajungind din nou la Inlma voastrs, formind un cerc de lumina care se rote,te cu viteza foart~ mare. Trlmitefi alta raza de lumina de jur-imprejur, prin spatele persoanei din dreapta; raza inconjura grupul ,i formeaza al doilea cerc de lumina care se rote,te la viteza foart~ mare, in sens opus primululcerc. Avefi doua cercuri de lumina, unul in altul, rotindu-se la viteza foarte .mare, in sensuri opuse. Acesta este IIlnelul-Pe aici nu, s~ trece". Numai marli Mae,tri ai Lumlnli pot trece prin el. Repeta!i la unison cu mine: "Invoc Lumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ~ perfect. Lumina imi este calauza. Invoc. Lumina Crlstului, launtric. Sint un canal curat ,i perfect. Lumina imf este cslsuza. Invoc Lumina Cristulul, launtrlc. Sint un canal ,curat ,I perfect: Lumina imi aste calauza."
"

J
:i 'I~ ~~

~:

I ~"
I

[
~

~~;I r

Protectia grupului este acum ineheiata. Aproape toti ,cei que sa vor proieeta astral in grup vor rieo~a de inelul exterior de

II I Fig. 5. Inelul-Pe aiei nu se trece .,- ~,.j

'.

......

-, T
f26. Aceasta este protectia pentru grupuri, dar se poate folosi . ~iindividual: imagina!i-va doua cercuri de lumina care se rotesc in jurul corpului vostru. Aceasta protectie lucrea~a ,cel mai ~ficient atunci cind aveti cite un cristal in fiecare mina. Curcubeul pOqte fi .folosit ~i el pentru protectie

127
I' Stimuleaza slstemul imunitar ~I reduce stresul emotional, mare~te puterile spirituale ~i paranormale ~i va acordeaza cu fortele naturale ale universului

I
I

StaJi in picloare formind un cerc. TineJi-va de mina. TineJi un crista I in mina stinga, cu virtul spre articulaJia miinii. Tineti celalalt cristal in dreapta, cu virtul orientat spre degete. InspiraJi adinc ~i, cind expiraJi, lasaJi once frustrare ~i anxietate sa iasa odata cu aerul. SimJiJi-va corpul relaxat. TrimiteJi o. r~za de lumJna de la coccis il.1jOs, in miezul
.

Procesul de echillbrare a energiei cu cristaJele


Procesul de echilibrare a energiei cu cnstalele are ~ase etape. Prime1ecinci pregatesc corpul pentru ultima. Prima chakrelor, care tehnica pregatitoare esie Echilibrarea echilibreaza toti centrii de control energetic. A doua, Echilibrarea neurologica, actioneaza prin meridiane (sau liniile electrice din interiorul corpului) pentru inlaturarea blocajelor din sistemul nervos. A treia tehnica este Echilibrarea circulatorie care stimuleaza sistemul circulator prin jonc!iunile energetice din ~olduri, situate intre acupunctele Vezica Biliara 29 ~i 30. A patra etapa este Echilibrarea cerebrala care creeaza un echilibru polar intrs emisferele cerebrale dreapta ~i stinga ~i stimuleaza glandele pineala gi pituitara. Ultima dintre cele cinci tehnici de . pregatire este Scanarea' aurei. Oriee semnal celular remanent din crice zona traumatizata sau din orice punct de pe meridian este detectat ~i echilibrat prin scanarea cimpului de energie eterica din jurul corpului fizic. Ajun~i in acest punct, am echilibrat toate sistemele de energie ale corpului. Tensiunea ~i durerea vor fi, in eea'mai mare masura, inlaturate din corp. Aeeste tehnici de pregatire reduc sau dizolva crice rezistanta fata de schimbarile programului de baza de la nivelul cauzal. Schimbarile de la nivel cauzal sint antrenate de Procesul de vindecare cu cele patru culorj. 0 boala nu poate aparea tara sa aiba 0 cauza. Computerul mintii prime~te date atH de la simturile exterioare cit ~i de la cele interioare. EI Ie compara cu programele automate create la na~tere, care sint moditicate de experientele de via1a; dupa aceea schimbaconditia umana. Procesul de vindecare cu

pamintului. AspiraJienergia pamintului. SimJiJicum vibreaza

~i va umple cu calduracind. intra prin part~a de jos a corpului, urcind apoi in piept, miini ~i braJe, spre ceafa. _SimJiJi caldura care vibreaza' cuprinzindu:'va faJa ~i ie~ind prin virtu I'.capului ca un curcubeu de culoar~. Ro~u, oranj, toateculorile inunda exteriorul verde, albastru, purpuriu corpuh.d, ca ni~te panglici de lumina colorata. VedeJi acest curcubeu. SimJiJi cum coboara pina in virtu I pic!oarelor ~i apoi este aspirat prin corp. UrmariJi curcubeul de lumina

! I I:,

urcind prin glezrie, gambe, coapse, ~olduri, prin abdomenul


inferior. Vedefi cum umple talia ~i apoi partea de sus a corpului, palmele, braJele. UrmariJi aceasta culoare minunata cum va scaldii umerii, ceafa, urca in cap ~i izbucne~te intr-o uria~~ tintina de lumina colorata ce va inunda corpul. TrimiteJi curcubeul, prin mina drea'pta, in mina st:ngij a persoanei din dreapta voastra. Cind se realizeaza acest cerc de ' culoar~, urmariJi tintina curcubeului invaluind intregul grup. Sim}iJiimpacarea ~i senzaJta .de siguranJa, protecJie.

Af1:'Iuleta ctivata de mandala cristalelor creeaza un a


puternic cimp de forta protectoare in jurul vostru, care poate de'pa~i30 de metri! Ea neutralizeazaformele de gind negative
trimi~e 'de ceilalti ~i va ajuta sa stati, in incaperi impregnate cu

I;. "i

'I

L
.

'~
~;-,-

:J ~~'

'.

.I

.,'!ii ;
..

em,otii negative

puternice,

cum

sint

de exemplu

spitalele.

..

I.
'1~B cele patru culori comanda mintii sa echilibreze fiecare nivel al
energiei: fizic, emotional, mental ~i spiritual. EI folose~te energia simbolica a culorii ~i stimulul fizic al cristalelor pentru a activa sugestiile. Aceste forme de gind neutralizeaza vechile programe menta Ie care au provocat imbolnavirea. Mintea creeaza apoi un nou program, de echilibru ~i sanatate. Cind dispunem de mai multi terapeuti, cele cinci etape pregatitoare pot fi inlocuite cu 0 metoda superioara, numita Patratul. Cind folosim cele cinci
tehnici in parte, plus

129 comenzii de urgenla, acum! Orice 'singerare care nu este necesara va inceta, acuml Toate semnalele de durere vor inceta, acum! Toate sistemele respiratorii (folosirea pluralului corespunde pluralitalii corpurilor noastre, n.tr.) intra in e"chilibru, acum! Toate sistemele sanguine ,i circulatorii intra in eChilibru,acum! Toate sistemele limfatice intra in echilibru, acum! Toate sistemele nervoase intra in eChilibru,acum! Toate sistemele endocrine intra in ec'hilibru, acum! Sistemele digestive ,i excretoare intra in eChilibru, acum! Toate organele intra in echilibru, acum! Toli mu,chii, ligamentele ,i oasele intra in eChilibru,acum! Toate chakrele se sincrO'nizeaza ,i intra in echilibru, acuml Toate celulele intra in echilibru, acum! Toate sistemele de energie ale trupului, minlii, emoliilor ,i spiritului se sincronizeaza ,i intra in echilibru, acuml Toate sistemele ,i toate celulele intra in maxima refacere ,i vindecare acum! (RepetatiInvoc9~ia luminil de trei ori.) "InvocLuminaCristului,launtric.Sint un canalcurat ~i

'. ~' . I' II

Procesul de vindecare cu cele patru

culori, timpul de tratament este cuprins intre 1 ora ~i 1 ora ~i


jumatate. Daca folosim Patratul, timpul de tratament se reduce la 15 minute. Singurul impediment este acela ca avem nevoie de patru terapeuti.
~

Alarmsl
Aceasta procedura de urgenta este foloSita ori de cite ori va confruntati cu 0 trauma fizica sau afectiva datorita careia
.

,
II

perfect.Luminaimi estecalauza.InvocLuminaCristului,launtric.

clientul se afla in stare de incon~tienta.

,t;~ T~j.~
I'

.~ C\!
,~.

'

":jp

.., .

Dupa fiecare comanda de activare a energiei, numarati " pina la 15 inainte de a trece la urmatoarea comanda din text. Astle I yeti permite computerului mental sa opereze schimbarile in.corp. in toate cazurile, solicitati asistenta medicala de rigoare. Aceste tehnici pot fi efectuate pentru a stabHizatoate sistemale de energie ale clientului in timp ce a~teptati sosirea echipei specializate pentru astlel de cazuri. Jjnind cite un c~istal in fiecare mina, in pozitia standard. (cristalul sting cu virtul spre articulatia miinii iar dreptul cu virful spre degete), puneti degetul" mare al miinii drepte pe chakra fruntii clientului iar palma sUnga pe chakra inimn. Vorbiti cu 0 voce sonora', ferma.

Sint un canalcurat~i perfect.Luminaimi este calauza.Invoc LuminaCristului,launtric. un canalcurat~i perfect.Lumina Sint imi estecalauza..

I 'I I ,! I .1 :1

Primul ajutor

C!\'j

MAlarmi! Toate sistemele -de energie se supun

r .

'1-.;.1

Folositi aceasta tehnica de prim ajutor cind va confruntati cu un GaZde simpla durere ~i tensiune. ]ineti in fiecare mina cite un cristal de vindecare din familia cuarturilor; virtu I trebuie sa fie orientat standard, spre articulatia miinii stingi i resp~ctivspre degetele miinii drepte. Aceasta pozitie permite cristalului sa conduca fluxul de energje naturala in corpul clientului i sa
9

i~ :1 If.. ~
I .. t

I il

- Cartea

crlstalelor

Crlstale care vlndecO

':I!

130
131 .amplifice transferul de energie de la mina dreaptA la Iilina stingA. Pune!i mina, stingA cu cristalul pe zona dureroasA, rigidA sau' vAtAmatA. une!i mina dreaptA in partea opusA a corpului. Prins' P sandvi~. Repetati InvocaJia Luminii ("Invoc Lumina Cristului, launtric. Sil1tun canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza. ") de trei ori. A~teptati cinci minute. Puteti simti anumite senzatii. Cind activati aceasta tehnica prin InvocaJia Luminii, yeti parcurge ~apte etape. In prima etapa terapeutul simte ceva ca 0 vibratie, imediatce i~i punemiinile pe client. A doua etapa este 0 pulsatie neuniforma. Puteti simti aceste senzatii in orice loc de pe miini,articulatia pumnului, 'piept, git, fata sau timple. Pe masura derularii procesului de vindecare,va yeti simti invadat de caldura. Aceastaeste a treia etapa. Uneoricaldura poatefi atit de puternicaincit uniiterapeuti transpira. A patra etapa este ciudata deoarece unul din cristale parca incepe sa se raceasca.A cincea etapa este 0 revenire a caldurii, dar nu la fel de intensa.'A ~asea.etapaeste 0 pulsatie uniforma. A ~aptea este sfir~itul ciclului. Totul se lini~te~te. Vibratia, pulsatia ~icaldura sint inca prezente,dar mult reduse. InvocaJia Luminii pune in mi~care un curent de energie vindecatoare de la mi.,a dreapta la milia stinga, ceea ce determina toate celulele dintre miinile terapeutului sa intre in echilibru. Dureaza aproximativ5 minute sa efectuamtoate cele ~apte etape de echilibrare celulara. _ Eliberarea tensiunii ~i reducerea durerii trebuie sa fie simtite imediat ce se incheie ciclul. Eficienta maxima se obtine intr-o ora. Aceasta tehnica este 0 cale rapida ~i u~oara de ameliorarea diverselor suferinte.0 puteti folosi 0 data pe ora in cazurile de vindecare mai lenta. lata ce spuhe ca a simtit Pat -Furgerdin Petaluma,California: oPesoturmeu, David,il durea tare spatelede citeva zile ~i abia a~teptam~a vin acasa ~i sa'incerc aceastatehnica.Am facut-o 0 data pe ora, lucrind de fiecare data cite 3-5 minute. Dupafiecare ~edintaI-amintrebat cum se simteaiar el se ridica,

I I ~ !t I I .

intre"minadreaptA ~i'cea stinga, corpul este acum un veritabil

'

! !

, If " ! 'I;, , f" U " ..Jj ~. 'I I !II II ~it ,

'f

,~ '. ~
"

.;.
:' ~~~~ --

facea citiva pa~i~i zicea: "$tii, cred ca incepe'8a-mitreaca.


II

I;' ,. '
-~ ~
.
.
..:"'....
' .' .

'

Fig. 6 - Primul ajutor

~:5 .. .. ~; I ~.
. ,

it, ..

David nu credea in cristalele iT1~le,otu~i cind trebuia sa piece t la serviciu, pe leiora trei dupa-amiaza,ii trecuse de tot. Nu mai avea nici un fel de durere dorsala ~i nu mai trebuie sa spun ca Davidcredeacum in vindecareacu cristalele~i in InvocaJia

1; I L ., a -.!

:132
Lumlnii. De tapt in dimineata urmatoare m-a intrebat daea-i mai repetedinte!ede vindecare.lie-am repetat.De mai bine de trei

-'ri

'" ,.

133
ori aeeasta echilibrare poate reduce mult rigiditatea ~i durerea. Benzile chakrelor majore incep Ia' baza coccisului (ultimele vertebre sacrale) ~i urea spre vir:tul capului. Prima chakra, a Radacinilor, este 0 ban~a care tine de la coccis pina la aproape 7,5 cm sub ombilic. A doua chakra este numita Sacrala, ea se intinde de la 7,5 cm sub ombilic pina la ombilic. Plexul solar.este a treia chakra. Zona sa este de la ombilic pina la articulatia osului pieptului. A patra chakra, a Inimii, se intinde de la articulatia sternului pina la scobitura gitului. Chakra Gitului este a cincea. Ea se intinde de la scobitura gitului pina la baza nasului, intre ochi. A ~asea ,chakra este chakra FrunJii; ea se intinde de la baza nasului pina la linia parului ~i este u~a prin care se face unirea glandelor pineala ~i pituitara, numite uneori al Treilea Ochi. Ultima chakra este numita chakra Coroanei. Este ca un acoperi~ al capului, corespunzind in mare liniei de unde incepe sa creasca parul. Chakrele sint echilibrate in ordinea inversa numararii lor, de la a ~aptea la prima. Se' procedeaza astfel pentru a ne asigura ea nu provocam 0 ascensiune acciCientala a energiei Kundalini. Energia Kundalini in cepe la baza ~irei spinarii ~i, cind este activata, erupe prin ~ira spinarii provocind adeseori efeete

zjle nu mai arenici 0 durere dorsala.invatati pe de rost InvocaJia Luminil. Purtati .intotdeauna . cu voi cele doua cristale de vindecare ~i yeti fi astfel pregatiti sa ameliorati durerea oricui.

-"".'

Echilibrarea chakrelor
Chakrele sint benzi de energie care inconjura corpul ~i care guverneazatransferul de energie la celule. Energia intra i iese prin deschideri circulare din fata ~i spatele corpului. -Chakra- este un termen sanscrit sau.est-indiancare inseamna literal -roata-. Clarvazatorii din vechime au vazut virtejuri de energiela fiecaredin acestedeschiderisemanindcu ni~teroti de
lumina. -J Astazi, datorita fotografiei Kirlian, putem vedea ace~ti centri exact acolo unde au spus cei vechi ca se afla. $; ace~ti centri arata ca ni~te.cercuri de lumina. Chakrele preiau energia din cimpul eteric sau pranic care se intinde de la 15 cm la 45 cm in jurul corpului. Acest cimp stimuleaza glandele endocrine care controleaza echilibrul chimic al Qelulelor. EI da sistemului nervos puterea motoare pentru punerea in functiune a sistemelor electric i electronic ale corpului.
.

mentale,emotionale~i fiziologice dramatice. . Chakrele pot fi echilibrate in mai multe feluri. Tehnica Degetulu~ mare este cea mal u~oarcl~i mai rapida.

!. ~" ; Ii t 1,1 Ih.. IIV t ij 4.w A t

Daea chakrele sint dezechilibrate sau dezarmonizate,


.

imbolnavi.

celulele nu se: mai pot intretine, reface sau regenera. Va yeti

Emotiile sint vibratii. Ele mentin pulsatia bfoenergiei intr-un anumit ritm. Emotiile dezechiHbratesau negative provoaca 4n ritm imprbpriu i un stimul incorect pentru glande ~i sistemul nervos, ceea pe provoaca tensiune ~i pierdere de energie.
..

Echilibrarea chakrelor permite energiei adecvate sa


?elule marind energia ~i relaxind tensiunea. De multe
.

TineJi cite un cristal in fiecare mina, in poziJia 'standard. Poate fi folosit orlce membru din familia cuarJuriior. Crlstalul trebule sa aiba un' capat ascuJit. Cristalul din mina stinga trebule sa alba virful orientat spre articulaJia miinii iar cristalul din mina dreapta, spre degete. RepetaJi InvocaJla Luminii ("Invoc Lumina Cristului, launtric. 'Sint un canJtI c~rat ,i perfect.' ~umina imi este calauza. ") de trel orl. . puneJi virful degetulul mare al miinii drepte pe cre,tetul capulul sau chakra coroanei. Cu o.chiiinchi,i sau deschi,i, ImaglnaJI-vi 0 Jumitate de cerc, ca un aparat de

J: _~I ~,\, f .,~ I :WI

.ajunga in

masura pentru energe sali un vitez9metru.Nuexism nici un


marcaj pe acest cadran cu excepJia eentrului ,i marginilor.

.~

:.-. --

134 Exlsti un semn pe mijloc, care inseamna echlllbrul perfect. V~eJI 0 linle Indlcatoare ca 0 sageati sau ca un ac,cu virful pe semnul din centru. MenJineti acul nemi,cat pentru a stabillza echllibrul. Daca este nevoie, imaginatl-va ca tineti
,

135 chakrice ,i conectindu-Ie. Aduceti-I in virful capulul. AtingeJi chakra frunJII, apoi plexul solar, apoi partea stinga a pieptului, zona nodului limfatic, situat la aproximativ 10 cm deasupra punctului central al parJii stingi a pleptulul. AtingeJi apol partea dreapta a pieptului ,I, in final, atingeJi centrul pieptului. Ultima secvenJa cuprinde fruntea, plexul solar, partea stinga a pieptului, dreapta pieptului ,i centrul pieptului. MenJineJi degetul mare pe centrul pieptului ,i repetaJi InvocaJia Luminii de trei ori. ObservaJi asemanarea cu semnul catolic al crucll. Multe practici religioase au avut iniJial alte scopuri. Mi,carile au 0 semnificaJie ezoterica. "Precum sus a,a ,i jo~; a,a cum a fost sa fie de-a pururV' C'Precum in cer a,a ,i pe pamint, acum ,i pururea ,i in vecii vecilor", n.tr.) Chakra frunJIl este "sus". Ochiul al treilea din chakra frunJii este poarta catre nivelele superioare ale con,tiinJei. Plexul solar este "jos" ,i este centrul de control pentru corpul animal. Partea stinga a pieptului reprezinti trecutul, "precum a fost". Parte~ dreapta a, pleptului reprezinta vlltorul, "a,a sa fie". Pieptul este centrul chakrei inimllcare focalizeaza iubirea necondiJionala, singurullucru care este "de-a pururi".

acest ac indicator cu mina pentru a nu se ml,ca din locul echilibruluiperfect.


Dupa ce ati stabilizat aparatul, de masura, duceti degetul cel mare in centrul chakrei fruntll, a ,asea voastra chakra.'Vizualizati sparatul de masura ca 0 jumatate de cerc, mi,cati acul indicator in centru pentru echllibrul perfect. MenJineti-1nemi,cat pentru a stabiliza echilibrarea chakrei ,i cind simtiti ca s-a stabilizat, deplasaJi-vi catre a cincea
'

chakra.

PuneJi degetul mare al miinll drepte pe git ,i vedeti acee~,i jumatate de cerc a aparatului de masura. Indiferent ce arata acul acestui aparat, deplasaJi-1 spre centru pentru echllibruI perfect. MenJineti-1nemi,cat pentru stablllzarea chakrel gitului. Cind simtiti ca echilibrarea este completa deplasati-va degetul in centrul pieptului, pe chakra inimll. VedeJi aparatul de masura a energiel. Mi,caJi sigeata in punctul de pe mijloc pentru perfecta echllbrare fizici, emotionala, mentala ,i spirituala. MentineJiacul nemi,c~t ,i '-stabilizati a patra chakra. Dupa stabilizarea ei, punefi degetul 'pe plexul solar, imediat deasupra ombilicului. Pentru a echilibra a treia chakra, vedeJi inca 0 data binecunoscutul aparat de masura ,.. deplasaJi acul Indicator in centru, pentru echllibrarea perfecti. StabilizaJi-1menJlnind acul neml,cat. PuneJi 'degetul intr! ombilic ,i pubis; Aceasta este a doua chakra sau sacrala. Inca 0 data aducetl acul indicator in centrul aparatului de masura, pentru echilibru. Acum puneJi degetul pe chakra radacinllor sau prima chakra. Vedeti acul indicator deplasindu-se spre centru pentru 0 echllibrare perfecta "~,stind nemi,cat, stabillzeaza
aceasti'chakra. ' , ,

1. i loJ
~

!~ t~ J If, f,* I ! I r'll I . f~! ~l ".


l,t-

Acordajul chakrelor cu cristalele


De foarte multa vreme sa eunoa~te faptul ca sunetul influenteaza eorpul omenese. EI genereaza atit modificari emotionale eit ~i fiziologiee. Multi eercetatori serio~i cauta modalitatide aplicare a sunetului in calmarea'emotiilorinstabile. ~i ameliorarea durerii fizice; Altli ereeaza magistrale muzicale catre stari alterate de con~tiinta. Muzica -pentru meditatie a devenit foarte eunoscuta. Toate eulturile folosesc muzica sau sunetul in vreun fel pemtru a. stimula sau' calma, dupa caz. Hindu~iiau un sistem ~e' yoga a sunetului numit Nad Yoga.

jU

'u .' Duceti degetul mal departe de corp, cam la 2,5 cm; "ridlcaJHprin fata corpului, trecind prln toate cimpurile

{ I, ~ I' dJ':Jt

,.

.;

137
Mantrele ~i cinturile sint folosite in modalitati specifice pentru a crea alterari mentale. Unul dintre cele.mai populare sunete sau mantre este OM pronuntat OHM. Se. spune ca aceasta e~te vibratia sunetului universal ~i, folosind-o, ne acordam cu universul. Acordarea reprezinta folosirea sunetului in stimularea, calmarea sau echilibrarea corpului. Acordarea cu ajutorul cristaleior adauga mai marea putere ~i dimensiune a cristalelor pentru

'' , ;11 ! I I

,r
[ ,

';
"

..

'SJ

'J1 .,~ I ,~]' . 4.. ~J

..:>I," ~iI

1ft .~ .~ , ~iI ~"


I

ill

I~
' .'\

a crea in corp modificari ra~ide ~i uneori uimitoare.Durata de timp necesarapentrua face Acordarea chakrelor cu crlstalele variaza de la individ la individ. De obicei, dureaza 1/2 - 1 ora. Stind in picloare, tlneti cite un crlstal in flecare mina, cu virful spre articulatia miinii stingl, respectiv spre degetele milnii drepte. Aceasta pozitie corespunde clrcuitulul natural al corpului. Practicati sunetul OMvariind inaltlmea sunetului pina gisiti tonul care vibreaza cel mai mult. Acesta este Tonul Puterii. Respirati din. scobi,tura stomaculul, din dlafragma. Bombati stomacul mal intii, apol pleptul. Explr~tl

, 'f I~ I r. t I I J I 11 I ~, .

aerul in aceea,1ordlne.

I ,t.'
I

.. . ,.~J ~
I
,...

"

I I"'

Punetl baza cristalulul din mina dreapta pe virful capului. Emiteti Tonul Puterli clar, cu 0 0 Intensltate medle. Simtiti vlbratia, senzatia de oscilatie. Mentlneti acordajul pina cind aceasta senzatie este constanta. Apol imaglnali-vi ca virful capului este 0 poarta deschlsa ,I ci acordajul vostru creeazi 0 luminiscenti. SimJlti ,I vedeti lumina stralucind prin partea deschlsa a chakrel coroanel. Deplasati-va crlstalul in jos, spre a ,asea chakra. A,ezatl-I cu baza pe centrul fruntll. Emltetl sunetul cu Tonul Puterll. Continuati pina cind slmtlJi in acel loc 0 vibraJle

Fig. 7

- Echilibrul chakrelor

puteti slmtl chlar caldura. ImaglnaJI-vi stind intr-o u,a deschisi ,i aducind lumina sa curgi prln. aceasta noui deschldere. Cind va simtiJI sigurl de aceasti Imagine, continuaJIsa acordaJizona, dar indreptaJI~viatenJlainapol spre,chakracOfoanel,plasaJIu,a deschlsi Rngi cealalti ,I acordaJi-viluminaprln ambeleu,l. SlmJiJI vlbra,le,I cilduri in ambele zone. ContinuaJiacordajul pini cind vi simJiJI siguri pe capacltateade a minul ambelechakreimpreuni.

" I / ;~r I '".. IJ'~ ~:,Ii 1'11 II 1 i


' :1/ . ,!,i I .

,:If ' ': 'i

~I ,J t

~
'l~l JJ!

138 Punefi cristalul cu baza pe pielea gitului. Pronunfa,i OM cu Tonul Puterii pina cind vibrafia" caldura ,i lumina intra prin u,a celei de a cincea chakre. Vedefi toate cele trei u,i. Extinde'i tonul spre a include ,i celelalte doua chakre ,i continua'i pina cind lumina ,i vibrafia patrund uniform prin toate trei. Face'i 0 pauza in acest punct ,i practica'i inceperea ,i oprirea acordajului celei de a treia chakre, sim'ind capul, fruntea ,i gitul cum vibreaza simultan cind intra lumina in ele. Exersafi pina cind simfi,isiguranfa ,i lejeritate, apoi continuafi.
,

139 timp ca sa simfiJi acest flux prin toJi cei cincl centri inalnte de a va deplasa la chakra a doua. FaceJi 0 pauza, respiraJi de citeva ori ,i relaxaJi-va. ObservaJi cit de u,or' va este sa umblaJi cu tot mai multe chakre. Cind va relaxaJi, devlne placut. Este ca un joe, nu ca un efort. Este un exerciJiu simpatic, dar efectele benefice va vor ului! TreceJi acum la chakra a doua sau sacrala. PuneJi baza cristalului drept in faJa corpului, la jumatatea distanJei dintre pubis ,i ombilic. FolosiJi tonul puterii, trimiteJi ohm prin zona respectiva pina cind zona vibreaza. SimJiJifluxul prin chakra, ca 0 tintina de energie. VedeJi lumina inundind deschiderea. pastraJi acordajul pina sinteJi siguri de capacitatea vo~stra de a activa aceasta chakra. AtingeJicele cinci chakre anterioare cu minastinga ,i acordaJi-le. Cind leaJi activat pe toate ,ase ,i lumina curge prin toate, exersaJi deschiderea ,i inchlderea lor succesiv, apol toate deodata. ContlnuaJI sa exersaJi pina va simJiJi slguri pe voi. PuneJi baza cristalulul din mina dreapta pe ultimul din cei ,apte centri, chakra radaclnii sau chakra pubisului. Folosind acela,i ton al puterii pronunJaJi ohm ,I exersaJi deschiderea ,i inch iderea ei pina cind aCJlunea devine simpla ,i fireasca. FolosiJi cristalul din mina stinga pentru a deschide u,or, cu rabdare, chakrele sacrala, a plexului solar, a inimii,a gitului, a frunJii ,i a coroanei, pina cind toate cele ,apte chakre sint deschise. SimJiJifluxul uria, de energie iradiind din corp ,i marindu-va aura ca pe 0 minge de lumina stralucitoare, de culoare ,I vibraJie.,SimJiJi ezonanJa r lui ohm vibrind prin intregul corp. ImaginaJi-vace putere ali avea daca aJi putea vorbi prin toate cel ,apte chakre in loc sa vorbiJi doar prin git. CintaJi un cintec prin toate cele ,apte chakre ,i urmariJi efectul asupra voastra ,i asupra celorlalJi. ExersaJi deschiderea ,i inchidereafiecarei chakre dupa dorinla. Exersali combinarea a doua sau mai multe chakre pina 'cind ajungeJi la un 'control. precis ,I u,or. Avantajele obJlnute vor Ii in proportie directa cu -efortul

W n'
,~.~'
lill

"n 'i811

'f
11 R

Punefi baza cristalului de acordaj pe centrul pieptului, pe chakra inimii. Pronunfafi sunetul, pe tonul indicat, prin piept ,i simfifi vibrafia ,i lumina curgind prin u,a deschisa. Cind va simtifi relaxafi in acordajul inimii, urcafi la celelalte trei cha~cre.Folosifi cristalul sting ca sa atingefi fiecare din aceste cl1akre. Mina dreapta inca fine baza cristalului pe piept. Cind atingefi cu 'cristalul din mina stinga chakra gitului; vedefi u,a ~cesteia deschizindu-se iar lumina ,i vibrafia intrind prin ambele desch.deri. Atingefi chakra frunfii ,i vedefi ,i simfifi cele trei chakre acordindu-se. Pronunfafi continuu OM. Atingefi chakra coroanei ,i vedefi ,i simfifi cele patru chakre stralucind ,i vibrind. Exersafi deschiderea celor patru chakre simultan pina cind avefi sentimentul de siguranfa ,i simfifi ca facefi acest I~cru cu putere. Scopul vostru esie ,i putefi acorda cu u,urinfasa increde're. toate cele patru chakre deodata, '

t,'1
~. ~ 11 I

f! I
*:'

,n

,
tr

t~

t~ ' /1'
t,~
~i:
1

- caldura ,i vibrafie; imaginafiluminailuminind aceasta

Trecefi la chakra a treia, plexul solar, imediat deasupra ombilicului.Acordafiprin baza cristalului,i simfifi

'" '; :iI~

deschidere. A,teptafi pinacindsintefLsigurica putefiacorda toatazona cu u,urinfa, apoi folosificristalul sting pentru a deschide u,ile inimii,gitulul,frunfii, coroanei. Acordafi-va sunetul OMcu putere pl'in cele clncl chakre ,i menfinefi-I timp'de mal multe minute. Simfififluxul de energie calda, vibranta urcind sp're virtul capului " izbucnind ca un dU,. SimJiflacest flux'i,nind din frunte, git, inima,i plexul'solar ca ni,te fintini de lumina, caldura ,i vibrafie. Exersafi un

"r.
~

f'
\

depus.

'

Ii.~ I. I
1.1 I "

~;

..

141

I!

Echilibrarea neurologica
Majoritatea meridianelor (liniile electrice interioare) ies prin picioare. De la picioare trebuie sa incepeti daca vreti sa in laturati blocajele ~i sa revitalizati sistemele neurologice ale corpului. Orice substanta actione-aza asupra picioarelor ~i asupra fluxurilor energetice ale acestora.. Stati cu picioarele pe 0 tesatura de lina, apoi pe 0 tesatura sintetica ~i simtiti diferenta in citeva minute. Una va genera un flux de caldura, materialul sintetic va crea 0 senzatie de nervozitate, de iritare. Echilibrarea sistemului neurologic prin folosirea cristalelor actioneaza intr-un mod automat foarte precis. Veti traversa un ciclu de- ~apte etape. Prima etapa este 0 senzatie de vibratie. Etapa a doua' este o' pulsatie inegala. Aceste senzatii sint adeseori simtite in virtu I degetelor, miini, fata, ceafa sau piept, sau combinatii ale acestora. A treia etapa este 0 puternica senzatie de caldura, de obicei, dar nu intotdeB;.una,simtita pe fata.. Se poate simti, de asemenea, in tot corpul. In etapa a patra se obse,rva 0 schimbare cu totul neobi~nuita. Unul din cristale i~i - schimba temperatura. Parca ar fi mai rece decit celalalt. Etapa a cincea aduce-o revenire a senzatiei de caldura, de~i este mai putin intensa decit in etapa a.treia. in etapa a ~asea se simte 0 pulsati~ uniforma, net deosePlta de pulsatia inegala din etapa a doua. In etapa finala totul $e~TIQi~te~te. Nu.este n~voie sa sinjJ1fitoate cele ~apte etape. De fapt, cei mai multi simt primele aj)ua e,tape, fiind prea ocupati cu rostirea .nvocaJiei Lumlnii. La sfir~itul celei de a treia invocatii ei sint deja in etapa a treia,.a caldurii, ~i nu Ie-au simtit pe prifTlele'doua. Observati cef~_fapte ,etape ca pe un exercitiu de accentLicire a sensibilitatii ~rperceptiei voastre. Nu este obligatoriu sa urmaritiacest proces, dSQarece eleste automat. Puteti in timp-ula~st~4s~ ~ciljti?; .c~~i~~a ~.itati.I~ .televiz.or sau ~~ compunell poezll. Con~tlenta voastra con~tlenta nu aJuta echlh-

interterentagindirii logice in proceseleautomatesau intuitive.Nu are importantacite etape observatisau cite ratati.Trebuiesa titi doar cind incepe procesul ~i ,cind se termina. Cele ~apteetape

sint, in ordine, vibratia, pulsatia inegala, caldura, raclrea cristalului, revenirea caldurii, pulsatia uniforma, calmul final. .Clientul' trebuie sa stea in pozilie ~ezind sau culcat. Aceasta tehnica nu functioneaza foarte bine cind clientul sta in picioare. EI trebuie sa tina cite un cristal in fiecare mina. Cristalul din mina stinga trebuie sa aiba virful orientat spre intrarea in corp, spre articulaJia miinii stingi. Cristalul din mina dreapta trebuie sa aiba virfu.'spre iefirea din corp, deci spre degete. Terapeutul tine in tiecare mina cite un crista' cu virtuI orientat ca mai sus, stingul spre intrarea in corp, dreptul spre iefire. ' Repetati Invocalia Luminii ("Invoc Lumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ,I perfect. Lumina imi este calauza. ") de trei ori ~ntru proteclie. . RecomandaJi clientului sa. se des~alle. PuneJi doua cristale pe talpile clientului. Cristalul d.inmina stinga va sta pe scobitura talpii stingi, cu virtuI spre calcii. SpuneJi Invocalia Luminii de trei ori pentru a activa ciclul de vindecare in ,apte etape. . Observati ciclul de ,apte etape. Mai intii a fast. vibraJia care se observa imediat ce puneJi cristalele pe picioare; apoi 0 pulsatie inegala. A treia este 0 senzaJie puternica de caldura. A patra este diferita, unul din cristale , se race,te. Revine caldura in etapa a cincea, defi este mai subtila. in urmatoarea etapa apare 0 pulsaJie uniforma ,i
apoi calmul. Cind se incheie echilibrarea, repetaJi InvocaJia Luminii de trei ori fi apoi spalaJi-va cristalele in .jet de apa rece. Va puteti echilibra propriul sistem neurologic punind cristalul din mina dreapta pe piciorul drept iar cristaluldin mina stinga pe,piciorul sting. Pentru ca aceasfa este, de regula, 0 pozitie contorsionata, nu este de dorit sa 0 incercati, dar la nevoiepoatefi folosita. Puteti sta pe calciie ~i sa tineti cristalale. pe picioare. Cei care vor incerca, vor observa un gen de

I!
q

I
MR

t
,
I I~

iI'

hi

brarea, ba poate avea chiar un efect opus. Multi au observat


.

ry !

.l '.:;.

142 inconsistenta. Cind lucrati pe altcineva, cristalul drept este pe piciorulsting iar cristalulsting pe picioruldrept. Cind lucraticu voi in~ivaeste exact invers. Energia voastra este exact opusul celorlalti.Polaritateavoastra sau directiafluxului e energie este d inversulpersoaneicu care lucrati,fiebarbat sau femeie. Cu toate acestea, se va derula ~i va putea fi observat acela~i praces de echilibrarein ~apte etape.

Echilibrarea circulatorie
I ~:1

Sistemul circulator este pracesul hidraulic de mi~care a lichidelor in corp. Singele este pompat prin corp aducind oxigen la celule. Fluidul limfatic transporta de~eurile afara din celule. Blocajele din sistemull circulator pot provoca tulburari in toate sistemele corpului. Folosind doua cristale, se realizeaza stimularea ~i echilibrarea sistemului circulator.

cu virtulspre degete.

La inceput repetaJi InvocaJia Luminil ("Invoc Lumina Cristulul, launtric. Sint un canal curat ,I pertect. Lumina iml este calauza. ") de trei ori pentru protecJie. Terapeutul pune crlstalul sting cu baza pe ,oldul drept al clientului. Acelloc este un centru de energie situat exact deasupra fl in stinga artlculaJlel ,oldulul. Este un 1oc moale, cu scobltura. Cind apasaJI pe locul ace la, de obicel slmJiJi jena u,oara. Este situ at intre acupunctele Vezica Biliara 29 ,I 30. Virtulcrlstalulul drept este apasat pe acela,i 1oc de pe ,oldul sting al clientului. Cristalele din miinile terapeutului sint orientate standard, stingul sp,re articulaJia miinii,dreptul spre degete. Ele trebuie sa arate ca sageata care intra prin ,oldul sting ,i iese prin dreptul. Clientul trebuie sa stea culcat sau in picioare. PozlJia ,ezind limiteaza mult energla inspre ,I de la ,olduri. ~I clientul trebule sa Jina doua cristale. Cel din mina stinga va fl orientat cu virtul spre artlculaJia miinii,eel din mina dreapta
.

t'

I i I
.1

~I
l
n I

I
I

~I ~.
1~

.1

4 ~I I

c' ~
Fig. 8 - Echilibrarea neurologica

'.

RepetaJI InvocaJia Luminii de trei orl pentru a activa ciclul de vindecare in ,apte etape. SimJiJicele ,apte etape ale ciclului de vindecare, mai intii vibraJia, apoi pulsaJia Inegala, apoi caldura, schimbarea temperaturii la unul din cristale; cea de a cincea etapa readuce sehzaJie de caldura, de,1 nu la fer de Intensi ca in etapa a trela, a ,asei! etapa modiflca pulsaJia inegala
.
./

,~ t~; 1
1\ J

intr-o pulsaJie uniforma. In ultimaetapa totul se calmeaza,

Ji .~~

;144
totul devine lini,ti~. lata cele ppte etape care pot fi distinse: vibraJia, pulsaJia inegala, caldura, racirea, caldura, pulsaJia
.. .

i"1

145
Uneori terapeutul observa schimbarile, a1teori ant terapeutul cit ~i clientul Ie con~tientizeaza.Este bine sa se observe cit mai multe senzatii cu putinta pentru a cre~te sensibilitateafata de simturile interioare. Un' al doilea avantaj
este adeseori 0 cre~tere a capacitatilor paranormal~. . Aceasta echilibrare este excelenta pentru persoanele cu o circulatie slaba, care au extremitati1e reci dimineata. Fiecare echilibrare a energiei de acest gen va genera 0 cre~tere a cimpului vostru energetic global. Daca vreti sa verificati, folositi baghetele pentru a masura energia clientului

~
I!~

uniforma,i calmul.

ii.

~nainte~i dupa tratament.

Va puteti echilibra propriulsistem circulatoriu punindyirful cristalului din mina dreapta pe ~oldul drept. Ca mai inainte, repetati InvocaJia Luminii de trei ori ~i a~teptati pina cind se incheie ciclul de ~apte etape. Dureaza de obicei trei pina la cinci minute. Amintiti-va ca exista 0 diferenta de pozitie a cristalelor . cind lucrati pe voi in~iva. Polaritatea voastra difera de polaritatea clientului. La ceilalti tineti cristalul drept pe ~oldul sting; la voi, il

I I

";,

,I;!!'

puneti pe ~oldul drept.

.
B ti

.."';

r
...
.. ..

. .;t ,
. ....

Fig. 9 - Echilibrareacirculatorie

o varianta a Echilibrarii circulat6rii cuprinde 0 vizualizareo Dupa' ce puneti cristalele pe ~oldurile clientului ~i spuneti InvocaJia Luminii de trei ori, adresati-va verbal clientului, recomandindu-i sa-~i imagineze interiorul si.stemuluisau circulator ca pe un tunellarg, umplut partial cu lichid. Spuneti-i sa-~i imagineze ca sta intr-o ambarcatiune rapida care plute~te pe apa. Poate vedea suprafata interioara a tunelului acoperita cu placi de metal ce reprezinta depuneri de metale gr~le iar bobitele albe sint depuneri de grasimi. in fata ambarcatiunii se afla reflectorul unui cristal mare, uria~. Porniti motorul ~i aprindeti reflectorul cristalului. Lumina acopera intreaga suprafata a tunelului ~i dizolva toate bobitele albe ~i placile de metal pe c~re Ie atinge. Suprafata tunelului ramine neteda, roz ~i sanatoasa. Apasati pe accelerator ~i trimiteti ambarcatiunea de mar~ viteza in tot sistemul circulator dizolvind. colesterolul .~i alte depozite de -grasimi, eliminind depunerile de metal care facarterele mai grele. . ' Aceasta varianta este recomandata atunci cind efectuati

I ~I

1
'iO ii . . f~:'l'

f'~

o curatare~i 0 epurarea corpului..


10

- Cortea cr1stolelor .

Cr1stole core vlndecO

.'.1!.

