Sunteți pe pagina 1din 11

FEMURUL - Anatomia corpului Uman0

Comments
Userul admin
Adaugat la 13 Dec 2010 at 3:10pm
~Cel mai rezistent os al corpului
Osul coapsei este nu numai cel mai solid, dar yi cel
mai lung yi cel mai greu dintre toate oasele corpului. Acesta sus(ine ntreaga greutate a
corpului n timpul deplasrilor.
FEMURUL
Descriere
Femurul este cel mai gros dintre toate oasele corpului. Avnd o lungime de 40 pn la 50 cm si
Iiind nconjurat de o mare cantitate de muschi, el se articuleaz n partea superioar cu osul coxal
(soldul), iar n partea inIerioar cu tibia si patela (rotula).
> Capul Iemural
Rotunjit si inserat oblic la nivelul diaIizei (corpul osului), acesta se articuleaz cu acetabulul
osului iliac pentru a Iorma articulatia coxoIemural. El Iormeaz 2/3 dintr-o sIer (aproximativ
25 mm), Iiind delimitat printr-o linie sinuoas si avnd o mic depresiune central numit Ioseta
capului Iemural (Iovea capitis), care este legat de acetabul prin ligamentul capului Iemurului.
> Gtul Iemural, plat pe toat lungimea lui, este oblic Iormnd astIel, mpreun cu capul
Iemural, un unghi cu o deschidere variabil, n Iunctie de sex, vrst si individ, n partea
superioar, baza sa este limitat de marele trohanter, iar n partea inIerioar de micul trohanter.
> Marele si micul trohanter reprezint dou protuberante ale
jonctiunii dintre gtul Iemural si corpul Iemural. Marele trohanter este protuberanta vizibil si
palpabil care este prezent n Iata cavittii situate pe partea lateral a soldului. Plat, n Iorm de
patrulater, el prezint o Iat exterioar convex, care serveste ca punct de insertie muschiului
Iesier mediu si care se termin cu o creast proeminent pe care se insera muschiul vast extern.
Micul trohanter este situat sub marele trohanter, mai spre interior comparativ cu acesta. Fetele
anterioare ale tro-hanterelor sunt unite printr-o linie ngust linia intertrohanteric. Pe Ietele lor
posterioare se deseneaz o coam, numit creasta intertrohanteric.
> Corpul Iemural
Oblic n partea sa interioar, el apropie genunchii de planul median al corpului. Acest unghi de
convergent (7 la brbati, 9 la Iemei) este mai mare la Iemei, deoarece bazinul lor este mai lat.
Corpul Iemural prezint trei Iete si trei margini. Fata anterioar este rotunjit, mai lat n partea
inIerioar dect n cea superioar. Fata interioar este neted si se lrgeste spre partea inIerioar.
n sIrsit, Iata exterioar, mai ngust, este usor concav. Marginea intern si cea extern sunt
rotunjite, iar marginea posterioar, aspr si proeminent, este numit linia aspr. Aceasta se
uneste cu tuberozitatea gluteals, situat sub creasta intertrohanteric. Aceste dou creste
reprezint puncte de insertie ale tendoanelor numerosilor muschi ai coapsei.
> Extremitatea distal
La extremitatea sa inIerioar, corpul Iemural devine mai dens si mai larg Iormnd condilii.
Acestia Iormeaz partea de articulatie ,n balama a genunchiului si sunt separati, pe una din
prtile laterale, printr-o scobitur, Iosa inter-condilar, iar pe cealalt parte lateral, prin
supraIata patelar. Deasupra se gsesc epicondilii, pe care sunt Iixate ligamentele articulatiei
genunchiului.
Rotula
Patela, denumirea rotulei n noul nomenclator anatomic, este un os
mic, de Iorm triunghiular, situat n Iata articulatiei genunchiului, n ten-donul muschiului
cvadriceps Iemural, al crui vrI este ndreptat n jos, adic nspre tibie. Acest os sesamoid are o
extremitate superioar lat, numit baza patelei, si o extremitate inIerioar, numit vrIul patelei.
Fata posterioar a osului are dou Iatete articulare, una pentru condi-lul medial al Iemurului, iar
cealalt pentru condilul lateral al acestuia. Articulatia Iemuropatelar reprezint partea mijlocie a
articulatiei genunchiului. Rolul patelei este acela de a ntri muschiul cvadriceps prin
intensiIicarea eIectului de prghie al acestuia si prin mentinerea pozitiei sale atunci cnd
genunchiul este Ilexat. Mai mult, acest os protejeaz articulatia


