Sunteți pe pagina 1din 7

Plati si operatiuni bancare internationala Acreditivul documentar Majoritatea platilor cu strainatatea se bazeaza pe tranzactii comerciale internationale.

Riscurile ce apar in tranzactiile comerciale internationale sunt mult mai complexe decat cele nationale, factorul de extraneitate avand implicatii decisive in situatia neplatii marfi livrate, recuperarea contravalorii acesteia fiind mult mai greoaie. Prin utilizarea unor tehnici de decontare a tranzactiilor internationale, reglementate si acceptate ca atare pe plan international, ambii parteneri pot reduce riscurile la care se expun. Indiferent de cadrul juridic in care se desfasoara relatiile de plati (acorduri guvernamentale, aranjamente bancare, contracte comerciale) in devize libere intre Romania si celelalte state, in practica se utilizeaza in principal urmatoarele forme de decontare: a) acreditivul documentar; b) incassoul documentar; c) ordinul de plata; d) scrisoarea de garantie bancara. Acreditivul documentar denumit si scrisoare de credit folosit in conformitate cu regulile si conditiile stabilite prin documentul intitulat reguli si uzante uniforme privind acreditivele documentare RUU elaborat de Camera Internationala de Comert din Paris, cunoscut si sub denumirea de Publicatia 500/1993 RUU , este din punct de vedere al beneficiarului platii (exportator sau creditor) o promisiune irevocabila de plata din partea unei banci conditionata de prezentarea de catre beneficiar intr-un anumit termen a unor documente de expeditie bine definite. Din punct de vedere al debitorului (importator) acreditivul documentar este o dispozitie de plata irevocabila in favoarea exportatorului, data de importator printr-o banca din tara sa si conditionata de prezentarea de catre beneficiar (vanzator) la ghiseele bancii sale locale sau ale corespondentului acesteia din tara cumparatorului. Acreditivul documentar este o modalitate de decontare pentru realizarea careia o banca din tara cumparatorului se angajeaza din ordinul acestuia, pe baza unui credit ce a fost acordat sau din disponibilitatile lui proprii, de a plati vanzatorului, prin intermediul unei banci din tara acestuia, o anumita suma de bani, cu conditia ca vanzatorul sa prezinte pana la un anumit termen anumite documente convenite care sa dovedeasca expedierea marfii comandate. In derularea acestei operatiuni sunt implicate : - Ordonatorul importatorul cel care solicita bancii sale deschiderea acreditivului documentar - Banca emitenta (banca importatorului) este cea care la solicitarea importatorului isi asuma angajamentul ca va plati exportatorului in cazul in care conditiile cerute de importator sunt respectate de exportator. - Banca avizatoare sau platitoare (banca exportatorului) este cea care-l deserveste pe beneficiarul acreditivului, il anunta pe exportator de sosirea acreditivului, efectueaza plata daca in acreditiv s-a precizat ca plata documentelor se face la ghiseele sale, negociaza in numele clientului sau anumite documente ale acreditivului.

- Beneficiarul este cel in favoarea caruia a fost deschis acreditivul si care, dupa indeplinirea conditiilor precizate in acreditiv, in termenul stipulat, incaseaza banii pe baza documentelor prezentate la ghiseele bancii platitoare. Acreditivul documentar este folosit pentru a desemna o forma de decontare cat si pentru documentul emis de banca emitenta. Termenii si conditiile Acreditivului documentar. Intilnim urmatorii termeni si conditii: - Valoarea acreditivului documentar, respectiv suma maxima de plata la care se angajeaza banca; - Valabilitatea: intervalul limita de timp scurs de la emiterea acreditivului, in care banca este angajata la plata, iar exportatorul trebuie sa prezinte documentale; - Intervalul de timp de la data expedierii marfii in cadrul caruia trebuie prezentate documentale de plata. Potrivit Publicatiei 500, in cazul in care acest termen nu este precizat, termenul maxim este de 21 zile fara a depasi valabilitatea acreditivului; - Utilizarea acreditivului- modul de utilizare a platii: prin acceptare, la vedere sau la o alta data expres precizata; - Natura, cantitatea si starea marfurilor; - Conditia de livrare potrivit regulilor INCOTERMS; - Documentele ce vor fi prezentate de exportator la banca platitoare pentru a incasa suma prevazuta in acreditiv; - Alte precizari cum sunt: livrari partiale permise / nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, clauza de ramburs a fondurilor, respectiv modul in care banca platitoare primeste banii de la banca emitenta, in cazul in care locul platii nu este la banca emitenta. Ca modalitate de plata internationala, acreditivul documentar prezinta cateva trasaturi esentiale si anume: - formalismul sau caracterul documentar, in sensul ca exportatorul nu poate pretinde plata decat pe baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor impuse de acreditiv , iar bancile vor decide plata exclusiv pe baza documentelor, ele neavand nici sarcina nici dreptul sa controleze marfurile, ci doar sa verifice conformitatea documentelor cu continutul acreditivul; - independenta fata de relatia contractuala de baza, in sensul ca obligatiile asumate de parti, chiar daca au un temei contractual , sunt autonome fata de acestea, iar intinderea acestora este cea prevazuta in acreditiv. In Publicatia 500 se specifica imperativ faptul ca acreditivul documentar este o tranzactie distincta de cea de vanzare. - Fermitatea angajamentului bancar, in sensul ca banca se angajeaza sa efectueze plata, in conformitate cu instructiunile acreditivului, angajamentul sau raminind ferm, pana cand, eventual primeste alte instructiuni decat cele initiale sau acreditivul iese din termenul pentru care a fost dat; - Adaptabilitatea , in sensul ca, prin tipurile sale, acreditivul poate fi adecvat diferitelor operatiuni de comert exterior; - Siguranta, prin aceea ca asigura protejarea intereselor tuturor participantilor angajati in tranzactie. Astfel, exportatorul are siguranta ca in conditiile respectarii obligatiilor inscrise in acreditiv va incasa contravaloarea marfii, iar importatotul este asigurat ca plata marfii nu se face decat dupa ce

