Sunteți pe pagina 1din 32

Subiecte clasa a V-a

5A
B) 11 C) 20 D) 7 E) 6

1. Num\rul elementelor divizibile cu 5 din mul]imea {0, 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 25} este: A) 4

2. Ordinea descresc\toare a numerelor aaaa, abab, bbbb, baba dac\ a<b este: A) aaaa, bbbb, abab, baba B) abab, aaaa, bbbb, baba C) bbbb, baba, abab, aaaa

D) bbbb, abab, baba, aaaa

E) baba, aaaa, bbbb, abab

3. Figura urm\toare nf\]i[eaz\, n sec]iune, un [ir de trepte ntre dou\ paliere. Calcula]i n\l]imea unei trepte [i l\]imea unei trepte.
2310 mm

A) 231mm / 120mm B) 231mm / 132mm C) 210mm / 132mm D) 210mm / 120mm E) 210mm / 123mm

4. Dublul valorii lui x pentru care (x 2 ) : 25 = 30 este: A) 1500 B) 2000 C) 2005 D) 1504 E) 2004

3 2 2 5. Rezultatul calculului: (8617 1345) : (2 3 ) (29 28 29) este:

A) 32

B) 90

C) 72

D) 84

E) 69

5
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
1

Subiecte clasa a V-a

6. Calculnd A)
2 n +1

1 1 ob]inem: n n +1

B)

1 n +n
2

C)

2 n

D)

1 (n + 2)(n + 1)

E)

1 n2

1 1 1 1 7. Rezultatul calculului: 5 6 + 6 7 + 7 8 + ... + 2004 2005 este:

A)

1 2005

B)

2004 2005

C)

40 401

D)

80 401

E)

2 2005

8. Media aritmetic\ a trei numere pare consecutive este 102. Dublul sumei celor trei numere este: A) 306 B) 804 C) 612 D) 102 E) 605

3 2 9. Dac\ a = 3, b c = 8 [i d = 1, atunci S = a + 3ab 3ac + d are valoarea:

A) 200

B) 100

C) 82

D) 103

E) 150

10. Calcula]i suma urm\toare: S = 14 + 16 + 18 + + 206. A) 10 712 B) 11 770 C) 15 776 D) 19 776 E) 10 670

5
2

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a V-a

11. Se dau numerele x =

1 2 3 24 + + + ... + 2 3 4 25 aritmetic\ a numerelor x [i y.

1 1 1 1 [i y = 1 + 2 + 3 + ... + 24 . Calcula]i media 2 3 4 25

A) 162

B) 160

C) 324

D) 325

E) 180

12. Din dublul unui num\r se scade 5, rezultatul ob]inut se mparte la 5, iar noul rezultat se mic[oreaza cu 6, ob]inndu-se 5. Num\rul ini]ial a fost: A) 25 B) 30 C) 60 D) 5 E) 40

13. Fie cifrele a [i b astfel nct ab+ba = 143. Atunci a+b este un num\r egal cu: A) 8 B) 11 C) 51 D) 14 E) 13

14. Un distribuitor de telegrame spune: -Ast\zi am urcat de 5 ori la etajul 10 [i de 10 ori la etajul 5. Dac\ nu a[ fi cobort pn\ jos de fiecare dat\ dup\ ce am nmnat cte o telegram\, ci a[ fi urcat mereu, la ce etaj a[ fi ajuns? A) 98 B) 110 C) 102 D) 100 E) 105

15. Suma a [apte numere naturale impare consecutive este cu 56 mai mare dect de cinci ori cel mai mic dintre numere. Mul]imea numerelor c\utate este: A) {5, 7, 9, 11, 13, 15, 17} C) {3,5,7,9,11,13,15} E) {11, 13, 15, 17, 19, 21, 23} B) {7, 9, 11, 13, 15, 17, 19} D) {9, 11, 13, 15, 17, 19, 21}

5
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
3

Subiecte clasa a V-a

16. Se dau mul]imile: A={xN| 1x2<16}, B={xN| 2x1}. Calculnd AB ob]inem: A) {1} B) {0, 2, 3} C) {0} D) {0, 1, 2} E)

17. Suma a dou\ numere naturale este 196. Afla]i numerele [tiind c\ unul dintre ele este cu 32 mai mare dect triplul celuilalt. A) a=150; b=41 B) a=155; b=41 C) a=160; b=50 D) a=54; b=130 E) a=155; b=50

18. Cte numere naturale con]ine mul]imea: A={3n4|n num\r natural mai mic dect 2005}? A) 2006 B) 2007 C) 2005 D) 2003 E) 2004

19. Num\rul 2005104 se scrie ca o sum\ de 2005 numere naturale consecutive. Atunci valoarea celui mai mic dintre aceste numere este: A) 8999 B) 2003 C) 8998 D) 2005 E) 2004

20. C]i centimetri are lungimea laturii unui p\trat cu aria cuprins\ ntre 37 cm2 [i 63 cm2, dac\ lungimea laturii are un num\r ntreg de centimetri? A) 7 B) 12 C) 9 D) 5 E) 10

5
4

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a V-a

21. Transforma]i rezultatul n secunde: A) 8157 B) 4457

2h 14min 17s. C) 8057 D) 7057 E) 4507

22. Calcula]i dublul sumei: A) 5100

2+4+6++100. C) 5110 D) 4000 E) 3800

B) 5130

23. Un teren de joac\ are form\ dreptunghiular\ cu l\]imea egal\ cu A) 625 D) 475 B) 425 E) 675 C) nu exist\ un astfel de teren