147

II 1 ~

Echilibrarea cerebrala
\

"

I:

S-au spus multe despre emisferele dreapta ~i stinga ale creierului.Cercetarea actuala a creieruluipare sa verificeteoria functionariiseparate, dar complementare, a celor doua parti ale creierului. Functiile logicii ~i ratiunii sint localizate in partea stinga iarfunctiileintuitive,automate, in dreapta. Emisferastinga este deductiva, dreapta este inductiva. Creierul sting este. masculin, creierul drept este feminin. Partea stinga este ca un computer digitalcare folose~te rationamentul secvential pentru a ajunge la 0 concluzie;partea dreapta este ca un computer analog care functioneazape baza de stimul-raspuns~inu trebuie sa rationeze, ea ,tie. Exista 0 puternica tendinta de eliminarea .
acestei impartiri. Exista 0 dorinta de contopire a creierului sting, masculin', logic, cu creierul feminin intuitiv intr-un creier intreg, . unificat. Cristalele constituie 0 sursa de energie prin care putem realiza echilibrul polaritatii magnetice dintre cele doua parti ale capului.
, Luali doua cristale, de preferat de acela,i gen. Puteli

folosi: ametist, cuarJ transparent, fumuri,.., roz, verde, gen turmalina. Pot fi ,i membri din familia turmalinei, dar trebuie adaptali ca marime ,i forma. Nu este nevoie sa 1010silipietre in forma bruta, din .pamint. Trebuie sa fie ,Iefuite, sa Ii se dea 0 forma de cristale cU'virt, pentru vindecare, sau oua sau obeliscuri. Ele trebuie sa aiba un capat mai asculit. Ti~eJi crista IeIe in mina ~tingi ,i dreapta ,I, inca 0 data, obsfnvali regulile polaritalii. Cristalul din mina stinga are virtuI orientat spre articulaJia miinii, spre intrarea in corp, in timp ce .cristalul din mina dreapta este orientat cU'virtul in afara corpului, spre degete. Aceste direcJii se vor regasi pe tot parcurs~l. ~cestei carJi, deoarece este important ca cnstalele sa lucreze in polaritatea naturala'a fluxului de energie din'corpul omenesc. Cind corpul este adormit, fluxul
.-,,,;:.

dezechilibrele clientului. (putem vorbi de 0 IIcontaminare" energetica atunci cind, nefiind suficient de protejat sau nfglijind efectuarea protecliei inainte de inceperea tratamentulul, terapeutul intra in rezonanla cu sL:lferiJlteleacientului, p dezechilibtindu-,i cimpurile de energle;' odati preluata cauza energetica a suferinlei, se poate ajunge ,I 'a' manifestarea flzlcadaca nu se refae;eechilibrulin timp ~til - n.tr.) Stall in picioare in spatele clientului. PuneJi cristalul drept pe partea dreapta a capului, pe timpla, cu virtu I orientat in jos, spre picioare. Cristalul sting este Jinut pe timpla stinga. Spuneli Invocalia Luminii de trei ori, cu voce

natural intra prin partea stinga,i lese prln dreapta. Energla Intra prln baza crlstalulul,I lese prln virf/Baza~ste capitul mal .~are iar virtuI este capatul mal ascuJlt, chiar daca folosillun crlstal cu ambelecapete ascuJite.Punemcristalul in fluxul natural, intr-un mod care amplificaacest flux ,i-I completeazi. Nu dorim sa cream 0 rezistenla fala de acest flux. Filosofia noastra este: inoli mai u,or in sensu I curentului decit impotrivalui. . Repetali Invocalia Luminii(1Ilnvoc LuminaCristului, launtric. Sint un canal curat ,i pertect. Luminaimi este calauza.lI)de trei ori. Aceasta va inconjura cu un ecran protector de lumina pura ,i va impiedica sa preluali

, it ~; ;
M I} I 11 ~I I, I

tare. Observali cele ,apte etape ale cicluluit de vindecare.

Maiint.. vibralia, apoi._pulsaJiainegala, caldura, racirea, din nou caldura, pulsalia egala, calmul. Cind se incheie ciclul lineli cristalele cu amindoua miinile ,i cu.ralali-Ie de orice emolii negative, repetind Invocalia Luminii de .trei ori. Va putetiface singuriaceasta echilibrarefoarte'u~or.Pur ~isimplutineticristalulsting pe'timplastinga iarcristaluldrept pe timpla dreapta. Cristalulsting va fi orientat cu virtulin jos, spre picioare iar dreptul cu virtuI in sus. Repetati InvocaJia Luminii de trei ori.A~t~ptati -5 minuteobservind cele ~apte etape. Cind 3 ciclul s-a incheiat; recapitulati-va reactiile. Capuleste m,ai limpede,putetigindicu 0 preciziemai mare, vis-au redus dureriIede cap sau tensiunea in ~impce efectuati echilibrareaenergiei. Ativazut culorisau ati avut viziuni,sau ati.simtitcev~ deosebit?

r ,fl

.'

~~""!.~

r
I

148
, ,

Echllibrarea cerebrala trebuie facuta inainte' de


examene, inainte de a pleea la ,~coala .sau la serviciu, daca trebuie sa aveti capullimpede pentru luarea deciziilor. Practic~ti aceasta echilibrare in 'fiecare dimineata,inainte de inceperea activitatii. Este excelentapentru profesori ca sa-i ajute in trierea ~i organizareamaterialuluipentru cursuri.

Scanarea au rei

I
i
R

Scanarea Aurei este 0 metodade detectare~i corectare a dezechilibrelor din cimpurile de energie ale corpului. Se folosesc cite doua cristalede catre terapeut ~i de catre client. Terapeutul scaneaza corpul clientului pentru a detecta orice

semnalede la celule. Cind exista un blocaj, 0 insuficienta


energetica la celule, ele emit un semnal catre creier, cerind energie suplimentara pentru a reinnoi, regenera ~i inlocui celulele vechi. Cele mai puternice dintre aceste semnale reprezinta durerea. Majoritatea semnalelor sint sub nivelul durerii. Cind descoperiti aceste semnale, corectati-Ie prin echilibrare.Cind toate zon~lecu problemesint e~hilibrate,dispar tensiunile ~i, adeseori, durerea. Este ant de relaxantincit multi oameni adorm dupa aceea. Aceasta metoda scade tensiunea musculara~i stresljl emotionalin proportiede 50%sau chiar mai
,

I
I

t,

I.
\

mult,in citevaminute.

Modificarilefizice se producintr-un intervalde timp foarte scurt. Dr. Thelma Moss de la University of California, Los Angeles, a lucrat foarte mult cu fotografia Kirlian. Aceasta este acum 0 metoda preferatade cercetatorii bioenergiei.Cimpul de bioenergie al unui obiect poate fi vazut cind este fotografiat intr-un cimp electric de inalta tensiune, de cel putin 50.000 de volti. Orice obiect emite' un cimp'de energie. Obiectele vii, planteIe, animalele, oamenii emit 0 lumina mai stralucitoare.
,

I
I I f' I I

FolosindfotografiaKirlian,aceastaenergiepoatefi vazutaca
imaginileunor flacari: FotQgrafii acute inainte ~i dupa Scanarea f Aurei subiectilor arata 0 cre~tere marcata a emanatiilor luminoaseale corpului. Subiectii remarca0 mai mare limpezime a mintii,calm, relaxare~i cre~tereavitalitatiifizice. ",Sintca dupa

:J

cel maibunsomndin vi~tamea."


i'
"

Fig. 10 - Echilibrarea cerebrala

. Se pare ca ~i plachetele sanguine sufera modificari. In cursul.uneiexperienle,Lauri~Jelger~ma, Director de pregatire la Institutul de ConftienJa a Cristalelor, a fotografiat 0 proba

1tJ JI

150
/'

151

"

. manre de

de singe fol9sind un micro$c,?pde laborator cu puterea de 400 de ori. Fotografia era intunecata, cu dungi de lumina,0 culoare roz foarte palida, spatii goale intre celule ~i,in juru~lor,obscuritate. AmfolositScanarea Aurei clientei~i,dupa . ora, i s-a facut 0 a doua fotografie.Diferentaa fost uluitoare! in ace Iintervalscurt, bre~eledintre celule s-au inchis, a disparut intunecimea imaginii~i, in mare parte, majoritatea obscuritatiii dinjurulcelulelor.Culoarea s-a schimbat de la roz la ro~uaprins. Institutul de Con~tienfa a Cristalelor recomanda folosirea Scanarii Aurei ca parte a renumituluisau proces de Echilibrare a energiei cu cristalele.

RepetaJi Invocafia Luminii C'lllvoclumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ~i perfecl f(lIfminaimi este calauza. ") de trei 'ori pentru proteclie." Invitali clientul sa se intinda pemasa de tratament sau pe un pat, cu cite un cristal in fiecare mina. Cristalul din mina' stinga are virtuI indreptat .catre articulaJia mHnii, cristalul din mina dreapta are virtul spre degete.'.TineJi~i voi cristalele in miini in acela~i mod. Atingefi chakra frunJii ~i articulaJia miinii clientului cu deg~tul mijlociu al miinilor. Mina cu care atingefi depinde de partea cu care este clientul spre voi. Daca sinteJi in stinga lui, atingeji cu mijlociul miinii stingi articulaJia miinii stingi a clientului iar cu degetul mijlociu al miinil drepte, ch.akra frunlii. Veli simli imediat 0 senzalie de vibraJiecaci cimpul de energie al clientului se acordeaza cu voi~i cu cristalele voastre. Aceasta metoda de
~

~I "

conectare se nume~te "puntea".

. ~ i'

Tineli cristalul din mina dreapta intr~degetul mare ~i restul degetelor, lejer, cu virtul spre degetulmare. Velitrece acest cristal prin cimpul de energie eterica din jurul corpului ~i vefi scana acest cimp ca sa depistali dezechilibrele. Aceste dezechilibre creeaza sem,nalepe care Ie puteJi . detecta. Maximalizaliscanarea prin folosirea intregii lungimi

a cristalului.'Tinelicristalul orizontal sau paralel cu corpul .


cind inpepeli sa scanali. Incepeli cu capul. Deplasali cristalul pe deasupra corpului, incet, dintr-un capat in altul. SimJiliorice diferenla, oricit de subtila. Acestea sint semnalele provenind din zone bolnave, slabite sau cu blocaje energetic's.:Semnalele pot fi atit de subtile incit pot fi greu deteotabile la inceput. Verificali orice tulburare, orice diferehfa din cimpul energetic, oricit de mica. Unii oameni 0 simt sub forma unei rezistenJe, ca ~i cum aerul. ar fi mai dens.AIJii 0 simt ca pe o senzaJie de caldura ~i, destul de straniu;~nii 0 simt ca pe .0 ra~ala.Se maipoate sJmJi ca osel1i~Ji~.de atraclie ~um af fi aCJiunea unui magnet puternic. Un student 0 descria ca pe 0 senzalie de u~oara ascensiune, ca atunci cind, ,mergind cu ma~ina, treci peste 0 denivelare a drumului. Propriul
I I iJ. !I...~ ., I ,I: I
1; " ~Ii! il;l}

':~'~':~----.
~:~;;J. ~~~~L

~:;'~"""J..~ .r1~'

~..;':

0/

.~

;,;-,~ ::~~~~"j,.?""';::-~i~~~

Fig. ~f{~Sca~area ,i ,echilibrarea aurei I

;r: I ~-11

"J

152
I
~

1.53

..:i ~~ -.
i~1
.

t~
it'. .,; ,;
(

'

: .i!

ca va trage in jos.
.

vostru semnal va fi ceea ce voi veJi simJi diferil Folosi'i-va sim,urile interioare pentru a percepe aceste semnale. Cineva aude un sunet cind trece peste 0 zona cu probleme. Unii oameni pot pr~mi semnale atit de repede incit mintea lor rconftienta nu Ie poate interpreta. Nu simt nimic, ei doar ftiu ca este un blocaj in locul acela. Nu are importanJa. - Cind gasiJi un semnal opriJi-va in zona aceea. indreptaJi. virtuI cristalului de scanare catre locul respectiv fi descrieli 0 mifcare de rotaJie antiorara in jurul zoneL Roti,i de la dreapta spre stinga pina sim'i'i 0 puternica senza'ie de atracJie ca fi cum un magnet puternic 'ar trage cristalul spre corp. AtingeJi cu virful cristalului centrul cercului pe care I-a,i descris. Astfel coboriJi in corpul fizic schimbarea efectuata in cimpul eteric (sau cimpul de bioene[gie).Apare 0 accelerare a procesului de echilibrare. ContinuaJi scanarea.corpului deplasind cristalul cu viteza pe care 0 gasiJi cea mai convenablla. Unii oameni scaneaza lent lar alJiifoarte repede. Nu exista nici 0 regula in privln,a v.~t~zei. asi'i-va propriur ritm. Poate veJi observa ca viteza G descanare va crefte pe masura ce va obifnui'i cu aceasta tehnica. Scanind de la cap spre picioare, deplasaJi cristalul dintr-o laJerala in alta. Aceasta este metoda cea mai eficienta, dar va pute'i mifca in oricare direcJie fi sa fi,i totufi eficien,i. Nu va face'i griji in privinJa corectitudinii percep'iei voastre. Chiar daca senzaJia perceputa este 0 slmp'la banuiala sau supozi'ie privind zona respectiva, efectua,i corecJia circulara. Nu veJi grefi cu nimic. Pur fi sirTIPluva op~i,icind simJiJi senza,ia de greutate sau simJi'i
.

credeau uitate. "Cind va afla'i deasupra stomacului, am avut imaginea fostului meu soJ strigind la mine ca nu-i place mincarea." Aminregistrat fapte straturi care trebuie scanate pentru 0 curaJare completa. Sintem siguri ca exista oameni cu mult mai multe straturi. ContinuaJi scanarea corpului pina cind nu mai primiti nici un semnal. Dupa ce aJi curaJat partea anterioara a corpului, imaginati-va ca pacientul are corpul acoperit cu pene zburlite. Neteziti ~penele" cu amindoua miinile,incepind de la cap fi mergind in jOs, spre picioare. Astlel veti netezi fi alinia meridianele corpuhJi eteric; datorita voua clientul va iefi pe strada cu aura frumos IIpieptanata". Dupa cum vede'i scopul este atit terapeutic eit
.

fi cosmeticI Invita,i-vaclientul sa stea cu fa,a in jos fi


scana,i-i spatele. Majoritatea oamenilor au blocaje pe spate fi umeri. DetectaJi fi corecta,i toate zonele-cu probleme. I Daca priviti hartade acupunturasau presupunctura eti 0 v observa taptulca semnalele par sa corespunda punctelorde pe meridiane. Daca nu corespund inseamna, de regula, ca sint zone de trauma fizica, unde a aparut 0 vAtamare. . UrmaritiEfectul Foilor de Ceapa pe partea dorsala a corpului.Asigurati-vaca nu mai exista niciun semnal inainte de "netezirea penelor". Clientulva fiacum atit de relaxat incit va motaisau chiar
.

;
t

I
I
~.

va adormi. Este mai bine sa-I lasam citeva minute sa se


odihneasca inainte de incl1.eierea ~edintei.

f
f i.'
'f j' I

Cind a'i terminat de facut toate corecJiile, scanaJi din

nou cC?rpul. Daca va aflaJila picioare, scanaJi spre cap. Se

'poate sa gasi,i noi semnale pe care sa Ie fi omis. Numim aceastCi Efectul Foilor de Ceapa. Este ca fi cum ar exista straturi ~.e emoJii suprimate sau reprimate, imbracindu-se .-,unul pe altulcafoile de ceapa; cind sint inlaturate straturile
. de la,sl:lprafaJa,~intdescoperite cele din profunzime.MulJi - clienJiau remarcat apariJia unor amintiri vechi, pe care Ie

Aceasta este 0 excelenta metoda pregatitoare pentru chiropracticieni ~i pentru terapeutii maseuri. La incheiere, clientul ramine cutcat cu fata in jos. Subluxatiile in care vertebrele au' ie~it din aliniament pot ti corectate repede cu 0 durere foarte mica sau tara durere. Se poate ajunge la blocajeledin tesuturile de protunzimeaproape fara nici 0 rezistenta. Majoritatea corectiilorsint diticile numai daca exista tensiunein corp. Totu~i majoritatea corectiilor sint solicitate num'aiatunci cind durerea este atit de mareincit nu sa poate destinde. ona afectata.Dup~ z Scanarea Aurei clientul este atit de relaxatincit opune 0 mica tensiune ~i rezistentala schimbarea pe care vreti sa 0 faceti. Cind ati terminatScanarea Aurei spalati-vacristalelecu

1-"

.~:
~'

t r1 ~f ~;. .
~~ " ~ I~ ~'! :. ~ :.~ . f ~. ~

.~

154
apa limpede' pentru a inlatura di'n pietre murd~ria produsa de emotiiin uleiurile corpului (este vQrba de uleiurile volatile din aura care pot murdari pietrele, n.tr.). Tinind cristGilelein ambele miini facute cau~, repetati aUt voi cit ~i clientii Invocalla Lumlnii qe trei ori. Veti face asUel neutralizarea con~tienta a oricaror emotii negative preluate in timpul echilibrarii ~i va incarcati, aUt voi cit ~i cristalele, cu bioenergie.

155

III I

,!

u,oara durere. Acest 1oceste situat intre punctele Vezica Blllara 29 ,I 30 de pe harta etepresupunctura. Terapeutul din partea dreapta a clientului i,i va pune baza cristalului din mina sting a pe acela,i 1ocde pe ,oldul drept.

ji

Patratul

Patratulfolose~tepatruterape,uti arelucreazape acela~i c client. Fiecarepersoanatine doua cristalein directiastandard a fluxului polar. Cristall:Jl mina stinga are virtul indreptat spre din ~rticulatiapumnuluiiar eel din mina dreapta,spre degete. Avem in total 10 cristale, incluzindu-Ie~i pe ale clientului. (Toll terapeulii invoca Lumina de trel ori pentru' proteclie ,i contopire. IIlnvoc Lumina Cristului, launtric. Sint

,1

un canal curat ,i perfect. Lumh1aimi este calauza. ") . Invitali clientul sa-,i scoata incallamintea - poate sa ramina in ciorapi. Clientul trebuie sa se intinda pe masa de tratament sau pe un pat. Daci nu aveli altceva la indemina, se poate intinde chiar pe covor.' Clientul va line cite un cristal in fiecare mina, in poziliile standard. Terapeutul de la ,picioare i,f va pune cristaluf din mina stinga pe piciorul drept, cu virful spre degetele piciorului. Cristalul din mina dreapta se afla pe scobitura de pe talpa celuilalt picior, cu yirful spre calcii. De obicei este mai u,or de menlinut acea,sta.pozilie daca degetele mari prind laterala picioarelor. . . Terapeutul din partea stinga a clientului apasa virful cris.alului di~.mina dreapta pe ,oldul sting. Exact acal.loc est~ ceritrul de. energle aflat la aproape 2,5 cm deasupra ,i 2,5.c:~lastingaarticulaliei coxo-femurale. Este un 1ocmoale ,i s~ prezinta ca scobitura. Cind apasali acelloc, veli simJi

.~

~ .

:1 .; .)

Fig. 12 - Patratul

I I

156
AI patrulea terapeut se afli la capul cllentulul ,I i,i pun~ crlstalul din mina stingi petimpla stingi, cu virful in su,s. Crlstalul din rnina dreapti este pe timpla dreapti, cu

.
'

157

~il!
!;ii

virfulin jos, spre ume~i.

(Toli cei patru t~rapeull vor spune Invocalia Luminii cu voce tare de trei ori, la unison, pentru a declanfa' procesul de vindecare.) Observali modificirile senzoriale din ciclul de ,apte etape. Cind ali incheiat InvocaJia LuminiiveIl fi depi,it deja
primele doua etape - vibralia ,i pulsalia inegala. A trela

eta pi, puternica senzaJie de caldura, va aparea imediat. In acest punct, baghetele sursierului vor putea determina un cerc de energie pulsind de la 9 la 12 m. 0 raza de energie iese din Inlma avind aproxim'ativ 15 cm ,i es!e atit de densa incit se simte ca un cureht de aer cald. In curind va fi detectata etapa a patra. FiecarOiterapeut i se va raci cite un cristal. A cincea etapa 'e,ste revenirea caldurli, dar cu 0 Intensitate mai mica. Urmeaza 0 pulsaJie uniforma ,I, in final, totul se calmeaza. . .
'

io acest punct clientuleste atit de relaxatincit poate

vlzibllaa tumefierilI contuzillor. ,


,oldllri ,I, in final,cele de pe cap.

,adormi. Cind aceasta tehnica a fost folosita in tratamentul unei asistente medicale, ea a dormit timp de 45 de minute ,i mai tirziu a spus ca s-a simJit eliberata de simptomele de stres de care suferea de doi ani. La un seminar a.fost adusa o femeie care tocmai cizuse pe scarl. intre studenJii de la seminar se afla ,i un medic. EI a examinat-o ,i a observat exlstenJa durerii, a tumefieril ,I contuzlllor. Femela a fost a,ezata pe 0 masi de tratament. Patru studenJi i-au facut echlli.brarea energiel cu Patratul, doi dintre el fiind.medicul ,I soJia lui. Dupa cinci minute, femeia s-a ridlcat ,I i-a spus medicului ca n-o mai durea deloc. EIa evidenJiat reducerea

Coastei de Vest a Societalii Amerlcane a Surslerilor, care a avut loc la Santa Cruz,.California,40 de sursieri au inconjurat eele cincipersoane (clientul,i cei patru terapeuti, n.tr.).La40 de secunde dupa efectuarea conectarii celor cinci, toate dispozitivele de detectie au reactionat la izbucnirea energiei. Dupademonstratie un profesor de fizicapensionar mi-avorbitde experienta sa. Lucra cu pendulul facut dintr-o bucata de metal prinsa la capatul unui lanti,or de aur. Cind ciclulenergiei a ajuns in a patra etapa (cind cristaleles-au racit),pendulula reactionat: pina atunci se rotise in sens orar iar in a patra etapa s-a oprit ,i $i-a inversat sensul de rotatie, descriind un cerc antiorar. L-am intrebat pe fostul profesor de fizica cum i,i explica acest fenomen. IISingurullucru care ma pot gindfeste ca energia i,i la inverseaza polaritatea. De-a dreptul uluitor!1I Aceasta tehnica se situeaza pe primul loc prin capacitatea sa de a reduce stresul. Totiaceia care vor incerca aceasta tehnica vor remarca apoi cit de relaxati ,i cit de energizati si~t. Aceasta este tehnica ideala pentru profesiilecu grad mare de stres. Se poate. introduce in fiecare spital pentru a destresa asistentele ,i medicii,i pentru a mic,ora consumul afectiv. Poate fi un excelent relaxant ~i un preincarcator pentru pacientiicare intrain operatie. Pacientul va fi mai relaxat ,i, astfel, mai receptiv la anestezic. Celulele vor fi incarcate pentru a-,i mari capacitatea de depa,ire a stres!:,lui,i traumei chirurgicale. Daca Patratul ar fi repetat imediat dupa

III:

~!

operatie,s-ar accelera multprocesulde vindecare. .


Jjil

A doua etapa a patratului


IHI

Energia patratului se dovede,te puternica,indiferent de metoda prin care 0 masurati. Verificati daca terapeutii sint

~h
,
;i~

obi,nuiti cu tehnica originala,inainte de a trece la varianta


numita A doua etapa. A doua etapa conecteaza patru ,erapeuti ,i un client, folosind tot 10 cristale. Diferenta apare atunci cind terapeutii lateralii,i unesc miinile liber~. Terapeutulde pe partea dreapta

Cind se incheie ciclul, degajaJi cristalele de pe corpul clieotulul. Malintii luaJi cristalele de pe plcioare, apoi de pe
.
I

~".
II! .~..
1

Patratul echilibreazasimultan majoritateas;stemelor.din corp. CIri1pul e energie creat este fenomenal. La Convenlia d

intinde pedeasupralientului c minadreapta prinde ,i minastinga

jl

a terapeutului carelucreaza pepartea stioga.

_ J'

~
.8I .

158 Fiecare va simti 0 cre~tere sigura a intensitatiienergiei. Ciclulse accelereaza u~or ~i senz;atia de. caldura este atH'de Patratul in doi Daca lucreaza doar doi terapeuti pe acela~iclientunul se a~eaza la cap si ur}ulla piCioareiar clientuli~iva pune propriile cristale'pe ~olduri.In acest caz, baza cristaluluidin mina stinga va fitinuta pe partea stinga iar virtuI cristaluluidin mina dreapta va sta pe ~olduldrept. Metoda patratului in doi este varianta cea mai putin recomandata a Patratului. Ea nu .va fi atit de eficienta ca variantele celelalte, dar va reduce stresul ~idurerea. Trebuie sa fie folosita numai dnd nu se poate aplica metoda originala.
Ciclizarea Daca ramineti cu cristalele pe loc timp de ~apte minute dupa incheierea cicluluide ~apteetape,va reincepespontanun nou ciclu. Se poate observaacela~iciclu de ~apteetape. Ciclul se poate reluade mai multe ori. Fiecareciclu va mic~orastresul ~i tensiunea. Pe masura ce inaintam in virsta, multi dintre noi reprima~i suprimaemotii iar acesteasint depozitatein straturile din corpul nostru eteric. Fiecare ciclu elimina un strat de blocaj emotional din celule. Blocajele ne impiedica sa ne ,vindecam complet noi in~ine. Ele ne incetinesc proceselede vindecare ~i pot ajuta in continuarevechile boli sa apara.din nou ca efect al vechii cauze. Patratul creeaza un con enorm de energie vitala care arde emotiilenegative,vechilefrici, furii ~i suparari. Fiecare ciclu patrunde mai adinc in miezul fiintei noastre, inlaturind intunericul ~i inlocuindu-Icu lumina ~i bucurie. Rezultatelesint o indescriptibilasenzatiede libertateca ~i cum ni s-ar lua de pe corp ni~te greutati mari~ Tensiunea ~i slabiciunea din oase dispar. Yeti fi surprin~i cind veti izbucni in ~is:Vindecarea cu 'cristaledeschidenoi domeniide cercetare.Ciclizarea are nevoie de timp. Pentru comodltate, puteti sta ~ai bine jos dedt in picioare. Daca optati pentru Ciclizare, va rugam sa ne comunicati~i noua observatiile rezultate. '

puternicaincitmultioameniincep sa transpire.

'

Cind se incheie ciclul de echilibrare, amintiti-va sa desfaceti mai intii miinile unite deasupra pacientului, apoi degajati cristalele laterale, cele de pe picioare ~i,in final,cele de pe cap. Piramida Puteti folosi 0 piramida cu patru fete, confectiqnata dintr-uncuart ~Iefuit,pentru a focalizavindecarea pe 0 anumita parte a corpuluiin timpulPatratului ~ial Patratului din a doua etapa. Piramidatrebuie sa aib~ latura de cel putin 5 cm. -A~ezati piramida pe zona- afectata, cu baza pe corp. Toata lumea se conecteaza ca ,maiinainte ~ise repeta InvocaJia Luminii de trei ori. Energia va ie~i prin virtuI piramidei atunci cind se activeaza patratul, concentrind 0 energie uria~a asupra zonei bolnave. Cind se incheie ciclul de echilibrare cu ~apte etape, fiti siguri ca ati curatat toate emotiile negative din piramida,prin repetareacu voce tare a InvocaJieiLuminii de trei ori. Patratul in trei Varianta 'Patratul in trei se poate folosi atunci cind luc'reaza trei terapeuti pe acela~i client. Ca ~i mai inainte, 0
persoana se a~eaza la cap ~i una la picioare. A treia persoana folose~te cristalul din mina stinga cu baza pe ~oldul drept iar cristalul din mina dreapta cu virtul pe ~oldul sting. Se face conectareacu capul ~i picioarele~i toti terapeutiispun InvocaJia . Luminii de trei ori. Daca ptJtetimasura cercul de, energie din jurul grupuluiveti cons,tata0 mic~orarea intensitatii~i 0 scurtare, a razei pe care iese energia. Conul de energie'produs este mai micI decit atur;lcicind lu~reazapatru terapeuti iar ciclul de ~apte etape dureaza ceva mai mull. ' I
W'

.t

.i(

'

, :0~~ . :. !~ ~

: 1'C,;4

c~

~f
.

~V!,
~

I'r~,:? ;:.k ~r:


~jj ~:~

.1

'I~ .

.~~. "
:-~ . .~...(

,r ih . II,. I if ,

I~~ .';,t
'

.,: .. .
,
'

. :'.. ., .~,.

:~ S; .

(
.
.

.
.

..

. ,"'!to...

1,

,I

"

161
:r
.

Procesul de vindecare cu cele patru cuJori

Procesul de vindecare cu cele patru culori folose~te cele patru culori ~i pietrele corespunzatoare pentru a echilibra e8ergia pe cele patru nivele - fizic, emotional, mental ~i spiritual. Prima culoare este verde pentru echilibrarea corpului fizic. Se pot folosi multe pietre. Cuartul verde" numit uneori' aventurina, turmalina verde, malahitul, smaraldul ~i jadul sint foarte bune. Puteti folosi orice silicat verde. Dintre cele amintite, cuartul verde este superior ca energie ~i il puteti cumpara la un pret mic. Inten$itatea culorii, nu claritatea, este indicatoru! eel mai bun al puterii pietrei. Cel mai important factor in alegerea unei' pietre este sa va acordati cu ~a. Piatra in sine are putere ~i cind, prin acordare, va conectati mintea cu piatra, puterea este. enorma. Cuartul verde este numit adeseori piatra manifestarii.
,

I I I I I il
~. ~;

A doua culoareeste roz, pentru corpulemoJional. Piatra

I:,~ ,::: .

'~' I ~.
.~~, ;:,;
~\".o:I .

cea mai buna ~i cea mai putin costisitoare este cuartul roz. Urmeaza turmalina roz, jadul roz, rodocrozitul sau agatul roz. Cuartul roz este cunoscut ca piatra iubirii. Culoarea a treia este albastrul, pentru echilibrarea corpului mental ~i. obtinerea limpezimii gindirii. in acest caz, piatra cea mai buna nu este ~i.cea mai putin costisitoare. Lapis lazuli a fost intotdeauna cuposcuta ca piatra paranormala. EI limpeze~te ~i mare~te acele procese mentale pe care Ie numim paranormale. Puteti fol051 ae asemenea alba?trul inchis al sodalitului, topazul albastru',turmalina albastra, safirul, turmalina ~i nuantele mai inchise de alba$tn.( ale azuritului, agatului albastru' ~~turcoazei. ' , Ultima dintre cele patru culori este purpura. Exista 0 $ingur~ piatra pentru aceasta. culoare, cua,rtulametist.. De secole este,cun()~9ut fapiaJr!'!pJ~i,tq.ala. ;,Cind,nu aveti la indemina ametist yeti pLitea folosi 180u1.avanda sau agatul sau. ynele l nuarite de kunzit, sugelit ~i lavulit. Totu~i nici unul dintre acestea nu poate egala intensitatea ~i profunzimea ametistului.

I I I

Fig. 13 - Pietre folosite in Procesul celor patru culori


Vetl folosl un cnstal de vlndecare ~i pietrele celor patru culori. Cristalul de vlndecare este unul din perechea folosita de voi pentru toate tehnicile de echilibrare energetica. Folositi-I pe cel care este tinut de obicei in mina dreapta pentru ca-I veti tine
\

in mina dreapta'in cursul acestui proces.Pietrelecoloratevcr fi


tinute in mina stinga, cite una, pe rind. Puteti folosi pietre mici; ~Iefuite, deoarece piatra este un slmbol ~I nu trebuie sa fie prea mare. Pentru a.fi u~or de transportat ~i mai ieftine, folositi pietre Je dimensiunea unghiei degetului mare. Daca sint mai mari, sint

, 1; , t~ I~ ~ ~ '~

'Jo

162
mal greu de tinut in mina, Va recomandam sa Ie potriviti intra doua degete de la mina stinga. Piatra atinge pielea clientului, dar nu va cadea cind schimbati culoarea. Regulile acestui proces sint foarte simple. Tinetl cristalul de vindecare in mina dreapta, in pozitia standard, adica avind virful indreptat spre degete. Fiecare din pietricefele colorate se tine pe rind in mina stinga, potrivita intre doua degete. Vor 'f, luate intr-o ordine precisa. Mai inHi, piatra verde reprezentind fizicul, apoi piatra roz pentru corpul emotional, urmeaza piatra albastra pentru corpul mental ~i, in cele din urma, piatra purpurie pentru corpul spiritual. Este important sa puneti miinile pe corpul clientului, De obicei, daca exista 0 problema, 0 durere localizata pe suprafata corpului, mina stinga cu piatra verde se pune pe zona cu durerea. Cristalul de vindecare din mina dreapta este pus pe partea opusa a. corpului; de exemplu, daca apare 0 durere dorsala, mina stinga se tine pe spate iar dreapta in partea din

163
ASlgurati-va doar ca virful este onentat in afara corpulUl. Este suficient ca el sa fie tinut pe corpul clientului, indiferent in ce directie din afara corpului clientului este indreptat. Procesul de vindecare cu cele patru culori comporta un aspect neobi~nuit. EI introduce Copia Principala a Memoriei Celulei Perfecte. Cind informatia despre proces mi-a fost data de Consiliul Ghizilor, mi s-a explicat: IICind a fost creat tiparuJ corpului vostru in mintea lui Dumnezeu, el era perfect pentru ca Dumnezeu ginde~te numai perfectiunea. Cind aceasta cople perfecta a fost adusa in cele .~apte octave ale existentei umane, a fost afectata, schimbata ~i contaminata. Forte1e au prejudiciat-o. Transmiterea genetica a tiparului, cimpurile magnetice ale pamintului, gindurile ~i emotiile omenirii; conditiile de mediu, chiar zodiacul reprezentind forteIe stelelor ~i ale sistemului solar v-au afectat copicaperfecta. Fiecare strat sau octava a frecventei a cauzat 0 slabire a p~rfectiunii fata de copia originala perfecta. Imaginati-va 0 fotogratie perfecta dupa care se face 0 fotocopie. Aceasta fotocopie este reprodusa din nou, 0 reproducere dupa reproducere. A doua copie este acum pusa in copiator ~i se face 0 alta copie, 0 copie a copiei copiei ~i a~a mal departe pina cind se fac ~apte copii dupa original. Ultima copie este greu recognoscibila cind este' comparata cu fotografia r onginala perfecta. Cil1d, ecunoa~teti ~i identificati copia perfecta a memoriei celulei perfecte, reactivati aceasta perfectiune intr-un proces de regenerare celulara. Daca acest proces este continuat, puteti regasi celulele perfecte pentru. a pune capat oricarei boll ~i imbatriniriL" Este oare posibil? Nimeni nu ~tie. Deoarece este ' rezonabil sa incercam ~; dureaza putin, menta sa 0 facem. Un aH aspect neobi~nuit este inversarea pietrelor din mina stinga in mina dreapta cind se incheie terapia cu raza purpurie. Piatra ametist este tinuta intre degetele miinii drepte ~I cristalul de vindecare este transferat in mina stinga. Aceasta este 0 metoda foarte diferita deoarece cristalul este orientat cu, virful in directia opusa celei normale. Numa; de aceasta data cnstalul va fi orientat cu virful spre degetele miini. stingr Fluxul de energie se revarsa catre celule si creeaza 0 legatura cu' ambi' poli ai celulelor generind 0 bucla dubla care

.1

I I

. tata

a corpului,in zona corespunzatoare.Daca durereaeste la

.f;

i!:!: .".1
y

7... ..
.

~~.

!
.

~, .; 'I'
~

genunchi, mina stinga va.sta pe genunchi iar dreapta in spateIe genunchiului. Aceasta configuratie creeaza un flux de energie de echilibrare a polaritatii de la mina dreapta catre mina stinga, trecind prin corpul clientului. Daca durerea nu apare la suprafata, dar cunoa~teti zona generala unde este localizata, mina sting a se a~eaza in fata corpului pe acea zona iar mina dreapta in spate. Daca nu puteti identifica exact ,zona in care este durerea sau daca afectiunea este generalizata, atunci puneti mina stinga pe chakra inimii ial dreapta pe spate. '. Daca faceti numai 0 ~edinta simpla de acordare a energle si de intretinere, lucrati prin chakra inimii ~i sistemul imunitar Pun~ti mina stinga pe piept iar dreapta pe spate. Amintiti-va ca numai mina stinga se deplaseaza dupa ce, incepe procesul. Mina dreapta cu cristalul aferent ramine unde a fost pusa initial. Mina stinga ia ~i lasa cele patru pietre pe rind dupa cum se .invocafiecare culoare. Pietrele colorate se schimba numai dupa incheierea fiecarui proces in parte. Nu are Importanta unde este orientat virful cristalului din rT'.1na reaota d
"

:1 ;1

~i
I, .J ijr tit! ,,~

tfitl

~
~.

f'
,

~
';' -"~"1--r;-,g;--~iE.;-=,;~ --

-:,;_~.t~~,~:~;:~~.::.,-

. . .>-t~"'i""-

164

165
pot crea nOIprograms Este de asemenea poslbil sA folosijl vlzuahzAnle pentru a focaliza efectul de vindecare al celor patru culori. Daca putetl vlzuali~a clar gindirea fiziologica reala sau daca puteti crea 0 reprezentare simbolica, puteti adeseori Induce 0 $chimbare mult mal puternica. Tehnica standard act10neaza pnn sistemul Imunitar general pentru a distribui energla obtinuta tutu ror celulelor Vizualizare.a ne concentreaza pe zona afectata; ea permlte unel energii mal man' sa accelereze schimbarea Tntru echllibru ~i sanatate.
inai'nte de toate protejati-va repetind

'.
~!f
...

'~ .

'

~ '~

:t ~J
..,
,

J!J", 'S' ,~~

corespunde modelulUlpolllor magnetic!. MIs-a spus ca aceasta ment'ne toate celule/e pe vibratiafrecventei razei violete. I Daca vreti sa folositi Procesul de vindecar~ cu cele ,patru culori in terapia curenta, trebuie sa vi-Iinsu~iti. " puteti citi de pe 0 foaie de hirtie ~i el va actk>na. Este putin neobinuit ~i nu Insplra incredere din partea"clientului, dar va actiona. IIputeti invata pe de rost ~i va actiona ~i atunci. Este nevoie de mult timp pentru majoritateaoamenilor ca sa invete pe de rost 0 pagina intreaga ~i s-ar putea sa uitati 0 parte importanta. 0 cafe cu mult"mai buna de a folosi Procesul de vindecare at celor .patru culori este intelegerea ordinii intrinseci a partilor componente ~iapoi descrierea lorin propriile cuvinte. Trebuie sa aveti cele patru pietre la'indemina pe 0 masa, un scaun sau 0
suprafata plata. Cristalul de vindecare este tinut in mina dreapta. Piatra verde este prima piatra care se tine in mina stinga, potrivita intre doua degete. Apoi' urmeaza cuartul z, lapis lazuli albastru ~i ametistul purpuriu. in .textulinstructiunilor frazeledintreparantezesint pentru terapeut. Restul materia/ului se poate citi cu voce tare. Foaia trebuie folosita pina cind se interiorizeaza procesul. Daca folositi foaia cu instructiuni il puteti ruga pe client sa 0 tina pentru a va veni /'!lai u~or sa cititi dupa ea. Este mult mai eficienL~i mai u~or

InvocaJla Luminli

daca puneti pietre/e in ordinea in eare'le folositi: verde, roz,


a/bastl1J~i purpuriu. ' Clientul poate fiA aproape in orice pozitie: cuicat, stind in picioare sau a~ezat. Incereati sa-i gasiti clientului ~i voua iri~iva pozitii confortabile. /ntregul proces de vindecare cu cele patru culori dureaza de la cinci la zece minute. Cind Procesul celor patru culorl este integrat in pr6cesul de echilibrare a energiei cu crista/ele, e! constituie t1ltima etapa. Mai intii sint efectuate cele cinci tehnici
pregatitoare,

::i.
-~:Ii

'"

.(:~ .,.J.

Echlllbrarea chakrelor, echllibrarea neurologica,

clrculatorle, cerebrala ,i scanarea aurei, apo; urmeaza procesul de vlndecarecu cele patru culori care actioneaza
la fiecare-nivel a/ con~iintei pentru a realiza' echilil:)rul. E/ ajunge la nivEJlulcauzal unde sint create ~i depozitate programe/e computeruh,jiinterior. Aici vechile programe pot fi schimbata ~i sa

de trel ori: Invoc Lumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza. Primullucru care trebuie intreprins este sa puneti miinile pe corpul clientului. Amintiti-va ca exista trei parti: mai intii, cind durerea ajunge la suprafata, puneti mina stinga pe z0l'la dureroa sa Jardreapta pe partea opusa acelei parti a corpului. In al doilea rind, daca durerea este intr-o zona identificabila, dar nu ajunge la suprafata, puneti-va mina. stinga pe partea anterioara a corpului ~i dreapta pe spate. In al treilea rind, pentru orice alt caz, puneti mina stinga pe piept (chakra inimii) iar mina dreapta pe spate ~i actionati prin sistemul imunitar. . Apoi repetati cu voce tare InvocaJla Lumlnll de trei on Trebuie sa 0 fi invatat pina acum. Apoi invocati culorile. invatatl pe de rost invocatia culorilor: "Invoc raza (culoarea). Totl mae~trii, invatatorii, vindecatorii, forteIe angelice vin prin aceasta raza ~i i~i trimit ,energia pentru vindecarea a99st~i forme". Amintiti-va ordinea culorilor: verde pentru fjzic, roz pentru emotional,.albastru pentru mental ~i purpurlu sau violet pentru spiritual. Amintiti-va ce fac culorile. Mai intii descrieti-Ie amintind obiecte ~are poarta culoarea respectiva ir eJe,Mintea stocheaza ,'nformatia sub formA de imagini. Daca numiti u,:,obiect, mintea va produce 0 imagine color. Daca vre1isa aduceticuloarea verde ~i. numi1i obiecte care ..au aceastA culoare..il:'l".ele1mintea, va _produce nuantele de verde ale acelor, obi~cte. Clnd Ti vorbi1'

-I I

!~J

'[
I" I . I. '-I ~'I. t

clientului de obiectele respective,in mintea lui ~i-ntr-avoastra apar culorile invocate Veti avea ~i avantajul de a crea 0 linie

.. ,~-

"".',.r.

166
.,

167
,
. "\

telepatlca vlndecare intre VOl~I Client lime care ~'mo""'ca procesUl ae Ce vrefl sa faca aceste culon'? Sa umple zona, sa curga peste celule, sa Intre in celule (imaglnafl 0 supratafa cu gaun ir care culoarea intra a~a cum intra vopseaua in ontlCII),peste copra. principala a memonei celulei perfecte, un desen pe ca~e culoarea-I acopera, dar tot putefi vedea desenul pnn culoare In ultima etapa vedeti un aparat de masura a energle,.. ~I acul Indicator scenariu: intregulurse deplaseaza in centru pentru echilibru lata schema
2. Invocatia LL.,Jminii ' '3. A~ezarea miinilo~ 4. Invocarea culodlor, ..",', 5. Curgerea peste celuJEt~': ,~~. 6. Patrunderea in fiecare celUlcl
'7 Curgerea peste

este

calauz8.

