Sunteți pe pagina 1din 10

4.

Mijloace de plata utilizate in comertul international

4.1 Plata in avans 4.2 Contul deschis (open account) 4.3 Acreditivul documentar 4.3.1 Participanti 4.3.2 Tipuri de acreditive documentare 4.3.3 Documentele prezentate bancii in cazul acreditivului documentar 4.3.4 tape in des!asurarea acreditivului documentar 4.3." Caracteristici ale acreditivului documentar 4.3.# Avanta$e si dezavanta$e pentru importator si e%portator 4.4 &ncasso'ul documentar 4.4.1 Parti implicate 4.4.2 tape in des!asurarea incasso'ului documentar 4.4.3 Caracteristici ale incasso'ului documentar 4." Deosebiri intre incasso'ul documentar (id) si acreditivul documentar (ad)
4.1 Plata in avans

Prin aceasta modalitate de plata( importatorul plateste e%portatorului contravaloarea mar!urilor inainte ca acesta din urma sa le livreze. Avanta$and e%portatorul( aceasta metoda de plata poate !i asimilata unei operatiuni de creditare( credit acordat de importator e%portatorului. &n practica( este un lucru comun ca in baza unui contract de vanzare'cumparare sa se solicite o plata partiala in avans. Riscul exportatorului) mar!urile pot !i specializate si daca importatorul anuleaza comanda inaintea e!ectuarii platii( e%portatorul nu poate vinde !oarte usor mar!a. Riscurile importatorului) ' uneori( e%portatorul nu livreaza mar!a* ' mar!urile sunt trimise cu intarziere sau la o destinatie +resita* ' documentele pot !i intocmite +resit.

4.2 Contul deschis (open account)

Aceasta modalitate de plata presupune ca e%portatorul livreaza mar!a si trimite !actura importatorului( solicitand apoi e!ectuarea platii. Aceasta metoda este riscanta deoarece e%portatorul livreaza mar!a !ara e!ectuarea platii sau !ara e%istenta unei asi+urari. Dezavantajele exportatorului) ' nu e%ista nici o +arantie de plata in cazul in care mar!urile se pierd* ' e%portatorul este e%pus la riscuri politice( economice si de tara( daca nu se iau masuri de acoperire a acestor riscuri*

' se poate intampla ca( uneori( intarzierile din sistemul bancar sa incetineasc, procesul de trans!erare a !ondurilor. Avantajele importatorului) ' importatorul are controlul asupra termenului de decontare* ' inspectarea mar!urilor este posibila inaintea e!ectuarii platii. Cele doua metode de plata prezentate mai sus se utilizeaza in special intre parteneri vechi, care au la baza o perioada indelungata de afaceri.

4.3

Acreditivul documentar

Acreditivul documentar reprezinta an+a$amentul scris al unei banci (banca emitenta) catre e%portator (beneficiarul acreditivului)( la cererea si pe baza instructiunilor importatorului (ordonatorul acreditivului) de a plati la vedere sau la o data viitoare o suma de bani( in cadrul unei anumite valabilitati si in baza anumitor documente prevazute in acreditiv. &n practica bancara( acreditivele documentare au la baza de un document intitulat -e+uli si uzante uni!orme re!eritoare la acreditivele documentare( document emis de catre Camera &nternationala de Comert si &ndustrie de la Paris. .ltima varianta a acestor re+uli cunoscuta si sub denumirea de Publicatia nr. "// a !ost actualizata in anul 1003.

4.3.1 Participanti

Partile implicate in acreditivul documentar sunt) Ordonatorul (importatorul) care initiaza acreditivul prin completarea unui !ormular de deschidere de acreditiv adresat bancii sale( detaliind termenii si conditiile acestuia( cu re!erire la) ' suma de plata si locul platii* ' descrierea mar!urilor* ' lista documentelor de transport care va !i prezentata de catre e%portator* ' termenele de e%pediere a mar!urilor si de prezentare a documentelor. anca emitenta( care este in mod normal banca ordonatorului( isi asuma an+a$amentul !erm de plata. 1anca emitenta veri!ica daca termenii si conditiile acreditivului sunt clare si concise si daca re+ulile sale si orice re+uli de control valutar sunt indeplinite. anca e!portatorului( primeste detalii cu privire la acreditiv de la banca emitenta. Dupa

veri!icarea acreditivului aceasta il transmite bene!iciarului. &n !unctie de instructiunile primite( banca e%portatorului poate !i banca noti!icatoare2platitoare2ne+ociatoare2con!irmatoare. ene"iciarul (e!portatorul) este cel in !avoarea caruia a !ost deschis acreditivul si care( prezentand documentele la banca( in con!ormitate cu clauzele acestuia( poate incasa contravaloarea mar!urilor e%portate.