documentale precizate in acreditiv (care in esenta atesta expedierea marfii) vor fi fost depuse la banca platitoare. In sfarsi, banca emitenta este protejata prin gajul asupra documentelor de livrare. Documente uzuale folosite in cazul utilizarii acreditivului: a. documente comerciale de identificare cantitativa, calitativa si valorica a marfurilor livrate printre care cel mai important document ramine factura externa (invoice). Alte documente sunt factura consulara (vizata sau legalizata de reprezentanta diplomatica a tarii importatorului din tara exportatorului) si factura proforma (de informare sau provizorie care este transmisa de exportator importatorului inainte de expedierea marfurilor). In factura externa sunt cuprinse date privind: denumirea marfii, cantitatea, calitatea, pretul unitar si valoarea. Detaliile cuprinse in factura trebuie sa corespunda conditiilor cuprinse in acreditiv. Tot in factura sunt specificate si conditiile de livrare, data livrarii si modalitatea de plata. b. documentele de transport: conosamentul maritim sau fluvial, duplicatul scrisorii de trasura internationale pentru transportul feroviar, scrisoare de trasura internatioanla pentru traficul rutier, scrisoare de transport aerian, dovada sau adeverinta unei case de expeditii internationale, in situatia in care marfurile livrate nu au greutatea sau volumul necesar ocuparii unui vagon intreg sau unui container. Conosamentul este un document de transport utilizat in cazul transportului maritim sau fluvial de marfuri. Este documentul care dovedeste expedierea marfurilor si cuprinde detalii privind conditiile de livrare, starea marfii si a a ambalajului , ruta de trasport. Prin acest document carausul confirma preluarea marfurilor pentru transport, si, fapt deosebit de important, este documetul care atesta titlul de proprietate asurpa marfurilor , cel ce detine conosamentul putand prelua marfurile la destinate. In cazul in care marfurile sunt in buna stare, in momentul primirii acestora la bordul vasului, conosamentul va fi semnat de capitanul vasului sau de agentul lui, si este ce se numeste in termeni uzuali, un conosament curat. Daca marfa sau ambalajele au suferit anumite deteriorari sau defectiuni, carausul le mentioneaza pe conosament, acesta fiind un conosament murdar (foul) si nu este acceptat de banci. Scrisoarea de trasura este documentul de transport utilizat pentru transportul aerian sau terestru. Acest document reprezinta dovada de primire si incarcare a marfurilor spre a fi transportate. Scrisoarea de trasura nu reprezinta un titlu de proprietate asupra marfii. Scrisoarea de trasura poate fi rutiera, feroviara sau aeriana. c) Documente de asigurare Pentru acoperirea riscurilor legate de transportul international (calamitati, naufragii, incendii, stare de razboi etc) marfurile sunt asigurate la o companie de asigurari, asiguratorul plateste o prima de asigurare, iar casa de asigurari emite polita de asigurare. Cerintele pe care documentele comerciale, de transport si asigurare trebuie sa le indeplineasca spre a fi acceptate de banci sunt cuprinse in Publicatia 500.