")

".,

'

1. Tineti in miini pietrele colorate ~/'cnstalul de v'('1decare

/'
/
,

Gopia prir1c;-p-ala .",

~ Vedeti apar~tu,I~e' ~asLJra a;:e~er,glelmar,~rndechllibrul

Cind fragmentiti' icea~ta sOita, v~.Vine mal u~or sa v~ amlntifi actiunea partilor componente. Daca avefi 0 imagine mentala, puteti descrie altcuiva acest proces, f%sind propriile voastre clIv::lte. Astfel interionz~fi procesu/ ~i vi:./insu~iti Exersa!i folosind 0 banda de magnetofon. Descriefi tot ce ~tlfldespre intregul proces ~i inregistrati descrierea. Ascultafi-o ~i comparafi-o cu foaia pe care se aM scris procesul. Cind descrierea voastra reda originalul cu cuvintele voastre, vefi ~tica vi I-ati ins~~it. Nu yeti mai avea nevoie de foaia de hirtie. Acum efectuati Procesul de vindecare cu cele patru, culori. Descrjeti acest proces in intregime, cu voce tare, in timp ce lucrati p~' client. Amintiti-va ca materialul dintre paranteze reprezinta instruc!iunile pentru voL Restul se poate citi cu Voce

t~re

. .

'

,,'

alnind'cri~talele in miinl,repetaflll:1vocafiatuminil de Ire' ori p~nthJ a curafa" ~i incarca, plet{ele ~I pentru a va proteja tata de. dezechilibrele clientului. "Iovoc lumina Cri~'tH~i;Hhmtric,Sin! un canal cum! ~j perfect. Lumina imf

(punefi mina stings cu' platra verde pe zona ~fectata. Punefi mina dreapta cu cristalul de vindecare pe partea opusa a corpului. Daca afecfiunea nu poate fi' localizata u~or, atunci punefi mina stinga pe partea din fafa a corpului iar dreapta pe partea opusa. Daca suferinfa afecteaza intregul sistem sau daca dorifi sa lucrati pentru menfinerea generala, punefi mina stinga pe inima iar c;jreaptape spate. Repetafi din nou Invocafia Luminiide trei ori pentru a activa procesul de vindecare). (Acum invocafi Raza Verde). Invoc Raza Verde. Tofi mae~~rii, invafatorii, vindecatorii ~ifortele angeUce vin prinea ~ii,i trimit energia pentru vindecarea acestei forme. (Pauz8. InSpirafiadinc ~i expiraJi.)Verdele ierbii proaspete, verde1ecQP~ilor, verde Ie frumos al cuartului v~rde. VedeJi yerdele ,lnvadind zona ~i umplind toate celu1ele.Intra in centruJ fiec8'r~1 .telule in zona unde se afla copia principalS a memoriel ceJulel perfecte, ca un tipar electronic al ceJuleJ. Ramine\ln strat de verde vibrant, viu, peste copia princIpals. imaginal' cadranul unui aparat de masura a energ'iel, ca 0 jumatate de cerc, cu 0 singura gradafie in mijloc. Aceasta gradape corespunde echilibrului perfect. Indicatorul sistemu1ui efJdocrin fizic se deplaseaza rapid spre rylijloculcadranulul, aratind echilibrul perfect. (Numarafi rar pina la 11.) (SchimbaJi piatra verde din rrirnasting8' cu piatra roz ~i invocafi Raza Roz.) Invoc Raza Roz. Tofl mae~trii,invaJatorli,vlndecatorii ~i fortele angelice coboara prtn aceasta r~a~i i~i trimit energia pentru vindecarea acestei. forme.,(Pauza. Insplrafi adinc ~i expirafi.) Rozul apusului, rozul'o~r~ului imbujorat, rozul minunat al cuartului roz. Lasafi aceasta maree roz sa curga peste toate celulele, sa intre in ~e~t.rutJj,~carel elule. c Curge peste copia principala ame,morle' celyl,eiperfecte, lasind in urma un strat de roz dlafanPfi~.e strat~1 verde. ImagrnaJi cadranul aparatulul de \lT1aSLn's~ AduceJi ~cul indicator in mijloc, pentru echilibrulpertect alcorpului
.' .
. ., .

I I"

~iI ,:

il

168

.
..;j

..

t
I

169

\\
\

emotional.(NumaraJI ar plnAIe 11.) r

(UsaJI platra roz din mina stinga ,I luaJI-o pe cea albastra. InvocaJIRaza Albastra.) Invoc Raza Albastra. TOJi mae~trii, invaJatorii, vlndecatorii ~IforteIe angellce coboara prin ea ~i i~i trimit energla pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspira!i adinc ~i explraJ!.) Albastrul cerului, albastrul puternic al oce'anului, albastrul pietrei lapis lazuli. Albastrul racoritor, relaxant umple zona ~i satureaza celulele. Intra in centrul fiecarei celule, peste copia principala ~i lasa in urma un strat de culoare albastra peste roz ~i verde. Acul aparatului de masura se deplaseaza rapid in mijloc, pentru echilibrul perfect al corpulul mental. (Numarall rar pina la 11.) (SchimbaJi platra albastra din mina stinga cu piatra purpurle. Invocall Raza Purpurie.) I.woc Raza Vloleta.. Toll. mae~trli,. invaJatorii, vlndecatoril ,I fortele angellce coboara prin ea ,i i,i trimit energla pentru ,Ylndecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ,I explra,!.) De Is nuanJa deschlsa a liIiaculul pina 121 vlolet'ul inchls, lasali ametistul sa aduca Raza Violeta a transmutaril in fiecare celula, fiecare celula sa vibreze in vibraJla spirituala a razei violete. Cind umple celulele, culoarea violeta patrunde adinc in centrul fieciuei celule, peste copia principala. a memoriei celulei perfecte. Ramine in urma un strat de purpuriu vibrant, scinteietor, peste verdele-fizlc, rozul-emoJional ,I albastrul-mental, ,i ridica
toate
.

Patru cl:llori:tratamente speciale


Noua~tilntaa psihoneuroimunologiel recunoa!?tealoarea v Vlzual,zarii creatoare in amplificarea procesulUlde vindecare . EXlsta citeva boli in care se pot folosl vlzualizarile pentru accelerareaechilibrariienergiei
. Artrita

\\1

Artntase manlfestacu edeme zonernflamate ~Iartlculatll dureroase Se formeazadepozltemlneralepe zonelede flexare linga os Dacaincercat' sa VIIe Imaginal' arata ca nt~te movlle de sare sclnteletoare Nu ultatl ca paclentultrebUiesa aibs ~I el doua cnstale, cite unu in fieeare mina, in poz~lastandard
(Nu ultati sa va facetl Iprotectlarepefind de trel ort

..

aceste

culori

121nivelul

superior

211vibraliei

Razei

Invocalia Luminil. "Invoc Lumina Crlstulul, launtric. Sint un canal curat ,I perfect. Lumina imi este calauza.II.) (puneJi mina stings cu platra verde pe zona afectata iar mina dreapta pe partea opusa a corpulul. Repeta,1 InvocaJia Luminii de trei orl.) (Vedeti afecliunea ca 0 movlls de sare sciriteletoare. InvocaJi Raza Verde.) Invoc Raza Verde. Totl mae,trll; invatatorll,

"I , ;, '. fl
i i' ~.:\ ~;

Violete. Toate celetrei culori de pe cadranul aparatului de

masura arata eehilibrulperfect ,i se contopesc creiF'!d un


slngur cadran violet, care arata ~i el echilibrul perfect. (Inversali cristalele. Cristalul transparent este acum in mina

vindecatorii ,i fortele angelice vin prin' _ea ,i i~;j trlmlt


energiile pentru vindecprea acestei forme. (Pauza. Inspirati adinc ~i expiraJi.) Verdele ierbii, al copacilor, verdele superb al smaraldelor acest verde curge, peste movila de sare scinteietoare, spalilJd depunerile 'miner~le. Curentul verde duce cu el ultimele granule de sare, lasJn'd iO urma osul curat, verde, stralucitor~ Verdele curgepeste toste celulele. ,i patrunde in centrul fiecarei celule, lasindin urmaun strat verde peste copia prin~ipala a memoriei celulei perfecte.

stinga lar aryletistuln dreapta.).. i


, ,.

'

Trlml,eJI aeum energia inapoi in, capatul opus al c~Jul~l!cr~i~d ~n cere complet, continuu, al energiei Razei Violete. Toate.eelulel.eIn formare vor vibra leinivelul Razei I
'Vlolete. ., . .

. (MulJuml'l Dlvlnlta," pentru vindecare.) L"

170 Jmaglnall c~dra!1ulunul aparat de'misuri ca 0 Jumitate de cere. Este 0 singurs gradalie, exact in mijloc, care reprel'inti echilibrul perfect. Duceli acul indicator la aceasta gradalie ~i lineli-I astlel nemi~cat, stabilizind echilibrul perfect al corpului fizic. (Numarati rar pins I.a11.) (Schimbati piatra verde din mina stinga cu piatra roz.

I t I

171
IIIlaculul,purpurful inchIs al strugurllor ,Iputerea frumos~lul ametlst S'i Inunde zona,-curgind;deasupra oase'9f netede " a,tuturor celulelor, 'umplind~-Ie cu violet..PU1'puriulntra in i centrul fiecarei celule, curge.. peste copia principata a memoriei celulei perfecte,. ridica- vibraliile '.verdelui-fizic, rozului-emofional ~i albastrului-mental la nivelul superior al vibrafiei Razei Violete. Toate cele trei aparate de m~sura se contopesc intr-unul singur, carG\arata echilibrul perfect. (Inversali cristalele: cristalul de vindecare va fi in mina stinga, cu virtul orientat spre virful degetelor, iar

~: I I

InvocaliRazaRoz.) r InvocRazaRoz.Tolimae~trii,invalatorii,vindecatorii
~I fortele angelice vin prin ea ~i i~i trimit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expirali.) Rozul trandafirului, alapusului, al cuartului. Lasali rozul diafan, catifelat sa spele oasele netede; ramine un strat roz. Lasali curentul roz sa umple toate celulele ~i sa patrunda adinc in centrul fiecarei celule, peste copia principala a memori~i celulei perfecte; in urml .rimine un strat de roz diafan peste verde. Pe cadranut'-aparatulul de misura al corpului emoJiqnal, acul Indicator sti neml,cat Tn pozilia
,

ametistuleste fixatintre doua degete ale miiniidrepte.)

"

Trimitellacum energia inapoi, la celalalt pol al celulei, creind un cere complet de energie"violeta. Toate celulele vechi vibreaza' acum cu Raza Violeti; toate celulele no' vor vibra in frec.yenla splritual8 a Razel Vlolete... ,'::_
" (Mulfumifi Divlnit8fil "
..

pentr,u .vlnd~c@r~.).
~.: ...

, .:

echllibruluiperfect.(Numirallrar pina Ia 11.)


, . ' (SchlmbaJI. platra roZ( din mina

.
~

albastra. Invocali Rsia Alb~stra.) Invoc ,,:Raza AIJ>i!stra~:Toll mae~trll, invitatorli, vlndep~torii ~i fo.r1el~'~ngelice vln prln ea ~i i~1 trimlt energi~le pentru vindecarea ac~~te' forme. (Pauza. Inspirali adihc ~i expirali.) Albastrul cerulul,'al' oceanului, al pietrei l~pJs lazuli. Trh:niteli ac~asta culoare peste oasele netede ~i peste restul celulelor. Urmarill-o cum Intra in ceritrul fiecarei
,

s'lngl

cu

piatra

.. -.

EpUepsia
..: .~
!

,~,

,.

celule, peste copia .princjpala a 'memoriel ~Iulei petfecte,


lasind in ~rma un stratde ~~astru sfralucitor, racoros. Privill cadraoul aparatulu! d~ m~sura ~I vedeli 'acul indicator ~tind nemi~cat in pozilia echillbiului 'perfect al corpului !T'en.ta,I..(Numaralirar pina la 11.) ,,. , '(SclJimbali piatra albastra din mina stinga cu piatrs purpurie. I~WoC!~ItR~ap_~rpurie.) ;. , ,.<~v.Y~..~.~~.~LJ~Hrj~Raza Violeta a Transmutarli. Toli "

Este 0 hiperreactie la prea. multi ,stimuli" .senzoriali. Controlul sensibilitatii pentru aportul de date senzoriale se face prin chakra fruntii. Cind fuziunea glandelqr pineCila~i pituitara incepe sa activeze al Treilea Ochi, sistemul de comanda a sensibilitatii devine foarte Y!Jlnerabil. 0 traurpa e'TIotiona,I~ puternicapoate provoca 0 hipersensi.bilizare acestui sistem. a , Imaginafi un Panou de Comanda a Sensibilitafii, un instrument dreptunghic, prevazut cu' un butoh de comanda . , dedesubt. Acest instrument digital arata procentajul sensibilit8jii de la 0 la 100. Aparatu( afi~eaza valoarea 100, 'sensibilitatea maxima. ' _ ~. .
.

...

..

..

I I I

\1

. maeftril, 'iO"8Ia(orll,vlmJecatorii ~IforJele angelice vln prin ea '.~ii,I' trimit energia pentru vindecarea acestel forme. (Paliza. Insplra,i adi~c ,I expira'I.) Lasa,i nuan,a desc;:hisaa

(Invoca~i LU'min~ : 1I.lnvqc J-!-'~tn~.BrJ~t.l}~U~ la~nfr~,o,~ Smt un canal curat ~I.perlec;t.[um'lna Imle~'e C.alauza"_ de trei ori, pentru propria protecjie.) , , ., '- ';'. '" (PuneJi mlna stinga cu piatra verde pe chakra fruntiC
A

~I II ~

. k

172
.

173
,
J

Punetl mina dreapti cu criatall..11 8cobltura de la ceafA. po .Repetali din nou Invocalla Ll,lmlnllde trel orl, pentru a declan~a procesul de vindecare. Apollnv,ocall Raza Verde.) Invoc Raza Verde. Toll mae~trii, invalatoril, vindecatoi'ii ,I forJele angelice vln prin ea ,I i~i trimit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspirati adinc ~i expirati.) Verdele paji~tilor, al ierbii, ve~dele smaraldelor. Vedeti Panoul de Comanda a Sensibilitatii, cu butonul dedesubt. Rasucill butonul la stinga ~i reduceli valoarea afi~ata, de la 100 la 75. LAsati verdele sa curga pestepanou, unde lasa in urma un strat de verde transparent. Urmarill panoul vfinde luclnd de trei orl intr-o nuanta de verde viu. VerdeIe continua sa curgs peste restul celulelor, intrind adinc in centrul fiecarei celule, peste copia principals a memoriel celulel perfecte. Ramine in urma un strat de verde peste <:ople"prln~lp~la.Aparatul de masura pentru corpul flzic arata echllibrul perfect. (Numarall rar pina la 11.) (Schlmball platra verde din mine stinga cu platra roz. InvocallRaza Roz.)
_ .

vln~ecatorli fl fortele angellce vln prln ea ,I if I trimlt energllie pentru vindecarea acestel forme. (Pa.uD. Inspirali adinc ,i expirati.) Albastrul cerului, allaculul, al pietrei lapis lazuli. Aceasta culoare curge peste Panoul de Comanda a Sensibilitatii. Rasucili butonul spre stinga, reducind valoarea afi~ata umple panoul ~i luce~te de trei ori. Curentul albastru continua sa acopere toate celulele, intrs adinc in centrul fiecarei celule, peste copia principala a memoriei celulei perfecte, lasind in urms un strat de albastru peste rozul diafan ,i verdele stralucitor. Aparatul de mssura pentru corpul mental arats echilibrul perfect. (Numsrati rar pina la 11.) (Schimbati piatra albastra din mina stinga cu piatra purpurie. Invocafl Raza Purpurie.) Invoc Raza Purpurie. To,' mae,trll, invl,itorll, vindecatorll ,I fortela angellce vln' prln ea " i,1 trlmlt energlile 'pentru vlndecarea acestel forme. (Pauza. Insplra" adinc " explra,'.) Cind anergla frum08ululviolet curge pesta Panoul de Comanda a Senslblliti,lI, 8a rldlei vlbra'iile tuturor culorilor .a frecventa RazelVlolete.Panoulluce,te de trei ori intr-o nuanta de violet puternic. Violetulcontinua ss curga peste restul celulelor, Intra in centrul flecarei celule, peste copia principala a memorlai celulei perfecte, ridicind vibratiile tuturor culorllor la Raza VioletS. Toate eele trel aparate de masura sa contopesc intr-unul slngur, violet, care arata echilibrul perfect. .: . (Inversa'i cristalele. Crlstalul transparent este scum in mina stinga iar ametistul in dreapta.). . Acum trimitem energla inapol, Ia'celalaltpol alcelulel, creind doua bucle de energie care se rotesc in sensuri. opuse. Toate celulele vechi vibreaza acumla nlvelul Razel Violete. To.ate celulele noi 58 vor forma la i~alta vibraJie a Razei Violete. . (Mulluml'i Divlnl,sJIIpwntru vIOdec,a~.) De' fiecare ,data cincf'repetati tratanientuf, veti 'vedea Panoul de Comands a SenslbllitiJll afi~ind' aloarea 25 pe v scala gradata de la 0 la 1,00reducindastfelsensibilitateala 25%

la 25. Nivelul sensibilitatii a scazut asttel la 25% . Albastrul

Invoc Raza Roz.Toll mae,trll, invaJatorll, vlndecatorli ,I fortele angelice vln prln ea ,I i,1 trlmit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Insplrali adinc ~i expirati.) Rozul.trandafirului, al rasaritulul de soare, al cuarJului roz. Trlmltetl acest roz pe!?tePanoul de Comanda a Sensibilitalii, acoperlt deja cu un strat verde. RasuciJ) butonul spre stinga pentru a mlc,ora valoarea afi,ata, de la 75 la 50, deci la jumatate fati de valoarea I~illala. Panoulluce~te de trei ori intr-o nuanla de roz stralucitor. Rozul continua sa curga -peste restul celulelor, Intra adinc in centrul fiecarei celule, peste copia principala a memoriei celulei perfecte, lasind in urma un strat de roz diafan peste verdele stralucitor Aparatul d_emasura pen~rucorpul emotional arata echilibrul .' ' pe.rfect. (Numara'i rar pir-i,la 11.) '. . (Schlmbajl platrs toz. din mlna _stings cu platra albastra. InvocaJi.RazaAlbastri.) Invoe Raza Albastra. Toli mae~trii, invalatorii,

1 r
.t "

!I I ~I .' h 'I

UQi I~ ..J.. . ,,' ':t ), 'L I: ow.

174

175
producind scintei, scurtcircuitind i'mpulsul din fire. Unele motoare nu func,ioneaza. (Invoca,i Raza Verde.] Invoc' Raza Verde~ Toti mae~trii, invatatorii, vindecatorii ~i forJele angelice vin ,prin ea ~i i~i trimit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expira,i.) Verdele ierbii proaspete, al paji~tilor, al smaraldelor. Lasa'i verdele viu, vibrant sa curga peste fire ~i panou, lasind in urma un strat verde izolator, care opre{jte scinteierea. Trimite'i energia verde prin panoy, acoperindu-I cu verde; continuati cu motoarele, pe care Ie colora!i in verde ~i care incep sa se roteasca foarte repede; se aude zumzetul puternic al tuturor motoarelor func'ionind intr-o sincronizare perfecta. Verdele umple acum restul celulelor, curge peste copia prin~pala a memorlei celulei perfecte. .Imaginati cadranul aparatului de mssuri, pe care aduceti acul indicator in pozit1aechlllbruiul perfect al corpului fizic.

i
T

din cit a fost. Toate celepatru culori vor curge peste acest panou ~i vor luci de trel on ca sa reafirme acest nou program mental

Scleroza multipla
lata 0 alta boala care se preteaza la vizualizare. Scleroza multipla este 0 deteriorare a stratului izolator din jurul,nervilor Pe masura ce irainteaza acest proces distructiv, se produce un efect de .scurtcircuitare" care intrerupe fluxul de energie din nervi. Functia musculara ~i altefunqii motorii din organism se incetinesc ~i lucreaza slab intrucit nu primesc $uficienta energie de tipul necesar unei functionari corecte, cu randament maxim. sa incercam o.analogle. Imaginati-vafunctiile motorii ca pe ni~te

. motoereelectriceiar

nervii.sint firele conductoare.Unele fire au

..

izolatia distrusa ~i impulsurile electrice sint scurtcircuitate. Din


,zona cu izolatia distrusa .sar 6cintei. Scurtcircuitarea afecteaza -alimentarea motoarelor, care nu mai functioneaza bine. Procesul de vindecare vine cu cele patru culari peste fire, acoperindu-Ie cu patru straturi izolatoare. Se opre~te astfel scurgerea de energie ~i se reda randamentul maxim functiilor motorii ale organismului.
,
. Oricere'petare a

(Numaratirar pina la 11.)

tratamentuluifortificaacestnou program

prin vizualizarea firelor izolate ~i introduse in panoul, de comanda,asigurind 0 functionare constanta a motoarelor.

(pentru siguranti, protejaJi-va repetind InvocaJia Lu~il1ii. e trei ori- "Invoc Lumina Cristului, liuntric. Sint un d caral curat ~i perfect. Lumina imi este calau~a." Acum puneti mina stinga cu piatra verde pe zona inimil iar mina'cu cristalul.tra8;1sparent pe partea opusaa corpul~i.. Repeta!i Invoca'ia Luminiide inca trei orl, pentru a activa procesul de
vindecare.) .~:,,~, .
I .' ' , ' ,

'. . In,aginaJi-vs'0 centrala telefonica de tip vechi, cu un panou in care se introduc fi,ele firelor care vin de la 0 serie de motoare. Izolatia. .firelor este distrusa pe alocuri,

(SchimbaJi piatra verde din mina stings cu piatra' roz ~i invocati Raza Roz.) Invoc Raza Roz.Toti mae~trii,invatatorii, vindecatorii ,i forJele angelice vin, prin ea ~i i~i trimit energia pentru vindecarea acestei forme. (Pauzi. Inspira!1adinc ~iexpirati.) Rozul apusului, al obrazului imbujorat, ro~ul diafan al cuarJului. Aceasta' culoare. curge peste stratul verde, peste fire, lasind in urma un strat izolator roz, deasupra verdelui. Energia roz curge prin panou, iI acopera cu roz ~i trece la motoare. Motoarele sint acoperite cu un strat roz peste eel verde ,i se rotesc foarte repede; se aude zumzetul puternic al tuturor motoarelor func'ionind intr-o sincronizare perfecta. Rozul umple acum restul celulelor, curge in cE!ntrulfiecarei celule peste copia priilcipala a memoriei celulei perfecte. Acul indicator al aparatului de masura se fixeazi in centrul cadran'ului, aratind echilibrul perfect al corpului emotional. (NumaraJirarpina la 11.) (SchimbaJi piatra roz din mina stinga cu piatra' albastra. Invocali Raza Albastra.)

'I ~' 'I',' 11 ~

, I" t t

-. 176
Invac Raza Albastra. Toli maeftrii, invalatorii,
. vindecatorii,i
A'

177
_

(Mullumili Divinitalii pentru vil1dec~.)

'"

forfeleangelicevin prinea ~ii~itrimitenergia

pentru vindecarea acestei.forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expirali.) Albastrul cerului, al oceanului, al pietrei lapis lazuli Aceasta culoare curge peste fire, lasind in urma un strat albastru izolator, peste verde ,i roz. Energia albastra curge prin panou, il acopera cu' albastru stralucitor ,i trece la motoare. Motoarele se rotesc foarte reped~, ink-o perfecta sincronizare. Albastrul umple acum restul celulelor ,i curge in centrul fiecarei celu~, peste copia principala a memoriei celulei perfecte. Aparatul de masura arata echilibrul perfect al corpului mental. (Numarali rar pina la 11.) (Schimbali piatra albastra din mina stinga cu piatra purpurie ,i invocali Raza VioletS.) Invoc Raza Violets. Toll maeftrii, inv,atatorii, vindecatorii ,I fortele angelice i~i trlmit energla pentru vlndecarea acestei forme. (Pauza.lnsp'ral' adinc ,I expirali.) De la nuanla deschisa a liliacului pina la vloletul inch is, lasali culoarea violeta sa curga peste straturile izolatoare v~rde, roz, albastru ale firelor. Violetul acopera panoul ,i curge prin panou in motoare. Motoarele se rotesc foarte repede, cu zumzetul puternlc al sincronizarii perfecte. Violetul ametistulul umple restul celulelor ,i curge adinc in ceritrul fiecarei celule, peste copia prlncipala a memoriei celulei perfecte. Ramine un strat de violet frumos peste verdele-fizic,rozul-emolional,albastrul-mental, ridicind toate aceste culori la vibraJiilesuperioare ale Razei Violete. Toate ceie trei ,aparate de masura ale corpurilor fizic, emotional ~i mental sa contopesc intr-unul singur, violet, care arata echilibrul perfect al corpului spiritual.
,

(Acum ar fi bine sa efectuati un Proces"de vind~,care cu cele patru culori standard, cu mina stlnga pe piept ~i dreapta pe spate pentru stimularea sistemului imunitar prin glanda timus.) La repetarea tratam~ntiJlui. vedeti izolatia colorata a firelor, trimiteti toate cele patru culori sa acopere din nou firele ~i sa roteasca motoarele

Apoplexia
Apoplexla este 0 intrerupere afunqt1ilor .motoril ,ale corpului. Imaginati-va functiile motorii ca' pe, ni~te motoare electrice care sint comandate de la un panoude .tipul vechii centrale telefonice, unde fi~ele firelor sint introduse in orificii de pe panou. Firele sint linii care aduc date senzoriale la panou, cum fac nervii pentruA creier. Aceste date inflyenteaza functionarea motoarelor. In caz de avarie, 0 parte din fire sint smulse din panou ~i zac pe jos. Din aceasta -cauza unele motoare nu functioneaza. Cind apare energia:verde, aceasta ridica firele de jos ~i introduce fi~ele in locurile lor de pe panou.

..

Aceasta energie coloreaza panoul in verde, ajungeprin fire in


spatele motoarelor, Ie colorea-zain verde ~i Ie por-"e~te;toate se rotesc la viteza corecta. Un zumzet puternic arata ca 'teate

'.

if

motoarelefunctioneaz~intr-o 'sincronizareperfe,cta, ',. , Cind facetivindecareaapoplexiei,veti punemiinil~astfel


mina stlnga pe chakra fruntii iar dreapta pe scobitura de la ceafa, medulla oblongata. Dupa terminarea procesull.d,se face un al doilea Proces de vindecare cu cele patru:culori standard cu mina stlnga pe chakra inimii iar dreapta pe spate. Aceasta intare~te sistemul imunitar prin stimularea glandeiJimus La orice repetare a tratamentului, vetLvedea.,panoul cu,

fi,
.... ,!I I

(Inversaticristalele.Crlstalulde vindecareeste acum


.'

~, ..
!

in mina stinga iar ametistul in mina dreapta.)

Acumtrimitetienergia inapoi, la polulopus al celulei,

" Jlij:
'

creind doua, bucle de energie care se, rotE~scin sensuri opuse. Toate celulele vechl vlb,reaza acum la nivelul Razei Yiolete. Toate'celulele not se vor torma in vibralia inalta a

'

toatefirelein el ~i motoarelemergind.Celepatru~culori curge vor


peste fire, panou ~i motoare, pentru a. reafirma noul program.

I
'

i I

f ;,I
,

RazeiViolete

'

(Tinetltoate pietrele cu amindoua miinile,i repeta!i

I~: ~

'JiIIJ ;.

" '~fl ~,

.
1.t8 Invocalia Lumini~de .trei, ori pentru a ~e c~rala ~i pentru protecJia voastra. "Invoc Lumina Cristului, launtric. Sint un canal curat ~i perfect. Lumina imi este calauza." Puneli mina sting a cu piatra verde pe frunte iar cristalul transparent pe partea opusa a capului, la baza ,craniului. Din nou repeta!i InvocaJia Luminii de trei ori pentru a activa ciclul de vindecare. Apoi invocsJi Raza Verde.) Invoc Raza Verde. Toli mae~tl'ii, invaJatorii, vindecatorii ~i fortele angelice vin prin ea ~i i~i trimit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expiraJI.) Verdele lerbii proaspete, al copacilor, verdele vibrant al cuartulul. Cind verdele patrunde in zona, curge prin firele care zac pe jos, facindu-Ie sa se ridice singure ~I sa intre in locul lor de pe panou. Culoarea verde coloreaza intregul panou intr-o nuanJa de verde viu ~i curge motoarele, acestea incep sa mearga, rotindu-se toate in perfecta armonle. S~netul motoarelor este aproape 0 nota muzicala. Fiecare motor are un aparat de masura cu 0 singura gradaJie in centrul cadranului, pentrtl echilibrul per-ect. Vedeli acele indicatoare ale tuturor aparatelor de masura stind in pozilia echilibrului perfect al tuturor funcJiilor motorii,aflate in perfecta armonie. Verdele umple acum restul celulelor ~icurge incentrul fiecarei celule, peste copia principala a memoriei celuiei perfecter VedeJi aparatul de -masura ~i deplasali acul indicator in mijloc, pentru echilibrul 'perfect al corpului fizic. (Numarali rar pina la 1'1.) (Schimbali piatra verde din mina stinga cu piatra roz ~i invocaJi Raza Roz.) Invoc Raza Roz.Toti mae~trii, invalatorii, vindecatorii ~i fortele angelice vin prin ea ~i i~i trimit energiile pentru viridecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expirati.) Rozul apusului, al obrazul':liimbujorat, al cuartului. Aceasta culoare"curge prin fire, acopera complet panoul ~i continua priri motoare. Cind rozul minunat acopera motoarele, auzili sunetul tnuzical rezultat din funclionarea tuturor motoarelor ,in perfecta armonie. Rozul continua sa umple restul 179

celulelor, Intra in centrul fiecarei celule;peste

- copia

prin - fire in spatele motoarelor. Cind verdele acopera

principala a memoriei celulei perfecter VedeJi aparatul de masura aratind' echilibrul perfect al corpului emoJional. (Numarati rar pina la 11.) (SchimbaJi piatra roz din mina"'stinga cu piatra albastra. Invocali Raza Albastra.) Invoc Raza Albastra. TOJi mae~trii, invaJatorii, vindecatorii ~i fortele angelice vin prln ea ~i i~i trimit energiile pentru vindecarea acestei forme. (Pauza. Inspirali adinc ~i expirali.) Albastrul cerului, al oceanului, al pietrei lapis lazuli.Aceasta culoare curge prin fire, acopera complet panoul ~i continua. prin motoare. Cind albastrul viu, stralucitor acopera toate motoarele, auziJisunetul muzical al functlonarli tuturor motoarelor in perfecta armonie. Albastrul umple restul celulelor ~I curge in centrul 'fiecarel celule, peste copla principala a memorlel celulel perfecter Aparatul de masura arata ~chilibrul perfect al corpului mental.

(NumaraJirar pina la 11.)

~'tt .;"',

'

-~~:~ fI:'T'

~~I -,~-, -~ '",

',~,

(SchimbaJI platra albastra din mina stinga cu ametistul ,I InvocaJi'Raza Violeta.) Invoc Raza, Violeta. Totl mae~trii, invaJatorii, vindecatorii ,i fortele angelice vln prin tia -~i i~i trimit energlile pentru vindecarea acestei forme. (Pa,uza. Inspirali adinc ~I expirati.) De la nuanJa deschlsa a liliacului pina la vjoletul inchis, vedeJi Raza Violeta curgind prin fire ,i acoperind panoul, ajungind la motoare. Acoperlli,motoarele cu violet, ~i auziti suoetul muzical al tuturor motoarelor functionind in perfecta armonie. UmpleJirestul celule!pr cu energia transformatoare a Razei Violete, c~re patrunde in centrul 'fiecarel celule, peste copia principala a memoriei celulei pe,rfecte ridicind vibraJlile verdeluJ-fizic, rozuluiemoJional ,i ~Ibastrului-mental in vibr'atia_,ina~ta Razei a Vlolete. Toate ce1e trei aparate de masurase contopesc in~r,:unul singur, violet, care arata -echilibrUI.~rfect Mal j

[ f. I .. I

corpulul spiritual.

"

(Inversali crlstalele.'Cristalul de vinclecar~,este acum in mina stinga, cu virful spre degete, lar ametistul intre

rl ,. I j'J! I ---

,..~...~.

''T-;:''';':: ,~.. -"'1-'.:""

,~~

.180'

181.
perfect. Invocind Raza Roz aducem 0 unda de culoare roz care se opre~te ~i emite 0 raza laser roz. Aceasta strabate gheata ~i extrage culoarea care simbolizeaza energia emotionala. Tumora devine acum 0 marunta forma de gind ca un fum, silueta estompata a unei mase chircite, invelita inca in gheata. Apoi Raza Roz umple toate celulele ~i incheie procesul. Cind apare Raza Albastra, ea trece prin gheata ~i extrage restul formei de gind. Nu mai ramine nimic, chiar ~i gheata dispare. Raza Albastra umple apoi restul celulelor, curge peste copia principala a memoriei celulei perfecte ~i realizeaza echilibrul cor~.ului mental. in acest mod forma de gind care reprezinta tumora este destramata. Mai intii verdele indeparteaza umezeala sau cimpul de bioenergie. Luind culoarea roz, lipsim forma de gind de energia emotionala. Putinul mental care i-a mai ramas tumorii este extras de culoarea albastra care reprezinta corpul mental. Nu mai ramine niniic din forma de gind care intretinea existenta tumorii. Cind apare Raza Vloleti, ea curge pur ~i simplu peste celule, intra in centrul fiecarei celule, peste copia principala a memoriei celulei perfecte, ~i ridica vibratii1e celorlalte trei culori la frecventa razei violete.'Se efectueaza ~i inversarea pietre!or ~i astfel se incheie procesul.'Amintiti-va ca fiecare culoare, dupa ce i~i indepline~te rolul ei in destramarea formei de gind a tumorii, curge peste restul celulelor ~i urmeaza scenariul normal de intrare in centrul celulei, peste copia principala a memoriei celulei perfecte; vedeti aparatul de masura afi~ind echilibrul perfect. La repetarea tratamentului, veti face doar un Proces de vindecare cu cele patru culori standard, fara vizualizare. Cu sigurarita ea nu doriti sa recreati forma de gind a tumorii pe care ati distrus-o deja. Pentru rezultate maxime, trebuie' sa p~rcurgeti toate cele ,~ase etape ale Procesului de Echilibrare a Energiei cu. Cristalele la fiecare ~edinta de tratament. Mai intii Echilibrarea Chakrelor, apoi Echllibrarea Neurologlca, Clrculatorie, Cerebrala" Scanarea Aurei ~i in fin,al Procesul de vindec:;are

~f~~~

degetele miinii drepte.) . Acum trimitem aceasta energie inapoi, la celalalt pol al celulei, creind doua bucle de energie care se rotesc in sensuri opuse. Toate celulele vechi vibreaza acum la nivelul Razei Violete. Toate celulele noi se vor forma in vibraJia inalta a Razei Violete. . (MulJumiJi ivinitaJiipentru vindecare.) D
(Acum ar fi bine sa efectuati un al doilea Proces de

vindecare cu cele patru culori prin piept, pentru stimularea


sistemului imunitar.) . Amintiti-va ca la repetarea tratamentului trebuie sa trimiteti cele patru culori peste. firele introduse ir) panou, sa colorati panoul ~i l)1otoarele. Vedeti culoarea curgind peste motoare, vedeti motoarele rotindu-se repede ~i a~ziti sunetul muzical al tuturor motoarelor mergind impreuna

Tuinorlle

Acest tratament special este pentru tumori, fie ele benigne sau r:naligne. Cind va ocupati de tumori, trebuie sa intelegeti ca aveti de-a face cu celule care se dezvolta diferit de cele !lormale. De aici ~i dificultatea sistemului imunitar, care este menit sa apere celulele normale. in prima vizualizare, dupa InvocaJia Luminii, trebuie 1sa impro~cati imaginea tumorii cu gheat~, pentru a opri dezvoltarea ulterioara ~i pentru a lipsi tumora de orice hrana. Restul imaginii arata un flux sau 0 unda deculori inaintind spre masa intunecata, acoperita cu gheata, ~'I oprirdu-se in fata ei. 0 raza de culoare ca un laser iese din unda 'culorilor '~i strabate cr~sta de gheata, lovind masa intunecata. . Raza Verde it extrage umezeala care reprezinta energiaAo.rt~j~\(jtgle~~i ..~~~e~3tymora la 0 masa intunecata, chircita,ac6p'erita -:u'gheata'. Apoi verdele curge pes'te restul. celulelor, intra in ceritrul fiecarei celuJe, peste copia principala a memoriei celuJeiperfecte, iar aparatul de masura arata echilibrul

I I I

III

cu cele patru culorf. PentriJ 0 ~i mai mare eficienta, inlocuiti


II _-"

. .',1'2 primeIe cincl~tapecu Pitratul.

183

:..,:';~, 1;

''''

Iai 1n n; 'H
ii
;"

; : 'j~:
, I
..

.' '. ~
: ~; .

..

~i' ~.

(Malintil protejaJl-:.viafi'de preluarea dezechlllbrelor t paclentulul. Repeta,' Invocal'a Lumlnil de trei orl. "Invoc Lumina Crlstulul, launtric. Sint un canal curat ,i perfect. Lumina iml este calauz8.") (puneJl mina stinga cu platra verde pe zona afectata. Pune,' rnina dreapti cu crlstalul de vlndecare pe partea opusa a corpulul. Daca afec,'unea a cuprlns intregul slstem, punefi mina stinga pe plept ,I dre,apta pe partea opusa, pe spate.) Imagina'i-va tumora ca omasa intunecat" de orlce forma. impro,ca,'-o cu ghea,a, acoperlnd-o complet.
,

(RepetaftInvocal'aLumlnU trel orlpentru a incepe de

;~>

I I

"f.

I.

procesul de vlndecare. ApollnvOCafl Raza Verde.) Invoc Raza Verde. To,' maeflril, 1nviJitorii, vlndecitorll ,i f9rJele a~gelice vln prin ea. ,i i,1 trimit .e.nerg,lIepen",uylndeca~aacestel forme. (Pauzi,.,lnsplraJi adinc ,I explrall.) Ver~ele lerbl~proaspete, al copacllor, al smaraldelor. Raza verde se opre,te in fafa rnasel intunecate. ,Qin mareea v~rde, 0 raza ,i,nefte .ca un .laser trece prin ghea,a, ,Iove,te masa intunecati, ,,-1 extrage umezeala, energia -vitali; in crusta de g~ala ramine 0 masa intunecata ,I chircita. Restul zonel se umple cu mlnunata culoare verde pina la saturareafiecarel O8lule.Cind Intra in O8ntr.i,diecarel f O8lule, verdele curge peste copta prlnclpala a memoriel O8lulelperfecte, las{ndin urma un strat de verde stralucitor. Imaglnafl cadranul unul aparat de masura ,I deplasa,' acul Indicator in pOzifiacare corespunde echillbrului perfect al ci~pul41 de energie vitala a corpulul flzic.(Numarali rar pina

".

Ji,na,te ca un laser, treee prln ghea,i, ajunge la masa intunecata ,111extrage toaticuloarea ,energlel emotlonale. Ramine doar 0 rnarunta forma de gind ca un fum, inchlsa in gheafa. Rozul umple acum restul celulelor pina la saturaJie. Rozul diafan Intra in centrul fieearei O8lule, peste copia principala a memoriei celulei perfecte, lasind in urma un strat de roz frurnos peste verde. Acul aparatului de masura arata echilibrul perfect al corpulul emoflonal. (Numarali rar pina la 11.) (Schimbali platra roz din mina stings cu platra albastr~. Invocafl Raza Albastra.) Invoc Rua Albastrs. To,' m&eftrll, inviJitorll, vindecitorli ,I fortele angel108 vln pr~n ea " i,1 trlmlt energille pentru vlndeearea a08stel forme. (Pauza. Insplrafl adinc ,I expirafl.) AJbastrul O8rulul,al oceanulul, al pletrel lapis lazuli. 'Albastrul rscorltor, relaxant umple zona " se opre,te in faJa maruntel forme de gtnd inchlse in ghea~. 0 raza albastra trece prin gheafi ,I extrage fo~made gind. Nu ramine nimic, chiar ,I gheaJa dlspare. Albastrul Intra acum in centrul flecirel O8lule,peste copla prlnclpali a memorlei celulei perfecte, lisind in urma un strat albastru peste roz " verde. Acul ap~ratului de masura se deplaseaza in centru, arstind echillbrul perfect al corpulul mental. (NumaraJI rar pins la 11.)
.

1tI~ 'I

I ,1I I I I I

(Schlmbatlplatra albastra din minastings cu piatra

, 1

Invocali Raza Roz.) Invoc Raza Roz.Toll mae,trii, invalatorli, vlndecatorii ,I ,fortele -al1gel108 prin ea ,I i,1 trimlt energla pentru vln vlndeCarea.acegtel fo'tme~(pauZi. 'Insplrali adinc ,.1explraJI.) Roz",1apOsulul, rozul dlafan al obrazulul imbujorat, rozul cuarJului: Aceasta culaare Inunda zona ,I se opre,te in faJa masei intl,.lnecate, chircite,' invelHe in gheaJa. 0 raza roz
, "

la 11.) . ,. - (Schirnbafi platra verde din mina stinga cu piatra roz.

purpu~ie ,"nvocal' Raza Purpurle.) Invoc Raza Violets a Transmutirll. Tofi mae,trii, invalatoril, vindecatorii ,I forte Ie angellce vln prln ea ,I i,1 trlmit energille pentru vindecarea acestel forme. (Pauza. Inspirali adinc ,I explrali.) De la nuanJa deschlsa a lIIiaculul pina la violetul inch Is, ametlstul aduce Raza Vloleta in fiecare celula. Fiecare celula vlbreazi'in vibraJia spirituals a Razei Violete. Cind umple celulele, culoarea violets' a .ame~st,ylullntra ,a~"c.ince.ntru! loi'dH~s..c;opla princlpal,a a rnemorlel O8lulel petfecte, ,I lad.in ur,niun strat de purprurlu vibrant, scllpltor, ridlcind toate cul~rlle la vlbraJla inalti a Razel Vlolete. Toate cele trel, aparate de masura

'Ii I, .tft

Ilk, tl~' "ill

'11 I III 'II L

IiiiriIiiii

-~

IIIIilI

-';

..