4.3. #ipuri de acreditive documentare 2

In functie de natura lor( acreditivele documentare sunt clasi!icate in revoca$ile sau irevoca$ile. .n acreditiv documentar revoca$il poate !i anulat sau modi!icat oricand !ara instiintarea prealabila a bene!iciarului. Acest tip de acreditiv este intalnit mai rar. .n acreditiv documentar irevoca$il reprezinta an+a$amentul !erm al bancii noti!icatoare de a e!ectua plata !ara recurs. Acreditivele documentare irevocabile pot !i modi!icate sau anulate numai cu acordul partilor. In functie de modalitatea de plata( acreditivele documentare pot !i plati$ile la vedere sau la termen. Acreditivul la vedere permite e!ectuarea platii imediat ce documentele au !ost prezentate. Acreditivul cu plata la termen prevede ca plata documentelor nu se !ace in momentul prezentarii acestora la banca de catre bene!iciar( ci la o data ulterioara( mentionata in acreditiv. In functie de alte clauze prevazute in continutul lor( acreditivele documentare pot !i trans"era$ile( reinnoi$ile( su$sidiare( cu clauza rosie. Acreditivul trans"era$il( este acel tip de acreditiv in baza caruia bene!iciarul poate cere bancii platitoare sa permita utilizarea sa in totalitate sau partial de catre unul sau mai multi terti (bene!iciari secundari). Ast!el( acreditivul poate !i trans!erat de la bene!iciarul ori+inal catre unul sau mai multi bene!iciari. Acreditivul reinnoi$il (revolvin%) este deschis pentru o anumita valoare urmand ca banca sa'l reintre+easca automat pentru !iecare noua tranzactie( totalul sumelor reinnoite trebuind sa se incadreze in valoarea +lobala a acreditivului. 3copul acestui acreditiv este de a inlocui o serie de acreditive catre acelasi bene!iciar. Acreditivul su$sidiar este acel acreditiv pe care bene!iciarul poate sa il o!ere ca +arantie

bancii noti!icatoare pentru asi+urarea urmatorului acreditiv. Acreditivul cu clauza rosie( care permite bancii noti!icatoare sa'i dea bene!iciarului ca avans un procent din valoarea totala a acreditivului( inaintea prezentarii documentelor de transport.

4.3.3 &ocumentele prezentate $ancii in cazul acreditivului documentar

Documentele prezentate bancii de catre e%portator sunt documentele financiare (cambia si biletul la ordin) si documentele comerciale. Cele mai importante documente comerciale sunt) Documentele interne) !actura( lista de ambalare. Documentele de transport) conosamentul (transport pe apa)( scrisoarea de trasura !eroviara( rutiera( scrisoare de transport aerian. Documentele de asigurare) polita de asi+urare( certi!icatul de asi+urare. Alte documente comerciale) certi!icat de ori+ine( certi!icat de varsta.

4.3. 'tape in des"asurarea acreditivului documentar 4

Principalele etape in derularea acreditivului documentar sunt) 1. incheiarea contractului de comert international intre importator si e%portator prin care se stipuleaza ca cei doi sunt de acord ca plata sa se e!ectueze prin acreditiv documentar* 2. importatorul ii solicita bancii sale deschiderea unui acreditiv documentar* 3. banca importatorului (banca emitenta) deschide acreditivul documentar( in cazul in care considera ca importatorul are credibilitate. Deschiderea acreditivului presupune doua etape) intocmirea documentului in sine si transmiterea instructiunilor bancii e%portatorului* 4. banca e%portatorului (banca noti!icatoare) il noti!ica pe e%portator cu privire la primirea acreditivului* ". e%portatorul livreaza mar!a* #. e%portatorul prezinta documentele pentru a arata ca mar!a a !ost e%pediata*