1 din 8 diferen]a dintre lungime [i l\]ime este de 30m. Ce suprafa]\ are terenul?

perimetru,

iar

24. Un cub are muchia de 6 dm. Pentru vopsirea lui se folosesc 180g de vopsea. Dac\ s-ar t\ia cubul vopsit n cuburi cu latura de 2 dm, ct\ vopsea ar mai fi necesar\ pentru vopsirea suprafe]elor noi ap\rute? A) 360g B) 180g C) 270g D) 120g E) 240g

25. Cifrele 1, 2, 3 [i 5 pot fi aranjate astfel nct s\ formeze 24 de numere diferite, fiecare de cte 4 cifre. Num\rul de numere pare dintre acestea este: A) 1 B) 2 C) 6 D) 12 E) 18

5
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
5

Subiecte clasa a V-a

26. Mul]imea multiplilor lui 15 afla]i ntre 25 [i 69 are n elemente. Atunci n are valoarea: A) n=2 B) n=3 C) n>4 D) n=4 E) n=1

27. Dac\ orice element al mul]imii {1, 2, 3} este element al unei mul]imi A, orice element al mul]imii {1, 5} apar]ine lui A [i elementele lui A fac parte din {1, 2, 3, 5} atunci A este: A) {1} B) {1, 2, 5} C) {1, 2, 3, 5} D) {1, 3, 5} E) {2,3,5}

28. Cel mai mic num\r posibil de copii ntr-o familie astfel nct fiecare copil sa aib\ cel pu]in un frate [i cel pu]in o sor\ este de: A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 6

29. Cte numere naturale de forma abc (a 0), scrise n baza 10, au proprietatea c\ suma cifrelor oric\rui num\r este 25 [i una dintre cifre este 8? A) 24 B) 6 C) 27 D) 8 E) 3

30. Fie trei co[uri, unul maro, unul ro[u [i unul roz, avnd n total 10 ou\. Co[ul maro are un ou n plus fa]\ de co[ul ro[u, co[ul ro[u are cu 3 ou\ mai pu]in dect co[ul roz. Cte ou\ sunt n co[ul roz? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5
6

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a V-a

31. Prin ce num\r trebuie mp\r]it A)


1 6

B)

1 3

1 pentru a ob]ine 3? 2 3 C) D) 3 2

E) 6

32. Dac\ n este num\r natural, atunci care din urm\toarele numere este impar? A) 5n B) n2+5 C) n3 D) n+16 E) 2n2+5

33. Se d\ mul]imea M={5, 2, 0, 3}. Num\rul submul]imilor cu 3 elemente ale mul]imii M care con]in pe 0 este: A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 5

34. Rezultatul calculului 10[2(74)(2+4):3] este egal cu: A) 8 B) 7 C) 5 D) 6 E) 6

35. Calcula]i: 200520042004200322003. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
7

Subiecte clasa a V-a

36. A cta parte din aria suprafe]ei totale nu este colorat\ cu gri?
1 3 1 D) 4

A)

2 5 2 E) 3

B)

C)

3 4

37. Fie mul]imea A={0, 1, 2, 3, 4} [i B={xA|m+x=3}, unde m este un num\r natural. Atunci mC, unde C este mul]imea: A) {0, 1, 2, 3} B) {0, 2, 4} C) {1, 3, 4} D) {0, 2, 7} E) {1, 2, 7}

38. Dac\ a [i b sunt numere ntregi, astfel nct ab=36, atunci care din urm\toarele afirma]ii este cu siguran]\ fals\? A) a [i b pot fi pare D) a sau b este par B) a [i b pot fi negative C) a [i b pot fi impare E) a sau b este negativ

39. Numerele naturale a, b, c ndeplinesc simultan condi]iile 2a+3b+6c=37 [i 8a+7b+4c=53. Calcula]i b+4c. A) 20 B) 16 C) 90 D) 45 E) 19

40. Un num\r natural x mp\r]it la 9 d\ restul 2 [i mp\r]it la 6 d\ restul 5. Ce rest se ob]ine dac\ mp\r]im pe x la 18? A) 11 B) 7 C) 3 D) 13 E) 15

5
8

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VI-a

6A
B) 3,3 kg C) 3,7 kg D) 4 kg E) 4,8 kg

1. Pentru a prepara gem este nevoie de 3 kg de zah\r [i de 2,5 kg de fructe. Dac\ Mariana are 4 kg de fructe, de cte kg de zah\r are nevoie pentru a prepara gem? A) 2,5 kg

2. {tiind c\ x% din num\rul A) 15 B) 20

2 este 0,1(6), calcula]i x. 3

C) 25

D) 30

E) 35

3. n diagrama al\turat\ se dau un triunghi echilateral [i un p\trat. Afla]i x, y, z. A) 10, 80, 40 C) 5, 75, 55 E) 10, 75, 45 B) 20, 60, 40 D) 10, 70, 50
2x

y z

4. Dac\

m m = 3, atunci valoare lui este: m + 2n n 3 3 2 A) B) C) 2 2 3

D)

2 3

E)

1 2

2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 5. Rezultatul calculului 1 + 1 :1 1 + 1 :16 este: 8 2 3 4 3 8 2 3 5 11 5 A) B) C) D) E) 1 4 8 9 4