~~

..
.:"-85

184 arati echillbrul perfect; ele se contopesc intr:unuJ singuf, violet, care arats ~hlllbrul perfect al corpulul spiritual. (Inversali cristalele. Cristalul transparent esle acum in mina stings iar ametistul in dreapta.) Acum trimitem energia inapoi, la polul opus al celulel: creind doua. bucle de energie care se rotesc in sensuYi opuse. Toate celulele vechi vibreaza acum la nivelul Razei Violete.Toate celulele noi se vor forma in vibralia superioara
a .R;lZeiViolete. (MulJumiJi DivinitiJii pentru vindecare.)
Lucrind tot mai mult cu Procesul calor patru culori,

~ alinia p~!'soana cu ~nergi11pamir.tului, Varianta 1: Hepetati InvocaJia Lumlniide trei ori, dupa
formarea cercului. Simtiti.cre~terea energiei..
.

Varianta 2: Departati picioarele astfel incit sa atingeti plcioarele persoanelor din dreapta ~i stinga voastra. Varianta 3: Faceti conexiunea prin picioare $i spuneti InvocaJia Luminii de trei ori. Varianta 4: Intonati OM de trei ori. Varianta 5: Daca sint.trei persoane in mijloc, ele trebuie
sa se tina de mina. Fiecare varianta va produce 0 schimbare in energia grupului. Observati schimbarile. Roata este folosita pentru a incarca energetic 1-3 persoane; ea reduce stresul ~i mare~te energia fizica. Roata poate ajuta la calmarea durerii ~i accelereaza procesul de vindecare. Ea creeaza un..cQr}.d.e energie cu raza de cel putin 6 metri. Aceasta energie poate fi folosita pentru vindecarea in absenta; in acest caz, pers~ana din mijloc este transmitatorul. Participantii trebuie doar sa-~i imagineze persoana careia vor sa-i trimita energia. Vedeti ;energia intrind in corp ~ioperind schimbarile vindecatoare pe care Ie doriti. Aceasta energie poate f( dozata pentru a manifesta tot ce vrea grupul. Formati cercul inca 0 data, activati-I in conul de energie ~i vizualizati in acest con tot ce vreti sa manifestati. Forma degind pe care 0 creati va fi activata de energia considerabila a conului "

puteti crea ~i' alte vizualizari care funqioneaza bine ca

tratamentespeciale.Va rugamsa ni Ie jmparta~iti~i noua. Scrieti-ne pe adresa Crystal Awareness Institute, 110 Second
Avenue South, Suite A-13, Pacheco, CA 94553.
..

Tehnica de grup: roata


A~ezaJiun .scaun in mijlocul camereL Cliantul se a,eaza pe scaun, cu faJa la nordul magnetic, cu cite un crista.iri fiecare mina (stingul cu virtuI spre articulaJia miinii, dreptul spre degete). Persoanele care fac un cere in juru! clientului au cite un cri.stalin mina dreapta, cu virtul orientat 'spre degete. Se lipe~te articulatia mlinii drepte de ~oldul drept, cu cristalul iridreptat spre persoana de pe seaun. puneJi mina stings pe articulaJia m'tlniidrepte a persoanei din stinga voastrs. SimfiJi cum cildura energiei parcurge cercul ~i lisafi persoana din mijloc sa absoarbi aceas1a
;

Echilibrarea emotionala ~i inlaturarea stresului


Toata
lumea este afectata de stres. Stresul este, din

energi~. MenJineficercul cit vor participantii sau cit va


p~r~~~~. irn.pul.Cind cercul este format din eei putin zece t persoariei' puteJi pune trei scaune in mijloc ~i energizaji .tle; persoane in acela~i timp. A~ezafiscaunele in triunghi. Unut dinireele trebuie sa fie orientat spre nordul magnetic pentru

punct de vedere fi.:zic,emot!C?nal~i eco,!omic, un ban'al efect secundar at vietiicotfdiene: $tim cu totii 'c'e' inseamna sa ne intepeneasca ~patele sau ci~afa, sa ni se'-stringa'stomacLif din cauza anxietaFI sa avem impresia ca ne pocne~te capul, sa ne

.\~'

"'"
.1'< .., .",' ., .
.. '.
. 1 .

11IO...

_------

"i'

..
181 rodnlcA 9' dlnamlcA. invatati sa indepartatistresuLRupeli.cercul anxietatii care mare~te etectele daunatoare. Programati-va gindirea dupa modele eficiente. Protejati-va impotriva gindurilor distructive ale celorla1ti.Reduceti schemele de mare suparare, ostilitate, graba excesiva. Demontati reactia la stimulul emotional pe care 0 aveti tala de intimplari ~i oameni care va provoaca 0 asemenea suparare. . Stresul este un aport exagerat de date senzoriale pentru minte ~i trup, .care pot fi atH fizice cit ~i Qon-fizice. EI este generat de surse din mediul extern sau de activitatea emotionala interna. Cauzele din mediul inconjurator sint pretutindeni. Aerul ~i apa poluate, substantele chimice din alimente, zgomotul urb~n al vehiculelor, muzica tare, disonanta, zgomotul din constructii, materialele sintetice pe care Ie purtam, pe care stam, sau in care gonim. Sintem bombardati din toate par1i1e radiatie ~i vibratii de care ne slabesc. Razele nocivede la televizoare, computere, copiatoare, lampi fluorescente ne ataca sistemul imunitar. Gel mai mare stres dintre toa.te.il .constituie emotiile dezechilibrate - ale noastre. sau afe' celorla1ti. Sentimentele negative de teama,' suparare; ura, dezarpagire, tristeje ~i izbucnirile e.motionale, toate genereaza stresul emotional -'

'186

bata Imma. gata sa ne sparga pleptuL Stresul i~1 poate avea . originea in anxie!ate, suparare, trus~rare, teama !?iduce la boli coronariene, palpitatii, bulimie, tumat, abuz de alcool ~i droguri. Stresul mare~te semnificativ factorii de' risc ai sariatatii. EI modificaechilibrul himical corpului,aqiqnirid asupraechilibrului c endocrin,provocind aparitia multor simptome~i boli. Stresulcronic producem>dificari hormonale~ifiziologice

care

pot cauza

hipertensiunea, suferinta cardiaca

~i

vulnerabilitatea la infeqii. Problema majora este efectul de


slabire a sistemului imunitar. Giteva dintre simptomele stresului sint migrena ~i alte. dureri de cap, dureri in partea de jos a spatelui, obezitatea, insomnia ~i ulcerele. Stresl"ll.puternic este un factor major in atacurile de apoplexie, crizele de inima ~i alergii. Stresul dezechilibreaza sistemul endocrin care, activeaza

pina la 2.000 de substante 'chimice hormonale, punindu-Ie in


circulatieprin Huxul sanguin. Aceste substante chimice determina
tesuturile, organele ~i sistemul imunitar sa cQntracte vasele sanguine, .sa metabolizeze zaharul ,sau sa .Jupte contra inteqiilor.
.

A~a cum un sistem dezechilibrat poate produce

.~

imbolnavirea, echilibrarea sistemelor de energie a corpului genereaza moditicari benefice pentru sanatate. Pentru prima data putem face modificari rapide ~i importante ale nivelelor de stres ale trupului ~i mintii. Noi descoperiri privind procesels mintii, emotiilor ~i stresului au pus in evidenta metode simple ~i eficiente pentru reducerea stresuJui din corp, neutralizarea pericolelor din mediul inconjurator care genereaza stresul fizic,
eliminarea emotiilor negative care produc tensiunea din

adevarata problema.

.'

II' ~i
'" iiL ~r:' .. ,.

mu~chi.

Gea mai~semnificativa dintre .noile descoperiri privind actiunea stresului asupra trupului ~i mintii noastre este capacitatea noastra de a contracara aceasta problema mortal& prin tehnici simple.,clare, care ne vor permite sa prosperam ~i sa supravieluim stilului de viata tehnologic care este tentant, dar
primejdios.

Toate emotiile dezechilibrate, numite uneori negative, au un etect daunator asupra glandelor ~i sistemului nervos. Un jezechilibru,creeaza paraziti in cimpul radio al mintii. -Suferim tlzic ~i mental atllnci cind sintem dezechilibrati afectiv. . Tratamentul stresului va cuprinde identificarea ~i neutralizarea sau evitarea pericol~lor din rhediul il")conjurator. $; apararea de stresurile din exterior ~i interior. '",. Mai intH, stresurile din mediul incoQju'rat9.r.Aerul poluat nu se poate evita complet. Vor ti de folos tegimul alimentar ~i

Fplosindvindecareacu cristaLe, l,Jte!i educe$tresul cu p r

50'% sau IT)aimult, 'in citeva minute. pute!i'reduce sau inlatura t~nsiunea,_blocajele, durerea. Pute!i 'neutraJiza pericoJele din mediul inconjurator care provoaca stresul. Puteti duce 0 viata

Q1i~care~.' cniLdiet~tic~e~Lr~cq"1.an9,~}l!~.~i~)H~n.tru mari U a, aportul.de. oxigen. Un.aportalimentar e.S~II~bra1! .cY,PLltm.e calc?fii,


va conferi corpului vostru' mai ,.mulfa" 'piJfer~, ~i rezistent~. Mi~carea mare~te capacitatea organismului de 'a-~i luaoxigenul,
.'

Q~

,-

IfJ II tI. ,

'188
189
filtrind aerul poluat Poluarea apei poate 'fi evitata pnn filtrarea apeI sau incarcarea ei cu ajutorul unui cristal de cel putin 2,5 cm lungime, care se tine in carafa cu apa cel putin 24 de ore. Sau cumparati apa distilata ~i incarcati-o cu cristalul. . Daca puteti, consumati numai alimente produse in propria gospodarie sau de provenienta organica. Agricultu'ra moderna se bazeaza pe substantele chimice pentru cre~tere ~i conservare. Aceste substante chimice sint adeseori foarte grele pentru sistemele noastreeEvitati ~limentele conservate. Este probabil sa contina substante chimice. sau metale grele sau un procerit ridicat de zahar rafinal. Toate alimentele, inclusiv hrana organica, trebuie incarcate prin a~ezarea lor pe 0 placa de cristal sau pe
un incarcator cu Mandala Cristalelor sau un sistem tip retea de energie cu cristale. . Evitati poluarea sohora excesiva. Tineti geamul ma~inii
;

. Emotiile negative reprezinta stresul major au care ne confruntam. Mai multe tehnici va vor ajuta sa reduceti stresuf sau cel putin sa va protejati impotriva lui. fNVOCA IIA LUM.INIf- !nvocaJia Luminii este faarte puternica. Repetati InvocaJia Luminii de trei ori, cu voce tare. "Invoc Lumina Cristului, launtric. Sint un canal carat ~i perfect. Lumina imi este calauza." Simtiti calmul intrind in viata voastra.
Daca stresul este foarte crescut sau conlinuu, repetati

fnvocaJia

iar ~i .iar, ea pe un cint sau 0 mantra. Daca aveti cite un cristal in..fiecare minaefectul va fi mai r1)are.0 alta varianta ar fi sa .ave!i cite un cristal in fiecare mimi, in pqzi!ia standard: In mlna stinga cu virtul spre interior, in mina dreapta cu virtu! spre exterior. PU8~ti rT11natinga pe.c~ntrul pieptului ~i dreapta peste s stinga. Repetali li1voc~Jia Lumlnfi de trei ori.

inchis cind conduceti iar acas~ .trageti storurile. Astlel mai reduceti zgomotul. Acolo unde' zgomotul atinge nivele foarte inalte ar trebui sa purtati antifoane. Daca muzica rock ascultata la volum .mare va face sa fiti nervo~i, ascultati 0 muzica mai lenta, Ie volum mai mic. Materialele sintetice va slabesc, de obicei, siste.mul de energie. Un amestec de fibre naturale ~i sintetice poafe fi purtat de multa lume. Ar trebui sa fie macar 50% fibre naturale in crice tesatura pe care 0 purtati, pe care mergeti sau stati. Toate .materialele, sintetice sau naturale, pot fi incarcate punind cristaIe pe ele sau sub ele sau tinindu-Ie intr-un sistem tip retea de energie. Razele vibrationale de la televizoare ~i monitoarele computerelor, copiatoare, cuptoare cu microunde ~i lampi fluorescente provoaca 0 scurgere grava a energiei. Alte echipamente electronice, ca telefoanele, slabesc energia, dar nu

ECHILIBRAREACHAKRELOR.~,Echilfbrareachakrefor va aveaun efect imediatasupranivelu!uide stres.VeziPARTEA A TRElA - 'Echlllbrarea chakrelor. Folositi. etoda Degetulul m mare.

II

Ii .

SCANAAEAAUAEI- Cei carora Jise scaneaza aura


relateazacit de relaxali se simt dupa aceea.Scanareaaurei se poate gasi ~i in PARTEA A TRElA..N-o puteti face pentru voi in~iva,trebuie sa v-a faca altcineva.Studiatiaceastatehnica cu grija ~i invatati-va colegul de camera sa 0 faca.Ce completare minunata intr-o relalie, cind fiecare 71 ajuta pe celalaltsa scape de stres! wI. ..
II

PATRATUL - Fara indoiala ca P~tratul este cea mai puterni"ca, cea mai spectaculoasa ~i ceq l)1ai rapida cale de eliminare a tensiunilor stresului. Este nevoje d.epatru persoane pentru a lucra pe un singur pacient, folosind1 0 cristale in to,tal. Rezultatele obtinute sint fenomenale:TIasiti Patratul in PARTEA A TRElA.
PLANTELE

,II l

sint

'.

ant de periculoase. Orice vatamare produsa de

- Puteti

avea un redupforal stresului, simplu

~. ~~J i~ ill !
M I' a. L

'echiparT1entel~ electron ice poate fi neutralizata sau minimalizata prinzlnd doua cristale, unul dupa altul, pe firul de alimentare, cu vlrtul spre aparal. Veti reduce astlel zona de stres de la 3 metri la 15 cm.

dar foarte eficient, la birou' sau aessa.. fmb!:ali~ati o. planta de elsa.De regula, nu trebuie chiar sa 0 sarut~ti, dar atil"lgeti-o cu mina stinga. Stati a~a cinei minute ~i va veti slmti relaxat. Arborii de cauciuc sau filodendronii sint bunl i~r feri~ile sint grozave. Orice planta de casa poate fi buna. Copaeii slnt prea mari pentru

""'"

IIIi!iii

&~~-"""'"

~,"

~>l".:'M:

190
a~i inibrati~a, dar trebuie tratati cu atentie. Daca cJneva face comentarii negative referitoare la aceasta tehnica, sugerati-i 'sa incerce inainte de a se pronunta. NISIPUL- Un prieten mi-a sugerat aceasta metoda care s-a dovedit eficienta. Luat;0 cutie patrata de carton, cu latura de aproximativ 60 cm. Lasa!i-i0 inaltime de 10 cm d~ jur-imprejur, umpieti-o pe jumatate cu nisip ge pe p1aja, puneti-va cutia sub birou. Scoateti-va incatamintea ~i tineti picioarele pe nisip in timp ce lucrat'i.Nisipul va drena tensiunile prin picioare. Aceasta se nume~te .cutia pisidi". AMULETELE - Au fost create amulete care folosesc puterea speciala a cristalelor ~i au fost activate in mod ceremonial pentru a stimula ~i mari sistemul imunitar ~i pentru a neutraliza stresul emotional. Aceste amulete asigura 0 protectie ,putemica impotriva atacurilor emotionale-ale calorlalti. MEDITATIA"De sute de an(omenirea a folosit meditatia. penti"U reduce tensiunea ~Istres(,Jl.Meditatio jumatate de ora a dimineata, 0 jumatate de ora ,seara, ili fiecare zi. Vezl PARTEA A PATRA. iNCARCATORULCU MANDALACRISTALELOR - S-a

'' I

,1

191
uitati sa va puneti pe cap 0 boneta, ,0' ~pca sau 0 paJarie incarcata, daca lucrati sub lampi fluorescente. Neutralizati toate aparatele ~i echipamentele electriee ~I electronice, inclusiv monitoarele video, televizoarele, cuptoarele cu microunde, copiatoarele ~i telefoanele (vezi PARTEA A TRElA - PericoJeJe din mediul inconjurator). Ascutati 0 muzica vesela, ca muzica D!uegrass polea, Jazzul dixieland, comediile muzieale i mariachi. Ascultati inregistrari de comedii, acelea care va fac sa rideti. Cu c7tride!i mai mult cu atH sinteti mai putin stresati Imbrati~ati i fitiimbrati~atjde opt ori pe Zl

Vindecarea in absenta
Cind eorpul fizic al clientului nu este de fata, numlm procesul de vindecare "vindecare in absenta". Vindecarea in absenJa consta in trimiter~a de, forme de gind catre mentalul con~tient al clientului aflat la distanta; transmisia se face cu 0 asemen~a forta incHmintea reeeptorului considera forma de gind ca fiind 'proprie, teea ce determina computerul mintii'lui sa se pot acorda la aceea$i frecventa, ca erriitatoarele ~i" reeeptoarele radio. Daca se folosesc c0rT,1binatii1e eorecte, mintile pot vorbi una cu alta. Amintiti-va ee este forma de gind: ":a consta din imagini ~i/sau alte date senzoriale, activate sau intensificate de emotie. Daea doriti ?. tomiteti, ginduri de vindeeare clientului vostru, tot ceea cetrebuie sa facetI este sa, vi-Iimaginati. Astfel va conectati cu el. Folositi cristaJele pentru a trimite un gind de 0 asemenea forta ineH va actiona asuprS" computerului sau mental ~i-I va ajuta 5a-~i, vihdece corpul CristaJele aduc cu uurinta mintea emitat()rulu.iin frecventele II telepatice ale undelor cerebrale alfa. Aceasta' frecventa rpare~te .. puterea mintii~i emotiilorde a crea forme'de 'gir.Jd puternice $1de , ..1 1/
'I

realizat 0 placa de incarcare cu bioenergie, care folose~te energia mandaleicristalelor.Ea poate reduce stresul cind este pusa pe inim'a~i plexulsolai. 'Pentru a va reduce stresul va recomandam urmatoarele

I 'II

tehnici cu cristalele Dimineata, la treztr~, tlnet' pandantlvul ~i cristalele/ personale cu ambeIe miini ~G[epetati Invocafia Luminll de trei ori. Astfelveti curata orice e-motiiimpregnate in cristale in starea de vis. Daca prelucrati emotii negative in, timpul viselor, este probabil cel,ele sa'se depoziteze in cristale. InvocaJia va mari, de asemenea, cimpul energiei globale a corpului vostru ~i va

reactionezeeorespunzator.Toate mintilesint legatetelepatlC, le e

\/

if

~rea un puterni9 cimp de forta care va protejeaza impotriva

emotiilor egativeale celorlalti. n


cu cristalele."

.
,

E~hiliprati-vachakrele Jolosind tehnica Degetului ,mare Cqnsu(T1ati tfurpa,i I,Ir!t~QtE)A sau/~i lichide)incarcate a solide
-

incarqati-va imbracamintea ~iin special incaltamintea. Nu.

~J

,f

'''''',''-:"k:;:'>~

>~.n."

,Z~

...:S!i(;,,;

-,-!.

j"
j

192
a Ie proiecta catre client. Exista doua tipun de vmdecare In aDsenta. personala ~i impersonala
Pers'onala
.

193

f
)I
II. I~

acesttimp ~I spa'iu. DeschldeJI c"II.. o

Acum

le,I,( din

crlstal, inapot. in corpul vostru~"inapal in


,

l.

'.

A~oJ.sta va sollclta atent1a ~I efortu con~tlent, constant TineJi cite un cristal in fiecare mina, in poziJia

\.

standard (stingul orienta't cu virtul inauntru iar dreptul cU virtul in afara). InchideJi ochii. VedeJi unul din cristale a~ezat cu baza pe pamint ~i virtu I spre cer. ObservaJi cit de bine seamana cu 0 casa miniaturala, cu virtul ca un acoperi~. Cu cit va apropiaJi de el, devine tot mai mare, ca 0 casa. Este acolo 0 u~a deschisa. IntraJi. priviJi tavanul pe unde vin stralucind lumina ~i culoarea care ilumineaza tot interiorul, perefii ~i podelele. Observafi temperatura: e cald sau frig? Ce sunet auziJi? Ce miros, ce gust? Atingefi suprafata peretilor. Este neteda sau aspra? Calda sau rece? MergeJi spre u~a desch!sa pe care scrie "Vindecare". Intrafi in camera. In dreapta se afla Bazlnul Culorilor, plin cu La stinga este toate culorile rotitoare ale curcubeului. Platforma de Vindecar~. Pe platforma este 0 masa. Aducefi acolo imaginea celui pe care vrefi sa-I vindecati de la distanta. A~ezati-I pe masa. Puneti cristalele pe talpi ~i faceJi Echilibrarea neurologica descrisa in PARTEA A TRElA. Cind activafi meridianele sistemului n~urologic, puteti vedea .~nergia ca. ni~te benzi de lumina deplasiodu-se prin to-ate meridianele, urcind pe partea stinga a clientului ~i coborind pe'dreapta, ie~ind prin picjorul dr-ept. 'Urmarifi cele ~apie etape ale ciclului de echilibrare. ObservaJi ca lumina pulseaza diferit in'fiecare etapa. Amintiji-va etapele: vibrafia, pulsafia inegala, caldura, racirea, din nou caldura, pulsaJia uniforma, calmul. Cind terminafi, puneJi cristalele pe ~olduri ~i facetiEchilibrarea circulatorie. Cind aceasta tehnica este gata, contiJ1.uaJi cu' Echilibrarea cerebrala,. Echilibrarea chakrejlC),,-~I canarea.Aurei. in final e,fectuati Procesul celor S patru ~ulori., Fiecar~ diJ1treaceste ~ase metode ~i toate la un loc VOl'fi benefice. Ele so pot face individual sau grupate.

Impersonallf Retelele ae energie' cu cristaIe va permit sa trlmrtetr energle vindecatoare persoanelor aflate la distanta, fara sa fiti .con~tienti de aceasta in mod constant. Retelele sint descrise in detaliu in capitolul Sisteme tip retea de energie cu cristale. Folosim pentru vindecarea in absenta reteaua unei piramide cu ~ase laturi. Taiati 0 bucata de placaj cu latura de 45 cm, puneti ~a~e bobite de chit, earn de marimea unei boabe de mazare, la distante egale, de 'jur-imprejuru/ bucatii de placaj, formind un hexagon iar in centrul lui se pune a ~aptea bobita. Luati ~apte cristaIe mici de 2,5 - 5 cm lungime ~i fixati-Ie'in bob,itelede 'chit. Directia in care este orientat virtul cristalelor.nu ar~ i.mportanta, dar de dragul simetriei orientati-Ie pe toate cu virtuI' spre centm. Va rezulta 0 forma geometrica hexagonala, cu ar~$ptelea cristal Tnmijloc, CTndati terminat. aveti un sistem - retea de energie cu crista/e, neactivat. -- v, figura de la 'pag. 235 -Numarati cristalele de la 1 la 7. Cri.sta/ul ge sus este numarul 1. Se numara spre stinga acestui c!!.s.ta/ 2, 3, 4, 5 ~i 6 iar 7 este cel din centru,. Activati reteaua ,1n'dr,eptind crista!' un spre cristalul din centru ~i tragind 0 banda' sa4~olij~(;Jelumina imagif'\~ra din cristalul 7 la cristalul1, apoi I'a2 ~i in\apoi la 7. Veti descri~tun triunghi. Ordinea este 7-1-2-7. Acum trasati inapoi 0 linie de lumina de la 7 la' 2, de /a 2 la 3 ,~iil1apoi la 7. S-a incheiat al doilea triunghi iar ordinea este 7-2-3-7, Acum trimiteti inapoi 0 tija sau 0 raza de lumina la 3, apoi 4 ~i inapoi la 7. Aceasta noua ordine este 7~3-4-7.ContinuatisAJaceti triunghiuri de jur-imprejurul cercului, trimitind 0 raz.agE3'l.qrl)lQ~ la 7 la 4 ae -peste 5 ~i inapoi la 7. Ordinea este 7-4-5-7P.9qr:n:Jf')!9~rceti-va la 5 peste 6 ~i inapoi la 7 Ordlnea. este' 7"~~6-7. Pentru co;npletarea retelei trecet; de la 7 la 6 /a '1~t irl~P9i la 7. Ordinea este 7-6-1-7. . ... ':, rAveti,acum opiramida cu ~ase ,at.9r;,~r~,~~~!T1~nau un c cristaI vazut de sus. /ndreptati cristalul d~.~ttlvare qOYlrfuJspre tumlnii cristalul 7 (din centru) ~i I.. reoetati cu voce tara)i1YQca'ia
. . r

i'

I, !

I~

~:~
,~ ~
!

1 I~

!~
!

:~I
.11:~',s

iIIii
.'-~~

"\'''';_i1:1'o.f''~"h-;:'~ii'r;~w.l3;o'

,.;~~

-"

...r_~

194
de trei on. "Invoc Lumina Cristului, launtric. Slnt un canal curat

195
la Institutul de Con~tienta a Cristalelor ~i se numara intre autorii cartii THE CRYSTAL SOURCEBOOK. Ea a lucrat 0 perioada cu erista1ele pentru vindeearea .animalelor. lata ce spune "Dupa ce am Invatat ~i verificat efectul cristalelor In autovindecare ~i vindecarea celorlalti, am hotarH sa Ie folosesc pentru animalele mele de casa. Pentru ca slnt 0 fire sceptica, trebuia sa vad daca animalele meIe vor reactiona la energia cristalelor. Rezultatele au fost uluitoare. Animalele s-ao vindecat repede ~i intr-un procentaj mai mare dacit oamenii. Rezistenta lor este mult mai mica dedt a oamenilor. Am trimis culori clientilor mei animali, fie prin a~ezarea miinilor, fie prin vindeeare la distanta, numita uneori vindecare In absepta. Am descoperi~ca oranjul, verdele ~i,flbastrul slnt cele mai eficiente. Daca nuanta este inchisa,energia este mai Intensa. Pe masura ce se deschide culoarea, ea devine mai subtila. Culorile oranj slnt pentru supravietuire, n3producere ,!?i siguranta. Benzile de culoare verde siht pentru fizic, vitalitate materiala. Albastrul este racoros ~i calmant. lata dteva tehnici pe care Ie folosesc. . Tineti .dte un cristal In fiecare mlna. Puneti miinile cu ristale pe zona afectata. Imaginati culoarea (jecare aveti nevoie ~I observati-o cu ochiul mintii: curge prin cre~tetul capului vostru In jos, prin bratul drept, trece prin anirn.al,urc.a prin bratul vostru sting ~i intra din nou In bratul drept, incheind ciclul. Acum ati creat 0 bucla continua sau un cerc de energie ~i culoare, aflate In mi~care. Continuati pina dnd simtiti energia animalului schimblndu-se -din caldura intensa intr-un._,efect calmant, racoritor. Repetati zilnic pina constatati .C? ,sc;himparea. s-a
stabilizat.>, . >'

~j.perfect.Luminaimi este calauza.II


Reteaua este acum activata. Cimpul de energie va pulsa la 0 distantfi de peste 9 m de centru, intr-un cere, In jurul retelei. Pentru vindecarea in absenta puneti 0 fotografie, 0 ~uvita de par, un fragment de unghie, 0 semnatura sau orice obiect pe care I-a purtat clientul - orice lucru In care este impregnata vibratia clientului. Energia de vindecare va fi trimisa ca 0 raza la client prin acest obiect. Vibratia din obiect va fi cheia ajungerii energiei la client. Reteaua va .transmite en~rgia fortei vitale 24 de ore din 2<t pentru echilibrarea ~i vindecarea clientului.

..

Animalele

Animale'le sint subiecte perfecte pentru vindecarea cu cristale. Ele raspund direct IR schimbarile energetice. Noi, oamenii, sintem ginditori ~i rezonatori ai propriei c9n~tiente. Ni se pot face sugestii care ne influenteaza comportamentul. Noi slntem influentati de efectul placebo. "Placebo" este un termen -medical pentru ceva care este doar sugestie, nu ~i substanta. Daca unei persoane i se da 0 pilula care nu contine nici un medicament, dar i se spune ca este medicament, pilula va fi un placebo~ Unii obiecteaza ca vindecarea prin cristale aplicata 'oamenilor folose~te..efectul placebo. Ei cred ea vindeearea este realizata de sugestia ca cristalele pot crea vindecare ~i nu de vreo putere a pietrelor., L.,a"' nimale nu exista efect placebo. Incercati sa a sugestiohati pisiea ~i veti vedea reactia ei. Anima/ele slnt aHt de independente ineTt once sugestie este d~ obieei respinsa. Animalele reactioneaza numai la energie. , Laurie ~elgersma este 0 binecunoscuta invatatoare a cristale!or, (vind.ecato~r~. ~i .cercetatoare cu 0 experienta de aproap~ 10 ani in acest domemiu. Ea este Director de pregatire

f
I I I
f

Masati u~or zona afectata cu capatul:-netedal unui cristal ~Iefuit. Trimiteti mental culoare, prin cristal,in;<.animql. Aceasta creeaza 0 iubire instantanee Intre voi ~i animal.' .
. incarcati apa cu pietre de..cujirt ooI9'rat~, .F,plosJti citrin

,~

pentru culoarea oranj, aventurina pentruVerde~i 'lapis lazuli pentru albastru. D,ati-i an{malului sa pea cLJLoorea care 0 pe
1-

(,

" _

,h:;~.~_""~:::'.\,... ~~,~..:: -

::.'.-="'~~.

"~:r

_ ),";"'"

,~

,h""'ll

~w

' '~

-i""-

-'r

Ji' ~.

~-

196'
s"mtiticea mai potrivita pentru ,el. lata 0 observatie interesanta: cind' animalul bea apa incarcata cu ametist, ii dispar puricii. Vindecarea in absen~a poate fi facuta la distanta. Intrati in cristal (vezi capitolul despre Contopire), imaginati-va ca subiectul sta Tntata voastra !?irepetati tehnicile de mai Tnainte. Daca nu !?titi e euloare sa folositipentru vindecare este mai bine e sa folositi eureubeu!. Corpul i!?iva absorbi automat culoarea de care are nevoie pentru eorectare. Montati un dispozitiv simplu de iluminare pe fundul unei cutiute !?'acoperiti-I eu 0 placa de sticla mata. Cumparati tuburi cu vQPseleTn ulei de la magazinele de arta; presind u!?ortubul, aphcatl un strat de vopsea pe placa de stida. Taiati baza unui crista I de euart care sa aiba eel putin 75 9 ca sa poata sta drept in picioare. Fixati cristalul cu baxa pe stratul de vopsea. CTnd apnndeti lumina, culoarea va radia prin crista!. (Puteti folos; 0 lanter'na de dimensiuni mai mici, pe stida careia lipiticristalul cu vopsea in ulei, n.tr.) Puneti pe cristal 0 fotografie a animalului sau fire de par. Fotografia sau parul constituie primul martor iar culoarea este proiectata prin martor caho clientul de la distanta (vezl PARTEA A TRElA - Vindecarea in absenta). Am avut un papagal care !?i-aciugulit picioarele pina la singe !?icontinua sa !?iIe ciuguleasta. Am simtit ca problema sa consta intr-un dezechilibru al chakrelor inferioare. I-am pus un cuart citrin TnrecipientlJIcu apa. CTttimp citrinul i-a Tncarcat apa de baut, pasarea nu ~i-a mai ciugulit picioarele. CTnd am scos piatra !?ii-am dat ,apa neTncarcata, a reTnceput sa-!?i mutileze picioarele. Ca/ul meu !?i-arasucit un tendon !?iveterinarul i-a prescris tratamentul obi!?nuitcu DMSO ~i repaus absolut de ~ase lun!. I-am facut 0 vindecare cu culorile verde !?ia/bastru, cu 'crista/e, folosind atH a!?ezarea mTinilor t !?ivindecarea la dis\anta. Dupa d ~ase saptamTni, nu luni, veterinarul surprins !?i-a dat acordul

197
II

Co

1:~;:I1'

I"';

I
;:1;~

I'~~!'~ :(~;~
'

,tt

f
.

~: ,'. ".",1 .-#J: -.


,

.
~

-'-{.~q

.<0f\

~'}~}I

~.':,"m :~':??} , t'

'~hl

.'>1' I
I

1;';/' tiij" ~~"~;~~ ~f~i'~i~., ._}~,~,' ,.At.., I I".'i{:i' -, ,

r/li
',:;' ,

Itik,. ~,,,:~'
, r':~~: :

pentru reluarea exercitiLilui fizicfara nici 0 problema."

i~
:' '<j
..

Animalele nu-~i pot foiosl imaginatia ca sa se faca bine.,

Ele nu pbt fi pacaJiteca se sl".,t bine. Ele ~tiudoar ca primesc I vindecarea corpu rilor lor

Multidintre studentil mel ml-au scns despre rezul1atele Tnregistrate'la animalele lor. lata un exemplu tipic' "Motanul meu a fost schilodit rau de tot de un dine din vecini. Am crezut ca 0 sa moara ~i a~a a crezut ~i veterinarul pe care I-am chemat. A vrut sa-I adoarma ca sa nu mai simta durerea. Am folosit Invoca~ia Luminii !?iprocesul de vindecare cu cele patru culori in timp ce tineam cristalele Tnmiini,Am facut ~i (j retea hexagonala cu cristale Tncu~ca unde dormea motanul la spitalul veterinar. Am facut 0 a doua retea hexagonal a acasa !?ii-am pus fotografia Tnea. S-a restabilit comptet in trei zile spre totala surprindere a veterinarului, care acum vrea sa afle mai multe despre cristale." Am accidentat din gre~eala un dine batrin Tn timp ce alerga Tnfata ma~inii.Se chinuia Tnspasme, singerind !?ipe nas !?ipe gura. Ochii ii erau mariti ~i priveau in gel. I-am pus mina stTnga cu cristaJul pe piept ~i dreapta pe spate, am repe1at cu voce tare Invocafia Lumlnii de trei ori, apoi am invocat culorile verde, roz, albastru ~i purpuriu; i-am inundat corpul cu aceste culori. Dupa cinci minute s-a ridicat, m-a privit ~i a plecat. Mal tTrzi\Ja fost controlat de un veterinar care a dat verdictul 'sanatos". S-a ales doar cu dteva zgTrieturiu~oare.' Am lucrat 0 vreme Tncercetarea cristalelor impreuna cu Dr. Gforia Dodd, fosta pre~edinta a Asociatiei Veterinarilor Hollsticidin California. Am cunoscut-o pe Dr. G. Dodd la Whole Life6xpo din San Francisco, in 1984. M-a Tntrebatdac&tehnicile mele de vindecare cu cristale ar putea fi folosite ~i pentru a'1imale. I-am recomandat sa Tncerce cu 0 tehnica simpla Succesul obtinut a determinat-o sa urmeze un curs complet de vindecare. Am modificat putin tehnicile ca sa Ie adaptam cerintelor anirnalelor sale. Ne-au apropiat entuziasmul ~i dorinta sa de a folosi testele de laborator traditionale pentru a verifica tehnicile de vindecare cu cristale. Am lucrat impreuna, !?iseparat Tn cercetarea pe animale. lata .ce spune ea: "Am practicat medicina veterinara lo'n 1960, crnd am terminatfacultatea la University of California dlil Davis. Totu~iin 1974 am inceput sa 'studiez terapiile alternative ~i medicina veterinara preventiva Acestea sTnt metode naturale de stimulare a propriilor procese ..;

. 111 II

.( '. 1;
.

..

~
:1

~.

"-

'-'

198
, ,

-,
.

18
\ ..
.

~ VJ,

.'

'

"'~I

;fI I' ~ i il

d~ .vJndecare
,r.

ale cQrPu1ui.

Am. inceput cu acupunctura ~I

. . yol'

homeopatia~I am'adOptaftehnid ca 'electroacupuncturadupa

(EA V)o.>Pe..carE} aminvatat-o in~'Germania. Apoi,in 1983,am

tiescoperit, puterea de vindei:::ar~.a cimpului piezoelectric al cristalelor de cuart. Datorita pregatirii de la universitate, slnt intotdeauna.interesata de aspectele ~tiintifice ale oricarei terapii, a~adar urmaresc intotdeauna rezultatele prin metodele tradilionale'ale testelor de laborator.
'

Din 1983 desfa~or 0 cercetare originala analizind

proprietatile de vindecare ale cristalelor de cuart, la dini, pisici ~i cai. Am urmarit efectele ter~peutice folosind metode traditionale de testare a functiQmirii globale a organismului prin analize de singe, raze X, ananza urinii etc. ~i prin observarea dmpului /"Dagnetic(E;MF) al corpului cu aparatura electronica sotisticata (DEAMA TAGN) ~i.fotografia speciala cu aparatul Kirlian. In toate ca~lJrile au fost urmarite simptomele animalelor. In fiecare caz de folosrre a cristalelor pentru 'echilibrarea fluxului de energre din corp, au fost inregistrate ameliorari in toate zonele: rezultatele testelor tradition ale s-au normalizat ~i s-a obtinut 0 echilibrare a EMF Au urmat disparitia simptomelor ~i revenirea la functiile

AP ARA TUL KIRLIAN este 0 alta formaaetestarepentni care am optat. Clmpul electromagnetic, sau'energia acupunctica, este captat pe un film normal care este expus nu I~ lumina ci la un curent electric. Va rog sa urmariti imaginile. (In original ilU exista aceste imagini, n.tr.) Fig. 1 arata un EMF normal allabei din fata a animalului sanatos. Observati aura neteda nelntrerupta dil;1Jurulfiecaruideget ~i din jurul labei.Observatide asemenea volumul expansiunii aurei. Comparati cu imaginea dinelul cu dermatita'cranica din Fig.2. Observati bre~el~ grave din aura ~I amplitudinea generala joasa a fortei vitale. In Fig. 3 puteti vedea acela~i dine cu dermatita cronica, dupa ce am folosit 0 lesa cu mandala cristalului de' cuart, luata .din desenul copertel de la Cartea Cristalelor de DaEI Walker; am constatat ca aceasta mandala este un energizant al EMF-ului corpului, ca ~I piatra reala. Va' rog sa observati in imaglnea acestui dine ca, dupa tratament bre~ele din, aura au dlsparut ~i s-a marit

t'
I,

j 1
ti__ r,' Jti

Ij,

..'

'

JJ

amplitudineaEMF

f ,I
,Ii'

,"

fiziologice normaledin corp .

Tehnici
DERMATRONUL este un aparat de faorlcatle germana, solid; complet tranzistorizat. Dupa conectarea pacientului.-Ia aparat' prin electrozi, este posibil sa masuram cantitativ en'ergia emisa de un anumit punct de acupunctura care poate determina stareC!'de sanatate sau boala a unui sistem de organe. ~area unei valori de 50 arata ca org~nur este intr-o staTede functionare energetica normala; 0 valoare mai mare de 50 arata un grad variabil ge inflamare iar sub 50, un grad de degenerescenta. -Astfekeste posibil sa u'rmarim orice modalitate de vindecare prin sirnpla giti.r~ a-.e.nergieifiecarui;organ din .corp, jnalnt~ ~i qupa trat~~~nf,fP!J-ac~st ~aparat. A~a am' procedat in ~nalizarea vinde'carii 'pecare .am efectuat-o cu cristalele

CAZURI REALE Am, in eVldenlade la Splt?il, multe cazuri de vindecar~ cu crlstale de cuart In acest capltol supun atentiei voastre doar dteva cazuri reprezentative. CuI1. Primul meu caz de Yindecanfc~ cristalele a fost propriul meu dine, Duffy, 0 femela pudel de 14 ani, care avea pe partea stinga 'a \nimii un suflu de gradul trei. Un suflu cardiac de grtadulill este atH de gray incH se poate auzi zgomotul inimil pe partea opusa a pieptului, cu stefoscopul. In ciuda tratgmentulul acupunctic ~i homeopatic, starea lui' Duffy a"stagnat in 1984 ~I conditia ei cardiaca nu putea fi ameliorata. Dormea mai mult ca de obicei, tu~ea mult ~i avea 0 energie,foarte 'scazuta. Nu se mal juca cu celalalt cline din familia noastra, un mlc terrier Boston Atunci i-am luat 0 'proba de singe ~i am trimis-ola laborator pentru analiza,tabloului enzimatic cardiac. Testul sanguin care a precedat tratamentul cu cristalele a fostfacut in 11 septembrie 1984 ,Cele' doua enzime care controleaza'sanatatea inimii sint CPK ~i LDH. GPK normal este de 1-35 de unitati (Duffy avea 175) iar, LDH norm~1 este de 50-495 deUriitatl fDuffy avea
1 ',812!'1 \,
I

'~ J
'J'

t'
',I;J

:. I
;_11

:1 i ~j 1

Observatl a~aaa,

'

,,:.

,.',

',:

'

..
,j

cre~terea

oralTtallCa a' enzlmelor

\
~

,I' Hr., ./~l

.. ,\2ij""~','~,~~::,,' -Y~r
..........

...,...,

"

" ,

WI ;.~,I ~ ~

200 "
cardiace eliberate in serul sanguln, -,ndlcind0 vatamare masiva

"

.'

201alt~,

metod~'de tratament, pina 'cind am descoperit puterea

" 1" .~: , . 'I 1 .' <t ~h.


.i ii '~ ,~

a ininiii. Dupa ~ase zitei-amp~s un pahdantiv dincrista!de cuart la cbli~r,cu cristalulatingind Zona glandei timus. Timusul' ,este unul dintre organele importante ~Je imunitatii. De asemenea, i-am pus patru cristalenetede, ~Iefuite,pe hamul din jurul pieptului,in

.';-

~:\

cristalelor! Va rog sa urmariti valorile gasite ,ilJ serul sanguin. , DUFFY

,
1

CPK

LDH unitati 50

zonele valvelor cardiaee A-V dreapta !?i stinga, una in paQea de sus a pieptului,cealalta jos, astlel incit sa se obtina pe ehakra' inimii0 configuratie dublu-piramidala a crista/elor. in acupuntura, in decurs de 24 de ore, toate meridianele energetice moment. ale organelor tree prin chakra inimii intr-un anumit pe fiecare organ Deci aplicind 0 energie de incarcare

Valori normale 11.9.1984

- 35
175

- 495 unitati

1.812

Tratament inalnte de apliearea cristalelor 17.9.1984 Apliearea cristalelor

din corp !?i cu ~ristalulde cuart pus pe timus,.se pqate obtine 0 stimulare a sistemulul imunitar. Pe 17 septembrie 1984 am pus
..

