Sunteți pe pagina 1din 6

MANUAL DE RADIESTEZIE

Christian & Miriam Dikol


Radiestezia este arta de a utiliza
indicatoarele radiestezice (nuiaua, bagheta,
pendulul, ansa şi raportorul) făcând să
intervină puterea şi voinţa Spiritului pentru
a descoperi tot ceea ce este ascuns
facultăţilor raţionale. Manualul este
necesar pentru cei care vor să se iniţieze
corect în acest domeniu, este practic şi
eficient pentru întreprinzătorii care vor să
acceseze necunoscutul şi întâmplările
Lumii materiale precum şi pe cele ale
entităţilor şi duhurilor Lumii Spirituale.
Esenţialul care se desprinde din lucrarea
pe care v-o prezentăm este condensat în
tehnicile de protecţie magică şi energetico-
informaţională, despre care nu am găsit
aproape nimic scris în mod serios până în
prezent. Prima problemă pe care trebuie s-o
înveţe operatorul rediestezist este protecţia
sa antimalefică şi a obiectivului investigat.
Preţul cărţii: 32,7 lei cu TVA inclus.

C U P R I N S
Consideraţii generale .................................................................... 3
Radiestezia, metodă de investigare
şi analiză informaţional-energetică ................................................ 4
Primul experiment .......................................................................... 13
Ce este Radiestezia ........................................................................ 18
Alexis Bouly - părintele Radiesteziei ............................................. 19
Scurt istoric ..................................................................................... 22
Ştiinţa radiestezică .......................................................................... 31
Domeniile de aplicare ale Radiesteziei ........................................... 32
Câmpurile vibraţionale ................................................................... 33
Schimburile de informaţii şi energii ............................................... 35
RADIESTEZIE ÎN DOMENIUL MINERAL ........................... 38
Surse de semnal radiestezic ............................................................ 38
Surse de semnal teluric - SST ......................................................... 39
RADIAŢIILE HARTMANN ....................................................... 43
Principalele caracteristici ale benzilor Hartmann .................... 44
Afecţiuni posibile în funcţie de poziţia patului .............................. 47
Afecţiuni posibile cauzate de poziţia biroului la serviciu .............. 47
Algoritmul măsurării radiaţiilor Hartmann .................................... 49
Determinarea benzilor de radiaţii magnetice ............................ 52
Stabilirea subiectului investigaţiei radiestezice .............................. 52
Aflarea direcţiei spre sursa de semnal ............................................ 52

1
Activitatea desfăşurată pentru apropierea de sursa de semnal ....... 53
Activitatea desfăşurată pentru localizarea sursei de semnal .......... 53
PRACTICA RADIESTEZICĂ ................................................... 54
Mecanismul percepţiei radiestezice .......................................... 54
Exerciţii pentru elaborarea de algoritmi .................................. 56
Etalonarea ................................................................................... 59
Etalonarea pentru distanţe ............................................................ 64
Tehnici de investigare folosind eşantioane şi probe-martor ... 67
Descoperirea unei surse de apă aflată pe teren ........................ 69
Folosirea mâinii pentru determinarea direcţiei ....................... 69
Determinarea distanţei, a cantităţii
şi temperaturii sursei de apă ...................................................... 70
Investigarea unei surse de apă naturală ......................................... 71
Investigarea unei surse de semnal pe un teren ............................... 74
Detectarea întreruperilor dintr-un cablu electric ............................ 76
Determinarea traseului unei conducte subterane ............................ 77
Investigaţii cu ajutorul eşantioanelor (mostrelor) .......................... 78
Investigarea centrilor subtili ai biocâmpului omului ................ 79
Determinarea radiestezică a corpurilor energetice subtile ....... 82
Determinarea culorilor primare a corpurilor energetice ......... 84
Modul de lucru ............................................................................... 85
Practica diagnozei energetice subtile
prin Radiestezia Pendulară ......................................................... 87
Modul de lucru ............................................................................... 88
Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru o investigaţie corectă .... 91
INVESTIGAŢII SPECIALE ....................................................... 93
Investigaţii privind schema, planul sau harta ........................... 95
Metoda plan pătrată ........................................................................ 95
Metoda coordonatelor ..................................................................... 97
Metoda urmăririi drumului parcurs ................................................ 98
Descoperirea persoanei dispărute ............................................... 98
Determinarea sexului ................................................................... 101
Determinarea polarităţii umane .................................................. 103
Detectarea radiestezică a organelor bolnave ............................. 106
Investigaţii de tip psihoradiestezic .............................................. 108
RADIESTEZIE CU PUTEREA GÂNDULUI ........................... 109
Acordarea mentală .......................................................................... 111
Gândul este mai rapid decât viteza luminii .................................... 112
Omul trăieşte
într-un Ocean de Informaţii, Energii şi Lumină ............................ 115
Radiestezia mentală sau Radionica ............................................ 117
Cine mişcă ansa şi pendulul? ....................................................... 125
Pendulul poate fi mişcat
de mintea operatorului radiestezist ................................................ 125
Pendulul este mişcat de spiritul radiestezistului ............................ 126
Pendulul este mişcat de ghizii
sau călăuza operatorului radiestezist ............................................. 127
Pendulul poate fi mişcat de un intrus ............................................. 127
Investigarea spiritelor destrupate ............................................... 128
Dialoguri Astrale …...................................................................... 134
Radiestezia, Ştiinţa şi Religia ...................................................... 138