6
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
9

Subiecte clasa a VI-a

6. Acum patru ani, un tat\ era de trei ori mai b\trn dect fiul s\u. Suma vrstelor lor actuale este 52. Afla]i vrsta tat\lui. A) 27 B) 22 C) 29 D) 33 E) 37

7. Un tren pleac\ din Bra[ov la ora 16:34 [i ajunge n Bucure[ti la ora 20:34. Un alt tren va parcurge aceea[i distan]\ ntr-un timp cu 20% mai pu]in dect primul tren. La ce or\ va ajunge acest tren n Bucure[ti dac\ va pleca din Bra[ov tot la ora 16:34? A) 19:46 B) 19:34 C) 19:26 D) 19:24 E) 19:20

8. Fie a, b, c, d numere naturale astfel nct b, c, d sunt direct propor]ionale cu a+1, a+2, a+3. Afla]i valoarea expresiei b+c+d dac\ c=25. A) 25 B) 50 C) 100 D) 75 E) 125

9. Fiind dat un ntreg negativ x [i a = ma]ii este corect\: A) a<c<b B) b<a<c

2x 4x 6x ,b = , c= , afla]i care dintre urm\toarele afir3 5 7

C) a<b<c

D) c<a<b

E) c<b<a

10. abc este un num\r scris n baza 10, care are suma cifrelor 14. Afla]i diferen]a dintre cel mai mare [i cel mai mic num\r posibil ce se poate forma n condi]iile date. A) 751 B) 799 C) 778 D) 801 E) 740

6
10

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VI-a

11. Pentru orice nN, numerele de forma: 7n+7n+1+7n+2+7n+3 sunt divizibile cu: A) 3 B) 9 C) 10 D) 11 E) 14

12. Se dau mul]imile A [i B [i propozi]iile simultan adev\rate: AB={4,3,2,1,5,6,7}, AB={2,1}, A\B={5}. Atunci: A) A={2,1,5}, B={4,2,6,7} B) A={2,1,5}, B={4,3,2,1,6,7} C) A={2,1,5}, B={4,3,2,1,7} D) A={1,5,6}, B={4,3,2,7} E) A={2,1,5,6}, B={4,3,2,7}

13. {tiind c\ toate liniile verticale sunt paralele, toate unghiurile sunt drepte [i c\ toate liniile orizontale sunt situate la distan]e egale, afla]i raportul dintre aria suprafe]ei colorate [i aria total\. A)
13 48

B)

5 18

C)

5 16

D)

1 4

E)

1 5

1 1 1 + + ... + 1 1 1 1 2 500 . Calcula]i a b. + [i b = 14. Fie a = + + ... + 4 8 2000 2004 4 1 1 1 A) 0 B) C) D) 501 2503 2000

E)

1 2004

15. Pentru orice n natural mai mare dect 2, num\rul n49 nu este divizibil cu: A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

6
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
11

Subiecte clasa a VI-a

16. Pre]ul unui tablou cre[te n fiecare an cu 10%. Dac\ un tablou costa 3650$ acum un an, ct va costa anul viitor? A) 4512,3 B) 4450,2 C) 4440,2 D) 4425,6 E) 4416,5

17. C]i ntregi pozitivi exist\, astfel nct atunci cnd l mpart pe 100 la x ob]inem restul 4? A) 9 B) 8 C) 6 D) 7 E) 12

18. Fie a [i b numere ra]ionale nenule astfel nct ab. {tiind c\ func]ie de b. A)
b b 1 b +1 b b 1 b b +1 b+2

1 1 = , afla]i pe a n ab a + b

B)

C)

D)

E)

b 1 b+2

19. Dac\ punctele A, B, C, D sunt colineare n aceast\ ordine astfel nct afla]i care din umr\toarele afirma]ii este gre[it\: A) [AC][BD] D) 2BD=3CD B) [AB][CD] E) AC=2AB

AB CD 2 = = , AC BD 3

C) 5BC=DA

20. Fiecare cerc din figura al\turat\ are aria de 1 cm2. Aria fiec\rei suprafe]e ob]inute prin intersec]ia a dou\ cercuri 1 este cm2. Aria total\ a figurii este: 8 1 3 A) 4 B) 4 + C) 4 + 2 8 7 3 D) 4 + E) 4 + 8 4

6
12

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VI-a

1 1 1 1 1 1 21. Fie a = 1 1 ... 1 [i b = 1 + 1 + ... 1 + . 2 3 9 2 3 10 Valoarea produsului 2ab este:

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

22. Afla]i valoarea lui x dac\ 1 +

1 1 1 1+ 1 x

5 = . 2

A)

1 2

B) 1

C)

1 3

D)

5 3

E)

9 2

23. Bunicii lui Radu s-au mutat de curnd, iar Radu este uimit de faptul c\ num\rul noii lor case are 4 cifre [i este de forma abba, unde a b iar ab [i ba sunt prime. Cte astfel de numere sunt? A) 11 B) 20 C) 10 D) 8 E) 18

24. n diagrama al\turat\


7 5 5 D) 6

5 3 din cerc [i din p\trat sunt colorate cu gri. 7 5 Care este raportul dintre aria cercului [i aria p\tratului?

