Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa Post Director Agentie Modeling

1.Denumirea postului: Director Agentie 2.Numele si prenumele angajatului: 3.. Se subordoneaza: Administratiei firmei 4.Numele sefului ierarhic:Balu Diana 5.Subordoneaza: fotografi,manechine,fotomodele,agenti; 6. Drept de semnatura: Intern Extern 7. Pregatirea si experienta: a)studii medii; b)vechime: minimum 3 ani in activitati specifice modelingului si organizarii de evenimente ; c)alte cerinte profesionale: - capacitate de organizare a activitatii; - abilitate de comunicare cu sefii ierarhici superiori si cu colaboratorii din subordine; 8.Cerinte pentru exercitare: 1. Cerinte medicale: 1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; 1.2. acuitate auditiva normala; 1.3. vorbire normala. 2. Cerinte psihologice: 2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica); 2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public; 2.3. creativitate; 2.4. spirit antreprenorial; 2.5. asumarea responsabilitatilor; 2.6. capacitate de relationare interumana; 2.7. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza; 2.8. echilibru emotional; 2.9. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane; 2.10. asumarea responsabilitatilor; 2.11. tip de personalitate: I.S.I Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).

3. Educatie si pregatire profesionala: 3.1. pregatire de specialitate; 3.2. cunostinte de coregrafie; 3.3. cunostinte de operare pe calculator; 3.4. cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala. 3.5. cunostinte organizatorice. 4. Deprinderi transferabile: 4.1. acordare si transmitere de informatii; 4.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; 4.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; 4.4. pregatire de materiale si rapoarte; 4.5. deprinderea de a lucra in echipa; 4.6. deprinderi de cercetare si investigare. 9. Competenele postului de munc: cunostine si deprinderi: 1. Cunotine de management specific agentiei; 2. Cunoaterea pieei locale; 3. Cunoaterea legislaiei n domeniu; 4. Cunoaterea unei limbi de circulaie internaonal - limba englez - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit); 5. stpnirea unor tehnici i instrumente financiar-contabile; cerine comportamentale: 1. capaciti persuasive; 2. capacitate de coordonare; 3. responsabilitate personal; 4. capacitate de planificare i organizare; 5. eficien personal; 6. spirit de echip; 7. comportament etic/integritate;

9.Atributii si responsabilitati : i. Specifice: i.1. a) Organizeaza si verifica incasarea sumelor de bani conform contractelor incheiate, in conformitate cu conditiile prevazute in contractul inheiat, intervenind ori de cate ori apar restante in plata acestora si propune/ia masurile ce se impun; b) Reprezinta societatea in relatiile cu clientii si cu tertii . c) Intocmeste toate evidentele, situatiile statistice si tehnico-operative . d) Face propuneri de modificare a structurii portofoliului; e) Desfasoara si coordoneaza in cadrul agentiei pe care o conduce toate activitatile legate de avizarea si procesarea daunelor, pana la lichidarea acestora. f) Incheie contracte pe baza conditiilor si a tarifelor practicate de societate .

g) Folosirea integrala a timpului de lucru; h) Stabileste , impreuna cu administratorul firmei, obiectivele generale de dezvoltare; i) Comunica conducerii firmei obiectivele generale si specifice previzionate pentru activitatea firmei. j) Intocmeste planurile manageriale/de evenimente; k) Organizeaza activitatile specifice firmei; l) Asigura coordonarea activitatilor specifice in modeling; m) Organizeaza si indruma cursurile de modeling( miscare scenica,machiaj,secretele din spatele culise,design vestimentar,hair style) n) Organizeaza si coordoneaza castinguri pentru selectia de noi manechine si fotomodele; q) Realizeaza coregrafia in cadrul evenimentelor si prezentarilor de moda; o) Incheieie contracte de colaborare; p) Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea portofoliului firmei; r) Asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor. s) Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei: 1. Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor; 2. Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice; t) ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei; i.2. Identific oportuniti de afaceri: reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A.; incheie actele juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.; i.3. Asigur managementul firmei: negociaza contractul colectiv si contractele individuale; valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate; acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei, cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. ii. Generale: a) Organizarea activitatii proprii; b) Perfectionarea activitatii profesionale; c) Aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare; d) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei; e) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;

f) Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii si cu toate persoanele cu care intra in contact; g) Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza; h) Pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate. 10. Clauza de confidentialitate: nu va folosi, dezvlui sau transmite, gratuit sau cu titlu oneros, nici o informaie care a fost transmisa sau receptionata in baza contractului de angajare.Angajatul nu va folosi, in intregime sau in parte informaiile pe care le-a primit pe baza contractului de angajare fara consimtamintul prealabil dat in scris al HERMES ADVERTISING. 11. Semnaturi: Data intocmirii: Intocmita de: Balu Diana,Administrator Societate Comerciala

S-ar putea să vă placă și