Sunteți pe pagina 1din 5

PĂRŢILE PRINCIPALE CONSTRUCTIVE ALE TRACTORULUI.

MECANISMUL DE DISTRIBUȚIE

Rolul mecanisului de distribuţie: Asigură umplerea cilindrilor cu amestec de


ardere la MAS sau cu aer la MAC, permiţînd apoi evacuarea gazelor arse, realizînduse
prin deschiderea şi închiderea la momentul potrivit a orificiilor de admisie şi evacuare.
Construcţia
Supapele. Supapa este un organ foarte greu solicitat în funcţionare, de către forţa de
presiune a gazelor, tensiunea din arcul cu care este echipată şi forţa de inerţie proprie
şi a maselor ce o însoţesc în mişcare. Forţa de presiune solicită supapa în timpul
deplasării ei. Tensiunea din arcul supapei şi forţa de inerţie produc şocuri pe taler, la
aşezarea pe scaun, şi capătul tijei, la intrarea în mişcare. În consecinţă, suprafaţa de
sprijin a talerului şi suprafaţa din capătul tijei trebuie să aibă duritate ridicată. Datorită
contactului cu gazele din cilindru, supapele se încălzesc puternic, îndeosebi cele
de evacuare. Căldura se evacuează prin taler, spre scaun, şi prin tijă, spre ghidul
supapei. Schimbul de căldură provoacă variaţia temperaturii supapei şi deci
deformarea ei; limitarea deformării se obţine conferind supapei o mare rigiditate. 
Pentru a corespunde solicitărilor suportate, este necesar ca supapa să posede rezistenţă
mecanică ridicată, care să se conserve la temperaturile de regim. Supapa trebuie să
etanşeze perfect cilindrul; pentru a îndeplini această cerinţă, talerul supapei se
deplasează, în timpul ridicării ei, în interiorul camerei de ardere, astfel că el este
aplicat pe scaun în repaus, de către forţa de presiune. 
Arborele de distribuţie. La motoarele uşoare şi de putere medie, arborele de
distribuţie este constituit ca o piesă unitară, având de obicei o camă de admisie şi alta
de evacuare pentru fiecare cilindru. La unele motoare prevăzute cu doi arbori de
distribuţie în chiulasă, unul din ei acţionează toate supapele de admisie, iar celălalt
toate supapele de evacuare. Rolul de a comanda ridicarea supapei şi a controla
coborârea ei este îndeplinit de profilul camei, ce este racordat la cercul de bază al
acesteia. Numărul şi aşezarea camelor în lungul arborelui sunt determinate de numărul
şi dispunerea supapelor. Decalajele unghiulare dintre came depind de succesiunea
funcţionării cilindrilor. Arborele de distribuţie mai cuprinde zone cilindrice, de
legătură între came şi fusuri de sprijin.
Tachetul. Întru-cât tachetul transmite mişcarea de la camă la supapă sau la tija
împingătoare, el preia componenta laterală a forţei exercitate de camă. Tachetul trebuie
să aibă masă cât mai mică şi o rezistenţă mare la uzură şi să fie ieftin. Tachetul se
construieşte de obicei din oţel carbon de calitate sau oţel aliat. Suprafaţa în contact cu
cama se rectifică şi se lustruieşte. Uneori, tachetul se toarnă din fontă, suprafaţa în
contact cu cama durificându-se prin răcire forţată.
 Tija împingătoare. Tija împingătoare trebuie să aibă masă cât mai
mică, rigiditate cât mai mare şi rezistenţă înaltă la flambaj, compresiune şi încovoiere.
Este necesar ca extremităţile tijei săposede duritate ridicată, pentru ca uzura prin
frecare să fie moderată. 

Culbutorul. Pentru un culbutor se impun condiţii cerute şi tijei împingătoare: masă


redusă, rezistenţă mare la uzură a capetelor, rigiditate superioară în planul de oscilaţie.
Semifabricatul se toarnă sau se matriţează din oţel, de exemplu din.
Frecvent, culbutorul are forma unei pârghii, care oscilează în jurul unui ax. Datorită
accesului uşor la culbutor, el conţine organele de 
reglaj al jocului termic, de obicei la capătul dinspre tija împingătoare. Axul
culbutorilor este constituit dintr-o ţeavăcu perete gros, prin care circulă ulei din
instalaţia de ungere a motorului. Prin canale practicate în ax şi în fiecare
culbutor, uleiul este vehiculat spre tijele împingătoare şi supape. Pentru a limita uzura
la capătul care acţionează supapa, suprafaţa lui este de regulă curbilinie şi durificată
prin călire.
Defecte în exploatare:
 Zgomote care apar la comanda distribuţiei sunt datorită uzurii roţilor dinţate
sau a lanţului de distribuţie;
 Bătăile culbutoarelor sau tacheţilor sunt cauzate de jocurile dintre culbutori şi
supape;
 Funcţionarea neregulată din cauza uzurii cmelor în mod inegal;
 Griparea sau blocarea supapei cauzele fiind joc mic între supapă şi ghid, între
culbutor şi supapă, depuneri de calamină pe tja supapei şi ghid;
 Arderea sau deformarea discului supapei cauzată de jocul mic între culbutori şi
supape;
 Ruperea supapei datorită funcţionării îndelungate cu joc mic între culbutori şi
supape sau oboselii materialului.

Schema mecanismului de distributie la MAC în patru timpi cu 6 pistoane


Schema mecanismului de distributie cu amplasare superioară a arborilor cu came şi a
supapelor (cîte patru supape la fiecare cilindru) 
1. Arborele cotit
2. Biela
3. Pistonul
4. Supapele
5. Pinionul arborelui cu came
6. Cama arborelui cotit
7. Taceţii
Schema mecanismului de distributie superioară

Schema mecanismului de distributie inferioară