Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA A VI-A

FIȘĂ DE LUCRU

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

Terminologie
Studiu statistic=cercetarea/investigarea unei proprietăți/calități a unui grup de
persoane/obiecte/fenomene
Populație statistică=mulțimea de persoane/obiecte/fenomene asupra căreia se face studiul
Efectivul total, N=numărul de persoane/obiece/fenomene asura cărora se face studiul
Frecvenţa absolută, nx =nr. unităţilor ce au aceeaşi valoare
nx
Frecvenţa relativă(frecvența efectivului) , fx= (se poate exprima şi procentual).
N
media unui set de date=media aritmetică ponderată a valorilor raportată la efective

1. Fie o clasă cu 20 elevi care sunt intervievaţi cu privire la disciplina de studiu preferată. Datele
culese pot fi redate sub formă de tabel astfel:

x lb. română matematica fizica biologia geografia lb.engleză


nx 4 5 1 5 3 2 N=20
fx 20%

a) completaţi tabelul. b) realizați o diagramă circulară


c) calculaţi măsura în grade a unghiurilor ce corespund opţiunilor elevilor pe diagrama circulară.
d) realizați o diagramă cu bastonașe
2. Referitor la clasa din care faceţi parte realizaţi următorul studiu: întrebaţi câţi copii sunt în
familiile colegilor voştri iar datele culese le prezentaţi sub formă de tabel şi apoi le
reprezentaţi printr-o diagramă cu bastonaşe:
Nr.copii de familie (x)
Nr.de familii, nx

fx

3. La un test elevii unei clase obţin următoarele note:


5; 4; 9; 5; 8 ;3 ; 10 ; 6 ; 8 ; 9 ; 9 ; 4 ; 6 ; 9 ;8 ; 7 ; 7 ; 7 ; 9 ;10.
a) Organizaţi datele într-un tabel ca cel de mai jos (în care nx-frecvenţa absolută -nr.copii care
n
au obţinut nota x ; N-efectivul total; fx – frecvenţa relativă = x ):
N
Prof. Ionela Turturean -1-
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Nota(x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr.copii (nx) N=……
fx

b) Reprezentaţi datele printr-o diagramă cu bastonaşe.

4. La un hotel se realizeză următorul un 30


grafic al numărului de locuri ca în figura 25
20
alăturată ( un pat = un loc) 15
a)Câte camere sunt în hotel? 10
b)Câte locuri de cazare are hotelul? 5
0
Camere cu 1Camere cuCamere cu Camere
3 cu 4
5. În figura alăturată se află graficul pat 2paturi paturi paturi

vânzărilor unei firme ce


comercializează maşini în primele 14
patru luni ale anului 2010. 12

a) În care lună a avut cele mai bune 10


8
vânzări? 6
maşini
b) Câte maşini a vândut firma în total, 4
în cele patru luni? 2
0
ianuarie februarie martie aprilie
6. În figura alăturată se află graficul
vânzărilor unei firme ce
comercializează aspiratoare în primele trei
14
luni ale anului 2011. 12
a) În care lună a avut cele mai bune vânzări? 10
b) Câte aspiratoare a vândut firma în total, în 8
aspiratoare
cele trei luni? 6
4
2
7. În diagrama din figura alăturată sunt 0
reprezentate preferinţele elevilor unei clase ianuarie februarie martie
având un efectiv de 20 elevi, cu privire la limba
străină. Determinaţi:
a) numărul elevilor ce preferă fiecare limbă; 50%
20%
b) măsura în grade a unghiului la centru
30%
corespunzător.

Prof. Ionela Turturean 2


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
engleza franceza spaniola
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
8. În diagrama din figura de mai jos sunt reprezentate preferinţele elevilor unei clase în privinţa sportului.
Se cere:
a) Determinaţi numărul de elevi din clasă.
b) Câţi elevi preferă fotbalul?
c) Câţi elevi nu preferă tenisul?
8
d) Exprimaţi procentual fiecare 7
preferinţă. 6
5
4
nr. elevi
3
2
1
0
tenis baschet fotbal handbal

Prof. Ionela Turturean -3-


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com