!?i, dupa !?ase zile, era evident ea incetase sa mai tu!?easca. Era mai Putin adormita, comunica cu familia, chiar incepuse sa se joaee iar cu celalalt. 9iine. Atunci I-am pus stetoscopul pe piept ca sa-i aseult ininia !?i plaminii !?i, deodata, minunel suflul cardiac disparuse, inlocuit de sunete norm,ale. Sunetele pulmonare erau ~i ele mai clare acum. Nu-mi venea sa credl Af11-recol,tat 0 proba de ~inge, am ,dus-o la '?porator !?i-am cons~at~t ca CPK s~l;Ise de la ,175 la 93 iar LDt-f 'de la 1.812 la 4991 $i singurul lueru pe cre-I faeusem,' singura diferenta de tratament, a fost folosirea aeestor, cristale de
cristalele pe hamul lui Duffy

23.9.1984
1.11.1984 30.4 1987

'

93 42 17,4

499 466 448

-I l~ I'~ "

coart.

Era absolut uluitorl' Am continuat s-o urmaresc zilnic,

Pe --1 noiembrie 19M i-amfacut analiza enzimelor . ~. ,~:~~ , 'cardiace in singe: CPK era~~5 !?i'LDH 466, mentinindu-se la laIQ!i'normale. Ultim~_analiz...fae singe a fost f~cl,Jta 3q aprilie pe
,(

ascultindu:'i inima !?i. obs~ryind starea clinica. Absolut nici 0 revenire a afectiunii cardiacE(congestive; nici 0 ravenire a suflulul cardiac saua siniptomelor de"",tusel .

Cazul2. Un alt caz spectaeulos de vindecare cu crrstalele I-a constituit Jasmine, 0 femela din rasa ciobanesc maghiar, careia i .se ,extirpasera ovarele. Mi-a fost adusa la, cabinef suferind de 0 durere de c~afa !?iumeri Adincauza unei hernii d~ disc intre vertebrele cervicale 6 ~i 7. Inainte de a fi adusa la mine, i se facuse in urma cU,'0 luna 0 radiografie care pune in evidenta nu flumai hernia de disc, dar,,!?i0 scolioza (coloana vertebrala in forma de S datorita' unei pozitii vicioase). JasO)ine a'trebuit sa fie purtata in brate, mersul pejos.provocindu-i dureri
fparte marL '

"

1987 (dupa aproape trei ani) -!?iCPj< e'ra de 17,,4"iar LDH de 448

La prima vizi,ta i-am faeut un tratame"ht c;hiropractic ~i aeupunctic pe spate !?i i-am preseris ni!?te remedii naturale adjuvante (homeopatie), -antialgice !?iantiinflamatorii. Dupa cinci

Duffy gre aeurn aproape18 ani, poarta in continuare cristalele pe haITt ~i pandantivul laclesa. !?i.continua sa nu mai aiba nici 0
..

zile mi-a telefonat proprietarul ei:

ciinele era

in contihuare abatut

.. Jj , 'I: r" ,J 1t i I j. !I
,':t' I

un din? ti~Ar, estepi~~ '" id.~~!y~el:t~~~,k:~fle[g'~;~~J.~~,~~e.,~_2~ de ani de, P!8~~ca ve.tennar~:-r:tO am vazut regenerarea unel valve card.ace !?' 0 rey~njrecomple!adintr-uosind~omcardiaccongesUv, rin nici 0 ,. . p
,-

~uf~ripl~~S9.ia~. S~J9~~~cm~i

,CC;t

!?i putea sa, mearga, cite putin fara dureri. De data aceasta am luat ~ase cristale de cuart netede, !?Iefuite !?file~ai1" aplicat intr~ conOg~rati~ dublu-piramidala pe 0 baridaa~e?iva cu Jatimea d,e

8 cm. Am pregatit douaasemenea benzi !?i,le-am-aplicatpe fiecare parte a cefei'acolo unde era hernia de disc. Mi-am pus
.....

"

'

-"----

.
'"....
~

. ,.
"1 t "':'".

,.'..~ ..'~

L.J< .,-,

, ....

f1J
203
.
.. ~
1/,'

~'~'r...:_ l'
.~
:1, . .~,'

..-.
" if \..' "',' \ '" ", _ ,if. ' 'r,.

.oJ
,.[ 1 ,,". .l

(J

I~' '. ~.~. ,"

11\r I~
'~~'i1i lti,: l'. t 'II:~, ~iI
';J:.

", .~<.~..i1 ,

,,,;'PyJjll$~.~_ciist~'~~i_.a.~,'nv~t ,~4~'.l'Ia..lo,Crjsr (invcScalla. ',t :~ .Lulrdml) prin 'cristale~,~irlZQnci''"9i~ctfJlillf(lmecii~n:im simtitca~mi

se it:\~lzesC'miinile.foarte tar,e~icristalele_se iricalzeautncepind s~'vibreze. La inceputul,trafamentuluierau spasme-rpusculare


putelJ1ice,dar dupa 1'5 minute de tr9tament acestea al:' inceput

.,~

sa se calmeze pina cind adis'parut oriee tremuratura, La stir~itul tratamenturui;,ciinele'ap~tut sa-~i mi~te capul ~i'sa se plimbe. prin c~binet 'tara dureri! 1-8:1)1 spus stapinului sa mi-o ad!Jca, din nbu' pe Jasmine. peste trei zile, lacontro.l; mi~a
teleton~_ sa-mi spuna ca Jasmine era. bine

- alerga

~f sarea in

gradinadin,spatelecasei tara niei0 dutere'~~i el a considera~ ca ..ri9.mai exista niei un motiv ca,sa,mi-o aduca la control. Dupa 0, _'Iuna stapinul nii-a"scris ca a observ.at0 ameliorare radicalain l!"ma.;t.ratamentulu'i cristale. Ci\J1ele ie~it,pent.rupfifT!adata cu a .,," dupa tuni d~'zile;'la 6:pUmbaredupa ~are s:asimlit bine,. NLJ-i ~'m~teJ~'frica!s~ ~i~CC1 ~i.s~juca,ea.unanil11al ormpl, ~nato~. n .Atilr~cur:ciriciJuni. de la tratar:nent idinele' se simtea bine. In ~ ,~hernia discfbarte' dureroa.sa; edicul.veterinC!fraditional ar ,de m t !L:,~'ihistr~t ~t~rQiZi1rf8,J~an~e:~entru.a opri. procesu~
InflamatoG'dardln nefE;mcl,rearfl\opnt ~I f~nctIOlJar~as~stemulul AtflnCl'clndan!malul DUreact!0D~aza Ic;\ ~ter9Izl, se)Cie tntervent"
_

eorpul sa-~i accelereze vindecarea .: ' Cazul 4: dermatita cronica a uheiq~i11el~~ge14ani, din rasa pudel, cu ovarele extirpate. Numele,ei;a.ra':.Sadie. Acest . ciine nii-a 'fost adu~ ,.dupa ~apte .',al1~: .d~.:.1rignhrev~terinara , traditionala!a caf~ nu a avut nici 0 r~actfe"J=>leJ.e:aera inflamata ~i pruriginoasa '~i Ii cazuse mult par.:DotJa>otf!3jmi corpul din e~ineluiera tara par,.de .laumeri,~re,:SPJte;jiRcJ9~Jy,amp~lela.b~ din spate, abdomen~I.~1z~:>nao~pselor.,Pe.RogCl"J'psa c parulul,~1 pielea ,ro~ie, pruriginQasa, Idgr6~ata, riiaf';;er~';'~j0 'secretie abundenta! grasa ~i urit mirositoare/a{:gla.f(rJ~lot"d.in'zonele
j \ .-

.)'u.~~~~o~[ea~R~,2~~i:pf~~i..LJh~e',fU~~",S$\~~lIJf!~Qrm~11 ~o.ar ca-I hpseau fl~ele.'ij~)par. Pa.rul ;a~p(eS'cur1.i_QQpbji.Q~pg;CnJ.<?lzIJe '.1, ?e tra!a,rp~nt: Ln,mp?Obi~n.ui~~,'~UR}t~~MfltEfl1e~9i,e:~d~sa'p~a~!,!1i . J,: I tntregl ea 'sa se vlndece' ,~I:.calul.~~r:lll:'Iff~i{;p6~t1i JI:calant. In , . '~:f perioada respectiva. Este evident' peot'ru'mihe'cacristaleleajuta - '. '{1; . --'- ..- .-,
~ .

'i ;'1 ." t

,,,,. ~,

~I II' :.... '. '~t q I

.?Jectafe:.

pupa .,~\ anid~

qiyer.s8 ...calm~Q~~i't~fOiZ!, ,bai

~i
'f.

i~ 1 :, ' I ;' . r:

balsaml,lri,-rstarea JtJi Sadie,s:a ;intaut.alif,~LtliQ~!~a devenit apatic. flu mai miric'a'~izadeairi cea'maf91are:p~rt,e a timpului. Dispe~ata, dOflmna-Maggi~. $tapina',cTio:eIQj~';~iJ.t~cffi ia terapia .~ alternativa. Ter~pra CU"cris.tale.YaifQ~'tjitYqr9:'~f.,;;~ din parte
, tratam~ntLJI~cqtrlPI~x'Ja"SCiF~:cf!OSt,.~U~q~~~~e:;-IJ{ttDUI!ucru pe
"

ilJ1~~lt.aC~(~~T1~l,ul~fi arfi ',~tricat '~chili'?nJI.a~e!' $i e'~ctrolitijoL


., '
I

'C~rrUrgicale prin'cani' sil inlatura" dfsciJi~l/sau:partf din'vertebra.


Chirurgia' este' costi~i~oare~i '~iscanta Rentfu animal Folosirea

~ihtiamw~a'fesu.turlldrla de2J pe ani; din,~i'asa pn'~i Tennes~ee. G scps ~atJa., s-a~obser:vat pe "Iainto~rceread~n cut:,a~ jrid.i ~-a
\

c!i~t~teI9rd~:cuji~'e$te-;sigura,~ sil1)~la neco~tisito.are.'",.. ji ~'. 3. In acest.caz s-a' Inlaturat .durerea,mtalla ~I _ . ..Cazul


-

care I-am facut afJ9st sa-Isc,hlmb 'reglr.ngLa.llrt}EfJ11~fde la hrana -Ii comerciala .Ia'hrahf naturala. ~raI'1'11oce8,i.!!~(f$.~~ie;~qe.tratamente depurative prin homeopatie '~i.b?1 cu r~fn'ed.ii.~n~t~ra.1e, abia dar dupa ee am adaugat cristalere laacest tr~!.~m~Q!;$t~pina ciinelui a observat.: reactia ceadmai ',jmpo~~Hita5';MC4[t,-i;ltH, a fost 0
ameliorare;' gegera,!{t a.st~di ,ernoti6.nCiI~,.;~<;U&?,~2'~d'evenitmai .

f j,

. mjjlc;>cl!L p~tellJ!:9~oqa 1infla,m~ta!'c. ,0 rgon,ed~,de",.sg"q.~ c.~nti. ~ ~t "Aceasfct . se'" n'ume~te.buba '(~eii"'~i~ esteprovocata:Qe'diver$io-" -'-

-. 'vesf3la,lmai :\,ioai~:,".l(e 'mai"C1~9uO~~p.r~ybi~~Li'fi'~~ea. sase joa9~.N()ii.foHc9IiAi:pa(~I~i din pieJ~~;bcit~)~I11~s~s~ jnalnte' .tara.' par s~au vazlJt.apum ,pofriJ r:)'rirnCi.:q~r~ dlip:a.:~t~pU Trala,melltul

~I\~f i:. r-.~ ,Q ;J

lClf~pri:~:;~LJt~, ~j~i~~lt~H. ~g9a. fe., (\~~'-f6.~fb~.pu~'a'~.i ~ ~pasa


.

,rt)C!!,.!~teR'~1~a.'Se.~rage pe'zo[1a bubel. 'Poat~" ~~Ista 0' parul ~q~9~r~ .'~cU.rgeie.~:d~: 5Eic C4.;.jr11'arn~r,~': ~ar,cat~ ,,~i m~e
,

; :~~.;:~i:jr~~)~~i~~~~fto~17~~i~,.~b~~~~.;k>;e;;~
>

apant1a!,Jnul. p~r, n()rrnal,_SaJ1at9~, IUClp~, d..e~[ea I

!UISadie a

\.

tosttonio.~tad~;crjstaiele:tie";ca:'f~p~artal~DtjDqu~pe Je,. ',harh~r


I~a,....A,~~~~ :C!i.ne.:t~te.,;~PQ~1i ~~PJ~:~18t~~~~~~Pf~i'~}g:~.h,ql o~~

.~J ;, t

;,~~t'~.ib.m~itp~ ~rr\;'A~~tcaz;,~motil1ldfun'rn.i<~cri,staJ 'pe"C;:~Clrt .rQ~, :,.,'&,"'.'~ .' "Q~te~~' 'e:fUit.~'it,'b'otf ,:> .! ..;1'-'. R.~,~.",,,,.,,!J)k'~"~'" 'ute' 'd(r a,::eare' '<eif\f.tlm"'6(ie:,S?mi . A," . ""''f~'" "''''''-~J, J)~ ..~_. :'~ .

,~

"': Jf$,m~t~!e:~:~~.. ~9~iLTmflcjt,1i\,d~s'~afy~YJt~!~a,~JJ "~c~ltu{!1.o~~ai

pr~zenta~s~slblJ.!tate .fa tpalparea zonel ~especttye ;Ir zlua


\
"

'

,~, ~teCliun\ra'pielir.este'Eiljetgic,s~,jda~J~r~~pO:c;t~:qa un~c1ib~ ",,' ' )l!,

mUIt.l\m tln r . al
' A

9':

., .' .,I
'

. ..J&~'

, '~"".
;,.'

!
'"

.,~ ,',,\.
.

..1.,

.';, .~.''; .'

""',

'.:

," .,>, r

,> 'r,"

.."'"

_,

f'.

....

';

. 'I

{f

'( -

f.

"

'\-;*

<.,

\,.

0. -,.

,I"

~;":.',,,\~..~:..'_

.~.~.~..;_._

or

..,,_.

..

'.

\;. ~.
.t:" .::.r: ~th~

~
,~)}. ;J

..
">:./
:;~ 0;. ~,\

~
,
~i...L ',*('# I!; ;

'\.
~''7"0.

:t

"l
",' ~ >.;,

'l: .~ ~$;
,,' ><;.j> }.

-:oj

." J

" :.

.,
~' '.

/.
to. '~'.' I

I
,.' ~:,i', ""

!!

e "Ii
'. ~'.., ;=:'~.

\
,..'

205
\

~:o;~

;\.

c ,';; .tr.1$ ~..


., ' -..

0 '. .? .

"

.'-

~.

~.,.:i,':..,..-<';:~

'~".>

" $u":'~R..fre~~u-m~.

.~:d~vitt.Vl~.g~/!atu~

.in

,., h

f'i1iJ;',~f;: ~, .oz. v iP' ~S!t~~t. ~ :,

.
.~

-'

,
'f

~.
~~)-h .i..

nlCIuna dlntre ele !1U avut slmplltat~E1:1"te~9I!aterape~lca a im'portanta ca fplosirea' cristalelor \CfEif:t~u~r.i:~'RQ1~esc' lac,um acestepietrevechi in mult~feluri~i.r:'~ m~.afj()~tn'PtPc~sul i unei cerce~ari.ampl~, ~ar. p.ot:sa.spun ,?Umip~,.:t~9.dmm~:g,a,~fncei 2~ de ani ge practlca cllnl98!:.n-amvazut r:u,CIodata:q",~p~cltate mal .' uluitoare .a c9rpului ge ,~j~i.reg~ne(~~:l~~~df!I~~p~na.cin,d am descopent cnstalulde uart. Srnt fel11)con~i.~~',ca'puterea J~ ..b",a ln9?ca~ii. cristalulu~~e echil~brare~~E.MF e:st?ad.~v~ .!~ ,lza.:~Y .
,~

. dar

ca<;ir~l~med!CI~~1 y~t~9n~:,:~m~.tl!qi~1)11yl~;tQrw!}i.e .~~raR'e.:

I. f~ i

Corpul flzlc deplnde'


.

de ;armonl?..~r.~~h.nJa'nJlJluxuIUi
. . ,dO. . .-. _..""'.? :'-'_ ;-

. . "-,, ,.". ...:.r.~ '..."

sau

:\
~
,."'; :'~'i;~~~

eledromagnetic Soala .:suferinlasintq~~g99l!l~a.rea acestui EMF,Odata echi)ibr~ta ?ceasta e~er,gi~km~~(.jt\~m.Qg~ toate la "celulele' ,'~i oorma!izarea. fizi~;:i~(@~gI:.fJ.~'" ~.J~ind~g1re 'decla..n~eaza o. r~v~(lire I? starea de.~an~~!~~(cgtPO,lui. Exista
1...

~ ~~ _T ~ '. .~ ;, '\

".;~.i:. '"",4 ':5.

.:~~~~a;:t;~Z::~~ie :':~~~ra~~~i~~~~~~' are simplitat~a ~iJrumusetea cristaILl1id1~e,cU.~:~;;~2~$te au pietre


~i o. acliunepeamplificare..
_di~pa~ing
;

..'

di9cqlo,.d~,pq.w.~ J~tg,;~mvazut
\,. .i

" '.
'" :a,. ~.'
I... ~..~:

anlmalelor-~I'" echlilbrarea . corpulUl .m~n!~"i0al!'oal1Jenilor, m'anifestata prin.;;irl)eliorar~a il')t~lecW~I.a~\.I.p.tie~e;~i. descopar


ceva.noLi ~i .frumos.lacristale".11 . ,~" .;.< ,~~'. "." ...'

w~ple~,.

'.em9tio!1ale.;:.~i~ }R,,~;j!$.g~~g~al11f:mt .ale

','

<:-

.,. " ,. .\ 'Is


~ ' ,.
r'

Altiveteti~ari di.n]ara 6b.s~rva..~re9t~J~,~J~gecfi.toare ale


cristaleloL' Un practician dJn Hen<?;N~y~!?C!l~pQQ~tgt~t schimbari rapideJ~oi~~i.vit"e. :dir:Etctoare ~ sog~~~~tU;.;ProC{~.tgre db:)Santa Clara. California, a observat schimp~r:r-i/1}B9.f\~Jjile mersului

.,-'

",.
~; ~ ;: !.. .;

"'J~;' ., ...,

.j.. .'

~I:H:"):'N

~. ,.

la.calu.l~lJ~ P.H1~L pa~arile ,~i ~~rpii"'a,QfX~~f.J~l,9.!~~~~cfe peurma cflstale.1or"conf.orm U'1U1 corespondent ,dJnMl~~IQ.~,!I" . !e. .;o .s.ta func ne ;1P8.rt ~ ;tR.iiJ;~ JA~9If:JJ~ Va puteti v lio .\aza
'}' '

. ajut9,:anim~~!e~qe ~~;sajie,
..
. . .

"
.
.

1~1~~
H, \.

..

..

. .

. .

. .

..

..

m,qL. saj1~t~st:}, ,~~,[bilferici.te.; ..{


", '\ __u...~.:'~._' ,_,_, ,'tio;}l'

..;-.;.-t:

'~,

_.,"_._

.",',',,

.
.,,~

'"
~;

:;,;.-

~, ,_ r"

i. r1C ~ 'I".,

'{ I

1 ~"

.. .

. . ., f' " GI ~'~ c;b..,..~~bv.,:. ..' '~ .~~: " :. '. :' .Q 'I ':~' .9~~,~ .. .d V!...f.~(,'~_
'.
'

.. ~.Pe.ntn:I~~.'i~[nt9rm~ii)~di~;'9;QrDetj)oF~i~t~.i:if1~'(;'$9,ti.et})"!: 'i .:,.j,~~Pf,.;. ""

M
.

. iR.

.,'\ ,..;'t~~":. "t;;:~'"

.~.t./'..;~.~':f..~~

..~. ';\ ~

l~~~:

".'"

,.

"
.. , '"
.>.:,; ""'-,; ,.r:III...-...

'tCtinele '$~aie tnainte $,i'.du.pa t~tament. . . .. ,.


,1\. ) :;. ~

8?7.~E!I!?Jntaa.o;:Roa~ narw}.l[&,1:~.#~~~,4~~6' '.:, USA '(415) '837,,- 7759"""-:.; ~,~-I",', ;~; ?f' . . ." i''':':"''.,.' :~...
.

..

..

';"'f"~~

i5' '.
.

.'

'.J. ;~ ," ~ "'''.. I'" '

. '"
"'!

:\
I'

/.

..
_ _ -~.,~L:: o

:f r

~;' ~~: iI'\ , .~

11; OJ
~~ ~. ,""w -

.j .~. ""f .J

. ,~

.'''-

"'':

,'"

\.4
~ <
~,' .~ ~..
(~

"

'-.
I
I

a1f.;
-. ~

i
..! .,T. ,!:,".<y'"

jr
~i

I'
/

',~

to

, .).

,-..;.i

~, .
,,:~'.
'>:; ...;
,

,
'j.,

,
_
I' "'r :~"."~' _' I

20,7

: I ",' ",'

.
,,"'I::~
\;."

,( 6: -.Jt:~.::.. ~ii- ;" .


~

t'

,"

,.: '':':'l'},)
~JT

. ~'.~;"
\ ':,''''::, :.;,::..

. {ii:,
~.-

~ ...,

AotoviQdecarea .'
1 ", " ..,.~ < ;' ,i.."

..:' ,

','

"-"

',"\,

r
'0

....

AscultalH mal brne pe, comicii care Impr6VIZeazadecitpe comlcii de rrilnaintii, inre,9istri}tile"ui'Bil/00~b.YlrW9Ggy~IeO,.~'~II~gber George Carlin, .Alan King ~i oricare' dinhe, ve,chile"i..nr~gistrari ale' IUIMike Nichols ~I 'Elaine May sin{':,exdelente.' Daca putetl." cumparatl inreglstrari,ale $pectacolelod:lec()'rrl~dl,e~e odinloara d ca ace lea ale IUI'Red Skelton '~I.~~c~ B.~'Q(1Y orlcer caz, ,In, inregistranle pe care ~ ascultatl trebUie,sa va faca sa rJdet~~u .potta,din tq~ta !nlma.. -. .. .: "'. , ' 9. ZiJnicflti draguti cu VOl n~lvaJt1rDltlndu:-vaarutan in i s oglinda; imagin.ati-vaca tinetl in brat~'.of.i.iPlaubita. un copil?~. J un caiel sau 0 'pisicut~. Simtiti ace a 'caldLi,tai iin,dete delicata b care este iubi.r:~an~condilionala. M~ntinetrJ)1,ac~t10 'minute' acest sent,imertin timp c~ va privitiin 9~l1f~tspuf!.eliNTeubesc" i
o data i inca o,d.ata ',' . _~, " _./ .'.. ,r . . 10. Cohfectipnpti 9 retf?a.ge ~n.~cgje'CLJ~c:~is.tale, ase cy laturi, pri~zirdcu clen~u<:atel'~'idepu~I1&,eJq,e~Jef~it peop!acuta

'

.ii. ,:1:

if!

.~;,
\,'

de 'qgat sap cuart transparen,t. ActivaFref~~,l:!~"!~rpufleti finfe . un pa'r ~are va apai1ine' sau., '0 'fotografiEi;'>gel~ofla1a .pere,tea. Reteaua-NCitrimite raze verzi. de'yinctEfc,~ie.,~~ge~Ore' in~-24.. d (ve?i PARTEA A CINCEA -1J1strumerjte,~~pe~iale,S.isteme 'tip

l~ i""
.1" j" ..~ .ri
'j!f;:~i!~: f'!.iI '

relea de energie cu cHstale)

..

,,'

',,'

"',2',. '''
I

Daca .aveti nevoie de un' apprt en,,~me.!J9'.rqpid. procedati a~tfel: I~~li~ambele.cristale in ,miini,irp~tHia..)!andard. lun~ti . mlna stlnga pe, stomac. deasupra .0mptrIQulvl.- plexul )solar. , la puneii mina 'dre'apt,a~easupra miinii sFngi.~Repetati I~vocalia~ Lum~nii.<..de ori in timp ce va relax~ti corppl ~!inchideti ochii' trei . A~teptat'i5-j 0-nilnute. 'L~ati-vamiinile '96.,p,e;::stcm1ac, ' d.~schidetl pchii,lidiCati-va in,.picioare ~i respirati.qdiric. Ii)citeva minute veitt ,<simliyn .apoft,ehe(g~iic,i v~ti".fi:.Q.1a,i::xioi.,Q'yarianta fo~rte
'--oJ'.. ','. ".' .,' " ~A ~.t ,..4"",'~, : ..,.....

~~'t . !'E!, : II

' .

,.,' I It 'i, ~' , I~ ~, .. i ', II Irc ~

! , ,: I'll ~ ;.,1"[
~

eflclenta .f.olos~~te.un'lapJs,laz\.Jh In m!/19,stIOga If!loc de cnstalul


,

.,asculit.'Ace.asta'incarcare rapida va aji./6ge'peqtru 0'ora, insa :nu ' inlocuie~tetsomnul obinuit: '. ';'~";/ "; ~ :
"

if ~

.:',
I

,1$JuJitis~natatea~"
Un-,y.ersUlq,' \

fericlreaA~intitl,~va~'
',?.., . ,Y' ,.,,"
,.

~I vpr .sihtEH~
',~'
~:~

-,

copll~at

'.,'

, '1"
'\

,,'"

"",
~{

t'

P ,;;" J ~ I'
-y

.,
-i.

"
','

r"
..oJ

"
~,
.~
'0

"

( ,t
.~"j
".

.,

\"
c,

.~
J

./.
~
'~ j.; - 4 >..1I

'-,
'. ~
>.'

;;;
..
.;{

~~
, I;,l ',. .'t~.zu~ate . bUnE( Metodele de' virloocare !}u'Cr.is1alete recbmandate'ca,uhajutorsuplimentqrin,procesl,J.h.Qe:yindecare, sint

2()S
~\~ .'

'".,.

, ,
.'!
"'I

t"

~"t;r i./
.

.
~

'-

-'c'

'irid~~~f\'f;o'mdr'~1 tratam'~ntul > ,,' ;:'" ~


".;0:. ~)o. ' " \...' .~ '(,. >-:;','.;:. . ,

~"
r

~ '~

'<

. - Aceas\a pa-r!e va ofera sugestu de tratament pentru' 0 'a-,a 'arga'de afect1un,':in toate cazurile_este recomandabil sa pregat1ti' cilentul mal. intil cu EchiliQrarea chakrelor, Ech,il~~rarea neurologies, circulator~e, ce~ebrals c~iScanarea' . 'AureL. Procesul de vindecare cu cele patru culor-i 'incheie SisP:~r:nul.terapeutice ecl)hibrare 'a en~.rgiei cu crist~lele, de la d ')

Sint binevenite ocaziile'de echilibrare ,judicioa$~ cu cristalele aplicate atit terapiilor medica Ie. ~t:ar}d5irddt .$i terapiilor alternative, . ACNEEA - Mina;stinga pe frunte, dreapta in spate, pe scobitura de la baza craniului. Procesul celor patru culori standard." ACUFENELE Vezl BOULE DE URECHI.'Pacientul are un biziit sau alte sunete in urechi. Stati in picioare in spatele pacientului, cu cristalele in mlini. Puneti rn.tna,stipgf!pe urechea
stinga
'oc

.:t. ~l I" ", ~~

,; 1" I fi~ J~l

j ln~'!t~t.~.JI CO'n~tierit8,~2r.i~t~~~!~r.. Cele cl~i tehnicl"f ;~~


,
.;.

antrenat. La inceput poafe dura-mai mult, dar exercitiul 11 face va :$a'progreseze' ~i pe cel'mai'i1ou venit in domeniu.J,Procesul de

pregatltqa[~,~. d~reaza

39-15

de

minute. pentru .L)n terapeut

.J'
'.

i dreapta

pe urechea -dreapta~'faceti;Procesul

celor

.,"I ~$ 11! .~i .~" ..~.~ ;u, ~ ~'~' . ';I,"

yin~ecare. c~~ele patr:u.culori ,dureaza doar "cinci minute


,,,, Toate~ .~~le':~~s.e.~taR~;R9~,!i"rE{WJza~e
'.

Tntr-o ora;. re!.lJarile .

tra,t~meDtelo.rtrebui~

,sa, .ure:z~ tot afT!. CTnd.e~tep9sibil.~ Tfilbcuiti q

patru cu.lori .standard. Daca,;nu disparesunstul'9iniurechi, este vorba de altceva. Poate fi 0 activare a sistemQrlJi'auditiV:4nterior, clarauzul. .Pe linga biziit, maipot fi.clicuri,c poCoete,-ichiar tiriit de J greieri. P~ientyl poat,e avea senzatia ca~ucte'clopbier sau note

c~ie..~incitehnici pregatitoare cy Pst~atul.; Intra avantaje se '


~'n~mara" 0 ;..scurtar~.\ tim~lJltJi de tratament. ~i 0 mai intensa a' "
~ <'

.mcarbarecu er:'ergie.Dezavahtajulesle c? avem nevoje de patru' _.persoane ca sa-I efectueze.. Multe dintre bolile enumerate in
"'.

.
~.
,

m~zicale.Ultimulnivel aste muzicasfer,elor. ce~teasirit semne A de extiridere a cQn~tientef~i rafinare'a reteleide~nergi~ subtila.

acest inde"x 'n'ecesita_acela~i\'tratRmen(de~i .par-foarte diterit&' - , Ele au un punct centr?1 cbiTi~n:' Majoritatea ,recoma.ndarilor .

Cautati centrul yoga-cel mai apropiat Jcasa' iny~tatiNad Yoga, yoga sunetulur .
~ .

..

;t-:

).

: yi'zeaza 'Procesul de vindecare cu,cele patru culorl standard:


-1arA alt~ vizuaifzan d~cit 'culorile..Vari~~fele"se. refefc~in mod r
\

AFECTIUNILE DENTARE' - Se. trateaza la fe" ca


AF.ECTIUNILE GURU .' "'"..~,
c; ',',
i:.

I / . 'I~ .iff . f,f' . '~i ( ' "t '~ ' " g. ., \\, .1 ,. "II' ,"II . .t ~ 1'~ .. 'l . l !~. .. J1 .. ~ ... .{' , \1
... ... '~ , .' 1 1... I ". I ~

."

.\

.~p.~f.iaJla .zo~~leSqtP.u~,u.i C9E~,wez;inta


la,sl~temele delenergle afectat'e.

~f.~ctiune~ re,~r?ec!iva.~1 I ' :--..


.

\.

.',

"'.iO.:r~marca'pnvind repetarea trat~mentului: ca 'Tn'orice ~ituatre' terapeuti~, tr~tame!lt~1 S!3 ~olJt~nuapina Ja ..disparitia-.siri1ptomeJor.Duratapa~zei~qir)tr~ ed,int~le teraP'~\Jtic~'_ trebuie.
~S~n~,,?el~rmina~~.?~
. ~

:' . AFECTIUNILEGASTRICE- Progesql C?elo(patru 'culori oDl~nUlt,cu mTnastin.ga~pe sfomac(~imina-':drea:p.ta pe partea opus~ a corpului. tSepoate ,face. un' ef6it','Sl1pHmenfar' :pel"!tru fortificarea sistemului imunitar, tratind cha~fcfinimiicu Procesul

rl)U1!!J\Ci8Iptre .~e.dlnletreb9Iepeth~'de 0 .~aptarn.m~. Vetl:~ota(1 "


," .,'
I

~:e,v~ri.t?te~~i c~rpRJ~~i~~Je~~Olii)~i~fant~.

celorpatru culori.
.

-.. . I~

c';'
.

~,~I~i~H~~ ~i.rJie'9.~s y~t~.~p~t~"tra..t~r:P~n!~I:.. In.~ri~I~C.%Yfi }~x~r~,


'W~lt?pta p~nttii~eqlnte :z!lmoo. In-!oatecazunle'~',Vaar:nlf1tlt(~'''
,:r~J.~m~p~ nu~ipl0c'4ie$te..
f

, "

E).,.

:AFECTIUN.~LEGENONC,HI~9A-.pehtru"JeDdon,Jta'.<sau

'

MgeQlJt1phiul aler~tol'Ului.).sau ,.

O(i~rQ .':gJnt~ea.f~ctiunUe. :,. -:-

;:p

~ #~~sr
,\

pxaq!Jca }T~~.ipal~j}r?~~li9~~I~':

, ,Cqntln!Ja.tt~to~te, tr~t?mentele
/

meplcale pma' clOd "ob11n~tl i , .

g~f1~rjq.nnor.,. p~fielr"rnin~' stirigl;pe~qna.'dg~er6asa'fmin~ . . dreapta pe partea op,u'sa:Pr0c88ul ce.c){pili'Lrculori standard. . " ~ . .


,

l
.

..\

~._.".t_~_~,~.._

.......

"J

.;

211

,~1()
-.

.
'. .
,

.-~

.:

Deoareceeste posibila~i'b infeqie, repeta]i un al dQilea Proces

centrul sistemulu(circUta~or:::StaBiliti

imptet,Jna cu dietetiCianul

un
1i!~ ,1
'i

(,pl'ceh?rpatru"culc;ri ~prin;piept/pehtru-si$temlJl ilTl~ni1ar, ",,'j .~."


. !;.:'._' " ~ r" .;,' ' ":; " '.'
~

~e9.i!J1alt'!1e.nt~r,'?decva~ '_";t,... +1;':-l0f. '1'.,.'1>""$'.:1f~~'~1f':'\lfik~~~;.t'l'.. ...~.I'\ . ' spdji(fe.~",cbml2ti:i:t~~~ ,: ' ~,..~. 1" 'f "~"",.. h,;\;-' .~re..s~ ., ,..,~"c:iI:"";.;.~ :/~; 1 . !~'.J

,If. ... :,:r,

f:,'","

AFECTlllNILE ~GiTULU(-\Toate ,'afectiunile gitului se

trateaza la fel. Procesul celor patru culori standard, cu mina stinga pe partea dinfata a gitului~idreapta pe partea din spate.
~I

pegura, mina dreapta pe partea din.spaJe a capului. Procesul cel~r 'patru culori standard. Daca exista ~i 0 infectie,nu uitatisa faceii un 'al doilea Proces al celor patru C410riprin piept, peritru a .;stimula sistel1)ulil]1uni~ar. I ..;, " ,
.-

AFECTIUNILE GURU

- Mimistinga

..,' A~OR'EXI~ -':~atru..culo~i ~st~Qd~r.9~,.J~!i~';PQ~~ra ,inimi~. pentru slstemul Imunltar TrebUie tacuta <.ter?ple emotl9nala' pentru inlaturarea tricii ~i aparitiaiubirii neco[lditionale..tata .de sine ~i tata de ceila1ti. . ,,' .'
, .
. .. ..~ --.:.. (!

,
,.
_
~

APOPLEXIA .

Tratamente speciale.
'.

- Vezi PARTEA A TREIA- patru culori ~,' ....

.\ "i. ,M.
.

f.

'r

1.,:...

d.

,J-._

~o;'.

,.;

...

ARSURILE - De obicei, zonele arse flU pot fi atinse Racoriti arsura $i reduceti durerea imaginil1dUNa ca aduc~ti,irl cristalul deasupra corpului. vedeti curentul aJbastr:U,}ece,peste flacar!le ro~ii ~i stingeti-I~..Faceti scanar~*Aqf.i!J;;:i!~I'.Q,l! .atingeli
.

it

., ~ I.

'." ' ., ;.

~I mma. dreapta p~ partea opu!?a a corpulul. Pro~~~


r,B.a.\r~'~ut9,lt~t~Dqat.Q",
,.,~ 0'1: ."~ ~~. ,_ .' :!'I-~;

...Ar:E'9TI~t:-'ILE1if;P.,#,\ TI~7. Pune!i m!na ~tioga pe ficat -

c9rpu.l clientului cutoare,albastra..r~ce ~...,Qb~~t~:"Deplasa.ti

c~lor
.'"

,;:
.. ,1..

,~,...

"-:

',' ..;
$

.'
_'

2 ~_>~_

9or,pul a,colo, upde" este ars,. !pad sitJJ,a]@!g~e~!mj~e';; Ja~eti.~i


, celelalte'tehnici

,.~'
~:t~.

,t\l;e_CI[UNIl~~
_
, ;;.~:_,,,j .
...

.' RESPIRATOR". ,.. .-". '-; -' .


'~:*"..

PV~MO:~ARE Vezil\FECTllINILE '.


"'-.' "" ~~~i~_. '~.,' ,":' ~ ~'~J.I 4"

...,
f .'1'

"

~,~... ,~FE,CTIU~ILE RESplHA TORn - ~ro~esul celor'patru culori standarq, cu l11ina stinga pe piept, l1)inadfe.'aptape spate.
'( ro:

patru culori trebuie.facutdir..ectdeasypr?'~()~lci{:?e: Tr~I2~,ie ~a nu atingeticorpuLTiDetimi[;)ala 0 diS~?Qt~.:g~~~...CDt~. Oti?<iJ~8 y taGet! Procesul celor patruHculori, 'nuJn~il~~i~Y(3ti 19rij~ aW",nyi". cind trebuiesa tineti vna 'din miini. p(3.part"e? -QPl!sa, -,saJ!ti in zona care trebuie. Faceli' 0 retea de energ~E11yU,~ase laturi' care.
s~ tolos~a~c~ p~etre. de lapi~ l~zuIL, ~ur}E1ti;~~e9~~. s~b patu~ cltentulul. Actlvail-,o~1 p.rogrgmatl-o;cU;!:lcee.~~I.v~tlJ.al!~re d~~al sLis. (Vezi PARTr;~, A CINCEA.,-Instr~m~nt~.!>,pecil\'~e~)Cre~ti ,

pregatnoare.

1r1''toate. ~yr;J~~I()~!_ul,celo.\r

'

".'~

,;,
litl,

fl\ ; ,~!
'!
it

cllj; :t

~, > ~fE<;TIl)~JLS .SINUSORI.LOR - l!.Iflamarea,~i posibila


~. '/CU

~I tJ
Ji'\
'

:
~

plQcare ...'.. .si.n~suri!6r~iJ!ajelor nazale. Procesul'" celorpatru a '.., .~" / '. . '. - . , andard ; Cu~i JOji s~ ~ting~' pe frunte ~r nas i~r dreapt~ pe . . . . . P?rteadIO,sRat~,~ .~c:lp~~ '.-;
~ .m:; :.~:~~. ' '> _ _ "

~ :rete.a

pe 0 lamela

d,e cristal ,,~i folq~,iti;()f.P~PVHAVil}q~<4Le~J~


~,

,!
.

" .::".__',

a.bseQta..(Vezi .PART,.EAA. T.8EIA. -,yind~~.;a,r~~f,Ii1,j1Ps~~ta.) . , f.. .' .

-. - '.'

.
"
~ '>.,

f9r~ap.t~pespa~~.Prp~~l
.;
.~,'r -'~.:. -LT...~ }":'c~f:

,',

-ALERGI~~F= >-.P0eti ,rl!ina stin~~ ,pe . ch?~ra iniJlJiL~i

ce,lor patru ,cOlonstandar9.."


_..~; '.~.. .'
~

..

e
,"

. '. .

~ '~J 'j
{I

::

AFnEROSCLEROZA:/ p~un~ti ~V~~~~lN~'~~~:'inblo6iJ(


,. .., , /, ,,- ',;:';~~(t ~.p~,', " ' ";;.~',.:i'11'i;~'~.. ':.:' J oJ"-' .;}"~
:;, ,,~r!,.;
..
~
..~ '\.;.'A.,j rv...)~I.

A~'

pieptului. pe.chak{a inimii" i~r dreapta Re~s~at~rPr~.ce~ulcelor .


I

_."