A)

5 3 6 E) 5

B)

C)

3 7

108 105 . 25. Simplifica]i: 106 103

A) 1

B) 10

C) 100

D) 1000

E) 10000

6
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
13

Subiecte clasa a VI-a

26. Figura al\turat\ ilustreaz\ un motiv tradi]ional compus din p\trate [i triunghiuri dreptunghice isoscele. Raportul dintre aria p\r]ii colorate cu gri [i ntreaga arie este: A) 0,36 D) 0,48 B) 0,4 E) 0,5 C) 0,45

27. G\si]i x [i y cifre, astfel nct expresia s\ fie adev\rat\: 0, x(y2) + 0, x(y8) = 0, 4(70). A) x=2; y=4 B) x=4; y=8 C) x=2; y=3; D) x=2; y=0 E) x=4; y=0

28. Un cub cu latura de 3 unit\]i este colorat, apoi t\iat n 27 de cuburi cu latura de o unitate. Cte din num\rul total de fe]e ale cuburilor astfel ob]inute sunt necolorate? A) 36 B) 24 C) 81 D) 72 E) 108

29. Afla]i valoarea lui n din figura al\turat\: A) 8 D) 11 B) 9 E) 12 C) 10


45 n 2 1

30. n cte moduri se poate scrie 27 ca sum\ de 2 numere prime? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

6
14

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VI-a

31. Se dau punctele K1, K2, ..., K2005 pe dreapta AB astfel nct: AK 2004 AB AK1 AK1 = , AK 2 = , ...,AK 2005 = . Atunci AK2005 este: 3 3 3 AB AB AB AB A) B) 2004 C) 2005 D) 6015 6012 3 3

E)

AB 6024

32. Fie ABC un triunghi isoscel cu [AB][AC]. Punctele M [i N apar]in laturilor [AC], respectiv [AB] astfel nct [MB][BC][MN]. Dac\ m\sura unghiului AMN este de 30, afla]i care este m\sura unghiului ACB. A) 78 B) 24 C) 30 D) 54 E) 60

33. Calcula]i valoarea lui x din figura al\turat\: A) 110 D) 120 B) 150 E) 130 C) 100

160

150 160 150 x

34. Calcula]i A) 2

(1)101 (1)222 + (1)201 (1)301 : ( 1)100

B) 1

C) 1

D) 2

E) 3

35. Pentru a construi un zid un om lucreaz\ 8 ore pe zi, timp de 3 zile. Dac\ omul vrea s\ termine zidul ntr-o singur\ zi, el trebuie s\: A) lucreze 12 ore pe zi C) lucreze 32 de ore pe zi E) lucreze 36 de ore pe zi B) lucreze 16 ore pe zi D) lucreze 24 ore pe zi

6
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
15

Subiecte clasa a VI-a

36. n figura al\turat\, Valoarea lui x este: A) 27 D) 83

QRS

este

dreapt\.

P 52

B) 52 E) 98

C) 73
46 Q x R 25

T S

37. Fie mul]imile A={xN|x divizibil cu 2}, B={yN|y divide 2}. Calcula]i AB. A) {2} B) C) {1,2} D) A E) {0}

38. Dup\ o cre[tere cu 20% a pre]ului unui produs, valoarea acestuia este de 300$. Ct la sut\ din costul actual este valoarea ini]ial\ a produsului? 1 1 1 1 1 A) 60 + % B) 83 + % C) 71 + % D) 94 + % E) 96 + % 3 3 3 3 3

39. De cte ori n decurs de un secol scrierea zilei, a lunii [i a ultimelor dou\ cifre ale anului se face folosind doar una [i aceea[i cifr\? Exemplu: 5 mai 1955 se scrie n formatul: 5.5.55 A) 9 B) 11 C) 15 D) 13 E) 17

40. n triunghiul ABC, punctele M,N,P sunt mijloacele laturilor BC, CA respectiv AB. Aria triunghiului ABC este egal\ cu 72 cm2. Calcula]i aria triunghiului APG, unde G este punctul de intersec]ie al dreptelor AM, BN [i CP. A) 10 D) 8 B) 9 E) 12 C) 7,2 B

A P G M C N

6
16

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VII-a


1. Simplifica]i: {a[b(c+2)]}{a+[b(a1)]}+2b1. A) ca B) ba C) ab D) a E) ac

7A

2. Figura fiecare fiecare maxim

de al\turi poate fi "nf\[urat\" astfel nct s\ formeze un cub. La vrf se vor ntlni trei fe]e. Dac\ se nmul]esc numerele de pe triplet de fe]e care au n comun acela[i vrf, care va fi produsul astfel ob]inut? B) 60 C) 72 D) 90 E) 120

1 4 2 3 5 6

A) 40

3. Care este mul]imea solu]iilor ecua]iei: A) R B) 0

1 1 1 1 1 = 0? x 1 2x 2 4x 4 6x 6 12x 12

C) 1

D)

E) R\{1}

4. Fie a, b, c lungimile unor segmente. Dac\ 2a=b+c [i 2b=a+c, atunci triunghiul care are laturile de lungimi a,b respectiv c: A) este isoscel obtuzunghic D) este oarecare B) este dreptunghic C) este echilateral E) nu exist\ un astfel de triunghi

5. Cu ce num\r real reprezentat prin litere se amplific\ raportul raport cu numitorul 4x21? A) 2x+2 B) x1 C) 2x+1 D) 4x1

2x + 1 pentru a ob]ine un 2x 1

E) 4x+1

7
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
17

Subiecte clasa a VII-a

9 41 3 5 7 6. Calcula]i valoarea produsului: 1 + 1 + 1 + 1 + ... 1 + . 1 4 9 16 400