4. banca e%portatorului veri!ica documentele si daca ele sunt corecte se e!ectueaza plata e%portatorului* 5. banca e%portatorului remite documentele bancii emitente si solicita rambursarea sumei* 0. banca emitenta ramburseaza suma pe baza documentelor primite* 1/. remiterea documentelor catre importator* 11. achitarea documentelor de catre importator* 12. importatorul intra in posesia documentelor si ast!el isi poate ridica mar!a.

4.3. Caracteristici ale acreditivului documentar (

' "ormalismul (caracterul documentar)( ceea ce inseamna ca prin acreditivul documentar se asi+ura plata( cu conditia respectarii stricte a clauzelor prevazute in acreditiv( luandu' se in considerare numai documentele si nu mar!urile sau serviciile la care acestea se

re!era* ' si%uranta partilor implicate* e%portatorul are +arantia incasarii contravalorii mar!ii( in conditiile respectarii stricte a obli+atiilor sale( de la o banca an+a$ata !erm sa !aca aceasta plata* importatorul are si+uranta ca plata mar!ii nu se va !ace decat contra documentelor care atesta( pe de o parte( e%pedierea acesteia( iar pe de alta parte( prin con!runtarea lor cu instructiunile date bancii( ca au !ost indeplinite conditiie prevazute in acreditiv* ' independenta !ata de contractul comercial( in sensul ca( daca e%portatorul isi indeplineste obli+atiile din acreditiv( plata se va e!ectua in con!ormitate cu termenii acreditivului( indi!erent de neintele+erile care pot aparea cu privire la contractul de baza* ' "ermitatea an+a$amentului bancar( banca emitenta actionand la cererea si in con!ormitate cu instructiunile ordonatorului( !ata de care se an+a$eaza sa e!ectueze o plata.

4.3.) Avantaje si dezavantaje pentru importator si e!portator

Avantaje pentru importator) ' intrucat e%portatorul este si+ur ca importatorul va plati( importatorul poate sa ne+ocieze mai bine termenele de cumparare a mar!urilor* ' importatorul poate controla termenul e%pedierii mar!ii si destinatia acestora* ' e%ista asi+urarea ca nu se va e!ectua nici o plata pana cand documentele de titlu nu se primesc si sunt intocmite corect. &ezavantaje pentru importator) ' intrucat bancile lucreaza numai cu documente si nu cu mar!uri( nu se acorda protectie impotriva calitatii proaste sau a mar!urilor cu de!ecte* ' in cazul in care acreditivul este irevocabil( acesta nu poate !i anulat !ara acordul e%portatorului. Avantaje pentru e!portator) ' solvabilitatea importatorului este +arantata de o banca* ' in cazul in care acreditivul este con!irmat de o banca din tara e%portatorului( e%portatorul nu mai este supus riscului de tara* ' in cazul in care acreditivul imbraca !orma unuia irevocabil( acesta nu poate !i anulat !ara acordul e%pres al e%portatorului. &ezavantaje pentru e!portator) ' e%portatorul trebuie sa intocmeasca documentele corect. 6rice mica discrepanta intre documente poate cauza intarzieri la plata.

4. 4 *ncasso+ul documentar

Prin aceasta metoda de decontare e%portatorul solicita bancii sale sa incaseze contravaloarea bunurilor e%portate contra eliberarii documentelor a!erente. 1anca e%portatorului remite documentele bancii importatorului pentru plata la vedere sau la o scadenta determinata. Documentele vor include o cambie* trasa de e%portator asupra importatorului pentru suma de bani incrisa in !actura. *Cambia este un titlu de credit sub semnatura privata care pune in legatura in procesul crearii sale persoane! tragatorul, trasul si beneficiarul. "itlul este creat de tragator in calitate de creditor, care da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca o suma fixata la o data determinata in timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urma. &n cazul incasso'ului documentar( cambia reprezinta de !apt cererea de plata. &ncasso( ca modalitate de plata( este re+lementat prin documentul intitulat -e+uli uni!orme privind incasso'urile cunoscut si sub denumirea de Publicatia "22( document elaborat de Camera &nternationala de Comert si &ndustrie de la Paris in anul 1004.