2
INSTRUMENTELE RADIESTEZICE ...................................... 143
Bagheta radiestezică sub formă de V ............................................. 143
Bagheta radiestezică sub formă de L ............................................. 144
Bagheta magică .............................................................................. 145
Nuieluşa de alun ............................................................................. 147
Vergeaua metalică .......................................................................... 148
Bobberul ......................................................................................... 148
Pendulul Sideral ........................................................................... 149
Clasificare ....................................................................................... 150
Tipuri de penduluri ...................................................................... 152
Pendulurile egiptene ....................................................................... 152
Pendulul Isis ................................................................................... 153
Pendulul Isis cu 6 discuri ................................................................ 153
Pendulul Karnak ............................................................................. 154
Pendulul Osiris ............................................................................... 155
Pendulul Universal ......................................................................... 156
Pendulul Mermet ............................................................................ 157
Pendulul Dublu Mermet ................................................................. 157
Pendulul Dublu Mermet „U” ........................................................... 158
Alte tipuri de penduluri ............................................................... 158
Pendulul conic ................................................................................ 158
Pendulul rotunjit ............................................................................. 159
Pendulul UFO ................................................................................. 159
Pendulul Radion X ......................................................................... 159
Pendulul din Cristal de Cuarţ ......................................................... 159
Pendulul de Lumină ....................................................................... 160
Pendulul Cullinan ........................................................................... 160
Pendulul Micro-Vibrator ................................................................ 160
Pendulul Sideral din toate timpurile .......................................... 161
Codificarea mişcărilor ................................................................. 161
Planşa de lucru .............................................................................. 161
Planşa nr. 1 (raportorul centesimal) ............................................... 164
Planşa nr. 2 (rigla circulară) ........................................................... 165
Planşa nr. 3 ..................................................................................... 166
Planşa nr. 4 ..................................................................................... 167
Mişcarea pendulului ..................................................................... 168
Lucrul cu pendulul ....................................................................... 173
Întrebările etalon ............................................................................ 173
Ce poate cauza un răspuns incorect ............................................... 173
Primele încercări ............................................................................. 176
Ritualul de deschidere folosind pendulul ................................... 177
Regulile de bază ale pendulismului ............................................. 182
Ce este de fapt pendulul? ................................................................ 183
La ce poate folosi pendulul? ........................................................... 183
Are importanţă
din ce material este confecţionat pendulul? ................................... 184
Reacţia pendulului .......................................................................... 184
Alegerea pendulului ....................................................................... 185
Ansa radiestezică şi Rigla semicirculară (raportorul) ................ 187
Modul de folosire a Riglei semicirculare (Raportorului) ............... 190
Rigla Circulară ............................................................................. 193

