Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicarea Organiza ional

Comunicarea organiza ional , reprezint disciplina care se ocup cu studiul comunic rii n contextul organiza ional. Pentru a putea fi caracterizat drept organizat , comunicarea organiza ional trebuie s prezinte urm toarele caracteristici: s fie orientat spre finalitate (scop), adic s reflecte un plan de ansamblu i obiectivele pe care i le asum organiza ia s fie multidirec ional , adic s se realizeze de sus n jos, pe orizontal , pe vertical etc. s fie instrumental , adic s se sprijine pe o varietate de suporturi n func ie de obiectiv s fie adaptat , adic s foloseasc sistemele de informare specifice fiec rui sector de activitate i s concorde cu cultura organiza ional promovat s fie flexibil , pentru a integra comunicarea informal favorizeaz Comunicarea reprezint fluxul esen ial care face posibil performan ele unei organiza ii. Orice organiza ie este alc tuit din : angaja i, conducere, echipament, materiale i fonduri. n domeniul organiza iei comunicarea joac un rol foarte important, ea fiind puntea de leg tur ntre client i firm , sau organiza ie. Conducerea fimei le comunic angaja iilor decizile luate, urmnd ca ei s controleze executarea, iar n cele din urm totul s fie ndeplinit la cererea clientului. Astfel comunicarea se realizeaz interpersonal, intraorganiza ional, adic ntre subunit iile acelea i organiza ii i extraorganiza ional (de exemplu : furnizori, clien i, public etc ). Deasemenea comunicarea organiza ional poate fi formal i informal . Comunicarea organiza ional formal este realizat pe canale impuse de structura organiza iei, fiind legat de activitatea comun . Comunicarea organiza ional informal reprezint informa ia f r leg tura direct cu activitatea i regulile de comunicare sunt mai pu in stricte fa de comunicarea organiza ional-formal . Comunicarea organiza ional este prezent adesea n organiza ii nalte i are loc ntre participan ii la activitatea de grup. Modul de organizare al activit ii determin comunic rii ntre participan i i activitatea de grup. i organizarea i pentru a crea structurile care o

n comunicarea organiza ional intervine i brainstorming-ul. Brainstrorming este o tehnica de creativitate, de cele mai multe ori are loc n grupul unei firme i este menit s genereze un num r de idei, pentru solu ionarea unei probleme. Brainstorming reprezint asocierea liber a unor idei diferite pentru a forma idei noi i concepte. Criterile care stau la baza definirii tipologiilor organiza iilor ne prezint modulul n care se face ob inerea i distribuirea beneficiilor comportamentului n interiorul organiza iei. Astfel distingem : organiza iile de tip ntreprinderi, organiza ii de tip voluntar, de tip filnatropic, de tip militar i de tip familiar. Ast zi comunicarea nseamn mai mult dect transmiterea de informa ii, aceasta ducnd la crearea unui capital de imagine. Din acest motiv organiza iile au nceput s fie tot mai interesate de imaginea lor fa de public, clien i, furnizori sau cump r tori. Empatia i are locul n comunicarea organiza ional , ea repezentnd abilitatea de a te transpune in locul altei persoane i a- i asuma punctele sale de vedere, emo iile, tr irile etc. Aceasta reprezint singura metod la ora actual care i ajut pe manageri dar i pe alte persoane din firm s n eleag mai bine ideea consumatorului. Empatia reprezint o metod cu un caracter psihologic, unde se mai poate observa deasemenea i munca prestat n grup dar i contactele interumane ale angaja iilor. Ca n orice comunicare pot ap rea i blocaje, mai mult sau mai putin importante cum ar fi : bruiajul, filtrajul sau distorsiunile. Astfel cheia unei comunc ri organiza ionale de suuces o reprezint abilit iile de comunicare ale oratorului.