A) 441

B) 4041

C) 4410

D) 4001

E) 400

7. Cte numere cu valoarea ntre 100 [i 999, inclusive, au o cifr\ media aritmetic\ a celorlalte dou\? A) 121 B) 117 C) 112 D) 115 E) 105

8. Num\rul de ntregi dintre 50 [i 500 este: A) 14 B) 449 C) 62 D) 63 E) 15

9. Punctele S [i T se afl\ pe laturile PQ [i respectiv PR ale unui triunghi echilateral astfel nct [ST][TR] [i ST este perpendicular pe PQ. {tiind c\ lungimea lui QR este 1, calcula]i lungimea lui ST. A)
1 2

B) 2 3

C) 2 3 3

D) 2(2 3)

E)

3 3

10. Dan ncepe s\ numere de la anul 1994 n jos, din 7 n 7, formnd astfel [irul 1994, 1987, 1980, . Un an pe care l va num\ra va fi: A) 1788 B) 1789 C) 1790 D) 1791 E) 1792

7
18

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VII-a

11. Archibald a aruncat 8 s\ge]i la ]inta din figura al\turat\. Care din urm\toarele ar putea fi scorul s\u total? A) 6 B) 27 C) 39 D) 48 E) 74

12. Dreptele PQ [i SR sunt paralele [i situate la distan]\ de 6 cm una fa]\ de alta. T este mijlocul lui QR. Aria colorat\ cu gri este: A) 27 D) 34 B) 26 E) 42 C) 21
P

4 cm

R T

6 cm

13. Expresia

m n + este egal cu: mn nm

A) n2m2 D) 1

B) 2mn E) mn

C)

2mn m 2 n 2 m2 n2

14. Dac\ x [i y sunt numere ntregi astfel nct x 144 + y 25 = 0, atunci care din urm\toarele expresii reprezint\ cu siguran]\ un num\r ira]ional? A)
x+y

B) x y

C) xy

D)

x y

E) y x

15. Dac\ patru ntregi pozitivi diferi]i m, n, p, q satisfac ecua]ia (7m)(7n)(7p)(7q)=4, atunci suma m+n+p+q este egal\ cu: A) 22 B) 21 C) 24 D) 26 E) 28

7
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
19

Subiecte clasa a VII-a

16. n figura al\turat\ ABC [i ACD sunt triunghiuri, iar GF [i FE sunt paralele cu BC [i respectiv CD. Dac\ AG=6, FE=3, CD=5 [i GB=x, afla]i valoarea lui x. A) 3 D) 10 B) 4 E) 12 C) 8
B G x

A 6 3 F 5 C E D

17. n figura al\turat\ se dau dou\ p\trate cu latura a respectiv b, astfel nct diferen]a perimetrelor celor dou\ p\trate este de 32 cm. {tiind c\ aria suprafe]ei colorate cu gri este de 128 cm2, afla]i suma perimetrelor celor dou\ p\trate. A) 16 B) 48 C) 64 D) 68 E) 36

18. mp\r]i]i num\rul 22 n trei p\r]i, cu condi]ia c\, ad\ugnd 0,5 unuia din numerele ob]inute, sc\znd 1,5 din altul [i nmul]indu-l pe al treilea cu 2,5, ob]ine]i rezultate identice. A) 8; 10,5; 3,5 D) 8,5; 10; 3,5 B) 8,5; 10,5; 3,5 E) 8,25; 10,25; 3,5 C) 8,25; 10,5; 3,25

19. n figura al\turat\ m( LNK)=20, m( NKM)=35, m( KLN)=80. Care este cel mai mic segment? A) [KM] D) [LM] B) [MN] E) [KN] C) [LK]

K 35 80 L M 20 N

20. Pentru c]i ntregi pozitivi n este adev\rat c\ A) 4 B) 5 C) 6

n + 17 este de asemenea un ntreg pozitiv? n7

D) 7

E) 8

7
20

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VII-a

21. Care este num\rul maxim de elemente pe care le putem alege din mul]imea A={1, 2, 3, , 25}, astfel nct nici o pereche s\ nu aib\ suma divizibil\ cu 3? A) 5 B) 4 C) 9 D) 10 E) 6

22. Dac\ un vnz\tor amestec\ x kg de mere la pre]ul de 50 000 de lei/kg cu y kg de mere de 100 000 de lei/kg [i apoi vinde cantitatea de mere astfel ob]inut\ cu 90 000 de lei/kg, el are un profit de 20% fa]\ de ct ar fi avut ini]ial. Care este rela]ia dintre x [i y? A) 2x=7y B) 5x=4y C) x=y D) x=5y E) 2x=3y

23. ntr-o urn\ sunt bile numerotate: 13, 14, 15, 16, 17, , 48. Scoatem din urn\ o bil\. Care este probabilitatea ca num\rul nscris pe bil\ s\ fie cel pu]in 22? A)
4 5

B)

13 18

C)

7 9

D)

3 4

E)

2 3

24. Reprezenta]i n sistemul de axe ortogonale xOy punctele A(1,4), B(5,1), C(5,4) [i D(1,2). Ce fel de patrulater este ABCD? A) Trapez B) P\trat C) Dreptunghi D) Romb E) Paralelogram

25. n figura al\turat\, [tiind c\ P, Q, R [i O sunt coliniare, lungimea lui PO este de 16 unit\]i [i c\ toate triunghiurile sunt dreptunghice isoscele, afla]i lungimea lui QR. A) 3 + D) 3 +
1 5 3 4 1 E) 3 + 2