4.4. Partile implicate 1

Partile implicate sunt) ' ordonatorul (e!portatorul) este clientul care initiaza operatiunea de incasso pentru banca sa* ' $anca remitenta ($anca e!portatorului) este banca spre care ordonatorul initiaza operatiunea de incasso* ' $anca colectoare ($anca importatorului) este banca implicata in procesarea ordinului de incasso si cea care prezinta setul de documente trasului* ' trasul (importatorul) este cel caruia i se prezinta documentele care trebuie platite in con!ormitate cu ordinul de incasso. &n ceea ce priveste modul in care importatorul intra in posesia documentelor( incasso'ul presupune doua situatii) ' documente contra plata( situatie in care importatorul intra in posesia documentelor dupa

ce e!ectueaza plata* ' documente contra acceptare( caz in care importatorul primeste documentele dupa ce accepta cambia( urmand ca plata mar!urilor sa o e!ectueze ulterior( la scadenta cambiei.

4.4. 'tape in des"asurarea incasso+ului documentar 2

Principalele etape in derularea incasso'ului documentar sunt) 1. incheiarea contractului de comert international intre importator si e%portator prin care se prevede ca modalitate de plata incasso'ul documentar* 2. e%portatorul livreaza mar!a in con!ormitate cu contractul* 3. e%portatorul remite bancii sale documentele care !ac dovada livrarii mar!ii( insotite de ordinul de incasare( care contine instructiunile date bancii privind modul de incasare a documentelor* 4. banca e%portatorului trimite documentele bancii importatorului impreuna cu instructiunea ca documentele pot !i eliberate la plata sau la acceptarea cambiei* ". banca importatorului avizeaza importatorul de sosirea documentelor la plata* #. la plata sau acceptarea cambiei( banca importatorului elibereaza documentele ast!el incat importatorul sa poata obtine mar!urile la sosirea acestora in tara sa* 4. banca importatorului trans!era banii catre banca e%portatorului* 5. banca e%portatorului crediteaza contul clientului sau.

4.4. Caracteristici ale incasso+ului documentar 3

,i%uranta %portatorul are certitudinea ca importatorul nu va intra in posesia documentelor ori+inale decat dupa e!ectuarea platii sau in urma an+a$amentului !erm de plata asumat. %portatorul poate solicita ca plata sa !ie +arantata de catre banca importatorului( aceasta +arantie necesitand aprobarea comitetului de credit al bancii importatorului si plata unor ta%e suplimentare. Controlul Pentru e%portator( incasso'ul documentar permite un control sporit asupra tranzactiei. %portatorul decide conditiile in care importatorul va intra in posesia documentelor Protectia .tilizarea cambiilor sau a biletelor la ordin o!era o evidenta documentara a cererii de plata si a an+a$amentului importatorului de a plati la o anumita data. 7eplata cambiilor sau a biletelor la ordin poate conduce la actiuni le+ale impotriva importatorului.

4.( &eose$iri intre incasso+ul documentar (id) si acreditivul documentar (ad)

(id) %portatorul ii solicita bancii sale sa deruleze incasso'ul. 2 (ad) &mportatorul (ordonatorul) ii solicita bancii sa emita acreditivul documentar. (id ) %portatorul controleaza ceea ce !ac bancile prin includerea in ordinul de incasso. 2 (ad) &mportatorul controleaza ccea ce !ac bancile prin speci!icarea documentelor solicitate. (id) Pentru e%portator( obtinerea platii depinde de capacitatea de plata a importatorului. 2 (ad) Pentru e%portator( obtinerea platii depinde de intocmirea corecta a documentelor si de credibilitatea bancii care va e!ectua plata. (id) Pentru importator( obtinerea documentelor depinde( de obicei( plata sau acceptarea cambiei. 2 (ad) Pentru importator( obli+atia de plata apare atunci cand intocmeste cererea de deschidere acreditiv.