Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:__________________

Data: _______________

1. Desena i: a) un triunghi cu un unghi drept; c) un romb; e) un triunghi cu dou laturi egale; b) un p trat cu latura de 3 cm; d) un segment de dreapt CD; f) o dreapt b.

2. Completa i:  Poligonul cu trei laturi se nume te ________________ .  Patrulaterul care are laturile opuse egale i toate unghiurile drepte se nume te ___________________.  P tratul este un _______________ care are toate laturile _____________.  Rombul este patrulaterul cu toate ________________ de lungimi egale i care nu are unghiuri _____________.  Dou drepte care nu se intersecteaz se numesc drepte _______________.  Dou drepte care se intersecteaz ___________________. i formeaz unghi drept se numesc drepte

3. Privi i figura de mai jos, apoi r spunde i cerin elor: A B

a) Scrie i laturile figurii de mai sus:________________________________________ b) Scrie i dou laturi paralele:___________________________________ c) Scrie i dou laturi perpendiculare:_____________________________ d) Trasa i pe figura de mai sus, lungimea cu ro u si l imea cu albastru. e) M sura i cu liniarul l imea figurii date i scrie i c i cm are: ___________________ f) Scrie ce figur geometric este cea desenat mai sus. _________________________