Q P O R

B) 3 +

C) 5

2 2

7
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
21

Subiecte clasa a VII-a

26. Cte elemente are mul]imea A={(x,y)ZZ | 2xy+5y3x+2=0}? A) 4 B) 2 C) 6 D) 0 E) 8

27. n figura al\turat\, ABCD este un paralelogram, iar E [i F sunt puncte pe [DA] [i respectiv [CB]. Dac\ not\m aria triunghiului DCF cu X [i aria triunghiului FEB cu Y, care este aria paralelogramului n func]ie de X [i Y? A) X+Y D) 2X+Y B) 2X+2Y E) X+3Y C) X+2Y

C F

E A B

28. Reprezenta]i n sistemul de axe ortogonale xOy punctele A(0,3), B(3,0) [i C(4,0). Calcula]i sinusul unghiului BAC. A)
8+5 2 10

B) 0,5

C)

6+5 2 10

D)

7 3

E)

7 2 10

29. Calcula]i media geometric\ a numerelor x = 1 2 [i y = 1 + 2. A) 1 B) 1 C) 3 D) 3 E) 5

30. Vrsta tat\lui este cu 5 ani mai mare dect suma vrstelor tuturor celor trei fii ai s\i. Peste 10 ani tat\l va fi de dou\ ori mai b\trn dect fiul cel mare, peste 20 de ani va fi de dou\ ori mai b\trn dect fiul mijlociu, iar peste 30 de ani va fi de dou\ ori mai b\trn dect fiul cel mic. Afla]i ct au n prezent tat\l [i fiecare din cei trei copii ai s\i. A) 40/15/10/5 D) 70/30/25/20 B) 50/20/15/10 E) 50/10/15/5 C) 60/25/20/15

7
22

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VII-a

31. ntr-un triunghi oarecare ABC, n care AB=5 se consider\ n\l]imea AH din vrful A. {tiind c\ H apar]ine segmentului (BC), 4 tg( ABC)= [i ctg( ACB)=2, care este lungimea segmentului HC? 3 A) 6 B) 8 C) 9 D) 10

E) 12

2 1 + 1 + 2 : 2 2 . 32. Calcula]i: 31 3 1 4 6 5 19 A) B) C) 19 6 6

D)

21 6

E)

23 6

33. Dou\ ma[ini ce pornesc simultan din A pe drumurile indicate de s\ge]i au raportul vitezei egal cu 2/3. Cea mai rapid\ ma[in\ ajunge n B cu 2 ore naintea celeilalte. n ct timp parcurge ma[ina mai pu]in rapid\ circumferin]a figurii? A) 24 ore D) 6 ore B) 12 ore E) 10 ore C) 8 ore
A

34. n p\tratul ABCD: DF=3, DL=6, EB=4, iar FL [i AE sunt paralele. Ct este aria p\tratului? A) 49 D) 100 B) 121 E) 64 C) 81

D F

E A B

35. Un grup de elevi se hot\r\sc s\ cumpere un casetofon, dar n ultimul moment doi dintre ei se r\zgndesc [i cei r\ma[i trebuie s\ pl\teasc\ cu 1$ mai mult. Dac\ fiecare a pl\tit un num\r ntreg de dolari [i pre]ul casetofonului este ntre 100$ [i 120$, c]i elevi au pl\tit n cele din urm\? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 10

7
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
23

Subiecte clasa a VII-a

36. Un dreptunghi este mp\r]it n dreptunghiuri mai mici, ca n figura al\turat\, n care numerele reprezint\ aria dreptunghiului respectiv. Afla]i valoarea lui x: A) 5 D) 8 B) 6 E) 9 C) 7

2 3 4 16

37. Cel mai mic unghi al triunghiului PQR este de 10. Dublnd lungimea laturilor triunghiului, ct devine cel mai mic unghi al noului triunghi? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 80

38. Fie x, y [i z cifre din baza zece. Dac\ 300x+30y+3z=1062, atunci care este valoarea lui x+y+z? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 8

39. n timpul desf\[ur\rii unui meci de baschet au fost prezen]i din fiecare echipa cte 5 juc\tori pe teren [i cte 3 pe banca de rezerve (care pot oricnd s\ intre pe teren n locul altui juc\tor). Fiecare din cei 8 membri ai unei echipe a fost pe teren o perioad\ egal\ de timp. Cte minute a jucat fiecare sportiv al acestei echipe, dac\ meciul a durat 48 de minute? A) 6 B) 36 C) 24 D) 32 E) 30

40. Fie ABC un triunghi [i T un punct pe semidreapta (CA, T nu apar]ine segmentului [AC]. D este un punct pe bisectoarea unghiului TAB, astfel nct BD este perpendicular pe bisectoare, iar E este mijlocul lui [BC]. Dac\ AB=8 [i AC=6 atunci care este lungimea segmentului [DE]? A) 4 D) 8 B) 5 E) 7 C) 6
B

T D A

7
24

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VIII-a


1. Fie num\rul N = A) 2

8A
1 1 1 + + . Dup\ ra]ionalizare N este egal cu: 2 +1 3+ 2 4+ 3 1 B) 1 C) 2 D) 1 E) 2

2. Se d\ func]ia f:RR, f(x)=x+a, unde a este un num\r real. Dac\ punctul A(a, 5a10) este pe reprezentarea grafic\ a func]iei, atunci a are valoarea: A)
1 2

