Sunteți pe pagina 1din 4

METODE DE SORTARE

Introducere:
Se aplica pentru soraterea unor valori citite in ordine
crescatoare si descrescatoare
Criteriu de sortare: o regula dupa care se stabileste
daca o valoare se regaseste inaintea altei valori.
SORTAREA PRIN SELECTAREA MINIMULUI
Descriere:
Se determina minimul dintre toate valorile retinute
incepand cu pozitia 1 si acesta estetrecut pe pozitia1
prin interschimbarea continuturilor dintre cele 2
componente
Se determina minimul dintre valorile ratinute incepand
cu pozitia 2 si acesta este trecutpe pozitia 2 prin
interschimbarea continuturilor dintre cele 2
componente
Se determina minimul dintre valorile retinute incepand
cu penultima pozitie si acestaeste trecut pe penultima
pozitie

Implementare in C++:
# include <iostream>
Using namespace std;
Int main ()
{
Int n, v[100],pmin,minim,aux;
cin >> n;
for (int i=0; i <n-1; i++ )
{
pmin = i;
for (int j = i + 1;j<n;j++)
if(a[j] < a[pmin])
pmin=j;
aux = a[pmin];
a[pmin]=a[i];
a[i]=aux;
}
for (int i = 0;i<n;i++)
cout << aux;
return 0 ;
}

Nesorta
t

33

Sortat

33

Incheiere:
Metoda de sortare prin selectia minimului este un
algoritm foarte efficient pentru sortarea unor valori
citite in ordine crescatoare sau descrescatoare

Cuprins:
Introducere: ............................................................................................................... 1

Descriere:

...........................................................................................................1

Implementare in C++:.................................................................................................1
Incheiere:.................................................................................................................... 3
Cuprins:...................................................................................................................... 3