Alaturi de aceste documente, in acreditiv, se pot cere si alte documente cum ar fi: cambia, certificat de calitate, fitosanitar , certificat de garantie, certificat de origine, etc. Cambia in cazul in care plata acreditivului este conditionata de prezentarea unei cambii, aceasta este trasa asupra bancii importatorului banca emitentasi acceptata de importator, prin ea solicititandu-se ca suma de bani inscrisa in acreditiv sa fie platita la prezentarea sa in cazul unei cambii la vedere, sau dupa un anumit numar de zile in cazul unei cambii cu plata la o anumita scadenta. Certificatul de inspectie / calitate Importatorul poate solicita si prezentarea unui certificat de calitate care poate fi emis de producator, exportator sau o terta persoana, care atesta calitatea marfii, importatorul protejandu-se de riscul livrarii unei marfi necorespunzatoare. Documentul administrativ unic S.A.D. (single administrative document) in spatiul Uniunii Europene, circulatia marfurilor este reglementata separat, prin legislatia si acordurile incheiate in acest scop si se utilizeaza un singur formular denumit document administrativ unic. Formularul este alcatuit din 8 (opt) parti si indeplineste toate conditiile legislative de transport si vamuire pentru Uniunea Europeana. Elementele acreditivului documentar Functionarea corespunzatoare a acreditului documentar este conditionata de cunoasterea unor elemente specifice si anume: Domicilierea, adica locul unde urmeaza sa aiba loc plata acreditivului. Partenerii pot conveni in contractul de baza ca acreditivul sa fie domiciliat la o banca din tara exportatorului, din tara importatorului sau dintr-o terta tara. Valoarea acreditivului in instructiunile pe care ordonatorul le da bancii sale se mentioneaza suma ce urmeaza a fi platita la prezentarea documentelor fixa sau aproximativa (in jur de, aproximativ, circa, pana la concurenta sumei de ). Valabilitatea acreditivului reprezinta termenul limita pana la care exportatorul trebuie sa prezinte documentele la ghiseele bancii unde este domiciliat acreditivul. Daca acesta nu este precizat este considerat 21 de zile de la data emiterii documentului de transport. Termenul de valabilitate se refera la data limita la care documentele trebuiesc prezentate nu expediate. Dupa aceasta data, banca refuza plata, iar prelungirea valabilitatii acreditivului nu se face decat din ordinul ordonatorului. Termenul de livrare stabilit in contract trebuie sa se regaseasca / concorde in documentul de transport care atesta expedierea marfii, depasirea acestui termen echivaland practic cu neindeplinirea obligatiilor contractuale si, deci, incetarea obligatiei de plata in cadrul acreditivului.

Natura angajamentului bancar Potrivit angajamentului bancar, acreditivul poate fi: Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat de banca emitenta, fara nici un aviz prealabil catre beneficiar. Acreditivul documentar irevocabil presupune un angajament ferm al bancii emitente de a executa plata, accepta sau negocia documentele, care nu poate fi modificat sau anulat decat cu acordul tuturor partilor si reprezinta pentru beneficiar garantia absoluta privind plata. Acreditivul documentar irevocabil confirmat este acreditivul in care angajamentul irevocabil al bancii emitente se adauga un angajament egal ca valoare si conditii al bancii confirmatoare.

Modul de stingere a obligatiei de plata Din acest punct de vedere acreditivele documentare pot fi cu plata la vedere, in momentul prezentarii documentelor la banca de catre exportator aceastea fiind platite imediat; cu plata prin acceptare, folosindu-se un instrument de credit, banca platitoare acceptand cambia prezentata de exportator odata cu documentele si cu plata diferata care permite aminarea platii la un anumit termen de la prezentarea documentelor. Scrisoarea de credit comerciala (Comercial Letter of Credit) este varianta mai simpla a acreditivului si reprezinta un document prin care banca emitenta se angajeaza in mod irevocabil fata de exportator, sa onoreze cambiile trase asupra ei de catre acesta, fie prin plata (daca tratele sunt la vedere) fie prin acceptare (daca tratele sunt la termen) cu conditia ca odata cu tratele, sa fie prezentate si documentele mentionate in scrisoarea de credit prin catre se atesta expedierea marfii. Documentele insotite de cambii sunt prezentate bancii emitente, pana la o anumita data, specificata in scrisoarea de credit. Spre deosebire de acreditiv, scrisoarea de credit nu presupune acoperirea cu fonduri a angajamentului de plata de la momentul emiterii ei. Dimpotriva, exportatorul dupa ce expediaza marfa trebuie sa astepte pana la sosirea documentelor si a cambiilor la sediul bancii emitente, perioada in care aceasta acorda de fapt un credit cumparatorului, chiar in ipoteza in care tratele sunt la vedere. Daca tratele sunt la termen, iar exportatorul doreste sa incaseze contravaloarea marfurilor livrate, el trebuie sa astepte acceptarea lor de catre banca emitenta a scrisorii de credit, iar dupa acceptare sa le sconteze, la scadenta acestea urmand sa fie incasate la ultimul posesor.

