Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina:Matematica.

Modulul1: Numere
Anul I “A doua sansa”
Ordinul 5529 / 2011
M.O. 785 / 4.11.2011
PLANIFICAREA CALENDARISTICA

COMPETENTA GENERALA: Operatii cu numere


Nr. Capitolul Competente specifice Continuturi Nr. Data Observatii
Crt. Unitatea de invatare ore
 Identificarea asteptarilor elevilor 1. Lectie introductiva. 1
1 INTRODUCERE referitoare la acest modul; 2. Test initial de evaluare. 1
 Deschiderea apetitukui elevilor
(2 ore) pentru studiul matematicii;
 Discutarea modalitatii de
organizare a evaluarii initiale.
 Compararea si pozitionarea numerelor 1. Numere naturale, comparare, reprezentare, operatii
2 NUMERE naturale pe axa reala de baza 4
NATURALE  Operarea cu numere naturale, utilizand 2. Ordinea efectuarii operatiilor cu numere naturale
reguli de calcul numeric; 3. Aplicatii cu numere naturale 2
(10 ore)  Aplicarea regulilor de calcul numeric 4. Recapitulre 2
cu numere naturale in probleme 5. Test de evaluare de final de capitol 1
practice si situatii problema. 1

 Compararea si pozitionarea numerelor 1. Numare intregi, comparare, reprezentare, modul ,


3 NUMERE INTREGI intregi pe axa reala 2. Adunare si scaderea numerelor intregi 2
 Operarea cu numere intregi, utilizand 3. Inmultirea si impartirea numerelor intregi 2
(10 ore) reguli de calcul numeric; 4. Aplicatii cu numere intregi 2
 Aplicarea regulilor de calcul numeric 5. Recapitulre 2
cu numere intregi in probleme practice 6. Test de evaluare de final de capitol 1
si situatii problema. 1

 Compararea si pozitionarea numerelor 1. Fractii; compararea fractiilor 2


4 NUMERE rationale pe axa reala 2. Operatii cu fractii ordinare 4
RATIONALE  Operarea cu numere rationale, utilizand 3. Aplicatii practice ale fractiilor 2
reguli de calcul numeric; 4. Raport procentual; procente 2
(20 ore)  Aplicarea regulilor de calcul numeric 5. Fractii zecimale, comparare 2
cu numere rationale in probleme 6. Operatii cu fractii zecimale 4
practice si situatii problema. 7. Numere rationale. Numere rationale in probleme.
8. Recapitulare 2
9. Test de evaluare la final de capitol 1
1
 Compararea si pozitionarea numerelor 1. Numere reale, comparare, reprezentare. aproximari,
5 NUMERE REALE reale pe axa reala modul. Intervale de numere reale; 2
 Operarea cu numere reale, utilizand 2. Operatii cu numere irationale. 4
(16 ore) reguli de calcul numeric; 3. Calcule cu numere reale. 2
 Aplicarea regulilor de calcul numeric 4. Calcule cu numere reale reprezentae prin litere.
cu numere reale in probleme practice si 5. Formule de calcul prescurtat. 4
situatii problema. 6. Aplicatii cu numere reale. 2
2

6 RECAPITULARE SI  Recapitulare 1
APLICATII  Test de evaluare la final de modul 1
(2 ore)