'. AMIGDA~rr,A-,- Vezi AFECTIUNILE~,ITVLULlntru9it


.5e~~~~,~~~I!;;i,~~~.
.

patru .culori standarq..


j, "
, -: '

,.''3,.. .A:'
..

ill\!'~ II
I~~I ~

~~~~0~~:;9~t.i.mul?re's~pr~r,nen.tafaa
._!~S ?,lea . ;," .. ," ";,~, '"

'"~

,~~e.~~

,culorl~p1i7fCti~rc1?J1\~-;;...~_. ::~;-'WJ: ~ f'" "-"',~!


"

. .~~n~~

. >PtOC~~ \~I~ ~~t , r.e '!tr~ /.

o
. .

.~RT,~JT A;' .- , V~zi ,P~RTEA A TA~t~-: ~aYu culo'ti:';:


, '! ;,:~;. ,;:';
:I'.'~
A ~.!

1
. y{ j.
tm
~

'.

", i

, ;j~,~r'~

.~'. .~ ,";z.,~
",.

,. . ..

... "

Ta:~t~rne..Qt~,!,SP'9}.!IJ~ '~hl~"",.J';""
" '?'L
.

.."
,i,.,:...

_.

.n:1.-'t
.<. .' . ;'.'. ;;.. _.

."',
..."'.

_' \"
.
f." ,-

/;"~\";r,: A~'EMIA.., . c-' '.

Patru .

culori standardprin'chakra ,~. '. . . ,j.

ininiif, .

'BOULE
...,,._ .

cDE, JNIMA..,

. . J Proce$ut'celot\'st,,"'')'u' ,1.:cUloti; ,,'P-r-',i~'~ r' 'w . ",,' . .~

I~~ lrr?
II{ I ''}I I;' I .~ II

'.
.:. 'i; .,.f/'
'.'

,.:

,>--

,.,.

\
2,12.

':.

",;

,J

. "

"
. ,

.... 1 \1

standard; cu.,:rTtina;'~tinga pe Inlf~~ ~I ,dreapta pe spate.

/
.'

213'
~

, .~.~

..;

- ,..,fa fel. Pr9cesul celor patruculori' standard,"cu mIna sting.s daca afectiunea este severa. Pentru 0 posibila ameliorare a vederii, 'tratati 0 data dimineata ~i 0 data seara in fiecare zi, timp de 33 de zile. Rugati oftalmologul sa verifice ameliorarea vederii ,

),

'"

B9L1~EDt;

O(:HI,,- Toate"afecJ[uojl~ ocu.l.C3:~e fi t~atq~e ydr

'tim~ ite :~apte zile.


,

" .'

" "'t :

aCQ):>erindj..;dchii dreapta p~ 'partea din spate a capulUl 'iar Repetarea 'tr~tal1]entului e fqc~,o :datala trei zile sau mai des s
Ic_.

CANCERELE

- Vezl PARTEAA TRElA.

Tratamente speciale

-Tun1C~rl.

Patru culorl.

'

.,.,.,

CEt.ULIT A

. . Folosi!i un pro.;:es cu, cele~tru,cul~rl


'"
,
'

:~ , "f:

~tandard direCt pe zonele afectate, ,0 dat&Re ':zi.,pina cind apar modificari. . '.
i \'

CIROZA

- Vezi AFECTIUNIL5

HEPATICE:.

,
',' ,

COLITA - Inflamatiile 'colonului ar~e p/iI,obicei un regim


alimentar sarac ~i probleme emo!ionale sev~~~;~StabiJitfimpreLine ~

cu dieteticianul, u,nregim' depurativ. Ginditi-ve Taposturi u~oare

de 3 pine Ia patru zile ,~iposibile clisme.-Folq$'itL unProces cu '


cele patru culo'rl standard cu mina stirt~a.p~,~ntJs,ia,vertebrele terr'ninale. Puneti mYnadreapta pe part,sa de jos, a ~,tqlT)acului. . imediat deasupra pubisului. Pentru sistemul imunita:r,faceti un al doilea Proces cu cele patru culoripe'piep!. ", .. " .
0

_ oJ),

COMA:: ,,' . ." ,{.


~ .....
~:

Vezi t(atamentul pentru APOPLEX1E.


"" '.,"" .. f" . ... 0

'--I
"

_'"

.':,.

'~

;It' :~{i

',:CONJ~tiCtIVITA':.-

och.iului. !=chilibrafizona~.cu un"Ptoce.s aLcel6rpafrucul.oti


.I

"COrtJuctivif~l'e$~elcPjijffarrlatie'
~

a'";:

;
,iI t I.. I "';.

'obiinuit. II puieti a,cceleradaca vizuali~ati,in{ectiac~ 0 flacara

,
-r.,
'-",'f

; " ..
,

,_f " ~,;..,; .-

f2 !N
..-, ;'

'

1:
_. ::.t

' h~

.'"'' .~
'

r
~'!'!., t" ~.(

,;..

J
., .r,'

~f~

:-~~:J,. .l>G ~

~I

x
",

~
.. .

!t..

~
" ".'~'~~'~!'; 1, ".

21&
:..,'~ ,',

r' ,,"~ro~!e~'~d'port.ocalie:Clndadocetf c'uloarea Jy,e.td~!,J~saji-9.~a . stiQga flacaril~. ,Clnd aduceti resfulculoril.or nu va matimaginati nicfo flacarar Repeta!1 tratahi~ntul farayizualizari' ,;." '

'.
~

CONSTIPATIE ~Folositi un Proces cO cele patru culori obi~nuit,,cu mina stinga pe .partea de jos. a stomacului ~i dreapta pel vertebrele terminale. ,Accelerati procesul tinind in m1na dreapta 0 bucata de; turmalina verde, de cel putin 5 cm. ,.ij"urr:nalina"verde' are_o, C;lfinitate-pej1tru e.chilibrarea sistemelor digestiv ~i excretor " -.,-', ' ~

standard, cu mina stinga pe chakra tr'unfii ~~i"afeaptape ,partea din spate a:'capului. 0 varianta sinipla 'este a~eiarea miinii stingl cu ciistalul pe cre~tetul capului. Crista1t.J.rHin~tnjna' dreapta este '. pus peplexul solar, pe stomac, imediatdeasupra ombilicului Imaginati-va durerea de cap Ga.un nor intunecat: Mina stinga este un a,spirator care trage norul'negru de deasupra 'capului Auziti zgomot\:J1 care-I face acest aspirat9L Continuati pina pe cind nu mai ramil")s nimic din norul intunecat. LQati-va miinile ~i . I ; -~ .'; inspirati adinc. .
J j

DURE~I.J-EDE CAP. - P,roc~s!J1 p~J()r,p*ru ':cu,lori'"

'7~"O'~~-:; tCRAM"PELi. ~dn~lrce' .tip~de.'crampa 'musculclra, chiar "r[ie:nstruala:~v~ffi'binevenit Procesut. celor. patru pulorl.standard in"'care mihastTri9a este'posa direct pezona-afectata... .
'.(.~'1~, ,::,~'n"~t~: ~;:.~~tL~Z.f:;~:?';~..,~~:~~~.;.,~'i'~., ; ,

.....

~t ... n:::~_. ...~: ~r;;:.' ,':'/" ,':~ .,,~~:. .:$ ~:;-. CR~MpELE::Aa.Do.M.lNA4E ::gunetimrna:st~oga pe..~ona dur~rpasa ia(~r~a\pta'pe.spate. FolbsitiProcesul de vindecare 'cu ~~!e'~r1:I"'~ulori/stat'1cJa(d~..A'se'Tepeta~ .data:-Ia 4 ore Q '' ''' J' 1i e tP''!i'ez u tate ",,{ '~-':;'"'Vi;;'''h;. C ':~t~'~~15 .:-;~":'.-,- ~,'~ .. 'i ' .: '.', '. p IJ :-[1.. I~. ~41 ~~I]\:rt ,.: '1:" ' : .~'.'~. 4 '.' , .J ,"-,-;--. ..:::-'"
''
''

1!l

.
' ;~

"",~'"
'

,'

-.

- """..

'DEREGLARI MENSTRUALE ""; " \'.. ..: '. ~ ~I'."" -:.~' MENOPAUZA '., _ .~,,-."...oII..~..!-.. "r" --j... 4' ''''''0 ...: '..

".

"""'::.-!:-,

DURERILE DE-CAP TIP MIGRENA-Dubl,u Proces al celor patru culori, mai intTi Cll mina stini?i~'i:~e'frunte~i .mina dreaptape partea din spate a capului; urrn~lor\J1p'roces prin chakraiQimii, 'cu mina stinga pe piept '~htnl!)~t"qr~eaj>tar spate pe Tratam'entuPtrebuie "inceput imediat ,{;e:ia:patq)fi.m~lesemnale pentrUaevita.alungerea rriigreneUntr-a.n.:$~~9iujrjSUPOr:tqbil\ Vezl DURERILE DE CAP.. Migreneleslntp'rov,,6cate 'de. tensiunea emotionala exagerata, Vezh.PARTF~ A.!-TRgl~ .l'cEchilibrarea . ,~ .emolionala ~i inlatura~ea stresu1(d~ ' ,
. " _.
'}.;;,'f

" .

t. . '.

r,! " i ..

, !; ~.I I

Tratamentul
.. -::""
. .J,...4i~:"",

de

la

rr'~;.;.

,:,

~~

~.

.:
._ "..

;.'~

. . :{j\~iDiA.BE1'UL:
~~. ". ~sflnga.

pe;plexul Solaf~Vdreapta
.
,

Procesul:celor palru cuIQri.standard.Mina


pe .spate. Aepetati 0 data pe daca' r'suferinta . este severa,
. .

ECZEMELE - Vezi. BOULE DE PIELE~Eczemele sint eruptii cutanate. Puneti mlna, st1nga'.pei.'~ohc{ respectjva ~i dreapta pe partea opusa ~ corpului. Faceti progesul celor patni culori standard. Puteti sa va"consulfati ~fc~'dietetlctanul ~i cu un
specialist inclisme.
J' ,,~'; ~

'.,
~
,. .. . c

..,~

~
"

~l" :t!
.

. . . . 5'"1';'scHlrn6anle.'~~~;..L-;"'''''''

,~~'~~ptamln'a""~sau,' maf"des ' ~t ' }e? .g Y~~~ !W~~ ~.sfe.1x~~q,hili?r~I'?PiJS I~J~~e .~IU i.,~~ar'am~ ele.se' . . ,I~' fe' , F!. ~~atl'~e~lcur I~termst .~~ ~rm;;ireas . .:t.?al~ ca, _ ';81)~>>i i(~~~~~,~
.

.,
~~.. .. '..f,,;""'"

'

;;;

~~

r..,

i ;.;.~,

'1

<

,', .' .. '

"'~!.

M)

.;...;

-'.

..

~ ~:EDEMELE;';';Ede~melereprezrnt~':f.efentl~,e~c~5i'{A- a apei In corp.Procesul ;celor patru c!Jlori standardprin) iQima, cu


..

..

~~ '~.t~':~;c'

,"'B"-'~~~..;":

J~j~;~~v

. ~i#~'~'-::,','~J~1~'
~ ,'

<I "f

,.~ :.'-~.~

. mlna stinga 'pe piept i drea'pta pe spate: .".


>-~''1d .'''~~' .'':',...' \.. . ~} ~.E~FIZEflnUL

. ..'

:.t ,':~'":'",'QI~R
,;;.0;..".-. :~_._ -

EE,A' ',!.-' ~~Tratainen~ul


'.

.>este, ": acela~i "i~[~ii l""


,

'-'-Ca. :pent(u
;
,'_

,..~,~f~~.<:."',,:.}

;:~QstiP9tf~ t~~.-'..' r"':~'::f"'''''' .~. . ..-'t.,. '... -I;i r\

'. "~~:'''';''J~.~.:.-_,'-f<.<;{'':.~)-f

""J,

' .

~.

..

~ /':..~';I:;_.,J>~'::..>-~..V.,:~\~'.."...:.

. ". h"........

.' .:,.

'. i .

..
1

'" ~"'ln~p~c.~~H~ilplc:i~lh~tt>"<de ~a~sepa(a~Qxi9'~PJ\jgf6,.~:~r,.!~rocesut i


'J

.' 'Vezi . AFECTIUNIL'!{BES'PtRATORIC

~" ,.<;f.,TD(fREa,~A"':.>:.t.Mfna '.5ttn~r ~:..~'~1>1~tp'P~hePTopu~a .. ccirpulu[ a .. "">. "~ '" '~~ 1H~'I.1i.t'< ,

'e"'z9Qa:?duretoasa,
.

I.h1ina
. .

~ ,s andar d ., .ct,".

..

...1.< "."

>

troce 5ufcelor'paJru~ul;ni '.


'..; ,
.' j J..,:.. .";.J ti"",," _.' \ I '.

~,}""-~~'~ .-. .i . -.. ~~~ .~:l:t~ t\, .~

.?...i(

~~.~C";

"".t! . ..

.~J ;it.

~:ceIO'*,~(2"~Jr!!~ijI9ri~taQa~rdi ,cumltfa,~tl.fj.g~p~~p'i~pf ~kdreap.t.a . ps,. ~'pciJ~:H~P~tatfo q~iapEr. sap'famIQ~i;~~4i1i'al .,de'$,{daca , suferjDfa"~s~'';;severa~rUnit dIefe,lc,ieni ~re20fu~'na~ vitamina' 'E. . pe~tru a mar! oxigenarea, C6'reti.sfatulmeqicllt~;:~entrudo1;area;
j

',.

~.

. '.
.,

, 21'7
-.. .

~'ii6.

..' ,'"

'. j'

. a" J '.. II"dl I"1t

.vltamInel E

,...
. ,

1,
-'

"_,J.

'", -

- \.J..

~
,

".,

.
,

dureroas~ ~j .dreapta pe partea opusA a corpului. Verificati ..regimulalimerftarcu mediculsall dietetiCianOL '".i ;"
"~'~.

"EPILEPSIA - E~ileps',~'~rata d~shjnctll~IE;semnalu;UI

~~.cerebral. Curenti de energie disruptiva ,interfereaza cu func::tiile ',~ v.,,0r, motoare ale cqrpului. Procesul celor patru culori standard, cu CV mina stinga pe ,chakra fruntii~i mina dreapta pe partea din spate a capului.' Daca aceste posed~ri mai mici sau mai mari sint continue sau dureaza de multa vreme, este posibil sa fie atins
. patru culori
-

IIGENUNCHIUL' ALERGA10'ffUlUI"' AFECTIUNILEGENUNCHILOR.,


'

Vezi

'I B tj ,j<t
'

GRETURILE - Procesul celor patru culori standard, cu mina stinga pe stomac ~i mina dreapta'pe ~ale.' , GRIPA - Vezi GUTURAIUL.
. . "-

sistemulimunitar.Daca este a-~a,mai faceti un Proces al celor pe chakrainimii.Amintiti-va minastingatrebuie ca sa stea pe piept iar dre~pta pe spate. Vezi PARTEA A TREIA. "; ,

.' I " I
, 1.

Cele patr:~.culori, Tratamente speciale. ERUPTIILE - Vezi" BOLILE DE PIEL,.~.'Patruculori

GUTA _ Tratati zona respectiva cu P,ro.c::~sul celor patru


culori standard !?icu un al doilea trata:me..ntl~irinichi. Pentru a doilea tratament puneti mina stinga p~~a~.,c~iar dea$upra !?ez.utului iar dreapta pe zona genltala: \!eziPARTEAA TRElA Tratamente speciale - Artrlta. _'.; t

standard, pe eruptiile cutanate. Un al doilea Proces al celor


p 'patru culo.ri se face prin..chakra~inimii entru si~temul imunitar, cu mina stinga Ipe piept.,dreapt~ pe spate. De gbicei.. ace&tea-

sintgenerate. deemotiile negative. Vezi pARTEA A TRElA


Echifibrarea emoJionala ,I inlaturarea stresulul.

4; I,) I I,d J:1 ~t , M, ,. , ,I ~ . , .1

.
GUTURAIUL
w

.infe(:tiile
Puneti

Guturaiul este un~"terti1erigeoenc'pentru


c~Joi' patr~culori obi!?nuit

respiratorii virale. Procesul

FEBRA'- Pune!i mina stinga in spatele capului, pe 'medulla,oblongata, ~i mina dreapta pe frunte. Faceti procesul'
Calor patru culori standard.
FEBRA FiNULUI - Vezi AFECTIUNILE RE'SPIRATORII. Patru culori standard, prin pfept..Puneti. mina stinga pe piept, dreapta pe spate. Febra finul~i este 0 alergie. Alergiile sint activate' erTI'otional. Vezi PARTEA A TRElA Echilibrarea ~molio!'c;tla,i inlaturarea stresldui. ~ "-

mina stinga pe "piept ~i dreapta p~sp~te.


HEMOROIZII - Procesul celor paJ~~c~JC)ri tandard. cu s

mina stinga pe anus ~i dreapta pe paft!1a'o-pds~a cbrpului.


,.,

'

"

.'.

HEPATITA - Procesul celor Ratty culori standard cu mina stinga pe ficat ~i dreaptain 'gipate,in .dreptul ,ficatului. . Deoarece exist~ ~i 0 infectie. ar trebur.ajut?it.~i~slstemul imunitar prin efectuind a,doua oara, Procesul 'celo(pilWu,~,Q.ulorl chakra . , 'inimii, cu'mTna stingape piept~1 dxegpJCi'R$~~l~.
~
'

..

:1111 ~II , ';, 1" l

'.

.~.

'\

~GASTRIT - Vezi AFECTIUNILEGASTRICE. Aceasta A ~st~.'Q;infectie'gastric.a. Se face Pro'ce~ul .celorpatru culori ~sfiihda:fd;C9 rh1nastinga pe' stomac ~i dreapta pe spate. Se ' f.ep$!~i[i~Q~at~ prln,iniry1a pentru a stimulasistemul.irounitar.
... . l' ,"j , '-~', '. "

HERPESU~ ~ Acestaeste

,0

iriJ~tie'g~nltalacomplexa.:

Eate 'bine localizat ~i simptomele apar i{)zprf~ge.hitala. Cu toate acestea, sist~rnul imunitfl.r 'riu-I p,oa~~,b.il}d"I,Jpr';Fs~~nevoie. de o trip!~_aplicar~,~,.pr(),c~f3Wi:JiCu, ceJ~,.p~~!,p~_~(ori.~tan~ar~,:Mai

~JI ",

GAZEl,.E~,~

Veii

AFECTIUNILE GAS:rRICE. Tratati ClJ

1pr9cesul ~Iorpatru
"_c ~

culori o'bi~r:Juit, mina stinga pe zona cu

inUi. zoria"!m~diat :afecta'ta.Puh~!rw~~t!rt9~;pe', ,pubis' '.~ dreap!a .pe,af1us~ .Apoisefa~e.. al'dOilea>,~~s 'alee.lor pat~u culori pe rihfchi pentrua Ie .mari.;cpp.Ci.9~~a,tq~ Jiltrare; inioa .' . t

.
2<18:'.

.
b

-~

~ J

\,

.
",.
'-0\.

., ... ;/
~
"

II' . ,./

''1

21JJ.

~' }'1

. lrY'i'
w,li!l, ,WI
," :ioI""'..fr,;.~'.""; .

jL~ J

1'
,
,

I ',

.' ~finga'~sta pe..z<;>na remi~,dmed;~t. dea~upr~fes~IQp ',!~r:.~i~ar dreapta pe 'Zona celeLde"a dou,? chakre,..intre 'ombi!lc ~1'pubIS. Dupa:incheierea celor'doua procese, sa 'face un. al treilea.' Proces al celor patru culori pe chakra inimii pentn.l a stimula . sisternul imunitar.

9rJ3~pt~
I .''':'

'.. -

...c ~r
.

p~ .spat~.. ~~':
-'.,: "...';

'

'. "_ ",''-."_' .

..'

~.

.:A

~ "Y'"

".

.'

:::In''toateJnfeetjjle' trebuie. a. se s faca de doLiaori Procesul c-~I()rpatru !culpri. Pri~ul se face pe


. .. INFECTlIl.E" URINARE

~. r{ ~~Ii

'"

HERPES (IMPETIGO)uHerpesul poate fi, slmptOr1atlc pentru a afectiune mult mai grava. Venficati prezenta Candidel Albicans. Dadi nu este prezenta, sa tratec;izanormal, cu mina. stihga pe zona afectata, mifl8' dreapta pe partea opusa a corpuliJi. D.aca depistati Candida, se face tratamentul indicat 'pehtnJGandicja.'~. ~,.,
t

vezica urinara, cu mlna stinga pe veilca'~i mlna dreapta. pe partea opusa a corpului. Apoi se face al doHea,prin piept, pentru '. stimularea sistemului imunitar. INSOMNIA - Insomnia este un d'ezechilibru al zonelor calor patru carticale ~i,emotionale. Mar inW se f-aoofPi'o~esul eutori pe cap, cu .mi:nastinga pe frunte~1 dreapta pe medulla obtonga\a (mica.~co~itura de la baza'cranlului). AI doilea Proces al celor patru culori se face'p~in chakfa'inir:1iii,mina stinga. pe piept, mYna dreapta pe spate. Trat~ti ,s-tresulemotionaL Vezi PARTEA ~A TRElA .' Ectiilibrarea ~moiiOI1~la',iinlaturarea

"

HIPERTIROIDIA '::.Procesu'l celor patru ~uloristandard, ,cumina sfinga pe,parteadin fata a gitului, dreaptape partea,din
"

spate.agi~.ului..
'

"

.
,

stresul!Ji.

'

'.
,

'HIPOGLICEMIA - Acela~i tratament


\

ca in DIABET
~

HIPOTERMIA : Patru clilori cu mina stinga pe chakra


"...

~ 'i

fr~nt~i, rea,ptape parteadiq spate a d


-I
~

~apului. .

IRADIE~EA Gl.J RAZE X . Lucra1i.prin piept pentru a echilibra ~i stimulC!sis-temutimunltar:iPr6ceSLiI~calorpatru c_o',qrJstar}d~.r?,cu.:mina,stifo\g~ye piept.~i.,m1n~ dreapta pe ' spa te.' _ ' i. ;"-~: ,- ~' ';" ~ ... -.;r< '" ~ "t

~--:::

'

.;'~

;;"'~

,,'"

..

\.

ILEIT ':. Procesul celor patru' culori standatd, cu mina A stJ.nga.pe anus ~i dreapta p~ pubis.' Deoarece aceasta este a
fnfectie" se' face ,un al doileaProces ~I celor patru culori prin coakra inirnii pentru a $timula.~istemul..imunitar. Consultati-va cu
" ,specia.fisfLil'in clism~.
)I~

IRITATtA
c; I . LAR'iNGltA'

: Vezi E30ULE-. DE:PlE~E..

,~,

--

- Gitul

devine dl.t(e(ds"~~i paciehtul vorbe~te dreapta pe

cll gr-eutafe. Mine'stinga pe'.zdha;dUrerQas~,.mlna


~,

"

..

A'.~PtG~S:rI~. - .P.roce.~ul~elor.paJru culQrl ~!.an~r,g!.'qJ -' W1oa.stlnga pe stomac.. mrna dreaptape partea opusa a '
corplJlui,in 'spate..Stabiliticu dieteticianul regimulalimentar.
.~;

-I. a9J

-.

' ~

.' .,.

,"

;~'"

J~FeCTIA.:Orice_iofeoli~_

'Se

tcat~a.za'acorq undE:!, ~pare'


~

i
.'

? ~

~
.
}.",

part~a opusa a. gltului.

Procesul celc:)i~patruculori standard. .

r~ fac(jJrinchakra inimib Ele ~nt1,:~i9.ptl~~ftlJl~'Un' 'peeiale cu c~le'patru-eulori~'Ttimo1i_~-.T9~teIJrata,mentele se 'inlocuitqr: al


j
"If ' "'. .t ." ...

~E~CE~IA

_.va,zi" PA~~AA._ r~I:IA ':- Tnita~ent';

~,'~"sjjg(~f~ia,

'~qurriina.s!inga

pe

parte'f, re!?p~ctrva iaprhina

trqtamentului. medicalci trebuie.oJosite-ca; f adjuvantal cricaruLalt ,pr?~~s..t!r~p~~tip, '~omlQ~aJi ,~~!I3I~Jfe.,trc:t~,rri~n.te .toC3!~ da9~ o.btlnetl ezulta{e;satlsfacatoare: GpQ~!J1t~li"'V~.Qltme,c:hcul of, " . # r to' '~ . .\ -->.' f, c!lrS1fJt:, tVlAtAPIA ADf~'SON'.;,paoeft:ii\tn~stinga pemijldG,Ld pieptului;dre,aptape:mijlo~;i;1I ~pat~IQi. <P~tr,,(p.Ul6ri' standard. "

"aJe~pt~p~;p,aft~a Qpusaa corpul~i.lJn_ardoil~q Proce~,a1c.:~lor J. ,p~1iy 'f;..l{I,QQ 'J~rin,.chakralnlrn'jj v~\stimula'sisiemLili~unifar in I~pta :cQafectiOn~a respectiva. Mina stinga pe piep't,rninci
l'

Jj

'. i

,
"
\

.2MJ
. ., ."

'

MALADIA ALZHEIMER Fo!osftl rocesul1~or .. P


.

'.'

.'

.
, ." . -

.
::r.9~
,

!
.

'f

...,

221

,pa~fU "

culorl pentru a stimula ~i, echilibra,~ creierul. MinaBstTnga pe-' . . ~. t_ 'ch~kra fruntii, dreapta pe partea din spate a capului...p,rocesul celor patru culorl standard. Consultati specialistul in chelatie

opusa a co[pului. Apo! se stimuleazA.sistemLiIimunitar efectuiryd patruPM'QgJ :pnn.chakra'inimii, .cu , mina,stinga'"pe inima, miria dreapta 'pe spate~'(Veii PARTEA A TRElA ~ Ec~ilibrarea emofionala '~;jioJiturarea str~s'ului.) ...

inca"0 ~fa}Procesulcelor
I

'!

pentru eliminareaaluminiuluidin corp.


MASTOIDITA

.\J'

PIOREEA

. Vezi AFECTIUNILE

GURU.

. Vezi

BOLILE URECHILOR. 1":-

PNEUMONIA. Vezi AFECTIUNILERESPIRATORII. PROSTATA- Toate afectiunil~prostateivor fi tratate la fel. Se face Procesul celor ,patru culorl ,s~andard,cu ,mina stinga pe pubis, mina dreapta pe .. a'nus. . , PR~RITUL-Tratati zonq pruriginoasacuProcesul celor
:~,: i .1 I

MIOPI~ - Yezi BOLILE DE O,CHI.

, MONOfiUCL,EOZA -,Mlna st~nga pe inima, mir,1adreapta


'pe .spate. Procesul
\,
.

celor "patru culorl


14 ..

standard.
I

,.'tIrI
d\'~;I
l.: 'H'

"
'"

. 'NARCOLE?SIA

.- MJna stTl1ga" pa~ea diel spate a pe


~reapta p..e .frunte.

'Cap!J/ulo; J?~med..ulla ~p~()ngatB:. iar mina

Procesul celor patRi'culorlstandard.


.

patru culO'tl.Stimulati sistemul imunita.rpnn~piept .cu inca un Procesal cf!lor patru culori. Verificati'daca este Candida

:' -NEFRITA- Vezi AFECTIUNI,LE RENALE. @).

.JA
,

AlbiGan~.
...
t

"

U!':'

..

'f:':: I ~J~ ~"I. ,"


,

NSRVII, 'NERvozrtA TEA :. SuprasoIiCitare!'~motionala. Procesul celor patru culOrl,standard, cu mina stinga pe piept, . minB:. reapta pe partea opusa a cqrpului, in spate. d "N'~VRITA''; EstedJnflamare a nervilor. M1n~.stinga pe zo:~aN,u~eroasa, mina d~~ptape partea opusa. a corpului. 'P~o~~u! celor pa~r~,c~I~~t~nd~rd'p/us un al dOllea Proces . .', .pon Inn:l':1fi pentru slsteml!LI~4nr!9[':.
'> ,ORJ:IONUL'-. !;1HLiILii mina dr-eapta partea opusa. Procesul ~f' pe ,~ " punafj, 'mlnastinga
I

. RACEULE. Race!ilenecesita'un,'Proces cu cele patru culori, standard, cu mina stinga p~ pitij>f~i' dr'eapta pe spate.

i
It

I,~:

I
I

Aceasta ,fortifica sistemul jm4nita(;.~i ,~n.ergi2,:eaza sist~mul, respirator,oY,.Jnde se manifest~. r:najorit~fe:C! imptomelor de s raceala. . I. , ..

"\ ~

~il
~~'
I~

. celor patru culorl ~iapoi efectuati un al doileaProces al celor


p~tru culorl prin ch~kra inimii, pentru ,~chj.l.ihrarea i incarcarea ~
sish~imjlui imunitar.
~
'

REl:JMA TISM~L - Tratati zonadur~rQasa c~ .Procesu,


,'" .

'/

~~
iil

. pe partea 'stinga "a

,t
Tensiuneai bloG?rea'7mu~chiior. Folosil~
:,

,
I
I
ill

ll

celor patru

, RIGIDITATEA.

Procesul celor 'pa~ruc~lori direct pernW~chli.blocgti.Stinga pe


zona afectata ~i dreapta pe partea opusa~'c6rpului. , .s.~I~."'9A
f'-:,.intretupereakn.P41~2(UO~~qit\ ieiVur }
:,

t;I.iJ9il' tandard. s
. _ _ . ~~~_
___~_ .=-.'_,_-~.-;

,~'

:~

'.: ,~'.:~

_.,~

~-.1:i:.~ _' _ _ _ <,...,

t!':';.;,.'ei/~iE()Iff,Gi~J!A-!(Z_QSiE;'Rr
.~

",
~ . .-~,...

~PfEfE;/Yat-cimategpie1ii;~~e1ac~ ~(jubiuProcesaf~celod)atru Q C.Q.I~jt,q~t(~teaza maiinti; simptomele.Se plmemIna..stingape z-Q.A8";-'dl:treroasa prUrigiri6a,~a~r mina dreapta pe partea '~~m

- Vezi

SOULE, ~DE

cUJorl stanq?rd"cu'mlnas\inga'pe iticuputictul~1n :.virful., her\lUluisciStic ~.alJ,'~cOioundeapare durereala supr~fata:Vezi,P~RTEAA iFi'E::IA .j:chjllbrareE , v
,j

Pro,c~sulce~orpatru

~pJati.9,

ti:~

.---

. .- ~

.- ",i;:.~.....

'!.

,~i
.~J _j" ( 'I; ;,.",1,r ,~.

"
'.1

'';/

..e~pl.i9!,~la ;f.i inlaturareastresului.


. t'

,', .

. :t:

~.-' SIDA - Folositi Patratul in locu! celor cinci tehnici ~ . pr atitoare. Procesul de vindecare cu cele patru culori .. standard, ,prin chakra inimii, pentru stimularea sistemului iinunitar. Terapie emotionala pentru a inlatura teama, culpabilitatea, supararea ~i pentru 'a genera iubirea "'~ 'necondi}ionala. Repetati tratamentul la intervale de 24 de ore. ~ ~~j~~ntru infqanatli suplimentare privind programel~ speciale de
I

~
"',

c, lori -.Tratamente speciale. ~

;SCLEROZA MUl TIPLA - VeziPARTEA A TRElA - ~a\ru


.,.. .

_ A ~OC,~~- Mina st1nga pe inima ,~i dreC!pta pe partea' opusa ,8 corpului. Procesul celorpatru T'~.. cufori standard. .(..1 . ~

.~
'

22a

TI5NDONITA - Inflamarea. tendoanelor. Genunchiul ~Ierga"torulu( este un exemplu. Puneti" mina stinga pe zona dureroasa ~i mina dreapta pe partea opusa a corpului Procesul celor patruculori standard. .
'

... .

I. 9';~" ~

..I

'

Q .

TIROIDIA - Se trateazala fel caAFEC~IUNILEGiTULU/.


, .

~ II

TUBERCULOZA
..

- Vezi AFECTIUNILE
. .

RESPIRATORI/.

~.

-t$" J?r.egatireterapeutilor,contactatrCrystal Awareness Institute, a ;fN'1I1 OSecon,d AvenuaSouth,SuiteA..13t"Pa.checo,CA 94553,

TULBURARI DE.MENOPAUZA'~ Procesul celor patru culori standard, cu mina stinga pe partea gejos.a abdomenului

l' . t ". ~r I '" I L' ' "., : I ,I, II ~


ij1~ I 'ii I
"

~i mina dreapta pe anus.

'..

.:~ /('"

'

-,-

t""~..e~fon415-674-9090..
~".
.\
;

. SINDROMULPR~MENSTR1JAL- Cel m'ai puternic simptom este ira!~onaHtateaemo!ionala. De doua ori Procesul celor patruculori. Ma; intii pe abdomenul inferior; cu mina

..

'.'"

sting'a pe zona 'inter~ata ~i. mina dr~pta

pe partea opusa a

cot:pUlui. AI doilea prin inima, cu mine stingape 'piept, mina dreapta pe spate. EXista 0 recomandare spedala de inlocuire a . celor cihci tehni.ci,pregatitoare cu Patratul. Daca 'se repeta 0 data la, doua zile, poate sa apara 0 stare .neplacuta. Vezi PARTEA A TRElA .. Echilibrarea ~emotionala fi inlaturarea
~tresului.!
T::r'

I TULBURARILE'PROVOCA TE DE~MdL.ARIiDE MINTE -Deoarece exista ~i 0 infectie, se face de:.oouaori Pi'ocesul celor patru-'culori. Prima zona de-.tratanierit aste gura: mi~a stir,1gape gura, mina dreapta pe partea Cfii'f'spatefacapulLii. Apoi 'inca Q'data-prin chakra inimii, pentru a ajutcfsistemul imunitar.
" (..;..

TULBURARILE OCHILOR.

VEDERII

V~zi ,AFECTIUNILE

' (tl iI ~, nl 'I ~ II II If I J "1,"1 ~I I~


JI ' II l '1, If ::~

jo
""

'

TUMORILE Vezi PARTEA A TRElA ~ Patru culori -

Tratamente speciale
. \.. . . II

~f
",

STRESUl.- Vezi PARTEA'A TRE~A- Echilibrarea oJi ,' . e!11 onala 'fi. inlatur ar~a stresului. ~~
" "

\j)Y,~

'"

: ,.

ff'.

'?,.~~~'-~ "v' 'SUFERINTEL~ CORONARIENE.. - Vezi BOLILE .DE ....W ,INIMA.Un P.r9cescu cele patru culori: .obi~nuit va lucri:!:bine 'p~ntr~H;jcl1Jlibrarea oriq~rei suferinfe qardiace. Pune!i mina sting8

Pune!i mina stinga pe zona dureroasa ~Vminadteapta pe partea opusa a corpuh1!. '"Veii PARTEA .A"TRElA - Echilibrarea

"':~ULCER~LE - procesuJ. c.el~r,p~tr~ pLiloris\andard.


' ", u;":;
...

emoJionala fi inlaturarea"stresului.
'I
, " ~

'..

pe'pf~Bj~vare~pta. 'pe -, ".;1.. '. .~ ..:'.

'spate~
..

t 'I

" '.

1\. ~.. f'

r. ~'.

::.

, ,
v',,..

'zona ~fectata', cuminastinga'pe

".. ~.@~U{~QrTA1tA.-. Veii ... BOU~EDEURECtll.~, ~ .' . ~


~ 1';~:~ ...... .I. (

p(jbis~~f'h:jirTa"draapt~anus. pe AI doi)ea' Proces ,al ,celor patru. culori :.prin inima, ,pentru sistemulimunitar.Verificati prezenta__Candidel

y4~INlt

,.

,.-

"

A,

- ,prQcesu!

celor p~.t.rl!,cQIQl:istandard

pe

..~I "f~tJ .['

-.,

'.r"!

224
,~
:

.,

partea dreapta a cefei. Patru culortstandard.'

"VI;GETArULEADENOID~ Lucrati in spat~~ cUenfLlui. ~1ina'stinga, este pe partea stinga.a cefei, mina dr~p:~ ~ste. pe
,

" ,~. I .I .~ ~. .. .., .

~
PA-RTEA'A
.
I \

',~'

'PATRA..

EXJ:INDEREA

. Echilibrarea energiei cu cristalele nu inlocuie~te alte practici terapeutice, fiindmai cl,Jrindun adjuvant. Crist91.ele fac nu , concurenta, ele ajuta. Aceste metode pot fi un ajutor ~inevenit pentru orice practica terapeutica, traditionala'sau de alt gen, Ori de cite ori este posibil, folQsim Patratul, eare este foarte rapid ~i puternic, in 10cul.ceJorcil1citehnici p~egatltoare. . Amintiti-ya'ca in toate tratamentele C.U' Procesul calor patru,curorl >se pUr;1e myna stioga pe..zona interesata ~i,mina dreapta pe pa.rt~~ opus~ ,~corpului. Da~ afectiunea vizeaza ISistem", se . face procesuf prin 'chal<ra-'lnimii CU mina .: intregu s.tinga,pej>iept si mina dreapta pe spate.. Qaca este,Vorba de 0 ipfecti&".tratatiatitzona afepfata' .cit~ir sistemul imu!)itar. Daca. persoan(! este 's!~bita.de bba!a,.este bine sa ,faceflJu'n tratament Cfubil:J: Mati~,tiizot1a afec~~t~~i' ~POIal doH~a Pl'oces al calor paJru ,~ulorl.princ:t1akr~ jnimiCpentf1l stimul.as!stemul.imunitar. a Repetarea tratE!mentuluise'"face la intervale care pot varia mUlt . Tn functie de severitatea afectiunii. Timp~1 maxim dintre tratamente trebuie sa fie'de ~apte zile. Daca afectiunea este grava, 'se ~curteaza/ace.st.Aimp"Iaa zil~. Data afecti,unea este critica, se.face'tratart;lent in fiecare zi. In cazuri urgente, Pl;Jteti repe!aprocesul chiar 0, dataJ~ 4 ore. Revedeti PARTEA A .CrNCEA- Refere de energle cu, cristale pentru energia . sup!irnentara./"!filcesara clientuh,Ji o~tru ~i pentrv a lucra asupra v
.
,

.-

Vindecarea sp~rituala
Vindecarea se face in multe fomie. Puteti avea 0 vlndecare .fizlca facuta de obieei prin minunile chimiei.i Mediccfrpentele"actioneaza asupra efectului~inu asupra eauzei. Ele tuereaza asupra. bolii, nu asupra' blocajeJor mentale ,i J emotionaJecare impiedieacorpuJsa sa vihdece'~!1gur.
Vlndecarea -inEmtala folose~e puterea:gindirif::COl1ce/iltra1e '~ focaJizate pentru acre~ schimbari energetiCe~, a.,se'bazeaza,pe E sugestie prin vizualizare ca sa elimirJe boal~. :A~sta .este 0 metoda similaralcuvinde'carea flzica.~itenar)ta; c6nsta"rJnfaptuJ '} ca vind~torul mental Juereaza pe 1:0rinJr.tri",~;\corpul elect'Ocj t cimpul de' 'energie care 'hran~~icree~celrJJele" Gu teate acestea, vindecatoruJ mental~in~ sa odJpa'~ eteet. if) ace6t .

_.

, .,

"-'

~ . ~.

.,

,-

...

.~

I' j." r .1

.j

,' '

I, /

. ~~ I

Caz.de intrerupei'eaeimpurilqrde energie.


Ambele. metode

r"

'f

~"

"
.r-M

~ ,i

pot fi foarte efjci.ente'in redlelcerea ~1 inlaturarea durerii~i poate chiar~a bolii.Acea~a CQJ:1t~z~ PlJtif} pentru '9C'uza mentfnerii bolii,' d~oareee corj:>ulnu:eslecapabil

_h

'.

- ,.afecti~l}ii
', .

pe I!=I .i~tanta. d

'.,

'. . ."

.'

.
,

In,vjndeSar~a in ai:)s8n!,a,toate tehnicile pregatitoare se) .p.ot face deja dis.tanta, intrind rn cristaJ \~i ip)aginindu-ne ca-i ~<:Iqqe.r:n' P!3clienti.inauntru. Corgul, lor imaginar est~ tratat ca
11..1iJn c~J}~a!.,!Ami ...cf

sa-~i desavi~~~ca propria vindecare. .. '", Motivul.este embtia negative ,sau d~ze_QtjllibraJ~ sau friea ,alt resentiment Afedele n~gative_'PJ<?volica~..~I~~,flux~lyj :riatural,al~n.ergiei vitale. Cind mu$Chiire~!j,?~~:~Jju.p~rT1~e ,( suficienta energie. se contracta pentrUa;;:~.'~o~r,ya 'iei;l.ergi~~ Aceasta produce tensfunea, care devio~ dtJ[~re PCi~ .celul,ele

i
.

"11,1

Jb

.nt~ii
.

-Ya
. .

Jntotd~aunp

~a~incepeti ~i sa sfir~i~icu
,

..

'i 'tr~JJovo,catli :a'e .lurn,lml..


,. ~ ~~ "ti.
"

"
_..

".
". ~. ... " ;,

'
. ~

sint.Jipsitede energie ~iincep sa moara


~'.

.'

'

...

"~,,," ~

if.!

~i

}\~upci este ney6iede 0 infu~ar~as~tirFtenteJQr bune'9 / ~ energiei fe'rjcirH,. ~rn()tiilor 'pozjtive. .,~i,~t5iriL~AQ$tesentiments a , bun~; da~sintcJe a~ea~i -il)tensitatecfJ>etji-gJijiEYr)~~\fe,. YC>J

neutra!i~a resprititQent~f~ care'b1ocQe~zA,~r~~~1 ::v,!qq~~ii totale. ~aca:~u se procedeaza astfel,~i:mjtm~I'1~.9il1tive caiJza vor .., ". i/-

:If ,I
If

.:
~(.

- - --

.. ~

,
.~-~-,'-:,~=;'~.I

.
~. .o-Vfjfo~r~bIO<f,a(e.~I,~a on~ua suferinta. Problema)nitiala aparea ipo~te'fi vindeckt~.,d~( s~ poat~ cre~ una nOL!~" ~ yiodecarea q p~ica~imentala bata/ia poate fi ci~tigata tempora~,.dar raz!:>oiul
continua.

,
.
in puterea Lumlnll Ilublm. ~
~ ,.'

..

227

nec.ond,It1o,nala, incit.du~manul sa. nu ma(.po~ta.;ctea gindul de a. lovi c~ cufitul Gindiirife dlstructivEtpur'~6s.!mplU{n.u':Pot eXlsta
I

,I

..

. treilea'volUntar pus mina stinga pe pieptul'clientolui~i ina a m


dreapt~ pe partea de sus ,a spatelyi. Toti cei trei voluntari au fost
~

Vindecarea ,spirituala vine din inimat din s~sa iubirii neconditionale, intreaga/.forta a lui Dumnezeu. Toata vindecarea vine de la Dumnezeu. Vindecarea este echilibru; echilibru,leste /ini~te~i pace. Echilibrultotal cuprinde echilibrarea emotiilor,dar ~i a corpylul fizic ~i a /?orpurilorde energie. Aceasta se face cu iubire neconditionala. La 0 conterinta din Michigan am facut 0 experienta. Alp rugat un participant' . sceptic,;care 'avea dureri, sa vina in fata ~i sa vada' daca putem 5a-'/vindecam~ A venit unbancher care avea; dun~rid~,sp~te ~1 ,de "-Ceaf~lApoi...am mai chemat jnca tr~iLv9Iuntari. Fiecaf~ persoana avea cite un crista I in'fiecare mina. Cristalele au fos1 orientate in directia standard (virfu/ crista/ului sting inauntr\J. virfuJtcnstaltllui:drept;.in .stara). 'Q ,persoana~i-a pus miinile pe partea 'opusaa cefe;;alta persoana ~i-a pus min~ stings pe 'patteade ,jos,a spatelui clientului ~i,mina dreap!a pe stomac. AI

Vlndecarea 'spirituala apare atuncl,'cind Invocatl Lymlna inalnte, in cur~ul ~I dupa 'Iecare tehmcas-au. 'proces "Invoc Lumina Cris'tului,launtric Aducetl Lumln.ain procesul vlndecarii! Conducell-o in voi ~I in clien~ "Sint un:canal curat ~I perfect." Nici 0 emotie negativa sa nu mal stea in calea Lummll!"Lumina iml esta"calauza." Lumina Dlvma, Lumina hji.oumnezeu, Lumina Cnstica este armonia perfecta ~I~Ghlllbr(Jrperfect Ea sa va fie calauza ~i scopul! ,~

" 1,li:

111"

:Iij~i~ I

'~ir I

" Vindecarea spltltuala. Vine!dln,Il"!lma voastra. dmtr-o


\~~; I
~ I
~

profunda dorinta de a-i ajuta pe ceila1tl.:EaVinedintr-o nevole de a-L cunoa~te pe Dumnezeu, de a devenl'un1:1 ell';'fot~ Este; de . a '1Instrumentul perfect al Vomtel CreatqruluL ~E:easta atitudine va genera 0 rntensitate care, poate aJunge:lrUidincurile unde sint . depozltate emotiile negative Aceste bfdcaJ9'potfidizolvate intr:O

'1m' I flU~ I i~r

chpa de Lumina.'
locunle pacii suflete~ti,

Meditatia ~I rugaclunea sintvehiculele care va poarts in


impacarea cu'Dur:nr.t9zetJ '

;.

0."

jJt u:

.
i' II . rr II !~j' ~u'i ~ . , i' , it:

sfatuijisa'se gTndeascala un moment cind au tinutin bniiteun

Cdpil,1Jncarelo~'saa 0 'pisicu'ta pufoasa '~iau simtit un sentiment ,de ctui~ie, deplinatate a inimii,care este ,iubire~neconditionala Este acel gen"deiubire care' nucere;n;mic. pur ~isimplu,exista.
, ~. ,:'

Fieesrs YOluntar,a' ost 'rugat sa-~ireamlnteasca ~i sa f

.fecreeze acel sentiment, 'Iar ~i iar, tinind miinile pe client.,Au fost iricufajati sa'continue timp de 5 minute apoi lis~a~cerut sa-~i is.
mifrii(e'd~~pec.fi~f1L" ", :l. ,:1.:'- ,,'t.' 'i ~, .!' .,<J,' Girid'a fost intrebat des pre suferinta ~I blocarea s-palelUl, ,QII~rtula re~unoscut caele disparusera: A descris senzatiilede .,~I~q~~,~~r~ ii.l,!lva~au intr~Q.ul.co~ ~\ ~entimentele_ de iubire atit ae rntens81nc,t a'lzbucnrt ~m'~.lacnml. :Cind I~am ~antrebat cum 13r~~Ycai.~fhst; ihlaturata .dur~rea, fostul _scapt'le 'a .SPU$: ~t)~tonta/iL1Pirii',-;~t1U; -: _:1\, ',~ ">.,,.~ - . "" : ;;~J. I L
,.~ 1.1 ~

Medlt~lla incearca sa, 'calmez~ $iisa"Uniteascasimturile exterioare (vaiul, auzul, pipaitul, miro~ul~igustul)';Cu ajutorul.ei faeem ca mintea sa nu .mai fie depena.ent~'c.t~ sjmturi. Intonind cintece ~ibatind ritmicdinpalme, putem'p'aca!i'mihtea con~tien'ta ~I putem provoca aceasta .deconectare.. Dis,c!plineleyoga ajuta mlntea interioara- sa, seconeentreZe. 'P(:i'simtL! interioare. riIe Mantrel~ ca Oro Namah'. Shlvaya,~i)/IH~ocalia Lumhill
f~calizeaza rnJntea mai profund iri:a2eI1Iocint:~:riQ~!:~xersindtimp J ni~tlipute.Nici' C ora'p ~ ~i,veti ~jUn~~intr:u .I;? ~~! C!e~?l pu ~!n:~
.

}l
.
.

un gmd perturbant nu patrunde aC91();:j~r:[Jtea ~~te'u.nobservator tacuf. Sinteti acurri'vehiculul p'erfe~'JlreciJ?,16fut e'sa1elorde la \.m ae irigeri; ~e 'Ia Dumnez~u, de;IaSih~)8'~JperIDr, is Ghiziivo~tri .SpirituaIC.,:" I. : . c. 't I!. .' :t., . ,.. . ~
. .

..

. ..

. .

~Ce:este'aceasta. putere?-La ea s-a referit,lisos,dnda


\'
I ,/

:RogActunea:inseamn'i :y4, vorJ)e,triIUIjDumnezeu'" . "E!iCi~r.ta n:ig~9N~ti~." e~j~:.~i(ect :.ptq~pqi~t.ia.I~ f:R~'\p-I~lritat~~,


, ..

.1' .1

spus ~iuQili-va dU~r11anii.? Creati b 'iubire.aUt de iniEms~,atit de

Jhtensltatefi ~I 'credlntavoastra. 'Da~"kV?rQitr!IU1.Oul1)ne~eu. faceti-o telepatic, cu ginaul. Data atept~li;rfJzultate.ili f6~rte f .


'-,

1,

il

'."

-~... -.~~..~.

-.-~.~~

~...:.~

~~fJ

1,

229
r ;.

W' 1.,1,,' ,,,,1.5,

.\

d~ij~in' p~vinta'.,a; c.eea. ce solicitati.. Intensitatea va inlatura remotiile'l)Isgative'oin'experientele voastre tretute. Credinta E(ste .'r;nihtea' care accepta realitatea lui pumnezeu sau a Fiifitei !Supr,eme. Ca sa va fie mai u~or, putet; folos; un'simbol mental: cum il concepe mintea pe Dumnl;!zeu. Poate fi 0 Lumina StralLicitoare,0 Flacara''Violeta, un' Glas Tunator sau un batrin cu barba. Poate fi oricum consi.derati vo; Divinitatea. Pentru ;Moise a fost un foc mistuitor, pentru Joseph Smith a fost un inger, pentru lisus a fost 0 viziune ~i un glas. . incheierea ideala a rugaciuriii trebuie sa fie IIVoiaTa fie ~i a mea" (Faca-se voia Ta! - n.tr.) ', . ,lata Citev~cai de de2VoItarea meditatiei. AIegetiunu sau ~douacfistale'pentru meditatie. Este bun orice membrl,Jal familiei ~ct,J~rt!:{!1lqr,J'~.u..lti" P,amen!,~:=j~i:~~aleg cuart roz pentru ca el aqi9.n~a~a a~upra'CQrpl!luiemotioral. Unjialeg ametistul pentru ' ,
; 'a.;~i :;de~19J~ ,:~piritl!C~lit~tea,: alti~ p~ef~'r~ !api~ I,azul;. pentru ~a.,~i '

dO,ar ~aleatinge.ti, S?lU'a.va gincjiti laeJ~i

mai p~ofunde ni~e'e aJemeditatiei. ">.


"

yeti ajungela
" . ~', .'

cele

Orice obiect folosifdoar intr-Dn',st'op adobindiputere V


" lIiU

,"

~i eficienta mai mare. lineti cristalele-in miini ~r retreati I exper;enta meditatiei celei mai puternice, profunzimea cea mai mare, cea mar mare impacare ~i claritate'. Puneti pietrele in saculete de bumbac separate ~i nu lasati pe nimeni sa Ie vada sau sa Ie atinga. Nu doriti energia nimanui in aceste cristale, vreti sa aiba doar energia voastra. ~Ie sint un instrument care va poart~ rapid pe nivelele cele mai profunde ale mintii~i emotiei,

. 1'111

~!!!

~! ~!Ii
lii~

pe tarim,yl pirituluipur S

lata 0 meditatie.,rugaciune simpl~~~-dC!r"RutelTlica~, ',-' .

l... I I
~~~I