2.2 INCASSO-UL DOCUMENTAR Incasso-ul documentar este o instruciune trimis de ctre exportator bncii imporatorului, instruciune nsoit de un set de documente spre a fi remise importatorului pentru plata sau pentru acceptare (in cazul n care n setul de documente este o cambie). Utilizarea incasso-ului documentar se supune regulilor din documentul intitulat Reguli Uniforme privind incasso-urile-Publicaia nr. 322 elaborat de Camera Internaional de Comer de la Paris. Incasso-ul documentar este un serviciu bancar de transmitere, pe canal bancar, a documentelor privind livrarea mrfurilor de la exportator la importator i a banilor n sens invers i mai puin o modalitate de plat. In cazul incasso-ului nu avem de-a face cu o plat garantat, ns controlul asupra mrfurilor rmne n sarcina exportatorului pn n momentul n care se ncaseaz contravaloarea acestora sau este acceptat cambia nsoitoare. Dac importatorul refuz plata sau acceptarea cambiei, se recurge la procedura de protest. Protestul de neplat sau de neacceptare se nregistreaz de regul la notariat sau judectorie i se solicit plata sau acceptarea cambiei de ctre importator. In situaia incasso-ului documentar, instruciunile trimise bncii importatorului pot preciza c documentele s fie eliberate contra plat D/P-documente contra plat) sau contra acceptare ), n cazul unei cambii cu scaden la un termen. Transmiterea documentelor de la exportator la importator se realizeaz prin intermediul a dou bnci: banca exportatorului la care acesta depune documentele de expediie i banca importatorului care ine contul clientului su. 2.3. ORDINUL DE PLATA Reprezint o dispoziie dat de o persoan numit ordonator, unei bnci de a plti o sum determinat n favoarea unei altei persoane, numit beneficiar pentru stingerea unei obligaii bneti a ordonatorului fat de beneficiar. Prile implicate sunt: Ordonatorul cel care iniiaz operaiunea; este importatorulul unei mrfi sau beneficiarul unui serviciu extern; Beneficiarul- cel n favoarea cruia se face plata-exportatorul unei mrfi sau serviciu; Bncile- a ordonatorului-importator i a beneficiului-exportator. In trazaciile internaionale se folosete ordinul de plat documentar. In vederea efecturii plii prin ordin de plat, n ara noastr, ordonatorul (importatorul) completeaz formularul Declaraia de plat valutar extern-DPVE, pe care l depune la banc sa mpreun cu factura comercial i declaraia vamal de import. Banca comercial va efectua plata extern dispus de ordonator, numai dup prezentarea documentelor care s ateste sosirea mrfii pe teritoriul vamal al Romniei, repectiv factura extern definitiv i declaraia vamal de import, precum i declaraia ordonatorului ca plata importului nu a mai fost efectuat sau compenst n alt mod. Se utilizeaz destul de rar, datorit riscului de revocare pe care l prezint, ordonatorul avnd posibilitatea s revoce ordinul de plat oricnd, fr a notifica beneficiarul.

In vederea mririi garaniei de plat, exportatorul poate trimite documentele nsoite de o cambie la vedere, echivalent cu preul mrfii, care, odat acceptat ntrete obligaia de plat a importatorului sau poate pretinde o scrisoare de garanie bancar, ns costul acesteia influeneaz mrimea preului mrfii.

2.4. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA Garaniile internaionale sunt documente (nscrisuri) emise de bnci sau alte companii n favoarea unui beneficiar din straintate. In mod obinuit sunt denumite scrisori de garanie bancar, i sunt emise de ctre bnci din ordinul clienilor lor, care de fapt sunt debitori n relaia contractual de comer, n favoarea beneficiarului, respectiv cellt partener din relaia contractual, care de fapt este creditor. Prin garania emis, banca se angajeaz s-l despgubeasc bnete pe beneficiarul garaniei, n cazul n care clientul bncii, ordonator al garaniei, nu-i ndeplinete obligaia de plat sau o ndeplinete defectuos. Sunt cunoscute: garaniile de bun executare, g. De bun funcionare, de participare la licitaie. In prezent se folosesc acreditivele stand-by utilizate cu rol de garantare a unei obligaii de plat, iar n textul se solicit un anumit document ce trebuie prezentat de beneficiar pentru efectuarea plii-ex. o declaraie c sunt ndeplinite clauzele contractuale. Aceste acreditive sunt ntotdeauna irevocasbile, fiind tot mai des folosite n locul garaniilor, ntruct ele sunt guvernate de reglementri acceptate la nivel internaional (Publicaia 500/1993, R.U.U.)