B) 2

C) 1,5

D) 10 3

E) 1 3

3. O linie dreapt\ une[te dou\ vrfuri opuse P [i Q ale unui cub cu latura de 1 metru. Fie M un orice alt vrf al cubului. Care este distan]a de la M la dreapta PQ?
3 2 6 D) 2

A)

5 8 6 E) 3

B)

C) 1 + 2

4. Care este cel mai apropiat num\r ntreg de 2005 + 2005 ? A) 44 B) 45 C) 46 D) 47 E) 48

5. Rhombicosidodecahedron este un corp cu 62 de fe]e, constituite din 20 de triunghiuri echilaterale, 30 de p\trate [i 12 pentagoane regulate. Cte muchii are corpul? A) 60 B) 120 C) 240 D) 230 E) 115

8
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
25

Subiecte clasa a VIII-a

6. Un zid poate fi vopsit de c\tre un zugrav n 4 ore, iar de c\tre altul n 6 ore. {tiind c\ cei doi zugravi vor lucra mpreun\ timp de 2 ore, care va fi raportul dintre partea r\mas\ nezugr\vit\ [i suprafa]a total\ a zidului? A)
1 6

B)

5 6

C)

5 12

D)

7 12

E)

1 12

7. Fie un cerc de centru O [i raz\ r. Fie ABCD un p\trat nscris n cerc cu E mijlocul lui [OB]. Care este raportul dintre aria suprafe]ei colorate cu gri [i aria cercului? A)
1 2

B)

1 3

C)

1 4

D)

1 6

E)

1 5

8. O prism\ dreapt\ are bazele triunghiuri echilaterale cu aria 4 3 [i fe]ele laterale p\trate. Atunci volumul prismei este egal cu: A) 48 3 B) 16 C) 64 3 D) 48 E) 16 3

9. Rombul ABCD cu AB=a [i m( A)=60 se "ndoaie" dup\ diagonala BD pn\ cnd AC a 3 dup\ ndoire devine . Atunci unghiul dintre planele (ABD) [i (BCD) are m\sura de: 2 A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120

10. Dac\ x3y+1=0 [i x apar]ine intervalului [1,2], atunci y apa]ine intervalului: A) [0,1] B) (1,3) C) (-1,0) D) (2,3) E) [-2,-1]

8
26

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VIII-a

11. Dac\ x2+y26x+8y+25=0, atunci E(x) = 25 + 8x + 6y + 57 + 24x 10y este: A) 36 B) 46 C) 56 D) 96 E) 18

12. Fie ABCD un dreptunghi [i M un punct n afara planului (ABC) astfel nct MA(ABC). Afla]i perimetrul dreptunghiului, unde MA=30, MB=50, MC=10 34. A) 100 D) 140 B) 110 E) 130
D

C) 120

13. Rezolva]i n mul]imea numerelor reale ecua]ia: 3 3 {3 + 3 [3 3 (3x 1)]} = 12. A)


8 9

B) 0

C)

2 3

D) 1

E)

1 9

14. Fie ABCDA'B'C'D' un cub, Q mijlocul muchiei BB'. D'Q intersecteaz\ planul (ABC) n BP punctul P. Atunci raportul are valoarea: BD 3 3 1 A) B) 1 C) 2 D) E) 2 2 2

15. G\si]i punctul de intersec]ie al celor dou\ drepte: 3x4y=2 [i x3y=5.


14 13 A) , 5 5 1 3 B) , 5 5 14 13 C) , 5 5 14 3 D) , 5 5 1 3 E) , 5 5

8
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
27

Subiecte clasa a VIII-a

16. Fie expresia E(x) =

x2 . Atunci rezultatul sumei x2 +1

1 2 2003 2004 2005 2005 2005 2005 E + E + ... + E + E + E + E + ... + E + E 2005 2005 2005 2005 2004 2003 2 1

este: A) 2004 B) 2005 C) 2006 D) 4010 E) 4008

17. Fie numerele a = 7 4 3 , b = 3 2 2 , c = 2. Care este ordinea celor trei numere? A) a>c>b B) c>b>a C) c>a>b D) a>b>c E) b>a>c

18. n figura al\turat\, [tiind c\ O este centrul cercului, afla]i valoarea lui x. A) 40 B) 25 C) 20 D) 35 E) 30

19. Determina]i perechile de numere reale (a,b) pentru care sistemele urm\toare au aceea[i unic\ solu]ie. x y = 2 ax + by = 1 A) (0,1) B) (1,0) C) (1,0) ay + bx = 3 x + y = 4 D) (0,1) E) (1,1)

20. Un tetraedru regulat are muchia de 4 cm. Calcula]i aria total\ a tetraedrului. A) 16 3 B) 8 3 C) 24 3 D) 12 3 E) 48 3

8
28

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VIII-a

21. Fie expresia E(x)=x25x+7. Afla]i num\rul real x pentru care expresia E(x) are valoare minim\. A)
5 6

B)

5 3

C)

5 2

D)

5 12

E)

5 4

22. Fie ABC un triunghi cu AB=12, AC=16, BC=20. Perpendicular pe planul (ABC) se ridic\ triunghiurile echilaterale ABM, BCN [i CAP. Afla]i lungimile laturilor triunghiului MNP. A) MN=4 7; NP=4 3; PM=4 7 B) MN=4; NP=4 3; PM=4 7 C) MN=2 7; NP=4 3; PM=6 E) MN=3 7; NP=4 3; PM=5 2 D) MN=4 7; NP=4; PM=4 7
B M A