3
Investigaţii privind orientarea în teren sau pe hartă ....................... 194
Orientarea Magnetică ..................................................................... 194
Orientarea în Sector ........................................................................ 195
Investigaţii Numerice ................................................................... 196
Investigaţii de la unu la doisprezece ............................................... 196
Investigaţii de la unu la o sută ........................................................ 196
Investigaţii diverse ce se pot face cu rigla circulară ....................... 197
Biometrul liniar, pendulul şi rigla Turenne ............................... 197
Legile universale ale Meudului pentru Spiritele întrupate ...... 200
Tabula Smaragdina ...................................................................... 204
Legile Hermetice Universale ....................................................... 205
Atacurile psihice şi energiile malefice ......................................... 210
Formele-gând negative ................................................................... 212
Puterea atacurilor psihice ............................................................... 213
Unii atrag singuri info-energiile malefice ...................................... 215
Atenţie, radiestezişti! ...................................................................... 216
Protecţia Infoenergetică a operatorului radiestezist ................. 219
Ce este protecţia infoenergetică ..................................................... 220
De ce are nevoie operatorul radiestezist de protecţie ..................... 221
FORMELE PROTECŢIEI INFOENERGETICE .................... 222
Protecţia non-fizică ....................................................................... 224
Canalul de Lumină şi Energii Astrale ............................................ 224
Scutul de Protecţie şi Canalul de Lumină ...................................... 227
Extensia Aurică .............................................................................. 228
Sfera de Lumină ............................................................................. 229
Atributele pasive
ale scutului de protecţie antimalefică ......................................... 231
Culorile scutului energetic .............................................................. 231
Suprafaţa reflectivă ......................................................................... 232
Câmpurile de forţă .......................................................................... 233
Nu sunt aici ..................................................................................... 233
Înveliş din Plasă .............................................................................. 234
Zidul din piatră ............................................................................... 234
Absorbţia ........................................................................................ 234
Împrejmuirea, Înconjurarea ............................................................ 235
Atributele activ-defensive
ale scutului infoenergetic de protecţie antimalefică .................. 235
Bariera din lame ............................................................................. 235
Bariera de săbii ............................................................................... 236
Focul ............................................................................................... 236
Frigul .............................................................................................. 236
Lame de ras şi sticlă spartă ............................................................. 237
Scuturile - ziduri din piatră ............................................................. 237
Ajutorul Astral ............................................................................. 238
Tehnicile Fizice de Protecţie Antimalefică ................................. 240
Cercul protector de lumină, sare şi cărbune ................................... 240
Apa sfinţită ..................................................................................... 240
Ierburile magice .............................................................................. 241
Sarea consacrată ............................................................................. 242
Tămâia ............................................................................................ 242
SIMBOLURILE PROTECŢIEI ENERGETICE ..................... 244

