Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA a VI-a

FIȘĂ DE LUCRU

TRIUNGHIUL – descriere, clasificare, perimetru

1. Fie triunghiul de mai jos. Numiți:

a) Laturile triunghiului:_______________
b) Vârfurile triunghiului:_______________
c) Unghiurile triunghiului (folosind 3 litere) :_______________
d) Latura opusă unghiului MNˆ P :_______________
e) Latura opusă unghiului PMˆ N :_______________
f) Unghiul opus laturii PM:_______________
g) Unghiul opus laturii MN:_______________
h) Unghiurile alăturate laturii
NP:_______________
i) Laturile care formează unghiul
MPˆ N :_______________

2. Calculaţi perimetrul şi semiperimetrul


unui triunghi cu lungimile laturilor de
1,3 dm ; 0,14m şi 15 cm.

3. Un triunghi isoscel ABC are AB=AC=7 cm şi BC=4 cm. Calculaţi perimetrul şi


semiperimetrul.

4. Semiperimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 15 cm. Aflaţi lungimea


laturii.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
e-mail ionelaturturean@gmail.com