~~rtJ1~t~lj!e

fT1~rj\al~,~(tnliaJegcuaqul/.verd~,

p~nt~u, a-.i mari

"

~paeitatile, d~ vindec.are.,Cuartul fumurfu'este p~intrefavo.ritidi~ : C?~Ja capaci.t~jiilui/de a stabiliza corpul fizic.,Cei mai multi aleg cuartul tran.spar~'!1.t eoarece reprezinta lumina ,pura ,din pare' d _ ,provicytoa!e c!Jlorile,.;;' . ... f9rrnCl p~E3...trglqrq~ lJ)e9it?ltie nu .e,~te.i,mportanta. Ete 'treb~ie sa poata fi tinute in mina cu u~urinta. Sferele ~i Quale de cr;ist~I"sJn.L~ele, preferq~e de.op.tace~e pot tin~ .y~or..Mult~ m~i p'~rs()ane<al~g cris!ql,e n?turale, n~epteh-:!~rate. ~Itora Ie plac suprafeteJE]net~d~l ~Iefuite~Fie~r~ piatra de rneditatie t~ebuie ~,~ra~ta7 ~ileicisolutie d~sc;ueq~n;t~re. ~ p0C!~eJC!pe solutie p ,dlntr,.o cea~ca-de .saJe.d~ .ma~~ ~i 4litri de apa-distilata. Lasati ..' . .. ...1. " ~ , . _. ',_F", .. . cr,istalel,esa stea in 'aceasta solujie 0 saptamina. Dupa 7.zite gc1titi.,le apa disHiata ~.I~tergeti.,le CIJ0 tesat~ra moale. Tineti cu ,i.nfi.~caremina cite 0 pi~tr~~i repet~ti Invocafia Lumi~ii de trel ,orj~u v()ce.!are~ "lflVO~ Lumina Cristului. lal,mtric.Sint un canal cUr~t~jper!ect. L~m!n~lr]1i~ste calal!za.' Folositi aceste pl~Y~ . ~-r~~ R~,?tr:u,:?i~I~atia.. v~a~tr~,.!'Ju la,sat~,.p~ntmeni s~ Ie' ~~m,g~; ,}\}CIS~n4A'e.-yaz,ut~.t 9.ed'cat' pceste piette exCluslv ,m,eqJtaJi~i,~i 3"lexavor.aj~ta sa 'pa!!'ui)detimereu mai adinc in 1 -sln~re ,vostru interiort '~ Odata cu i trecerea timpului, este suflclent ,.. ,/0..; . ~. .
~

TineJiun cristal in mina stinga, cu virf,~1pre il"!terior.. s P.un~JImina sting~pe pa!l!'a miinU~~p.,te...lnchldetl.,ochU. .Insplraliadinc,1 relaxaJ~a. Imaginati-V~cristaluJ stl"d cu virful in sus. Apro'pfatr-va,i obseriisli'cUm 'ii8'face t9t mai mare, ca 0 casso lam 0 uf8 deschiss.,ll1traJ)fl ultali-va la tavan, la lumina ,i clil.parea cae:evih, prin tavan. Lumina,i
.

;,
I ;! i

f.'J,,~I

If..

culoarea stralucesc pe peretl ,I ;pQdea'.A,a cum all mal

facut inainte, ascultaJi sunetele dincrista1uf.vOstl'J,l~ cintecul: pasarilor, susurul apei, adierea vintului. Si~titi temperatura, mil'ositlfiorile, gustati fructele carec.resc iricopaci. A MergeJipe hol pina la Camera de Virtdecare. Intrati in_ ea. Incoltul din dreapta este BazinuLy,pl~lj~or:~, formele :r..~ate curcubeului se rQtesc ,I curg inba.zhj~ 1,r,1traJi bazin ,i in lasaJr cur.cubeul ro,u, oranj,galben/verde, albastru, violet
. .;. .' ,,;;' ~-'-', .' -

hi,

., ~ . 11 '

If
t~ :1

H[
i

sa .va. urrip.~e ~9rp,ul. .Ral11ineJi i? b~,~;~n,li?Jn(,;:~iQ~.~bSOrbiti

,un alb pur. tmbracafl-va cu manti~'~~lp~.a,ezali-va pe' ,I perna de aur care 'va apartine. if)cep~ti':sa repetaJi mantra

~~~~hf~~~t~~in~~';~~~;:~::~; ~~~~~t~Ht}~~:.Cj~

'

t,\ ! ~.,t~!
j[ I
'f

un~v~rsa.la,o~ .N,aQ1att~hi~ay~~. Prot)~t!i~Ji;~o OM~na-MA~,iL )., \!~d~.~'(~cceri~~aJif.:~i!a.b~~; '.,scr!~e' 'c.~~~;m~j fscJlI~i~:"n~: jtf ~ Repe~~tl';o, c~ntln~~, o~-~~-MJk'I~~ ,,~~~~g~-8;'a-~~;.,!-Y A-I~..r OM-na-:MA-,I-VA-Ia. SlmJltl-aces!e'cuY!n~~-c~rgmd.pnn VOl,

{~i

Iini,tindu-v8 mentalul flecar Slmflfi corpiJl incep1ncl,' se sa'


I f )

~--

.~4.

"
. -

'J

,, 'f
I '(

DO

~
\

'

~-

..

23.1

~8II'es.:~~:cu"~r~JI~.
.

plutefte IInl,tit, in' pace. ".' ; , ~. . f ..., " '. Intra cih~v~ ,I"se af~..:pe'o perna, ll"!faJaVOlits!,ra.' ~cestaeste'Dumneze!J. OberyaJlcum arata I~aglnea v.oasfr~ despre Dumnezeu. StaJIin pace ,i linl,te cu Dumne'zeu.,Cina slmJI!i pacea, pur, ,i slmplu explicati-va, nevoile fi
. ~ ~. ).
.

i!t~1 pir-i ;C1ncJ1;gf,,-p,8.-~' M~n.~ah:l' V9~~~.

Acestclm!3;deehergl~num~ooeseoo'oorp.;ijterf(:.ssu de ci.rnp
eloenergie incepe' sa vlbreze ,potrivlt frecv~ntelp' 'sau'n,trnuni-Pr' vJbratlel culonlor Aceasta -energie \de cimp vibi'ant corge pnQ slstem'ele de' energle ale corpulur~chakrele;t',Pf1ergla.stlrnuJeaza slstemul neNOScare actlveaza mi~carea in corp, Ea IrJ'Iuen\eaza de asemenea glandele endocnnei, regulatoru C~IfF\I~1 celc.\elor al Daca 0 cantltate echllibrata de culoare' patrunde in corp ea creeaza fluxun de energle eChllibrata'catre celule ~Iva fl el1berat amestecul apropriat de hormoni ~i enzime, pentru cre~terea celula,ra. Daca se prime~te un amestec"de ciJloare dezechlhbrat. corpul ~I celulele vor reactiona negativ. _ , Nt! estenevoie sa cunoate,m)oatEtatnbutele ,culortl'sau toate mecanismeie cromoterapiei pen'tnla 'fdip]r.culoarea~a

J.
.
.

:.:...
.it

Ii

I
IIj!1 :I' ~!I~

'.

irtcredinJaJi:fe Domnului. ObservaJifi simJi,i ac~~ptarea. $tiJi ca toate nevoile voastre vor fi implil"!ite.Si~tiJ~,cum absorbiti ~Lumina'de la Dumnezeu, cum va umpleJI 'pina cinct simJiJi ,fl
" vedeJi,doar
_ .

!Dumnezeu~"i ie.,IJi'din:c~istal~lIQtfaJi; n~poiiJJ corpttn acest i


,~ care~\la'Stau Inicaleaicelorlalteimetooede'Vlndecare.1 )

Lumina., Cind Lumina incepe sa paieasC8, leflJi ~In.cam~ra lui


.

I
I

tlmp ,I spaJlu. DeschideJi.ochil. . . . /"i :~~O~O~i!i,l1},editali(i;~~ntrv:iq~1w~r~~ bJpc~~Joremoti~nal~


(

j.

.:''..:11n,orice caz de vi!1decare; miMt1ti:V~ a ,Caac~a~,taVln'e:prin


. va iSJabij~, ,oDaca deveilltt"un'csoal, curat .-,.perfect" vetlfl Instrumentul plin ca~ ~umi.'la_~e$avir~~te:echiUbrarea.. Deveniti membjil ftzici areChipeitlfe: viQdecar~! ~p~Git.ate~ voastra. de a slujicelodallLva.creite simtltor.'. '" . ;', , .
tP' -. -, ~-,. ,.' % f.
~

crearea echilibruluiterapeutic.Compyte.r:uI,f1Jintii. subcon~tlente ~tle cum sa va mentinaechilibrulc6tpUinjj'~Hface""lucrU~acesta toata viata, automat. EIi'tieqJeculonJLtr'e:bqie.,corpUt.Ji vostru.
," '. _', '._ ..;. ..J~ .' .:, ,.' . .

'-I I
. .~

l ~~
.

..v~I,1Vwn~,cfe_'a:~i., Da~a,incercatt'sa

:Vinde~li:d~ la.vol' i!1,ly~

$tie de asemenea cum sa creeze . echJnPJ~1. ~E>a~:'icon-randatl mintii sa lucreze cu culori pe'ntru vindeeare, ea"aia va.:face..

II'
I

Oaca-i spuneti sa creeze -echilibru celular'fntr-un'Context

legat de
iii

""

'.....
-'':'~! ; ,,":. .t,

..

culoare, a~a va face, Va lua orice cotoare iicantitate necesara din lumina pura' ~i va echilibra cimpurile de~nergie'~:ile corpulut. lata citeva meditatii pe~' culori pentru ,echilibrarea' '. energetica. :' ..~ ../
J .

I
I

...

_, ,
"',
"f"1J

crJ 1;

E'e~e:f~oor ~dtorll?r ale.


i
'
> " ...' \1 ."'!,; ') 4-.:i,'.

..
I

,.

..

\- 'I ~ of

"
\

Bazinul cuforil6r" .
f'o,
.-....

I
~

'~'best1i~a~".~r./q~~le ',sinffolosite ic;i' ~'!;\gecarer,.~t~diUI vjnde~rii: prjrfc~loarE!!. ~:nume~te s cromot~r~pie. C'uloareaeste

;:

.~. ;'.. '..

I
, .

yjbrati~ca'~e..,iriKa .in~p6.(ltact 's'e~nzorii,ochHor. Impulsurile ,e!J


f. ''l~rY9.~~~. ~~;lai'&9p~...~1.. ~.a~tqn~~,~l~"g}~~. i 'k.- ctIY a ' ~~~.i;'p~l]1e~c .~,c~te. e ..~g ;qr .:1 ... r~ !' ~ ~,gJ~ )a .s~ ~tp.. e~~: ,rrT1 91 fI! '.?rpte if~ ~ . .~ranu l. . . . . . . . .~f,;.. . . . , . . . . ,?~~tif . . . . .. ~lJJroJ . I$8~pf.!l;1truJrJ.nJ~~~cqn~~l.e.nta~"i. . . . -,:ceOthJhnrerUcr~rlr. g lcs;""""'.' IQ ;',' > : .' '
.

Afez~ti~va intr-o pozii'iecprit9'Ci.8;..'n~pirai;' ~~nc~.JI

'!!!~l :}I~~~
..
.

J~
'

~~~
.

a ri:~c
'

"

po
.

..

..

expirati. Inspirati inca 0 data adi~cfl, ~Jo.~e~plrati, 'sllTJtiti cum elirritnJati,toata. fru.strarea,".\~mc;i~t~t~jl,,odata cU'ae.tul. ~~~Ir~~~ '~~aDgi~.I~:p~n~. :'i.Pir~'I,' ~lO}!fit.tur.p~,~I'$e .re.la~e~~.

t
I
~

-'''"r" .,

-'t-"!-;.~~c~;-

f?prteasuD~ol1,,tier1t~a~~omat~ a cd.tp~}ui,
I

_..

'.- Co','>.".~

l'_"Jo.

. '''4 :..

. ,'-

1'.'

;.

'.

-,

"f

_-~":~#.

t~tco!pul~lina9.~n.aJi;,ya9rlstalul ~t!~~'iH'4ita.'" .,.yoa.~~[a.;9,8:I'


v1r1ulll1 SlJS fi',serrta~md

':QPlprU~e. ~ ~
.,,&..._4 '
d.;1

~b~oarbe J' ,infl\J1fritea~"c1mpul Ae,eH.er9i~ jurl)tC;()r'P.~lui.' ' cfin t -. 1 ',,' -f


.'

are ',~se per~JitransparenSI ,I un asoper~, as~uJ~t,care ~st,

cu 0 ca~i;le.,~~J.a;~a'.,4~eC!lsta casi

---

"
.,
~--~

~-1--

~i.

~__:~

~~.

.fIIIiI8d~--

~',~

,~

,.

'\

233
"

,'132
~.

.\
j

,. .
, .

J.

.1

.' yirl~tc,~lstalul,ul'Aproplatl~vi,1
~

'leeteJI cum devlne "din ce in


,

de't{In8,~JutPurp.urlu af ,pallulul. Prlvfl1stelele de pe cerul

Cind intra in slstemul ~ndo~rin; slmJiJI armonra~di~dana a y'~rdelui umplind toat,e.cetulele cdrputui vostru. ExpiraJi ~i eliminaJi toate toxinele ~i nervozltatea. Inspi,raJialbastrul albastrul stralu.citor, nuanJa voastra favorita'..de albastru. . .lJrrnarJJi cum culoarea albasJra' curaJa nO'ril din mintea ~YQ~stra. cind num~i vedeJi d~itcerul senln. ExpiraJi~i pin'a
.

;1 priviti insus, la tavan. ,Observati lumina ~i culoarea stralucind pe pereJi ~i pe podea. Mirositi aeryl, ascultati sun~tf3le dif"!crista!. Mergeti pe hol catre u~a pe care scrie Camera de Vindecare. Intratl prin aceasta u~a. In sting a este o p\atforma' de vndecare' iar in dreapta este Bazinul .,Culorilor Duceti-va la bazinul pi," de culoare, cu toate culorile curcubeului stralucind ~i curgind, impra~tiind scintei multi colore. Sint aici toate culorile: toate nuantele de ro~u, qe la roz deschis pina la grena; Qranj stralucitor.ca focul ~i '9aJben; de facet mai'desc~i,s5Plrta la'<;:elmai inchi"~; verde d,eschis 'caspuma marli, pin~ .Ia,verdele inchls ai, p~durii; J\uante .f?tralucitoare. de alba~tr!Jr ~e 'Ia cerul 's~nin pina la ,t\?~lgoul in.chis; ~i_violettde'la lavanda deschlsa la purpuriul Jtichls car~str~9uriior:!To'te :cl;llor~le.curc~~I.ull .llJtraJi in . .!Jazi~ul ~Culorilor ,isim!iJi cum ya ~pala culoarea vibranta. "fezaF-va pe fundul bazinului~i Inspira!i culorile. "Jqspirindu-I.e,. aduceJi in vol 1:9,ul stralucltor pina cind va UfJ:\p.leticorpul cuvitalitate, stimulindu-va tot sistemul ~Qirc'uJ"ator ,Expirirn;J, sim!iJi toate tensiunile, parasindu-va .CWrpuJ.h1$plraJjqranj ~igalber:'l.pTna.cind ~.u~2rll~y~patrund "in sistemul nervos, facindu-vasa vibraJi 'pretUtindEmi, u.mp.liQ~slstem~.1 ,nervos cu 'vitalitate ~i energie. Expirind, "sj~JiJI-va cprpl,d relaxindu-se, Iinl~tlndu-se.lnspiraJi verdele.

mafimate aJunge fito:~~$i.::,lntraJiprt!1,;!J,a pina des~tlis~

P,4rpu~lu.~>~na' ':va,

strarucltoar~ dlntre toate; concentrjltl;v~_~Pa.,!~~t~..nJla ~supr~

tn~r~p~~I.~~~t{8::.:

~s!.e~y~., ~~.

1fI~1

ei. Aceasti\,este steaua voastrs. Depe aceasta s~ea aJIvenit ~i acum -va~intoarceti aeasa. Mi~cindu:"va 'mal repede, tot deschideJI.Ja larg inlma ~i m'intea ~i umpleti-1ecu lumina
stelel voastr.e. Intrati in lumina steleivoastre. . Cind deveniJi din nou con~tienJi de corpul vostru, deschideJi ochiL .. . Acesta nu este doar un excelent exercit1ude meditatie ~I relaxare. ci are ~i0 mare putere de vlndec~re pentru persoanele care sufer~ de stres emotional ~t.durere fizica. Repetati acest exercltiu on de cite on sinteti tulburali Bazinul Culorilor va e;hlhbreaza ~Iva aJuta la refacerea armor-tieL. .
#. .0"
\ ~

~!I

,..~]i I I "';~.I I' II I

Cristalele

culorilor
I

..

in'pozitiastandard (stingul c~ virtul in .a1ara,dreptul cu .virf6t.,


inauntru). InspiraJi adinc ~i expiratLJAaj ins'pirati 0 data ~i JlOeJi~varesplra~ia. Cind. ~xpiraJi~ .lasaJltoata frustrarea ~i anxietatea s~Jasa odata cu aerul. IQ~plr~t!~~!n. nou, Jineti-va re.spiraJia. Cind e?CpiraJi,~imJiJi cum 'bialele ~i miinile vi se relaxeaza. Capul, ceafa, umerU ,I braJel~:~il1tacum relaxate. InspiraJi inca '0 data ~i slmtiJi cum, (a:ej(piraJie, inco.rdarea
din partea de sus a corpului va p~rase$'E!', Simtiti pleptul
.'

Gasiti-v8 0 poziJie co'moda, "pepref~rat'~ezind cu I?icioarele go.al~ pe covor, cu cite unqrist~lin fiecare mina,

~1 F, AI . '. I t .; I , : I I

,.

"

'~~'~~ali-v~ "'rel~XjI}i-va.Telil~~JI~va~lnsplrafi~rozul.imoale~ ,:~~~~,ry;~r.o~tJ!';#J?u~~W.., La~.Bii,,:t9z~r,~~ .va }Il u'J9F ~v~~er~a fPJt18' '.~ern& Ve~~]i"'!otul 'inroz:' SlmJIJIr.toate ter)sUinJle,:,i '~p~ertuibarile,emofioiiare' disparlnd. ::':.. I r:,..
. "1

'

parte~,.de; s~s'"a -spatelui foarte relaxate., La"'urmatoarea resplraJie va s.imtiJipartea de jOs ast()tp{.c~Jui, a spatelui ~i fes,~~ere,I8?C.i.ngu.-:s~, Orice, t~D!;illri~;pa,ra!?e~tecapul, ceafa, umerii, ~brate"ift.,pi~p{u( ,s.tomao~r ~i,fesele:Be.'spiraJi a9i nc.

Las,~iiQ[ice:;tensiune:. ~tJ'ri;~rvozifiif~t~~~ ~CU{1.;;pjcloare. J8-$3


t

;Jn~piraf'Vio~~~ut, t~~':!ayanda, purpurlu~ ,I orlce 'de la ~nu.intacare 'vaplabe..Cind Intratiin culoarea purpurie, ea . .
l "
. ..

.' $imtiti-va totcorpul.relaxindu.;se

..." ~i ei(mJ!1jo,~ oric"~,ten~iu.n~

:". ~j .

'.

- .~

...:

."~ J -a

/
\

.
~6
. . 81mI'" temperatura saflrulul. Ce Jl.uri~t$'~l ~. gust ,I ce urmfriJi cuI!' mlros? CinCis-au iirichelattoate 's5I1ipj~~'d1fj,
I

~.
'f

~C1t "m~glnaJI~vaun' co pac acoperlndu-v~ o~pul- un '- stt!Jar'. S8U un pin :~sau copacul' v9stru pr~ferat.-":TrimiteJI radaclnile copacului prin picioare, in pamint. Infigeti-Ie adinc
_

ff.,rt,~ty.~~~W~d~.notb" mu,chfl, IIg~mente~~,t~~(J.9al).~le -.,1 .Q~E;eJe:"~!mJi'i~~a~oart~ 'cu m1r:'tea fO~r!E!!',l11ped~: ' ~.elaxat,
in pamint, ancoraJi-le bine acolo. TrageJi ehergia~pamintului

. 'prin radacini, in fiecare parte a corpului vostru!.O senzafie de caldura vibranta va umple cu puter~, cu limpezimea

gindirii ,i pace. Copacul dispare. .. "" . ImaginaJI-vacristalulstind in faJa,~oastra, marindu-se


cit 0 casa. IntraJi in el prin u~a deschisa. In mijlocul camerei , <~teun..alt crist~1 fo~rte O1~re,cu s,<!a,une Jn~u'1!nJ~..lnt.r~Ji In acest cristal ~I a~ezaJI-va. Cii'1dNa a,ezaJI, perefii cristalulul ~i,"scnimba culoarea de la cuarJ transparent la rubin. Toate 'n~anJele de ro~u va inunda corpul. VedeJi cuI9r.iI~. Le simJiJi cum v~ In,ra in c~rp ~I unde se duc. ,~e sunet auziJi? Care ,~.. e5t~ ,sunetul culorii'rofil, ce miros fl ce gust slmJiJi? Care r estetemperatura' culorii rOfil? CindSeJopre,te -culoarea ro~ie. urmariJi-..pqreJii de rubi" transformindu-se in topaz ,-_,-""-toranj., ;' . "-

Safirul se schJmba ~cu~ di~ .albastr\.lin' a!'11etist. Toate nua"tele purpuriului, de la'nuanta .tleschlsa ~ liliacului pina la cul.oarea inchisa a strugurilor, umplu toate celulele corpului. Simtiti purpuriul, m'irositi-I,I gusta!i-I, auziti ce. sunet scoate purpuriul. Cind s-au inchelat toate schimbarile din voi urmariti cum pale,te culo~rea. Peretii din cristal se schimba din ametist purpuriu incristal transparent.Ufa . camerei de cristal se deschide. le~ltidin camera ,i Intra!i din n~,,!in corpal vostru. Deschide!i ochii.
.

pale~te albastrul.' "

.,...

-, ..'

'..

"

.' .

'~

I;'

~i
1~

'It,'.

~fl:

ObseiVatrefectele culorilor as.upra voastra. Vedeti unde


r:.':'.~

'

merg culorilein corp. Acest lucru vapoate~spune unde ~int localizatedezechilibrele. .,. 1 'I
~'. '.

lil:
., ...
.

. I
Ii~'

.t

fi:

..

.
..
:

I' .."Toate 'nuanJele de oranJ Intra acum in vol,activate d,e .,tc;>paz.Pute!isimJiforjaoranjulurfl tempera.ura lul. C~ sunet
.
'

.,

:.",

'ce_, _, . "'{-" 'co, "'r~'1 CCire ..este , _~.. ... ... . :gust..are? --:''''-, _ temperatura galber1urul? Slm!ifi "'" . nuanJere de galben cum vainurida,.corpul. ' Citrimil se schl~,ba' scum insfr.1ar~.'d~i toate~riuan)ele cJe yerde, (,Ie ,Ia spuma' vaporoasif la" 'verClere 'irfchis :.ar.-

are orFmjur,care asta 'mlrosur, care es~e gustul lui? Cind ~uloarea oranj inc~p,e sa paleasca, vede,' pereJii de topaz s~hirribindu-se in dU~rfcitrin ~i)oate nuanJere de garben va in..u~d.a..trup.ul."'~": ,..II!'_,:.' I" c ,J..."",, -, t.".' ICar~'~.s~e'suneturgalJJeriufuJ, um h1iro~se.,1 ,.., ~~. ~.~ ",', ' .' .

-'.

ft @
.

If' \:V
.~
'. "
'

"
.

~ ...
r;,
.

....

'1','

<!

'..,"

""

..

"',
..' , ."

.~'

~
,'.

..

. ~...~.,<x. "
'.

" '."
. 7("
.

"t,;

\"

,.. ,'.

Z
.

"

,. --',..~ '. . .

~.
"':::';;"

~ r~ ~
" ':;~ ;'
~'

JI It
1)'1

' t

'

..,_

.
"

...,., '<"~5\';'''' ~ -. .

..

..:...,
..

.
.

6 @
.'
''''

ill
.11.'1

'

'

.~-.t;,.,
.

:.

..~

t I
:1~1/

'. ;;":"'''''' .., ..~,


. .

~
.. .' __

, ___ . .~JIi' ',' c._. ........ . , ~ .

.'

p~adurilor,va umplu corpul. Sma'rardlir-triniite valUl;i de ,,~u'c?~t~verde'in vol. CU,m mlroase ,I ce g.ust are verde~e"ce
l.a9ii~i?,Z.1'1.~.r~~le este.. .ra~oros,'~ c~~~~:. fiertj~nt.e?,. .SlmJiJi f. ~ ',:.!.Q,~rJit'c~Re.:.p~.'\c~r~..y~tc:tE1~ee '~.I?~fe~a.'in. v~I.' ~nd toate_ I 'cutd~r.e:a~pann~:; ~.~ ~,~,~ , ,;. mgQJ.f{~cffl.I~~~in(int:h;i~~~~~~v~CfeJi
.

.'

..

, .
,-

.,

.
-

t3\~ \:3)
-to .~"

.
..,
'. '.-t,

,',
.~ -

_, .'
._'
j. 'k

,
-.;

"J.

'~
'~"'

'''

.
~.

i"

,.
..;':~;

'
0' -- Ir'

" 1

'..' . "Sm~raldur' sa. schimb~. in saf~r ~,I't9atenuanJele d~ ' )a)b~a,$~r.~u prln 9~rpul vo~tru activate 'depiafra 'safjrUlui. 9{J~9
"'!

: ,_.~"

7 @
1 c.." I
'
-~.. "."

: .'~f
.

~~@ .
.

.r ..,

.~

.. ..

~...
.

,3

...

!..;;.:,
'"1 , ' . :': :i! ": '. ~_.

..'~

~ .. ....
*;

...' \-.

'

.'."

. t:

fi,._..

f .

Fig', 14
I .I )

.'

~ ,~

.. ~~

:li ,f '1

"

.,

I' _

-'~~

,-

.
,

~~.
, -.
m 3.l
'.(.

"
"
'i'
"t"

"'I)"

PARTEA CINCEA' A
/ /

'-;_.~"..~-

=1 .!.

,.;..~.-,~.",

""'1

,......

~'.. --.~' ~ . '" "~

~.

., ..>

"
.ft-'I ,~;. It _ ..
,

237
cele trt;!fcrlstale, ,~ai mlcl sint a~~zate ,orlzontal, cu'virful catre crlstalul cel 'mare: Flecare'cristalmic prhpe,te un numar corespunzind unei persoane din cerc. Fiecare persoana se duce ,I pune degetul 'pe:cris~alul cu numarul corespunzator. Apoi se intoarce ,i se a~eaza. Cu ~ristaJelepersonalein miini,a~ez'ati-vaconfortabH" cl;J picioarele ~relaxate 'pe covor. Priviti cristalur care va corespunde. Il"!chide'i ochii ~i vede'i cristalul a~ezat orizontal, pe covor. Apropiafi-va.Ved~ficum se mare~te pina cind ajunge cit 0 casa. IntraJi prin u,a'deschlsa. Merge'i pe coridor catre virtul cristalului ,i opriJi-va la deschidere. in "fala voastr.a, in cel1trul,curJii. interioare, vedeJi cris,talul celmare cu virful insus. 'De flecare parte puteJi vedea' 'celelalte doua cristal~ in ~~ileC!arora stau celelalte dq~"a".p~rsR~'le. Dincent~u~fru!1JIIa,saJi. l ,oraz~ delumin~ sa straruceasca puternlc, sacada pe:c.entrur ,c:nsta1uh:1i sa '.. inceapa..sise' mi,te intr-uovirt!j -d~':enerQ!e. lirma,riJi-o mi,cindu-se~ din Ice in ce mal ~epide ,rpeinasura ce, se ridica vedeJi-o acoperlnd {) platf,Qrma.. I~rga. Pe pJatforma ,puneJi nu~ele ,i imaginea oriplJi,arQ:h:~voie vindecare, d~ indiferent daca nevoia ,este fizica, .mentala~sau'emoJionala. VedeJienergia umplind p'er-SOanaa'u per!!oanele respective s pina cind acest~a sin~.:oa ni~te '.,groburi de lumina, straluci}~ar~. PuneJ! ?'onducatoriitutu~or.l1!1tiunilo~umii p~ l platforma ,. vedeJI-1 cum se umplu,culumina. VedeJ. pamintul pe aceasta platforma, vedefi-Jpum ,se umple cu , energie, pin~ cind devine ,~n gl.ol>de 'cristal stralucind de lurr.'lina. unefi propriul vostru m~l1Jein P a~estglob de lumina , ';. '. . care este Planeta Mama., jntoarS(eJi~a ~i merge'i cal~e L,I~a "laJe~al~.le,iJi din , .. cristal, intra,r oin nou in 'corpul v6s,tru~,:din',nou acest limp in
;,' .' ,'... .\'.' !~ -" -,.! '.~" ~

.f~'-,
>.~~,.,
~ ,',

INSTRUMENTE SPECIALE,
- i..

,- I.J
'';: I

Generatorul de energie mentalii


'" ,~

,j Ge~eratdru"'de

energre riientalc{folo~te

tti;unghiLJIsau

i~i

sisterpUI'triunghiuJar>tipreteade el'J.~rgie cu.crista/e. E~te ac~i~at de miDtilecombi"ate a trei sau mar rl1ulteperso~ne ~j ~e poat~ 'folosi ~ntru'vil1decarea t.Ynabsenta, fie persona}a, $au
jmpersonala.:'
.

';;

'~.

'.,

"

:"11 1 ., i

ave,' nevoie cleun cristal ct~aproxlmativ8 em .Indi~metru sauchiar mal mare ,i 3 crf$t8le'mai mici,de ' dlmensluni
4

.~ '" ,p.e~tru~vi ~oost~1 u!1. per~tor p


_ ".. ,1-'," "I>

de ene~f! mentala,
..-:

,1 t

%e.gqle., "i~minimum,3..persoan~. Punetl Cr~stalur~~el~~re fU ,crlstale mal mrei orizontaf, j>e masa sau pe COvor. Virfurlle lor vor Ii ,orientate .sPte crJstalul mare, formind un tr~unght.
,

virlul,in sus-pe ,o'masa sau pe covor." Afezaf) cele trei

II

,ao~ora~ AveJI acum '~ol:la cer-curl de lumina c~re se'rotesc'


" ,

Persoanele careparticlpa se afeaz8 intr-u cere ',fse fin de mYna. iderul grupulul va spune cu voCe tare: '''Vede'i L o raza de lumina ie,ind dirt Inima vo~stri catre ini.ma persoanei din stinga. Urmari'i-o cu'm se mi,ca in 'sans orar, din ce if.1ce mai repede~' Emit,eJialtaraza de lumina, de ._ . .. , 'jur-imprejur, prin,spateleJ. . persoanel din dreapta:'pinacind s:e . fO r m a , e za- ri~I dO~lea~ce,r~de,lu,m"na.care ~ rotefte~!", sens, ,.
, .

,1 .J , ~r I 11 ~ill ./ "'~

1,.-

inj:;Ji ";0. opuse. c'ii .' ne I'- ~ " N~iflal~lffmaiirullte


'

Ace,sta ~este. Inelul-Pe


_ ,., Ir,

aici .nu'se
.

trece.
~.I[

,i ,spaJill,. .., I ~

.'

.,

.,'.

','

'i!l!~i'9U~splrituale"pot ..W,- -,~.


~_ ",

t!,e~p"'~nJace~t, _, '-. '

Forma 'generatorului nu trepuie ~~chi.nibata., Generatorul

,:' . ~A,ezafi:-va. fata voastrii .sint cele patnt crista Ie. in ct.istcduJc~I,inareeste}rfceritru; vertical, ~u virtul in sus,iar

trebuie actlv~t'CeI pUlin'0' dat;' ipe., I.LJrl~jde..-eel put4n' trei


pers6ane. Unga generator putetj,punedive.t~e otJiecte pentru' afi Yncarcate. Imagihilepersoaneldrcare aLinevoie'de vindecaie pot Ii puss i1ngage,n~rator pentr!,JlhjJ~pate,aTh_b~nla. ~

~\ ...w 1!, .

_". " ~

';"
. j i .::' 1 ...

;' X

r
......
.. ~'\

2~9
'~

.,

,.' -,

, ,

S'iste~e tip' retea de ene~gi!c~fcristale


--

. .o,.l

t,

"-.

,
';...
.. :t.
~.~ i

<r
",

-,

.
,:..
)" 01.'/

, -:
".:

-:o:._.t.~..

'{-

"
,.
.

.r 'j;

:;1

'"

:;;,~ :

Geometria es'te'o afirmare v(zuala'a rel'at)i!or aternatice. m Ea arata eum este energfa c1nd ia forma, Matematiea define.~te relafiHedintre un obieet ~i alt obiect. Deoareee toate obieet.ele sint in ultima instanta energie, se poate' .spun!3ea criee energie S8 poa,te def,ini prin. matematiea. ,Fiziea-folose~te matematlca pentru a defini aetiunea energiei eind .sa mi~cc'iprin universul nostru tridimensional. Atunei ee es~e ~nergia eare eireula in universul cu patru sau: mai ,multe djfTJeb$iuoi? Daca ie~im din universul formei, guvernat ,de trei dimensiuni ~i controlat de spatiu 9i timp,:. trecem din ,.corp'. Ip~}piot~. Atl.:lncia patra . ,ciimensiun~Jrebuie s'~f,ied!rTJeD~Jl!fJ~~gTn~lrn Energia este pure, intotdeaiJnaanergie, ihdlferent.'ae"dimiirisiliine..' Drice'e"ergie ,p~ care 0 perc~pem in dimensju~ folmei~q?SJr-~tre~uje sa exjete ~t in dinien$iun~,g1ndlrii:~Cea"maUnc;iltadimensiune a energiei

i/' ii" I~ II

ii

~llj' inl

-~. .. ,... .,.[~ S. '


~. .;. I ,0

,I .
~,..
t, _~

t(e~ui~ sa f~ Du~~ezel;J.,~Cinc!~e~Ei~P'!~' ~p~~pcir~ in d1men~iuni energie.. .

'-'! r
~ '!1t.

mal dense, flecare dlmensJ!.JneIImodl~lsamodalltatea In eare se exprima ~iin care esta perceputa, ins'a energia este intotdeauna

,
:r

..,

.i I: r . i <j - , j

..
t' '-

" , 5:lip.
~T
~ ~'\:. ~
f ',.':'1"',...

.
. Iii' t~'
.,C\ .

'.

.
. ~ .

.,
,
"
~' I'" '\

Energia gIt:1q!!jipu[ees~ede.natufa magnetica atunci cTnd se deplas~aza prin c"eletrei dimensiuni -.,nu ca magnetul feros, " un aft tip-de'e('lergieinrudita cu gravit~t~.;P,e:aceea gindurile pot fi ,retinute:'CIe cristafe, asemanator .stocarii. magnetice din computere. Drice forma exista in cele patru dimensiuni ea gind. Ac:elefQrrnede gind sint im,aginileunorforme geometriee. Oaca dorim sa. aducem, energie. din a patracj.!,mensiune in a treia, tr~buie sa. cream formele de ging geometrl~e ~i sa Ie activarri fTI~.ntal~ ""Cris~alel~ n~ ,ajuta sa'a.~cpr.?,1J;1',!3-ceastaa patra div'tensi.une"geometrica, ,in universul. QootrU. Ele pot crea a , ""p~~rt.~,i~~n.,:B~te pu~geenergia. ~ge~;~~wgie ~ste tarta c:ar~
"

f" .1

'1f}~~amlla.v!aJ?