N P

23. Un cub cu muchia de 1 dm cnt\re[te 7 kg. Cte kg cnt\re[te un cub care are muchia de 3 dm? A) 252 kg B) 21 kg C) 189 kg D) 63 kg E) 36 kg

24. Fie func]ia f:RR, f(x)=ax+b, a0, cu proprietatea c\ f(0)=2 [i f(f(1))=2. Atunci f(f(2)) este: A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

25. Fe]ele unui octaedru sunt pictate astfel nct fiecare dou\ fe]e care au n comun o muchie au culori diferite. Care este num\rul minim de culori cu care poate fi colorat corpul? A) 3 D) 5 B) 2 E) 4 C) 6

8
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
29

Subiecte clasa a VIII-a

26. Simplifica]i raportul: A)


1 2

(x 2)( x 2 + 2x + 3) . (x + 1)(x 2 5x + 6) 1 B) 1 C) x +1

D) x3

E) 1

27. n figura al\turat\ care este raportul dintre suprafa]a colorat\ [i suprafa]a total\ a hexagonului mare?
4 9 1 D) 3

A)

B) E)

1 2

C) 2 3

1 3

28. E(x) =

1 2 4 + . Solu]ia ecua]iei E(x) = este: 2 x 3x 9 x 5


2

1 5 A) , 2 2

B) { } 1,5

1 5 C) , 2 2

1 5 D) , 2 2

E) {1, 5}

29. Fie ABCD un tetraedru [i I, J, K, L mijloacele segmentelor [AB], [BC], [CD], [DA]. {tiind c\ BD=40, AC=36, afla]i perimetrul patrulaterului IJKL. A) 70 D) 80 B) 74 E) 38 C) 76
B

L D J C K

30. Doi curieri pleac\ din A [i din B, unul n ntmpinarea celuilalt, cu viteze constante, dar diferite ntre ele. Dup\ ntlnire, pentru a ajunge n punctul terminus, unuia i-au mai trebuit 16 ore, iar celuilalt 9 ore. De ct timp a avut nevoie fiecare dintre ei pentru a parcurge ntregul drum ntre A [i B? A) 30 ore/32 ore D) 26 ore/32 ore B) 30 ore/24 ore E) 28 ore/21 ore C) 24 ore/28 ore

8
30

A
Lumina MATH 2005

Subiecte clasa a VIII-a

31. Fie func]ia f:RR, f(x)=2x1. Afla]i punctul de intersec]ie dintre reprezentarea grafic\ a func]iei f [i axa Ox (axa absciselor).
1 A) 0, 2 1 B) , 0 2

C) (1,0)

D) (0,1)

1 E) 1, 2

32. Trandafirii ro[ii se vnd cu 3$ fiecare, iar cei galbeni cu 5$ fiecare. Un gr\dinar vrea s\ cumpere 13 trandafiri ro[ii [i galbeni (cel pu]in unul din fiecare culoare), mai mul]i galbeni dect ro[ii. Num\rul de $ pe care gr\dinarul l-ar putea cheltui este de: A) 51 B) 67 C) 65 D) 58 E) 57

1 33. Calcula]i: (3 2 : 6 3) 1 A) B) 1 3

C) 1

D)

1 3

E) 3

34. n diagrama al\turat\, ecua]ia dreptei RQ este y=2x1. Dac\ QP este paralel\ cu axa Ox [i coordonatele punctului P sunt (8,4), atunci distan]a de la P la Q este: A) 3,5 D) 5 B) 4 E) 5,5 C) 4,5

Q O R

x 1 +y=9 Rezolva]i sistemul: 2 . 35. x + y 1 = 8 2 A) x=10, y=14 B) x=5, y=7 E) x=5, y=7

C) x=5, y=7

D) x=10, y=14

8
Liceele Interna]ionale de Informatic Bucure[ti [i Constan]a

A
31

Subiecte clasa a VIII-a

36. Se consider\ dreptele a [i b incluse n planul , a [i b perpendiculare, intersectate n punctul O, iar M un punct n afara planului , d(M,a)=12, d(M,b)=16, MO=12 2. Atunci d(M,) este: A) 12 B) 8 C) 3 7 D) 4 7 E) 10

37. Fie egalitatea x + A) 2

1 1 = 2. Calcula]i x 2 + 2 [tiind c x 0. x x B) 3 C) 4 D) 6

E) 5

38. 7 cuburi sunt lipite ca n figura al\turat\. Care este aria suprafe]ei corpului format, dac\ volumul s\u este de 448 cm3? A) 384 B) 448 C) 480 D) 560 E) 576

39. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 12x [i 25x, iar lungimea ipotenuzei este de 16x. Calcula]i num\rul real x. A)
2 7

B) 2

C)

2 7

D) 2

E) 1

40. Se d\ triunghiul dreptunghic ABC cu catetele AB=6, AC=4 3. M [i N sunt dou\ puncte de aceea[i parte a planului (ABC) astfel nct AM(ABC) [i CN(ABC). {tiind c\ AM=3 [i CN=1, afla]i distan]a de la punctul M la dreapta de intersec]ie a planelor (ABC) [i (MNB). A) 6 D) 8 B) 7 E) 6,5 C) 7,5

M A N B C

8
32

A
Lumina MATH 2005

S-ar putea să vă placă și