Sunteți pe pagina 1din 2

I.

PoIiticiIe de soIidaritate
Scopul principal al politicilor de solidaritate este acela de a sprijini finalizarea pie[ii unice (a se vedea
Capitolul 6, ,Pia[a unic") i de a corecta orice dezechilibre prin msuri structurale, venind astfel n
sprijinul regiunilor defavorizate sau al sectoarelor industriale care ntmpin dificult[i. Nevoia imperativ
de solidaritate ntre statele i ntre regiunile UE a devenit nc mai stringent ca urmare a recentei aderri
a celor 12 noi [ri membre cu venituri sensibil inferioare fa[ de media UE. n acelai timp, UE are datoria
s contribuie la restructurarea acelor sectoare economice care au fost grav afectate de creterea rapid a
concuren[ei interna[ionale.
(a) Ajutor regionaI
Politica regional a UE se bazeaz pe transferuri de fonduri dinspre [rile bogate spre cele
srace. Aceste fonduri sunt folosite pentru ncurajarea dezvoltrii n regiunile defavorizate, pentru
revitalizarea zonelor industriale aflate n declin, pentru sprijinirea inser[iei profesionale a tinerilor i a
omerilor de lung durat, pentru modernizarea agriculturii i pentru ajutorarea zonelor rurale
defavorizate.
Fondurile alocate ac[iunilor regionale n perspectiva financiar pentru 2007-2013 se concentreaz asupra
urmtoarelor trei obiective:
O onvergen|. Scopul este acela de a ajuta [rile i regiunile cele mai slab dezvoltate s se
alinieze mai rapid la media european prin mbunt[irea condi[iilor pentru creterea economic
i ocuparea for[ei de munc. Acest obiectiv poate fi realizat doar investind n capitalul fizic i
uman, n inova[ie, n societatea cunoaterii, n adaptabilitatea la nou, n protec[ia mediului i n
eficien[a administrativ.
O ompetitivitate regionaI i ocuparea for|ei de munc. |inta este creterea competitivit[ii, a
nivelurilor ocuprii for[ei de munc i a atractivit[ii regiunilor. (Nu sunt vizate aici zonele cel mai
pu[in dezvoltate.) Metoda de ndeplinire a acestui obiectiv este aceea de a anticipa schimbrile
economice i sociale i de a promova inova[ia, spiritul ntreprinztor, protec[ia mediului,
accesibilitatea, adaptabilitatea i dezvoltarea unor pie[e ale for[ei de munc mai favorabile
incluziunii sociale.
O ooperare teritoriaI european. Scopul este de intensificare a cooperrii transfrontaliere,
transna[ionale i inter-regionale. UE urmrete prin aceasta promovarea unor solu[ii comune la
problemele de aceeai natur ntlnite de autorit[ile vecine, n sectoare precum dezvoltarea
urban, rural i costier, cultivarea rela[iilor economice i stabilirea unor re[ele ntre
ntreprinderile mici i mijlocii (MM).
Aceste obiective vor fi finan[ate cu fonduri specifice ale UE, care fie se vor aduga la contribu[iile
existente ce provin din sectorul privat i din partea administra[iei na[ionale i regionale, fie vor stimula
investi[iile din aceste direc[ii. Aceste fonduri sunt cunoscute sub numele de fonduri structurale i de
coeziune.
O onduI european de dezvoItare regionaI(#) , primul dintre fondurile structurale,
finan[eaz consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale, prin reducerea disparit[ilor
dintre regiuni, prin sprijinirea dezvoltrii structurale i a ajustrii structurale a economiilor
regionale, inclusiv n vederea reconversiei zonelor industriale aflate n declin.
O onduI SociaI urope(S) , cel de-al doilea fond structural, finan[eaz ini[iative
destinate formrii profesionale i crerii de locuri de munc.
O Pe lng fondurile structurale, exist fonduI de coeziune , folosit pentru finan[area
proiectelor referitoare la infrastructura de transport i la protec[ia mediului nconjurtor n acele
state membre ale UE n care indicele PB pe cap de locuitor este mai mic dect 90% din media
UE.
(b) PoIitica agricoI comun (PA)
Obiectivele PAC , astfel cum au fost stipulate n Tratatul de la Roma din 1957, au fost n mare
parte ndeplinite: asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru popula[ia agricol; stabilizarea pie[ei;
aprovizionarea consumatorilor la pre[uri rezonabile; modernizarea infrastructurii agricole. i alte principii
adoptate de-a lungul timpului au func[ionat bine. Consumatorii se bucur de siguran[a ofertei, iar pre[urile
produselor agricole sunt men[inute la un nivel stabil, protejate de fluctua[iile de pe pia[a mondial.
Cu toate acestea, PAC a fost o victim a propriei sale reuite. Produc[ia a crescut mult mai rapid dect
consumul, exercitnd o presiune considerabil asupra bugetului UE. Pentru a rezolva aceast problem,
politica agricol a trebuit redefinit. Aceast reform ncepe s dea rezultate. Produc[ia a fost ncetinit.
Agricultorii sunt n prezent ncuraja[i s foloseasc metode agricole durabile care s ocroteasc mediul,
s protejeze zonele rurale i s contribuie la ameliorarea calit[ii i siguran[ei alimentare .