,p~o~ru toate fai'I11~J.f:!~e.~QJ9Q~c:~' j'

",

.,

y;

~>:~::

~:-.. ~,.

,,~."!.

~ 0 "\"

~Flg.15 'A'..,-i.B. Geheratorul de' energie:mentali


.'

,,'.-.,RaJelele de. e.!:1ergie 9rl~!a[e'pfe:rallri (eeiomen foart~ cu dive!s.S~pqate gbtine:.p[imeQs.~~~~$a etle.rg~! aparen! 98 d~ I, \ ,
~ . j' v~

. J I . ~J I

-; -~-.< ~

',11

~fO
riieaierl. Aeeasta energie poate' fi adusa in oriee zondori!i. Ea
va genera
'"

241
, 3. AUMI!NTELE.O'rice' liment'pus in'yefea 'va.fi1nca~cat a chiar prin ambalaj: Ambalate in cutii de conserve sau sticle, in h~rtie sau in eutii, in:>'ptmgi, au 1nii,plas.tic;, s toate- ~limentele, indiferent de tipul de ambal~j, se vbr incarca ~ivor retine aceasta incarcare pina la tolosire. Pe' 2 iulie1985, oconserva cu mineare pentru. pisiei a fost incar-cata timp de or.a. Cirnpul de energie a fost masurat cu baghetele: se intindea pe 0 distanta de 1 metru de la eutie. Cutia a fost tinuta la distanta de orice obiect biologic viu care i-ar fi putut lua aceasta energie. Dupa 0 saptamina, eimpul de energie masura tot 1,metf1J.Dupa 0 luna,' dupa ~ase luni ~i dupa un an, verificarilefacuten-au evidentiat nici 0 schimbare. . 4. LENJERIA.Cear!iafurile, fetele de perna ~i prosoapele ar trebui incareate. Puneti 0 retea de .energi,e cu cristale in dulapul de lenjerie. -Este 0 senzatie exfraotdfna.r:asa te ~tergi cu un prosop'tncarcat Imaginati-va somnor.Trrce.a'FQafuri Tncarcate. Eriergias!Jplimentara vapoate --:Aaceviata nocturna mai

modificari energetice

.in oriee obiect,.~din cimpul


'

diverse. Ele pot Anearea obieetele eu energia forte i df3 viata. Ele

respeetiv. Retele/e, eu, eristalepot 'fi folosite in s'"~puri foarte


. .

pot fifolositeeasaereeze puternieesehimbari emot tla1ein oriee ~ p~rsoana e~re intra in aria lor Gama de folosir' ,1I;euprinde :?i activitatea oniriea eon~tienta din timpu/ somnuful ~i, la capatul .enumerarii, dar nu eel roai de pe urma, ele pot fi f%site pentru vi"deearea in absenta.
....

:~11 uII IIrh

incarcarea
Hetelele eu erist'alepot fifolosite la inearearea unui obieet sau a unei zone eu energia fbrtei de vt~t Oriee obieet din ae~ste retele i~i va man. ef1ergi~i::Elya absorb; ~i va_retine ,0

.
Ii
1!

,I" !I

mare . e~J1titate,de energie ;V1!~!a:c 'Ac~a~~a' nergie poate fi e


"'~tranSh1isa, oricarei.forme bblogice yii~ '. , 1 iMBRAcAMINTEA., '~.aih!3lesint eel mai aproape de piele. Hainele sintetieeva sla6e~d 'clmpui de 'energle; tesaturile naturale,va eompleteaza. Arnb~le'tipl,lri,dete~aturi se'pot incarca ;n timptiriieretelelor eu'"eristafe;~irfcarca~ea poate ~mulaefeetele .d~unatoare ale tesaturilor:sinJe,tic~ PUl)eji oJete~ sub ~ifonier '~l.Js\Jb sertarele eu lel)je~ie~ialta.llnga dulapu! eu incaltaR)il]te.
.

interesanta. . .

_;

"

'1"'"
_

"

_1 _

.'"

.~

'

, . 5. PLANTEL:E. Teate plah1er~ds ~$3'pot beneficia de pe urma sistemelor';tip Fefea. Data: punsti o' plante Tncimpul unei retele -se va intinipla 0 minune'cti plantele bolnave sau, slabite.
I

:I

il!

'Efectulcfeenergizare mJeste blocat de.majoritateamaterialelor '~hergia va treee prin lemnin dulapuri.incarcarea hainelor"este ~Qefica in special pentrtl.~tleJi:Alergatprii~ 'eellalliatleti ar tr~bu1_ ~-~-i ineai'ee. In~l~fuintea =punind-o il]tr-o retea de ~nei'gie; . Majoritatea meriOJapelor ct>rpuluiies -prin picioare.
"}
.

, -~

,. -"

',-

'-

'.

''''r''''

-;',J;i

'-,'-,

'-.

'

'_.."

,fncarcindu-vaincaltaminfea~Y'eti-:oferi 0 noua sursa de energie . """"'~ ty,turor organe/or ~i celulelor 'aflate .Ia celalalt capat al 'acestor mendiane. Veti da mai. multa energie picioarelor ca sa ,deps9asca stresu'l marit pe care-I suporta in timpul exercitiului

sriortiV.'"
-.Ii'_ -" .';' . ~.

" _.~ .. '" _ :';"<,~ ~ _'~.,.

T '_.

\, '

~'

_~

.'_';0':

fiel~n.ut~.tQclmpul'uner~.leeu cnstale. Aceasta 'Ie va eurata de'emot,msnegative ~iIe va incarca cu energia,p~ care puteti
19'9Si a,tUQCi~i'ld La purta~1 aSupra'vo?Stra.
.:."" \ J.. '. I

., "L

f~~~~T!\SE~;:~tecrista.'e1e

~jbiJ~~riile

a'r:'tr~bul ~

)
~

_ Incereati sa hr~ri.iti planta cu substante,nutrit,ive,sau fertilizante ' 0 Tncarcate ~i cu apa incarcata. Nu tac~ir fmlc:pentru alta planta. n -: Verificatidiferenta~ daca este vrep diferenta, dupa 33 de zile. " 6. APA. Puneti 0 cana de ,apa 'intr-o retea activata ~i lasati-o aeolo 24 de ore. Masurind eu bagheta yeti observa 0 . marii'e a cimpului de energie a apei de la 30 de centimetri la 6 metri sau mai mult. Folositi aceasta apapentru baut, g~itit, udarea plante lor sau pentru animalele de eas~. RE;!comandam0 retea cu 4 sau 6 laturi. .,-" 7. VINUL.incercati aee~sta exp~rie.nta:cumparati 2 stide de vinid~.ntice. Tirietiuna din stide in'reteaUa eu eristale timp de 2iil.8., ''fineli ,s~ar~I~,s~jc'a in alt~ i~capere.. Dupa doua zile j . deschJ~eti'ambele:;StI6lE3iJ,emarcati 'c!rte"rsPla ~. gust. ' ~ d
,e'; ... ". . .'" .~.~" ". I

Ydindu-Iecu apa i,ncareata, Ie veti fac~,eu a~evarat ferieite.

l
il'J
il

II-

ijf [,1

Zone it:1tregipot fi incarcate. '1$uptf;'feielepot fi 'micieit 0 ' .1 "

..

"

'242
,cutie de bijutedi sau mari, ca pferma. lata oiteva posibilitati. ' AUTOMOBILELE.Puteti prinde automobilul in retea in ,!TIaimulte moduri: tot vehiculul, interidr,-" Sau numai scauriul, ~oferuJui.Veti putea constata 0 eficienla sporita a ma~inii. Veti fi cu siguranta mai putin obositi cind conduce!i. Se va inregistr.a o evolufie corespunzato'are a starii voastre afective. Farma

'\

243

T ~ ,~ ~ .'

\,

ma~iniiva determina forr:na relelei.

PATUHILE. Prinzind patul in retea va puteti mari capacitatea de rege,nerare a organismului ~i de incarcare a . . 'bateriilor celulare. Nu va -mai trebui. sa dormiti mult. De asemenep, vi.se schimba visele. Pentru paturi, va recomandam '0 retea cu 6 'I'aturi. I , ,.FUNDATIILE CLADIAILOR. 0 intreaga Icladire sau grupuri de cladiri pot fi prinsern retele de cristale, punind ~'.cristal,ele-,.in, 'fundati.e,~'~c;:eas~,j::.r.Ete~ ;lIn .cir:np de energie permanent in jurul intregii.structuri..Acum avem case cu retele, ~n apart~m~nt, 0 cla9ire de.. irq.uri,un c~ntru comerci8;l.~i un ' p ashram, toate cu retele 'de crj~taie. . ~. GRADINILE.-oiif\treaga ~on~a.'gradinii poate, fi prinsa in fe)ea sau chiar ferm~Jhij'egi, Giagirile hldro.J;>onice preteaza se in 'mod spedal la acesf pr<?des.In tp~~ 9~!Jrile plantele vor benelicia de energie. Tipurilede supraf'ata vor determina tipul de ,retea care va ,Iifolosit.
'
"

peretii ~i in'tesaturile din camera.Orice cYr;'p'emotional negativ ,va slabi cimpul'~nergiei ..bi<;>logice celor,' care intra in zona .a respectiva. 'Acesta aste un factor de stres major pentru asistentele medi'cale ~i medici ca ~i pentru padenti. . MESELE DE TRATAMENT. Cimpurile rete1eide energie cu .cristale se pot adauga meselor de tratament pentru a amplifica efectele masajului,practidlor shiatsu, jin shin,terapiei polaritatii, chiropractic ii, altor procese de r1)anipularea energiei

~i corpului.De la un chiropracticiandin California: Am observat


diferenta la clientii mei. 0 rezistenta foarte mica la corectarea 5ubluxatiilor ~i in 'general 0 atitudine'relaxata. Tensiunea din zona cefei ~i din jurul ei a fost mult mai scazuta". De la 0 ~coala . de masaj din New J-tamp.shire:~<NToate mesele noastre de tratament sint prinse, in retete cu cristale. Cred realmente ca afacerile noas~re au 'crescut. Oaqfehiis~ dau in vint dupa
. Ii I

II I i " II I .I I

masajelenoastre> . :'" Re8biiYcmd~m relel'ele cu~f6~~latliripentru mesele de ~ratame~t.Jr:r'~scop~ tera~eu~if8,.;.~.fo~~~!r:'}, ri ,numa! dow dintre
multeletlpun deJetea de !3nerglecu"CJlstale. Foloslm retelele cy acest dmp va absorbi sau v~ stoca aceas~a energie. Reteaua
cu 6 laturi e5te c~va mai complex~.E;ste'folosita pentru

4 ~i cu 6 latur!. 'Releauacu .. "latul'i:sfrnuleaza piramida. Ea crej3aza un cimp simplu de bioenergie pura. Orice se afla in a erea
~i mentine for'rriere de ,gind incarcat:e: e'motional intr-o anumita zona. Ea reprezihia 'prima noastraopJiunepentru vfndecarea in absenta. Este celln?lslal]iI ,cimpc ,retea ~i va conecteaza la de

ANIMALELELE;DE CASA. Prindeti in rE3teacolivia, cu~ca

sau casuta animalelor de casa. Le veti oferi un tratament


_

r:ninunat.Va vor iubi pentru asta. Veti;observa ca mergeti mai rar la veterinar ~i sanatatea lor globala va Ii mai buna. Ranile Ii se
~

.j J -1

vor vindeca mai repede.

forte1enaturale ale Planetei Mame.'

'

CAMERELE.Orice incapere poate fi prinsa in retea ~i ii cre~te f;!nergia.'Formele de ginduri impregnate in retea pot provoca' schimbari emotionale. Camerele de a~teptare ~i carnerele de tratament pot accelera procesele de vindecare .~pirituala.Camerele de spital sirt cele .mai bune' candidate pe,ntru acest tip de retea. Toate camerel,ede spital, toate saloanele,in"special salo~n~le de urg~ntc'i,~!otpline cu traumele ' emotionaleale,oamenilorbolnavr~iranitLToategindurHe ~iteate i$e!;ltimeritele'lor sint .negative ~i acest riegativism patrunde in
J

Reteaua \.cu 4 laturi


, ' Modelul' acestei 're~ele seamana 0 piramida. A~ezati Cll ,cdstalele in patrat. Puneti un al cincilea ~ristal in centru. Nu are

.j~PQ.r1C!rta.dire-ctiai~. care ~int ortetitate._virflJrile cristalelar. Iridif~rent:penh'Li ce 'tip'de cristal.optatf,sar!fi~"toatede acela~i fel. Din considerente 'pra!=tice eIE{:ar" . ,""'" apartina familiei 'trebLiisa

tt

!.

'\

-~

244
cuarturilor. Toate cele cinci crista Ie pot fi cuarturi transparente,

~
lagtUur-a eu CIis~at'LIl5. Trimjteti 0 aLta tfja de ItJm:trra la 1 ta 2. de ACL/meompletE'(ti tr.iu"'9hiul trimilmd 0 a/!a t~Jaete lumjna ear.e f.ace legatuf'a Il"\t~e2 ~i 5. b~dlAea I'aga.tu(,j'jes.te 5-1-2-5.

.1
W~

<D

[:]0~ @\~/@ @~ ~@
@

/f1~

/<D~
f1

in eonUnuare, tri.J:n:1teti iWTTlnainapoi ta 2, pe:ste 3, ~j inapoi la 5. Ordinea ee~ujde-al dojJe.atri.unghjeste 5-2-3-5. AI pa1rutea $i uW.mulriurrghidB conaclare este de la 5 len t 4, la 1, ~a5: 5-4-1.-5 Pu~ati vectea cum se tar-rT\eaza ce~e4 iaturitriunghiUla-ra ale unei piFamidev:azutede s:us. tn.d:r;e.p;tati .erls~CiI.u1 activ.a./ie de
spJie piatra drJl centru ~i $pune.li l.r.uLocaftaltlJ!finjj eu voce ta.r.-e

@~

~@

de 3 ori. tnvoc Lumina C~rstww,rauntriG. Sint. Ur:Icanal cUrial ~:i


II

'~/ .
I

f1

.@)

Fig. 16 A fi laturi. 8 - Re1ele de energle cu cristaJe cu 4 ~i 6


'

pertect. Lumina ~mi este ealau213." Put:eti tatos.i 0 b-aghe.ta p-ent/iu a mastJ.ia aeest cImp de de,.9 me~ri din ce.n!liuJ 'en.erg.ie activat. Ve,li ab.ttne 0 raza ll'TB.di:e re}etei. Cam:e,-ete de a~t;eptace ~j tJatament pD.t fi eneIgiz~e cO~9tfuir:ld0 /ieles de' ene:gi'e Cl'!cJtsta~,eJJ 4 laturi, in camer.a. PrRldeticite un c~rsialIn Ue:Ga1ie GC11ta1 'ijmarei. Foloslti oLi.ee handa a~eziv.a ea sa fbfati cris1atate fa 0 distanta de 15 em de la pO.dee. AI elnc1tea eJiStaJ es.te prlr n GE I"'trulta~.anuluj. ActivaU ret.eaua cum Swaafatat 1rT.air~e. iisialul 0111 G ..:entru este numarcL: 5 par ft.eeare cfin ctrs.tatgte cfin ca1j!.Jrj smt nuroe-.F.o!ate de la 1 la Amjnnti~va, de Ue.Gar.e dgra.c!nd et:me-Gtcni Gisl~l.ele, ea .fQrmati lULl .1ri.ungh1.Piee$B tJi!JIT.9'.hjes1e ta.tYJ,ij une1 plramide. ConectCJli 0 a 1oa1e tr-iun:@hiUJ:ije o~ft!1J;P 0 farms. geim:re.tdca, plrar:n1~-, ~i 0 Aceas~a actw.eaza eJlargta tcIrtei \4taIe d1n zona. Enmgla este mBA!lnuta in lDuJrsspeaw e1Jcristalele.

. I

"

cuarturi fumurii sau ametiste, dar toate 5 sa fie la fel, sa nu fie amestecate. Numarat; crista/ele de /a 1 la 5. Cristalul din stlnga sus va fi numarul1. Se numarain ~ontinuarespre stinga. Numarul 5 este in centru. Tineti un cristal in mina dr~apta. indreptati-l cu virtul spre numarul 5 din centru. Imaginati-va . 0 raza de lumina ie~ind din cristalul central, spre 1,ca 0 tija de lumina so/ida care face

I.

fU!Je-.a.tm

c.u 6 .mun

Luati 7 cri.sta1e. Ar.anjs:lti dmtre ele echidlstant,intr-un 6


,cere: Afi o.bfiJ1ut he.xa~on,' 0 formageometrjea eu 6 19turj, un IPunat] cel de-al ~ap1al.ea cr.1stal mTjloQ1JJ exagonuluL in h Numarati crista1e1e la 1 I~ -,. CIistalul ~JIJ1?.;id..e S!.I.S de

~e n~uJ

1.5e continua rwmarat~ sme~PmJ~_ ~tahJa

.t

--*

'

'~-~E

" =.:.,;;:'

':

--~~~

2#S
diJ:Ice:r:ltrl:l numar.ul7. este A-cti'l.a1i re,tB:al:la' ~p.ti.nd
centrl:l ~j tr.a.gind 0 banpa

247

,
un crista! spr:e nJJJDarul7 dIn

p ARTEA

sau 0 tija dB 11:JLt]'jr.)B ima:giJ:ra1:aspr.e 1,

,. ~ASEA - vnTO'RUL
~: !~

de ta 1 ta 2 ~i de la 2 irrapnJ ta 7. Pl:J.tep. .ectea acest tti~111 a~a v

cum ar:n tacJ.:J.t la re.1B'aua ll4 laturi. O.tdinea es.te 7-1-2-7. C

Trasali din nOtJ 0 f.i:ntede l.l:Jm1nc3 ta 7 la 2, de la 2 ~a de 3 ~i iRapai la 7. Afi fac1:Jt eia a:1dojJE:atriunghi ~j OJ.dln'ealui es.~ d 7-2-3-7. dB lw:n1I1ae la 7 la a, ta 4 ~j inapoi d Acum trimite.p 0 ~ Ia 7. Aeeas.ta llD.ua ordme es1e 7-G4. 7. ' Cari1flJlUalif.ace.ti sa trn:m:gl1i1:Jri In j.uruJcBrcuJ.ui,tt1mlfind 0 r.aza de Lw:r:Una. ta .7 U:laPDj.Ja 4 pe:ste 5 $i ir.rapoi la 7. de Orcfu:tea este 7-4-5-7. Wbar.caJi..v.aB Ia 7 ta 5, :j:>:es.te q $ 1r.1apojIa 7: 7-5-6-7. d p.sntrw. c011lJ1le.taT.earstatal'intmy".cejJ.-V-a la 7 ta 6, la.1 de . A . ta 7 7 .0. 1 7 :. ~ I.RapnJ . -~- -.' ,~'-, - ',t' '." AY.e;fi.aaum 0 pir.at'T1tdri .Cl:J~ latW'h Ea Seamar.1a ~i Cll un 6
I

Temple de v'indec.are,bazine radi.ante,


,

cim:p.uri ate re.tel.el.ar C.use:nz..or1,

vm~e

ptrn ~

spiruutu:i.,ntiner;rea i cetu1e:1or

I I ',,, .LI

.
Ctiertt.u:1 intra 1n camera mare, cu tLirn,CUun drame.tru de

12 meI<i.TurnJJIa 10sI constru\t In dauAple umUindun baton ~ acaperindu-Ia.p.oi u un ameste:cde crf$nt cu us.car.e c rapida ~i spuma.. IntSrlorulcochUi:ei espectiyea jos.t. pDjacQp.erit praf r a cu

ertsta1 '.lBwt dB Sl:IS. im:lr.e'p.ta,}i vtrf.uJ ciis.ta~i v.os.truCta activ.are c::a.tre cr.1s.ta:1.1:J1 AWtlarwJ 7 CfUi1tru. ~j repe.tati IDY.PJ:aJiaLIJm'in'U CU \<OOetar.e, de 3 ori: "!J;J.';(QD ~ CriSil:lhJj,1a:1:Jnt(rc. Slnt un

~.

de cuart stri3ludndca S!finteileuhtiri mq!dnc!e'5:tete. I

canal

c!:J.r.at ~

p.arf:e:et.

LWT11f1'a' iJ:Trl.e.s.te

- ~

dupa Av.e:rfISl1leAt: A1:Jmal mji:pJi9Iis.tp:l~l:e

es.teac1:U1l $r~~..

carft!:t~a.. ' \

ce le...atipJiJ.lS

iA re.t~a ~j te...aJiacfL~. ~a

Ie ~~$B~i,~.etiintrsrupe fluxulete

ene:rgre. Daea tat.u$j0 tareti, treb..liie. reacliv.atiintteaga re.t~~. ~a Mas~e de tratameflt pot fi de;ptas~ ati.!atimp 6t d~pla-sa:r.e~ lor RUdaptasaaza din IDe,cr:is.talsts,aco.loUflde s1.nte.1eprinse de ,

mast Odata.a~e2at cristalul1n spatill..vmp.ul tre:b.uie sa nu l1:Jj, maitredap1asatdin at:eJ loc, ca sa rw SBda~acliv.e::!er~t~a!Ja.

Rea:cti\4atire.telale la fje.sar.e30 de zUaps.r:t1r.u fortlliafo.rme:le a de g:irn:i in ale. d . ;,.. .

Era.o prezenta.>un se:nllment.:'atilBr'ioruJui amere~, 0 ' c nemi~care care'lncapea irne.dtatsa tini9~a agitatia din ctie:n.t. in chiar virtu! acestui tufn sa. v.edea'un crtsta1mar:e',transparent, ~l:etuit,prins. ?sttet 1ndt sa ram1na mabtLin fundatia dfcul.ara a turnutui au t.ost imptantatealte cristale. E~ au tost con.ec.~t.e impr:euna ~i activ.atemen.t:alintr-uD put.ernieclmp de ratea energstica. Vechi rrianffe'lli clnturi aLI'fost aduse in cimpul de energie pentfU a CFea tonne de. 9tnd v.tbralionaJe car:e i-au int.tuen1atpe toti cei care au ihtrat in contact cu e~e. . Clientul&-a, ezbracat~i s-a ~at intf-unji~nta,tasos. d Un tehnician a pus senzori pe rnatorita1ea punctalor de pe meridiana, a prelucrat ir\tormat~'aprin computer ~j a afi~at 0' diagrama pe monitor. Un mozaic de unde repr-ezentindp~lsurtie de energie care sa mi~ca prin corp. Aces-tmodel a tos-tcomparat automat cu 1,000 de modele s-tocate in bancile imense ale computerului memorie!. Ah~are-a diagnosticu.fui a evidenlfat d.eficiet1JBleizice.C?bucla.mica de par este prelevata d~ fa client f

. ., " , I

~i introdusa intr~ocamera, 'intr-oalta ma~na. Acest"dispozittv radionicfolose~tevibra~tIeparulU:i pentru a acorda corpuleteric

;1 IJ

,\

249

flM

. at 'cTIan1ului~i psntru. a anaOzafluxl1J'J1e eneJgie sub.fila. , ~


CDmpacafla dinlre cale daua sls.~mrre re113~ac1'eBUhIUbrul. . . cate Intra 0 eE1'1t'p'a f.ormata db, 4 te:Ti'ape.ufl-, sa a~e~a ih JUTU) r.ten1u1:uL c Unul dihtr.e ei AUtre 6.te un cristal in miinTIa e crt.entului.La un semna1 ner:crs:ffi, i pun ctisJale p.e pjCibar.eJ:e, ~du.ri:te ~i capul c'ften1uJui. Ta1i cgj 4 te:r:et1J.auJi rEW:e.tau v.o~e c tare, de 3 ori,ln)lox::aJj'a Ltm:rU:tfl, 0 b~ tarrtl'aJa din tr~ prqp:o'iiJi1 simple. P--e mOJ1ttQru1 rorr.rputaruM,und:e se face

aft~m:ea elTer.g:tE;idih n:rexTcfsnB, f!Glv;~ ~


al1:mEi Ci:rrdpute:rn1te fJuxuri d~ ~rtemne

sattufi ~i virt~lJri
e-c1:fffihT.e'~'Za' tb'al'S
rabiJJra

s1s.t~

qee:ne:rgi"e ctte'carP1JkJ1..

rs-apauJjj cot11ihuaa s

ps Ioc ptna clhd s~iTRaItea

Si'stBmStaS'iht' 'GL:JJJle1iil'itIru. a in , . Se fa1Ose.st ocJ:mirari peWaupre'iaiZtlp CtJrrmt.i1~e TV. Mi1d'e imC\9"JJl1,~ cteru1'a1eta.>~ ~erJi cte rr:rcrr,i,mai mri]ii
daCil pen1ru 0 ir.I~~

inche:~a1. dap'~ 6"13 sa s.ta1:tiItze.a2:a, vsti!il1:a dID flQlJ ctarste Ttl1:tra:g~ii'J1'a~ sa 1n q;m:1pl.J.tar p.entr.u a car.fllinac~ a au' ~fr.nfitte;J;apj3lJl1i. o:ate T

tar Ie &punB sa pJ:o~e:s1J1ste e apaj etec'Ue:rtt. Citrd ip:n:rslheaenergJSj

tratament ~i condus in bazinul radiaflt. Bazinul radtant esie un patrat cu latura de 24 de metri ~i adindmea de 12 metri. Un di'S'poz~tiv de prindere gen !?ezlongva permite corputui sa stea in apa fara ca persoana sa sa' inece. Apa est puri'ficata ~i incarca~a cu mandatele din retelele de energie implantate in pere1i,podsa $1bazin. Cind cliantul s-~a bazin, energia radianta in a tortei vie,lii creata de retele!e de energie inunda f.ie~arecelu~a, Toak.aprocedura dureaza mai putin de 2 ore. In fiecare zi is-au aratat cUentului tehnici de echiUbrare PE?rsona~a pentru a cont.racara orice revenire a vechiului ~ablon de stres ~f boala, I ?-a ald:"ktu.tun programspedal de yoga ~1 e~erci}iifiztcesimple.

if:
!~ fl~ '! ,I

In fiecare zi se f,actra\amente suplimenta(e~1 alte tratamen~e care permlt corpu~uL~i mi(1)~isa ~e stabitize2e dupa fiecare
schimbare. De fiecare da{a trupuf ~i' rriintea sint urmarite ~i tratamentele s;nt reg.ate coreepunzatdr~-yind se ajunge la tuturor nivelelor,truPl.:'lui, in}ii ~i emoiiilor, m echilibfUI ~ s,tabiHtatea continue medita)ia, drent1,lr poare 'pleca ~ieste .incurai'Cilt';Sa. rugaciunea ~i program~e yoga. . :' ,"'. 'S1nt toatle aces.tea un vis? Tot ~ce:am descris mai SU5 constitute u~oare 'e,xtinde-ri ate cun~rii de care dtspunem acum. Daca;am dispune de fonc:tu:ri, apioope totut, daca nu chiar totu~ ar putea fi construit. HaideF samergem ~i mai 'daparte. Cana1iz'area a devenit un loc corounca tip de comul1icare cu 0 forma de inte:Ii'gentane:lirriitatade corpul fizic. in templ.ul de \linde.car.e ai vlLtoruluiputem prifAi"aststenta de la mae~trli vindecarori din lumea non.tizi:ca.Ei pot ajuta cUen.tul sa..~i inte:1eagasufa:rrntelBchrar dtn v.i:e1i tr:ecute ~i i~ adauga PJ=Qprra' ene:rgie e:tactuar.eacore.ctutor.Un consiliu sp.rritualpoateaj.uta ta la proiectatea unor noi ..sisteme dB ~caJe p:rin seanare.a inr.eglstrarttor aka~e de milloan-e de ani, de un-de sa p.et tua ' date.1e p.ertinente. Ca s.e' peate S,puf.\e des:p:te infir.Te[}Ieace!ll:J.1etor ~ a
'

nbrmaJa. 5'sm0J:Il P:Ct:t9J p:e C0rp]J)


nBJ;J:atl\&a, im.e.giS~r;e'aa ',i . '
"

dientuJuiurm~esc ~~ r;eacfte :~~ ~ r_esn autt:n:Dat ;~,. r

Sa apas.a Un butQn. P"arp-l'a:te:jct~ cw:b'~ ias siJe..o.l?0sih d

masa ~ i.rreHk!1hcet COT~ eJiBT1lt:JJui. Lumitra, ,Guk1~ ~i 'sun-e.t!lJ i:J:rcep sa sa dmt:J~e ih1J:-o cm:Una oSE1tanra, cmT-\11ftf;ala.0
p.to~t1ma pl'acuta UJi1]::1IB .aeI"ul. O~ eta S1.J1'IBt, rnest:tJe su1:illr11tA'ale rm::~1fDJ1'am tJ:e.~e.nJe ta situate sub ~1 d'ea's1JpJa au2utui Wnoan Sl"'htteDate Ira 0 \lite'~ cia 1.000:000 de OIi p;e ElF.3. Aftr~lI ~ ,nBUttaf&eg.~a' ermijfi1e. ne-.gaIlv.ecre.a.tB ere imag1rtlte tfrrrt!se pftn rtTfII1il'0m~teTV ~j cteJ:e!:tale Eta s:an~. SeAZQJiii rma.:t:esceanstan! cw;en:fD de' enmg'1e. 0 a cto.ua u imag:i:n~de rT1'8'ielteza /'IDmai afe.t'a r1fc'i eaeps rre;gafi~a. v 0

Par:m'ste de

~aIizate
~uJ:1:Ji
'J"'~~rtJ.'\'

e.rnot1onate ca;.e au PIo.'Weat'bagta' au .f0st toat.e.0 s~al1're:enEf~e;f['a e Urraia, prln se;n~oJ1j 8IUt c1t~ radrontca,aIata,ca acum teate gjs.teme:tejnt s
-, I
I

mem'b:re:loT corp.uWi'?

La CDJ1ii1ub 3 ani, se s

re~~JJe:J:.e:aza J1r.iurate
. .,,1

p:o.rfLuAi de.ga1e:ID:r' ate amp1:11ait:e acGtden!e. ece 1hca~ J1~ Q

.Paf1OlJJ1l:etate;r.aIe ss reb'8',g dm iuTuJ cfJ'entutu1 ~ int(a d1n nQ1J.sub .masa. Ctre:n.tlJ1 e~ all).~~ sa cG.J:ra~e de pe rlira's'a de

aceas1a capacitate ~ de CBsa\lJJj~


cuPfmde .~ picroarete 1 ~!]

,de.scope;r.ii pDimacare duce ta eop.taPDnc'~

doar ta exl,ecinaIi~ nu
dIn JtJ1DT pPa!e

a ~m.ei CS1ule.
'

.,

f "
---.--" t

BSD

251
A-ce'a'Staapie a fat:ut ca fiecar.e celu1a a COI'ptJtu1 sa forme-ze c sa dk1 nimtc aLtcev.a. ~~it o. celwa fEm~a. d Ammsta GQp:i~ are eapad~atea ~ reprOOl:lCBre fie"Gar.ei a ~fUl~, a fiecarl:Iiorgan ~i
fiacarui mgmbru a COTputui ~ Slml a fOgt ta "'a~:ta:re. Simpf.e coman:z:idate sompute:n1h:fimental ar f.~~ min1e'a S':3in:tocl1i'asca celul"ete vathi, imbatri'"nfte,cu aLtete nOi, tir11:rFe, p:e:rfette. AI~E!dar nu numai nemurtrii. pracHoa a re:fa'ce:rea unor no:! part; ate s-oJ:Pl!tw,dar 9; obJin'erea

r
II
I"

PARTEA A $APTEA

FrNALUL

Recapitulare
Poate ca v-ati notat, pe' parcursul tecturii ace9tei carti, 9ama larga de subiecte acoperita.' Sa re-vect6m ftecare parte ~; sa subliniem lucrurite mai itnportante. , . . in PARTEA TNTh,do; eminenfi doctori ~i oercetatori ai vindecarii fac.o exp~nere clar~ a modului cum inteteg ~'ifotogeac ei crista/ele. Metodele de cercetare 51ntepumsrate ~i definite. ~2 prezinta expuneri teOrEiticec:tepFe;~~re "$i en-ergie, 0 p maniera de a vedea aoos.te subieCte. ~8;ra1a modaUt-a.1i ractr.ce de pregatirea cristate:tOr pen1ru 'tatoStreatorln virrde!=a;fe. E[I~(S
descrisa 0 trusa de crrstate cafe

realr~area tw es:te gal:! va f! tpar:ta C!:JT(t;(d Ci'nrJ dbTlnfa ~1 a:l. . va cfav.eni aC'(lm~tutLaorvor fi swtrGient p:l:LternrGe, Cites! v.i,1ter v{)tnJarraaslr-a a dB .
'".

AGes:~viitOTeste d~ar I:J11 c~t.

.T~hnotQgJa p~ntr~

.j .'

,"

i.

. , ;;J
. ~..., .. '"

I I I

:;.
~.

~
; ~.

.~

l.,.

sa s-a pregat+ticristatete pentru vindecarre. Vi.Sa arata Cl.lA1 taros)ii puternica ITI~ocafie. a LtUIfmii 1nnumer:oase SCqpur.i. e)nt
,

- PARTEA A DOUA arat-a cumsa va p,:e.gaUfi i cum 9

cupnnde Strictu!necegeI.

I I I I

identtficate pericote:te dtn mediu11nconJUiaror ~ se o.f.efa me.t.ode pel1tru n-eutratizarea lor. Stnt date multe m.odafitgqi c41.e~ite pen~r;u ."

~ ,.

"-

..~.

-"

-~&

incarcarea ~i programarea cristal.etor:Mai m1:.I1tB tehrrici \(a imiCa!a cum sa va ampnticati energia, aj.uUndu-va s-a cfa(6l1(ftvinde1:aror;j puternici. PARTEA A TRElA intra in sera aqiun'ii. Atci In.\;(~tati prcoesul contQptrii mintti \(oastr.e cu crts.talate. MtntE.atdto~te acum ener.gra marita a crtstal.e:tor pentfu a 'OCa extinde pu1erEl!lde \linde-ear-a!S1nteti l".'OCatati cum sa ~ proteja}i fa.ta dE ce1taUL Acum vi se pun ta dis;paz.{fi:e tahni:cite de ect:I1TI.brrar:e a enar:giai.

Aceste metode simp~eect.1'ifihfeaza hakreJe, meridianste inte.r.r.m,' c sisfer;r.tul ir:6u1ator i e~ c ~ .cseht7ate. h~tati 9 cats sb:rJpfB de a totosi CtistatelB pen:tru samare', dBtecta:l<e caremme a ~ dezectriITb:rslDr car.p.u1 diA e.1er:ic. u1:P4i P ~1B. ~ ct.Da:r-.

j D

-'~.. .,..

m
ta "ivai eauEal, ftjtosrnd 4 pietre de Gutari diferite. Tehnidte eta grup,Ga P;attatlll ~j Roata, sird desGrrse in de.taUu.Sint inctuse $i vinrteeCffe8 i'n absenta $i vindeaarea Cf"ima/!etor. Untndex al ~afi1n:r~i un capitol al Tratamen"tel'.orspectate va ar-ata cum sa lucrati in fte:care cail. PARTEA A PATRA se deplaseaza din stem trupuJui in stera mintii ~i emotiil:or. Sint definite ~i exp:licate meditalia ~i rugaciunea. Se falose~te culoarea pentru a va deschtde se:nsibilitatea interroafa. '

2:53

CUPRINS

CARTEA CRIST ALELOR


5
8

irrs-trumente specrale:' Gen~torul'de .energ'ie mentaia ~ SistenleJe t(P re.}ea de eilergj:e.cu cristale. . ' , PARTEA A ~seA.o!~r~.JR",ier~vtre: in viitOIUI foarre apraptat. lma:gtfJCltia - voastre pOOteIi s.tirTiulata..sa mearg'a chfar . _.~.'!:',~ , I-;~.'. -)I; ~ )
. '.. 1.''';; :~".~ _~ ~.~_.:. ~ .
~~

'PARTE.AAC[N:CE,A Jnv~t8 cUlT) a fotasiti,un~ .,va. s

- INTRODUCERE
- CUViNT
DC MULTUMIRE
'

9 - PREFATA

- - ,~. 1,,1'~'cRi$rALUL De CUART

,.
~

" 11 : Pi'~!.!etati
-:12
~

mat dep~,c~i ~ '~~~'~,~J.g"ita.~1,'-'redttta. D~ '~ mate'rt~~ ,"~ '~~".g! tffl9t-simplu'I~ mar etar cu pwintA. .cuprtry:teFea targ" ~ gr-apiJJ' .det~tet~ va v,6roferi rroi de te i'nva.t~tibine ~ t.e,put~i taC.e U11OI"~.aa,cUmfac!3'ti ni~te IUGruri cu care v-cqi atri~il deia. ". ',':; ~'-:~ ' : ,

\2 . t~~sfOrmarea
'

1'2'-;"A lifiCaiea
12. in~gaziT)8rea -13~ Focali2area
13 TranSterafea
TLANTtDA.

Prqpr~ti metafizice
.' - .
-

fjzice

~, ' '

~. ~:~: '"" ~:~~ :..;. ~.."


. ~TJ'i ~:{
..,

~ ~..:. i , , \

..~:

1:~.. ;......

perspectiw cu tr~ar.e.no:ua,t~
Paate ca AU~i

~~ii

tehntcile.pinacind
dtscipfLna

,/

tQiul~.,Pr~1~Ga,~
.. ..

13 -A
17 ..

.
' ,

.;J '. ;...i.;'!

!!'f>!"'

"

, 16..

VAVcr feme in CW'lrrd ~!Ji~i

.iattden.ti. ~. ("'.

,. .

Cl!R~TAAEAALreE~EMea~,f1YNDAMENTALE ~ puRiRCAREA ~ ELEMENTE FUNDAmENT AL,E


'

Ii ~..~ o' --

,.,
~ I

r ;t: ,~ ;:. !'t:-.

...

~t-!,.(..;:

.18 _.CONTOPtREA 19- ACTIVAREA 20 - iNCARCAREA 21 :. APUCATII PRACTt9E . . '22 _ PtRAMIDELE ~ ~rsT ~U.eLE 22 - CON~Tf(NT 'A 23 - pRQG:RAMAREA 24 - GHiZUsP{R)TUAU .

t-::

25 - MANIFEST-AREA 28 - CON~T~J A PROSPERIT ATII


'

I;'"

\~ ~

~ "iI'

'

~\'f ..;,~,.

29

- CAPACIT ATILE'P ARANORMALE


~- ReLlGI'A ,
','

' 1 .

~ ,3;

31 .' MEDIT ATIA 9iRUGAcUINEA'

" ,,' ./
'

.,

~'.. .,. ..i-"

. ,

32 - CRIST A~LE f

j[. ;.J;. ,~

2:54

255

32 - COMUNrcARBA 34 INTUITIA9] CREA TlVrT ATEA . 35 - rNSTRUMENTE MASURAPENTRU ENERG'fE DE 35 - Per.ldutul 3'6 - Baglnrtete magi'se 36 - Aurametrur Cameron 37 - Aparatu:J de fotografi'at KirHan 37 -, CRIST ALEiLE SINTETICE

CRIST ALE CARE VINDECA

.
t.:'

69

- PARTEA iNTII .

ELEMENTE DE BAZA

38

- BrJ UTERl1LE

- CRiSTALELE D C~.~~~~""".'!." 43 - CORPUR.[LE E eNERGIE.>


42
48 53

.~.'-' ' 40 - AMULETEIi.E ~r TALlSMA.NECE' 41 - rNViq AREA' >",<.; , ' 42 - CORfDORUL CU.NOA~TERlt '.,
"._
.' .. .~--

39 - PH'OTE'CTIA '.

69 - Cuvlnt Inainte 72 - Prefata: Dr. Gerber, Dr. Cousens 81 - Introducere .87 - Metode de cercetare 90 - ~nergia ~i'vindecarea 96 - Baze practice 98 - Trusa de cristale . ~ '..:
101
.

.-;

"',~ .

- PARTEAA DOUA . PREGATI~!?~"f':"


-Invocatia _'

..:, ",tt~, ,.
,:. ...

44. PtETREi.e PENTRUNrNOiciiE:,d. I ~. r', c o ,.. .., 4 5 -' CHAKRE.~" e' ,~'" ;. ::j ~ ," ,,;...N --'~:'f.'tJ:r. 1'.

.'"~ ".< ..
..

"

101

53 - DE.TOA PSNTRU TQrr' TE 53 - Can~tien.ta .'':,


54 Ur.I cri'Stalf:...?" 54 .54 Pormale _ _.., 55 - Cri'sta'l:ti1de plumb

- VrNDECAREA
.
_
-

I'

.~

.''''- .. . 1. i<'-. ';


t ',.
.

",

105 Pericoleledin mediulinconjurato(' , "'0" '109 . incarcarea' cu energie - ,- ,.111 - Cristalele pentru programare .",' " -'.. 113 - Amplificareaenergiei
117

Luminii "

',_"

",

.,.8

..

",..

-,'

".,:," "ri:''''

53 - Aleger:ea crtsta1.wlit -.J'. .,,,:..A,'''' :,':-r . " \ ... (t ~,:",.


to.
h

"

- M'agt.ciJl. - P.urtum - DaruriJe' ,

.' ...,.;r:'

.:~"'.. e
'"..-

- PARTEA

'.'"

117

- Echilibrarea energiei pentru vindeci;3re


- Contopirea
.'

A TRElA

- ECHILIBRAREA. .. J<. .4'

'. .
~.~.

..
.~. ..;,

121

124 - Protectia 127 - Procesul de echilibrare a energiei cu 'cristalele

56

- Cite crj$t~e? 66 - Crrstal~e ~i sextir


55

55 - Cre:cRnla

56 - Stingacii

11 ..r>
~(
f, .... .. .. ,..
t.s.j~ .:

128- Alarma!
129 . 132
~

- VrnTORUL

Echilibrarea chakrelor 135 - Acordajulchakrelor cu cristalele .140'. Echilibrarea neurologica


143
~

- Prlmul ajutor

'146 - Echilibrarea cer.ebrala 149' ~ Sclularea Aurai


. f '
I

- r;:chUibrarea circulatorie

.r,'

. ", .

~1~ -'~patratul , 160i_'Procesulde vindecara cu cele patru culon 169 -Patru cuI.ori:tratamente spe.ciale .
/
~l

.. d ' '~ .~ '. ;: ..) ~ ),

,i

f:o:

.1

..

,~; ,.

S-ar putea să vă placă și