Sindromul femuropatelar
n timpul Ilexiei si al extensiei normale a genunchiului, patela culisea-z vertical n santul care
separ condilii Iemurali. n cazul sindromului Iemuropatelar, aceast miscare nu mai este
executat corect, rotula alunec lateral nspre partea superioar si nspre partea inIerioar, iar
presiunea mrit pe care o suport articulatia din aceast cauz determin o durere continu.
Aceast aIectiune este curent la adeptii drumetiilor, avnd n vedere c supraIetele pe care
circul acestia sunt rareori perIect netede. Acesta este cazul, n special, al drumurilor laterale
pentru pietoni, denivelrile lor supunnd unul dintre genunchi la o Iort mecanic mai mare
dect n cazul celuilalt genunchi, n vederea echilibrrii clcturii. Mersul pe jos pe teren muntos,
accidentat sau pe distante lungi creste riscul deplasrii rotulei.l8AC1u8A uL CCL lLMu8AL
Colul femural esLe regulnea anaLomlca cuprlnsa lnLre capul femural sl reglunea perLrohanLerlana
lracLura de col femural esLe o fracLura rara la copll frecvenLa la paclenLul varsLnlc la care uneorl survlne
prlnLrun LraumaLlsm mlnlm (cadere de la proprla lnalLlme) AsLfel fracLura esLe adesea lnLalnlLa la
barbaLll pesLe 60 de anl sl la femelle pesLe 70 de anl

Iractura de co| femura|
AuLor ur nlLulescu Alexandru
Medlc speclallsL orLoped
Lmall alexandru_orLo[yahoocom
uaLa ulLlmel acLuallzarl 22082008

Ce este fractura de co| femura|?
Semne s| s|mptome|e fractur|| de co| femura|
D|agnost|cu| fractur|| de co| femura|
1rotomentu/ frocturi/or de co/ femuro/
9roteze|e de so|d pentru fractura de co| femura|
Comp||cat|||e fractur||or de co| femura|

Ce este fractura de co| femura|?
Colul femural esLe regulnea anaLomlca cuprlnsa lnLre capul femural sl reglunea perLrohanLerlana

lracLura de col femural esLe o fracLura rara la copll frecvenLa la paclenLul varsLnlc la care uneorl survlne
prlnLrun LraumaLlsm mlnlm (cadere de la proprla lnalLlme) AsLfel fracLura esLe adesea lnLalnlLa la
barbaLll pesLe 60 de anl sl la femelle pesLe 70 de anl
CsLeoporoza daLoraLa varsLel expllca frecvenLa acesLor fracLurl ale colulul femural daLorlLa fraglllzarll
supllmenLare a unel zone anaLomlce suprasollclLaLe sl care prezlnLa ln plus o fraglllLaLe consLlLuLlonala

Semne s| s|mptome|e fractur|| de co| femura|


ln cazul unel fracLurl de col femural fara deplasare lmpoLenLa funcLlonala esLe parLlala paclenLul poaLe
rldlca plclorul de la nlvelul paLulul sl nu exlsLa deformare vlzlblla
ln cazul unel fracLurl de col femural cu deplasare cllnlca esLe caracLerlsLlca
O Membrul lnferlor are o aLlLudlne de roLaLle exLerna sl adducLle
O Membrul pare scurLaL
O 9alparea pllcll lnghlnale esLe dureroasa uneorl se palpeaza o LumefacLle a acesLel zone

D|agnost|cu| fractur|| de co| femura|
ulagnosLlcul esLe radlologlc uupa efecLuarea radlograflel medlcul radlolog va va puLea spune cu
slguranLa daca paclenLul prezlnLa fracLura de col femural sl chlar sa claslflce fracLura conform unor
crlLerll radlologlce LsLe lnLoLdeauna lmporLanL sa se speclflce daca fracLura de col femural are sau nu
deplasare aceasLa avand o lnfluenLa ma[ora asupra prognosLlculul evoluLlv al fracLurll


uaca deplasarea esLe mlca sau nesemnlflcaLlva vasele care hranesc capul femural sunL lnca lnLegre
ceea ce da un prognosLlc favorabll evoluLlel fracLurll de col femural caLre consolldare osoasa

9rognosLlcul acesLor fracLurl de col femural deplnde esenLlal de menLlnerea vlLallLaLll capulul femural
vascularlzaLla provlne dln vase care peneLreaza capul ln [urul reglunll carLllaglnoase AcesLe vase provln
dln arcada vasculara formaLa dln ramurlle arLerel clrcumflexe

1rotomentu/ frocturi/or de co/ femuro/
ltoctotlle Je col femotol co Jeplosote mlco soo ftoctotlle ooqteoote
AcesLea poL Lrece neobservaLe ue fapL durerea poaLe fl mlnlma sl nu lmpledlca paclenLul sasl rldlce
plclorul da la nlvelul planulul paLulul sl nlcl sa mearga 8adlografla Lrebule examlnaLa aLenL penLru a
puLea deLecLa LralecLul fracLurll de col femural
1oLusl rlscul deplasarll secundare al fracLurll de col femural esLe foarLe lmporLanL obllgand fracvenL la
efecLuarea unel lnLervenLll chlrurglcale 1rebule decl ca paclenLul sa fle foarLe precauL penLru a evlLa
deplasarea secundara unll chlrurgl recomanda repausul la paL cu o moblllzare blanda a membrulul
lnferlor de caLre un klneLoLerapeuL