4
Pantaclele (pentaclele) .................................................................. 245
Talismanele ................................................................................... 247
Pentagrama lui Agrippa ............................................................... 246
Despre semnul lui Solomon .......................................................... 249
Lucrarea unui Talisman .............................................................. 250
Semnele apărătoare înscrise pe Talisman ....................................... 251
Talismane:
Talismanul Soarelui ........................................................................ 253
Talismanul Lunii ............................................................................ 253
Talismanul lui Marte ...................................................................... 254
Talismanul lui Mercur .................................................................... 254
Talismanul lui Jupiter ..................................................................... 255
Talismanul lui Venus ...................................................................... 255
Talismanul lui Saturn ..................................................................... 256
Talismanul Magic Universal .......................................................... 256
Crucea ............................................................................................ 256
Crucea Ankh ................................................................................. 257
Lumânările .................................................................................... 257
Cercul Magic de protecţie antimalefică ...................................... 258
Cristalele şi rolul lor în protecţia antimalfică ............................ 258
Succesiunea învăţării tehnicilor rediestezice ............................. 261
ETAPELE INIŢIERII ................................................................. 273
Calităţile,
drepturile şi obligaţiile operatorului radiestezist ...................... 274
Channeling
- comunicarea cu Astralul Superior prin canalul de legătură ......... 279
RADIESTEZIE ÎN DDOMENIUL VEGETAL ........................ 283
RADIESTEZIE BIOLOGICĂ .................................................... 286
CERCETAREA RADIESTEZICĂ ÎN REGNUL ANIMAL ... 288
Structura reţelei energetice la animale ....................................... 290
Un pisoi bun la toate ..................................................................... 293
RADIESTEZIE ÎN DOMENIUL UMAN .................................. 297
SISTEMUL VIU ............................................................................ 297
Anomalii Bioenergetice .................................................................. 299
Abaterile Bioenergetice .................................................................. 300
ABEN - Abateri Bioenergetice Normale ....................................... 300
ABEP - Abateri Bioenergetice Patologice ..................................... 301
Beneficitatea Sistemelor Vii ......................................................... 301
Tipare umane şi tablouri de EBF ................................................ 302
PARAMETRII STĂRII DE SĂNĂTATE LA OM ................... 304
Parametrii corpurilor şi chakrelor la omul sănătos .................. 304
Parametrii corpurilor şi chakrelor energetice ................................. 304
Parametrii în starea critică de sănătate ..................................... 304
Parametrii omului aflat în destrupare ........................................ 305
Norme ale parametrilor stărilor de sănătate ............................. 305
Parametrii ABEP şi EBF pentru energii şi vibraţii ................... 306
Parametrii Corpurilor Energetice ale Biocâmpului .................. 307
Interpretarea
Stării de Sănătate (SS) prin vizualizarea aurei ......................... 314
Parametrii comportamentali ....................................................... 317
Alţi parametri ............................................................................... 322

5
Izolarea (Ecranarea) .................................................................... 325
INTEGRONICA ........................................................................... 329
Caracteristicile Interfeţei ............................................................. 330
Teoria biostructurală a Acad. prof. Eugen Macovschi ............ 330
Contribuţii teoretice
la dezvoltarea teoriei biostructurale şi a integronicii ................ 333
TELEKINEZIA ............................................................................ 336
Investigaţii radiestezice în aplicaţii speciale de psihotronică ... 336
INVESTIGAŢII SPECIALE ....................................................... 343
Investigaţii Meteorologice ............................................................ 343
Radiestezia Afacerilor .................................................................. 344
Paradoxurile predicţiilor radiestezice ........................................ 345
Determinările în timp folosind o dată cunoscută ...................... 346
Determinarea pronosticurilor sportive ...................................... 346
Determinarea numerelor la Loto ................................................ 348
EVIDENŢA STĂRII DE SĂNĂTATE LA OM ....................... 349
Fişa Ψ PSI ...................................................................................... 349
SINTEZA PARAMETRILOR INFOENERGETICI ............... 349
Categorii de entităţi malefice şi dispunerea lor ......................... 350
LEGENDA .................................................................................... 350
Parametrii Stării de Sănătate a Spiritului ................................. 351
Parametrii Stării de Sănătate a Centrilor Energetici ............... 351
Parametrii Stării de Sănătate a Corpurilor Biocâmpului ........ 351
Parametrii altor Structuri Energetice ........................................ 351
COMPATIBILITĂŢI ................................................................... 354
Tablouri de compatibilităţi .......................................................... 354
ALGORITMIZAREA ACTIVITĂŢII RADIESTEZICE ........ 357
Conţinutul unui algoritm ............................................................. 358
Structura unui algoritm necesar operatorului .......................... 359
Algoritmizare
pentru măsurarea unui ABEP la un organ ...................................... 361
Algoritm general pentru măsurarea EBF ....................................... 363
ETAPELE UNEI ŞEDINŢE DE RADIESTEZIE ..................... 365
Poziţia operatorului radiestezist pe timpul investigării .................. 367
DESFĂŞURAREA UNEI ŞEDINŢE DE PENDULISM .......... 368
Analiza unei şedinţe de Radiestezie ............................................ 376
Raportul de cercetare a unui obiectiv ......................................... 377
Raportul de cercetare
radiestezică în legătură cu o persoană ....................................... 377
BIBLIOGRAFIE .......................................................................... 379