Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a

FIȘĂ DE LUCRU

Triunghiul. Suma măsurilor unghiurilor.


Perimetru. Unghi exterior. Construcţia triunghiuilor

1. Fie un triunghi cu lungimile laturilor de 5 cm, 60 mm, 0,7 dm. Determinaţi perimetrul şi
semiperimetrul.
2. Un triunghi isoscel are baza de lungime 4 cm şi una din celelalte două laturi de lungime 6 cm.
Calculaţi perimetrul şi semiperimetrul.
3. Perimetrul unui triunghi echilateral este de 24 cm. Aflaţi lungimea laturii.
4. Perimetrul unui triunghi isoscel este de 19 iar baza are lungimea de 5 cm. Determinaţi lungimile
celorlalte două laturi.
5. Fie un triunghi ABC având m(A)=50 şi m(B)=70.
A
Determinaţi măsura unghiului C precum şi măsurile celor
şase unghiuri exterioare.
6. Un triunghi are măsurile celor trei unghiuri exprimate prin (2x+20)

numere naturale consecutive. Aflaţi măsurile unghiurilor


sale. x (5x)
7. Aflaţi măsurile unghiurilor unui triunghi ştiind că al doilea B C
are măsura cu 20 mai mare ca a primului iar al treilea are
măsura de două ori mai mare ca primul.
8. Fie triunghiul ABC din figura de mai sus. Cu măsurile de unghiuri exprimate ca în figură,
determinaţi măsurile unghiurilor triunghiului precum şi măsurile celor şase unghiuri exterioare.
9. Construiţi un triunghi MNP în fiecare din cazurile de mai jos:
a) MN=NP=MP=6 cm;
b) MN=4 cm, NP=6 cm, m(N)=80;
c) m(M)=30, m(P)=70, MP=6 cm;
Prof. Ionela Turturean
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
d) MN=NP=6 cm, MP=3cm;
e) MN=7 cm, NP=4 cm, m(N)=40;
f) m(M)=50, m(P)=40, MP=5 cm.
10. Încercaţi să construiţi un triunghi ABC în fiecare din situaţiile:
a) AB= 4 cm, BC=2 cm, AC=6 cm;
b) AB=4 cm, BC=3 cm, AC=8 cm.
Ce observaţi?

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com