Sunteți pe pagina 1din 1

Activ

1. Active imobilizate 1.1. Imobilizari necorporale


1.1.1. Brand 1.1.2. Licente 1.1.3. Brevete

Pasiv
1. Capitaluri proprii 1.1. Capital social 1.2. Prime de capital 1.3. Rezerve
1.3.1. De reevaluate 1.3.2. Legale

1.2.

Imobilizari corporale
1.2.1. Terenuri 1.2.2. Masini, mobilier, aparatura

1.4. 1.5.

Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului

1.3.

Imobilizari financiare
1.3.1. Alte firme cumparate 1.3.2. Actiuni, dividende

2. Provizioane 2.1. Riscuri si cheltuieli 3. Datorii 3.1. Datorii pe termen lung


3.1.1. Credite la banca , leasing 3.1.2. Obligatiuni

2. Active circulante 2.1. Stocuri


2.1.1. Materii prime 2.1.2. Produse in curs de executie 2.1.3. Produse finite

3.2. 2.2. 2.3. Creante Conturi curente la banci

Datorii pe termen scurt

3.2.1. Credite la banca pe T.S. 3.2.2. Furnizori 3.2.3. Datorii catre terti/ stat / angajati 3.2.4. Impozit 3.2.5. Overdraft

2.4.

Casa 4. Venituri inregistrate in avans

3. Cheltuieli inregistrare in avans