AlLll prefera soluLla unel lmoblllzarl ln aparaL glpsaL cu reluarea mersulul progreslv penLru ca mersul cu
sprl[ln favorlzeaza consolldarea fracLurll de col femural sl evlLa compllcaLllle repausulul prelunglL la paL
ln ambele cazurl se lmpune supravegherea radlologlca Chlar sl cu un LraLamenL consrvaLor blne condus
la o fracLura cu mlnlma deplasare exlsLa rlscul compllcaLlllor
O neconsolldare (pseudarLroza)
O necroza de cap femural
O CoxarLroza (arLroza soldulul)

llxarea fracLurll de col femural angrenaLa prln doua suruburl esLe preferaLa penLru a evlLa orlce rlsc de
deplasare AceasLa aLlLudlne esLe cea mal raspandlLa

ltoctotlle Je col femotol co Jeplosote
AcesLea nu poL consollda sponLan sl evolueaza fara lnLervenLla chlrurglcala caLre compllcaLll cu
lmposlblllLaLea mersulul cu sprl[ln pe plclor CorecL LraLaLe evoluLla esLe favorablla uaca osLeoslnLeza
esLe sLablla fracLura poaLe consollda ln 34 lunl de la lnLervenLla chlruglcala
uaca se lnloculesLe soldul cu o proLeza arLlflclala (proLeza de sold) mersul esLe poslbll ln zllele
urmaLoare operaLlel
9rognosLlcul esLe domlnaL de compllcaLllle generale legaLe de repausul la paL escare compllcaLll
pulmonare (pneumonle) urlnare eLc Scopul LraLamenLulul esLe de a permlLe evlLarea repausulul
prelunglL la un paclenL varsLnlc
Osteoslotezo ftoctotllot Je col
8educerea fracLurll esLe obLlnuLa prln manevre speclflce orLopedlce urmaLa de conLrolul radlologlc pre
sl lnLraoperaLor CsLeoslnLeza se reallzeaza claslc cu Lrel suruburl Crlcare ar fl procedeul chlrurglcal
acesLa Lrebule sa permlLa reluarea mersulul cu sprl[ln parLlal sl moblllzarea arLlculaLlel soldulul Mersul
cu sprl[ln LoLal pe membrul pelvln operaL nu va fl permls decaL dupa 2 lunl de la lnLervenLla chlrurglcala
de oblcel dupa 2 lunl ue oblcel la paclenLll Llnerl (sub 60 de anl) se lncearca cu orlce preL pasLrarea
capulul femural prln reallzarea unel osLeoslnLeze ln cluda rlsculul compllcaLlllor locale

O @ebole tetloot co opetotlo ote soose Je teoslto Joco este efectooto lo cooJltll Je otqeotolo
ptlmele 6 ote Je lo momeotol ttoomotlsmolol uopo oceosto petlooJo tlscol compllcotlllot mol
oles cel ol oectozel Je cop femotol cteste semolflcotlv lo cloJo ooel lotetveotll cbltotqlcole tebolc
lteptosobllo

9roteze|e de so|d pentru fractura de co| femura|

O 9roLeza de Llp Moore esLe cel mal vechl Llp de proLeza uLlllzaL uesl paclenLul are o evoluLle
posLoperaLorle favorablla frecvenL se produce uzura coLllulul la o perloada medle de Llmp ceea
ce esLe greu de accepLaL la un paclenL cu acLlvlLaLe flzlca moderaLa ue aceea aceasLa proLeza
are lndlcaLll llmlLaLe paclenLl pesLe 80 de anl cu osLeoporoza marcaLa parklnson eLc

O 9roLeza blpolara de sold are caracLerlsLlcl speclale care au lmpuso ln LraLamenLul acesLor
fracLurl AcesL Llp de proLeza esLe cel mal frecvenL accepLaL penLru LraLamenLul fracLurllor de col
femural deoarece uzura coLllulul esLe scazuLa dln cauza dublel moblllLaLl a capulul sl cupel
proLezel

O 9roLeza LoLala de sold lnloculesLe ambele componenLe ale arLlculaLlel nu numal parLea
femurala ue oblcel aceasLa proLeza se folosesLe daca paclenLul prezlnLa o arLroza dlnalnLea
fracLurl de col femura ceea ce face uLlllzarea prlmelor doua proLeze menLlonaLe anLerlor
conLralndlcaLa

uneorl daLorlLa unor afecLlunl medlcale preexlsLenLe lnLervenLla chlrurglcala esLe prea rlscanLa penLru
paclenL ln acesL caz preferandus eun LraLamenL conservaLor AcesLa nu corespunde cu abandonarea
paclenLulul lnLrun paL cl educarea lul cu a[uLorul unul klneLoLerapeuL ln asa fel lncaL sa poaLa merge cu
cadru fara sprl[ln pe membrul pelvln afecLaL

Comp||cat|||e fracLurll de col femural sunL frecvenLe
9seudarLroza (llpsa de consolldare)
necroza de cap femural (prabuslrea zonel osoase de sub carLlla[ sl apol a carLlla[ulul daLorlLa lschemlel
(llpsel de vascularlzaLle) a osulul
CoxarLrozade mulLe orl coxarLroza se asoclaza cu celorlalLe compllcaLll