Sunteți pe pagina 1din 2

FRN = CP AI ; FRN = AC DTS

NFR = UC RC; NFRE = UE RE; NFRAE = UAE RAE


TN = UT RT; TN = FRN NFR
ETE = EBE - NFRE
EBE = Venituri ncasabile din exploatare cu excepia celor privind activitatea de investiii
Cheltuieli pltibile aferente exploatrii cu excepia celor privind activitatea de investiii
CAF = Venituri ncasabile cu excepia celor privind activitatea de investiii Cheltuieli pltibile cu
excepia celor privind activitatea de investiii
CF(A) = CF(B) + CF(S)
Rate de lichiditate: RLC = AC/DTS ; RLI = (AC St.)/DTS
Rate de rotaie
Rotaia activului total = Total venituri din exploatare / Valoarea medie a activului total
Rotaia activului total = CA / Valoarea medie a activului total
Rata de rotaie a creanelor comerciale = Vnzri / Valoarea medie a creanelor comerciale
Durata medie de recuperare a creanelor comerciale =
= Numrul de zile dintr-o perioad/Rata de rotaie a creanelor comerciale
Viteza de rotaie a stocurilor = Costul bunurilor vndute / Valoarea medie a stocurilor
Durata medie de rotaie a stocurilor = Numrul de zile dintr-o perioad/Viteza de rotaie a stocurilor
Rate ale ndatorrii: Rata de ndatorare = Total datorii / Total activ
Rata de ndatorare = datorii / fonduri proprii
Multiplicatorul fondurilor proprii = Total activ / Total fonduri proprii
Rata de acoperire a cheltuielilor financiare =
= Rezultatul nainte de cheltuielile financiare i impozit / Cheltuieli financiare
Marja de beneficiu: Marja net (rata marjei nete) = Profitul net / Totalul veniturilor din exploatare
Marja net (rata marjei nete) = Profitul net / CA
Marja brut = Rezultatul nainte de cheltuielile financiare i impozit / CA
Randamentul activului total (net) = Rezultatul net / Activul total mediu
Randamentul activului total (brut) = Rezultat nainte de cheltuielile financiare i impozit /Activul total mediu
ROA = Marja de beneficiu Rotaia activului total
ROA (net) =
mediu total Activul
afaceri de Cifra
afaceri de Cifra
net zultatul Re

ROA (brut) =
mediu total Activul
afaceri de Cifra
afaceri de Cifra
impozit si finaciare le cheltuieli de inainte zultatul Re

ROE = Rezultatul net / Fonduri proprii medii


ROE = Rata marjei nete Rotaia activului total Multiplicatorul fondurilor proprii
ROE = (Rezultatul net / Cifra de afaceri) (Cifra de afaceri/Activ total mediu)
(Activ total mediu/Capitaluri proprii medii)
Rata de distribuire = Dividende / Rezultatul net
Rata de reinere = Rezerve / Rezultatul net
( ) ( )
( ) ( )
CA a a procentual Cresterea 100
L 1 d 1 p T
L 1 d 1 p
100
CA
CA
0

+
+


Valoarea actual net:
( )
n
n 1
0
r 1
CF
....
r 1
CF
I VAN
+
+ +
+
+
sau
( )

n
0 i
i
i
r 1
CF
VAN
Rata intern de rentabilitate:
( )
0
RIR 1
CF
n
0 i
i
i

+

Rata intern de rentabilitate modificat:


( )
( )
( )
n
n
0 i
i n
n
0 i
i
RIRM 1
r 1 CFpozitiv
r 1
CFnegativ
+
+

Costul anual echivalent:


( ) 1
1
]
1

,
_

+

n
r 1
1
1
r
1
CAE VAN
Indicele de profitabilitate:
( )
0 CF ,
I
r 1
CF
IP
i
0
n
1 i
i
i
>
+

Punctul mort (pragul de rentabilitate) financiar exprimat n uniti fizice:


( )
( )
( ) t 1 m
A t t 1 CFP
r 1
1
1
r
1
I
PMf
n

+
1
1
]
1

Punctul mort contabil n uniti fizice:


de exploatare
m
A CFP
. ex . PMc
+
; global
m
Dob A CFP
g . PMc
+ +
;
n numerar:
m
Dob CFP
n . PMc
+

Pragul de rentabilitatea financiar exprimat n uniti monetare (ca valoarea) este notat cu X
n
n
im
a
) r 1 (
1
1
r
) r 1 (
X b VR
X b I
n
I
t CFP ) t 1 ( X ) at t a ( X
+

1
1
]
1

+
+
+ + + +
Pragul de rentabilitate contabil exprimat n uniti monetare:
al exploatrii:
a 1
A CFP
PRE

+
; global:
a 1
Dob A CFP
PRG

+ +
; n numerar:
a 1
Dob CFP
PRN

Costul finanrii, r, rezult din ecuaia:


( )

n
1 i
i
i
0
r 1
F
S
VAN ajustat = VAN de baz + VAN datorat finanrii
Rata rentabilitii capitalurilor proprii (rata rentabilitii financiare):

[ ]
L ) d (Re Re Rf
L ) d (Re Re ) t 1 ( Rf
100
CPR
RN
Rf
di di di
+
+

Efectul de levier al ndatorrii: E = Rf Re
di
; E = (1 t)(Re d)L ; E = (Re
di
d
di
)L